Brand in Asfaltcentrale Rotterdam

Op zaterdag 18 september 2021 is er brand ontstaan in de vulstofsilo van de Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond BV (APRR), gevestigd op het bedrijventerrein aan de Vondelingenweg in Pernis. De brand was snel onder controle. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen en de overlast voor omgeving was, ondanks de zware rook, beperkt. Tijdens de brand zijn voor zover bekend geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand en de schade. Het is nog onduidelijk wanneer de asfaltproductie weer opgestart kan worden.

 

benzeen

Van Gelder Groep neemt verantwoordelijkheid in benzeendossier

Van Gelder staat midden in de samenleving. Een samenleving die met een kritische blik kijkt naar de productiemethoden van bedrijven zoals Van Gelder. Veilig en duurzaam produceren zijn geen onderscheidende waardes meer, maar randvoorwaardelijk om te kunnen blijven ondernemen. Produceren conform wettelijke normen zoals die gelden voor onder andere de uitstoot van benzeen is daarom geen keuze voor Van Gelder, maar een vanzelfsprekendheid.

Van Gelder produceerde afgelopen jaar 1,2 miljoen ton asfalt waarin hergebruikt asfaltgranulaat verwerkt is. Uit het recent door Bouwend Nederland geproduceerde rapport, blijkt dat er een verband is tussen de uitstoot van benzeen en de productie van asfalt met hergebruikt asfaltgranulaat. Deze productie vindt zowel plaats in de eigen asfaltcentrale in Nijkerk als in de asfaltcentrales in Tiel, Amsterdam en Rotterdam. Deze drie centrales exploiteert Van Gelder samen met andere infrapartijen. Alle vier de asfaltcentrales voldoen op dit moment aan de normen die door de overheid zijn gesteld met betrekking tot de uitstoot van benzeen. Henri van der Kamp, algemeen directeur van de Van Gelder Groep: “Benzeen is slecht voor de gezondheid. De uitstootnorm voor benzeen stamt uit 2016. Van Gelder heeft al een aantal jaar geleden uitgesproken dat wij ons maximaal inzetten om op duurzame en verantwoordelijke wijze asfalt te produceren. Dit betekent dat wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitstoot van benzeen serieus hebben opgepakt.”

Acties

De centrales in Nijkerk en Tiel voldoen inmiddels geheel aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de uitstoot van onder andere benzeen. “We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de productietechniek van deze centrales, zodat we binnen de wettelijke normen produceren. Op de centrales in Amsterdam en Rotterdam produceren we binnen de tijdelijke toegekende wettelijke normverruiming, die tot eind van dit jaar geldt. De voorbereidingen voor de verbouwing van de asfaltcentrale in Amsterdam zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden om de installatie aan te passen starten deze winter. Het onderzoek naar de aanpassing van de Rotterdamse centrale is in volle gang. De aanpassing aan de technische installatie die hier nodig is, is technisch complex en daardoor kostbaar. Ondanks dat en het feit we in Rotterdam al binnen de wettelijke normen produceren,  hebben wij de ambitie om ook deze laatste asfaltcentrale snel schoner en duurzamer te laten produceren”, aldus Van der Kamp. “Wij blijven investeren in onze productieprocessen zodat we nu én in de toekomst voldoen aan wat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken.”

“Van Gelder doet er alles aan om tot oplossingen te komen”

Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert groot onderhoud uit in Haarlem. Door middel van een Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) zijn er vier vaste aannemers geselecteerd, waarvan Van Gelder er eentje is. Tot grote vreugde van de gemeente Haarlem.  

“Ik ben erg blij met de raamovereenkomsten”, valt projectmanager en bereikbaarheidscoördinator Arjen de Boo van de gemeente Haarlem met de deur in huis. “Het scheelt natuurlijk tijd, je hoeft niet meer elk jaar een aanbesteding te doen. Maar belangrijker: je bouwt een band op met de partijen.” En zo ook met Van Gelder.

Samenwerking
De verwachtingen van De Boo zijn uitgekomen. “Het is echt een samenwerkingsovereenkomst die je aangaat. Je leert de mensen kennen, het is een fijne samenwerking met Van Gelder.” De band tussen de gemeente en het familiebedrijf is dan ook goed te noemen, benadrukt De Boo. “Ook de omgevingsmanagers zetten in op de samenwerking, ik word overal bij betrokken.

Denken in oplossingen
“Als het even niet zo lekker gaat, doet Van Gelder er alles aan om tot een oplossing te komen”, gaat De Boo verder. “Je ziet op die momenten hoe Van Gelder er als organisatie staat. Zowel de uitvoerende partij als de werkvoorbereiders: iedereen denkt mee en zoekt oplossingen.”

Het familiebedrijf valt ook op door de aandacht voor de klant, meent De Boo. “De klant staat bovenaan. Er wordt geluisterd naar de wensen en gezocht naar mogelijkheden. Van Gelder denkt niet alleen vanuit de aannemer, maar ze zetten in op de relatie.”

Thuis in de stad
Dankzij de raamovereenkomst is het familiebedrijf inmiddels aardig thuis in de stad. En dat netwerk is belangrijk, vindt De Boo. “Je kent de infra, je weet welke wegen belangrijk zijn en je weet hoe je je werk moet organiseren. Dat helpt enorm. Het heeft voor beide partijen alleen maar voordelen. Als ik mag kiezen, dan wil ik zo weer met Van Gelder in zee.”

KAM-coördinator

“Ik ben optimistisch en enthousiast, zo ga ik ook aan het werk”

Nadat Patrick Wijnalda zijn weekend spendeerde aan het maken van een incidentenonderzoek voor zijn opleiding integrale veiligheidskunde, besloot hij dat dit was wat hij wou blijven doen. “Als ik zo enthousiast ben dat ik mijn vrije tijd kan besteden aan het maken van een schoolopdracht, dan moet ik dit wel blijven doen.”

In 2018 mocht hij zijn diploma in ontvangst nemen. Via een detacheringsbureau kwam Van Gelder op Patrick zijn pad. Nu werkt hij als KAM-coördinator en hij richt zich voornamelijk op het onderzoeken van incidenten.

Contact onderhouden

“Als KAM-coördinator heb je genoeg te doen”, zo meent Patrick. Als voorbeeld pakt hij zijn agenda erbij. Een volle, maar gevarieerde week. Hij begint de week met het maken van een analyse en een overleg met een communicatiemedewerker. Ook vertrekt hij richting Zwolle, waar hij een systeem mag uitleggen aan collega’s. Projectbezoeken staan ook op de planning. “Dan stel ik ‘domme’ vragen over de veiligheid op het project.” Contact onderhouden met de collega’s op de projecten vindt Patrick belangrijk; “Dan weet een collega dat ik gebeld kan worden met vragen, of als er iets misgaat.”

Vrijheid en vertrouwen

Patrick is met zijn 24 jaar een van de jongsten op de afdeling. Maar dat beïnvloedt zijn werk niet. “Ik vind het leuk dat ik best veel kan en mag doen. Je krijgt de vrijheid en het vertrouwen van Van Gelder.” Ondanks dat Patrick nogal jong is, valt het toch niet iedereen op. “Laatst werd ik dertig geschat, maar dat zal wel door de baard komen.”

Toekomst

Patrick zou in de toekomst wel een rol als leidinggevende willen. Maar, voegt hij eraan toe, dat hoeft niet per se bij Van Gelder. “Het lijkt me raar om de rol van mijn leidinggevende over te nemen.” Het betekent niet dat Patrick het niet naar zijn zin heeft bij Van Gelder. “De sfeer is hier heel goed, ik heb fijne collega’s die me helpen en mijn vragen beantwoorden.”

Marathon

Wanneer Patrick niet bezig is met veiligheid en het onderzoeken van incidenten, is hij vaak aan het sporten. En dan vooral hardlopen. “Laatst heb ik een halve marathon gelopen, voor mij een hele prestatie. Misschien ga ik ook nog wel eens een hele marathon lopen. Voor ik oud en versleten ben.”

Eén stap tegelijk

Patricks grote droom is toch wel om bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid te werken. Maar voor nu is de eerste stap meer ervaring opdoen. “Ik wil altijd verbeteren. Toen ik net begon met hardlopen, wilde ik elk rondje net wat sneller dan het vorige. En dat zie ik ook terug in mijn werk. Elke keer moet net wat beter dan de vorige keer. Eén stap tegelijk. Sommige collega’s zeggen:  ‘Twee stappen vooruit, één stap terug’ maar zo ben ik niet. Ik ben optimistisch en enthousiast en zo ga ik ook aan het werk.”

Herhaling voorkomen is het hoofddoel op de KAM-afdeling. Patrick: “Alle incidenten die hebben plaatsgevonden waren situaties die niet zo hadden hoeven eindigen. Onze taak is het onderzoeken hoe het zover is gekomen. In elk incident zit een rode draad.”

[De foto is voor corona genomen]

‘Mijn stad klimaatbestendig’ voor een betere toekomst

Hevige hoosbuien, droogte en extreme hitte; het komt door klimaatverandering steeds vaker voor. Gemeenten zijn verplicht om steden en dorpen klimaatbestendig te maken. Maar er is veel meer nodig. Daarom is Van Gelder een van de initiatiefnemers van ‘Mijn Stad klimaatbestendig’, waarin vijf bedrijven kennis uitwisselen en de koers te zetten voor de volgende generatie.

“Mijn Stad klimaatbestendig is in het leven geroepen om kennis en ervaring te bundelen”, legt regiodirecteur Gerhard Weitkamp uit. Samen met Tauw, Wavin, Mijn Waterfabriek en Donker Groep is Van Gelder een van de partijen in deze denktank. “We zijn elkaar een paar keer tegengekomen in het werkveld, toen hebben we besloten om onze krachten te bundelen. Wat speelt er in de markt en wat kunnen we daarmee?”

Klimaatbestendig

De toekomst beter maken voor volgende generaties. Met deze ambitieuze doelstelling gaat Weitkamp aan de slag. “De afgelopen honderd jaar hebben we het milieu alleen maar slechter gemaakt, de aarde wordt stukje bij beetje afgebroken. We zijn nu supergoed bezig, maar we brengen het milieu nog steeds elke dag schade toe.”

‘We zijn er nog niet’

Van Gelder maakt al grote stappen, zoals het terugbrengen van uitstoot en het emissievrij werken, maar dat is nog maar het begin. Weitkamp: “De gezamenlijke drijfveer van deze samenwerking is dat we het milieu weer beter maken. Wat kunnen we allemaal combineren? Het emissievrij uitvoeren van werken is al de basis, en dat wordt straks normaal. Dat moet straks ook bij bijvoorbeeld asfalt, transport… We zijn er nog niet.”

Stap verder

Met dit initiatief is Van Gelder haar tijd vooruit. In plaats van de schade aan het milieu weer terugbrengen naar nul, gaat Van Gelder voor een stap verder. “We moeten nog verder denken. Niet alleen maar op de nul richten. We hebben de verantwoordelijkheid om de koers te zetten voor de volgende generatie. De aarde warmt op, we moeten zorgen dat ze weer afkoelt.”

Gerard Weitkamp
Gerard Weitkamp

“Drukke dagen vind ik niet erg, bezig blijven houdt je scherp.”

Hij is begonnen als stagiair bij een klein stratenmakerbedrijf. Randall Rozenblad wilde zijn horizon verbreden en besloot de GWW-studie op mbo-niveau te voltooien. Toen die succesvol was afgerond, ging hij aan de slag als grondwerker vakman GWW bij Van Gelder. In de avonduren behaalde hij zijn diploma voor de uitvoering. “Dat was de trigger om een stapje verder te zetten en projectcoördinator te worden.”

Om kwart voor zeven schuift Randall aan achter zijn bureau op het kantoor in Rhoon. “Ik maak vrij snel contact met de uitvoerders of projectleiders op de projecten waar ik mee bezig ben. We bekijken de problemen die misschien kunnen opspelen tijdens het project en hoe we die het beste kunnen oplossen”, vertelt hij. Op dit moment is Randall bezig met twee projecten op de Maasvlakte. “Het zijn langlopende projecten waar ik dagelijks wel drie tot vier uur aan kwijt ben. Genoeg te doen dus.”

Drukke dagen

Randall is niet alleen bezig met het contact met de uitvoerders en projectleiders. Ook bewaakt hij de vooruitgang en planning van de projecten, bestelt hij materiaal en kijkt of de onderaannemers zich aan de afspraken houden. “Soms hou ik ook een projectbezoek. Even mijn gezicht laten zien.” Het contact met de onderaannemers en de jongens buiten is wat de drukbezette Randall bestempelt als het leukste aan zijn functie. Er is een gezonde werkdruk. “Drukke dagen vind ik niet erg, bezig blijven houdt je scherp.”

Korte lijntjes

Randall woont ongeveer tien minuten van het kantoor af. “Dat is gewoon prima. Soms werk ik wel ergens anders, zodat ik de jongens buiten kan ondersteunen.” Op het kantoor voelt Randall zich op zijn gemak. “Een fijne werksfeer”, geeft hij aan. “Van Gelder is een groot bedrijf, maar toch zijn er korte lijntjes. Je kan iedereen bellen en gemakkelijk vragen stellen. Het maakt niet uit of het een directeur of uitvoerder is.” Dat Van Gelder ook aandacht en betrokkenheid toont aan de omgeving waarin projecten worden uitgevoerd, vindt de projectcoördinator belangrijk. “Dat moet je als werkgever en aannemer kunnen bieden.”

Jonge kinderen

Als Randall thuiskomt van het werk is de rust nog niet weergekeerd. Hij is namelijk vader van twee jonge kinderen. “Mijn dochter is vijf en mijn zoontje is nu drie maanden. Veel vrije tijd heb ik dus niet”, lacht hij. “Als het moment het toelaat ga ik even sporten of lees ik een boek.” Toen zijn jongste net geboren was, kreeg Randall van Van Gelder de ruimte en tijd om even te genieten van de geboorte. “Ook hebben we cadeautjes gekregen en een kaart. Dat was echt fijn om te ervaren. Echt een familiebedrijf”, benadrukt hij. “Van Gelder is een groot bedrijf met veel medewerkers dus dat ze de moeite nemen om zoiets voor de medewerkers te realiseren spreekt mij echt aan. Het is fijn om te weten dat ze aan je denken.”

Niets te kort

Volgens Randall merk je heel goed dat Van Gelder een familiebedrijf is. “De manier waarop iedereen met elkaar omgaat is heel goed. Het is niet geforceerd, het gaat zoals het gaat. Mijn groei binnen Van Gelder is ook een goed voorbeeld dat er in het bedrijf ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Als het aan mij ligt, blijf ik hier nog wel een tijdje hangen. Ik kom niets te kort.”

‘Duurzaam werken is niet eng’

Dashboard met doorlopende resultaten over co2-reductie

Elke dag houdt Arjan Klepper zich bezig met duurzaamheid. Zodat Van Gelder ook een bijdrage levert aan een gezonde, duurzame leefomgeving. Voor de senior projectcoördinator van de Aannemingsmaatschappij is het niet iets wat af en toe de revue passeert, het is een dagelijkse bezigheid. “Al onze contracten hebben een duurzaamheidsuitdaging”, vertelt hij.

Elk project wat Klepper tegenkomt draait om duurzaamheid. “In 2050 moeten we klimaatneutraal werken. Als het gaat om co2-reductie moeten we de 49% halen in 2030.” Om die opgave te monitoren en in goede banen te leiden heeft de coördinator een dashboard gebouwd. “Dat dashboard rekent automatisch de uitstoot reductie van CO2, NOx, NH3 en Fijnstof uit. Als het gaat om de reductie hebben wij die doelstelling van 2030 allang behaald.’’

Doorlopende resultaten

De trots en gedrevenheid klinken door in elk woord. “We kunnen nu alles zo dusdanig vastleggen en registreren, dat we aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen. Voorheen moesten we de berekeningen met de hand uitvoeren, dan duurde het erg lang voordat je wat wijzer werd. Nu zie je het direct, wij zijn ook de enige die dit hebben.” Het ontwikkelde dashboard geeft doorlopend resultaten over de CO2-reductie. “Het is elk moment van de dag zichtbaar.”

Zware beloftes

Wie denkt dat Klepper tegenwoordig achterover leunt en glimlachend naar zijn dashboard staart, heeft het mis. “Vanuit aanbestedingen worden er zware beloftes gedaan. Mijn taak is om die beloftes waar te maken, maar dan wel rekening houdend met de praktische zaken. Ik blijf constant met praktisch oog kijken. We gaan voor zo min mogelijk overlast voor onze uitvoeringsteams en zoveel mogelijk CO2-reductie.’’

Mindset

Wat de harde werker ook belangrijk vindt is de mindset. “Duurzaam werken is niet eng. Ons team in Amsterdam weet nu dat duurzaam werken geen grote aanpassingen vraagt, je kunt nog steeds je weg bouwen.’’ Volgens de coördinator wordt het tijd dat de rest van Nederland die manier van denken overneemt. “Hoe we dat bereiken? Door het dashboard. Je ziet namelijk direct de invloed, dat werkt motiverend. Je bent heel bewust bezig.”

Toekomst

Hoe de toekomst eruit ziet? Daar hoeft Klepper niet lang over na te denken. “Veel circulair bouwen, daar moeten meer ketenpartners voor aansluiten. We werken vaak nog te traditioneel.”

Werken bij Van Gelder

“Als het niet goed zat, was ik allang vertrokken.”

Gert van Dorsten werkte jarenlang in de scheepvaartbranche. Daarna over naar de kabelploegen bij Van Gelder. Toen dat na twaalf jaar minder werk opleverde, besloot hij te gaan werken voor Van Gelder Verkeerstechniek. Een goede keuze, want Gert heeft het nog steeds goed naar zijn zin, al veranderde zijn functie wel al snel.

“Ik liep een jaar mee bij Van Gelder Verkeerstechniek toen de uitvoerder zei: ‘Ben je hier nou nog?’ Toen ben ik gaan leren voor monteur bij de openbare verlichting”, vertelt Gert. “Ik heb de zeevaartschool gedaan en monteur worden was nooit bij mij opgekomen. Dat kwam heel toevallig omdat ik mee kon lopen met de mannen van Van Gelder Verkeerstechniek.”

werken bij Van Gelder

Leerling monteurs

De werksfeer bevalt Gert goed. “Dat komt ook door alle collega’s”, meent hij. “Als er wat is, bellen we elkaar gewoon even.” Gert werkt al 35 jaar bij Van Gelder en heeft dus ook menig collega voorbij zien komen. “Heel veel uitvoerders komen en gaan. De één kan je het beter mee dan met de ander. Hoewel Gert eigenlijk alleen op pad gaat, werkt hij de laatste tijd ook veel met leerling monteurs. “Er moet altijd één iemand op het werk zijn met de volledige papieren. Soms is er niemand en dan neem ik het even over.”

Netjes familiebedrijf

Gert werkt al 35 jaar bij Van Gelder en is van plan om zijn tijd uit te dienen. “Het is leuk, maar zwaar werk en daarom heb ik ook besloten om een dag minder te gaan werken. Ik werk nu vier dagen in de week, maandag tot donderdag. Gelukkig werk ik nog steeds met plezier. Als het niet goed zat, was ik allang vertrokken. Van Gelder is een net bedrijf, loon komt altijd op tijd binnen en ik heb nooit problemen gehad.”

Schademastjes

Vol enthousiasme vertelt Gert wat hij het leukst vindt aan zijn werk. “Het werken in de schade mastjes is toch wel het allermooist.” Soms zitten er ook klussen tegen, maar dat hoort er volgens Gert gewoon bij. “De dagen beginnen vaak simpel, hier en daar wat weghalen of bezig met de schade mastjes. Soms komt er om vier uur nog een mastje binnen, maar die handelen we dan vaak samen even af. Anders moet de storingsdienst komen.”

Vissen

Van maandag tot donderdag is Gert te vinden bij Van Gelder, maar in de weekenden is de kans groot dat je hem in een bootje op het water vindt, met de hengel uitgegooid. Hij heeft een eigen stukje land aan de IJssel waar hij een bootje heeft liggen. “Al twaalf jaar lang. Mijn vrouw en dochters zitten er ook wel eens. Dan gaan ze een rondje varen met de kano. Het is een beetje recreatie. Lekker ontspannen.”

Duurzaamheidsnieuwsbrief november 2020

“Het was een bijzonder halfjaar met bewuste keuzes en effectieve milieuoplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst voor Van Gelder als de infrabouwer van Nederland. Dat is de boodschap van deze duurzaamheidsnieuwsbrief”, aldus duurzaamheidscoördinator Niels van der Goot die graag de duurzaamheidsnieuwsbrief met je deelt.

Ondanks de beperkingen die COVID-19 ons bracht ging ons werk in de uitvoering met dezelfde gedrevenheid bij onze vakmensen onverminderd door. Opvallend was de vraag naar milieuoplossingen. Onze opdrachtgevers voelen de druk vanuit het Rijk om de reductiedoelstellingen te behalen. Zowel als het gaat om CO2, stikstof als circulariteit. Zo werkten we in Putten aan herinrichtingwerkzaamheden waarbij we duurzame oplossingen toepasten en veelal elektrisch materieel en circulaire producten hebben ingezet. In Amsterdam wordt volop meegedacht en gewerkt aan de bestrijding tegen hittestress door middel van data gemeten door het Geo Data Service. Op basis van exacte en juiste informatie wordt gekomen tot werkelijke oplossingen waarmee wij de openbare ruimte klimaatbestendig maken samen met onze opdrachtgevers. Een mooie vorm van samenwerking.

Lees alle inspirerende vragen hier in de duurzaamheidsnieuwsbrief.

Van Gelder realiseert duizend ton CO2-reductie in Amsterdam

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft een dashboard ontwikkeld, waarin realtime de CO2-uitstoot en reductie van een project wordt berekend. Het innovatieve dashboard is voor het eerst ingezet in de Samenwerkings Overeenkomst (SOK) Grote Werken met de gemeente Amsterdam. Deze week werd duidelijk dat maar liefst 1000 ton CO2-reductie is gerealiseerd bij het groot onderhoud van wegen in Amsterdam.

Duizend ton CO2 is te vergelijken met de uitstoot van 7000 personen die naar Parijs vliegen of het verbranden van 338.000 liter diesel. Van Gelder zet in Amsterdam vol in op emissieloos werken. Dat leverde een CO2-besparing op van bijna 70% vergeleken met traditionele werkzaamheden. Daarmee heeft Amsterdam haar klimaatdoelstelling van 2030 (<48% besparing t.o.v. 1990) nu al ruim behaald op de werken van Van Gelder.

Remco Kok en Arjan Klepper

Resultaat

Het grootste resultaat in Amsterdam werd behaald door het elektrificeren van het materieel. Zo wordt gewerkt met een elektrische graafmachine ‘de Ecodigger’ en rijden alle materieelstukken die niet elektrisch zijn, op biobased diesel. Qua asfalt wordt gebruikgemaakt van duurzame asfaltmengsels, waaronder een deklaag van 60% gerecycled materiaal. Maar ook bij alle andere gebruikte materialen wordt gekeken of ze nóg milieuvriendelijker kunnen. Door met duurzame asfaltmengsels te werken, is minder materiaal nodig voor dezelfde constructie en dus ook minder transport. Dat draagt allemaal bij aan veel minder CO2-uitstoot.

CO2-reductie Amsterdam

Vooroplopen

Van Gelder is de eerste aannemer die realtime de voortgang ten opzichte van duurzaamheidsdoelstellingen meetbaar maakt. Middels het data gedreven dashboard is het bedrijf volledig in controle over zijn CO2-uitstoot. Het realtime meten van CO2-reductie is volgens Van Gelder slechts het begin. Ondertussen gaat men aan de slag om ook stikstofdepositie meetbaar te maken. Van Gelder wil vooroplopen in de markt en zich echt verbeteren door data uit het verleden te analyseren en bij te blijven sturen. Het bedrijf investeerde vorig jaar nog vijf miljoen in duurzaam materieel.

sroi-traject van gelder

Raymond van Westerloo krijgt baan bij Van Gelder na succesvol SROI-traject

‘Je moet natuurlijk wel zelf laten zien wat je in je mars hebt’

“Er zijn veel mensen met voldoende capaciteiten die, om welke reden dan ook, geen kans maken op een leuke baan.” Aan het woord is de 53-jarige Raymond van Westerloo. Hij behoorde jarenlang tot deze groep, maar wist door een goede inzet en hard werken verder te komen. Sinds november is hij de beheerder van het depot aan de Petroleumhavenweg in Amsterdam.

sroi-traject van Gelder

Ooit zat hij op kantoor. Na zijn opleiding meao had Raymond van Westerloo diverse banen in de administratie en buitendienst. Daarna raakte hij vrij lang werkeloos en wilde met een groep vrienden voor zichzelf beginnen in de stage- en podiumbouw. Helaas kwam dit uiteindelijk niet van de grond, waarna weer een periode van werkeloosheid volgde. Hij werkte vervolgens als assistent timmerman bij een bouwbedrijfje in Aalsmeer, totdat het werk daar op was. Raymond kwam weer op straat te staan.

Gebiedsmanager

Maar niet voor lang. Want Raymond kon via een SROI (Social Return On Investment) traject aan de slag op een project van Van Gelder als Gebiedsconciërge in Amsterdam Tuindorp Buiksloot. Daar werd een gehele volkswijk opnieuw ingericht. Raymond was eerste aanspreekpunt van alle bewoners en zorgde voor de veilige aan- en afvoer van materialen. Een baan waar hij als rasechte Amsterdammer enorm van genoot. “Ik ben het liefste de hele dag druk, lekker met mensen omgaan en dingen regelen”, vertelt hij. “Maar in september was het werk gereed. Ik heb toen aangegeven dat ik graag bij Van Gelder verder wilde en dat is gelukt. Ik ben nu depotbeheerder en dat is super.”

Maatwerk

Marriët de Jonge, Hoofd P&O is blij met Raymond. “We vinden binnen ons familiebedrijf dat iedereen een tweede kans verdient”, vertelt ze. “Daar werken we graag aan mee. Als het lukt, heb je vaak een heel trouwe medewerker.” Toch neem je wel een risico om iemand met een zogenaamde SROI-status aan te nemen, zo meent Marriët. “Je weet niet hoe het uit gaat pakken. Soms gaat het van een leien dakje, maar een andere keer heeft iemand echt veel ondersteuning nodig. En soms vallen mensen ook terug en dan scheiden onze wegen zich weer. Het is altijd maatwerk. Je moet wel in de bedrijfscultuur passen en de werkafspraken nakomen. Zeven uur beginnen is ook echt zeven uur beginnen. Daar moet je van op aan kunnen. Maar als iemand een goede arbeidsmoraal heeft, dan zijn we daar zeker niet terughoudend in. Bij Van Gelder hebben we tussen de tien en twintig mensen in een SROI-traject. Zeker tachtig procent mag daarna blijven als er, naast een vacature, genoeg draagvlak is op het project. Dat is het allerbelangrijkste. Als de collega’s het niet zien zitten, dan doen we het niet.”

Geen nummer

Raymond heeft inmiddels ook geen SROI-status meer. “Ik heb een jaarcontract gekregen en daar ben ik erg blij mee. Het is heel belangrijk dat Van Gelder dit doet. Het is een groot bedrijf, maar je bent hier echt geen nummer. Je moet natuurlijk wel zelf laten zien wat je in je mars hebt. Dat betekent hard werken, maar dat is niet erg. Daar wordt niemand minder van. Ik sta ook open om nieuwe dingen te leren. Ik heb me nog niet heel erg verdiept in mijn carrière, maar ik ga alle mogelijkheden op termijn goed bekijken. Ik ben nu eerst gewoon heel blij met mijn baan op het depot. Er is heel lang geen beheer geweest, dus ik ben begonnen met opruimen en breng een beetje lijn aan. Zodat alles een vaste plaats krijgt. Net als ik.”

Integraal werken op Prinses Ariane Windpark

‘Hoe meer verantwoordelijkheid we krijgen, hoe beter het gaat’

Ga kijken hoe we als één gezicht kunnen optreden naar de opdrachtgever. Hoe we als Van Gelder zo integraal mogelijk het grootste windpark op land kunnen bouwen in de Wieringermeer. Dat was de taak voor Berend Haaijer, projectmanager bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder, afdeling Integrale Projecten.

Haaijer pakte na de tenderfase het prestigieuze project op, samen met Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (VGKLM) en Van Gelder Telecom (VGTEL). In dit project werkten ze samen en waren ze onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de parkwegen, kraanopstel plaatsen, voor het leveren en aanleggen van de parkbekabeling inclusief inkoopstations en voor de glasvezelverbindingen. Naast Van Gelder zijn ook de nevenaannemers, molenbouwer en fundatiebouwer werkzaam voor de realisatie van het windmolenpark met de prachtige naam Prinses Ariane Windpark.

Het resultaat? In opdracht van Vattenfall werd door Van Gelder meegewerkt aan een van de grootste wind op land projecten van Europa: Windpark Wieringermeer. De hoeveelheid stroom die de 82 windmolens van het park gaan opwekken komt overeen met het verbruik van liefst 370.000 huishoudens.

Alles in huis

“Van Gelder zet in op duurzaamheid en ontwikkelt zich in de energietransitie. Mede daarom wil de directie graag meer doen in de windindustrie.” Berend Haaijer vertelt het met enige trots. “Het integrale werken komt bij dit soort werken perfect tot zijn recht, want wij hebben alles in huis en de opdrachtgever heeft maar met één aanspreekpunt te maken: mij.” Haaijer lacht. Hij is dan ook een tevreden mens die trots is op het eindresultaat in de Wieringermeer. “Dit project toont bij uitstek hoe goed de samenwerking gaat tussen de verschillende werkmaatschappijen van Van Gelder.”

Teamgeest

Kelvin Bastiaan, projectmanager bij VGKLM, deelt die mening. “Sinds de start is er al als team geopereerd, zo is er gezamenlijk vanuit vestiging Almere getenderd. Dit was goed voor de teamgeest en dit is meegenomen naar de realisatiefase. Zodoende is er als één Van Gelder gewerkt met een gezamenlijk doel. Door deze manier van intensief samenwerken ontstaat er begrip voor elkaars belangen en wordt het werk echt integraal aangevlogen. En het mooiste is nog dat we van elkaar kunnen leren én geleerd hebben.”

Ontlasten

Haaijer is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alle werkmaatschappijen van Van Gelder op het project. Voor de realisatie van het windpark krijgt hij de volledige ondersteuning van de directeuren van de werkmaatschappijen. “Van tevoren zijn er goede afspraken gemaakt en we zijn ontzettend open naar elkaar. Dit zijn de sleutels van het succes”, vertelt hij enthousiast. Voor Haaijer zijn de voordelen voor de opdrachtgever om met Van Gelder integraal te bouwen makkelijk op te sommen. “Zij hebben veel minder raakvlakken tussen partijen te coördineren. Alle raakvlakken omtrent wegen, kabels en glasvezel doen wij intern en daar hebben zij geen werk van. Daarmee ontlasten we hen enorm.”

Niemand de dupe

Daarnaast meent Haaijer dat het integraal werken ook veel ruis voorkomt. “Wanneer wordt samengewerkt met externe partijen, gebeurt het nogal eens dat bij raakvlakken naar elkaar wordt gekeken. Het staat in niemands contract en vaak is dan de opdrachtgever de dupe. Wanneer wij integraal aannemen, kunnen we elkaar de schuld niet geven, maar zorgen we er gewoon voor dat een raakvlak zo goed en snel mogelijk wordt afgehandeld. Het betreft dan de volledige verantwoordelijkheid van Van Gelder.”

Bahama’s

Juist door die verantwoordelijkheid op zich te nemen, weet Haaijer dat hij aan de voorkant heel goed de raakvlakken moet beschouwen en eventuele beheersmaatregelen moet calculeren. “Wij schatten in de voorbereiding zo goed mogelijk de kansen en risico’s in. Daardoor komen we niet voor verrassingen te staan. Eigenlijk willen we het liefst onze opdrachtgevers compleet ontzorgen. Als ze ons het hele park zouden geven om te realiseren, zou de opdrachtgever – bij wijze van spreken – op de Bahama’s kunnen zitten. Hoe meer opdrachten naar Van Gelder gaan, hoe minder zorgen zij hebben. Hoe meer verantwoordelijkheid we krijgen, hoe beter het gaat.”

Combinatie Roggebot werkt aan N307 Roggebot-Kampen

Regio en Rijk investeren 100 miljoen in bereikbaarheid en waterveiligheid

De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van IenW investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in bereikbaarheid en waterveiligheid van de regio IJsseldelta. De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) gaat de werkzaamheden uitvoeren. Vandaag werd hiervoor de overeenkomst ondertekend, door onder meer gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, Bert Boerman van Overijssel en vertegenwoordigers van de opdrachtnemer. In verband met de coronamaatregelen vond geen feestelijke bijeenkomst plaats, maar zetten alle betrokkenen thuis of op kantoor hun handtekening.

N307 Roggebot-Kampen

Het project is het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat het rivierengebied van Nederland veiliger en mooier heeft gemaakt. Met het slopen van de Roggebotsluis kan het hoogwater van de IJssel ook via het Reevdiep worden afgevoerd naar het IJsselmeer. Ook geeft het project opnieuw een impuls aan de doorstroming op de verbinding A-Z (Alkmaar-Zwolle).

Doorstroming N307 beter

Door de sloop van de sluis komt er op deze plek een nieuwe 300 meter lange brug, die aanzienlijk minder vaak opengaat voor de scheepvaart. “Nagenoeg 100 procent van de beroepsvaart en 90 procent van de recreatievaart kan straks onder de brug door. Bovendien krijgt autoverkeer in de spits voorrang op het scheepvaartverkeer. “Dat geeft een enorme impuls aan de doorstroming”, zegt gedeputeerde Jan de Reus. Ter plekke krijgt de N307 ook een opwaardering, er worden parallelwegen aangelegd en maatregelen genomen voor fietsveiligheid. “We blijven ook tijdens de realisatie van de nieuwe infrastructuur in gesprek met aanwonenden en bedrijven. En de aannemer heeft beloofd om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden”, zegt gedeputeerde Bert Boerman. Inmiddels zijn buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden al te zien. Na de zomer is begonnen met het verleggen van kabels en leidingen in het gebied.

Combinatie Roggebot aan het werk

De bedrijven Mobilis, Van Gelder en Van den Herik vormen samen de Combinatie Roggebot, die het project gaat uitvoeren. Begin september vond de gunning plaats. De voorbereiding voor de uitvoering is inmiddels opgestart. “We gaan eerst, in samenspraak met verschillende partijen, de ontwerpen verder uitwerken en waar mogelijk optimaliseren. Voor de toeritten van de nieuwe brug beginnen we in januari 2021 met het opbrengen van zand, zodat zich dat kan zetten. Ook de bouwkundige voorbereidingen gaan dan van start”, zegt Robert Maat namens de combinatie. “De nieuwe brug wordt naast de huidige weg boven de sluis gebouwd, zodat tijdens de gehele bouwperiode het verkeer gewoon door kan rijden en de veiligheid voor weggebruikers en bouwers gegarandeerd is. En natuurlijk houden we rekening met alle belangen van mensen, bedrijven en flora en fauna in de omgeving.”

