Aanleg Rotonde Breslau

Project Info

 • Opdrachtgever:

  Gemeente Barendrecht

 • Projectomvang:

  € 1.111.000,-

 • Type project:

  UAV

 • Uitvoeringsperiode:

  Begin april tot medio december 2017

Aanleg Rotonde Breslau

Begin april zijn de reconstructiewerkzaamheden aan de Breslau, Hamburg, Gdansk, Bergen en Harmonielaan van start gegaan. Op de kruising van de Hamburg met de Breslau wordt een rotonde gerealiseerd. In opdracht van de gemeente Barendrecht voert Van Gelder deze werkzaamheden uit van 1 april 2017 tot medio december 2017.

Planning en Fasering

De werkzaamheden worden gefaseerd in vijf fasen uitgevoerd. Via de link hieronder ziet u wanneer en waar de werkzaamheden gepland staan in fases 1, 2, 3 en 4. Fase 5, het aanpassen van de busbaan aan de Harmonielaan, wordt in het najaar in enkele nachten uitgevoerd.

Fasering 1 t/m 4
Fasering totaal

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn het bedrijventerrein en de bedrijven bereikbaar. Bij werkzaamheden aan bedrijfsinritten worden vooraf afspraken gemaakt met de eigenaren.

Openbaar vervoer

Bij werkzaamheden aan de Breslau heffen wij de bushalte ‘Zwembad’ tijdelijk op. Hiervoor in de plaats wordt een tijdelijke bushalte ingericht op de Krakau. Op het bijgevoegde kaartje staat de locatie van de tijdelijke bushalte aangegeven en is zichtbaar bij welke fase u gebruik kunt maken van deze tijdelijke bushalte.

Contact

Voor vragen en voor meer informatie over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Marloes Mes via 06 83636822 of .