Van Gelder Assetmanagement

Van Gelder Assetmanagement: dé oplossing voor beheerders

Een veilige en soepele infrastructuur bestaat uit allerlei belangrijke objecten. Niet alleen de weg, maar ook de verkeersregelinstallaties (VRI), bruggen, bebording, leidingen of kabels moeten beheerd worden en hebben regelmatig onderhoud nodig. Niet alleen goede engineering en de realisatie bepalen de gebruiksduur, maar vooral ook het beheer en onderhoud.

Dit onderhoud wordt veelal apart aanbesteed door beheerders van een gebied. Met als gevolg dat het onderhoud vaak te laat en daardoor duurder is en meer overlast voor de omgeving geeft.

Van Gelder Assetmanagement biedt de oplossing voor beheerders die het belangrijk vinden dat hun assets in kaart zijn gebracht en duidelijk is wanneer welk onderhoud nodig is. Van Gelder Assetmanagement maakt samen met de beheerders een eerste inspectie en stelt op basis van de verkregen data een advies op voor het assetbeheer. Voor nu en voor de langere termijn.

Ook trendanalyses van storingen, ongevallen, klachten en andere invloeden worden meegenomen in een deskundig en doordacht advies. We inventariseren de prestatie, risico’s en kosten en maken samen met de opdrachtgever een gewogen afweging van het werk, dat we vatten in een transparant contract. Daarna volgt de jaren planning en uitvoering. Waarbij Van Gelder constant inspeelt op veranderingen. Want de wereld staat niet stil.

In deze film laten we zien hoe Van Gelder assetmanagement voor haar opdrachtgevers inzet. Vragen over, of inzet van, assetmanagement? Neem contact met ons op via Gerard Baltus (0525 659 888)!