Klever

Van Gelder Groep neemt Klever Boor- en Perstechniek over

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, onderdeel van de Van Gelder Groep, heeft per 1 oktober 2020 Klever Boor- en Perstechniek overgenomen. Klever, gevestigd te Benschop, is sinds 1994 specialist op het gebied van horizontaal gestuurde boringen en sleufloze verbindingen.

De Nederlandse markt voor energie-infrastructuur profiteert van een toenemende vraag naar oplossingen die de energietransitie ondersteunen. Door de aanvullende activiteiten van Klever, is Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken beter in staat om in de toenemende behoeften van haar klanten te voorzien.

“Wij heten alle medewerkers van Klever welkom bij ons bedrijf. Klever zal zelfstandig actief blijven als dochteronderneming van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, onder leiding van de huidige directeur en oprichter Martin Klever. Dankzij deze overname zijn wij in staat om een grote bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland”, aldus Henri van der Kamp, algemeen directeur van de Van Gelder Groep.

RijnlandRoute Leiden

Van Gelder Verkeerstechniek draagt bij aan betere doorstroming verkeer regio Leiden

‘We zijn op alle fronten bezig’

Een betere en veiligere doorstroming in de Zuid-Holland, met name rond Leiden en Katwijk. Dat is waar Van Gelder momenteel druk mee is. Egge van Huizen is bedrijfsleider Grote Projecten binnen Van Gelder Verkeerstechniek. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties in het eerste projectdeel van de RijnlandRoute.

Het eerste projectdeel bestaat uit de aanleg van de N434, een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 bij Leiden, de ombouw van aansluiting Leiden-West (A44/N206) en aanpassingen aan de A4 en de A44. In opdracht van de provincie Zuid-Holland bouwt aannemerscombinatie Comol5 het eerste projectdeel van de RijnlandRoute. Van Gelder Verkeerstechniek en Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben allebei een eigen contract met Comol5.

Het is de bedoeling dat de toegankelijkheid van de regio en de verkeersdoorstroming verbeterd worden en dat economische groei gestimuleerd wordt. Van Gelder is bezig met een staf bestaand uit circa tien man en in de uitvoering werken op piekmomenten soms 30 tot 40 monteurs, grondwerkers en kabelleggers om het project te realiseren. Het werk werd eind 2016 aangenomen en loopt door tot 2022.

RijnlandRoute Zuid-Holland

Voortraject

De complexiteit van het project zit voor Verkeerstechniek in de ontwerpactiviteiten, zo meent Van Huizen. “Als we eenmaal weten wat we moeten maken, kunnen we het ook snel uitvoeren. Het voortraject is het moeilijkst, omdat we dan aan veel verschillende eisen moeten voldoen. We zijn verantwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties, zoals de DVM systemen (Dynamische Verkeer Management, oftewel de matrixborden boven de weg), de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties, dus de stoplichten in de volksmond.”

Testfase

Het traject van de RijnlandRoute is een complex geheel en vergt veel van eenieder”, aldus Van Huizen. ”Het hele ontwerptraject is nog niet helemaal afgerond en buiten zijn we al op onderdelen aan de realisatie bezig. De fases lopen door elkaar heen, we zijn op alle fronten bezig. Pas als de tunnel in 2023 gereed is, is de rest van het werk ook gereed. Daarvoor zijn we nu alle aansluitingen al aan het aanleggen. Dan volgt voor Comol5 de testfase van alle systemen en daar hebben ze een jaar voor uitgetrokken.”

Trots

Als Van Huizen wordt gevraagd of hij het naar zijn zin heeft, twijfelt hij geen moment. “Het is een prachtige klus, absoluut. De RijnlandRoute staat al zeker dertig jaar op de agenda van de overheid. Het is een ingewikkeld verkeersplan dat van alles in zich heeft, waar Van Gelder goed in is. Met z’n allen mogen we een gebied inrichten, waar we straks overheen rijden. Ik kan wel zeggen dat ik trots ben dat ik leiding mag geven aan het team dat werkt aan dit mooie project.“ Van Huizen werkt al ruim 15 jaar in de Grote Infrastructurele Projecten en doet dit nu 4,5 jaar in dienst van Van Gelder. Eerst was hij voor VGAM betrokken bij de RijnlandRoute en nu sinds 1,5 jaar voor Van Gelder.

RijnlandRoute Zuid-Holland

Kwaliteitseisen

Van Huizen werkt met Van Gelder voor de bouwcombinatie Comol5. “Dat betekent dat we niet rechtstreeks bij RWS aan tafel zitten en dat is soms een uitdaging. Iedereen komt op voor zijn eigen belangen en dat is logisch. Dat maakt het best een complex geheel. Dit project kent ook wel een financiële uitdaging om binnen de lijntjes te blijven qua resultaat. We moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die in het contract zijn gesteld. Dat betekent dat we de juiste oplossingen moeten vinden én de financiën in de gaten moeten houden. Soms dus ook accepteren dat iets meer geld kost.”

Referentieproject

Wat volgens Van Huizen het belangrijkste is, is dat zijn team trots kan zijn op het product wat tot nu geleverd is. “Het verkeer rijdt op de juiste en veilige manier op de weg. Systemen die we al in bedrijf hebben gesteld, doen datgene wat ze moeten doen. Het is een mooi referentieproject, waar we ook een stuk lering naar de toekomst uit kunnen trekken. Want we willen als Van Gelder Verkeerstechniek natuurlijk veel meer van dit soort projecten realiseren. Doen waar we goed in zijn!”

Verkeerstechniekproject Nederland

Grootste verkeerstechniekproject van Nederland opgeleverd

‘Dit werk doe je niet met twee busjes’

Een super grote klus. Zo omschrijft projectleider Piet de With van Van Gelder Verkeerstechniek het werk aan het Hofplein in Rotterdam. “Ik denk het grootste verkeerstechniekproject in de geschiedenis van Van Gelder”, zo verwoordt De With de omvang van het werk.

De With werkt inmiddels vier jaar voor Van Gelder, waar hij het mede door de korte lijntjes, goed naar de zin heeft. Maar het werk aan het Hofplein vergde wel de nodige inzet en gedrevenheid van alle mensen.

“Negentig masten, 150 armaturen en 35 kilometer getrokken kabel”, somt hij moeiteloos op. “Drie kruispunten waar we de verkeersregelinstallaties (VRI) hebben aangebracht. Inclusief de rotonde bij de vijver waar dronken Feyenoordsupporters altijd inspringen en waar ook nog een tram kruist. Het is de kruising met maar liefst 77 aangestuurde richtingen middels een verkeersregelautomaat. Deze is geleverd door Ko Hartog en geplaatst door ons.”

Verkeerstechniekproject Nederland

Randvoorwaarden

En dat werk werd meer dan goed uitgevoerd door uitvoerder/monteur Glenn Damas, zo meent De With. “Hij trok de dagelijkse kar en zorgde dat iedereen op de juiste plek stond, dat al het benodigde materiaal aanwezig was en dat iedereen deed wat hij moest doen. Er waren veel randvoorwaarden aan dit project, omdat er meerdere zaken waren, waar rekening mee moest worden gehouden. Denk aan vervuilde grond, winkeliersverenigingen, toezichthouders, de RET en hulpdiensten. Dit werk doe je nu eenmaal niet met twee busjes.”

Korte lijntjes

“Dit werk ging echt dag en nacht door”, vervolgt De With. Hij werkt inmiddels vier jaar voor Van Gelder, waar hij het mede door de korte lijntjes, goed naar de zin heeft. “Ik bouw voornamelijk installaties in binnensteden en loop inmiddels 21 jaar in Rotterdam. Het werk aan de Coolsingel is een prachtige klus, waar Van Gelder goede sier mee maakt.”

Japanse Duizendknoop

Herbie-korrels moeten einde maken aan Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is voor provincies, gemeenten en projectontwikkelaars een ware plaag. Ook in Nijmegen kampt men met dit probleem. In opdracht van de gemeente Nijmegen is Aannemingsmaatschappij Van Gelder samen met Van den Herik Grondzuigtechniek, Ranox Natuuraannemer en Heijting Groep B.V. voor het eerst met de ‘Herbie-korrels methode’ de Japanse duizendknoop te lijf gegaan in de gemeente.

Aan de Zandseweg in Nijmegen-Lent worden binnenkort woningen gebouwd. Maar aan de randen van het perceel groeit op een stuk grond van zo’n negen vierkante meter, de Japanse duizendknoop. De plant is niet alleen schadelijk, maar ook bijzonder lastig te bestrijden. In gebieden waar de Japanse duizendknoop woekert, gaan de flora en fauna snel achteruit. De exoot vermeerdert zich via wortelstokken en kan vele meters diep wortelen en wel vier meter hoog worden.

Supersterk

Projectleider Corné van den Berg van Van Gelder geeft aan waarom het zo belangrijk is om de plant te bestrijden. “De wortels van de duizendknoop zijn supersterk en kunnen schade aanbrengen aan funderingen en muren”, vertelt hij. “Daarom is Van Gelder al enige tijd met partners op zoek naar de beste oplossing op de exoot te vernietigen. Er zijn meerdere oplossingen, maar in Nijmegen experimenteren we met de zogenaamde Herbie-korrels.”

Zuurstofwerend

In Nijmegen is voor het eerst dus een stuk grond behandeld met deze methode. Van den Berg geeft aan dat de groeiplaats in kaart is gebracht en met piketpaaltjes is afgezet. “De duizendknoop is in een straal van 2,5 meter rondom de groeiplaats afgemaaid en afgegraven tot 1,5 meter. De afgegraven grond is in een vooraf uitgegraven cunet gestort. Per laag van 20 centimeter zijn vervolgens Herbie-korrels gestrooid. Het gat van de oorspronkelijke groeiplaats is open gelaten om de komende maanden te kunnen controleren of de plant niet terugkomt.”

Geen teruggroei

Driewekelijks wordt de groeiplaats en de omgeving van het cunet gecontroleerd op teruggroei van duizendknoop. Van den Berg: “Wanneer in de eerste twee maanden geen nieuwe duizendknoop wordt aangetroffen, wordt het gat van de oorspronkelijke groeiplaats dichtgestort met de grond die uit het cunet gekomen is. De oorspronkelijke groeiplaats wordt ingezaaid met een HEEM-mengsel. We hebben goede hoop dat we op deze manier de Japanse duizendknoop voorgoed uitroeien.”

Lees hier meer informatie over de bestrijding van de Japanse duizendknoop.

Duurzame en innovatieve oplossingen

Van Gelder mag duurzaam experimenteren in de gemeente Nijmegen

‘Fijn dat opdrachtgevers openstaan voor innovaties en pilots’

In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt door van Gelder asfaltonderhoud uitgevoerd aan diverse wegen binnen de gemeente. Van Gelder mag daarbij experimenteren met innovatieve en duurzame oplossingen, waaronder een nieuw soort asfaltmengsel en duurzame belijning. Deze innovatieve werkzaamheden wijken af van de raamovereenkomst, maar de gemeente staat open voor innovaties en stimuleert deze juist. “Een unieke kans om wegen te verduurzamen”, aldus projectcoördinator Steven Willemsen van Van Gelder.

In overleg met de gemeente Nijmegen wordt er ook participatie gedaan bij diverse stakeholders (buurtbewoners, wijkregisseurs, busmaatschappijen e.d.), zodat tijdens het asfaltonderhoud de wensen vanuit de buurt worden meegenomen

Duurzaam asfaltmengsel

Op de Griftdijk tussen Stationsstraat-Keizer Hendrik VI-singel brengt Van Gelder asfalt aan met de naam ‘AC11 surf met 60% PR’. Willemsen legt uit wat dit behelst. “Dit is een duurzamer mengsel t.o.v. het traditionele mengsel. Want 60% PR betekent dat er veel gerecycled steenslag wordt gebruikt van oud, verwijderd asfalt. Hierdoor hoeven grondstoffen niet uit het buitenland worden gehaald en/of gewonnen uit de groeve.”

Referenties

Tot op heden zijn er maar weinig referentiegegevens bekend. In de gemeente Nijmegen is alleen op de Malderburchtstraat – ook door van Gelder – een AC11 surf met 60% PR aangebracht, maar dit is een relatief rustige straat in Nijmegen. Willemsen: “De Griftdijk is juist een relatief drukke weg, met meer verkeersintensiteit. In de komende jaren kan dus beoordeeld worden hoe dit mengsel zich gedraagt qua levensduur en eventuele schadebeelden. Fantastisch dat we hier de kans krijgen om te experimenteren.”

Kwaliteitsbeheerder Jeroen de Cortie van de gemeente Nijmegen knikt instemmend. “Sinds enkele jaren wordt er steeds meer asfalt hergebruikt, ook in de deklagen. Voor deze AC11 surf zitten we nu op 60%. We streven natuurlijk naar 100% in de toekomst.”

Voorop in de markt

Van Gelder loopt graag voorop in de markt. Daarom wordt, in overleg met de gemeente Nijmegen en onderaannemer Multiline, op veel wegen koudplast belijning aangebracht. Dit wijkt af van het contract, dat traditionele thermo belijning aangeeft. Koudplast belijning heeft een langere levensduur, minder CO2-uitstoot bij productie en zorgt voor minder geluidsoverlast. “Koudplast belijning is duurder bij de aanleg. Maar door de restlevensduur is het juist weer goedkoper”, vertelt Willemsen. “Het verdient zichzelf terug.”

Duurzaam denken

Duurzaam asfalt én belijning zijn volgens Willemsen voor alle partijen interessant. “Van Gelder wil graag kwaliteit leveren en de opdrachtgever bedienen. Het leveren van kwaliteit is ook duurzaam denken. Door kwaliteit te leveren wordt nieuw onderhoud uitgesteld, waardoor er uiteindelijk minder kosten zijn voor de gemeenschap op lange termijn en CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Daardoor wint ook het milieu. Beter kan toch niet?” Maar ook de gemeente Nijmegen ziet winst in de realisatie van duurzaam asfalt en belijning. De Cortie: “Naast minder CO2-uitstoot en meer hergebruik (minder nieuwe grondstoffen nodig) levert het uitstellen van onderhoud ook minder verkeersoverlast en dus een betere doorstroming op. Ook halen we overbodige verharding zo veel als mogelijk weg en proberen we kleine klussen zo veel als mogelijk te combineren om het aantal vervoersbewegingen te beperken.”

Openstaan

Volgens Willemsen is het heel belangrijk dat gemeenten meer openstaan voor duurzame innovaties. “Het mengsel met 60% PR is bijvoorbeeld nog geen onderdeel van de RAW standaardbepalingen. Maar er kan natuurlijk nooit een referentie worden opgebouwd als opdrachtgevers niet openstaan voor innovaties. Gelukkig werkt de gemeente Nijmegen hier goed aan mee. Ze staat open voor nieuwe ideeën en denkt ook aan de veiligheid van de wegwerker. Zo worden werkzaamheden zoveel mogelijk binnen een volledige wegafzetting uitgevoerd. Hierdoor zal voor een korte periode hinder voor de weggebruiker zijn, maar de werkzaamheden kunnen sneller, veiliger en kwalitatief beter worden uitgevoerd. Dit resulteert in een langere levensduur van de onderhoudsmaatregel en lage overlastbeleving bij de weggebruikers.”

Nek uitsteken

Naast duurzaam asfalt en duurzame belijning wordt er in de gemeente Nijmegen ook nog gekeken naar nieuwe innovaties zoals een hoger recycling materiaal in rode deklagen, het hergebruik van vrijkomende bestrating. Willemsen: “Wij zijn blij met zo’n opdrachtgever die zijn nek uitsteekt en ons de kans geeft om met duurzame oplossingen de wereld een beetje schoner te maken.”

Batenburg kiest Van Gelder bij project Nuova Venezia

‘Van Gelder staat te boek als een gerenommeerd familiebedrijf’

Er komt nogal wat bij kijken wanneer je een compleet nieuwe wijk in en rond het water wilt bouwen. Van Gelder kan dat. In opdracht van Batenburg Bouw & Ontwikkeling BV werd in een zogenaamde bouwteamconstructie een wijk op palen bouwrijp gemaakt. Het project genaamd Nuova Venezia omvat 88 grondgebonden woningen en is gelegen in Nieuw-Lekkerland. Over een jaar zijn, als het goed is, alle woningen bewoond. Maar voor die tijd moest er nogal wat gebeuren, want de bodem is gevoelig voor verzakken.

Van Gelder voert voor Nuova Venezia tegelijkertijd infraconstructies, kunstwerken en woningfunderingen uit. Geen standaardklus, zo weet projectleider Ron de Wilde: “Het bijzondere is dat de gehele openbare ruimte, inclusief de tracé’s voor riolering en kabels en leidingen, worden onderheid met prefab betonpalen i.v.m. de zettingsgevoeligheid van het gebied. Ook worden de voortuinen en de achterpaden uitgevoerd met EPS om minder zettingen te krijgen. Dit is de derde wijk in Nederland waar dit zo wordt uitgevoerd, echter dit is de eerste wijk waar het direct bij de eerste aanleg wordt gedaan.”

Familiebedrijf

Directeur Erik Batenburg van het gelijknamige bouwbedrijf koos – samen met zijn projectleider Marcel de Bruijn – voor Van Gelder om de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Naar eigen zeggen omdat Van Gelder te boek staat als een gerenommeerd familiebedrijf. “Dat zijn wij ook”, licht Batenburg toe. “We zoeken vaak aansluiting met gelijkgestemde familiebedrijven die een beetje hetzelfde denken en werken. Dus geen beursgenoteerde ondernemingen of juist prijsvechters. We hebben gekeken naar goede referenties en positieve verhalen van collega’s. Van Gelder kwam daar goed in naar voren.”

Bouwteam

Nuova Venezia is een complex plan, waarbij veel op samenwerking neerkomt’, zo weet Batenburg. “We werken in een zogenaamde bouwteamconstructie en dat bevalt heel goed. We zitten met kundige mensen aan tafel, waarbij eenieder zijn eigen expertise inbrengt. We geven elkaar adviezen en ik kan op ze vertrouwen. De relatie is gewoon goed. Daarom gaat Van Gelder ook in de tweede fase voor ons aan de slag en ik zal in de toekomst zeker niet schromen om weer Van Gelder te bellen.”

Rugstreeppad

De werkzaamheden in Nuova Venezia startten al in het voorjaar van 2019, maar moesten tussen juli 2019 en januari 2020 worden stilgelegd i.v.m. het aantreffen van de rugstreeppad. Na het treffen van voorzieningen, zoals het plaatsen van amfibieschermen, mochten na zeven maanden de werkzaamheden weer worden hervat. Momenteel zijn alle kabelbakken en rioleringen aangebracht en worden de laatste betonnen wegplaten gerealiseerd. Het bouwen van de woningen is al in volle gang. De Wilde: “Wij zullen, vooruitlopend op de oplevering van de woningen, in het voorjaar van 2021 de bestrating aanbrengen. Tijdens deze werkzaamheden is het aan Van Gelder Verkeerstechniek de taak om lichtmasten te plaatsen, deels, met chemische ankers i.v.m. de betonnen wegplaat. En daarna gaan we weer mooi verder met de tweede fase. “Ook daar hebben we weer veel zin in!”

Duurzame resultaten en projecten in beeld

‘Duurzaamheid geen concurrent van tijd, kwaliteit en geld’

Geloofwaardig duurzaam zijn. Dat is wat Van Gelder belooft en laat zien met het opstellen van het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag. Donderdag 13 augustus werd het eerste exemplaar van 2019 overhandigd aan innovatieregisseur Sacha Stolp van de gemeente Amsterdam. Bedrijfsleider Remco Kok benadrukte tijdens de presentatie de unieke samenwerking tussen de gemeente en Van Gelder.

“Zo lang je blijft aanbesteden op alleen de laagste prijs, behaal je de doelstellingen met betrekking tot een mooie, schone en leefbare omgeving niet. Van Gelder heeft samen met de gemeente Amsterdam oog voor het totaalplaatje van duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Dat werkt beter voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.”

Duurzaam ondernemen

In Amsterdam wordt volgens Sacha Stolp hard gewerkt aan een slimme en schone stad. “In 2019 werd gestart met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Grote Wegenwerken met een looptijd van zes jaar. Middels de SOK kan Van Gelder zich verder ontwikkelen en investeren in een duurzaam Amsterdam.” In het gepresenteerde Duurzaamheidsverslag zijn artikelen opgenomen die aangeven hoe Van Gelder in 2019 bezig is geweest om duurzaam te ondernemen. Aan het woord komen leden van de CO2-werkgroep, worden projecten toegelicht en zijn cijfers, doelstellingen en maatregelen opgenomen. In 2019 mocht Van Gelder de Duurzame Parel in ontvangst nemen voor het gezamenlijke project, met de gemeente Nijmegen, Malderburchtstraat ‘Meest Duurzame Straat van Nederland’.

Verantwoordelijkheid nemen

Dat Van Gelder serieus met haar verantwoordelijke rol met betrekking tot duurzaamheidsopgaven omgaat, staat volgens Mink Jaap Ypma buiten kijf. Ypma is voorzitter van de CO2-werkgroep. “Van Gelder heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, een actief milieubeleid te voeren. Niet alleen binnen de Van Gelder Groep, maar bij al haar dochterondernemingen”, zo meent Ypma. “Denk daarbij aan ons investeringsprogramma in materieel en initiatieven zoals het CO2-projectplan en de interne kwartaalverkiezing van De Zuinigste Rijder.”

Positieve bijdrage

Van Gelder investeerde in 2019 maar liefst vijf miljoen in duurzaam materieel. “Om op die manier klaar te staan voor een schone, klimaat neutrale wereld”, zo meent Ypma. Van Gelder sluit zich de komende periode aan bij de doelstelling van Nederland: Een reductie realiseren van 49% in 2030. Ypma: “Wij geloven daarbij dat duurzaamheid nooit hoeft te concurreren met tijd, kwaliteit en geld. Integendeel, wij zijn ervan overtuigd dat het positief bijdraagt aan deze factoren. Duurzaam bezig zijn betekent ook lef tonen en durven. Daarin willen we ondernemend zijn. Maar het werken met goed, veilig én emissievrij materieel is een verlengstuk van het vakmanschap van onze mensen. Zij moeten het uiteindelijk doen.”

Lees hier het Duurzaamheidsverslag.

Diagnose-aanhanger moet spanningsuitval voorkomen

Houdt hij het vol of niet? Dat is vaak de vraag bij (hoog)spanningskabels. En als de kabel het vandaag nog doet, is dan te voorspellen of hij binnen een korte tijd storingen gaat ontwikkelen? Om op die vragen het juiste antwoord te geven, beschikt Van Gelder sinds kort over een uniek apparaat. De diagnose-aanhanger kan namelijk in een voorstadium kijken of een probleem in een kabel aanstaande is. De aanhanger is een onderdeel van de meetdienst van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken.

Teamleider Dennis Langenberg verrichtte deze week voor het eerst werkzaamheden met de aanhanger in Wieringermeer. De verwachtingen zijn hooggespannen. “Met deze meetwagen kunnen we elke oneffenheid in kabels opsporen”, licht Langenberg toe. “Met als doel om spanningsuitval te voorkomen. Want dat kost onze opdrachtgevers vaak veel hoofdbrekens en bovendien geld. Het is een kosten-baten verhaal.”

Om spanningsuitval te voorkomen, wordt de diagnose-aanhanger aangesloten op de te testen kabel. Langenberg: “We kunnen kabels tot wel 60.000 volt testen. Afhankelijk van het type test, de bedrijfscapaciteit van de kabel en de hoogte van de spanning, kunnen we kabels van vele kilometers lang testen. Dat is ongekend in Nederland, maar de markt vraagt er  om. Het is steeds meer een eis van bijvoorbeeld Nutsbedrijven dat beginnende problemen in kabels worden opgespoord.”

Hoge voltages

Van Gelder huurde tot voor kort een dergelijke wagen, inclusief meettechnicus, bij importeur KMT in Werkendam. Begin dit jaar werd besloten tot de aankoop van een eigen diagnosewagen. Langenberg: “Ik heb dit vorig jaar geopperd bij onze directie en ik ben blij dat is besloten om deze investering aan te gaan. Kopen is uiteindelijk goedkoper, want deze wagen gaat tot wel dertig jaar mee en hierdoor kunnen we meer gespecialiseerde klussen aan. Denk aan wind- en zonneparken en industrie waarbij kabels met hoge voltages moeten worden getest. Voor deze projecten draaien wij onze hand niet meer om. We denken echt dat we goede zaken gaan doen met dit nieuwe apparaat, waarbij we de kennis in eigen huis hebben. Daarbij komt dat de aanhanger ook gewoon de normale houdspanningstesten kan uitvoeren. Hij is dus multi-inzetbaar.”

Ingewikkeld rapport

Het werken met de diagnose-aanhanger is een specialistische aangelegenheid, zo weet Langenberg: “Het rapport dat uit de diagnose-apparatuur komt, moet je kunnen lezen en analyseren. Dat is geen eenvoudige klus, want iedere afwijking of ontlading moet je nagaan en kunnen analyseren en van daaruit een advies geven. Best ingewikkeld. We gaan in eerste instantie vier man opleiden om hier mee te werken; Stephan Smit, Joey van de Pol, Dick Rorije en ikzelf. We krijgen een training bij de importeur en bij de eerste analyses gaat er ook een meettechnicus van hen mee het veld in, om ons bij te staan. Ze fungeren dan als een soort hulplijn bij metingen. Het is namelijk erg belangrijk dat de analyse goed gebeurt. Conclusies kunnen immers veel geld kosten of juist opleveren.”

Trein in werking

De komende maanden gaan Langenberg en zijn collega’s veel ervaring opdoen met de diagnose-aanhanger. “We hebben een trein in werking gezet, die nu gaat rijden”, vertelt de teamleider. “Het is aan mij om de beste mensen te verzamelen om dit tot een succes te maken. Daar heb ik heel veel zin in. Grote opdrachtgevers als ABB, Vattenfall en Liander hebben veel klussen op dit vlak. Het is aan ons om te laten zien dat Van Gelder de beste partij is om die klussen te klaren.”

‘Ik weet dat ik gewaardeerd word’

Gertjan Boeve wisselt binnen en buiten af

Hij kwam in 1993 ter tijdelijke ondersteuning van de administratie van Van Gelder. Maar 27 jaar later zit Gertjan Boeve (50) uit Elburg er nog steeds. Van Gelder heeft inmiddels geen geheimen meer voor hem. Gertjan verwerkt de complete financiële informatie, brengt liquiditeiten in beeld en doet de verdere boekhouding.

Veelal alleen werkend in een kantoortje, met weinig afleiding om hem heen, doet Gertjan zijn ding. En dat doet hij meer dan goed, al is hij zelf bescheiden ingesteld. “Ik ga altijd voor kwaliteit”, vertelt hij. “Complimentjes zitten niet in het Van Gelder DNA, maar ik weet dat ik gewaardeerd word. Ik ben blij dat ik bij een familiebedrijf werk en dat voelt gewoon goed. Ik ben qua karakter wel honkvast en loyaal, elk jaar is er wel wat waardoor het werk interessant blijft. Voor de komende twintig jaar ben ik een beetje aan het kijken wat er nog meer bij me past. Ik hoef niet van vandaag op morgen wat anders, maar er borrelt wel wat. Gelukkig is dat intern bespreekbaar en kijken we wat er mogelijk is.”

Voetbal

Gertjan studeerde heao bedrijfseconomie en woont in Elburg met zijn vrouw en twee dochters van zestien en achttien. Beiden voetballen en dat is niet zo vreemd met een vader die ook maar liefst 21 jaar in het eerste van VSCO voetbalde. “Daarna ook nog een paar jaar in het tweede en nu ga ik mijn derde seizoen als trainer van het tweede in”, vertelt Gertjan. “Ontzettend leuk om te doen en een mooie tegenhanger van mijn zittende werk op kantoor. Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn met de jongens en lekker te trainen. Ik heb twee KNVB-diploma’s op zak en sluit niet uit dat ik ooit nog eens een eerste elftal ga trainen. Wie weet wat de toekomst brengt.”

Overview

Gertjan heeft het naar eigen zeggen goed voor mekaar. “Ik kan hier aardig mijn ding doen, kan op de fiets naar het werk en daarbij heeft Van Gelder ook nog eens uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het werk bij Van Gelder heeft me ook altijd in de gelegenheid gesteld mijn dag zelf in te delen. Leuk is de veelzijdigheid aan informatie. Of het nu gaat om inkoop, verkoop en bankzaken, alle facetten komen voorbij. De overview die je hebt over de werkmaatschappijen is leuk en maakt het werk interessant. Ik stel ook de jaarrekening op en ben samen met financieel directeur Henk Jan van der Veer en controller van het SSC Mitchell Harteman verantwoordelijk voor de tussentijdse rapportages.” Van Gelder wil uiteindelijk via een shared servicecenter nog efficiënter werken. “Het zou mooi zijn dat je centraal werkt en elkaar kunt vervangen”, meent Gertjan. “Daar wil ik graag aan meewerken.”

 

Van Gelder wint aanbesteding met Gemiddelde Prijs Contract in Ede

‘Discussiëren over de prijs komt te vaak voor’

“We willen allemaal een mooi stuk werk maken. Met de hoogste kwaliteit, een strakke planning en een tevreden omgeving. Maar in de praktijk zijn we toch vaak te veel bezig met discussiëren over de kosten.” Aan het woord is Bas Borgers, projectcoördinator bij Van Gelder. Bas deed eind 2018 met zijn team mee aan een bijzondere tender van de gemeente Ede voor het asfalt- en betononderhoud voor de komende 2-4 jaar. In deze tender ging het niet om het indienen van de laagste prijs, maar om het presenteren van de meest gemiddelde prijs in combinatie met het beste plan. Van Gelder won.

De gemeente Ede had volgens Bas twee bedoelingen met deze nieuwe manier van aanbesteden. Borgers licht toe: “Enerzijds wilde ze af van de (vaak hoge) kosten van eventueel meerwerk, omdat dit veel discussie oplevert op het werk. Dus een open begroting, met transparante prijzen waar een aannemer het werk voor kan en wil maken.”

Prijsvechters

Anderzijds meent Borgers dat er nog te vaak zogenaamde prijsvechters op werken afkomen, doordat het werk gegund wordt op laagste prijs. “Daar kunnen en willen wij als Van Gelder niet altijd in meegaan”, meent hij. “Als een raamcontract wordt aangenomen met een (te) lage prijs, dan gaat dit ten koste van de tijd, aandacht en energie die je in het werk steekt, dat is onvermijdelijk. Uiteindelijk is dat in het nadeel van de klant en de omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat je met het aannemen op de gemiddelde prijs, dit scenario kan voorkomen.” Volgens projectleider Maurice de Merode had de gemeente Ede inderdaad altijd problemen met te lage inschrijvingen. “Dat zorgde vaak voor gedoe buiten in de uitvoering. Iedere aannemer moet geld verdienen en dat is logisch. Maar met prijsvechters die het onderste uit de kan willen, hebben we niets. Die wilden we uit de markt hebben.”

Eerlijke prijs

Borgers is blij dat de gemeente Ede met deze nieuwe vorm van aanbesteden de nek uitsteekt. “Het is de eerste keer dat ik met een dergelijk Gemiddelde Prijs Contract werk en dat is wel even wennen. Dat begon al bij de aanbesteding”, vertelt hij. “Want wat is nu een gemiddelde prijs? Ik had het nog nooit eerder gezien. Dat maakte de aanbesteding best bijzonder en dus ook lastig. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om gewoon ‘een nette prijs’ neer te leggen, waar wij het werk voor wilden maken.”

Inzichtelijk

Van Gelder maakte flink werk van de aanbesteding. Met een positief resultaat, want uiteindelijk werd hen het werk gegund. Borgers: “We moesten een prijs indienen en daarnaast een plan hoe we meerwaarde gaan leveren. Onze prijs was het meest gemiddeld, maar we deden het ook heel goed op de kwaliteitsscore van het plan en het interview. Mooi om in de beoordeling terug te lezen, dat het enthousiasme van de sleutelfunctionarissen bovengemiddeld was. We kregen een ‘open posten bestek’, waarbij er over tal van verschillende werkzaamheden een wegingsfactor was meegegeven. Daarbij kwamen wij als van Gelder als meest gemiddeld uit de bus.”

Reële prijzen

Het is Borgers goed bevallen om met een Gemiddelde Prijs Aanbesteding te werken. “Het is zeker een voordeel als een opdrachtgever meer gevoel heeft bij onze prijzen. Ze weten nu dat wij reële prijzen hanteren. We hebben een prijs waar we het werk voor kunnen en willen maken. Zoals het hoort.” Borgers zou het liefst voor honderd procent transparantie willen gaan. “Veel mensen hebben geen idee waar bijvoorbeeld de prijs van een asfaltploeg op gebaseerd is. Denk aan afschrijving en onderhoud van het materieel of langdurige vorstperiodes, waar vooraf rekening mee wordt gehouden. Ook de beschikbaarheid van werk bepaalt de prijs, waardoor het sterk per bedrijf per periode kan verschillen wat een asfaltploeg daadwerkelijk kost. Dat kun je nu niet zomaar een op een vergelijken. Daarom levert dat best nog weleens discussie en vraagtekens op, als we in gesprek zijn met klanten.”

Verplaatsen

Opdrachtgevers zijn soms heel kritisch en willen volgens Borgers in de basis een goede kwaliteit zonder te veel te hoeven betalen. “Wanneer we transparanter gaan werken, zien onze klanten dat onze marges reuze meevallen. Als je 2 tot 3 procent overhoudt, ben je een hele jongen in de wegenbouw. Maar als je kijkt naar wat voor risico je daarvoor moet lopen en wat voor werk je daarvoor moet verzetten, dan kun je daar je vraagtekens bij zetten. Het zou daarom fijn zijn als we meer openheid kunnen geven over onze prijzen, om het oude beeld van een harkende aannemer weg te nemen. Dan kunnen wij ons focussen op de techniek en de kwaliteit, waar we in de basis allemaal voor opgeleid zijn!”

Prijs-kwaliteit

De Merode vindt het ook belangrijk dat er minder discussies zijn over geld en kwaliteit. “Het enige dat wij willen is een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wij zijn kritisch op de kwaliteit van asfalt. Niet iedereen wil daarom voor ons werken. Maar het gaat gewoon heel vaak fout met de kwaliteit van asfalt. Uiteindelijk hebben we zeven inschrijvingen gehad en hebben we vijf partijen gesproken. De laagste en hoogste inschrijving vielen automatisch af en van de overige vijf hebben we het gemiddelde bepaald. Ook hebben we met alle vijf interviews gedaan. Tussen die vijf zat overigens nog behoorlijk prijsverschil. Nummer twee zat best lager in de prijs dan Van Gelder, wel 10/15 procent. Daarentegen zaten de nummers drie en vier behoorlijk hoger, zelfs 20 procent. We zijn uiteindelijk heel blij dat Van Gelder het is geworden. Die heeft de kennis en kunde om dit goed aan te brengen. Over hen zijn we zeker tevreden.”

