De eerste stap is gezet! Succesvolle meting voor Lelystad Airport Businesspark

Een uitdagende locatie inmeten? Bijvoorbeeld omdat deze lastig bereikbaar is? Geen probleem! Met onze Gator van het Geo Data Service generen wij op een efficiënte wijze een uiterst nauwkeurige Point Cloud. Deze Cloud fungeert als de basis voor een ontwerp met indirect een clash detectie.

Onlangs hebben wij deze techniek met succes ingezet binnen Lelystad Airport Businesspark, waar wij het Werk ‘Ontgraven Watergangen Flight District II’ gegund hebben gekregen. Samen met de opdrachtgever (OMALA N.V.) werkt Van Gelder aan de realisatie van een robuust (oppervlakte) waterstelsel voor één van de bedrijventerreinen nabij Lelystad Airport. De nulmeting is inmiddels voltooid en daarmee heeft Van Gelder de eerste stap gezet in de uitvoering van dit project.

Binnenkort volgt meer informatie over dit project.