Jaarverslag Van Gelder Groep

Jaarverslag 2019 Van Gelder Groep

Het jaar 2019 was een prima jaar voor de Van Gelder Groep, dé Infrabouwer van Nederland. Dat staat te lezen in het vandaag gepresenteerde jaarverslag. Zowel de omzet, winst, personeelsbestand en het aantal opdrachtgevers groeiden in 2019. De omzet van de Van Gelder Groep is in 2019 met 21,5 procent toegenomen van 379 tot 461 miljoen euro. De winst steeg evenredig mee van 9,3 naar 12,6 miljoen euro. Het personeelsbestand nam toe naar 1151 medewerkers.

Open hier het jaarverslag.

Er was en is bij Van Gelder veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Zo werd bijna vijf miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam materieel. Middels nieuwe contractvormen, innovaties en vakbekwaam personeel, weet Van Gelder nieuwe klanten aan zich te binden. In het jaar 2019 diende de problematiek rondom stikstof, PFAS en corona zich aan. De impact van deze problematiek op de omzet van 2019 was beperkt aanwezig.

Als dé infrabouwer van Nederland, ziet Van Gelder het als haar taak om niet alleen een duurzaam rendement te realiseren, maar tevens te waken over de effecten van de activiteiten op het milieu en de mens. Nu, maar zeker ook in de toekomst!

Klik hier voor het persbericht.