Kwaliteitsplan

Waar Van Gelder zich volgens Borgers inderdaad in onderscheidt is de kwaliteit. “Zo gaan we in Ede eerst zelf in de omgeving kijken en inventariseren waar mogelijke knelpunten kunnen ontstaan tijdens de uitvoering. We spreken direct de mensen uit de buurt aan, waarbij er vaak veel kleine details naar voren komen, die we in een vroeg stadium en met weinig extra kosten zo op kunnen lossen.”

Meerwaarde

Borgers haalt een voorbeeld aan. “Zo was er vorig jaar een boer die aangaf dat hij elke ochtend rond halfzes bereikbaar moest zijn voor de melkauto. Wij hebben daar met onze fasering rekening mee gehouden, zonder extra kosten, omdat we het ruim van tevoren wisten. Op veel contracten wordt de omgeving pas één week van tevoren geïnformeerd en dan staat alles al vast en zijn aanpassingen niet meer mogelijk. Het is een grote meerwaarde om het werk op die manier aan de voorkant aan te pakken. Je doet het namelijk uiteindelijk voor die tevreden burgers. Wij blij omdat het werk goed loopt en we een mooi product kunnen maken. Bewoners blij omdat je echt met ze meedenkt en ze serieus neemt. Uiteindelijk is de opdrachtgever ook tevreden, omdat ze voor een gemiddelde prijs een prachtig eindproduct krijgt. Dat is wat je toch wat je wilt met z’n allen?”

Van Gelder Telecom

Directeur Henri van der Kamp bezoekt Telecom-project

‘Van Gelder-medewerkers werken met passie en vol trots’

Hoe staat het met het vakmanschap, betrokkenheid en de ondernemendheid van de mensen van Van Gelder? Algemeen directeur Henri van der Kamp van Van Gelder legt regelmatig zijn oor te luister op diverse projecten om hier zelf achter te komen. Afgelopen dinsdag bezocht hij, samen met bedrijfsleider Peter Bontekoe van Van Gelder Telecom, een project in Heerenveen.

Van der Kamp werd rondgeleid bij de regiolocatie in Heerenveen. Na een kop koffie in de keet en een inleidend filmpje, was het tijd om naar buiten te gaan. Dat op dat moment de regen met bakken uit de hemel viel, deerde hem niet. Van der Kamp trok de werkschoenen en doorwerkjas aan en deed onder leiding van Bontekoe een rondje Heerenveen. “Hij was met name nieuwsgierig naar hoe wij onze projecten besturen”, legt Bontekoe uit. “Hij wilde weten waar we staan, hoeveel woningen we al hebben aangesloten op het glasvezel en hoe het werk gaat.”

Familiebedrijf

Van der Kamp toonde zich onder de indruk van de inzet van het Van Gelder-personeel. “Ik wist dat ze altijd hard werken, maar het is mooi om met eigen ogen te zien dat ze hun werk met passie en vol trots uitvoeren. Ik ben blij om te ervaren dat onze medewerkers zich als onderdeel van de Van Gelder-familie zien. Als familiebedrijf willen we het liefst iedereen persoonlijk kennen en in zijn kracht zetten. Mooi om te zien dat dat op dit project goed gebeurt.”

Vakmanschap

Na een gesprek met projectleider Wilbert Veen stelde Van der Kamp nog een aantal aanvullende vragen aan de medewerkers over hun werkplezier en vakmanschap. “Bij Van Gelder werken betekent voor veel collega’s veel meer dan gewoon hun uren draaien”, zo licht de directeur toe. “Ik was met name onder de indruk van hun betrokkenheid en de wil om te innoveren. Dus niet bang te zijn om iets nieuws te proberen of in andere oplossingen te denken. Het hoeft niet altijd zo te gaan, zoals het altijd ging. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zelf met goede ideeën komen en kansen zien. Ook het werken met het dashboard blijkt in de praktijk goed te werken. We kregen mooie voorbeelden te zien, van hoe wij onze projecten beheersen. Daar profiteren niet alleen de werknemers, maar ook Van Gelder én onze opdrachtgevers van.”

Van Gelder doet aanbesteding binnen twee weken

In twee weken een inschrijving doen, winnen én starten met het bouwteam. Het was nog nooit eerder vertoond, maar het is Van Gelder onlangs gelukt. Opdrachtgever is de gemeente Eindhoven die besloot om het groot onderhoud aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven een jaar naar voren te halen.

Van Gelder schakelde snel en waar anders een aanbesteding vele weken in beslag neemt, werd nu met man en macht gewerkt om binnen twee weken het beste voorstel in te dienen. En met succes, want op 6 mei werd duidelijk dat Van Gelder het onderhoud mag verzorgen. De voorbereidingen in het bouwteam startten 7 mei en de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering op 22 juni. Het werk neemt circa een maand in beslag.

Voorbereiding

Volgens Procesmanager Aart van Steenbergen werd bij deze aanbesteding een nieuwe, zeer ondernemende manier van werken geïntroduceerd. Om op die manier sneller dan snel te kunnen schakelen. “Wat we goed hebben gedaan, is dat we het project niet als een tender hebben behandeld, maar er echt mee aan de slag zijn gegaan. Dus alsof we het werk al hadden. Ook na het inleveren van de tender zijn we doorgegaan met de werkvoorbereiding. Dat was natuurlijk een risico, en daar was lef voor nodig, maar we hadden gewoon geen tijd te verliezen. Als we hem niet zouden winnen, hadden we gewoon pech, zo hebben we gedacht. Gelukkig was dat niet het geval. Het was hard werken, maar dat is niet erg.”

Videobellen

Dat herkent Pascal van Melick van de gemeente Eindhoven wel. “Dingen die normaal niet kunnen, konden nu wel. Zo was de medewerking van Rijkswaterstaat heel fijn. Alle doorlooptijden waren korter. Videobellen en thuiswerken hebben ook geholpen. Je had heel veel gewonnen tijd door het ontbreken van reistijd. Daarnaast was de agenda van veel mensen leeg. Hun beschikbaarheid was daarom groot. Dat gold trouwens ook voor hun flexibiliteit. Normaal werken mensen tussen zeven en vier, maar nu konden we soms om zes uur al schakelen, of ging het werk in de avond nog door.

Coronaperiode

Het groot onderhoud stond eigenlijk gepland voor de zomer van 2021. De gemeente Eindhoven besloot echter om de klus een jaar naar voren te halen. Dit besluit was mede het gevolg van de coronamaatregelen en het beroep dat het Rijk en Bouwend Nederland deed op gemeenten, om projecten als deze te versnellen. Zodat aannemers in deze tijd niet zonder werk komen te zitten. Van Melick: “We waren in maart al volop bezig met de voorbereidingen van dit werk voor 2021. Toen kwam corona en zagen we het verkeer drastisch afnemen en gingen evenementen niet door. Dat was het moment waarop we op het idee kwamen om het traject te versnellen. We wisten dat, als we dit niet zouden doen, we er achteraf spijt van zouden krijgen.”

Gemeente Westervoort

Gerard Bus is blij met Van Gelder Verkeerstechniek

‘Ik kan er op vertrouwen dat ze hun vak verstaan’

Sinds 1 januari 2018 verzorgt Van Gelder Verkeerstechniek het onderhoud aan de openbare verlichting in de gemeenten Westervoort en Duiven. Dat doet ze naar volle tevredenheid, zo oordeelt Gerard Bus. Hij is toezichthouder en ondersteuner van kabels en leidingen en openbare verlichting bij 1Stroom. Dit is de organisatie die werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort.

De gemeenten zijn elk zelfstandig, maar de ambtenaren leveren alle producten en diensten voor de beide gemeenten. Dit zorgt voor meer capaciteit en een betere kwaliteit van de dienstverlening. Het contract van Van Gelder Verkeerstechniek loopt aan het einde van het jaar af, maar als het aan Bus ligt, gaan ze na 1 januari gewoon verder. “Het loopt hier gewoon goed, dus van mij mogen ze de aanbesteding winnen. Ik zou het jammer vinden als ze hem niet zouden krijgen, maar ik ga daar niet over.”

Tierelier

Van Gelder Verkeerstechniek is de partner van 1Stroom als het gaat om onderhoud en storingen aan de lampen en armaturen. Bus: “We werken met het meldingssysteem MOON. Wij maken melding van een storing of defect en Van Gelder Verkeerstechniek komt binnen tien dagen om het probleem op te lossen. Dat werkt als een tierelier. Zodra de storing is opgelost en wij hem als zodanig in het systeem hebben afgehandeld, kan de factuur worden verstuurd. We hebben ook een nieuw meldsysteem voor burgers in gebruik genomen. Als een kapotte lantaarn niet wordt gemeld, wordt hij ook niet gemaakt. We gaan niet meer zelf alle lantaarns controleren, dat kost veel te veel tijd. Het nieuwe meldsysteem werkt heel handig en de burgers zijn daar blij mee”.

Vertrouwen

Volgens Bus zijn er gemiddeld drie  Van Gelder Verkeerstechniek-mannen aan het werk voor hem. “Ik heb hun mobiele nummers ook, waardoor de lijntjes kort zijn. Wat me heel erg bevalt is hun proactieve houding. Ze kijken verder dan hun neus lang is. Als een andere lantaarn in de buurt ook kapot is, nemen ze die meteen mee. Of ze zetten uit zichzelf een paal recht. Ik kan er op vertrouwen dat ze hun vak verstaan. Het zijn allemaal mannen met verstand van zaken en ervaring.”

Genieten

Bus is geen man die enkel vanachter het bureau zijn werk doet. “Ik ben vaak op het werk te vinden”, vertelt hij. “Als je ziet dat oude meuk weggehaald wordt, en nieuwe geplaatst wordt, loopt het water me in de mond. Daar kan ik zo van genieten. Ik kom ook niet op het werk, puur ter controle, want ik weet wel dat het goed gaat. Je kent mekaar en dat scheelt een slok op een borrel. Als ik een week niet ben geweest, kan ik er gewoon op vertrouwen dat het goed is gegaan.”

Opsteker Betondorp Amsterdam

Enorme opsteker voor Van Gelder in Betondorp

Dat is gaaf! Het project Betondorp van Van Gelder is door het team Veiligheid van het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam uitgeroepen tot project van het eerste kwartaal van 2020!

Met het langsbrengen van een heerlijke taart werden de mannen van Van Gelder verrast. Veiligheidsdeskundige Max Hecken van de gemeente Amsterdam legt uit waarom de taart dik verdiend is. “In het afgelopen jaar hebben wij namelijk veel vooruitgang gezien bij Betondorp. Hierdoor vonden wij het belangrijk om onze waardering hiervoor te laten blijken. Wij hopen dan ook zeker dat zij de stijgende lijn zullen doorzetten in de gehele stad.”

Teamwork

Ook bedrijfsleider Remco Kok is enorm trots op ‘zijn mannen’. “Hier is echt sprake geweest van teamwork om dit te bereiken. Dat is immers onontbeerlijk om onder toch wel uitdagende omstandigheden te werken. We reconstrueren de volledige buitenruimte in een zeer krappe woonwijk en binnen beperkte tijd.”

Corona

Kok geeft aan dat zaken als bereikbaarheid en leefbaarheid van de inwoners van Betondorp tijdens de uitvoering te allen tijde gewaarborgd dienen te blijven. “Ook moeten alle werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Neem daarbij ook nog het feit dat in dit kwartaal een coronacrisis is uitgebroken, met alle bijbehorende maatregelen. Dit alles maakt de prestatie van dit team nog specialer. Voor zowel onze werknemers als de buurtbewoners is dit een enorme opsteker!”

‘We konden niet meer zonder’

Eric van Beek en Egbert van Dorp blij met nieuw materieel

Mensen maken het werk, maar machines maken dit werk vaak gemakkelijker. Met die gedachte in het achterhoofd, heeft Van Gelder onlangs weer geïnvesteerd in nieuw materieel. Werden vorig jaar al vele miljoenen uitgegeven aan nieuwe machines, afgelopen maand kwamen daar weer twee bij. Een nieuwe heftruck en twee split-waterwagens voor de asfalt sets. De gebruikers vertellen graag hoe blij ze zijn met de komst van het nieuwe materieel.

Zo kan Eric van Beek (55) zijn geluk niet op. Hij werkt al dertig jaar bij Van Gelder en sinds vier jaar was het zijn grote wens om over een grotere heftruck te beschikken. “We hadden gewoon te weinig capaciteit”, vertelt Van Beek. “In het werk moesten we alles achter elkaar zetten, ontzettend onhandig. Daarom heb ik gepleit voor een grotere heftruck voor mij en Geert Klooster. Zodat we ook grotere units, containers en schaftketen kunnen laden, lossen of stapelen.”

Op proef

Eric is blij dat zijn verzoek uiteindelijk werd ingewilligd en dat een nieuwe Manitou werd aangeschaft. “We hebben eerst twee heftrucks op proef gehad. De eerste viel al heel snel af, want die was ingewikkeld qua bediening en kwam niet aan het gewenste hefvermogen. Maar de tweede demo van de firma Manitou was een schot in de roos.” Manitou is een Frans bedrijf uit Ancenis. Het bedrijf maakt onder meer heftrucks en telescopische laders. Het is wereldmarktleider op het gebied van all terrain heftrucks.

Veiligheid

De Manitou is volgens Van Beek compact, wendbaar en toch heel sterk. “Ook is hij onderhoudsvriendelijk. We hebben aan de hand van de demo nog wel wat aanpassingen laten uitvoeren. Zo hebben we grotere vorken laten plaatsen. We kunnen nu alles oppakken, hoe groot het ook is.” Ook extra is dat je een gordel om moet. “Anders doet hij het niet”, vertelt Van Beek enthousiast. “Een goede zaak en we zijn nu zelfs aan het kijken of we dat systeem niet op alle machines kunnen laten bouwen. Veiligheid gaat immers voor alles.”

Cadeautje

Dat de nieuwe heftruck een welkome aanvulling is op het bestaande park, blijkt wel uit het feit dat hij zich vrijwel meteen onmisbaar maakte. Van Beek: “Na de demo moest hij terug om bespoten te worden. We hadden alleen al veel containers en keten opgestapeld en die kregen we nu niet van elkaar af, haha. En we krijgen steeds meer grote werken, dus ook meer containers. Ik ben er echt blij mee. Ik mag nu eenmaal graag werken met dingen die je werk makkelijker maken. Het was een cadeautje dat echt nodig was.” Wensen heeft Van Beek echter ook nog. “Ik zou eigenlijk nog een goede veegmachine willen hebben voor de hoekjes en gaatjes waar je anders niet goed bij kan komen. Ik mag graag opruimen en heb een hekel aan rommel.”

Split-waterwagens

Ook Egbert Van Dorp mocht onlangs nieuw materieel verwelkomen. In dit geval ging het om de eerste van twee split-waterwagens. “Deze zijn in eigen beheer bij Materieel geconstrueerd”, laat Van Dorp weten. “De voorste container bevat 5 m3 water voor de walsen en de achterste is de container voor het split met een inhoud van 7,6 m3. Deze bevoorraadt de splitstrooiers aan de walsen. De container kan hydraulisch worden geheven en zo de strooier vullen.Er is volgens Van Dorp voor dit concept gekozen i.v.m. de beperkte ruimte op de werklocaties. “Daar kunnen ze niet altijd het materieel kwijt. Normaal zou je twee aanhangers nodig zijn, maar nu kan het met één.”

‘Geweldig om elke dag weer bij te leren in de praktijk’

Samantha staat haar mannetje tussen de mannen van Van Gelder

Sinds twee jaar werkt de 28-jarige Samantha Soelen bij Van Gelder. Het is haar eerste baan na haar studie Ruimtelijke Ordening en Planologie. Samantha is omgevingsmanager bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder en pakt met name integrale projecten op. Een drukke, maar ook heel leuke baan, zo laat ze weten.

“Veel mensen denken dat ik alleen maar de communicatie met de omgeving verzorg, maar het is zóveel meer. Ik moet met diverse partijen allerlei zaken afstemmen. Denk aan de hulpdiensten, Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders. Ook moet bij de projecten rekening worden gehouden met de vergunningen, de locaties van kabels en leidingen, flora en fauna en natuurlijk alle omwonenden.”

Complete plaatje

Op dit moment is Samantha bezig met het tweejarige project ‘Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid 20/21’. Haar team werkt daarbij negen aaneengesloten weekenden op verschillende locaties in de regio Rotterdam aan de weg. Ze is daarbij betrokken bij het complete plaatje; van voorbereiding tot daadwerkelijke uitvoering. “Deze ervaring neem ik straks ook weer mee naar werkzaamheden op de andere locaties van dit project. Geweldig om elke dag weer bij te leren in de praktijk. Zo weet ik bijvoorbeeld nu wat ‘rippen’ is, haha.” De enthousiaste Samantha is onder de indruk van het werk dat haar collega’s elke dag weer verzetten. “Ik zie met name in de uitvoering de passie en gedrevenheid. Soms leggen de mannen van techniek echt hun hele ziel en zaligheid erin, en dat is geweldig om te zien!”

Vertaalslag

Het is de taak van Samantha om te weten welke werkzaamheden op welke locatie plaatsvinden en welke gevolgen dat heeft. “Ik maak dan de vertaalslag van de harde informatie naar de communicatie voor de omgeving. Is er bijvoorbeeld geluidsoverlast, verkeershinder of andere overlast? Ik maak eigenlijk een analyse van de omgeving van het project en vervolgens stel ik een plan op hoe ik de betrokken omwonenden en bedrijven informeer. Super belangrijk, want wij willen als Van Gelder zo goed en snel mogelijk ons werk doen, met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving.”

Afwisseling

Samantha is blij met haar afwisselende baan bij Van Gelder. “Ik heb bewust voor Van Gelder gekozen, ondanks dat ik geen technische studie heb gedaan. Het is een klein bedrijf, bereikbaar en de lijntjes zijn kort. Je zit met iedereen aan tafel. Elk weekeinde ben ik wel op een andere locatie van dit project te vinden. Het ene moment ben je bezig met verkeersmaatregelen, dan weer met inwoners. Ik reis de hele regio door en vind dat heerlijk. Binnen hoor je veel, maar als je op het project staat, vallen alle puzzelstukjes ineen en zie je de impact. Laat mij dus maar lekker op pad zijn.”

Combinatie Krinkels-Van Gelder verzorgt totale onderhoud in Flevoland

De komende vijf jaar mag aannemerscombinatie Krinkels-Van Gelder al het onderhoud aan de wegen in Midden-Nederland verzorgen voor Rijkswaterstaat (RWS). Onlangs is daarvoor het prestatiecontract Meerjarig Onderhoud perceel Noord (Flevoland) getekend. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar met een mogelijk verlenging van drie jaar.

Vanaf eind dit jaar is Combinatie Krinkels-Van Gelder verantwoordelijk voor het totale onderhoud van onder andere de wegen, het groen, de openbare verlichting en het schoon en verzorgd houden van de verzorgingsplaatsen in Flevoland. Dit contract omvat onder andere: het maaien van de bermen, onderhouden van verzorgingsplaatsen, repareren van verlichting, uitvoeren van asfaltwerkzaamheden in de vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud en incidentmanagement.

Innovatieve aanpak

Combinatie Krinkels-Van Gelder heeft de opdracht definitief gegund gekregen na het doorlopen van de onderbouwingsfase op basis van de Best Value-aanpak. Deze aanpak gaat uit van de meeste waarde voor de beste prijs. Een aansprekend onderdeel uit de aanbiedingen was dat door de innovatieve aanpak, voor minder verkeershinder wordt gezorgd bij gepland onderhoud. Daarnaast is er een vooruitstrevende aanpak op het gebied van duurzaamheid, waarmee fors wordt bespaard op zowel Life Cycle Costs als CO2-uitstoot. De combinatie heeft volgens RWS uitgebreide ervaring met het onderhouden van wegen en aangetoond dat ze in staat is om deze werkzaamheden op een goede manier uit te voeren.

Mooie voortzetting

In opdracht van RWS voeren Krinkels en Van Gelder sinds 1 januari 2015 het contract Meerjarig onderhoud A6/A27/N50 uit. Evert van Dijk, bedrijfsleider integrale projecten bij Van Gelder, is ingenomen met het hernieuwde vertrouwen dat RWS in hen uitspreekt. ”Dit is een mooie voortzetting van het contract dat we de afgelopen jaren in dit areaal succesvol hebben uitgevoerd. Een prestatie om trots op te zijn.” Contractmanager Erwin Hollander van Krinkels vult aan: “Het vertrouwen dat RWS met deze overkomst uitspreekt om duurzaam te innoveren in mens en materieel, past ook heel goed bij onze doelstellingen. Samen in transitie naar een vitale infrasector.”

Prestatiecontract

Het nieuwe contract gaat in op 1 november 2020. Dit prestatiecontract behoort tot een van de pilotprojecten vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tot een vitale infrasector te komen. Hierbij is ruimte voor innovaties en verduurzaming. Naar aanleiding van de samenwerking en effectiviteit binnen deze overeenkomst wordt een nieuw, verbeterd prestatiecontract ontwikkeld dat bij succes breder binnen Rijkswaterstaat wordt ingezet.

Van Gelder schuift aan bij staatssecretaris Mona Keijzer

Van Gelder schuift aan bij staatssecretaris Mona Keijzer

Het waren niet alleen de wethouder, gedeputeerde en ondernemers die zich maandag 15 juni in Zwolle verzamelden in het kader van de Regio Zwolle Brigade. Marijke Mulder en Annemarie Bakker van de afdeling P&O van Van Gelder waren namelijk ook uitgenodigd. Ze schoven in Perron038 aan bij het rondetafelgesprek met staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken.

De staatssecretaris toonde zich onder de indruk van de positieve geluiden die Van Gelder laat horen in een toch wel lastige tijd. Onderwerp van gesprek was namelijk het traject dat Van Gelder heeft opgestart om twaalf nieuwe monteurs te werven en op te leiden. Zes voor Verkeerstechniek en zes voor Kabel-, Leiding- en Montagewerken.

Interessant initiatief

“Ondanks deze onzekere coronatijd investeert Van Gelder in het menselijk kapitaal”, zo vertelde Mulder aan Keijzer. “We hebben uitgelegd wat we precies doen en met welk doel. Niet alleen zij, maar ook de andere gesprekspartners vonden het een interessant initiatief. Keijzer gaf aan blij te zijn dat Van Gelder wil investeren in een goede opleiding voor toekomstige monteurs voor Van Gelder.”

Loopbaan voor de toekomst

Van Gelder biedt mensen met affiniteit voor de techniek echt een loopbaan voor de toekomst, zo vindt Mulder. “En dat is ook nodig, want het is niet alleen lastig om goed personeel te vinden, maar ook zaken als corona en stikstof maken het werk er niet gemakkelijker op.” De Regio Zwolle Brigade werd onlangs opgericht om ondernemers in moeilijke tijden te ondersteunen. Ook Keijzer gaf aan het belangrijk te vinden dat de overheid moet blijven investeren in het MKB. Mulder deelt die gedachte. “Daarom waren we ook zo blij dat we waren uitgenodigd voor het gesprek. Het is belangrijk om juist in mindere tijden te blijven investeren. Helemaal in het vinden van de juiste mensen.”

Meer aandacht

Mulder meent dat Van Gelder soms wat bescheiden is in haar voorkomen. “Maar hier mogen we best trots op zijn. Inmiddels zijn er al tien kandidaten gevonden die door gaan naar een tweede gesprek. Vier van hen zijn inmiddels al door naar een testdag in ons eigen opleidingscentrum Gelderpoort. Een mooi succes, waarin wij blijven investeren in nieuw talent en voor de lange termijn medewerkers aan onze organisatie willen binden. Fijn dat het nu onder de aandacht van de landelijke politiek is gebracht.”

Unieke resten ontdekt van oude stoomgemaal in Dreumel

In Dreumel ter hoogte van de Boezemweg zijn archeologische resten gevonden van een stoomgemaal. Deze archeologische resten zijn opgegraven. Omdat slechts één keer eerder een stoomgemaal archeologisch is onderzocht, zijn de resten uniek. Door de combinatie van historisch-geografisch, geofysisch en archeologisch onderzoek zijn nieuwe inzichten verkregen in de bouw, verbouw en het gebruik van het stoomgemaal. Maar ook detailinformatie over het interieur en het servies. De opgraving is volledig vastgelegd in 3D.

Ontdekking tijdens voorbereiding kabel leggen

In 2019 werd door Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken in opdracht van TenneT de nieuwe 150 kV kabelverbinding aangelegd tussen Zaltbommel en Wamel. Tijdens de voorbereidingen op deze aanleg bleek dat zich mogelijk archeologische resten in de bodem zouden bevinden. Van Gelder heeft daarom EARTH Integrated Archaeology ingeschakeld om innovatief onderzoek uit te voeren. Volgens projectleider Timo Vanderhoeven (EARTH) ‘Dit is uniek, zowel vanwege de aard van de archeologische resten als vanwege de vernieuwende manier van onderzoek’.

Innovatief onderzoek

Ter hoogte van de Boezemweg te Dreumel heeft vroeger een stoomgemaal gestaan. Het stoomgemaal werd in 1880 gebouwd en in 1952 gesloopt. Waar het stoomgemaal precies stond en hoe groot het precies was, was echter vooraf niet bekend. Om vertraging tijdens het leggen van de kabel te voorkomen, deed EARTH Integrated Archaeology BV vooraf historisch-geografisch en geofysisch onderzoek. Door het raadplegen van oude waterschapsarchieven kwamen bouwtekeningen tevoorschijn van de verbouwing van het gemaal in 1923. Aan de hand van deze tekeningen en oude bestekken werd veel bekend over de omvang en de wijze van funderen van de constructie. Met behulp van elektrische weerstandsmetingen werd de exacte locatie van het stoomgemaal bepaald. Uit het vooronderzoek bleek dat zich ter hoogte van het kabeltracé een meters dikke baksteen fundering bevond met daaronder 571 heipalen van ca. 8 m lengte.

Opgraving geeft veel inzicht

Door EARTH en Van Gelder is gezocht naar oplossingen om de archeologische resten in de bodem te behouden. Dit bleek niet mogelijk. Daarom is samen met de regio archeoloog van de Omgevingsdienst besloten de archeologische resten door opgraven veilig te stellen.

Van de ca. 240 stoomgemalen die ooit in Nederland werden gebouwd staan er vandaag de dag nog maar 9 overeind. Slechts één keer eerder werd een stoomgemaal archeologisch onderzocht. De resten zijn daarom uniek.

Opgraving vastgelegd in 3D

Hoewel het onderzoek al is uitgevoerd en de opgravingsput reeds dicht ligt, kan de geïnteresseerde nog terug naar het onderzoek aangezien de opgraving volledig is vastgelegd in 3D. Deze kunt u hier vinden.

Ronald wil veel leren en ervaring opdoen bij Van Gelder

“Er is hier veel te leren en veel te doen.” Zo vat Ronald van Hattum (32) zijn werk binnen Van Gelder kort samen. Als manager projectbeheersing & contractmanagement is hij verantwoordelijk voor diverse processen binnen integrale projecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid of risicomanagement. Deze rol vervult hij inmiddels ruim een jaar en met veel plezier. Daarnaast is hij al meer dan vijf jaar werkzaam bij Van Gelder, binnen projectbeheersing en contractmanagement. En hij is hier nog lang niet uitgekeken.

Van Gelder is de eerste ‘echte’ werkgever van Ronald. Al nam hij een iets andere route dan de meeste scholieren doen. Ronald besloot namelijk na zijn middelbare school om voltijd te gaan werken. “In het weekend was ik al altijd aan het bijklussen bij stratenmakers of grondverzetbedrijven bij ons in de regio. Dat vond ik mooi werk en daarom ben ik eigenlijk na school dat gewoon blijven doen. Bij ons in Herveld zijn veel van dit soort bedrijven, dus er was werk zat. Maar na een paar jaar had ik het eigenlijk wel gezien. Het buitenwerk is immers niet altijd even leuk. Zeker niet als het regent, waait of koud is. Ik heb het een paar jaar volgehouden en besloot toen om weer naar school te gaan.”

Studeren

Ronald was twintig toen hij zich melde voor het mbo. Hij kreeg zó de smaak te pakken van het studeren, dat hij er ook nog even een hbo-opleiding Civiele Techniek achteraan deed. “Dat was een mooie tijd”, zegt hij lachend. “Van negen tot twee studeren en daarna nog lekker werken. Ik denk met heel veel plezier terug aan mijn studententijd. Al moet ik er nu niet meer aan denken om de halve dag te rekenen.” Ronald was uiteindelijk 27 jaar toen hij klaar was. En toen kon het solliciteren beginnen.

Platte organisatie

Ronald is eerlijk als hij zegt dat het niet meeviel om een leuke baan te vinden. “Veel bedrijven hadden een personeelstop, ook mijn oud stagebedrijven. Ik kende Van Gelder van een groot project dat ze samen met mijn stagebedrijf Mobilis deed. Wat me aantrok is de vakkundigheid, het vakmanschap hier. Van Gelder is een relatief klein bedrijf en daar hou ik van. Je kunt bij iedereen binnenlopen. De platte organisatie sprak me aan.”

Ambitie tonen

Ronald begon als projectcoördinator bij een klein projectteam en waardeerde de hulp die hij van alle kanten kreeg. “Ik had ook een bedrijfscoach, die me intern verder heeft opgeleid. Maar je moet het hier ook zelf doen. Het mooie is dat je heel snel bepaalde kansen krijgt, maar je moet het zelf wel laten zien en je ambitie tonen. Ook is het belangrijk om zorgvuldig te werken en te zorgen dat alles geraakt wordt en gedekt is. Daarbij is het zaak om te blijven leren. Afgelopen jaar heb ik het JOK-traject gedaan en daarin heb ik meer over communicatie geleerd. Zowel intern als extern. Ik zie mijn toekomst zeker bij Van Gelder, maar wil ook blijven leren. Ik wil nog veel meer ervaring opdoen en vind vooral het groot asfaltwerk geweldig. Als die mannen in de weekenden bezig zijn, ga ik graag even kijken. Het blijft geweldig om te zien hoe iets uiteindelijk wordt.”

Van Gelder wil met G-Kracht kades vervangen

Van Gelder is een van drie specialistische familiebedrijven, die een radicale en innovatieve manier verder ontwikkelt om steden en haar kades toekomstbestendig te maken. De drie hebben zich verenigd in G-Kracht. Het gaat om Gebr. de Koning, het Japanse bedrijf Giken en Van Gelder. De bedrijven worden bijgestaan door Deltares, een onafhankelijke instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Amsterdam is de eerste stad waar G-Kracht aan de slag gaat met het uitwerken van het zogenaamde ‘GRB-systeem, type Amsterdam’ (Giken Reaction Based systeem). Het in te zetten materieel verplaatst zich daarbij over het eigen werk, dus over de nieuw aangebrachte kadeconstructie. Hierdoor blijven zowel de weg als het water beschikbaar voor normaal gebruik. De nieuwe kadeconstructie wordt volledig trillingvrij aangebracht. Tijdelijke bouwkuipen behoren bij deze werkwijze tot het verleden. De gemeente Amsterdam moet de komende jaren zeker twee kilometer kademuur per jaar vervangen.

Het probleem

Het vervangen van kademuren is voor gemeenten een klus met grote impact op de omgeving. Kades worden vaak langdurig afgesloten, er is bouwverkeer, de omgeving krijgt te maken met geluids- en trillingoverlast en in de directe omgeving staan veelal monumentale panden. Ook moeten vaak woonboten verplaatst en bomen verwijderd worden. Dit alles zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van een stad onder zeer grote druk komt te staan en de hinder voor de omgeving groot is.

Enorme opgave

De gemeente Amsterdam stelde vast dat vanuit de huidige beschikbare technieken van kademuurvervanging, de enorme opgave in Amsterdam veel te lang zou duren. Vandaar dat zij de markt uitdaagde om met innovaties te komen die in de helft van de tijd en de kosten gerealiseerd kon worden en de helft minder hinder zou veroorzaken. Ze schreef een zogenaamd ‘Innovatie Partnerschap’ als bijzondere vorm van aanbesteding uit. In deze omvang was deze bijzondere aanbesteding een primeur in Nederland, waar vele bedrijven zich voor hadden aangemeld. Na een eerste selectie hebben er uiteindelijk drie consortiums eind april 2020, de gunning verkregen van de gemeente Amsterdam.

Pilot

De consortiums, waaronder G-Kracht, gaan ongeveer een jaar lang een zogenaamde onderzoeks- & ontwikkelfase in om hun radicale innovatie verder te ontwikkelen. In 2021 worden de ontwikkelde oplossingen toegepast in drie pilotprojecten in de binnenstad. Als deze pilots succesvol verlopen, wordt met alle drie de gecontracteerde marktpartijen een raamovereenkomst van 4 tot maximaal 8 jaar gesloten. De methoden worden dan toegepast op ongeveer de helft van alle jaarlijkse kademuurvervangingen. De methode van G-Kracht is een zeer innovatieve manier van werken, waarbij de verwachtingen hooggespannen zijn. Als deze innovatie succesvol kan zijn in Amsterdam, dan kan het op meerdere plaatsen in Nederland en ook wereldwijd worden toegepast.

Bekijk voor meer informatie de website van G-kracht.

Amsterdamse Waterleidingduinen

Johan Jonk blikt terug op project Waternet in de Amsterdamse Waterleidingduinen

“Als je zegt wat je doet en doet wat je zegt, ben je drie stappen voor”

De afgelopen drie jaar heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken het complete laag- en middenspanningsnetwerk in de Amsterdamse Waterleidingduinen, het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk, vernieuwd. Een project van ruim zeven miljoen euro, midden in een Natura 2000 gebied.

Een uitdagende klus, zeker ook voor Johan Jonk, die namens opdrachtgever Waternet was ingehuurd als directievoerder. Het was voor zowel Waternet als Jonk de eerste klus die met Van Gelder werd uitgevoerd.

Blij verrast

Het werk was volgens Jonk net aanbesteed, toen hij werd ingevlogen. “Ik stapte er positief in”, vertelt hij enthousiast. “Van Gelder was voor mij een compleet nieuwe aannemer en dan is het altijd even afwachten hoe de samenwerking verloopt. Maar ik was blij verrast. Ronald Verweij en Gijs Middelweerd waren de twee personen waar ik het meest mee te maken had. In het begin liep de samenwerking nog wat moeizaam, maar later ging dat prima.”

Goede indruk

Jonk geeft aan dat de mannen van Van Gelder van meet af aan stelden voor de lange termijn te willen gaan. “Ze wilden een goed resultaat neerzetten, om te laten zien wat Van Gelder allemaal aan vakmanschap in huis heeft. Het was duidelijk dat ze probeerden een goede indruk achter te laten.”

Discussie

Gedurende het werk in de Duinen werd veel gediscussieerd tussen Waternet en Van Gelder, zo geeft Jonk aan. “Ik denk dat we wel driehonderd afwijkingen hebben besproken. Dat is best veel, maar het bestek was soms niet altijd helder en ook waren er best veel aanvullende wensen. Dan moet je met elkaar in onderhandeling en er tot ieders tevredenheid uit zien te komen. Dat ging soms moeizaam, maar ook heel vaak positief. Er werd door Van Gelder bewezen dat ze voor de lange termijn gingen. Gemaakte afspraken werden goed nagekomen.”

