Van Gelder Erasmusweg

Hoe werken de brandweer en Van Gelder samen?

Zo af en toe rijdt de brandweer langs ons project aan de Erasmusweg in Den Haag. Dit doen ze om te kijken of alles voor hen nog goed toegankelijk is. Een belangrijke eis vanuit de opdrachtgever is dat er altijd een route beschikbaar moet zijn voor de nood en hulpdiensten. Hiervoor is er ook regelmatig goed en constructief overleg tussen deze diensten en de projectorganisatie. Wanneer de brandweer langs rijdt om de route te testen dan zijn onze Van Gelder medewerkers binnen de bouwhekken druk aan het werk. Onlangs werden de rollen even omgedraaid. Binnen de hekken stond de brandweer en buiten de hekken kleurde het oranje door de overalls van onze medewerkers.

Samen met Brandweer Haaglanden realiseerden we namelijk een brandweeroefening. Deze oefening was voor zowel Van Gelder als voor de brandweer van toepassing. Want hoe handelen beide partijen bij een ongeval? Dat vroeg projectleider Corné van den Berg zich af tijdens een veiligheidsoverleg met zijn collega’s.

Oefenscenario

Om een antwoord hierop te krijgen smeedde hij het plan om gezamenlijk een realistische oefening te houden op het project. Tijdens het aanleggen van het diepriool is de rioolkist niet gebruikt zoals het hoort bij dergelijke werkzaamheden. De sleuf is te ver ontgraven en de rioolkist is daarbij achtergebleven waardoor het laatste gedeelte van de sleuf niet is afgestempeld. Hierdoor ontstaat een onstabiele rioolsleuf door het te steile grondtalud in combinatie met de diepte.

Het talud zakt dan ook deels in op het moment dat er een met grond geladen kiepkar achter een trekker naast de insteek van het talud langsrijdt. Hierdoor ontstaat een kritische situatie. Door de verzakking breekt een gasleiding en stort een deel van de sleuf in. Een medewerker (een oefenpop van de brandweer), die onderin de sleuf aan het werk is, wordt hierdoor deels bedolven onder het zand.

3, 2, 1 actie!

Tony Noorlander, hoofduitvoerder (ook V&G coördinator uitvoeringsfase en BHV’er) van Van Gelder, komt direct in actie en belt de brandweer. Vervolgens belt hij de Gasunie en aansluitend brengt hij direct de veiligheidskundige en zijn leidinggevende op de hoogte van het ongeval. Na een aantal minuten vangt Tony de brandweer op en brengt ze naar de plek van het ongeval en brengt ze op de hoogte van de situatie en omstandigheden. Na een korte, snelle interne inventarisatie komen de brandweerlieden in actie. Machines gaan uit, medewerkers moeten buiten de hekken gaan staan en de brandweer zet divers materiaal en materieel in.

Dit alles wordt niet meteen gedaan. De brandweer overlegt namelijk eerst met onze uitvoerder of alle machines uit kunnen. Omdat je werkt aan het riool is het bijvoorbeeld  van belang om te weten wat er gebeurt als je de bemaling uit zet. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met het ‘wat te doen’ met de beschadigde gasleiding waaruit het gas stroomt? Kunnen de grondkar en de trekker nog verder verzakken? Wat te doen met het toegestroomde publiek? Wat moet er gebeuren om op een voor de hulpverleners veilige manier het slachtoffer te kunnen bereiken? Na dit alles geïnventariseerd te hebben worden de nodige maatregelen genomen, de mensen en middelen ingezet en tenslotte wordt de reddingspop uit zijn benauwde situatie bevrijd.

Bewust veilig

Bij Van Gelder werken we iedere dag bewust veilig. Met deze brandweeroefening wilden we bewustwording creëren bij onze medewerkers. Bewustwording voor veilig werken, wat er gebeurt tijdens en na een ongeval en hoe we daarbij moeten handelen. Vanuit Van Gelder kunnen we zeggen dat dit een geslaagde oefening was. Iedereen vond het bijzonder om mee te maken en heeft gezien en meegemaakt hoe je moet handelen tijdens een ongeval.

Ook de brandweer heeft veel geleerd van de mogelijkheden, maar ook zeker de onmogelijkheden binnen een opgebroken project en was erg tevreden met deze oefening: “We vinden het fijn dat we dit samen met jullie konden doen. We hebben allen goed kunnen oefenen, dank daarvoor! Op een wegenbouwproject is de situatie toch echt heel anders dan wanneer we in actie komen op de openbare weg! En rijden we binnenkort weer eens langs, dan toeteren we naar jullie!”

Zo werd de werkdag afgesloten en ging iedere medewerker nog bewuster van het nut van veilig werken naar huis.