Bij Van Gelder werken we bewust veilig aan de hand van vijf pijlers. Deze pijlers lichten we hieronder toe.

Betrokkenheid

Als je bewust veilig aan het werk bent, ben je automatisch betrokken bij je werk. Hierbij gaat het om de betrokkenheid (oprechte zorg) op elkaar en bij (de gang van zaken binnen) het bedrijf. Onderliggende thema's zijn:

 • Motivatie
  Bewust veilig werken is niet mogelijk zonder de juiste motivatie. Hier begint het allemaal mee. Juiste motivatie uit zich door een juiste werkmentaliteit en een vriendelijke, correcte instelling. Op gemotiveerde medewerkers moeten we zuinig zijn. Het niet goed omgaan met elkaar gaat ten koste van de motivatie en dus ook van veilig werken.
 • Meedenken
  Meedenken kunnen we allemaal doen, ieder vanuit zijn/haar eigen functie. Het nut hiervan is dat we collega’s, het project of het bedrijf hiermee kunnen helpen de processen te verbeteren. Houd dus goede ideeën niet voor jezelf maar deel ze met elkaar.
 • KAM-melding
  Het is belangrijk voor jezelf en voor al je collega’s om meldingen te doen van alle (bijna) ongevallen en incidenten. Uiteraard kun je daar ook goede ideeën kwijt. Door KAM aan de hand van deze meldingen te  informeren blijven we allemaal op de hoogte van wat er is gebeurd en leren we met elkaar nog bewuster veilig te kunnen werken.
 • Meeleven
  Om elkaar gemotiveerd te houden is het belangrijk dat we elkaar niet zien als productiemiddel maar als mens, als levend wezen met bijbehorende emoties en stemmingen. Deze emoties en stemmingen vanuit privé en werksituaties hebben invloed op ons functioneren. Wanneer we oprecht geïnteresseerd zijn in hoe het met je collega of medewerker gaat en dat laten merken dan zal dat altijd worden gewaardeerd en krijgen we daar iets voor terug.

Vakmanschap

Een vakman werkt bewust veilig. Hij/zij is op de juiste manier met het werk bezig. Onderliggende thema's zijn:

 • Kennis
  Kennis hebben van voorschriften, regels en procedures is onmisbaar voor de uitvoering van je werkzaamheden. Dit kunnen zijn: VCA, verkeersmaatregelen, hygiënisch werken met drinkwater, aanvragen vergunningen, etc. Hiervoor is het volgen van een instructie, cursus of opleiding nodig. Het hebben van diploma’s en certificaten geeft de vakman een aantoonbaar kennisniveau. Zorg er dus voor dat je dit bijhoudt en uitbreidt in deze tijd van een leven lang leren.
 • Juiste materiaal
  Een vakman zal altijd de juiste materialen toepassen om een goed stuk werk af te kunnen leveren. Wanneer we de juiste materialen hebben toegepast, leveren we ook een veilig te gebruiken eindresultaat op aan de opdrachtgever. Hierbij is de laatste check op het materiaal onmisbaar. Als blijkt dat er gebreken zijn in de toepaste materialen zijn de herstelkosten vaak hoog en/of het eindproduct niet veilig. Een vakman kan dit door zijn kennis, ervaring en de te gebruiken gereedschappen voorkomen.
 • Juiste gereedschap
  Het gebruik van het juiste gereedschap voor de uit te voeren werkzaamheden is een voorwaarde voor veilig werken. Daar hoort ook het volgen van de gebruiksvoorschriften en (veiligheids)werkinstructies bij. Denk hierbij aan het voorkomen van stofvorming bij het slijpen, hakken en breken door water te gebruiken. Maar ook het gebruik van geïsoleerd gereedschap bij werkzaamheden aan/nabij elektra. Let erop dat je alleen met gekeurd gereedschap en materieel!
 • Ervaring
  Ervaring doe je op gedurende je hele loopbaan. Deze ervaring breid je uit vanuit de werkpraktijk en door de samenwerking met meer ervaren collega’s. Ook door informatie vanuit het bedrijf door bijvoorbeeld KAM-melddingen. Het is dus belangrijk voor iedereen om ervaring op te bouwen door te leren van elkaar. En natuurlijk door jouw ervaringen over te dragen aan je collega’s.

