Van Gelder wil met G-Kracht kades vervangen

Van Gelder is een van drie specialistische familiebedrijven, die een radicale en innovatieve manier verder ontwikkelt om steden en haar kades toekomstbestendig te maken. De drie hebben zich verenigd in G-Kracht. Het gaat om Gebr. de Koning, het Japanse bedrijf Giken en Van Gelder. De bedrijven worden bijgestaan door Deltares, een onafhankelijke instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Amsterdam is de eerste stad waar G-Kracht aan de slag gaat met het uitwerken van het zogenaamde ‘GRB-systeem, type Amsterdam’ (Giken Reaction Based systeem). Het in te zetten materieel verplaatst zich daarbij over het eigen werk, dus over de nieuw aangebrachte kadeconstructie. Hierdoor blijven zowel de weg als het water beschikbaar voor normaal gebruik. De nieuwe kadeconstructie wordt volledig trillingvrij aangebracht. Tijdelijke bouwkuipen behoren bij deze werkwijze tot het verleden. De gemeente Amsterdam moet de komende jaren zeker twee kilometer kademuur per jaar vervangen.

Het probleem

Het vervangen van kademuren is voor gemeenten een klus met grote impact op de omgeving. Kades worden vaak langdurig afgesloten, er is bouwverkeer, de omgeving krijgt te maken met geluids- en trillingoverlast en in de directe omgeving staan veelal monumentale panden. Ook moeten vaak woonboten verplaatst en bomen verwijderd worden. Dit alles zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van een stad onder zeer grote druk komt te staan en de hinder voor de omgeving groot is.

Enorme opgave

De gemeente Amsterdam stelde vast dat vanuit de huidige beschikbare technieken van kademuurvervanging, de enorme opgave in Amsterdam veel te lang zou duren. Vandaar dat zij de markt uitdaagde om met innovaties te komen die in de helft van de tijd en de kosten gerealiseerd kon worden en de helft minder hinder zou veroorzaken. Ze schreef een zogenaamd ‘Innovatie Partnerschap’ als bijzondere vorm van aanbesteding uit. In deze omvang was deze bijzondere aanbesteding een primeur in Nederland, waar vele bedrijven zich voor hadden aangemeld. Na een eerste selectie hebben er uiteindelijk drie consortiums eind april 2020, de gunning verkregen van de gemeente Amsterdam.

Pilot

De consortiums, waaronder G-Kracht, gaan ongeveer een jaar lang een zogenaamde onderzoeks- & ontwikkelfase in om hun radicale innovatie verder te ontwikkelen. In 2021 worden de ontwikkelde oplossingen toegepast in drie pilotprojecten in de binnenstad. Als deze pilots succesvol verlopen, wordt met alle drie de gecontracteerde marktpartijen een raamovereenkomst van 4 tot maximaal 8 jaar gesloten. De methoden worden dan toegepast op ongeveer de helft van alle jaarlijkse kademuurvervangingen. De methode van G-Kracht is een zeer innovatieve manier van werken, waarbij de verwachtingen hooggespannen zijn. Als deze innovatie succesvol kan zijn in Amsterdam, dan kan het op meerdere plaatsen in Nederland en ook wereldwijd worden toegepast.

Bekijk voor meer informatie de website van G-kracht.