Klik

Jonk kijkt met tevredenheid terug op het project in de duinen. “Met name het samenwerken met Ronald en Gijs verliep heel goed”, zegt hij. “De vent is de tent. Dat betekent dat de persoon waarmee je samenwerkt, je bedrijf kan maken of breken. De samenwerking is soms net een huwelijk. Het is geven en nemen en je moet ook altijd naar je eigen gedrag kijken. Ronald en ik hadden een klik en daardoor liep het werk soepel. Ronald is een leuke vent om mee samen te werken en hij komt zijn afspraken na. Als je alleen maar doet wat je zegt en zegt wat je doet, ben je drie stappen voor op de rest.”

Eerste grondverzetmachine op waterstof voor Van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder zet binnenkort de handtekening voor de aanschaf van twee op waterstof aangedreven grondverzetmachines. Daarmee is Van Gelder de eerste aannemer in Nederland die waterstof als energiedrager voor haar materieel gaat inzetten. De twee Hyundai grondverzetmachines worden in 2023, of zoveel eerder als mogelijk, geleverd door Van der Spek Vianen.

Waterstof lijkt volgens directeur Leendert Ripping steeds meer een belangrijke gamechanger in de energietransitie te worden. “Deze ontwikkeling biedt kansen voor Van Gelder om waterstoftechnologie in te zetten als duurzame brandstof of grondstof. Deze kansen wil van Gelder verzilveren, om zo bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie.”

Belangrijke stap

Voor van der Spek is de ondertekening van het contract een mooie mijlpaal. Directeur Jan Nolles: “Van der Spek bestaat sinds 1932 en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld, tot een stabiele en toch dynamische organisatie, innoverend en anticiperend op de ontwikkelingen. De verduurzaming van de bouwwereld is een belangrijke stap, waar we graag ons steentje aan bijdragen.”

Toonaangevend

Van Gelder wil met de aankoop onderstrepen dat zij verder investeert in duurzaam materieel. Vorig jaar werd al voor bijna vijf miljoen euro geïnvesteerd in een elektrisch wagenpark en gereedschappen. Een mooi voorbeeld daarvan is de eco-digger. Deze Huyundai elektrisch aangedreven minigraver wordt volop ingezet op het project Betondorp in Amsterdam. Maar het is volgens Ripping ook het doel om de bouwplaats middels innovatieve toepassingen steeds duurzamer te maken. “Van Gelder ziet het als haar taak om als toonaangevende innovatieve aannemer voorop te lopen in de markt”, meent hij. “Middels duurzame investeringen, zoals de grondverzetmachines op waterstof, willen we onze positie versterken richting de toekomst.”

Van Gelder innoveert
De Eco-digger in actie op ons project in Amsterdam

Stap voorwaarts

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een belangrijk duurzaamheidsspeerpunt in het beleid van Van Gelder. Ripping: “Duurzaamheid hoeft niet te concurreren met tijd, kwaliteit en geld, maar draagt er juist positief aan bij, zo vinden wij. Daarom zijn we ook zo blij met de komst van de nieuwe Hyundai machines op waterstof. Dit is een grote stap voorwaarts voor ons, onze opdrachtgevers en het ‘schoner’ werken in de omgeving in de openbare ruimte waar wij iedere dag in wonen en werken.”

Invloed op de wereld

Directeur Nolles van Van der Spek is het daar helemaal mee eens. “Bij Van der Spek kiezen we bij voorkeur voor een milieuvriendelijke benadering. We zijn ons ervan bewust, dat ondernemen invloed heeft op de wereld om ons heen. Daarom wordt regelmatig bij processen, investeringen en andere beslissingen, deze invloed meegewogen. We kunnen en willen niet meer om duurzaamheid heen.”

Bouwteam Heereveldendreef Tilburg

“Met mensen in gesprek gaan is het mooist. Verder kijken dan je neus lang is, meedenken en overleggen. Bij een bouwteam gaat dat heel goed.” Aan het woord is André Kalisvaart, Hoofd Projectcoördinatie bij Van Gelder, vanuit vestiging Uden. De afgelopen twee jaar zat hij in het bouwteam dat was belast met het project Heereveldendreef in Tilburg. Een project waarbij een nieuw stuk fietspad moest worden aangelegd en op het bestaande fietspad onderhoud werd uitgevoerd, door de tegelverharding naar asfalt te brengen.

André Kalisvaart is tevreden over Heereveldendreef in Tilburg: “Bouwteam is als een goed huwelijk”

Kalisvaart: “Grote uitdaging bij de uitbreiding van het fietspad was vooral de inpassing, omdat er langs de Heereveldendreef veel bomen staan. Deze maken deel uit van een belangrijke laanstructuur. Ook de groene buffer tussen het bestaande fietspad en een naastgelegen woonwijk en de ontharding van verhardingen binnen het plangebied, maakten onderdeel uit van de uitvraag. Best een pittige opgave, omdat je natuurlijk ook rekening moet houden met geldende normen en richtlijnen, waaronder verkeersveiligheid en het normboek van gemeente Tilburg.”

Partnerschap

Het was niet van meet af aan duidelijk dat er gewerkt ging worden in een bouwteam. Kalisvaart weet dat nog goed. “De gemeente Tilburg benaderde in een onderhandse uitvraag een drietal aannemers. Samen is toen bepaald dat een bouwteam model het beste paste bij wat de gemeente voor ogen had. Zij zochten vooral samenwerking en partnerschap. De aannemer met zijn inbreng van kennis en de gemeente als regisseur.”

Winnende inschrijving

Eind 2017 vonden de eerste gesprekken plaats, maart 2018 lag er een definitief programma van eisen en op 15 mei werd bekend gemaakt dat Van Gelder de winnende inschrijving had gemaakt. Kalisvaart: “Vervolgens hebben we het in het PVA aangeboden stappenplan verder opgepakt, diverse overleggen gepleegd, nutspartijen gesproken, een vergunningeninventarisatie gemaakt en de Wijkraad- en regisseur geconsulteerd.”

Betrokken

Door in een vroeg stadium betrokken te worden bij het project, kon Van Gelder goed haar technische kennis inbrengen in het ontwerpproces, zo meent Kalisvaart. “Samen met de collega’s van de ontwerpafdeling hebben we binnen dit project het traject van een schetsontwerp naar een uitvoeringsontwerp doorlopen. Als eerste hebben we een variantenstudie gedaan, met daarbij de inspraak van de omgeving en instanties. De uiteindelijke variant is eind 2018 uitgewerkt tot VO, DO en uitvoeringsgereed ontwerp. Daartussen is wel wat vertraging opgelopen doordat enkele stakeholders zich meer lieten horen dan in eerste instantie rekening mee was gehouden. Uiteindelijk is fase 1 uitgevoerd in december 2019. Fase 2 is, behalve de asfaltdeklagen, eind februari 2020 afgerond.”

Bouwteam leden

Het bouwteam functioneerde prima, aldus Kalisvaart. Het bestond vanuit Van Gelder naast André Kalisvaart uit William Verbij als omgevingsmanager, Ruud van de Pol als technisch projectleider, Robbert van Oppenraaij als ontwerpleider en Stefan Schipper als ontwerper. Vanuit de gemeente Tilburg waren dat Willion Adriaansen als Gedelegeerd Ambtelijk Opdrachtgever, Rob van Nuenen als projectleider, Chiel Cornelissen als adviseur vakspecialist Verkeer en Thijs Belt als adviseur vakspecialist Groen Spelen Schoon.

Impact

De omgeving, hoofdzakelijk georganiseerd in de Wijkraad, hechtte volgens Kalisvaart vooral belang aan de realisatie van het nieuwe gedeelte aan de oostzijde van de Heereveldendreef. “Hier liggen de belangrijkste voorzieningen als een sportschool, wijkcentrum, een peuterspeelzaal, scholen en een zorgcentrum. Daarnaast is de Heereveldendreef een belangrijke verbindingsader in het stadsdeel Reeshof. De impact was vooral gelegen in hoe het nieuwe fietspad ingepast zou worden, zonder al teveel schade toe te brengen aan bestaand groen en vooral de bestaande bomen in de laanstructuur. Daarin heeft de Stichting Stadsbomen en de Omgevingscommissie een belangrijke rol gespeeld.”

Kleine punten

Het project is over het algemeen goed verlopen, zo meent Kalisvaart. “Er was altijd goed contact en overleg en voldoende tijd om samen zaken goed uit te zoeken en op te pakken. Dit heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een goed ontwerp tot stand is gekomen, met natuurlijk nog steeds wat kleine punten die pas in de uitvoering aan het licht zijn gekomen; dat blijft. Je loopt immers altijd tegen onvoorziene zaken aan, ook in een bouwteam waar je met elkaar alles probeert te ondervangen. In ons geval viel de compensatie van de te kappen bomen tegen; de afdracht hiervoor (die vanuit het projectbudget betaald moest worden) bleek drie keer groter dan voorzien. Daarnaast was de afstemming met een omgevingscommissie over het hoofd gezien, waardoor het project vertraging opliep. Uiteindelijk hebben we met elkaar ervoor gezorgd dat het project alsnog gestart is in 2019 en februari 2020 is afgerond.”

Keuken kijken

Terugkijkend ziet Kalisvaart dat met name alle overlegmomenten van groot belang zijn geweest bij het slagen van project Heereveldendreef. “Met het bij elkaar in de keuken kijken, en dan vooral van de kant van Van Gelder bij de gemeente, zie je dat er behoorlijk wat ‘schijven’ zijn waarover het project heen moet gaan. Diverse vakspecialisten met hun specifieke taakgebieden en wensen, belangengroepen zoals de Wijkraad en Omgevingscommissie, de omgeving met scholen, het waterschap, een verzorgingshuis en uitbaters van een sportaccommodatie, zwembad en zalencentrum praatten mee. Je versnelt daarmee het omgevingsmanagement, men kijkt vanaf het begin al mee. Als een belangrijk stuk van het ontwerp klaar was, kwamen we bij elkaar.”

Goed huwelijk

Volgens Kalisvaart werden de vakspecialisten en de mensen van het Bouwteam steeds meegenomen bij de ontwerpsessies. En werd de vraag gesteld: ‘Bedoel je dit met de uitvraag?’ “Net als in een goed huwelijk was het belangrijk om de tijd voor elkaar te nemen, verwachtingen te managen en samen iets moois te realiseren. En na te denken  over praktische, haalbare en betaalbare oplossingen. Het budget dat bij de start was vastgesteld, bleek bijvoorbeeld niet haalbaar. Gelukkig waren beide partijen ervan overtuigd dat elke investering die gemaakt moest worden, ten goede kwam van het project en nodig was. Daardoor hebben we uiteindelijk een project kunnen realiseren dat bijna 2,5 keer zo groot werd dan eerst voorzien.”

Plezier

Kalisvaart kijkt met veel plezier terug op project Heereveldendreef. “Ik vind het bouwteam zo leuk omdat je kunt overleggen en in elkaars keuken kijkt en meedenkt over andere zaken dan alleen straatwerk of riolering. Ik ben breder opgeleid en houd ook van boompjes, plantjes en andere voorzieningen die de buurt leefbaarder maken. Mooi om dat stukje op deze manier ook mee te pakken.”

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

Van Gelder start met aanleg bekabeling Windparken Oosterscheldekering

E-Connection start met het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering. In opdracht van E-Connection gaat Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken aan de slag met de aanleg van de bekabeling van de windturbines en het afmonteren ervan in de windturbines. En daarnaast realiseren we de HDD-boringen.

Volgens Projectmanager Gijs Middelweerd van Van Gelder is dit project hen gegund omdat Van Gelder enerzijds de beste prijs had en er anderzijds veel vertrouwen was in van Gelder. “We hebben de afgelopen jaren meerdere projecten gerealiseerd voor E-Connection. Die samenwerking verliep altijd prima en we hebben bewezen dat we hier heel goed in zijn”, aldus Middelweerd.

Unieke combinatie

De voorbereiding voor de bouw en opschaling van de windparken heeft tien jaar in beslag genomen. De eerste fase bestaat uit vier windparken met in totaal 11 turbines, waarmee begin 2022 net zoveel windstroom wordt opgewekt als 60.000 huishoudens jaarlijks gebruiken. Door windenergie te optimaliseren op de concentratielocatie Oosterscheldekering, wordt de unieke combinatie van windenergie, natuur, recreatie en waterkering versterkt.

Alles in huis

Middelweerd is blij met het grote windturbineproject. “Dit is een project dat goed past bij Van Gelder. Wij hebben namelijk alles in huis voor de realisatie, engineering en de voorbereiding van de kabelaanleg en het maken van HDD-boringen. In totaal worden er door ons achttien gestuurde boringen uitgevoerd. Maar we doen niet alleen het werk onder de grond, we gaan ook erboven flink aan de slag. We houden ons namelijk ook bezig met het omgevingsmanagement met betrekking tot flora en fauna. De windturbines worden immers tussen twee natuurgebieden in geplaatst, waarbij heel veel aandacht is en moet zijn voor de natuurlijke omgeving.”

Overlast beperken

E-Connection geeft aan dat tijdens de bouw van de windparken en de werkzaamheden voor de netaansluiting de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en tegelijkertijd de omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd wordt. Middelweerd: “Dat wordt ons werk en ook daar zijn we heel bedreven in. Zowel de verkeersveiligheid als ook de waterveiligheid hebben, naast de natuur, onze grootste aandacht.”

Nieuwe duurzame boormachine Van Gelder

Van Gelder breidt boorvloot uit

De boorvloot van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken is deze week uitgebreid met een nieuw exemplaar. Het betreft de 20 tons Tracto die in Duitsland is gekocht. De boormachine werd deze week voor het eerst ingezet op een project in Heerde, waar Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken voor Van Gelder Telecom boringen in het buitengebied verzorgt.

Volgens afdelingsmanager Jeff Meerman van Van Gelder is de 20 tons Tracto een mooie aanwinst voor het bedrijf. “Met deze machine kunnen we heel goed onze opdrachtgevers in het middensegment bedienen. Het is de perfecte machine om gestuurde boringen mee te doen. Daarnaast is het ook nog eens de meest duurzame boormachine die er te vinden is in zijn klasse. Daar zijn we dus erg content mee.”

Zonnetje

De boormachine was nog maar twee weken in bezit van Van Gelder en kon toen al worden ingezet op het project in Heerde. Meerman: “Dat was eigenlijk toeval, het was gewoon het eerstvolgende werk. We doen hier een drietal boringen en we hebben er nog maar een paar dagen mee gewerkt, maar zien nu al dat hij werkt als een zonnetje. We kunnen hier langer mee boren en ook grotere bundels/buizen mee intrekken.”

Nieuwe duurzame boormachine Van Gelder

Capaciteit

Voordeel voor de opdrachtgever is volgens Meerman de verhoging van de capaciteit. “We zijn blij dat we met deze nieuwe boormachine onze capaciteit hebben kunnen verhogen om zo de markt in de toekomst nóg beter te kunnen bedienen. In totaal hebben we bij Van Gelder nu drie negentonners, één 15 tonner, één 20 tonner en één 45 tonner. Daarmee kunnen we voor onze opdrachtgevers alles doen op het gebied van kabels en leidingen in gas, water, telecom, stadverwarming en persriool.”

Van Gelder

Bouwteam N498-Schaapsweg leeft op roze wolk

Realiseer voor maximaal één miljoen euro een rotonde op de kruising N498 met de Schaapsweg nabij Oude Tonge. En houd daarbij het samenwerken in een bouwteam en duurzaamheid en ecologie in het vizier. Dat was de opdracht die de provincie Zuid-Holland vorig jaar meegaf aan aannemers die wilden inschrijven op het project Schaapsweg. Op die manier wilde de provincie, op advies van Tauw, dat optimaal gebruik werd gemaakt van de kennis en kunde in de markt. En dat het beste plan werd ingediend.

Van Gelder Schaapsweg N498André Nelis: “Blijkbaar hebben we de juiste mensen op de juiste plek gezet”

Van Gelder was een van de drie overgebleven partijen na de voorselectie, die met een EMVI-plan inschreef. En alle drie werden ze uitgenodigd om tijdens een interview te tonen waarom zij de beste partij waren om deze klus te klaren. Projectmanager André Nelis van Aannemingsmaatschappij Van Gelder toog samen met collega / sleutelfunctionaris Robbert van Oppenraaij naar Den Haag en won het vertrouwen van de opdrachtgever. Van Gelder mocht het doen.

Kennismaking

In oktober kwam het bouwteam voor het eerst bij elkaar. Daarin zaten naast de Van Gelder mannen ook vertegenwoordigers van Tauw en de provincie. Die eerste kennismaking was meteen een onorthodoxe. Nelis: “We gingen onder andere aan de hand van de laatste foto in onze telefoon een praatje met elkaar maken. We vertelden elkaar over onze vakanties, hobby’s en kregen zo een beetje idee wat voor vlees we in de kuip hadden. Heel spelenderwijs en losjes, maar wel goed om elkaars zachte kant zo te leren kennen.”

Overleggen

Daarna vond een kick-off plaats op basis van taakverdeling, doelstelling en processen. Nelis vertelt dat ook deze sessie bijzonder goed verliep. “Ik merkte toen al dat de eerste ‘knuffelsessie’ toegevoegde waarde had gehad. We spraken af dat we aparte overleggen van ontwerp en bouwteam gingen voeren. Om de vier weken met het bouwteam en om de twee weken met het ontwerpteam. Voordeel van deze werkwijze is dat je in het bouwteam echt keuzes kon maken, met de opgehaalde input uit het ontwerpteam. Dit leverde ook tijdswinst op, we kunnen sneller door. En dat is belangrijk, want het werk moet voor de bouwvak in juli gereed zijn.”

Voorspoedig en voortvarend

Het werk rond de N498 verloopt voorspoedig. Eind februari is het uitvoeringsontwerp ingediend en dat ligt ter beoordeling. Nelis: “Ik verwacht voortvarend door dit UO-pakket heen te lopen. Het traject hebben we immers al met z’n allen doorlopen. Het voelt goed en dus kunnen we waarschijnlijk snel door. We gaan daarna meteen bezig met het opstellen van de definitieve begroting. De concept kostenraming is al gereed. Door de opdrachtgever is er extra scope en budget toegevoegd, vanuit aanvullende duurzaamheid wensen. Zo wordt bijvoorbeeld een insectenhotel in het midden van de rotonde gerealiseerd in de vorm van een locomotief. Deze verwijst naar de historie van de weg, waar vroeger een tramlijn liep.

Knopen doorhakken

Alle communicatie verloopt dus goed in het bouwteam. Wat ook hielp bij het efficiënt werken in dit team, is volgens Nelis het feit dat de beheerder vanuit de provincie bij alle overleggen aan tafel zat, dit op verzoek van Tauw en Van Gelder. “Hij was daarbij ook beslissingsbevoegd, dus we konden snel keuzes maken en knopen doorhakken. We hadden de les getrokken uit voorgaande projecten, dat het voor problemen zorgt als je de beheerder niet meeneemt in je bouwteam- en realisatiefase. Ook proberen we zoveel mogelijk stakeholders vanaf het begin te betrekken bij de plannen.” Nelis somt een rijtje op: “Denk aan grondeigenaren, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, Gemeente Goeree Overflakkee, R-net, Nutsbedrijven en landbouwvervoer, zodat je vloeiend door de diverse fasen heenloopt en uiteindelijk zonder al te veel problemen oplevert.”

Evaluatie

Nelis: “We overleggen telkens van negen tot één en gaan daarna gezamenlijk lunchen. Elk overleg wordt gevolgd door een evaluatie. We steken dan even de thermometer er bij elkaar in. Hoe lopen we? Wat gaat er goed en wat kan beter? Even verwachtingen managen en elkaar een spiegel voorhouden.” Het is volgens Nelis heel bijzonder in wat voor goede sfeer dit project draait. “We leven bijna op een roze wolk. Er vallen geen harde woorden, het proces loopt goed en deadlines worden ruimschoots gehaald. Blijkbaar hebben we de juiste mensen op de juiste plek neergezet.”

Grote tevredenheid

Ook de tevredenheid bij de provincie Zuid-Holland is groot. Projectleider Wilbert van Riemsdijk: “Onze risico gestuurde aanpak, waar we veel energie in hebben gestopt, heeft goed gewerkt. De planning die we aan het begin hebben opgesteld, is dankzij de stevige inzet van alle partijen goed gehaald. De rollen en taken werden goed vervuld en we vulden elkaar goed aan, we hebben naar mijn weten geen dingen laten liggen. Het doel van het bouwteam: duurzaamheid en ecologie goed uitdiepen, is gehaald. Jammer dat ik de goede werking van een bouwteam pas aan het einde van mijn loopbaan meemaak.”

Van Gelder heeft landelijke primeur in Kerkdennen

Van Gelder heeft een landelijke primeur. Het bedrijf start 14 april met de werkzaamheden op het bedrijventerrein Kerkdennen in Ermelo. Uniek bij dit project is dat het werk wordt verricht met zo weinig mogelijk uitstoot. Van Gelder heeft de landelijke primeur om in Ermelo aan de slag te gaan met twee elektrische rupskranen. Eén van acht en één van vijftien ton. Er wordt onder andere een regenwaterriool, nieuw asfalt en parkeervakken aangelegd.

Het ‘oude’ bedrijventerrein Kerkdennen ligt vlak naast een natuurgebied, zo weet omgevingsmanager Paulien Bisschop van Van Gelder. “Vanuit de gemeente is best lang gepraat hoe dit werk gedaan kon worden zonder schade aan te richten aan het naastgelegen heidegebied. Gezocht werd naar een aannemer die dit werk kon doen met zo weinig mogelijk uitstoot.”

Kerkdennen Ermelo

Ervaring opgedaan

Volgens Bisschop is even goed ‘gebroed’ op de vraag van de gemeente Ermelo.  Onze aanbesteding hebben we uiteindelijk gewonnen op de kwaliteit die we gaan leveren, in combinatie met het elektrisch materieel dat we gaan inzetten. In Amsterdam hadden we al goede ervaringen opgedaan met de elektrische Ecodigger, dus we wisten dat elektrisch materieel goed voldeed. We wisten van het bestaan van deze twee nieuwe, elektrische kranen. Ook op de beurs in Hardenberg hoorden we al veel signalen dat opdrachtgevers steeds duurzamer willen werken. Er was daar veel belangstelling voor de Ecodigger, die we dit jaar op de stand hadden staan. Daarom hebben we geïnvesteerd in de aanschaf. Het werk in Kerkdennen is de landelijke primeur, niet eerder werd met dit soort elektrisch materieel gewerkt.”

Minder lawaai

Volgens Bisschop is qua vermogen niets ingeboet op normale kranen. “De productie is precies hetzelfde. Dat is althans onze verwachting. Ze zijn net zo sterk en werken net zo goed als onze andere kranen. Het grote voordeel is dat ze niet alleen emissieloos werken, maar dat ze ook nog eens veel minder lawaai maken. Dat is natuurlijk prettig voor de omgeving.”

Gezond verstand

Naast de elektrische kranen, is er nog meer elektrisch materieel in gebruik op het project Kerkdennen in Ermelo. Bisschop: “We gebruiken elektrische bandenzagen, trilplaten en zelfs de schaftketen die hier staan, zijn volledig elektrisch. We stellen alles in het werk om de uitstoot zoveel mogelijk te verminderen.  De lol zit er voor mij in het effect op de omgeving en andersom. Duurzaamheid spreekt mij aan. Ik vind het mooi dat Van Gelder vanuit haar DNA kijkt naar wat past bij ons en wat we kunnen  doen. Nuchter en toepasbaar en vanuit vakmanschap. Dus niet met hele grote droombeelden de wereld willen veranderen, maar het gezonde verstand gebruiken en op een andere manier naar zaken kijken. Van Gelder neemt het voortouw in de duurzaamheidsdiscussie op een manier die bij ons past.”

Op afstand

Ook de manier van communicatie met de ondernemers wordt trouwens goed gewaardeerd. We zouden aanvankelijk een informatiebijeenkomst houden en alle ondernemers persoonlijk bezoeken. Maar door de coronacrisis kan dat nu natuurlijk niet. Daarom hebben we in overleg met de gemeente Ermelo onze app opgetuigd, extra informatieborden geplaatst, iedereen gebeld en ook nog iedereen een brief gestuurd. Daarnaast gaan we ook met een aantal ondernemers persoonlijk in gesprek. Hierbij geldt: op afstand waar dat kan en persoonlijk waar dat moet.”

Kerkdennen Ermelo

Vakmanschap

Werkinhoudelijk komt het project volgens Bisschop vooral neer op vakmanschap. “Dat hebben we volop in huis. Het gaat om een regenwaterriool aanleggen en reconstructie van een weg, daarbij blijft de bereikbaarheid van de bedrijven een puzzel en uitdaging. We gaan zorgen dat zij de minste overlast ervaren en dat wij ons werk kunnen doen. Gelukkig is er veel begrip, dat is prettig.”

Bouwteam de Akkers Schiedam

Bouwteam De Akkers in Schiedam van start

Stel je voor: een woonwijk met 550 huizen uit de jaren tachtig. Een wijk die gebouwd is op slappe grond en de afgelopen jaren tientallen centimeters is verzakt. Waar water in de voortuin blijft staan en mensen soms via een springschans hun voordeur moeten bereiken.

In deze wijk De Akkers in Schiedam is duidelijk werk aan de winkel. De gemeente wil de wijk ophogen, groener inrichten om hittestress tegen te gaan en regenwater in de grond laten verdwijnen in plaats van af te voeren. Daarbij moet de klus geklaard worden met een grote mate van betrokkenheid voor de bewoners. De gemeente koos daarbij voor een aanbesteding zonder de klassieke opdrachtgever – opdrachtnemer rol. Maar een aanbesteding waarin alleen het taakstellend budget en een ambitiedocument bekend waren. En de vraag centraal stond hoe men optimaal gebruik kan maken van elkaars sterke punten.

William Verbij, bouwteam de Akkers

Omgevingsmanager William Verbij: “Participatie is de norm”

Aanbesteding

Het bouwteam project De Akkers in Schiedam is nog maar net van start gegaan, maar toch is omgevingsmanager William Verbij van Aannemingsmaatschappij Van Gelder al bijzonder enthousiast. “De aanbesteding werd in september door de gemeente Schiedam in de markt gezet en in oktober werd daar door Van Gelder op ingeschreven. Nog voor de kerst was duidelijk dat wij aan de slag mochten met de ontwerpfase.”

Bouwteam

Verbij is als omgevingsmanager vertegenwoordigd in het nieuw opgerichte bouwteam. “Dit bouwteam is een lange termijn relatie met mensen die je niet kent. Namens de gemeente Scheidam zijn Eelco van Diesen en Paul Uijlenbroek afgevaardigd. Hans van Kooten van Tauw is ingevlogen als externe adviseur en bewaakt het uiteindelijke product van het bouwteam, een Definitief Ontwerp met bijbehorend UAV-GC contract. Namens Van Gelder hebben we Corné van den Berg als projectleider, Robbert van Oppenraaij als ontwerpleider, Bart van As als contractmanager en mezelf als omgevingsmanager in het bouwteam opgenomen.”

Extra ondersteuning

Uniek in De Akkers is dat het voortraject in opdracht van de gemeente Schiedam door de Stijlgroep, een landschapsarchitect, is opgezet. Verbij: “Dat bureau begeleidt het project in opdracht van Van Gelder ook verder tijdens de ontwerpfase. En ‘last but not least’ werken we samen met De Gebiedsmanagers. Een ingenieursbureau dat ons ondersteunt in het bouwteam management, ontwerpwerkzaamheden en de participatie.”

Draagvlak

Verbij geeft toe dat dit anders is dan anders. “Normaal is een bouwteam vaak zo klein mogelijk, maar nu is de kennis aan tafel hard nodig”, vertelt hij. “Met name de participatie met de buurt is anders. In dit geval is er een ambitiedocument in plaats van een Programma van Eisen. Wat we gaan ontwerpen moet draagvlak hebben in de wijk. Het is immers letterlijk in of tegen hun voor- of achtertuin. Maar dat maakt het ook ontzettend leuk. De Akkers is een hele enthousiaste buurt met betrokken mensen en een klankbordgroep van 60 bewoners. Dat is een representatieve weergave van de wijk. En dan is er ook nog een online gebiedsportaal waar we gebruik van kunnen maken. We hebben dus veel mogelijkheden om met hen in contact te treden en dat is top. Want burgerparticipatie is met het oog op de nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari 2021 de norm.”

Kennismaken

Om elkaar beter te leren kennen, werd voor het bouwteam meteen na de kerst een kennismakingssessie georganiseerd. Verbij: “We hebben alle mensen bij elkaar gezet, met spelelementen. We gaan heel intensief met elkaar samenwerken, dus dan moeten we wel weten wat belangrijk is voor iedereen. De goede klik was er eigenlijk meteen, dus dat belooft veel goeds voor de toekomst.”

Meebeslissen

De manier van werken wordt in De Akkers helemaal anders, zo weet Verbij. “Normaal leggen we uit wat we gaan doen, nu geven we de bewoners inzicht, spreekrecht en laten we ze meebeslissen. Dat is niet alleen nieuw, maar ook heel erg leuk. We gaan geen kennis of keuzes opleggen, maar overleggen. Voor een opdrachtgever zoals de gemeente Schiedam is het wennen, dat ze nu nog niet precies weten wat er straks gebouwd wordt in de wijk. Dit omdat de besluiten voor een deel in samenspraak met de bewoners zullen worden genomen. Ook is er soms sprake van cultuurverschillen ‘zo snel mogelijk’, betekent voor hen dat je boven op de stapel ligt. Bij ons is ‘zo snel mogelijk’ vaak morgen.”

Valkuil

Volgens Verbij is de grootste valkuil in de samenwerking om teveel in ‘wij’ en ‘zij’ te denken. “Het vastleggen van zaken in dit contract is soms lastig. Het gevaar ligt op de loer dat je op de stoel van een ander gaat zitten. Je moet iedereen de kans geven om het op zijn manier te doen. Het gaat uiteindelijk om het resultaat dat we samen bereiken. We hebben drie kernteams samengesteld, een ontwerpteam, een contractteam en een omgevingsteam. Elke twee weken zitten we digitaal bij elkaar. Maar we gaan ook de wijk in. We organiseren een online participatieplatform om informatie op te halen uit de buurt. Om binnen de kaders en met keuzemogelijkheden op te halen wat bewoners belangrijk vinden en wat ze er zelf voor over hebben. Ik noem het voorbeeld van bomen met besjes. Dat is leuk, maar dan moeten we wel zeker weten dat de bewoners in de herfst die besjes willen opvegen in hun eigen straat. Misschien geven we ze wel een virtueel budget mee. Zodat ze zelf keuzes kunnen maken.”

Roadshow

Daarnaast is het plan om een enquête te versturen en met een Roadshow door de wijk te rijden, als dat in de toekomst weer mogelijk is. Verbij: “Dat wordt echt heel gaaf. We gaan met een pipowagen door de straten om informatie op te halen en te delen. Aan boord hebben we kaarten en maquettes om te laten zien. Ook rijdt het bedrijf Oaks mee, dat bewoners kan adviseren over de nieuwe inrichting van de voortuinen. Want het gevolg van de ophoging van de openbare ruimte is natuurlijk dat ook alle tuinen mee omhoog zullen moeten gaan en dat bewoners die zelf weer moeten aanplanten.”

Tegel er uit

Volgens Verbij is het de bedoeling dat de wijk na de verhoging een stuk groener is. “We gaan natuurlijk voor ‘tegel er uit en plantje er in’. Weg met die witte gewassen grindtegels, haha. We willen ook waterdoorlatende bestrating met groene parkeervakken maken. En sommige bomen die weg moeten, kunnen we misschien eenvoudig weer herplanten in de tuinen van bewoners, als daar vraag naar is. Alles wat we ophalen, bespreken we weer in het bouwteam. We maken keuzes en koppelen dit terug. Ook de groenbeheerder, rioolbeheerder en wegbeheerders worden actief gevraagd om mee te doen. Uiteindelijk hebben we te maken met drie onderdelen die tezamen een gedragen oplossing moeten opleveren: de projectdoelstelling, de wens van de beheerders en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) van de gemeente.”

Verleiden

Maar niet alles kan, zo weet ook Verbij. “Wij checken wat realistisch is. De gemeente heeft de ambitie om de wijk te vergroenen en klimaatadaptief te maken. Ze wil bewoners verleiden om daarin mee te gaan. Niets doen is geen optie voor de bewoners. Dan hebben ze een zwembad vol regenwater in hun tuin. Daarom willen we ze helpen ze met ophogen, misschien hun oude tuin er uit halen of de riolering aanpassen. Maar we kunnen ze ook bijstaan bij een voordelige inkoop van zaken of ze wijzen op subsidieregelingen waar ze gebruik van kunnen maken.”

Uitvoering

Van Gelder zit in De Akkers momenteel in de ontwerpfase. Verbij: “En voor de uitvoering hebben wij het eerste recht op inschrijving. Het streven is dat er in juni een eerste ontwerp ligt met een 90 procent raming. Dan hopen we na de bouwvak te mogen starten met de uitvoering. Wij hebben er zin in. Fijn om in zo’n goed en mooi bouwteam zulke gave dingen te mogen realiseren voor mensen.”

Van Gelder doneert overalls aan verzorgingshuis in Wapenveld

Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. Daarom heeft Van Gelder 250 saneringsoveralls beschikbaar gesteld aan het zorgpersoneel van verzorgingshuis Rehoboth in Wapenveld.

Rehoboth in Wapenveld

Van Gelder medewerker Dennis Langenberg hoorde van zijn vrouw, die in het verzorgingshuis werkt, dat er een tekort was. “Ze waren in nood omdat er simpelweg te weinig bescherming voorradig was om hun werk veilig uit te kunnen voeren”, vertelt hij. “Ze waren door hun voorraad heen. Dat zou betekenen dat ze zonder bescherming moesten werken. Dat kan natuurlijk niet. Daarom zijn we direct in actie gekomen. We hebben snel geschakeld en gekeken wat we voor het zorgpersoneel konden doen. Ik heb van de materieeldienst er honderd gekregen, ook nog eens honderd van Van Gelder Rail en tenslotte vijftig van Van Gelder Infraservices. Op deze korte termijn hebben we dus 250 overalls bij het verzorgingshuis kunnen langsbrengen. Deze overalls gebruiken wij normaal voor saneringswerkzaamheden.”

Volgens Langenberg was het ontroerend om te zien hoe blij de medewerkers waren met de geboden beschermingsmiddelen. “Maar het voelt een beetje de omgekeerde wereld. Want wíj zijn juist ontzettend blij dat zij in deze crisis doorwerken, vaak met gevaar voor hun eigen gezondheid of die van hun naasten. Het is fantastisch dat deze mensen zich zo inzetten om ouderen met een zwakke gezondheid te verplegen. Het voelt dan ook niet meer dan normaal om ook ons steentje bij te dragen, hoe klein ook. Laten we hopen dat dit alles voldoende voor hen is om veilig te kunnen werken.”