Grondbeginselen

Er zijn zaken waar we als Van Gelder niet aan tornen: de basis om bewust veilig te kunnen werken. Zaken waar we ons altijd aan houden. Bijvoorbeeld: gebruik PBM, startwerkinstructie en meer. Dit is dus gericht op de harde en technische, uitvoerende kant van het werk. Onderliggende thema's zijn:

 • Werkplekinrichting
  Voor een veilige werkplek is de inrichting ervan de basis. Denk dan aan de verkeersmaatregelen en de fysieke afscheiding. Maar ook moet er vooraf goed worden nagedacht over het scheiden van werkzaamheden in de werkvakken zelf, de benodigde vrije ruimte, verlichting op de werkplek, het graven van een ruim lasgat/werkput, valgevaar, aan en afvoer routes etc. Uiteraard moet het in te zetten materieel passen in de werkplekinrichting. Een aantal van deze dingen zijn natuurlijk ook van toepassing in de werkplekinrichting op kantoor.
 • Startwerkinstructie
  Iedereen die bij Van Gelder gaat werken heeft recht op een goede, complete startwerkinstructie. Deze omvat naast de uit te voeren werkzaamheden ook informatie hoe de BHV-organisatie is ingericht, de afspraken op de bouwplaats, de projectrisico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen. Vaak zijn deze items beschreven in het V&G-plan. Zonder startwerkinstructie mag er niet worden gestart met de werkzaamheden. Het moet duidelijk zijn wat er van je verwacht wordt en wat de risico’s zijn. Dit geldt voor iedereen op de werken bij Van Gelder: eigen personeel, inhuur, onderaannemers en derden die op onze projecten werkzaamheden uitvoeren.
 • PBM’s
  Door het toepassen van PBM’s voorkom je geen ongevallen maar beperk je het  gevolg/letsel. Zorg dus dat je altijd de juiste, voorgeschreven PBM’s gebruikt met het oog op de uit te voeren werkzaamheden in combinatie met je werkomgeving. Vergeet natuurlijk niet de PBM’s schoon te houden, te onderhouden en tijdig te vervangen.
 • LMRA
  1. Ken ik de relevant werkinstructies en houd ik me eraan?
  2: Ken ik de werkzaamheden en heb ik het begrepen?
  3: Vind ik de afgesproken werkmethode veilig?
  4: Is mijn werkplek goed opgeruimd?
  5: Beschik ik over de juiste PBM’s en ga ik die gebruiken?
  6: Beschik ik over het juiste en goedgekeurde gereedschap?
  7: Vind ik mijn werkplek veilig voor mijzelf, de omgeving en derden?Eén keer of vaker NEE als antwoord: NIET starten maar overleg met je leidinggevende.
  Alle vragen met JA beantwoord? Dan kan er met het uitvoeren van de werkzaamheden worden begonnen.

Informeren

Juiste informatieverstrekking is van wezenlijk belang om het project veilig te kunnen realiseren. Deze informatie betreft zowel interne als externe informatie. Ook hebben we hulpmiddelen nodig waarmee we de informatie kunnen delen en bekijken. Onderliggende thema's zijn:

