RijnlandRoute

Project Info

 • Opdrachtgever:

  Comol5

 • Projectomvang totaal contract Comol 5

  € 492.000.000,-

 • Projectomvang Comol GWW

  € 81.000.000,-

 • Type project:

  DBM contract

 • Uitvoeringsperiode:

  September 2017 tot eind 2022

RijnlandRoute

De Provincie Zuid Holland heeft het eerste deel van het project RijnlandRoute gegund aan de combinatie Comol5. Aannemingsmaatschappij Van Gelder neemt gezamenlijk met Dreging International in de combinatie Comol GWW de grond en wegeninfra voor dit project voor zijn rekening nemen.

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4 in Leiden. Deze route komt er om de toegankelijkheid van de regio en de verkeersdoorstroming te verbeteren en de economische groei te stimuleren. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn bij de weg betrokken.

Het project wordt realiseert op basis van een DBM – contract (Design, Build & Maintain), waarbij de combinatie het ontwerp opstelt, de infrastructuur aanlegt en openstelling van de N434 nog 15 jaar het onderhoud op zich neemt. Na verwachting wordt de RijnlandRoute voor eind 2022 opgeleverd.