Duurzame en veilige knijpervrachtwagen

Nieuwe duurzame en veilige knijpervrachtwagen

Van Gelder gelooft dat duurzaamheid een vast onderdeel moet zijn van de operationele activiteiten. Het heeft daarom het terugdringen van CO2, stikstof en afval als belangrijke duurzaamheidsspeerpunten in het MVO-beleid. Daarnaast loopt veiligheid als rode draad door de bedrijfsvoering. Juist binnen grote steden zijn duurzaamheid en veiligheid van belang om bij te kunnen dragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving van duizenden mensen. Samen met Vrijbloed Transport B.V. lanceert Van Gelder daarom de nieuwste generatie knijpervrachtwagen in de gele huisstijl van Van Gelder.

Deze nieuwe knijpervrachtwagen is voorzien van een elektrische autolaadkraan, waardoor werkzaamheden ter plaatse geluidsarm en emissievrij worden uitgevoerd. Van Gelder komt daarmee tegemoet aan de duurzaamheidsambities Schone Lucht 2025 van de gemeente Amsterdam én haar eigen duurzaamheidsambities. De nieuwe knijpervrachtwagen is voorzien van een EURO 6 Step D motor, die voldoet aan de strengste emissienormen in stikstof en fijnstof. Deze motor is geschikt om te rijden op 100% biobased diesel, dat gemaakt is uit afval. Daarmee wordt ook 100% van de CO2-uitstoot teruggedrongen. De nieuwste innovaties worden onder andere ingezet bij de samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken (SOK) met de gemeente Amsterdam.

Duurzame en veilige knijpervrachtwagen

Veiligheid

De elektrische autolaadkraan is niet het enige dat deze vrachtwagen uniek maakt. Bij Van Gelder loopt veiligheid als rode draad door de werkzaamheden. Daarom is de vrachtwagen voorzien van extra camera’s, maakt hij minder geluid, heeft hij een lagere cabine en is hij voorzien van dode hoek stickers. Hierdoor is de kans dat kleine kinderen en voetgangers over het hoofd worden gezien, vele malen kleiner. Dat betekent overigens niet dat er geen oplettendheid van de chauffeur en andere weggebruikers is vereist!

Duurzame en veilige knijpervrachtwagen

Mogelijkheden

De samenwerking tussen Vrijbloed en Van Gelder is noodzakelijk om te investeren in duurzaamheid. Bedrijfsleider Remco Kok van Van Gelder: “Er moeten oplossingen komen, zodat de lucht schoner wordt in Amsterdam. Als we het traditioneel blijven doen, halen we de doelstellingen zeker niet. Daarbij komt dat het behalen van de doelstellingen niet alleen door Van Gelder kunnen worden behaald. Hiervoor is ook de kennis en expertise nodig van onze partners. Vrijbloed Transport heeft daarbij gekeken naar de mogelijkheden binnen de huidige techniek. Wat is mogelijk qua kracht en belasting? En wat levert het op aan winst voor de leefomgeving?”

Stap voorwaarts

Duurzaamheidscoördinator Vrijbloed Transport Mathijs Vrijbloed: “Duurzaamheid en oplossingen tot een schonere lucht moeten in de praktijk werkbaar zijn. Samen met de klant kijken we naar wat binnen de mogelijkheden ligt en wat haalbaar is. Deze duurzame knijpervrachtwagen blijkt daarbij het beste invulling te kunnen geven aan wat er nodig is, zonder concessies te doen. Met de inzet van deze knijperauto, zetten we weer een mooie en grote stap voorwaarts. Daarnaast zet Van Gelder ook stappen in maximale veiligheid en gaat daarbij veel verder dan dat er door de opdrachtgevers of de wet wordt voorgeschreven. Vrijbloed Transport is te spreken over de samenwerking met Van Gelder en deze nieuwe ‘Van Gelder’ wagen is daarvan het resultaat.”

werken bij Van Gelder

Corwin van Kempen leert veel bij Van Gelder

“Ik wil eerst een hele goede uitvoerder worden”

Ga er maar aan staan. Een fulltime job bij Van Gelder combineren met een opleiding tot uitvoerder en in de tussentijd ook nog een kindje krijgen. Corwin van Kempen (29) draaide er zijn hand niet voor om. Hard werken, je best doen en blijven leren zijn voor hem de normaalste zaken van de wereld. Ongetwijfeld meegekregen uit zijn tijd bij Defensie waar hij Korporaal was.

Maar het is ook de aard van het beestje, zo beaamt hij. “Ik wil dingen graag goed doen en dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Eerst op het vmbo. Later in het leger. Daar ervaarde ik dat het een luxe is om ’s avonds na je werk naar huis te kunnen. En waardeerde ik veel meer wat we in Nederland allemaal hebben. Een keertje overwerken maakt mij helemaal niets uit. Ik hou er niet van 80 procent werk op te leveren. Je moet gewoon altijd je best doen, klaar!”

werken bij Van Gelder

Vacature

Corwin is in 2011 begonnen in de infra wereld, waar hij startte als grondwerker. Later kreeg hij de kans om naar school te gaan en is de opleiding vakman buizen leggen begonnen. Eerst werd hij assistent fitter, fitter en aansluitend voorman. Hij solliciteerde daarna op een vacature als assistent uitvoerder bij Van Gelder op het project om het laag- en middenspanningsnetwerk in de Amsterdamse Waterleiding Duinen te vernieuwen. Een uitdagende klus in een bijzondere werkomgeving; een Natura 2000 gebied met veel herten en vossen op een terrein van ruim 3400 hectare. Corwin werd aangenomen en stortte zich, onder begeleiding van Ronald Verweij, in het complexe project.

Communicatie

Corwin: “Ik was een gasman, maar heb hier veel geleerd over stroom en data. Ik zocht de uitdaging en wilde het liefst elke dag geprikkeld worden. Hier hebben we een complete installatie gesloopt en nieuw opgebouwd. Inclusief stuwen en dammen. Ik was heel veel in het veld te vinden. Het werk controleren om zo de werkvoorbereider optimaal te kunnen informeren. Bijsturen en kijken of het goed gaat. Communicatie is heel belangrijk, niet iedereen ziet wat jij in gedachten hebt. Ik ben blij dat ik hier zoveel heb mogen leren. Zo’n immens groot project in een natuurgebied ga ik in mijn carrière waarschijnlijk niet meer meemaken.”

Kritisch

Ondertussen ging Corwin ook nog naar school in Apeldoorn. ‘’Die kans werd me door Van Gelder aangeboden en natuurlijk greep ik dat aan”, vertelt hij. Corwin leerde veel door onder meer praktijkopdrachten. “Je kreeg bijvoorbeeld de opdracht om een bouwvergadering te begeleiden. Dat was echt heel interessant. En ik kreeg van Van Gelder tijd om dit goed te doen. Dat moest ook wel, want mijn begeleider Ronald  was erg kritisch. Hij nam zijn taak erg serieus en dat heeft me goed geholpen. Uiteindelijk behaalde ik in 2018 mijn Uitvoerdersopleiding KIWA.”

Dankbaar

Na het afronden van het project in De Duinen was Corwin nog twee maal assistent uitvoerder op een project. Maar sinds kort draait hij als uitvoerder zijn eigen projecten bij de Schuwacht in Krimpen aan de Lek en de Nieuwkoop renovatie. Hij is Ronald Verweij en Gijs Middelweerd erg dankbaar voor zijn begeleiding. “Ik had het ook kunnen verprutsen. Als ik niet aan de eisen had voldaan, was ik nu nog assistent geweest.”

Cursus

De toekomst lacht Corwin toe. Hij is gevraagd om deel te nemen aan de cursus Jong Operationeel Kader (JOK). “Dit is een cursus om beter te communiceren en je te verplaatsen in het probleem van de opdrachtgever. Ik denk wel dat ik dat ga doen, al vind ik het jammer dat ik daardoor soms drie dagen achter elkaar niet met mijn normale werk bezig kan. Het voelt als zonde van een werkdag…”

Investeren

Maar Corwin wil de komende jaren ook veel tijd investeren in zichzelf. “Ik wil eerst een hele goede uitvoerder worden en de fijne kneepjes van het vak leren voor ik verder kan groeien”, vertelt hij. “Daarom ga ook veel bij collega’s kijken. Zien hoe andere uitvoerders het doen, zodat ik misschien over een jaar of vijf hoofd uitvoerder of projectleider kan worden. Maar eerst dus nog heel veel vlieguren maken.”

– Jouw ambitie wordt realiteit –

Jaarverslag Van Gelder Groep

Jaarverslag 2019 Van Gelder Groep

Het jaar 2019 was een prima jaar voor de Van Gelder Groep, dé Infrabouwer van Nederland. Dat staat te lezen in het vandaag gepresenteerde jaarverslag. Zowel de omzet, winst, personeelsbestand en het aantal opdrachtgevers groeiden in 2019. De omzet van de Van Gelder Groep is in 2019 met 21,5 procent toegenomen van 379 tot 461 miljoen euro. De winst steeg evenredig mee van 9,3 naar 12,6 miljoen euro. Het personeelsbestand nam toe naar 1151 medewerkers.

Open hier het jaarverslag.

Er was en is bij Van Gelder veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Zo werd bijna vijf miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam materieel. Middels nieuwe contractvormen, innovaties en vakbekwaam personeel, weet Van Gelder nieuwe klanten aan zich te binden. In het jaar 2019 diende de problematiek rondom stikstof, PFAS en corona zich aan. De impact van deze problematiek op de omzet van 2019 was beperkt aanwezig.

Als dé infrabouwer van Nederland, ziet Van Gelder het als haar taak om niet alleen een duurzaam rendement te realiseren, maar tevens te waken over de effecten van de activiteiten op het milieu en de mens. Nu, maar zeker ook in de toekomst!

Klik hier voor het persbericht.

Van Gelder Assetmanagement

Van Gelder Assetmanagement: dé oplossing voor beheerders

Een veilige en soepele infrastructuur bestaat uit allerlei belangrijke objecten. Niet alleen de weg, maar ook de verkeersregelinstallaties (VRI), bruggen, bebording, leidingen of kabels moeten beheerd worden en hebben regelmatig onderhoud nodig. Niet alleen goede engineering en de realisatie bepalen de gebruiksduur, maar vooral ook het beheer en onderhoud.

Dit onderhoud wordt veelal apart aanbesteed door beheerders van een gebied. Met als gevolg dat het onderhoud vaak te laat en daardoor duurder is en meer overlast voor de omgeving geeft.

Van Gelder Assetmanagement biedt de oplossing voor beheerders die het belangrijk vinden dat hun assets in kaart zijn gebracht en duidelijk is wanneer welk onderhoud nodig is. Van Gelder Assetmanagement maakt samen met de beheerders een eerste inspectie en stelt op basis van de verkregen data een advies op voor het assetbeheer. Voor nu en voor de langere termijn.

Ook trendanalyses van storingen, ongevallen, klachten en andere invloeden worden meegenomen in een deskundig en doordacht advies. We inventariseren de prestatie, risico’s en kosten en maken samen met de opdrachtgever een gewogen afweging van het werk, dat we vatten in een transparant contract. Daarna volgt de jaren planning en uitvoering. Waarbij Van Gelder constant inspeelt op veranderingen. Want de wereld staat niet stil.

In deze film laten we zien hoe Van Gelder assetmanagement voor haar opdrachtgevers inzet. Vragen over, of inzet van, assetmanagement? Neem contact met ons op via Gerard Baltus (0525 659 888)!

Van Gelder deelt informatie over maatregelen rondom Coronavirus

Van Gelder heeft een webpagina opgesteld, maar daarop het laatste nieuws over het Coronavirus in relatie tot Van Gelder. De gezondheid van medewerkers, opdrachtgevers en relaties is voor Van Gelder topprioriteit. Iedereen moet er alles aan doen om veilig en gezond te werken. Daarnaast is het belangrijk de voortgang van Van Gelder te bewaken. Communicatie is daarbij essentieel en daarom is besloten om alle directiemededelingen met betrekking tot het Coronavirus openbaar te maken. Op die manier wordt op een open en transparante manier duidelijk welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen en kunnen geïnteresseerden in een archief eerdere directiemededelingen teruglezen. De pagina is te bereiken van www.vangelder.com/coronavirus

 

Glasvezel Vragender Oost Gelre

Glasvezelaanleg gestart in de kernen van Oost Gelre

Nadat ruim 35% van de inwoners van Vragender zich aanmeldde voor een glasvezelaansluiting, werd in juni 2019 bekend gemaakt dat er glasvezel in de kernen van Oost Gelre komt. Oost Gelre is daarbij het tweede gebied in de Achterhoek waarvan de kernen worden verglaasd. Om van start te gaan met de werkzaamheden, werd het werk officieel geopend. Dat gebeurde woensdag 26 februari in Vragender, waar de eerste graafwerkzaamheden werden uitgevoerd door wethouder Marieke Frank en Karl-Heinz van der Made van Van Gelder Telecom.

Trots op de werkgroep

Wethouder Marieke Frank is trots op de werkgroep die in 2012 is samengesteld om glasvezel in de kernen van Oost Gelre mogelijk te maken. “Door de bijzondere samenwerking, hebben de kernen deze zomer glasvezel. Dat is een mooi resultaat. We zijn klaar voor de toekomst. Een snelle en stabiele internetverbinding is steeds belangrijker, omdat we veel meer online zijn. We hebben meer internet nodig. Ook voor de toekomst van agrariers en in de zorg is een goede internetverbinding onmisbaar.”

Glasvezel in de kleine kernen

Karl-Heinz van der Made bedankt alle ambassadeurs en klanten die de glasvezelaanleg in de kernen mogelijk hebben gemaakt. “Vorig jaar hebben we besloten om glasvezel in de kleine kernen aan te leggen. Als één van de eerste wordt glasvezel nu in de kleine kernen van Oost Gelre aangelegd.”

Van Gelder Telecom voert de werkzaamheden in dit gebied uit. In Harreveld worden op dit moment de laatste woningen geschouwd. Na de start van de graafwerkzaamheden in Vragender, vinden de civiele werkzaamheden in Lievelde, Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde plaats. In april worden de eerste huisaansluitingen in Vragender gerealiseerd. Naar verwachtingen zijn eind augustus 2020 alle woningen op het glasvezel aangesloten.

Van Gelder Veiligheidsdag

Geslaagde missie Van Gelder

Ruim negentig onderaannemers, partners en andere relaties van Van Gelder gingen vrijdag 28 februari op missie met Van Gelder. Ze waren uitgenodigd om deel te nemen aan de Veiligheids Relatiedag Infratechniek. Deze vond plaats in de militaire kazerne De Legerplaats bij Oldebroek en stond geheel in het teken van het opsporen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Veiligheids Relatiedag Infratechniek

De middag startte met een aftrap van Pieter Vellinga, directeur van Van Gelder Infratechniek. Na deze opening volgde het knallende hoogtepunt van de middag in de springkuil. Daar werden diverse explosieven tot ontploffing gebracht. Vervolgens volgde de presentatie georganiseerd door REASeuro. Een medewerker van het bedrijf vertelde hoe veilig gewerkt kan worden in relatie tot niet gesprongen explosieven.

Veiligheids Relatiedag Infratechniek

Na afloop werd door de aanwezigen volop nagepraat over de bewustwording ten aanzien van veilig werken in verdachte grond.

Klik hier voor de presentatie van deze dag.

Veiligheidssessie Van Gelder Rail

Van Gelder Rail bespreekt veiligheidsissues met elkaar

Medewerkers van Van Gelder Rail werden vandaag, tijdens een veiligheidssessie, bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Vele tientallen medewerkers hoorden de laatste stand van zaken met betrekking tot de veiligheidsladder. In kleine groepjes bespraken zij verschillende veiligheidsissues, deelden ze ervaringen en konden ze vragen stellen. Daarnaast kreeg men zogenaamde otoplastieken aangemeten. Met deze op maat gemaakte oordoppen is hun gehoor nu nog beter beschermd tegen geluidsoverlast.

Verminderen van ongevallen

Een van de doelen van Van Gelder Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM-afdeling) in 2020 is het verminderen van het aantal ongevallen. Op 18 maart staat daarom opnieuw de Bewust Veilig-dag op de agenda. Ook het behoud van de certificering voor de Veiligheidsladder is onderdeel van de ambitie om werknemers nóg veiliger te laten werken.

Meer informatie over hoe Van Gelder zich iedere dag bezig houdt met bewust veilig werken lees je hier.

Van Gelder Waterput

Medewerkers Van Gelder dragen bij aan schoon drinkwater in Gambia

Het klinkt zo logisch. Een waterput heeft een wand van beton. Anders wordt het water immers troebel omdat het vermengd wordt met zand of grond. Maar in Gambia is dit helemaal niet zo normaal. Daar kwam Van Gelder medewerker Gijs Middelweerd achter toen zijn buurvrouw Irma hem vertelde over haar ontwikkelingshulp in Gunjur, op de grens van Gambia en Senegal.

Hoe moeilijk moet het zijn om wat betonelementen aan te schaffen en zo te zorgen voor fris drinkwater, dacht Gijs. Hij legde het probleem voor binnen zijn afdeling speciale projecten. En hoofd projectcoördinatie Robin Lauw werd zo enthousiast, dat een inzamelingsactie op touw werd gezet.

“Iedereen stemde tijdens ons periodiek overleg ermee in om dit project te sponsoren”, vertelt Robin. “We vonden het een goed initiatief en het is leuk om iets voor een ander te doen.”
De put werd op een centraal punt nabij het dorp geplaatst waarbij het een watervoorziening biedt voor meer dan 50 mensen. De mallen waarin de betonnen elementen worden gemaakt, worden van put naar put meegesleept. Besloten werd dan ook om geen betonelementen vanuit Nederland naar Gambia te vervoeren, maar om geld in te zamelen en op die manier daar het cement voor de wanden aan te schaffen. Op die manier konden de bouwers van de 15 meter diepe put zelf bekijken wat er nodig was en werd de lokale economie aldaar gesteund.”

Tikkie

Robin: “Een euro van hier is daar veel meer waard. Iedereen doneerde meteen een tientje per persoon. Sinds de komst van het tikkie gaat dat heel eenvoudig. Dat deden twintig mensen, dus dat was al een mooi bedrag. De directie van Van Gelder verdubbelde vervolgens het bedrag. We hebben het geld op de rekening van de stichting van Irma gestort. We weten dat er geen cent aan de strijkstok blijft hangen en dat alles goed terecht komt. We hebben zelfs al foto’s gezien van ‘onze put’. En ook onze Van Gelder vlag hangt er trots te wapperen. Daar zijn we natuurlijk supertrots op.”

Wie meer wil weten over waterput project in Gunjur kan deze video kijken.

bestrijding Japanse Duizendknoop

Eindelijk bestrijding Japanse duizendknoop

Provincies, gemeenten, waterschappen, hoveniers en projectontwikkelaars kunnen opgelucht ademhalen. Het einde van de woekerende Japanse duizendknoop is nabij. Van den Herik Zuigtechniek en Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben een machine ontwikkeld waarmee de invasieve exoot definitief verwijderd kan worden.

De laatste jaren zorgde de Japanse duizendknoop steeds vaker voor problemen. De Japanse duizendknoop is erg invasief, omdat zowel wortel- als stengeldelen makkelijk kunnen uitgroeien tot nieuwe haarden. Hij tast natuurwaarden aan, belemmert de verkeersveiligheid en veroorzaakt schade aan funderingen, dijken, rioleringen, kades en gebouwen. De Japanse duizendknoop is daarmee een ware plaag en experts maken zich grote zorgen over de besmetting, bestrijding en beheersing. Maar die tijd is met de komst van de JDKiller voorbij.

Bewezen techniek

Na een onafhankelijke studie door Wageningen University Research (WUR), Stichting Probos en Tree-o-logic blijkt dat door een innovatieve verhittingstechniek maar liefst 99 procent van de inheemse woekerplant in de zandbodem na behandeling is verdwenen. In sommige gevallen was er helemaal geen Japanse duizendknoop meer waar te nemen. Daarmee is dit een bewezen bestrijdingstechniek van de alles overwoekerende plant.

Testen

In het onderzoek werden van zes verschillende locaties in Gelderland zandgrond met Japanse duizendknoop naar een testlocatie gebracht. Daar werden de grondfracties met duizendknoopwortels gezeefd en verhit. Na verhitting werden grondfracties uitgespreid en gemonitord of er nog levensvatbare duizendknoopresten aanwezig waren. Dit gebeurde onder de meest gunstige omstandigheden voor de exoot: vochtig en middenin het groeiseizoen. De monitoring is beëindigd aan het eind van het groeiseizoen. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat de door Van den Herik Zuigtechniek en Van Gelder ontwikkelde verhittingstechniek optimaal zijn werk doet.

Unieke oplossing

De mobiele installatie van Van den Herik Zuigtechniek en Van Gelder, heeft de naam JDKiller gekregen. De machine loopt op CO2-neutrale brandstof. De JDKiller kan afgegraven grond met de Japanse duizendknoop bestrijden met een thermische verhitter. Daarna kan de schone grond meteen weer verdeeld worden op dezelfde locatie. Een unieke oplossing, want waar andere methoden de exoot vooral bovengronds bestrijden of de plant hoogstens verzwakken, pakt de door Van den Herik Zuigtechniek en Van Gelder ontwikkelde methode het duizendknoopprobleem letterlijk bij de wortel aan.

Verhitting

De bedenker van de machine, hovenier Johan van den Herik, werkte de afgelopen jaren in stilte aan zijn uitvinding. “Probos vroeg mij in 2017 of ik bij wijze van test eens met een zuigmachine de grond tussen de Japanse duizendknoop wilde weghalen en of ik daarna de wortels wilde verwijderen. Maar dat bleek heel arbeidsintensief. Dan zaten we met drie man op de knietjes met onze handen de wortels uit de grond te trekken. Toen ontstond het idee van verhitting.”

Samenwerking

Van Gelder staat altijd open voor innovatieve ideeën en besloot daarom samen te gaan werken met Van den Herik, die graag gebruikmaakt van de kennis en kunde van Van Gelder. “Dit is in Nederland de enige manier waarbij bewezen is dat die de Japanse duizendknoop bestrijdt”, zegt Corné van den Berg, projectleider bij Van Gelder. “Vanuit die innovatieve gedachte is Van Gelder ook bezig met andere technieken die wellicht ook werken op andere gronden.”

Meer informatie

Op www.vangelder.com/jdkbestrijding kunt u terecht voor meer informatie over de eerst bewezen oplossing voor de aanpak van de Japanse duizendknoop. U kunt zich ook aanmelden voor de Demodag door een mail te sturen naar .

Van Gelder Veiligheidsdag

Ga op missie met Van Gelder

Voor mensen die op scherp gezet willen worden over het minimaliseren van ongelukken, verzorgt Van Gelder Infratechniek, voor externe relaties, op vrijdag 28 februari een ‘explosieve middag’. Iedereen die tijdens werkzaamheden weleens met ‘verdachte’ grond werkt, mag zich aansluiten bij deze missie.

De Veiligheids Relatiedag Infratechniek vindt plaats in de militaire kazerne De Legerplaats bij Oldebroek. Met zekere regelmaat is in de krant te lezen dat er weer explosieven uit de Tweede Oorlog zijn gevonden, die onschadelijk moeten worden gemaakt. Maar wat moet je doen als je tijdens je werk op iets stuit, waarvan je vermoedt dat het gevaarlijk kan zijn?

Vliegtuigbom

Door het herkennen van de risico’s en te weten wat te doen bij een opgraving, kunnen persoonlijke ongelukken worden voorkomen. Daarnaast is de middag bedoeld voor alle relaties van Van Gelder die nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal nog aan munitie in de grond ligt, hoe dat opgespoord kan worden en hoe bijvoorbeeld een vliegtuigbom ontploft.

Zwaarder geschut

De middag start met een inleiding door REASeuro. Zij vertellen hoe veilig gewerkt kan worden in relatie tot niet gesprongen explosieven. Na een interessant verhaal over historisch vooronderzoek en een projectgebonden Risico Analayse, volgt het knallende hoogtepunt van de middag. In de springkuil krijgt men uitleg over de opsporingstechnieken en de do’s and don’ts bij een opgraving van overgebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de spectaculaire finale toont Defensie wat de gevolgen kunnen zijn van het exploderen van munitie. Te starten met een klein slaghoedje, tot en met het laten exploderen van zwaarder geschut.

Gratis kaarten

Na de demonstratie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en staat een hapje en drankje gereed in de Onderofficiersmess. De Veiligheids Relatiedag Infratechniek is voor alle belangstellenden gratis te bezoeken. Verplichte registratie kan tot uiterlijk 26 februari via www.vangelder.com/veiligheidsdag. Er is in de kazerne plaats voor maximaal honderd gasten, dus vol is ook echt vol.

Contractondertekening Van Gelder Midden

Aanleg LARGAS en rotonde N504

Een eerste mijlpaal in een bijzonder project: op dinsdag 4 februari jl. tekenden provincie Noord-Holland en Van Gelder de basisovereenkomst N504. De aftrap naar de aanleg van een inmiddels veel besproken LARGAS-verkeersplein en een rotonde!

‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’

Het verkeersplein komt op de kruising Dorpsstraat/Voorburggracht in Noord-Scharwoude. Dit LARGAS-plein (‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’) is een oplossing waarbij via het verkeersplein voorrang wordt gegeven aan de hoofdrijrichting. De rotonde komt op de kruising Spoorstraat/Oostelijke Randweg. Een bijzonder project, dat een verbetering van zowel verkeersveiligheid, doorstroming als bereikbaarheid in en rond Noord-Scharwoude biedt.

Eerste mijlpaal: de handtekeningen

Op 4 februari stond de commissiekamer aan de Dreef vol in het teken van project N504. Lindy Molenkamp, directeur B&U, en Bas Vonkeman, regiodirecteur Midden van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, plaatsten de handtekeningen onder een veelbelovende samenwerkingsovereenkomst.

Hoge scores en veel waardering

Volgens de Provincie is het Van Gelder zeer gegund: “hun aanpak resulteerde in een zeer hoge score op draagvlak in de omgeving en een bovendien maximale score op hinder en veilige doorstroming. De snelle doorlooptijd, waarbij de N504 doordeweeks toegankelijk blijft, en zeer veel aandacht voor veilige doorstroming (langzaam verkeer en fietsende scholieren) oogstten veel waardering.”

Project Start-Up: ‘samen naar een mooi werk!’

Eerder, in januari, ontmoetten Van Gelder en het N504-team elkaar al voor een zeer geslaagde project start-up (PSU). Wim Erkelens, projectmanager Provincie Noord-Holland: ‘Centraal in de PSU stonden een open en transparante insteek en proactiviteit vanuit beide kanten. Zoek elkaar op als het nodig is, wees open en flexibel! Samen gaan we er vol enthousiasme de schouders onder zetten, om gezamenlijk een mooi werk te leveren. Een werk waar we samen trots op kunnen zijn!’

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming

Op 28 april 2020 is het zover: dan start Van Gelder met de aanleg van de LARGAS en rotonde. Naar verwachting kan de weg eind juni al volledig worden opengesteld. Op naar een mooie samenwerking, waarbij partnership én natuurlijk hinderbeperking voor omgeving en weggebruiker centraal staan.

Van Gelder Duurzame Parel

Van Gelder wint samen met gemeente Nijmegen en Tauw Duurzame Parel

Op donderdag 30 januari hebben de gemeente Nijmegen, Tauw en Van Gelder één van de drie “Duurzame Parels” gewonnen voor hun gezamenlijke project ‘Meest Duurzame Straat van Nederland’. De Malderburchtstraat is in 2019 circulair gerealiseerd, met minder CO2-uitstoot en voorzien van innovatieve oplossingen.

De Duurzame Parel is een prijs voor projecten die de Aanpak Duurzaam GWW op een unieke wijze toepassen. De prijs is dit jaar voor de tweede keer uitgereikt tijdens de kennissessie ‘Duurzaam GWW’ op InfraTech.

Anders durven denken leidde in Nijmegen tot verbluffende resultaten. Er werd 49% CO2-reductie gerealiseerd en er was een toename van 54% circulariteit. Ontwerpleider Erwin van Boven van Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio Oost is trots op het project én de gewonnen prijs. “Alle eisen op het gebied van duurzaamheid werden ruimschoots gehaald en dat zonder veel extra uitgaven”, vertelt hij. “Door eenvoudig en slim te denken, verspilling te voorkomen en in een vroeg stadium de samenwerking te zoeken en kansen te zien voor innovatie, hebben we samen de duurzaamste straat van Nederland gerealiseerd. Dat is niet alleen mooi voor alle betrokkenen, maar zeker ook voor het milieu, dat misschien wel de grootste winnaar is.”

Samenwerken

Alle partijen hebben vanaf het begin goed samengewerkt: gemeente, adviesbureaus, aannemer en bewoners. Door vroeg in het proces de juiste stakeholders te betrekken en vanaf de start te investeren op samenwerking, zijn mogelijke hick-ups in het project voorkomen en kon het project binnen de gestelde tijd afgerond worden.

Doelstellingen

In het project werd ingezet op vier doelstellingen:

 1. Van kosten naar waarde.
  Bij de Malderburchtstraat is voor de aanbesteding het budget vóór aanvang van het project kenbaar gemaakt. De markt werd uitgedaagd om samen met de gemeente Nijmegen het beste project te realiseren.
 2. Van uniek naar uniform.
  De opgedane kennis en ervaring wordt ingezet voor volgende GWW-projecten in Nijmegen. Duurzaamheid wordt “business as usual” in Nijmegen.
 3. Van reactief naar proactief.
  Naast de Malderburchtstraat worden ook andere GWW-projecten op vernieuwende wijze aangepakt.
 4. Van alleen naar samen.
  Door de nieuwe vorm van aanbesteden, de RCC-methode (Rapid Circulair Contracting) is in een vroeg stadium gestart met de samenwerking, gericht op een zo optimaal mogelijke (duurzame) realisatie van dit project.

Lef

Voor Van Gelder is bewezen dat met lef veel CO2 bespaard kan worden. Dat blijkt uit de vele duurzame projecten en initiatieven die we momenteel onder handen hebben. Bezoekers die meer willen weten over (duurzaam) bouwen, zijn van harte welkom op 4, 5 of 6 februari tijdens de Infra Relatiedagen in de evenementenhal van Hardenberg. De beurs geldt als hét netwerkplatform dat grond-, weg- en  waterbouw professionals samenbrengt. Reserveer hier uw toegangsbewijs voor de beurs.

Van Gelder is dagelijks tussen 13.00 en 21.00 uur te vinden in stand 109. De inspiratiesessie ‘Ik Bouw aan de toekomst’ is op 5 februari om 15:00 uur. Naast het praktijkvoorbeeld van de Malderburchtstraat, is ook een inspirerende spreker uitgenodigd.

Werken bij Van Gelder

De buitendienst komen in beweging op yogamatje

Van Gelder investeert graag in de gezondheid van medewerkers. “Wij geloven in fitte, vitale en betrokken werknemers. Het is wetenschappelijk bewezen dat investeren in gezondheid van werknemers enorm loont”, vertelt Annemarie Bakker, personeelsadviseur bij Van Gelder.

Een groot deel van onze medewerkers doet fysiek zwaar werk. In 2018 konden deze medewerkers een training ‘fysieke belasting’ volgen dat werd georganiseerd Pim Mullier. Zo leerden ze hoe je op de juiste manier moet tillen om fysieke klachten te voorkomen. Verder werd aandacht besteed aan gezonde voeding en slapen.

Annemarie Bakker kon een glimlach niet onderdrukken toen ze deze foto zag. “Van te voren zeiden ze nog tegen me dat ze echt niet op zo’n yogamatje zouden gaan liggen.” Personeelsadviseur Annemarie gaf onlangs een presentatie, georganiseerd door Bouwend Nederland, waar ze sprak over duurzame inzetbaarheid binnen Van Gelder.

Duurzame inzetbaarheid

“Als bedrijf proberen we iemand te helpen, zonder betuttelend te willen zijn. We houden van korte lijnen naar onze medewerkers en snel schakelen met hulpinstanties als de problematiek hierom vraagt.” Duurzame inzetbaarheid is anno 2020 onderdeel van het bedrijfsbeleid bij Van Gelder, ook wel ‘levensfasebeleid’ genoemd: beleid waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

Eigen ideeën

Naast een goede gezondheid wordt ook aandacht besteed aan vakkennis en vaardigheden, werkplezier, motivatie en betrokkenheid én een goede balans tussen werk en privé. Onze twintig ambassadeurs stimuleren collega’s hiermee verder aan de slag te gaan. Annemarie: “Wij proberen werknemers te stimuleren ook zelf met ideeën te komen. Zo heeft iemand uit eigen beweging een bootcamp verzorgd.”

Van Gelder komt in beweging

Om maximaal in te zetten op duurzame inzetbaarheid, hebben we de slogan ‘Van Gelder komt in beweging’ in het leven geroepen. Belangrijkste doel is dat medewerkers in goede gezondheid de pensioengerechtigde leeftijd halen. Flessen frisdrank hebben plaatsgemaakt voor een fruitkistje en verder doen collega’s mee aan jaarlijks terugkerende hardloop- en fietsevenementen.

Meer lezen over duurzame inzetbaarheid doe je via Bouwend Nederland.

Gerard van Winssen

Via speeddate aan het werk als calculator bij Van Gelder

Ooit werkte hij als scheepskok en was hij soms acht maanden van huis. Nu wordt Gerard van Winssen (56) na verschillende banen bij onder meer de Vendex Food Group, ABN Amro en de NS sinds een jaar klaargestoomd tot calculator bij Van Gelder. En dat allemaal door een speeddate in Zwolle.

Deze speeddate werd eind 2018 georganiseerd door de gemeente Zwolle op initiatief van Van Gelder, Bam Infra en NTP. Die aannemers besloten de handen ineen te slaan, omdat nieuwe calculatoren maar moeilijk te vinden waren. Daarom werd voor zij-instromers de speeddate georganiseerd. Op die dag kregen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans op een opleidingstraject met uitzicht op een gegarandeerde baan bij een van de infrabedrijven. Ook voor Van Gelder een uitkomst, omdat Van Gelder altijd op zoek is naar gedreven vakmensen.

En ook voor Gerard was de speeddate een uitgelezen kans, want door reorganisaties en de crisis had hij de hoop op een baan al bijna opgegeven. “Daarom ben ik zo blij om op deze leeftijd nog aan het werk te kunnen in een voor mij onbekende branche”, zegt hij.

Goed gevoel

In totaal sprak Gerard die dag met negen verschillende aannemers, waaronder Van Gelder, BAM en KWS. “Elk gesprek duurde vijf minuten. In die tijd tast je een beetje af of je wel of geen klik hebt”, blikt hij terug. Bij twee bedrijven had hij direct een goed gevoel, bij Van Gelder het beste.

