Start werkzaamheden Julianaplein

In opdracht van de gemeente Groningen is Aannemingsmaatschappij Van Gelder van start gegaan met de uitvoerende werkzaamheden aan het Julianaplein. Het Julianaplein is onderdeel van ‘Aanpak Ring Zuid.’ Van Gelder voert voor dit project de voorbereidende werkzaamheden uit.

Gestuurde boring voor verbinding vijver
Begin januari startte de werkzaamheden buiten aan het Julianaplein. Van Gelder verlegt de riolen waardoor er ruimte vrij komt voor het nieuwe Julianaplein. Tussen de Dinkelvijver en de Julianavijver komt een compleet nieuwe verbinding. De verbinding maakt het mogelijk dat het water automatisch door een buis naar de andere vijver stroom als in één van de vijvers het waterpeil te hoog is. Om de verbinding te maken, vinden gestuurde boringen plaats. De gestuurde boring komt onder de N7 en langs het Parcival College. De bovengrondse infrastructuur ondervindt geen hinder van de gestuurde boring.

Thermoleiding verwarmt zwembad
In uitvoering van het project aan het Julianaplein speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zwembad de Papiermolen ligt naast het projectgebied. Het nieuwe riool verwarmt voor een gedeelte het water van het zwembad. Van Gelder legt een thermoleiding aan die warmte in het riool terugwint. Om de rioolbuizen zijn buizen geplaatst waar transportvloeistof doorheen stroomt. Door het rioolwater warmt het transportvloeistof op. De warmte die vrijkomt in het riool, warmt het water van het zwembad op. Op deze manier is zwembad de Papiermolen in de toekomst duurzamer!

‘Aanpak Ring Zuid’
‘Aanpak Ring Zuid’ zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en de stad Groningen in de toekomst beter bereikbaar is. Verwacht wordt dat de werkzaamheden van Van Gelder zijn afgerond voor de zomer.