Reconstructie knooppunt Vijfsluizen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeenten Vlaardingen en Schiedam

 • Projectomvang

  € 8.190.000,00

 • Type project

  UAV-gc

 • Uitvoeringsperiode

  Maart-November 2017

Reconstructie knooppunt Vijfsluizen te Vlaardingen en Schiedam

Bij knooppunt Vijfsluizen is de doorstroming van verkeer regelmatig een probleem. De hoeveelheid verkeer is gegroeid en de huidige inrichting van de weg is niet meer toereikend. Dat heeft regelmatig tot gevolg dat het verkeer vast staat met terugslag tot in de Beneluxtunnel. Aannemingsmaatschappij Van Gelder pakt in opdracht van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen dit probleem nu op met een heel pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming van gemotoriseerd verkeer te verbeteren.

Kruispunten

In het project Knooppunt Vijfsluizen pakken we vier kruispunten aan:

-Kruispunt Vlaardingerdijk en Schiedamsedijk met op- en afritten A4
-Kruispunt Kesperweg-Schiedamsedijk
-Kruising op- en afritten A4 in Schiedam
-Karel Doormanweg-Vlaardingerdijk

Uitvoering

Tussen maart en november 2017 wordt het verkeersknooppunt Vijfsluizen gereconstrueerd.

De Vijfsluizen App

Voor dit project hebben wij de Vijfsluizen App ontwikkeld waarmee u op een makkelijke wijze op de hoogte blijft van de uitvoering van het werk. Naast nieuwsberichten vindt u hier de actuele planning en fasering, de verwachte verkeersdrukte, Live-beelden van het project, alternatief vervoer en een mogelijkheid om met ons contact te treden.

U vindt de App via de volgende link

Picture of William Verbij

Omgevingsmanager

+31 (0)6 53160384

William Verbij