Dat resulteerde in een vervolggesprek in Elburg met onder andere Ronald Dubbink, hoofd calculatie Regio Oost. “Daar heb ik toen een goed gesprek gehad en een maand later nog eentje in Almere.” De uitkomst was dat Gerard begin 2019 kon starten als junior calculator bij Integrale projecten. “Maar bij een evaluatie heb ik aangegeven graag naar regionaal te gaan, omdat het werk daar beter aansluit op de opleiding die ik volg.”

Die ondernemende rol ziet Van Gelder graag van haar medewerkers. En dus ging de nieuwbakken calculator door zijn eigen inbreng na de bouwvakvakantie aan de slag in zijn nieuwe rol op het kantoor aan de Nipkowstraat in Zwolle.

Opleiding

Om het vak goed onder de knie te krijgen, volgt Gerard bij opleidingscentrum BOB een opleiding. “Die is nog best lastig, omdat ik bijvoorbeeld moeite met wiskunde heb. Een vak waarvan ik vroeger al zei: dat nooit meer. Dan krijg je er zoveel jaren later toch weer mee te maken.”

Ook het huiswerk valt hem soms zwaar. “Je moet wel veel in jezelf investeren, want na een werkdag moet je ’s avonds toch weer gaan studeren. Daar staat mijn hoofd niet altijd naar.”

Toch merkt hij dat hij het afgelopen jaar al veel geleerd heeft. “Aan het begin denk je nog wel eens: waar moet ik beginnen? Dat gaat gelukkig al een stuk beter.”

Zijwieltjes

Mocht hij er echt niet uitkomen, dan kan hij altijd terecht bij Gerben Hoentjen, zijn mentor. “Voor mij is het werk als calculator na twintig jaar gesneden koek, voor Gerard is dat natuurlijk nog niet zo. Dat heeft tijd nodig en je moet het vooral veel doen. Herhaling is een goede leermeester”, zegt Gerben.

De ervaren calculator heeft er vertrouwen in dat Gerard over een paar maanden zijn diploma behaalt. “En dan gaan zijn zijwieltjes eraf”, lacht Gerben.

Wil jij net als Gerard ook van jouw ambitie realiteit maken en deel uitmaken van het familiebedrijf Van Gelder, waar gedrevenheid en vakmanschap voorop staan? Bekijk hier onze actuele vacatures.

Van Gelder Malderburchtstraat

Inspiratiesessie Duurzaamheid: komt u ook?

Het is op het eerste gezicht niet te zien… Toch is de Malderburchtstraat in Nijmegen Nederlands meest duurzame straat. Deze straat is ontwikkeld in bouwteam verband door Tauw, Van Gelder en in opdracht van de gemeente Nijmegen. De realisatie is het gevolg van een unieke aanbesteding middels de contractvorm ‘Rapid Circulair Contracting’.

In het RCC-contract staan duurzaamheid en circulariteit centraal. Partijen worden geselecteerd op hun expertise, vakmanschap en innovatievermogen. Vervolgens delen de partners kennis, inzichten en dilemma’s om tot het beste ontwerp te komen.

Inspiratiesessie Duurzaamheid

Over dit unieke duurzame project organiseren bovengenoemde organisaties een Inspiratiesessie Duurzaamheid dat plaatsvindt tijdens de InfraRelatiedagen in Hardenberg. Tijdens de inspiratiesessie gaat het niet alleen over hoe wij dit project hebben ontwikkeld, maar zetten we u ook aan het denken. Wat is duurzaamheid eigenlijk; gaat het altijd gepaard met hoge kosten en andere investeringen? En hoe kunt u al klein beginnen door zelf een eigen bijdrage te leveren aan duurzaamheidsvraagstukken?

Meld u hier aan voor de Inspiratiesessie Duurzaamheid op 5 februari om 15.00 uur in Hardenberg.

Na aanmelding voor onze Inspiratiesessie dient u zich ook te registeren voor de beurs. U kunt namelijk alleen de beursvloer en onze Inspiratiesessie bezoeken als u zich heeft geregistreerd via deze link.

Anders durven denken leidde in Nijmegen tot verbluffende resultaten. Alle eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit werden ruimschoots gehaald. Achterliggend doel was het maken van een blauwdruk zodat deze aanpak in principe op alle infrastructurele projecten kan worden toegepast. Dit doel had alleen kans van slagen indien we in staat waren om binnen het budget en de beschikbare tijd te blijven. Met trots kunnen wij u vertellen dat dit ruimschoots gelukt is! Een enorme kans dus voor iedereen in de infra-branche! Met onze aanpak werken we intensief samen met de projectomgeving, boeken we enorme winsten voor het milieu én leveren we voor de politiek exacte berekeningen en cijfers aan zodat u precies kunt aantonen welke bijdrage uw project levert aan de klimaatdoelstellingen.

Voor ons is bewezen dat met lef veel CO2 bespaard kan worden. Dat blijkt uit de vele duurzame projecten en initiatieven die we momenteel onder handen hebben.

Ontmoet Van Gelder tijdens de Infrarelatiedagen

Onze collega’s van Opleidingscentrum Gelderpoort, Van Gelder Verkeerstechniek en Aannemingsmaatschappij Van Gelder staan tijdens de drie InfraRelatiebeursdagen op 4, 5 en 6 februari voor u klaar. De beurs geldt als hét netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouw professionals samenbrengt. Van Gelder is dagelijks tussen 13.00 en 21.00 uur te vinden in stand 109. Wij ontmoeten u graag!

Kijk voor meer informatie op www.infrarelatiedagen.nl.

Dankzij al deze samenwerkingspartners was de realisatie van de Malderburchtstraat een succes.

Van Gelder Beweegpark Zeewolde

Start bouwwerkzaamheden beweegpark Zeewolde

Op 7 januari jl. is wethouder Ewout Suithoff van Zeewolde om 14.30 uur symbolisch gestart met de aanleg van het nieuwe beweegpark in Zeewolde. Het park bestaat straks uit drie onderdelen; een freerun-, beweeg- en trimparcours en wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Wethouder Ewout Suithoff: “Deze ontwikkeling is een prachtige toevoeging aan het vrijetijdspark wat nu ontstaat. Door de bankjes, paden, heggetjes en verlichting wordt ook de skatebaan meer betrokken bij het geheel en daarmee kan jong en oud elkaar ontmoeten en met plezier bewegen.”

Integrale ontwikkeling dankzij samenwerking

De geestelijk vader van het beweegparcours is Erik Wallenburg. Hij gebruikt zelf een rolstoel en merkte dat veel mensen die slecht ter been zijn er niet zo gemakkelijk op uit trekken als hij. De oorzaak is vaak dat zij het lastig vinden om met rolstoel  of rollator stoepranden, drempels, etc. te passeren.  Zij blijven daardoor  vaak noodgedwongen thuis.  In het beweegparcours kun je straks oefenen met allerlei obstakels zoals stoepranden, klinkers, zand, trappen, wildroosters, kunstgras, grint en goten.

Het initiatief voor een freerunparcours is ontstaan bij Diana Kraak van Gymnastiekvereniging De Zeesterren. Samen met trainer Stephan Doosje zetten zij zich sinds november 2015 in voor een eigen plek in Zeewolde. Deze sport is namelijk snel in opkomst. Op kinderspeelplaatsen en andere locaties met trapjes, muurtjes en leuningen worden freerunners vaak weggestuurd. Nu komt  er eigen plek waar ze hun gang kunnen gaan zonder anderen in de weg te “freerunnen”.

Het uiteindelijke ontwerp van het beweegpark is tot stand gekomen met inbreng van de gymnastiekvereniging, Erik Wallenburg, de Atletiekvereniging en de IJsvereniging.

Een samenhangend plan

Dankzij het besluit van de gemeenteraad dat er voor de losse onderdelen,  één samenhangend plan moest komen, is dit ontwerp ontstaan. Er komt niet alleen een freerun- en beweegparcours, maar er wordt ook een verbindend trimparcours aangelegd dat het geheel aan elkaar koppelt. Door het op deze manier in te richten worden jong en oud verleid om naar het beweegpark te gaan om op zijn of haar manier te bewegen.  Op informatiepanelen wordt uitgelegd hoe de toestellen van het beweegpark gebruikt kunnen worden.

Het ontwerp voor de nieuwe beweegpark, dat onderdeel is van het vrijetijdshart is in te zien via www.zeewolde.nl/vrijetijdshart.

Van Gelder inline paver

Van Gelder legt met gemeente Zwolle buslaadvoorzieningen aan

Emissievrij busvervoer in de regio Zwolle is vanaf december 2020 een feit. Vanaf dat moment rijden elektrische stads- en streekbussen door Zwolle. Gedurende de dienstregeling kunnen de bussen tussentijds op het nieuwe busstation opladen. Het bouwteam, waarin de gemeente Zwolle met Van Gelder samenwerkt, zorgt voor de voorbereidingen voor de aanleg van de laadinfrastructuur op het nieuwe busstation. Voor de bouw ondertekende Gerhard Weitkamp, regiodirecteur bij Van Gelder, begin december een bouwteamovereenkomst met Pien van der Does, directeur Fysiek Domein van de gemeente Zwolle.

De aanleg van de laadvoorzieningen op het busstation wil de gemeente Zwolle in een bouwteamverband voorbereiden. Projectleider Niels Munnik legt uit: ‘Met de samenwerking met Van Gelder willen we een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het project bereiken. In het bouwteam stelt de aannemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking.’ Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid samenwerken aan de voorbereiding van het project.

Complexe materie

Volgens projectleider Jan Diepeveen heeft Van Gelder goed gescoord op basis van de eisen in de tender. ‘We hebben laten zien dat we de complexe materie goed begrijpen. Daarnaast kennen we de omgeving in Zwolle goed. Als Van Gelder zitten met ons werk vaak dicht op het spoor en zijn veel reizigersstromen gewend. Daarbij houden we rekening met zoveel mogelijk belangen en ook in de regelgeving van ProRail zijn we goed thuis. Uniek in dit project is dat bij gunning de scope niet helder is en alles wel in een kort tijdsbestek gerealiseerd moet worden.’

Integrale samenwerking

Ontwerpleider Barry van der Grift vult aan dat vanuit Van Gelder de succesfactor integrale samenwerking is geweest. ‘Alle technische aspecten vanuit ondergrondse infra, werken in een spoor omgeving en installatiekennis bij hoogspanningsinstallaties vanuit Van Gelder KLM en Rail, komen samen met de civiele en procesmatige aanpak in het bouwteam vanuit de Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Door een ieder een gelijkwaardige inbreng te geven, is de optimale aanpak voor het project doorslaggevend geweest om Van Gelder het project te gunnen.’

Snel schakelen

De komende tijd moet er veel werk worden verzet. Diepeveen: ‘Wij kunnen als Van Gelder goed onder druk presteren. Het wordt wel een uitdaging, want het totale tijdsbestek voor realisatie is heel kort. Volgend jaar december moet alles gereed zijn terwijl sommige onderdelen alleen al een levertijd van twintig weken hebben. Gelukkig hebben we in dit bouwteam te maken met korte lijnen en kunnen we snel schakelen. Het komt dus helemaal goed.’

Schone lucht

Elektrische bussen maken de OV-knoop Zwolle aantrekkelijker. Omdat de bussen geen CO2-uitstoot hebben, blijft de lucht op het busstation en in het stationsgebied schoon. De aanbesteding voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht voor de periode van 2020 tot 2030 is gewonnen door vervoerder Keolis Nederland. Keolis realiseert in 2020 een laaddepot voor elektrische bussen in de remise op industrieterrein Hessenpoort waar de bussen ’s nachts worden opgeladen. In 2025 moeten alle nieuwe bussen zero emissie zijn en in 2030 zelfs alle rijdende bussen.

Van Gelder elektrische asfaltboor

Van Gelder zet elektrische asfaltboorwagen in

Asfaltboringen voortaan CO2-neutraal

De gemeente Amsterdam heeft Van Gelder als vaste partner gekozen voor een periode van zes jaar om het groot onderhoud uit te voeren aan de wegen. Daarbij ligt de focus op duurzaamheid.

Het Geo Data Service en de kwaliteitsdienst van Van Gelder hebben met het oog op deze duurzaamheidsopgave de eerste volledig elektrische asfaltboorwagen ontwikkeld. Waar voorheen een dieselauto met aanhangwagen met boorinstallatie noodzakelijk was voor asfaltonderzoek, wordt nu volledig elektrisch materieel ingezet. Hierdoor kunnen asfaltboringen CO2-neutraal uitgevoerd worden.

Klimaatdoelstelling

De ontwikkeling en inzet van de elektrische boorwagen is één van de noviteiten die uit de samenwerkingsovereenkomst is voortgekomen. Hoofd Geo Data Service Björn Wunderink: “Van Gelder en de Gemeente Amsterdam staan in dit partnerschap samen aan de lat om de klimaatdoelstelling van 95% CO2-reductie in 2050 waar te maken. Vanuit dit unieke partnerschap wordt continue gewerkt aan verbetering van werkwijze, materiaalkeuze en in te zetten materieel.”

Boorwagen

De boorwagen is een elektrisch voertuig, uitgerust met een boorinstallatie, die op locatie de dikte en kwaliteit van het asfalt in beeld kan brengen. Zonder uitstoot en gemakkelijk bedienbaar. Maar Van Gelder blijft continue verbeteren. Zo is onlangs een auto met warmtecamera’s in gebruik genomen, die hittestress kan monitoren. Wunderink: “Ook dat is een ontwikkeling waar we veel van verwachten.”

Investeren

Van Gelder is continue aan het kijken hoe ze haar vloot kan verduurzamen. Er wordt volop geïnvesteerd in elektrische voertuigen en machines. Deze produceren minder of geen uitstoot en zijn geluidsarm. Vanuit de duurzaamheid wordt er door Van Gelder hoog ingezet op het verschonen en elektrificeren van het materieel. Elektrische trilplaten en -auto’s zijn niet meer weg te denken op de projecten in Amsterdam.

Verduurzaming

Wunderink: “Alles wat elektrisch kan, gaan we de komende jaren elektrisch maken. Verduurzaming van de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, is tegenwoordig een van de belangrijkste aspecten van de Infra. De Samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken is hier een mooi voorbeeld van.”

Werken bij Van Gelder

Proost op een nieuwe website!

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het vernieuwen van onze ‘werken bij Van Gelder’ website. Vandaag ging deze nieuwe website in de lucht! Wij proosten, want deze nieuwe website is prachtig.

Vol met verhalen

Overzichtelijk, makkelijk in gebruik en persoonlijk: zo omschrijven wij onze nieuwe website. Aan de hand van verhalen laten wij anderen graag zien hoe het is om bij ons te komen werken.  Benieuwd naar deze verhalen? Neem dan snel een kijkje: werkenbijvangelder.com. Niet alleen zo, maar ook door middel van een nieuwe video.

Nieuwe slogan

Bij een nieuwe website hoort natuurlijk ook een nieuwe slogan: jouw ambitie wordt realiteit. Waarom deze slogan?

Als je honderd jaar geleden aan Derk Kroeze had gevraagd wat voor een bedrijf hij met zijn familie wilde hebben dan had hij gezegd: een bedrijf met gewone en gedreven vakmensen, die doen wat ze zeggen en dat goed willen doen. Deze vakmensen verdienen de kans om zich te ontwikkelen, zolang ze zelf de kans grijpen. Wanneer een klant met een opdracht komt voeren we die niet simpelweg uit, maar we kijken altijd of er een betere oplossing is. En als dat een extra stap vereist dan wordt die stap gezet. Daarmee blijven we onze ogen openhouden voor nieuwe mogelijkheden en blijven we ondernemen.

Die ambitie, die Derk honderd jaar geleden had, is realiteit geworden. Mede dankzij zijn schoonzoon Hendrik van Gelder, maar natuurlijk ook door al die mensen die voor Van Gelder hebben gewerkt en nog steeds werken. Inmiddels zijn we een aannemer met ruim 1200 werknemers. Dat is groot, maar we blijven een familiebedrijf, waar de lijnen kort zijn en waar er waardering is voor onze gedreven vakmensen!

Jouw ambitie wordt realiteit!

Van Gelder innoveert

Van Gelder innoveert en investeert

Van Gelder heeft haar investeringsbudget verdubbeld om klaar te staan voor een schone, klimaatneutrale wereld. Met vier miljoen euro investeringsbudget in 2019 is de materieelvloot uitgebreid en vernieuwd om zo optimaal voorbereid te zijn op projecten in de toekomst.

Vanuit duurzaamheid wordt gekeken naar zaken als milieuzones, verbruik, CO2-uitstoot en euronormering. Van Gelder is continue aan het kijken hoe ze haar vloot kan verduurzamen. Ze wil voorop lopen als het gaat om innovatie, efficiëntie en verduurzaming. Afgelopen jaar zijn o.a. drie boormachines, vier asfaltvrachtwagens, vier nieuwe kranen, shovel, dieplader en één elektrische minigraver aangeschaft.

Eco-digger

Door de inzet van elektrische kranen en machines wordt fors geïnvesteerd in de reductie van uitstoot en geluid. Ook wordt gekeken naar efficiëntieverhoging door de keuze van bepaalde machines, eventuele opties en/of aanpassingen. In Betondorp Amsterdam is onlangs een nieuwe graafmachine, de eco-digger, geïntroduceerd. De volledig elektrische graafmachine wordt ingezet aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. Door de inzet van deze elektrische graafmachine wordt de uitstoot van dieselmachines beperkt en wordt geluidsoverlast zo veel mogelijk verminderd. Van Gelder is de eerste van Nederland die deze machine inzet.

Onderscheidend

Van Gelder voert meerdere grote wegenwerken uit in verschillende projecten, vanuit de zogenaamde Samenwerkingsovereenkomsten (SOK). Van Gelder wil samen met haar opdrachtgevers aan de lat staan om klimaatdoelstellingen te realiseren. Ze is specialist in het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in combinatie met het innoveren en verduurzamen. Daardoor is Van Gelder onderscheidend in projecten.

Kansen

De vraag naar energietransitie, duurzaamheid en een betere mobiliteit is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Vanuit haar ervaring, ondernemingszin en vakkennis kijkt Van Gelder naar kansen om innovatie toe te passen en nieuwe technologieën te omarmen. Van Gelder is een aannemer die, met ruim 1200 werknemers, boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert. Van Gelder wil projecten realiseren door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering.

Van Gelder Coolsingel

Rotterdam kleurt geel door Van Gelder

‘Vakmanschap is hier alles’

De herkenbaar gele kleur van Van Gelder is in het Rotterdamse straatbeeld veel te zien. Van Gelder deed de afgelopen jaren al vele projecten in de havenstad, zoals het Groene Kruisweg project, de Maastunnel en het Stationsplein.

Wie vanuit het station richting het Hofplein loopt, stuit op de Weena ook op vele ‘gele’ mannen. Onder aanvoering van Gert Jan de Jager zijn zij bezig om het tramspoor te vervangen. Alweer? ‘Inderdaad alweer’, lacht uitvoerder Gert Jan. ‘Zo’n zes jaar geleden hebben we dit spoor ook al vervangen. Maar het is het drukst bereden spoor van Nederland, met zestig passages per uur en was dus alweer aan vervanging toe. Vorige keer hebben we alles gedaan, nu doen we de bovenleiding niet. Maar dat maakt het ook weer extra moeilijk, want we moeten hele zware stukken rails inhijsen langs de bovenleiding. Dat gaat moeizaam. We zijn met vijftien man aan het werk en maken lange dagen.’

Gert Jan de Jager

Overlast beperken

Het spoor langs de Weena moet één op één vervangen worden. Gert Jan: ‘We doen het heel gefaseerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dus rails er uit, rails er in en beton storten. De weersomstandigheden zijn daarbij bepalend en zorgen soms voor tegenslag. Vooral regen is heel vervelend. De lat ligt hoog, want de buitendienststelling is heilig. We hebben dertien weken voor al het werk en 16 december moet alles weer rijden. Het is tot nu toe altijd nog gelukt, dus daar gaan we hier ook weer vanuit.’

Snel switchen

Gert Jan werkt sinds anderhalf jaar voor Van Gelder, hij werkte bij Van den Heuvel, dat vorig jaar is overgenomen door Van Gelder. Grote voordeel van de nieuwe constructie is volgens Gert Jan dat hij iets flexibeler aan mensen kan komen. ‘We kunnen vrij snel switchen en ook materiaal van elkaar lenen op verschillende werken in de stad. Dat is een vooruitgang. Maar er is heel veel veranderd. Ik was 22 jaar kraanmachinist en ben nu uitvoerder. Ik had echt een band met Van den Heuvel en werkte tachtig uur per week. Dat houdt geen paard vol. Ook thuis vonden ze dat ook niet leuk. Ik wilde wat minder werken en hoopte dat dat bij Van Gelder zou gebeuren, maar dat lukt nog niet helemaal, haha.’

Flexibeler

Volgens Gert Jan wordt door opdrachtgevers vaak voor Van den Heuvel, nu in combinatie met Van Van Gelder, gekozen omdat zij samen alle disciplines in huis hebben. ‘Wij doen namelijk alles zelf’, legt hij uit. ‘Railbedrijven laten andere bedrijven slopen en besteden ook het grondwerk en het beton storten uit. Het voordeel is dat wij flexibeler en sneller zijn. We kunnen prijsbewuster werken. Elke onderaannemer heeft immers weer zijn eigen uitvoerder en kantoren, wij hebben er één. Als ik uitloop met een betonstort en daardoor een onderaannemer moet wachten, krijg ik meteen een claim aan mijn broek. Wanneer we alles zelf doen, hebben we veel meer invloed op de planning.’

Slopen

Kraanmachinist Kees van Herk werkt al dertig jaar bij Van Gelder, voorheen Van den Heuvel. ‘En het verveelt geen dag laat hij monter weten. Ik doe van alles, maar het verwijderen van het spoor vind ik het mooist. Het asfalt en beton slopen, prikker er op en een beetje wrikken, buigen en trekken. Het is een beetje spelen, voelt niet als werk.’

Kraanmachinist Kees van Herk

Even verderop is Frank Matumbu aan het straten op de Coolsingel. Ook een mooi, complex binnenstedelijk werk dat van Gelder realiseert. Momenteel legt hij samen met zo’n achttien collega’s de natuurstenen bestrating in een vast patroon. Hij werkt alweer vijftien jaar bij van Gelder en vindt het straten gewoon leuk om te doen. Matumbu: ‘Je bent lekker buiten en ik werk met leuke collega’s. Wat wil je nog meer?’

Frank en Arno

Smaken verschillen

Daan Emmerik kijkt goedkeurend toe. De uitvoerder werkt ook alweer tien jaar bij Van Gelder en ziet er op toe dat alles goed verloopt. Hij is tevreden over het werk in Rotterdam, al geven de natuurstenen hem soms wel wat kopzorgen. ‘We straten met een grillige natuursteen, aan alle kanten een andere vorm. Je hebt er een hoop werk aan. Lastig is dat iedereen er nog wat van moet vinden, voor het af is. Smaken verschillen nu eenmaal.’ Emmerik vindt Van Gelder een leuk bedrijf om bij te werken. ‘Omdat je je eigen ding kunt doen en ruimte krijgt om te leren. Ik zit momenteel in een uitvoerdersopleiding. Vakmanschap is hier alles en dat is goed. Als je iets belooft, moet je het ook waar kunnen maken. Kwaliteit is super belangrijk. En daarvoor moet je vakmensen hebben die ook anderen weer meetrekken. Samen maken we Rotterdam mooi!’

Daan Emmerik

Van Gelder Sinterklaas

Wie zoet is én veilig werkt krijgt lekkers …

Op 5 december gingen Sint en zijn Piet op pad om de medewerkers van Van Gelder te verrassen met wat lekkers. Daarbij werd ook even gecheckt of de veiligheidsregels in acht werden genomen. Sint en Piet concludeerden dat dit dik in orde is en gelukkig ging niemand in de zak mee naar Spanje. Collega Arnold, projectleider bij Van Gelder, schreef voor alle medewerkers een speciaal gedicht.

Sint lag nog lekker op het Spaanse strand te zonnen
Toen hij hoorde dat bij Van Gelder de veiligheidscampagne was begonnen
Ook voor de Sint is veiligheid altijd een belangrijk punt geweest
Want een ongeluk op het werk is iets waar iedereen toch stiekem voor vreest
Dus Sint heeft daarom niet lang gewacht om aan Van Gelder te vragen
Of hij een steentje aan die campagne bij zou mogen dragen
Met zijn veiligheidspiet is hij toen naar Elburg gegaan
En daar werden hem de grondbeginselen uit de doeken gedaan
En wat bleek: die lagen allemaal zo voor de hand
Dat Sint enthousiast uitriep: “dat zit toch al lang in ons boerenverstand”
Want heb je het over vakmanschap, uitstraling of betrokkenheid
Dat is voor iedereen binnen Van Gelder toch een vanzelfsprekendheid?
Deze goedheiligman vraagt jou om je fouten met ieder ander te delen
Zodat jouw ervaring binnen Van Gelder een belangrijke rol kan spelen
Want iedereen is gebaat bij juiste informatie
Slordigheid en onverschilligheid leiden soms tot onnodige frustratie
Sint loopt er daarom al vele jaren van te dromen
Dat iedereen altijd weer veilig thuis zal komen
En om je te stimuleren te doen wat Sint van je verwacht
Heeft hij dit jaar een speciale veiligheidsletter bedacht
Zodat iedereen mag zeggen dat hij het belang van veiligheid ziet
En bedenk daarbij dat deze campagne wordt ondersteund door Sint en Piet

Een veilig en gezond 2020

Van Gelder Tennet

Laatste hand nieuw ondergronds kabelsysteem Tiel – Zaltbommel

TenneT en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) leggen momenteel het laatste deel van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Tiel – Zaltbommel aan. TenneT neemt deze nieuwe verbinding begin 2020 in gebruik. Met één van de grondeigenaren schepten we donderdag 5 december de laatste sleuf weer vol met zand. Hiermee werden de grondwerkzaamheden symbolisch afgerond.

Extra capaciteit en leveringszekerheid

Tussen Tiel en Zaltbommel legt Van Gelder KLM, in opdracht van TenneT, een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding aan. Deze nieuwe verbinding levert vanaf volgend jaar extra capaciteit. Daardoor wordt de kans op grootschalige stroomuitval in de regio beperkt. Want het hoogspanningsstation Zaltbommel kan straks vanuit twee kanten worden gevoed via een zogenoemde ringstructuur. Mocht er een storing optreden op een bepaalde plek, dan kan de stroom via de andere kant komen, wat de leveringszekerheid vergroot. Iets wat nu nog niet het geval is.

Werken tussen de Waal en de Maas

In 2016 begonnen we met de voorbereidingen en begin dit jaar startten de fysieke werkzaamheden. Dat houdt in het graven van sleuven, het uitvoeren van ondergrondse boringen en het trekken van kabels. Het werken tussen de rivieren de Waal en de Maas was een unieke ervaring voor TenneT en Van Gelder. Bouwleider André Schutte van TenneT: “De aanwezigheid van kruisingen, waterkeringen en sluizen maakte de aanleg van dit tracé bijzonder. Het is echt van een heel andere orde dan een ondergrondse kabel aanleggen in agrarisch gebied. Dat is meestal recht toe recht aan. Daarvan was hier geen sprake. Eén van de hoogtepunten was de lange boring onder de Sint Andriessluis, vlakbij Rossem. Verder kwamen we nog archeologische vondsten tegen. Bijvoorbeeld richting Heerewaarden, daar ontdekten we nog een oude fundatie van een watermolen.”

Oude fundering

De kwaliteit van de fundering op het hoogspanningsstation Zaltbommel is opmerkelijk. Toen in 1972 het station werd gebouwd, werd al rekening gehouden met uitbreiding in de toekomst. Daarom werd de fundering voor de uitbreiding toen direct aangelegd. Deze bleek dus van zo’n goede kwaliteit, dat deze nu daadwerkelijk is gebruikt.

In gesprek met omwonenden

Gijs Middelweerd, projectmanager bij Van Gelder KLM: “Met omwonenden zijn we regelmatig in gesprek. Iedereen begrijpt de nut en noodzaak van de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel. We proberen in goed overleg en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving ons werk te doen. Het is mooi om te zien dat de eerste open ontgravingen van het traject al weer begroeid zijn met gras. Eigenlijk kun je daar al niet meer zien dat er werkzaamheden waren. De komende weken ronden we nog een aantal werkzaamheden af. Dan kunnen we in het eerste kwartaal van volgend jaar testen en de kabel in gebruik nemen”.

Een aantal feiten op een rijtje

Het tracé heeft een totale lengte van 20,5 kilometer. Daarvan is zo’n 40% met gestuurde boringen gerealiseerd. Meer informatie over het project vindt u hier.

Van Gelder Malderburchtstraat

Van Gelder ontwikkelt samen met gemeente Nijmegen meest duurzame straat van Nederland

‘We willen mensen verleiden om duurzaam te leven’

Hoe ontwikkel je de meest duurzame straat van Nederland? Deze vraag legde de gemeente Nijmegen in 2018 voor aan bijna dertig partijen. Van Gelder had het juiste antwoord en mocht samen met advies- en ingenieursbureau Tauw aan de slag met deze unieke uitdaging in een bouwteamsamenstelling. Het resultaat wordt op donderdag 19 december onthuld, tijdens de feestelijke heropening van de Malderburchtstraat. De meest duurzame straat is versmald, heeft energie opwekkende stoeptegels, hergebruikte straatstenen en een groenstrook om regenwater op te vangen. De gebruikte materialen zijn duurzaam ingekocht en verder is veel aandacht voor de flora, fauna én bewoners. Daarnaast zijn twee busbanen vervangen door één.

Coördinator Duurzaamheid van de gemeente Nijmegen Geert Hendriks en Ontwerpleider Erwin van Boven van Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio Oostzijn vanzelfsprekend bij de feestelijke opening in december aanwezig. Beiden trots op het eindresultaat, maar misschien nog wel meer op het proces waarin samenwerking voorop stond.

Verleiden

De opdracht was duidelijk vanuit de gemeente Nijmegen. Hendriks: ‘Als coördinator duurzaamheid heb ik de opdracht duurzaamheid te borgen in de openbare ruimte van Nijmegen. Mijn stelling is dat je duurzaamheid niet door de strot moet duwen maar mensen moet verleiden duurzaam in hun werk te zijn. Nijmegen was in 2018 European Green Capital. In dat kader wilden we een project in 2018 zo duurzaam mogelijk oppakken. We hebben voor de Malderburchtstraat gekozen omdat dat een straat was die aan onderhoud toe was. De weg moest opgeknapt worden, de rammelende stenen moesten er uit, hij moest verkeersveiliger worden gemaakt en de het wegdek was onvoldoende. Wij wilden dit project zo duurzaam mogelijk realiseren waarbij de opgedane ervaring is toe te passen op veel voorkomende projecten.’

Bewoners centraal

Er werd een kernteam geformeerd, waarin Geert Hendriks, projectleider Eef Neienhuijsen, senior beleidsmedewerker Maarten van Ginkel en inkoper Frank van den Hoge deelnamen. Hendriks: ‘wij hebben nagedacht hoe we een proces in konden richten om te komen tot een zo duurzaam mogelijke weg. We hebben er voor gekozen om het ambitieweb te gebruiken om een zo breed mogelijk beeld te krijgen welke ambities er zijn bij de gemeente en de aanwonenden/gebruikers. En we hebben gekozen om de RCC methode (Rapid circulair contracting) voor de aanbesteding te gebruiken. Dit is een nieuwe manier van aanbesteden. We hebben o.a. aan de voorkant aangegeven wat de ambities zijn en het beschikbare budget (1,2 miljoen) en hebben partijen uitgenodigd om met hun ideeën te komen. Om een lang verhaal kort te maken, zijn we uiteindelijk in zee gegaan met Van Gelder. Doorslaggevend daarbij was dat Van Gelder een voorstel had waarbij de bewoners écht betrokken werden. Niet alleen aan de voorkant, maar dat ook nagedacht werd hoe ze hun straat duurzaam gingen gebruiken.’

Ambities

Erwin knikt instemmend. ‘Normaal hebben we te maken met een Programma van Eisen en Budget en daar moet je het ontwerp voor maken. Nu hebben wij het ontwerp mogen maken zonder beperkingen, dat is best uniek. Buiten het budget en de planning zat er geen grens op een doel. De ambities van de gemeente Nijmegen waren helder in beeld. Uitgangspunten waren namelijk dat het voorstel voor iedereen moest zijn, dat er CO2-besparing werd gegenereerd, dat de inrichting circulair was en dat er sociale cohesie moest zijn in realisatie en exploitatie.’

Kennisgaring

In het begin van het traject stonden kennisvergaring en burgerparticipatie voorop. Er volgden interviews met kennisdragers, de wijkmanager, wijkregisseur, het bestuur van het Kadinsky College, wooncorporaties, de beheerder van de serviceflats en natuurlijk bewoners. Van Boven: ‘Intern en extern gingen we op pad om een goed beeld te krijgen van de scope van het project. Daarmee konden we samen aan de slag om het ontwerp te maken, het in te richten en de materialen uit te zoeken. We deden het dus heel anders dan we normaal doen. We gingen denken van kosten naar waarde. Daarvoor werd ook advies gevraagd aan voormalig weervrouw Margot Ribberink. Zij is nu klimaatexpert en kijkt op een andere manier naar duurzaamheid. Zij heeft input gegeven en meegedacht aan het plan, lesgegeven bij het Kadinsky College dat in de straat ligt en bij de werkgroep langs geweest.’

Plukbloemen

Eef Neienhuijsen had al eerder een werkgroep met aanwonenden samengesteld. Met deze werkgroep werd ook o.a. een Waardekijksessie en informatiebijeenkomst gehouden en een integraal groenplan opgesteld. In dat plan stond bijvoorbeeld dat er plukbloemen moesten komen, dat er meer vogels te zien moesten zijn en dat er insectenhotel moesten worden geplaatst. Hendriks: ‘Ook hebben we de te gebruiken boomtypes aangepast. Bomen zetten we vroeger altijd los van elkaar aan de straat. Nu zijn ze opgeschoven en bij elkaar in een natuurlijke habitat geplaatst. En hebben we boomsoorten geselecteerd die passen bij de grondsoort die er ligt.’ Van Boven vult aan: ‘De werkgroep heeft ook nog extra bijeenkomsten gehad waar in verschillende fases van het project het ontwerp werd toegelicht en waarbij zij input konden geven.’

Prestigeproject

Van Boven heeft aan dat dit project voor hem, maar zeker ook voor Van Gelder wel een prestigeproject was. ‘Er lag een ambitieus plan en we hadden dit op deze manier nog niet eerder gedaan. We voelden ons al die tijd trouwens gewoon collega’s, maar hadden soms ook pittige discussies. Over van alles haha. Alles werd ter discussie gesteld. Niets werd in dit project vanzelf aangenomen. Dat betekende dat je buiten gebaande paden moest lopen. Maar dat hebben we echt samen op een constructieve manier opgepakt. Hendriks vult aan: ‘Ondanks dat we elkaar natuurlijk niet kenden, voelden we de uitdaging om dit samen te doen. Het is voor ons een voorbeeldproject. We willen een voortrekker zijn op het gebied van duurzaamheid. En dat dat lukt, blijkt wel uit het feit dat we vanuit het land veel bevraagd worden hierover.’

