Omgevingswet participatie

De inwoners zijn het belangrijkste onderdeel van een gemeente. Zij maken het openbare leven in een woonwijk. Niet zo gek dus dat burgers zich verantwoordelijk voelen voor gebeurtenissen in hun leefomgeving. Bij Van Gelder vinden we het belangrijk om burgers te betrekken bij besluitvorming, processen en uitvoering. Door burgerparticipatie hebben inwoners daadwerkelijk invloed op processen en projecten. Tegelijkertijd wordt een sterk draagvlak gecreëerd tussen verschillende partijen.

In de nieuwe Omgevingswet, die hoogstwaarschijnlijk 1 januari 2021 wordt ingevoerd, is burgerparticipatie een belangrijk onderwerp. De wet bundelt 26 verschillende wetten die toepasbaar zijn op de leefbaarheid van burgers en bedrijven tot één wet. De wet maakt het mogelijk om ruimtelijke projecten eenvoudiger op te starten en stimuleert participatie van de burger in verschillende stadia van een project. Van Gelder is van mening dat besluitvorming, die van toepassing is op de leefomgeving, zoveel mogelijk op lokaal niveau moet plaatsvinden. De Omgevingswet biedt daarvoor nieuwe kansen en handvaten.

Voordelen van burgerparticipatie

Door participatie kunnen burgers op een laagdrempelige manier hun mening geven en voelen ze zich meer gehoord. Ideeën en tips van burgers zijn voor Van Gelder zeer nuttig omdat deze kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande én toekomstige projecten. Van Gelder ontvangt vrijwel direct nuttige feedback op lopende of komende projecten. Op basis van deze waardevolle feedback, kan Van Gelder zich verder ontwikkelen en professionaliseren. Dit kan op projectniveau, maar ook op medewerker- en organisch niveau.

Conflicten kunnen een project voor langere tijd vertragen. Doordat burgers zich gehoord voelen, ontstaat een natuurlijke samenwerking tussen Van Gelder en burgers en kunnen mogelijke conflicten vaker voorkomen worden. Het opdoen van de meningen en ideeën van burgers doen wij onder andere via:

  • Lokale werkgroepen
  • Adviesraden
  • Digitale platformen

Door de burgers te betrekken bij projecten, zijn wij beter voorbereid. Dit leidt uiteindelijk tot een betere leefbaarheid voor de burgers. Als Infrabouwer van Nederland staat Van Gelder daar voor!