Batenburg kiest Van Gelder bij project Nuova Venezia

‘Van Gelder staat te boek als een gerenommeerd familiebedrijf’

Er komt nogal wat bij kijken wanneer je een compleet nieuwe wijk in en rond het water wilt bouwen. Van Gelder kan dat. In opdracht van Batenburg Bouw & Ontwikkeling BV werd in een zogenaamde bouwteamconstructie een wijk op palen bouwrijp gemaakt. Het project genaamd Nuova Venezia omvat 88 grondgebonden woningen en is gelegen in Nieuw-Lekkerland. Over een jaar zijn, als het goed is, alle woningen bewoond. Maar voor die tijd moest er nogal wat gebeuren, want de bodem is gevoelig voor verzakken.

Van Gelder voert voor Nuova Venezia tegelijkertijd infraconstructies, kunstwerken en woningfunderingen uit. Geen standaardklus, zo weet projectleider Ron de Wilde: “Het bijzondere is dat de gehele openbare ruimte, inclusief de tracé’s voor riolering en kabels en leidingen, worden onderheid met prefab betonpalen i.v.m. de zettingsgevoeligheid van het gebied. Ook worden de voortuinen en de achterpaden uitgevoerd met EPS om minder zettingen te krijgen. Dit is de derde wijk in Nederland waar dit zo wordt uitgevoerd, echter dit is de eerste wijk waar het direct bij de eerste aanleg wordt gedaan.”

Familiebedrijf

Directeur Erik Batenburg van het gelijknamige bouwbedrijf koos – samen met zijn projectleider Marcel de Bruijn – voor Van Gelder om de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Naar eigen zeggen omdat Van Gelder te boek staat als een gerenommeerd familiebedrijf. “Dat zijn wij ook”, licht Batenburg toe. “We zoeken vaak aansluiting met gelijkgestemde familiebedrijven die een beetje hetzelfde denken en werken. Dus geen beursgenoteerde ondernemingen of juist prijsvechters. We hebben gekeken naar goede referenties en positieve verhalen van collega’s. Van Gelder kwam daar goed in naar voren.”

Bouwteam

Nuova Venezia is een complex plan, waarbij veel op samenwerking neerkomt’, zo weet Batenburg. “We werken in een zogenaamde bouwteamconstructie en dat bevalt heel goed. We zitten met kundige mensen aan tafel, waarbij eenieder zijn eigen expertise inbrengt. We geven elkaar adviezen en ik kan op ze vertrouwen. De relatie is gewoon goed. Daarom gaat Van Gelder ook in de tweede fase voor ons aan de slag en ik zal in de toekomst zeker niet schromen om weer Van Gelder te bellen.”

Rugstreeppad

De werkzaamheden in Nuova Venezia startten al in het voorjaar van 2019, maar moesten tussen juli 2019 en januari 2020 worden stilgelegd i.v.m. het aantreffen van de rugstreeppad. Na het treffen van voorzieningen, zoals het plaatsen van amfibieschermen, mochten na zeven maanden de werkzaamheden weer worden hervat. Momenteel zijn alle kabelbakken en rioleringen aangebracht en worden de laatste betonnen wegplaten gerealiseerd. Het bouwen van de woningen is al in volle gang. De Wilde: “Wij zullen, vooruitlopend op de oplevering van de woningen, in het voorjaar van 2021 de bestrating aanbrengen. Tijdens deze werkzaamheden is het aan Van Gelder Verkeerstechniek de taak om lichtmasten te plaatsen, deels, met chemische ankers i.v.m. de betonnen wegplaat. En daarna gaan we weer mooi verder met de tweede fase. “Ook daar hebben we weer veel zin in!”