Afzagen

De werkgroep vanuit de straat had een duidelijke inbreng in de plannen en werd meerdere malen geraadpleegd . Van Boven: ‘Dit is een serieuze stakeholder. Als iets niet kon, kweekten we zoveel mogelijk begrip door het open en eerlijk te vertellen. Zo wilden zij graag dat de 10 meter hoge lantaarnpalen in de straat zouden verdwijnen in het kader van sociale veiligheid. Maar die palen waren nog lang niet aan het einde van hun maximale restlevensduur. We hebben toen voor elkaar gekregen dat er een stuk van afgezaagd werd en dat een manier werd gevonden om de nieuwe duurzame lampen er aan te bevestigen. Het koste wat moeite en er was weerstand zowel bij Van Gelder als bij de gemeente, maar ik ben blij dat we hier in geslaagd zijn. Ook dat is duurzaamheid ten top.’

Lessons learned

Volgens Hendriks zijn er meerdere inzichten gekomen over de nieuwe manier van aanbesteden. Waarbij het budget en de wensen aan de voorkant worden aangegeven. Hendriks: ‘Duurzaamheid hoeft niet iets spectaculairs te zijn. We moeten wel innoveren, want de grondstoffen raken op. We kunnen beginnen met het laaghangend fruit te pakken door eenvoudig te denken en verspilling te voorkomen. De voorbeelden van o.a. de lantaarnpalen en de bomen begrijpt iedereen. Bewoners willen gewoon een mooie, veilige straat.’

Tips

Zowel Hendriks als Van Boven kijken terug op een succesvol project. Hendriks: ‘Ik heb er altijd in geloofd en wist dat het zou goed komen. Ik was blij dat het compleet volgens onze visie wordt uitgevoerd. En dat het rendement gaat hebben. Als we straks klaar zijn, hebben we 49% CO2-reductie gerealiseerd en een toename van 54% circulariteit toegepast. Daarbij komt dat alles wat we geleerd hebben, we morgen 1 op 1 kunnen toepassen in een andere straat. Onze tips? Zorg voor een strakke planning, werk stap voor stap; houd de financiën in de gaten en werk op basis van vertrouwen. Gemeenten die dit interessant vinden, kunnen zowel bij ons als Van Gelder aankloppen voor meer info.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u altijd contact op ons opnemen door een mail te sturen naar .

Henri van der Kamp

Trots zit in het dna van Van Gelder

“We willen ervoor zorgen dat onze mensen plezier hebben in hun werk en zich kunnen ontplooien. Dan komen de beste mensen bij je werken en komt het goede resultaat vanzelf.” Zo zegt algemeen directeur Henri van der Kamp (Van Gelder) in de elfde editie van Cobouw50, de top 50 van 2019.

Zoals de titel al zegt: trots zit in ons dna. En dat viel Henri van der Kamp direct op toen hij in juli bij Van Gelder in dienst trad. “Werknemers gaan niet naar huis voor de klus af is en denken mee hoe het nog beter kan”. Een zogenoemd ‘DNA-traject’, dat Van Gelder een paar jaar geleden uitvoerde, wees uit dat de werknemers ‘ondernemerschap, gedrevenheid en vakmanschap’ herkenden als de kernwaarden van het bedrijf. Niet gek, vindt Van der Kamp. “Dat heeft alles te maken met het feit dat we mensen eigen verantwoordelijkheid geven. Dat waarderen ze.”

Benieuwd naar meer over Van Gelder? Je leest het complete interview hier.

Van Gelder Eco digger

Van Gelder introduceert volledig elektrische graafmachine

Hoe kunnen we duurzamer werken? Die vraag staat elke dag centraal bij Van Gelder. In Betondorp Amsterdam merken ze dat sinds kort, want daar is een nieuwe graafmachine, de eco-digger, geïntroduceerd. De volledig elektrische graafmachine wordt ingezet voor diverse werkzaamheden aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. De eco-digger zorgt voor minder lawaai en minder uitstoot.

Voor de gemeente Amsterdam voert Van Gelder grote wegenwerken uit in verschillende projecten. In de Samenwerkingsovereenkomst is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en tegelijkertijd het innoveren en verduurzamen een heel belangrijk aspect. ‘Als Van Gelder hebben wij in het plan concrete voorbeelden aangedragen om ervoor te zorgen dat Amsterdam de doelstellingen in de duurzaamheidsagenda voor 2025 haalt’, aldus de directie.

Een slimme en schone stad

‘Door de inzet van duurzaam materieel, zoals elektrische machines als de eco-digger, werken we samen met de gemeente Amsterdam aan een slimme en schone stad. Bij het project Betondorp Amsterdam wordt gewerkt in een beperkte ruimte, waardoor de uitstoot van dieselmachines veel langer blijft hangen. Met onze volledige elektrische graafmachine beperken we die uitstoot.’ Ook met het transport van en naar Amsterdam wordt de uitstoot verminderd. ‘Vanuit Van Gelder is het materieel voorzien van blauwe diesel. Door het gebruik van blauwe diesel en de inzet van elektrisch materiaal is ons werk in Amsterdam het eerste project dat 100% fossielvrij wordt uitgevoerd.’

Bouwen aan een duurzame samenleving

Als maatschappelijk betrokken onderneming neemt Van Gelder de verantwoordelijkheid voor de maatschappij serieus. ‘We streven niet alleen naar een duurzaam rendement op ons werk, maar waken ook nauwlettend over de effecten van onze activiteiten op het milieu en op de mensen binnen én buiten de organisatie. Met deze eco-digger werken we veiliger, maar bouwen we bovenal aan een duurzame samenleving.’

Werken bij Van Gelder

Van Gelder Verkeerstechniek aanwezig op de vakbeurs Mobiliteit

Hoe houden we Nederland mobiel? Dat is het overkoepelende thema van de beurs Mobiliteit, die op 27 en 28 november wordt gehouden in Expo Houten. Een thema dat uitstekend past bij Van Gelder Verkeerstechniek aangezien wij ons iedere dag sterk maken voor een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer.

Hoe we dat doen? Daar vertellen we u graag alles over bij beursstand 2.4.18, waar u alle antwoorden krijgt op vragen over Dynamisch VerkeersManagement (DVM), Dynamische LED-wegdekverlichting, Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallaties en alle andere vragen die met verkeerstechniek en verlichting te maken hebben.

Uiteraard is er in onze stand ook aandacht voor nieuwe technologieën. We laten zien hoe de fijnstofafvangers werken die we in parkeergarage Hoog Catharijne in Utrecht hebben geplaatst. Daarnaast vertellen we u graag meer over een project in de regio Oost, waar Allegro laadpalen worden aangesloten op het netwerk van Liander.

Wij ontmoeten u graag op stand 2.4.18. Via de deze link kunt u uw registratie compleet maken!

Van Gelder asfalteren

Van Gelder Groep niet op Malieveld

Het Malieveld in Den Haag zal vandaag, op 30 oktober, ongetwijfeld goed gevuld zijn. Ook wij hebben als Van Gelder Groep, vanuit de diverse brancheverenigingen, een oproep gekregen om deze actie te ondersteunen. Een actie waarbij de brancheverenigingen aan heel Nederland, maar vooral aan politiek Den Haag, de gevolgen onderstrepen van de veranderde regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS.

Deze nieuwe regelgeving veroorzaakt dat er minder vergunningen kunnen worden afgegeven, met als gevolg dat in de (nabije) toekomst het aantal (infra)projecten zal afnemen. Als directie van de Van Gelder Groep begrijpen we dat deze actie wordt gevoerd, maar ondersteunen we deze actie niet actief.

Wij vinden wel dat de overheid op korte termijn moet komen met een overgangsregeling zodat er nieuwe projecten op de markt kunnen blijven komen. In de tussentijd kan dan via innovatieve en duurzame methoden gezocht worden naar een definitieve oplossing voor de gerezen problematiek. Ondanks de problematiek ziet de orderportefeuille van de Van Gelder Groep voor 2020 er goed uit.

Omdat actievoeren wat ons betreft niet de juiste methode is om de problemen aan te pakken, zal iedereen bij Van Gelder vandaag gewoon weer vol gedrevenheid zijn of haar werk uitvoeren. Om tot een oplossing te komen voor de problematiek overleggen wij liever constructief en op inhoud met de overheid.

Van Gelder Erasmusweg

Hoe werken de brandweer en Van Gelder samen?

Zo af en toe rijdt de brandweer langs ons project aan de Erasmusweg in Den Haag. Dit doen ze om te kijken of alles voor hen nog goed toegankelijk is. Een belangrijke eis vanuit de opdrachtgever is dat er altijd een route beschikbaar moet zijn voor de nood en hulpdiensten. Hiervoor is er ook regelmatig goed en constructief overleg tussen deze diensten en de projectorganisatie. Wanneer de brandweer langs rijdt om de route te testen dan zijn onze Van Gelder medewerkers binnen de bouwhekken druk aan het werk. Onlangs werden de rollen even omgedraaid. Binnen de hekken stond de brandweer en buiten de hekken kleurde het oranje door de overalls van onze medewerkers.

Samen met Brandweer Haaglanden realiseerden we namelijk een brandweeroefening. Deze oefening was voor zowel Van Gelder als voor de brandweer van toepassing. Want hoe handelen beide partijen bij een ongeval? Dat vroeg projectleider Corné van den Berg zich af tijdens een veiligheidsoverleg met zijn collega’s.

Oefenscenario

Om een antwoord hierop te krijgen smeedde hij het plan om gezamenlijk een realistische oefening te houden op het project. Tijdens het aanleggen van het diepriool is de rioolkist niet gebruikt zoals het hoort bij dergelijke werkzaamheden. De sleuf is te ver ontgraven en de rioolkist is daarbij achtergebleven waardoor het laatste gedeelte van de sleuf niet is afgestempeld. Hierdoor ontstaat een onstabiele rioolsleuf door het te steile grondtalud in combinatie met de diepte.

Het talud zakt dan ook deels in op het moment dat er een met grond geladen kiepkar achter een trekker naast de insteek van het talud langsrijdt. Hierdoor ontstaat een kritische situatie. Door de verzakking breekt een gasleiding en stort een deel van de sleuf in. Een medewerker (een oefenpop van de brandweer), die onderin de sleuf aan het werk is, wordt hierdoor deels bedolven onder het zand.

3, 2, 1 actie!

Tony Noorlander, hoofduitvoerder (ook V&G coördinator uitvoeringsfase en BHV’er) van Van Gelder, komt direct in actie en belt de brandweer. Vervolgens belt hij de Gasunie en aansluitend brengt hij direct de veiligheidskundige en zijn leidinggevende op de hoogte van het ongeval. Na een aantal minuten vangt Tony de brandweer op en brengt ze naar de plek van het ongeval en brengt ze op de hoogte van de situatie en omstandigheden. Na een korte, snelle interne inventarisatie komen de brandweerlieden in actie. Machines gaan uit, medewerkers moeten buiten de hekken gaan staan en de brandweer zet divers materiaal en materieel in.

Dit alles wordt niet meteen gedaan. De brandweer overlegt namelijk eerst met onze uitvoerder of alle machines uit kunnen. Omdat je werkt aan het riool is het bijvoorbeeld  van belang om te weten wat er gebeurt als je de bemaling uit zet. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met het ‘wat te doen’ met de beschadigde gasleiding waaruit het gas stroomt? Kunnen de grondkar en de trekker nog verder verzakken? Wat te doen met het toegestroomde publiek? Wat moet er gebeuren om op een voor de hulpverleners veilige manier het slachtoffer te kunnen bereiken? Na dit alles geïnventariseerd te hebben worden de nodige maatregelen genomen, de mensen en middelen ingezet en tenslotte wordt de reddingspop uit zijn benauwde situatie bevrijd.

Bewust veilig

Bij Van Gelder werken we iedere dag bewust veilig. Met deze brandweeroefening wilden we bewustwording creëren bij onze medewerkers. Bewustwording voor veilig werken, wat er gebeurt tijdens en na een ongeval en hoe we daarbij moeten handelen. Vanuit Van Gelder kunnen we zeggen dat dit een geslaagde oefening was. Iedereen vond het bijzonder om mee te maken en heeft gezien en meegemaakt hoe je moet handelen tijdens een ongeval.

Ook de brandweer heeft veel geleerd van de mogelijkheden, maar ook zeker de onmogelijkheden binnen een opgebroken project en was erg tevreden met deze oefening: “We vinden het fijn dat we dit samen met jullie konden doen. We hebben allen goed kunnen oefenen, dank daarvoor! Op een wegenbouwproject is de situatie toch echt heel anders dan wanneer we in actie komen op de openbare weg! En rijden we binnenkort weer eens langs, dan toeteren we naar jullie!”

Zo werd de werkdag afgesloten en ging iedere medewerker nog bewuster van het nut van veilig werken naar huis.

Van Gelder SOLO Amsterdam

Liander en Van Gelder tekenen groot aanbestedingscontract

Netbeheerder Liander en aannemers Heijmans en Stam & Co, Van Gelder hebben vandaag een omvangrijk contract getekend voor de uitbesteding van werkzaamheden aan de energienetten in Amsterdam. De komende vier jaar gaan we samen in de hoofdstad gas- en elektrawerkzaamheden uitvoeren voor Liander. De totale contractwaarde van de gunning is 160 miljoen euro.

Het werkpakket van Liander neemt snel toe aangezien de economie blijft groeien en de energietransitie versnelt. Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een tekort aan technici in Nederland. Liander zet diverse innovatieve manieren in om ook buiten de sector mensen te interesseren voor een carrière in de techniek. Daarnaast zoekt Liander actief naar samenwerkingen, omdat partijen samen meer werk kunnen verzetten. In augustus tekende Liander een groot contract met aannemers voor de vervangings- en uitbreidingswerkzaamheden aan circa 4500 middenspanningsruimtes. Ook deze nieuwe samenwerking past binnen deze aanpak.

Toekomstbestending energienet

Van Gelder gaat zich, samen met de andere aannemers, toeleggen op uiteenlopende standaard werkzaamheden. Denk hierbij aan het aansluiten van bedrijven op het elektriciteitsnet en de vervanging van gasleidingen. Zo kunnen de monteurs van Liander zich richten op meer specialistische werkzaamheden, bijvoorbeeld het oplossen van storingen en complexe verzwaringen van het elektriciteitsnet waarbij meerdere partijen zijn betrokken.

“Het is bijzonder dat we voor de tweede keer in relatief korte tijd een dergelijk groot contract tekenen met aannemers”, aldus Marlies Visser, directeur Operatie bij Liander. “Door een langjarig contract in de markt te zetten, geven we aannemers extra zekerheid. Zij zijn de komende 4 jaar verzekerd van werk met de intentie om de samenwerking nog eens 4 jaar te verlengen. Daarmee kunnen ze hun capaciteit uitbreiden wanneer dat nodig is. Samen met deze drie partijen zorgen we voor een toekomstbestendig energienet in Amsterdam.”

Door een nieuwe manier van aanbesteden was het voor Van Gelder een uitdaging op welke wijze wij kunnen voldoen aan de nieuwe manier van vraagspecificatie door Liander. “Wij waren dan ook zeer verheugd toen de mededeling kwam dat Van Gelder voor de komende vier jaar (met een optie van nog eens vier jaar) de aanleg en onderhoud van gas en elektriciteit mag gaan aanleggen”, aldus Henk Jan van der Veer, financieel directeur Van Gelder. “Namens alle collega’s van Van Gelder kan ik zeggen dat wij trots zijn op dit nieuwe contract en dat we graag aan de slag gaan voor onze opdrachtgever Liander!”

Oplossen van storingen en onderhoud van het elektriciteitsnet

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor onze werkzaamheden. De verwachting is dat we dit jaar nog gaan starten met de werkzaamheden. Elke aannemer krijgt een eigen gebied in de stad. Voor Van Gelder is dat Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Westpoort en Nieuw-West, Heijmans richt zich op Amsterdam Centrum en Amsterdam Noord inclusief Landsmeer en Stam & Co gaat aan het werk in Amsterdam Oost en Amsterdam Zuidoost inclusief Diemen.

Van Gelder donatie

12.000 euro naar Ronald McDonald Huis Leiden

Overdonderd. Dat waren ze bij het Ronald McDonald Huis in Leiden toen ze onlangs uit handen van Gert Veenhof een cheque kregen van maar liefst 12.000 euro. Ter ere van Gert zijn afscheid, als algemeen directeur van de Van Gelder Groep, doneerden relaties een geldbedrag voor het Ronald McDonald Huis. Het ingezamelde bedrag werd door Van Gelder aangevuld tot het mooie ronde bedrag van 12.000 euro.

Bij het Ronald McDonald Huis in Leiden waren ze natuurlijk verguld met dit mooie eindbedrag, waarmee weer een stukje continuïteit is gewaarborgd. Er waren diverse mogelijkheden om dit geld binnen het huis te besteden. Na overleg met zijn gezin koos Gert Veenhof voor de meest tastbare optie: 200 overnachtingen voor ouders (en broertjes en zusjes) van een ernstig ziek kind. Een prachtige bijdrage voor de circa 450 gezinnen die jaarlijks gebruik maken van (in totaal) zo’n 5.000 overnachtingen in het huis in Leiden.

Want dat is precies waar het Ronald McDonald Huis voor is, dat directe familie vlakbij het ernstig zieke kind kan zijn. In het geval van het huis in Leiden gaat het dan om kinderen die zijn opgenomen in het Leiden University Medical Centre (LUMC). Voor die directe familie is het huis een plek om even tot rust te komen en steun te vinden bij andere ouders en vrijwilligers.

Namens Gert en het Ronald McDonald Huis willen we hierbij dan ook iedereen bedanken die aan dit mooie doel heeft bijgedragen.

Van Gelder

Hoe verminderen wij de uitstoot van dieselmotoremissie?

Werken aan projecten betekent werken met allerlei soorten machines. Deze machines werken vaak op diesel. Bij de verbranding van diesel komen er gassen en deeltjes vrij, waaronder DME (dieselmotoremissie). Om blootstelling hieraan te verminderen zetten we bij Van Gelder onder andere zoveel mogelijk elektrisch gereedschap in. Samen met Volandis hebben we een video gemaakt waarin we toelichten hoe we werken met dit elektrisch gereedschap en waarom dit belangrijk is.

DME kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Reden genoeg om blootstelling aan DME zo laag mogelijk te houden. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor de omgeving. Maar welke maatregelen zijn er om blootstelling aan DME zo laag mogelijk te houden?

A-blad DME

Daarvoor gebruiken wij het A-blad DME, waarin inzichten en praktische oplossingen worden aangegeven. Het A-blad is opgezet vanuit de branche en door Volandis, het voormalige Arbouw. Met behulp van het A-blad kunnen we bepalen welke maatregelen we kunnen nemen om blootstelling aan dieselmotoremissie te verminderen. Onlangs hebben we deze kennis vanuit het A-blad overgezet in de praktijk en ingezet voor ons project Betondorp Amsterdam. In Betondorp werken we in een beperkte ruimte en daarom willen we zoveel mogelijk rekening houden met onze omgeving. Omdat DME juist in deze beperkte omgevingen blijft hangen, maken we dus zoveel mogelijk gebruik van elektrisch gereedschap.

Voordelen

Volgens onze medewerkers geeft het werken met elektrisch materiaal diverse voordelen. Zo beperk je bijvoorbeeld geluidsoverlast. Dit is fijn voor de omgeving, maar ook voor onze medewerkers. Je communiceert namelijk veel makkelijker met elkaar en dat zorgt er ook weer voor dat onze medewerkers veilig kunnen werken.

Ben je benieuwd naar meer? Bekijk dan de video voor meer uitleg.

Van Gelder assetmanagement

Veilig uit, veilig thuis

Bij Van Gelder staat de veiligheid van onze medewerkers en die van de omgeving op één. Alleen hebben we die veiligheid niet altijd zelf in de hand. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid bij wegwerkzaamheden.

In een reportage van EenVandaag, die op 18 september werd uitgezonden op NPO1, werd hier aandacht aan besteed. Met als aanleiding dat er nog steeds wekelijks ongelukken plaatsvinden tijdens wegafsluitingen. Als Van Gelder hebben we ook meegewerkt aan deze reportage om iedereen alert te maken op de veiligheid rondom wegwerkzaamheden.

Regelmatig maken collega’s er melding van dat ze zich onveilig voelen bij het werken aan de weg. Dit komt omdat veel automobilisten zich er niet altijd van bewust zijn wat het effect is van afzettingen bij werken aan de weg. Het niet zien, of negeren, van borden en het te hard rijden, zijn hier voorbeelden van.

Bekijk hier het item van EenVandaag.

Met dit item willen we veiligheid rondom het werk nog meer onder de aandacht brengen. Want we willen graag dat iedereen veilig naar het werk gaat, veilig kan werken op de weg en weer veilig thuis komt.

Van Gelder kunstwerk

HOV2 Eindhoven geopend

De nieuwe, ongelijkvloerse kruising van de Montgomerylaan met de Eindhovense rondweg is gereed. Op woensdag 18 september werd het project officieel geopend. Een opvallende blikvanger is het lichtkunstwerk ”De Zwerm”, geïnspireerd op zwermen spreeuwen. Team Mobilis Van Gelder – 040 heeft het project ‘2e Hoogwaardig Openbaarvervoerlijn’ (HOV2)’ gerealiseerd in opdracht van de gemeente Eindhoven.

Kunstwerk “De Zwerm”

De Zwerm bestaat uit 700 stalen vogels. Het licht beweegt mee met het verkeer op de kruising. Het lichtkunstwerk reageert op weer en verkeer. De informatie daarvan haalt het programma achter het kunstwerk van internet. Daardoor is het kunstwerk nooit hetzelfde.

Doorstroming

De complexiteit van het project zat vooral in de faseringen van het werk. Een veilige doorgang van het verkeer op de Ring, van en naar het stadscentrum, was zeer belangrijk. De Montgomerylaan is met zo’n 60 bussen per uur de drukste busroute, van de stad.

HOV2

De 2e Hoogwaardig Openbaarvervoerlijn (HOV2) loopt van Nuenen naar de High Tech Campus. Tussen deze punten liggen belangrijke voorzieningen zoals Winkelcentrum Woensel, het Catharinaziekenhuis, Genneper Parken, de binnenstad, het NS station en diverse scholen. Deze voorzieningen krijgen een snelle openbaar-vervoerverbinding met elkaar. HOV2 sluit aan op HOV1. Zo worden ook Strijp S, Eindhoven Airport en Meerhoven verbonden. Eindhoven en Nuenen hebben voor HOV2 vrijliggende busbanen aangelegd. In het centrum van Eindhoven lagen al vrijliggende busbanen. Daar zijn alleen de haltes aangepast. Project HOV2 Montgomerylaan-Ring, ongelijkvloerse kruising is het sluitstuk  van deze verbinding.

Van Gelder sport

Ride for the Roses met Van Gelder

Wat een fantastische en indrukwekkende dag! Zo beschrijven onze medewerkers de Ride for the Roses. Op zondag 15 september deden zij mee aan het fietsevenement om geld in te zamelen voor het KWF Kankerbestrijding.

Ride for the Roses

Het fietsevenement wordt jaarlijks georganiseerd en is ieder jaar op een andere locatie in Nederland. Dit keer vond Ride for the Roses plaats in Goes. Ruim 7000 fietsers hebben een bedrag van €850.000 opgehaald!

Deelname Van Gelder

Vanuit Van Gelder hebben een aantal medewerkers deelgenomen aan het fietsevenement. Onze medewerkers geven aan dat het een prachtige dag was. Het weer was goed en de tocht is prima verlopen. Ze kijken uit naar Ride for the Roses volgend jaar in Assen!

Rijdend over geel asfalt: de Maastunnel is weer open!

De renovatie van de Maastunnel was een speciaal project voor Van Gelder. De afgelopen twee jaar hebben we samen met de Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM) gewerkt aan deze monumentale, oudste tunnel van Nederland. Door gebruik te maken van bijzondere materialen gaven we de Maastunnel weer het gevoel van vroeger terug.

De aanleiding voor de renovatie was onder andere het aangetaste beton. Om te gaan voor een betere kwaliteit is gezamenlijk voor een nieuwe fasering gekozen, welke hebben bijgedragen aan een betere samenwerking en continuïteit. Hierdoor werden extra kosten voorkomen. Werken aan zo’n groot project met diverse partijen vraagt om een goede afstemming. En die afstemming is volgens projectleider Van Gelder, Dennis Nederpelt goed verlopen: “Samen hebben we zorgvuldig gewerkt om zo de Maastunnel in ere te herstellen. We kunnen met trots terugkijken op een bijzonder project!”

Van nu naar vroeger

We kunnen er nu bijna niet meer omheen; grijs asfalt. Dat was vroeger wel anders. De Maastunnel bestond namelijk eerder uit gele stenen. De architect van dit project wilde de tunnel graag weer in ere herstellen. Daarom heeft Van Gelder geel asfalt aangebracht. Geel asfalt kom je niet dagelijks tegen waardoor het al behoorlijk bijzonder is. Maar wat het nog mooier maakt is dat er in het asfalt een witte reflecterende steensoort zit. In combinatie met gele LED-verlichting op de wanden zorgt dit voor een constante gele kleur.

Voor het gele asfalt kwam …

Het wat grovere werk. We begonnen namelijk met het verwijderen van de natuursteenbanden en het weghalen van het oude asfalt. Het eerste moest uiterst voorzichtig gebeuren aangezien deze monumentale natuursteenbanden zonder beschadigingen teruggeplaatst moesten worden. Dit was een behoorlijke uitdaging en niet voor iedere stratenmaker weggelegd. Benieuwd welke uitdaging we tegenkwamen? Je leest het in dit verhaal.

Feestelijke opening

Altijd al eens door de Maastunnel willen lopen in plaats van rijden? Daar krijg je zaterdag 5 oktober de gelegenheid voor! Die dag is er een hoop te zien en te doen voor geïnteresseerden. Houd voor het volledige programma de website van de Maastunnel in de gaten.

Al met al hebben we een speciaal en bijzonder project gerealiseerd en kijken we allemaal met een glimlach terug naar het fantastische proces!

Voorop in nieuwe bestrijdingstechniek Duizendknoop

In natuurgebieden, de bebouwde omgeving en langs wegen zorgt de Aziatische Duizendknoop voor veel overlast. Zo veroorzaakt de plant schade aan bijvoorbeeld infrastructuur en zorgt de plant voor hoge beheerkosten. Dat wil iedere terreineigenaar natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Maar helaas is de Duizendknoop een van de meest invasieve exoten en daardoor erg lastig te bestrijden.

Op zoek naar een effectieve bestrijdingsmethode voor deze plant hebben Van Gelder, Van Den Herik zuigtechniek,  Drost Dodewaard, Wageningen Universiteit, Probos en Tree-O-Logic de handen in één geslagen. Van Gelder en Van Den Herik zuigtechniek zijn in dit onderzoek hoofdverantwoordelijk voor de aanpak en uitvoer. Wageningen Universiteit, Probos en Tree-O-Logic verzorgen de monitoring en wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek.

Aanpak

Bij dit onderzoek wordt de met duizendknoop besmette grond gereinigd door middel van verhitting in een mobiele verhittingsinstallatie. Op verschillende locaties in Gelderland wordt grond met Duizendknoopresten verzameld. Deze partijen grond worden behandeld met behulp van de verhittingsinstallatie. Deze grond wordt gemonitord om te zien of alle Duizendknoopresten ook daadwerkelijk onschadelijk zijn. De eerste testresultaten met de mobiele verhittingsinstallatie zijn hoopgevend!

Het onderzoek naar de bestrijding van duizendknopen loopt van juli 2019 tot en met oktober 2019.

Station Colmschate in Deventer officieel geopend

Het vernieuwde station Colmschate in Deventer is nu helemaal compleet! Vorige week werd namelijk het stationsgebied en de nieuwe onderdoorgang van het station officieel geopend. Aansluitend aan dit gebied heeft Van Gelder diverse werkzaamheden uitgevoerd. Om alles artistiek af te ronden werden de laatste stenen gelegd door wethouder Frits Rorink, regiodirecteur NS Joost van der Bij en regiodirecteur ProRail Dorothé Wennekendonk.

Station Colmschate werd al eerder onder handen genomen. Gemeente Deventer wilde graag zorgen voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer. Daarom werd er een tunnel onder het spoor aangelegd. Aangezien de bewoners en bedrijven al een langere periode hinder hebben ondervonden van de werkzaamheden heeft van Gelder in haar aanbieding maximaal ingestoken op de bereikbaarheid en hinderbeleving. Zo hebben we vooraf aan de werkzaamheden het aantal parkeerplaatsen tijdelijk verhoogd met 20%. Mede dankzij deze slimme aanpak hebben wij de opdracht mogen uitvoeren voor de gemeente Deventer.

Nieuwe inrichting

In samenwerking met andere aannemers heeft Van Gelder de omgeving van het Koggeschip ingericht. Het was aan ons de taak om de entree voor de winkels te realiseren en een nieuw parkeerterrein voor de bewoners in te richten. Daarnaast hebben we een klein park aangelegd. Ook hebben we, samen met Van Gelder Verkeerstechniek, de openbare verlichting rondom het Koggeschip vernieuwd. Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van grondwerk, riool-, infiltratie- en verhardingswerkzaamheden.

Al met al hebben we samen met de gemeente Deventer gewerkt aan een mooi project en zijn we trots op het eindresultaat!

Wethouder Arjan Klein ontvangt CO2-jaarverslag van Van Gelder

Uit handen van Mink Jaap Ypma, directeur Integrale Projecten van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, ontving wethouder Arjan Klein vandaag het CO2-jaarverslag van Van Gelder. Hiermee wil Van Gelder ook aan de gemeente Elburg laten zien dat het zich inzet voor het klimaat, door duurzame en innovatie toepassingen. Het jaarverslag dat wethouder Klein kreeg uitgereikt is het enige geprinte exemplaar, verder wordt het jaarverslag digitaal verzonden naar relaties en collega’s.

De overhandiging vond plaats voor een van de nieuwe vrachtwagens. Deze vrachtwagens zijn een stuk zuiniger en zorgen dus voor minder CO2-uitstoot. In het CO2-jaarverslag zijn deze vrachtwagens ook te vinden, maar is bijvoorbeeld ook een interview te lezen met onze duurzaamheidscoördinator Niels van der Goot en leggen we uit hoe het CO2-projectplan is toegepast in het project Zamen perceel Noord.

Wethouder Arjan Klein: “Wij vinden het als gemeente Elburg fantastisch dat een toonaangevend bedrijf uit onze gemeente zich inzet voor het klimaat. Het laat zien dat bedrijven goed in staat zijn om verantwoord te ondernemen en rekening houden met onze toekomst. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van overheden, burgers en bedrijven. Ik ga het verslag met interesse lezen en ben benieuwd naar de resultaten.”

Verder komt ook het initiatief Mijn Stad Klimaatbestendig aan bod, verklapt zuinigste rijder Bram Kali zijn geheim en geven we uiteraard flink wat tips. Het CO2-jaarverslag van Van Gelder is hier te lezen.

 

Koning Willem-Alexander opent nieuw publieksgebouw De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft een prachtig nieuw publieksgebouw. Vorige week opende Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het nieuwe Park Paviljoen.

Het Park Paviljoen was voor Van Gelder een project waar we met vakmanschap en passie aan hebben gewerkt. Het Nationale Park De Hoge Veluwe wilde het bezoekerscentrum, inclusief het omliggende terrein veranderen in ‘een open plek met duurzame faciliteiten’. Uitgangspunt hierbij was dat alle nieuwe voorzieningen een eenheid moeten vormen met het landschap. Samen met Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Antea Group vormde Van Gelder het bouwteam dat de buitenruimte rondom het nieuwe gebouw heeft ingericht.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor Van Gelder omvatten het gehele ontwerp en de uitvoering van de herinrichting. Hieronder vielen het parkeerterrein, het evenemententerrein en de speelvoorzieningen. Het gehele ontwerp is klimaat- en toekomstbestendig. Zo hebben we ervoor gezorgd dat het regenwater direct wordt geïnfiltreerd in de bodem. Daarnaast zorgt halfverharding van het parkeerterrein ervoor dat het lang mee gaat en tegelijkertijd goed in de omgeving past. Het nieuwe Park Paviljoen vormt nu een mooie eenheid met het landschap.

Duurzaamheid

Bij Van Gelder ondernemen we duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Daarom zijn wij partner van Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe. Van Gelder voelt zich verbonden met Gelderland. Veel projecten bij ons bevinden zich op de Veluwe, het is zeg maar het hart van ons werkgebied. Met deze duurzame investering in de natuur willen wij er aan bijdragen dat het park in stand wordt gehouden.

Meer informatie over dit project vind je hier.

Van Gelder heeft twee mooie contracten ondertekend met Amsterdam

Van Gelder is twee prachtige samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met de gemeente Amsterdam. Onze mannen met oranje hesjes zijn daar de komende zes jaar niet te missen. In Amsterdam gaan we werken aan een slimme en schone stad.

Het eerste contract dat we zijn aangegaan betreft een SOK Samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken voor een looptijd van zes jaar. Daarnaast hebben wij een SOK Samenwerkingsovereenkomst Elementenverhardingen aangenomen voor een looptijd van vier jaar. Deze laatste is een combinatieovereenkomst tussen Compeer Infra en Van Gelder. Duurzaamheid én kwaliteit in samenwerking waren voor deze gunning doorslaggevende factoren.

Gezonde en duurzame leefomgeving

De komende jaren gaat Van Gelder met duurzame technieken wegwerkzaamheden toepassen in de regio’s Amsterdam Noord, Nieuw West en Zuid Oost. Inmiddels zijn we begonnen met de eerste voorbereidingen voor deze drie stadsdelen.

Naast Van Gelder zijn nog twaalf andere partijen de samenwerking aangegaan. Zo werken we de komende jaren samen aan een gezonde en duurzame leefomgeving van Amsterdam.

Nieuw certificaat voor Van Gelder Telecom

Van Gelder Telecom is sinds juni 2019 de trotse bezitter van het KIWA certificaat Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.

Met het behalen van dit certificaat heeft Van Gelder Telecom bewezen dat het, volgens de juiste richtlijnen, verontreinigingen uit de grond kan verwijderen door middel van conventionele technieken, zoals ontgraving.

Vertrouwd verder

Dankzij dit certificaat kijken we vol vertrouwen naar de toekomst, waarin we ons vakmanschap graag inzetten om de kwaliteit en veiligheid van Nederlandse grond te waarborgen. Lees meer over Van Gelder Telecom.

De eerste stap is gezet! Succesvolle meting voor Lelystad Airport Businesspark

Een uitdagende locatie inmeten? Bijvoorbeeld omdat deze lastig bereikbaar is? Geen probleem! Met onze Gator van het Geo Data Service generen wij op een efficiënte wijze een uiterst nauwkeurige Point Cloud. Deze Cloud fungeert als de basis voor een ontwerp met indirect een clash detectie.

