Samen sterk in infrawerk

Van Gelder Groep is een landelijk actieve, multidisciplinaire bouwer van boven- en ondergrondse infrastructuur en aansluitende infratechniek voor kabels, leidingen, netwerken en telecom.

Met 900 medewerkers ontzorgen we de klant van initiatief, ontwerp en realisatie tot en met het volledige beheer en onderhoud. We doen dat steeds vaker in integrale, multidisciplinaire projecten. Bij al onze activiteiten staan klantwaarde, veiligheid, duurzaamheid, CO2-reductie en social return voorop. En door de keten continu te verbeteren, tillen we de kwaliteit van ons werk naar een steeds hoger peil. Ons eigen opleidingscentrum Gelderpoort speelt in dat proces een hoofdrol.

Met ons netwerk van regionale vestigingen zijn we actief in heel Nederland en ook daarbuiten. De groepsomzet in 2015 bedroeg € 325 miljoen (2014: € 305 miljoen).

Alles in huis voor infrabouw en infratechniek:

  • Wegen en openbare ruimte: asfaltproductie, bouw- en woonrijp maken, aanleg en reconstructie wegen en verkeersknooppunten, rioleringsystemen, waterwerken, voorzieningen openbaar vervoer, stads- en recreatieparken en stadscentra.
  • Kabels en leidingeninstallaties voor energie, water, riolering en (openbare) verlichting.
  • Verkeerstechniek: openbare verlichting, verkeerssignalering, dynamisch verkeersmanagement (DVM), LED-wegdekverlichting, camerasystemen, etc.
  • Rail: kabels en leidingen, voeding, wisselverwarming, beveiligingssystemen, seinwezen, telecom, tractie, spoorkruisingen/boringen, metingen etc.
  • Telecom: data- en telecommunicatienetwerken van glasvezel.

Zelfstandige bouwgroep

Van Gelder Groep legt zich toe op het ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructuur voor mobiliteit, de openbare ruimte, energie, water en communicatie. Als middelgrote, zelfstandige bouwgroep voeren we met onze flexibele organisatie en netwerk van regionale vestigingen grote en kleinere werken uit in heel Nederland.