benzeen

Van Gelder Groep neemt verantwoordelijkheid in benzeendossier

Van Gelder staat midden in de samenleving. Een samenleving die met een kritische blik kijkt naar de productiemethoden van bedrijven zoals Van Gelder. Veilig en duurzaam produceren zijn geen onderscheidende waardes meer, maar randvoorwaardelijk om te kunnen blijven ondernemen. Produceren conform wettelijke normen zoals die gelden voor onder andere de uitstoot van benzeen is daarom geen keuze voor Van Gelder, maar een vanzelfsprekendheid.

Van Gelder produceerde afgelopen jaar 1,2 miljoen ton asfalt waarin hergebruikt asfaltgranulaat verwerkt is. Uit het recent door Bouwend Nederland geproduceerde rapport, blijkt dat er een verband is tussen de uitstoot van benzeen en de productie van asfalt met hergebruikt asfaltgranulaat. Deze productie vindt zowel plaats in de eigen asfaltcentrale in Nijkerk als in de asfaltcentrales in Tiel, Amsterdam en Rotterdam. Deze drie centrales exploiteert Van Gelder samen met andere infrapartijen. Alle vier de asfaltcentrales voldoen op dit moment aan de normen die door de overheid zijn gesteld met betrekking tot de uitstoot van benzeen. Henri van der Kamp, algemeen directeur van de Van Gelder Groep: “Benzeen is slecht voor de gezondheid. De uitstootnorm voor benzeen stamt uit 2016. Van Gelder heeft al een aantal jaar geleden uitgesproken dat wij ons maximaal inzetten om op duurzame en verantwoordelijke wijze asfalt te produceren. Dit betekent dat wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitstoot van benzeen serieus hebben opgepakt.”

Acties

De centrales in Nijkerk en Tiel voldoen inmiddels geheel aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de uitstoot van onder andere benzeen. “We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de productietechniek van deze centrales, zodat we binnen de wettelijke normen produceren. Op de centrales in Amsterdam en Rotterdam produceren we binnen de tijdelijke toegekende wettelijke normverruiming, die tot eind van dit jaar geldt. De voorbereidingen voor de verbouwing van de asfaltcentrale in Amsterdam zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden om de installatie aan te passen starten deze winter. Het onderzoek naar de aanpassing van de Rotterdamse centrale is in volle gang. De aanpassing aan de technische installatie die hier nodig is, is technisch complex en daardoor kostbaar. Ondanks dat en het feit we in Rotterdam al binnen de wettelijke normen produceren,  hebben wij de ambitie om ook deze laatste asfaltcentrale snel schoner en duurzamer te laten produceren”, aldus Van der Kamp. “Wij blijven investeren in onze productieprocessen zodat we nu én in de toekomst voldoen aan wat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken.”