Jaarcijfers Van Gelder Groep 2017

Van Gelder presteert onverminderd stabiel in 2017

Terugblik
Het jaar 2017 is voor de Van Gelder Groep wederom een stabiel en succesvol jaar
geweest. De geconsolideerde omzet steeg naar de hoogste omzet ooit en bedroeg € 345
miljoen, een stijging van 4,9 % ten opzichte van het jubileumjaar 2016 ( € 328 miljoen )
Het operationele resultaat (EBITDA) steeg van € 11,1 miljoen naar € 11,6 miljoen.
De netto winst bedroeg € 8,3 miljoen (2016: € 7,5 miljoen) na belastingen, ofwel een
rendement van 2,4 %. Het aantal medewerkers steeg in 2017 met bijna 7 % van 783
naar 837 FTE.

Gert Veenhof, voorzitter directie Van Gelder Groep: “De markt is beslist niet minder
geweest dan de jaren ervoor en de noodzaak om te investeren in infrastructuur is
merkbaar. De verwachting dat de prijsstelling in opwaartse zin mee zou gaan is in 2017
helaas nog niet uitgekomen. Als Van Gelder zijn we echter alleszins tevreden over het
behaalde resultaat in het afgelopen jaar.”

De economie trekt aan en de investeringen zijn het afgelopen jaar in de markt van de
civiele techniek op gang gekomen. Door de groei van de economie is ook de vraag naar
woningen enorm toegenomen en dat betekent meer werk voor de infrabouwers. De
markt van infratechniek is erg in beweging. Er is veel aanbod van ondergrondse infra. Er
zijn echter veel tekorten in technisch geschoold personeel en dat remt de mogelijkheden
in de realisatiefase. Ook onze opdrachtgevers kunnen de toename aan werk soms niet
aan vanwege de toegenomen vraag door de economische groei.

Van Gelder heeft het afgelopen jaar ook volop geïnvesteerd. In Tiel is met onze partners
één van de meest duurzame asfaltinstallaties van Nederland gebouwd. Van Gelder heeft
in deze nieuwe installatie op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van asfalt een
voorsprong in de asfaltmarkt.

Vooruitzichten 2018
Voor de Gelder Groep zijn de vooruitzichten in totaliteit goed te noemen. De
werkvoorraad ultimo 2017 is uitstekend en bedraagt € 321 miljoen (ultimo 2016 € 281
miljoen).

Met deze orderportefeuille is een stevige basis gelegd voor het komende jaar en
verwacht de directie een omzet in 2018 die zich op het niveau zal bevinden van het jaar
2017. Het te verwachten rendement zal in lijn liggen met de resultaten van de
voorgaande jaren en dat geeft aan dat Van Gelder Groep ook in 2018 stabiel en sterk
gepositioneerd blijft. De liquiditeitspositie van Van Gelder blijft onverminderd goed.
Additionele financiering van derden is niet nodig.

Klik hier voor het volledige jaarverslag over 2017, inclusief verhalen van onze afdelingen en interessante interviews met opdrachtgevers.