Nieuw certificaat voor Van Gelder Telecom

Van Gelder Telecom is sinds juni 2019 de trotse bezitter van het KIWA certificaat Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.

Met het behalen van dit certificaat heeft Van Gelder Telecom bewezen dat het, volgens de juiste richtlijnen, verontreinigingen uit de grond kan verwijderen door middel van conventionele technieken, zoals ontgraving.

Vertrouwd verder

Dankzij dit certificaat kijken we vol vertrouwen naar de toekomst, waarin we ons vakmanschap graag inzetten om de kwaliteit en veiligheid van Nederlandse grond te waarborgen. Lees meer over Van Gelder Telecom.