 • Middelen
  Om informatie te kunnen ontvangen en te delen hebben we middelen nodig zoals een laptop, een telefoon e.d. Maar ook toegangsbebording van de bouwplaats en de omgevings-App zijn voorbeelden van middelen om informatie te verstrekken. Deze middelen helpen ons om het werk bewust veilig te kunnen uitvoeren. Het is dus van belang deze middelen goed te onderhouden.
 • Informatie verstrekken
  Het verstrekken van informatie aan anderen is onmisbaar om bewust veilig te kunnen werken. Weet jij welke informatie je collega’s van jou nodig hebben zodat ze hun klus veilig kunnen uitvoeren? Denk hierbij aan: voorlichting van nieuwe projectmedewerkers, KLIC gegevens ect. Vergeet ook de omgeving niet. Denk na over onze werkzaamheden en de risico’ s voor de bewoners, verkeersdeelnemers, winkeliers, winkelend publiek, reizigers op stations e.d. Welke informatie hebben zij nodig om veilig langs ons werk te komen?
 • Werkomgeving
  Wij zijn altijd te gast in de omgeving waarin we aan het werk gaan. We komen maar we gaan ook weer weg. Besef dat mensen soms jarenlange gewoontes hebben en dat door onze werkzaamheden de omgeving ineens veranderd is. Het is dus belangrijk om oog te hebben voor de veiligheid van omwonenden en weggebruikers. Denk hierbij aan het plaatsen van tijdelijke hekwerken en bebording, het uitvoeren van werkzaamheden nabij in- en uitritten. Probeer overlast van bijvoorbeeld geluid, licht en uitlaatgassen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Aanspreken
  Aanspreken is misschien niet makkelijk maar wel belangrijk. Vaak zit het grootste risico in dingen die je zelf niet meer ziet of in een manier van werken die je jezelf hebt aangeleerd. Door elkaar aan te spreken bij onveilige situaties houden we elkaar scherp. Waardeer het dan ook als een collega je aanspreekt op je manier van werken.

Uitstraling

Hoe kijken mensen tegen ons aan? Wat voor indruk geeft onze manier van werken? Hierbij spelen diverse zaken een rol. Onderliggende thema's zijn:

 • Materieel
  Van Gelder is trots op het mooie en goede materieel dat we hebben binnen ons bedrijf. Door dit materieel goed te onderhouden kunnen we hier trots op blijven en ons werk bewust veilig uitvoeren. Controleer voordat je aan het werk gaat altijd of het materieel voorzien is van een geldige keuring en of het in orde is. Als je ziet of merkt dat er iets aan mankeert geef het dan door zodat het gerepareerd kan worden. Zo voorkom je dat je collega gaat werken met materieel dat niet in orde is. Hiermee voorkomen we met elkaar ongevallen.
 • Klantvriendelijkheid
  Iedereen waar je tijdens je werkzaamheden mee te maken hebt kun je zien als klant. Of dit nu je collega is die je informeert over de projectrisico’s, een bewoner waarvoor je het gas aanlegt of de verkeersdeelnemer waarvan we verwachten dat hij de omleiding moet volgen. Het is de toon die de muziek maakt! Behandel een ieder op de manier waarop jij ook behandelt zou willen worden.
 • Nette werkkleding
  Aanrijdgevaar is één van onze grootste risico’s. Aanrijding kan gebeuren door weggebruikers maar ook door werkverkeer en werkzaamheden van de eigen collega’s in het werkvak. Naast goede afzettingen en het zoveel mogelijk gescheiden uitvoeren van werkzaamheden in het werkvak is zichtbaarheid een absolute voorwaarde om bewust veilig te kunnen werken. Zorg dus altijd voor voldoende en schone reflecterende werkkleding om zichtbaar te zijn.
 • Nette werkplek
  Het meeste ziekteverzuim in de bouw wordt veroorzaakt door val- en struikelpartijen op het werk. Een nette overzichtelijke werkplek voorkomt (bijna) ongevallen en dat is iets wat we allemaal graag willen. Veilig weer thuis komen na het werk zonder verwondingen of blessures. Een veilige bouwplaats is dus een opgeruimde bouwplaats. Ook werkt het veel prettiger voor jezelf en je collega’s. Bovendien ziet het er professioneel uit en dat wordt gezien door iedereen.