Geslaagde Van Gelder relatiedag in Hardenberg

Een geslaagde middag was het, tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg. Van Gelder Infratechniek organiseerde op woensdag 7 februari een relatiedag, voor partners waar vaak mee wordt samengewerkt. Dit in het kader van één van onze kernwaarden: bewust veilig werken. Twee thema’s kwamen aan bod: graafschadepreventie en omgaan met agressie.

Zebrapad

Je kent hem ongetwijfeld, die foto van The Beatles op Abbey Road. Frans Vlek, van het team graafschadepreventie van Stedin, begon er zijn verhaal mee. “Wat heeft deze foto nou met graafschadepreventie te maken”, zei hij. Al snel volgde de uitleg: “Waarom stopt een automobilist wel op tijd voor een zebrapad, maar stopt een graafmachinist niet op tijd bij graafwerkzaamheden?” In beide gevallen liggen immers gevaarlijke situaties op de loer, zo is de uitleg van Frans.

De schadespecialist van Stedin legde in zijn verhaal de nadruk op het vooraf overleggen. “Op voorhand goede afspraken met elkaar maken is heel belangrijk. En voor alles geldt: veiligheid eerst, dan komt de rest”, aldus Frans. “Vertrouw je het niet, vraag dan een oriëntatieverzoek aan”, was zijn duidelijke advies.

Overigens gaat het wel de goede kant op met het aantal graafschades. Bij Stedin ligt het gemiddelde op 7,6 per werkdag, terwijl er zo’n 600 KLIC-meldingen per dag binnen komen. Bij Van Gelder ligt het aantal graafschades per dag op 3.

Stoplicht

Susanne Verhoeven, van het bureau Op Eigen Kracht, gaf een mini-training op het gebied van agressie en hoe daar mee om te gaan. Zo werd er een oefening gedaan wanneer emotie omslaat naar agressie. Susanne’s collega Leo Verhoeven kroop in de rol van een boze bewoner en de aanwezigen moesten hun hand opsteken als ze vonden dat deze bewoner agressief werd. Op verschillende momenten gingen er handen in de lucht, waaruit wel bleek dat iedereen zo zijn eigen opvatting heeft over agressiviteit.

Volgens Susanne is het echter zaak om agressiviteit feitelijk te benaderen. “Op het moment dat iemand (in dit geval een bewoner) heel dichtbij komt, gaat wijzen en/of persoonlijk wordt dan moet dit als agressief worden gezien.” Bijvoorbeeld: “ik eis dat jij nu die muziek uitzet.”

Een typisch voorbeeld van frustratie-agressie, maar de aanwezigen kwamen er achter dat er ook nog instrumentale- en willekeurige agressie bestaat. Instrumentale agressie is vaak langzaam en gaat meestal gepaard met een dreigement. Bijvoorbeeld iemand die zegt: “Als je nu niet stopt met werken hier, dan stap ik naar de wethouder.” Willekeurige agressie heeft meestal te maken met ongeleide projectielen, bijvoorbeeld mensen die onder invloed zijn.

“Bij alle soorten agressie moet je anders reageren”, legde Susanne uit. “Bij frustratie-agressie kun je begrip tonen, belangrijk daarbij is ook je lichaamshouding. Bij instrumentale agressie moet je duidelijk een grens stellen en laten merken dat het dreigen geen indruk op je maakt. En bij willekeurige agressie moet je niet communiceren, maar organiseren, zoals meteen de politie inschakelen.”

Als handvat hoe te reageren bij agressie gaf Susanne nog het stoplicht mee. “Waarbij het belangrijk is dat jouw reactie altijd in verhouding staat met het gedrag van de ander.”

Groen: benoem het gedrag en geef aan wat je wilt (ik-houding)

Oranje: duidelijke keuze, of positief of negatief, geven aan de ander

Rood: beëindigen van het gesprek, negatieve keuze uitvoeren, KAM-melding doen

Werk je ook geregeld samen met Van Gelder Infratechniek en ben je ook benieuwd naar de training van Susanne en het verhaal van Frans? Meld je dan aan voor de Van Gelder relatiedag, 28 februari in Houten. Dat doe je door een e-mail te sturen naar