Een weg asfalteren, hoe werkt dit?

Asfalt: we staan er niet altijd bij stil maar we lopen, fietsen of rijden er elke dag overheen. Het is comfortabel, veilig en stil. Niet zo gek dus dat het heel veel wordt ingezet. Maar wat is het nou precies en hoe wordt het gemaakt?

Samenstelling

De basis van asfalt begint in ons laboratorium. Het bestaat altijd uit een mengsel van zand, steen, vulstof en het olieproduct bitumen. In het laboratorium wordt er van deze ingrediënten een mengsel gemaakt dat precies aansluit bij het type asfalt dat de klant graag wil afnemen. In het laboratorium van Van Gelder hebben we honderden duurzame asfaltrecepten. Nadat het mengsel uitgebreid getest en goedgekeurd is, worden de grondstoffen vervoerd naar één van onze asfaltcentrales. In de asfaltcentrale in Nijkerk produceren we bijvoorbeeld 400.000 ton asfalt per jaar. Per schip komen het zand en het grind binnen. Dit wordt vervolgens opgeslagen in de centrale. Dit is een zeer nauwkeurig proces. Om er voor te zorgen dat het asfalt altijd dezelfde inhoud heeft, worden er ook op de centrale veel proeven uitgevoerd. Zo wordt de juiste inhoud gewaarborgd.

Vervoer van asfalt

De verschillende ingrediënten worden in de droogmengtrommel ingeladen, verhit en gemengd. Rond de 185 graden Celsius wordt het asfalt opgeslagen en wordt het in een geïsoleerde vrachtwagen gestort. De volgende stap is het vervoeren. Dit moet heel snel gebeuren omdat het asfalt heet moet worden aangebracht. De vrachtwagen rijdt dus zo snel mogelijk naar de bouwlocatie toe. Dit kan overal in Nederland zijn omdat Van Gelder door het hele land actief is met eigen middelen en betrokken vakmensen.

Op de bouw

Op de bouwlocatie is er al een hoop gebeurd. De grond is vlak gemaakt en op de grond is een puinbaan gestort. Op deze laag wordt vervolgens het asfalt geplaatst. Vanuit de vrachtwagen wordt het overgeladen in een shuttle buggy. Deze levert het vervolgens weer over aan een asfaltmachine. Dankzij de shuttle buggy kan de asfaltmachine continu doorwerken. Dit is belangrijk omdat het asfalt in dit proces snel afkoelt. De machine stort het asfalt op precies de juiste dikte. Daarna wordt er met een wals de verdichting en de holle ruimtes bepaald. Dit alles gebeurt heel precies zodat het zo wordt gestort als vooraf is afgesproken.

Analyse en duurzaamheid

De nieuwe weg wordt op verschillende momenten geanalyseerd. Dit wordt gedaan om te kijken of de verschillende lagen verdichting en de dikte goed zijn. Dit gebeurt door nucleaire metingen en door middel van boringen. Deze stukjes asfalt worden ook in het laboratorium gecontroleerd om de kwaliteit te waarborgen. Om zo duurzaam mogelijk met de grondstoffen om te gaan, worden het oude asfalt en het niet gebruikte deel weer teruggebracht in het systeem. Zo zorgt Van Gelder continu voor hoge kwaliteit asfalt voor duurzame mobiliteit.