Van Gelder

Bouwteam N498-Schaapsweg leeft op roze wolk

Realiseer voor maximaal één miljoen euro een rotonde op de kruising N498 met de Schaapsweg nabij Oude Tonge. En houd daarbij het samenwerken in een bouwteam en duurzaamheid en ecologie in het vizier. Dat was de opdracht die de provincie Zuid-Holland vorig jaar meegaf aan aannemers die wilden inschrijven op het project Schaapsweg. Op die manier wilde de provincie, op advies van Tauw, dat optimaal gebruik werd gemaakt van de kennis en kunde in de markt. En dat het beste plan werd ingediend.

Van Gelder Schaapsweg N498André Nelis: “Blijkbaar hebben we de juiste mensen op de juiste plek gezet”

Van Gelder was een van de drie overgebleven partijen na de voorselectie, die met een EMVI-plan inschreef. En alle drie werden ze uitgenodigd om tijdens een interview te tonen waarom zij de beste partij waren om deze klus te klaren. Projectmanager André Nelis van Aannemingsmaatschappij Van Gelder toog samen met collega / sleutelfunctionaris Robbert van Oppenraaij naar Den Haag en won het vertrouwen van de opdrachtgever. Van Gelder mocht het doen.

Kennismaking

In oktober kwam het bouwteam voor het eerst bij elkaar. Daarin zaten naast de Van Gelder mannen ook vertegenwoordigers van Tauw en de provincie. Die eerste kennismaking was meteen een onorthodoxe. Nelis: “We gingen onder andere aan de hand van de laatste foto in onze telefoon een praatje met elkaar maken. We vertelden elkaar over onze vakanties, hobby’s en kregen zo een beetje idee wat voor vlees we in de kuip hadden. Heel spelenderwijs en losjes, maar wel goed om elkaars zachte kant zo te leren kennen.”

Overleggen

Daarna vond een kick-off plaats op basis van taakverdeling, doelstelling en processen. Nelis vertelt dat ook deze sessie bijzonder goed verliep. “Ik merkte toen al dat de eerste ‘knuffelsessie’ toegevoegde waarde had gehad. We spraken af dat we aparte overleggen van ontwerp en bouwteam gingen voeren. Om de vier weken met het bouwteam en om de twee weken met het ontwerpteam. Voordeel van deze werkwijze is dat je in het bouwteam echt keuzes kon maken, met de opgehaalde input uit het ontwerpteam. Dit leverde ook tijdswinst op, we kunnen sneller door. En dat is belangrijk, want het werk moet voor de bouwvak in juli gereed zijn.”

Voorspoedig en voortvarend

Het werk rond de N498 verloopt voorspoedig. Eind februari is het uitvoeringsontwerp ingediend en dat ligt ter beoordeling. Nelis: “Ik verwacht voortvarend door dit UO-pakket heen te lopen. Het traject hebben we immers al met z’n allen doorlopen. Het voelt goed en dus kunnen we waarschijnlijk snel door. We gaan daarna meteen bezig met het opstellen van de definitieve begroting. De concept kostenraming is al gereed. Door de opdrachtgever is er extra scope en budget toegevoegd, vanuit aanvullende duurzaamheid wensen. Zo wordt bijvoorbeeld een insectenhotel in het midden van de rotonde gerealiseerd in de vorm van een locomotief. Deze verwijst naar de historie van de weg, waar vroeger een tramlijn liep.

Knopen doorhakken

Alle communicatie verloopt dus goed in het bouwteam. Wat ook hielp bij het efficiënt werken in dit team, is volgens Nelis het feit dat de beheerder vanuit de provincie bij alle overleggen aan tafel zat, dit op verzoek van Tauw en Van Gelder. “Hij was daarbij ook beslissingsbevoegd, dus we konden snel keuzes maken en knopen doorhakken. We hadden de les getrokken uit voorgaande projecten, dat het voor problemen zorgt als je de beheerder niet meeneemt in je bouwteam- en realisatiefase. Ook proberen we zoveel mogelijk stakeholders vanaf het begin te betrekken bij de plannen.” Nelis somt een rijtje op: “Denk aan grondeigenaren, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, Gemeente Goeree Overflakkee, R-net, Nutsbedrijven en landbouwvervoer, zodat je vloeiend door de diverse fasen heenloopt en uiteindelijk zonder al te veel problemen oplevert.”

Evaluatie

Nelis: “We overleggen telkens van negen tot één en gaan daarna gezamenlijk lunchen. Elk overleg wordt gevolgd door een evaluatie. We steken dan even de thermometer er bij elkaar in. Hoe lopen we? Wat gaat er goed en wat kan beter? Even verwachtingen managen en elkaar een spiegel voorhouden.” Het is volgens Nelis heel bijzonder in wat voor goede sfeer dit project draait. “We leven bijna op een roze wolk. Er vallen geen harde woorden, het proces loopt goed en deadlines worden ruimschoots gehaald. Blijkbaar hebben we de juiste mensen op de juiste plek neergezet.”

Grote tevredenheid

Ook de tevredenheid bij de provincie Zuid-Holland is groot. Projectleider Wilbert van Riemsdijk: “Onze risico gestuurde aanpak, waar we veel energie in hebben gestopt, heeft goed gewerkt. De planning die we aan het begin hebben opgesteld, is dankzij de stevige inzet van alle partijen goed gehaald. De rollen en taken werden goed vervuld en we vulden elkaar goed aan, we hebben naar mijn weten geen dingen laten liggen. Het doel van het bouwteam: duurzaamheid en ecologie goed uitdiepen, is gehaald. Jammer dat ik de goede werking van een bouwteam pas aan het einde van mijn loopbaan meemaak.”