Onlangs hebben wij deze techniek met succes ingezet binnen Lelystad Airport Businesspark, waar wij het Werk ‘Ontgraven Watergangen Flight District II’ gegund hebben gekregen. Samen met de opdrachtgever (OMALA N.V.) werkt Van Gelder aan de realisatie van een robuust (oppervlakte) waterstelsel voor één van de bedrijventerreinen nabij Lelystad Airport. De nulmeting is inmiddels voltooid en daarmee heeft Van Gelder de eerste stap gezet in de uitvoering van dit project.

Binnenkort volgt meer informatie over dit project.

Nieuw certificaat voor de Aannemingsmaatschappij

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is sinds december 2018 de trotse bezitter van het KIWA certificaat Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen. Dit certificaat komt goed van pas bij ons onderhoud aan drukriolering en gemalen, zoals we dat uitvoeren voor de gemeenten Voorst, Brummen, Hattem en Nunspeet (zie de pagina van dit project). Ook van onze nieuwe storingsbus maken we op deze projecten veel gebruik.

Vertrouwd verder

Dankzij dit certificaat en ons materieel kijken we vol vertrouwen naar de toekomst, waarin we ons vakmanschap graag inzetten om een zo groot mogelijk deel van Nederland te blijven voorzien van goed onderhouden (druk)riolering en gemalen!

Coolsingel tijdens Dag van de Bouw open voor publiek!

Op zaterdag 15 juni aanstaande is iedereen welkom om een kijkje achter de schermen te nemen bij de renovatie van de Coolsingel. Normaliter is de bouwplaats niet toegankelijk voor publiek, maar op zaterdag 15 juni van 10:00 tot 16:00 maken we hierop een uitzondering tijdens de Dag van de Bouw. De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong én oud!

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder een grootschalige renovatie uit van de Coolsingel. Dé straat van Rotterdam is nu nog een vierbaans rijweg, maar wordt een verkeersluwe boulevard met monumentale allure. Uiteindelijk blijven er twee rijstroken over en wordt de beschikbare ruimte ingericht met een brede fietsstraat en wandelboulevard. Bij de herinrichting wordt veel gebruik gemaakt van natuursteen. Medio 2021 is het project naar verwachting gereed. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Activiteiten

Tijdens de Dag van de Bouw laat Van Gelder graag zien hoe ver de Coolsingel inmiddels gevorderd is en kun je letterlijk je eigen steentje bijdragen aan het project. Naast het leggen van een stukje natuursteen, is er nog veel meer te zien en te beleven voor jong en oud. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken met een hoogwerker, graven met een mobiele kraan en een kleurwedstrijd.

Projectleider Peter Dekker is de vijftiende ook aanwezig: “We geven op ons terrein alle Van Gelder-bedrijven die hieraan meewerken, een podium en ik nodig iedereen graag uit om op 15 juni verder kennis met ons te maken: met onze kennis en kunde, ons materieel en onze mensen die elke dag klaarstaan om hier iets moois van te maken.”

Dat wil je niet missen!

Kortom: aanstaande zaterdag 15 juni valt er een hoop te zien en te beleven aan de Coolsingel in Rotterdam. Dat wil je niet missen! Volg al het nieuws rond dit evenement via Facebook, zet jezelf op ‘aanwezig’ en nodig je vrienden en familie ook uit!

Innovatieve oplossing voor walsverbod

Bij het aanleggen van nieuw asfalt zijn walsen nodig om de hoge verdichting te realiseren die het asfalt zijn stevigheid geeft. Walsen zijn echter zware machines, die, als ze over bestaand asfalt rijden, daar schade aan toe kunnen brengen. Om dat te voorkomen, hanteert Rijkswaterstaat sinds enkele jaren een walsverbod, waardoor het niet meer toegestaan is om walsen over de bestaande weg naar het werkvak te manoeuvreren. Dit vraagt om tijd- en geldrovende maatregelen van de aannemer.

Ondernemende medewerkers

Medewerkers van Van Gelder hebben daarop de handen ineengeslagen en samen een innovatieve oplossing bedacht én ontwikkeld, die met weinig tijd, moeite en kosten gerealiseerd kan worden. Door speciale banden die om de wals gelegd kunnen worden, wordt het bestaande asfalt beschermd en komt de wals toch zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een ander vervoersmiddel aan op de plek van bestemming. Dat bespaart een hoop tijd, geld én CO2-uitstoot!

Veelbelovend

Een eerste pilot is inmiddels een feit en mag gerust een succes genoemd worden, zoals in de video hieronder is te zien. De komende tijd zal Van Gelder extra energie steken in de verdere ontwikkeling van deze banden, zodat we helemaal klaar zijn voor toekomstige projecten.

Thomas van Aquinostraat (Tilburg) naar volle tevredenheid opgeleverd

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is sinds de zomer van 2018 actief aan en rond de Thomas van Aquinostraat in Tilburg. In opdracht van de gemeente Tilburg werd groot onderhoud uitgevoerd, waarbij tegelijk de gehele wijk een nieuw aanzicht kreeg en de verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid mede werden vergroot middels een nieuw stadspark. Bij de uitvoering is ook gedacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is een drinkwatertappunt van Join the Pipe geïnstalleerd en een social sofa geplaatst om de sociale verbinding in de wijk te stimuleren.

Woensdag 8 mei vond de feestelijke opening plaats in aanwezigheid van wethouder Mario Jacobs. Het feest werd goed bezocht door circa 150 man, onder wie ook een twintigtal kinderen, die dankbaar gebruikmaakten van de aanwezigheid van de ijscoman en de nieuwe speeltoestellen. Rond 16 uur werd het nieuwe park officieel geopend middels de onthulling van de social sofa. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Tongerlose Hoef, die zowel tijdens het feest als tijdens de uitvoering van het project veelvuldig haar faciliteiten aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Zowel de gemeente Tilburg als Van Gelder kijken met een bijzonder positief gevoel terug op de samenwerking bij dit project. Dat blijkt ook uit de zogeheten Past Performance meting, waarbij de opdrachtgever beoordeeld in welke mate de aannemer naar tevredenheid heeft gewerkt op verschillende thema’s. Op dit project is een totaalscore door Van Gelder behaald van maar liefst een 9,4. Volgens commercieel directeur Henk Brouwer van Aannemingsmaatschappij Van Gelder is het zelfs de hoogste score tot nu toe voor een project van deze omvang, en dan ook nog inclusief participatie, ontwerp en uitvoering. Met recht een resultaat om trots op te zijn dus!

Bergentheim klimaatbestendig

In opdracht van de gemeente Hardenberg werkt Van Gelder aan de herinrichting van het Bastingplein in Bergentheim. Onderdeel van dit project is het creëren van waterberging onder het Bastingplein door een fundering van grove stenen (Schots graniet, zie foto). Het water loopt bij een regenbui via de toegepaste Permeoblokken van De Hamer Beton B.V. in deze fundering. Door de ruimte tussen de stenen kan hier water vastgehouden worden, waarna het in de ondergrond kan wegtrekken.

Deze maatregel levert een bijdrage aan klimaatadaptatie in Bergentheim en sluit daarmee naadloos aan op andere duurzaamheidsinitiatieven van Van Gelder, zoals de deelname aan het samenwerkingsverband Mijn Stad Klimaatbestendig.

Ga naar deze website voor meer informatie en ontdek de mogelijkheden om ook uw project klimaatbestendig en toekomstklaar te maken.

Ambitieus contract ‘De Entree’ Amsterdam

In opdracht van Max Bögl heeft dochteronderneming Van den Heuvel uit Rhoon van Aannemingsmaatschappij Van Gelder een werk aangenomen op het project ‘De Entree’ van het Centraal Station van Amsterdam. Van den Heuvel zal voor dit project al het tramspoorwerk verrichten. Het project heeft een looptijd van drie jaar. In deze periode zal in vier fases het spoorwerk voor het Centraal Station vervangen worden.

Handtekening gezet

Op donderdag 18 april werd het contract gesloten tussen Marcel Brouwer en Wout Matze (respectievelijk inkoper en projectmanager van Max Bögl), Don Hensen namens Van den Heuvel en Leendert Ripping (bedrijfsdirecteur Aannemingsmaatschappij Van Gelder).

Van Gelder Telecom neemt B.S.T. Telecom Service & Installatie over

Per 1 mei 2019 worden de bedrijfsactiviteiten van B.S.T. Telecom Service & Installatie uit Wezep overgenomen door Van Gelder Telecom. B.S.T. is gespecialiseerd in het schouwen, engineeren en aansluiten van woningen en bedrijven op glasvezelnetwerken. Sinds 2005 zijn zij vanuit Wezep actief op de Nederlandse telecommarkt waar zij met een team van 14 medewerkers verschillende opdrachtgevers bedienen. Deze medewerkers komen allemaal in dienst bij Van Gelder Telecom.

Meer mankracht en eigen kennis in huis

Door een toenemende vraag vanuit de FttH [Fiber to the Home] markt past de overname van B.S.T. uitstekend bij het Telecombedrijf uit Hattem. Met deze strategische overname is Van Gelder Telecom nog beter in staat om met eigen personeel meer opdrachtgevers te bedienen en wordt direct het kennisniveau vergroot. Beide partijen zien de overname dan ook als een win-win situatie.

Coördinerende rol voor Van Gelder KLM

Een bijzonder en uitdagend project. Zo kan HOV ’t Gooi gerust genoemd worden, als het aan projectmanager Jelle Visser ligt. “We hebben te maken met veel samenwerkingspartners en Van Gelder heeft daarbij een coördinerende rol gekregen. Daar komt bij dat provincie Noord-Holland van ons vraagt te werken volgens trede 4 van de veiligheidsladder, terwijl we nu nog zijn gecertificeerd op trede 3.” Hoe zit dat allemaal?

Alle neuzen dezelfde kant op

Provincie Noord-Holland investeert in een hoogwaardige openbaar vervoer-busverbinding tussen Huizen en Hilversum om de Gooi- en Vechtstreek beter bereikbaar te maken. Bij dit project zijn naast de provincie, ook vijf gemeenten (Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum), ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat nauw betrokken. En dan hebben we het alleen nog maar over de betrokken overheden. “De nutsbedrijven die hierbij komen kijken, zijn er gewoon te veel om op te noemen”, aldus Jelle. De marktpartijen die samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het RAW-contract, zijn Hendrikse Wegenbouw, Bam Infra, Traffic&More en dus ook Van Gelder KLM, waarbij die laatste de taak heeft gekregen de samenwerking te coördineren en hét aanspreekpunt te zijn voor de overheden en nutsbedrijven.

Jelle vertelt: “We hebben er hard voor gewerkt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden, elkaars materieel en mensen te leren kennen én te lenen wanneer dat nodig is en om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, zodat er zo veilig en efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Dat dat goed verloopt, is iets waar ik echt trots op ben.”

Veiligheidsladder

En er is meer. “De provincie hecht er veel belang aan dat er gewerkt wordt volgens de maatstaven van trede 4 van de veiligheidsladder. Zelf zijn we op dit moment gecertificeerd op trede 3 en ook bij de partijen waar we mee samenwerkten, verschilt de certificering sterk. Dat betekent een grote uitdaging, maar die gaan we natuurlijk niet uit de weg. Met dank aan de coaching die de provincie beschikbaar stelt, lukt het ons goed om proactief met veiligheid om te gaan. Dit brengt ons een stap dichter bij de volgende certificering.”

Al met al vormt HOV ’t Gooi dus niet in het minst een alledaags project. Des te trotser kunnen we zijn op het nu al behaalde resultaat en de goede samenwerking tussen de marktpartijen onder leiding van Van Gelder.

Investeren in nieuw materieel loont!

Het gaat goed met Van Gelder. Dat concludeerden we al in ons jaarverslag van 2018, maar het blijkt ook uit de nieuwe investeringen in het materieel die de afgelopen tijd zijn gedaan. We hebben zo de beschikking over eigen, nieuwe machines, die volledig voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat gaat verder dan eisen op het gebied van bijvoorbeeld uitstoot en verbruik; ook projectgerichte eisen zoals wendbaarheid, efficiëntie en compactheid spelen een rol, naast bijvoorbeeld geluidsreductie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers (ergonomische eisen) en natuurlijk veiligheid (denk bijvoorbeeld aan nieuw materieel met ruimer zicht voor de machinist en compacte constructies).

Mecalac mobiele kraan

Een voorbeeld van zo’n nieuw stuk materieel dat volledig aan de eisen van deze tijd voldoet, is de Mecalac multifunctionele grondverzetmachine die eind maart is afgeleverd op het project Scheveningen – De kust gezond. De lichtgewicht multifunctionele machine kun je zien als een combinatie van een kraan en een shovel en is ideaal voor bijvoorbeeld binnenstedelijke projecten. Machinist Ferdinand Verhoeff is er helemaal mee in zijn nopjes: “Het is een hele fijne machine, beresterk voor zijn gewicht en ik sta er hier in Scheveningen van te kijken hoe hanteerbaar hij blijft door het zand. Ik heb er pas honderd uur op zitten met de Mecalac, maar ik wil nu al niet meer zonder!”

Ander nieuw materieel

Voorbeelden van andere investeringen in het materieel zijn de graafmachines van Liebherr, die bekend staan om hun geluidsreductie, 2-in-1 split-waterwagens die voor een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie kunnen zorgen en een aantal nieuwe vrachtwagens voor in het asfalt.

Niet alleen de aannemingsmaatschappij doet haar voordeel met de groei van Van Gelder en zijn nieuwe investeringen. Van Gelder Infratechniek kan zich bijvoorbeeld verheugen op de komst van maar liefst drie nieuwe boormachines.

Wie onze website en social media in de gaten houdt, zal zich de komende tijd ongetwijfeld kunnen verheugen op enkele fraaie plaatjes van het nieuwe materieel. En zou jij nou net als Ferdinand ook wel machinist willen zijn op één van deze (of onze andere) mooie machines? Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie!

Taart op de Coolsingel met de complimenten van de gemeente Rotterdam

Taart op de Coolsingel: met de complimenten van de gemeente Rotterdam

Je hebt mijlpalen op een project én je hebt hele belangrijke mijlpalen op een project. Afgelopen zondag was zo’n hele belangrijke mijlpaal, voor iedereen die betrokken is bij de herinrichting van de Coolsingel. Op 7 april 2019 vond namelijk de Marathon van Rotterdam plaats. Om die marathon goed te laten verlopen moesten onze collega’s zorgen dat alles op de Coolsingel pico bello in orde was. Dat is gelukt!

Voor al die hardwerkende collega’s was er dan ook taart vanochtend, met de complimenten van de gemeente Rotterdam. “Dankzij jullie fantastische inzet en flexibiliteit kon het marathonparcours tijdig in gereedheid worden gebracht. Zeer bedankt daarvoor!”, zo schrijven de Burgemeester en Wethouders van Rotterdam in een begeleidende brief. Een prachtig compliment.

Taart op de Coolsingel met de complimenten van de gemeente Rotterdam

Aanleg glasvezel Noordoost-Veluwe nu echt van start

Op maandag 1 april is de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Noordoost-Veluwe officieel van start gegaan. Voor inwoners van de gemeenten Heerde, Hattem, Epe en (voor Marle en Welsum) Olst-Wijhe is het een ware opluchting dat de werkzaamheden beginnen. Van Gelder Telecom kreeg dan ook een warm welkom door de aanwezige wethouders van de vier gemeenten. Zoals Yasemin Cegerek van de gemeente Heerde maandag zei: “Voor wie is internet niet belangrijk? Ook in het buitengebied is het van belang. Mooi dat we aan de slag gaan.”

Bijna 3000 aansluitingen

Ruim 2900 aansluitingen zullen door Van Gelder gerealiseerd worden. Maar liefst 538 kilometer wordt er gegraafd en geboord. Dat is er nodig om het buitengebied van glasvezel te voorzien. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens rond Heerde en Vaassen voor het einde van het jaar gebruikmaken van de glasvezeldiensten. Rond de zomer van 2020 is het hele buitengebied van Noordoost-Veluwe voorzien.

Op naar een mooie samenwerking met Glasvezel Buitenaf en Stichting Breedband Noord-Veluwe!

Jaarcijfers Van Gelder Groep 2018

DIVERSITEIT EN INTEGRALITEIT MAKEN VAN GELDER STERK

Terugblik

Voor de Van Gelder Groep is 2018 wederom succesvol verlopen met een jaar van groei in zowel omzet als resultaat. De economische groei in Nederland geeft meer volume in de inframarkt en dat is duidelijk merkbaar bij alle disciplines. Het totale prijsbeeld is nog altijd op een te laag niveau en de prijsdruk van toeleveranciers en onderaannemers is ook in 2018 nog steeds verder toegenomen. Het tekort aan vakkundig personeel maakt het moeilijker de mogelijkheden in de markt optimaal te benutten.

Ondanks deze positieve en ook negatieve invloeden heeft Van Gelder in 2018 een omzet van € 379 miljoen gerealiseerd, hetgeen een stijging betekent van 10% ten opzichte van 2017 (€ 345 miljoen). De netto winst na belastingen bedraagt € 9,3 miljoen, terwijl het netto resultaat in 2017 € 8,3 miljoen bedroeg. Met deze stijging in omzet en het daarbij behaalde rendement van 2,5% ziet de directie de bevestiging dat het beleid van ‘diversiteit en integraliteit’ Van Gelder sterk maakt voor de toekomst.

Gert Veenhof, directievoorzitter Van Gelder Groep:

“De totale inframarkt heeft Van Gelder in 2018 ook weer veel ontwikkelingen en activiteiten geboden en in al die mogelijkheden kan ons bedrijf in samenhang met elkaar ontzettend veel betekenen. Samen hebben we de merknaam ‘Van Gelder’ weer beter voor het voetlicht kunnen krijgen en dat geeft meerwaarde en vertrouwen. De diversiteit en integraliteit van Van Gelder hebben hier alles mee te maken en het beleid van de directie is daarop dan ook volledig afgestemd.”

Van Gelder heeft het afgelopen jaar ook volop geïnvesteerd. Voor de uitvoering van complexe projecten binnen het stedelijk gebied is in de zomer van 2018 het bedrijf W. van den Heuvel en Zoon Infra overgenomen. Met de activiteiten van lightrail en tramwerk is Van Gelder na de overname in staat deze projecten compleet en integraal aan te bieden en daarmee haar positie in dit segment te versterken. Boven- en ondergrondse infra in totaliteit als één integraal project te zien, is voor Van Gelder core business.

Vooruitzichten 2019

Van Gelder staat in de volle breedte gesteld en kan in de inframarkt op alle fronten haar rol nu en in de toekomst vervullen. Het opdrachtgeversbestand van Van Gelder is zeer divers en dat maakt het bedrijf minder kwetsbaar en daardoor stabiel. De werkvoorraad ultimo 2018 is uitstekend en bedraagt € 347 miljoen (ultimo 2017 € 318 miljoen). De vooruitzichten voor 2019 zijn goed, met een werkvoorraad die hoger is dan vorig jaar en daarbij een verwachte omzet en resultaat op gelijk niveau als in 2018. Er wordt ingezet op nieuw ontwikkeld materieel om aan de eisen te voldoen en het milieu zo min mogelijk te belasten. Het personeelsbestand zal naar verwachting licht stijgen, waarbij Van Gelder continu op zoek blijft naar vakkundig personeel. De liquiditeitspositie van Van Gelder blijft onverminderd goed. Additionele financiering van derden is niet nodig.

De directie van Van Gelder Groep is trots op hetgeen bereikt is en gaat in 2019 ‘vertrouwd verder’.

Kerncijfers (* 1 miljoen)                                                               

  2018 2017
Bedrijfsopbrengsten € 379,4 € 345,0
Operationeel resultaat (EBITDA) € 13,2 € 11,6
Netto resultaat € 9,3 € 8,3
     
Solvabiliteit 38,9 % 38,6 %
Aantal medewerkers 881 837

Het complete jaarverslag, met daarin o.a. verhalen van de afdelingen en interviews met opdrachtgevers over een aantal mooie projecten, is hier te lezen.

Asfalt Productie Tiel (APT) officieel geopend

Op dinsdag 26 maart opende directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom officieel de duurzaamste asfaltinstallatie van Nederland: Asfalt Productie Tiel (APT). Van Gelder deelt deze asfaltproductie met mede-aandeelhouders Ballast Nedam en Boskalis Nederland. Gezamenlijk zijn we er trots op dat de installatie het meest circulaire asfalt van Nederland kan produceren.

35% gasreductie

De nieuw gebouwde installatie is zo ingericht, dat het op een duurzame manier diverse asfaltmengsels kan produceren. Twee productiestromen kunnen gericht en daardoor zeer efficiënt verwarmd worden, waardoor een aanzienlijke energiereductie wordt behaald.

De eerste productiestroom bevat secundair materiaal zoals freesasfalt. Deze stroom wordt in een trommel indirect verwarmd met hete lucht. Dat voorkomt het verbranden van de bitumen, dat nog op het freesasfalt zit. Zo is het mogelijk het materiaal tot een hogere temperatuur te verwarmen dan in een traditionele asfaltinstallatie. De verwarmingslucht wordt opgevangen en opnieuw gebruikt waardoor energie wordt bespaard. Schadelijke stoffen, zoals COx, NOx en SOx, worden direct thermisch na-verbrand, wat de uitstoot enorm verlaagt.

De tweede stroom bevat primaire stoffen zoals zand en steenslag. Omdat de secundaire stoffen met hete lucht worden verwarmd, is het niet nodig om de temperatuur van de primaire stoffen extra te verhogen om de gewenste eindtemperatuur van het asfaltmengsel (primaire en secundaire stroom) te halen. Dat levert een gasbesparing van 35% op met een even hoge CO2-reductie.

60% RZOAB

De eerste asfalttonnen uit de nieuwe installatie liggen inmiddels al op de Nederlandse wegen. Jaarlijks verwacht de Asfalt Productie Tiel zo’n 500.000 ton te gaan produceren. Tijdens de opening, waar zo’n 200 gasten bij aanwezig waren, werd aan iedere genodigde een duurzame (boor)kern meegegeven met eveneens een noviteit op het gebied van asfalt: een nieuw type mengsel van 60% RZOAB.

Met zowel de installatie als het nieuwe type asfaltmengsel speelt de Asfalt Productie Tiel in op een duurzame en innovatieve toekomst. Lees hier alles over het asfalteren van een weg.

Meer informatie over onze asfaltproductie

Nieuw zij-instroomtraject gestart voor calculatoren

Dat er een tekort is aan vakmensen en dat het voor een groot aantal vacatures lastig is om deze goed ingevuld te krijgen, is allang geen verrassing of uitzondering meer. In de hele branche geldt hetzelfde probleem. De vijver waarin gevist kan worden, is klein. Tegelijkertijd bestaat een groot aantal mensen die om de een of andere reden zijn vastgelopen in hun carrière. Een deel van hen is geschikt én enthousiast om zich te laten omscholen tot bijvoorbeeld calculator.

Een certificaat en baangarantie

Dat is dan ook precies wat Van Gelder, samen met BAM Infra en NTP voor ogen heeft. In samenwerking met opleidingsinstituut BOB-KOB is een zij-instroomtraject gestart waarbij nieuwe medewerkers gedurende vier dagen werkend leren bij de bedrijven en een op maat gesneden opleidingstraject volgen. De eerste vijf deelnemers zijn inmiddels gestart. Na afloop van het traject ontvangen ze een certificaat van Bouwend Nederland én een gegarandeerde baan als calculator in de infra.

Een nieuw perspectief

Met dit zij-instroomtraject slaan we twee vliegen in één klap. Voor ons is het een goede manier om vacatures waar we lastig geschikte kandidaten voor kunnen vinden, alsnog ingevuld te krijgen. Aan de andere kant bieden we mensen via Werkgeversservicepunt Regio Zwolle een nieuw toekomstperspectief. We helpen mensen verder en lossen een probleem op de arbeidsmarkt op. Zo kan iedereen weer vertrouwd verder!

Derde editie Bewust Veilig Dag is een feit

Het is de derde woensdag van maart en voor het derde jaar op rij staat die in het teken van de landelijke Bewust Veilig Dag. Van Gelder stelt deze dag dit jaar volledig in het teken van ‘betrokken en gezond op weg’. In dat kader ontvangen alle medewerkers vandaag een gezonde energiereep en een EHBO-waaier, waarover verderop meer.

Deelname aan de Bewust Veilig Dag is voor Van Gelder al vanaf de eerste editie een vanzelfsprekendheid. Stilstaan bij (het belang van) bewust veilig werken is bij ons een topprioriteit. In december 2016 lanceerden we onze eerste Bewust Veilig campagne, waarvan we vandaag de derde upgrade uitrollen onder onze medewerkers.

Betrokken en gezond op weg

Op al onze projecten organiseren we vandaag een centraal koffiemoment om het thema ‘betrokken en gezond op weg’ te behandelen. Een gezonde energiereep ligt klaar om bij de koffie te nuttigen. Daarnaast wordt de nieuwe EHBO-waaier uitgedeeld. Deze waaier is tot stand gekomen dankzij een KAM-melding van een betrokken collega. Hij kwam met het idee van een pleisterkaart, waarop gemakkelijk te zien is hoe pleisters het best geknipt en geplakt kunnen worden. Dat en meer is te vinden in de EHBO-waaier.

Vijf gouden bouwplaatsregels

Maar er is meer! Vandaag lanceren we namelijk ook, in navolging van onze eerdere Bewust Veilig campagne, vijf gouden bouwplaatsregels. Op al onze werklocaties zullen deze voortdurend zichtbaar zijn en eraan herinneren om veilig te blijven werken.

De gouden bouwplaatsregels sluiten aan, en geven een vervolg op, de eerder in het kader van de Bewust Veilig campagnes gecommuniceerde vijf pijlers betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling. Deze vijf pijlers blijven van kracht, maar vinden nu dus een vervolg in de gouden bouwplaatsregels.

Deze regels luiden als volgt:

 1. We spreken elkaar aan op veiligheid en kijken naar elkaar om (betrokkenheid)
 2. We werken altijd met geschikte en gekeurde arbeidsmiddelen (vakmanschap)
 3. We werken altijd met toestemming, binnen het afgezette werkgebied en volgens de start-werkinstructie (grondbeginselen)
 4. De bouwplaats, het materieel en wijzelf zien er verzorgd en netjes uit (uitstraling)
 5. We melden altijd onveilige situaties en (bijna) ongevallen (informeren)

Zo blijft Van Gelder voortdurend bezig om het veiligheidsbewustzijn van haar medewerkers te onderhouden en te vergroten.

Amsterdamse Waterleiding Duinen pompen werkzaam

Na twee en een half jaar (drie seizoenen) in de duinen, was het afgelopen week eindelijk zo ver: maar liefst 225 op afstand te besturen waterpompen werden in bedrijf gesteld in het Amsterdamse waterleidingduingebied Vogelenzang. Het omvangrijke werk bestond onder meer uit het aanleggen van middenspanning, laagspanning en glasvezel, het plaatsen, slopen en renoveren van compactstations en het vervangen van de eerder genoemde 225 pompen, gelegen op een diepte van ongeveer 18 meter. Deze pompen zijn bovendien voorzien van een nieuwe installatiekast (in en naast de putten) en ook de gehele hoog- en laagspanningsinstallatie werd vervangen. Om het mogelijk te maken om de pompen op afstand te sturen zijn er ook in alle stations procesautomatiseringskasten geplaatst en aangesloten. Op dit moment is het netwerk gesloten en is het geheel op afstand te zien. Zodra de koppeling met de stuwen, dammen en debietmeters en de software is geslaagd, kunnen de AWD-pompen op afstand gestuurd worden. Naar verwachting zal de totale oplevering eind april plaatsvinden.

Leveringszekerheid en kwaliteitborging

Dankzij de nieuwe pompen kan Waternet de drinkwatervoorziening in Amsterdam constant op peil houden, ook als de druk onverhoopt weg zou vallen vanuit het zuiveringsstation in Nieuwegein. De leidingen en pompen zorgen ervoor dat het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, dat in Nieuwegein een eerste zuivering ondergaat, moeiteloos en zonder onderbreking door het duingebied getransporteerd kan worden, waar het een volgende zuivering ondergaat alvorens als geheel gezuiverd drinkwater terug te keren naar Amsterdam. Door ervoor te zorgen dat het water constant kan blijven stromen, waarborgen de pompen de kwaliteit van het (toekomstig) drinkwater.

Hoewel de uiteindelijke oplevering dus nog plaats moet vinden, kijkt hoofduitvoerder Ronald Verweij nu alvast trots terug op een geslaagd project. “Het is mooi om te zien wat begint met het aanleggen van de 10 kV, de laagspanning en de HDPE-buis en wat uiteindelijk uitmondt in de inbedrijfstelling van de 225 pompen. Het gaat om een terrein van ruim 3400 hectare, waar een hoop bij kwam kijken. Het gaat tenslotte wel om de drinkwatervoorziening van tweederde deel van Amsterdam!” Voor Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) zit het werk erop. Waternet zelf zal de laatste koppelingen en programmeringswerkzaamheden met de software uitvoeren, al zal KLM hier nauw betrokken bij blijven.

Een unieke kans om de Van Gelder Gator te besturen

Woensdag 6 maart hield het SOMA College een oriëntatiedag voor potentiële studenten met interesse in de nieuwe mbo 4 BOL-opleiding Landmeten/Uitvoerder infra (start schooljaar 2019/2020). Namens Van Gelder was Björn Wunderink (Van Gelder Geo Data Service) aanwezig om op een praktische en interactieve manier verschillende onderwerpen uit het veld te presenteren.

“Ik kijk terug op een hele geslaagde dag. Er waren 24 potentiële studenten aanwezig, waarvan een deel nieuwsgierig deelnam aan onze sessie. Het Van Gelder Geo Data Service is gespecialiseerd in innovaties die de wereld van de aannemingsmaatschappij veranderen. Voor de aanwezige jongeren was het natuurlijk heel interessant om te zien welke ontwikkelingen nu gaande zijn. Daarom hadden we ook de Gator meegenomen, die autonoom rijdt. De jongeren hebben er zelf ook een ritje mee mogen maken, dus het terrein van het SOMA College is een paar mooie stuurlijnen rijker geworden, haha.”

Van Gelder Gator Gator stuurlijnen Van Gelder Gator

Hartelijk welkom

Björn vervolgt: “Ik wil het SOMA College graag bedanken voor de welkome ontvangst. Voor Van Gelder was het een mooie manier om ons aan deze doelgroep te presenteren als aannemingsmaatschappij met een eigen Geo Data Service, wat nog vrij uniek is in deze wereld. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om te investeren in de vakmensen van de toekomst. Dat het SOMA College deze dag in het leven heeft geroepen om de jongeren een beeld te geven van misschien wel hun toekomstige werkveld, is een goed initiatief waar we graag aan meewerken. En wie weet of we deze jongeren straks terugzien als stagiair of collega!”

Student-event op de RijnlandRoute

Valentijnsdag stond bij Van Gelder niet alleen in het teken van de liefde tussen twee personen. Het was ook de perfecte dag om studenten en stagiair(e)s iets te laten proeven van onze liefde voor de vele mooie projecten waaraan elke dag gewerkt wordt. In Leiden was een heus studentenevenement georganiseerd om onder begeleiding de RijnlandRoute te bezoeken. Stagiaire directiesecretaresse Anne van de Streek vertelt hieronder over deze middag.

“De middag begon om 15:00 uur op de werkplaats van Van Gelder. Hier kregen we eerst een rondleiding over het project. Vervolgens brachten we een bezoek aan het informatiecentrum, waar we via een korte presentatie en een film een goed beeld kregen van het project RijnlandRoute.

Uitzicht

Bij het informatiecentrum werd dankbaar gebruik gemaakt van de uitkijktoren, van waaruit je een goed uitzicht had over het hele project.

Om vijf uur gingen we gezamenlijk met de bus naar de Brasserie in Leiderdorp, waar na een korte presentatie iedereen gezellig en onder het genot van een borrel de dag kon bespreken.

Stage?

Volgens studenten Emil Maters en Laurens van Mierlo was het een geslaagde dag. Ze vonden dat het goed geregeld was en ze hebben een duidelijk beeld van Van Gelder en het Rijnlandproject. En reken maar dat ze geïnteresseerd zijn in een stage bij Van Gelder!

Al met al was het een middag die ons nog lang zal bijblijven. Het is tenslotte niet elke dag, dat je de kans krijgt om op zo’n groot project rond te lopen en al je vragen te stellen!”

Van Gelder samen met Mobilis tweede Best presterende bouwproject van 2018

De combinatie Mobilis-Van Gelder werkt vanaf januari 2018 aan de vernieuwing van het buitengebied van het Amstelstation en het uitbreiden van de fietsparkeerkelder. Maandag maakte het project kans om tijdens de zogeheten Bewuste Bouwers Boost door – jawel – Bewuste Bouwers verkozen te worden tot Best presterend bouwproject van 2018. Bewuste Bouwers heeft tot doel om samen te werken aan een beter imago van de bouwsector. De Boost is een jaarlijkse prijsuitreiking en staat dit jaar in het teken van de communicatie voorafgaand, tijdens en na de bouwperiode.

Een 9,1 dankzij de Kerstman

Het tot een minimum beperken van hinder en overlast is natuurlijk bij élk project een speerpunt van ons. Een goede communicatie met bijvoorbeeld omwonenden, of, in dit geval, reizigers en andere betrokkenen, is daarbij onontbeerlijk. Omdat het in het geval van het Amstelstation een bijzonder diverse, en bovendien: anonieme groep mensen betreft die potentieel hinder van het project kan ervaren, zijn er meerdere, verschillende, communicatie-acties ingezet. Zo werd gebruik gemaakt van een app om reizigers die in de buurt waren, te waarschuwen dat er een bepaalde omleidingsroute in werking was gesteld of dat er bijvoorbeeld een bushalte tijdelijk was verplaatst, werd er gebruik gemaakt van kaartjes en spandoeken en als klap op de vuurpijl was daar in december de kerstman om alle reizigers te bedanken voor hun medewerking en begrip en te trakteren op een warm drankje.

Al deze inspanningen werden tijdens de audit van Bewuste Bouwers beloond met een 9.1 en plaatsing in de top 3 projecten die dus kans maken op die felbegeerde titel van ‘Best presterend bouwproject van 2018.’ Als het aan onze ontwerpleider Robert Beumer ligt, krijgen we die prijs in elk geval. “Het is vooral bijzonder hoeveel maatregelen we hebben ingezet om de hinder te beperken en welke inzet iedereen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat echt iedereen op tijd geïnformeerd werd over bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatste bushalte.”

Tijdelijke buitengebruikname

Door het harde werk van de combinatie Mobilis-Van Gelder was het uiteindelijk mogelijk om het station voor fietsers en voetgangers voortdurend bereikbaar te houden. Alleen voor automobilisten en trams werd het station tijdelijk buiten werking gesteld. “Toen is in een periode van slechts twee weken keihard en 24/7 doorgewerkt om de trambaan te verleggen en alle andere werkzaamheden uit te voeren, zodat ook daar de hinder weer zoveel mogelijk beperkt kon worden.” Daar is het projectteam terecht trots op.

Wil je met eigen ogen zien wat er tijdens die tijdelijke buitengebruikname allemaal is gebeurd? Bekijk dan de timelapse die hiervan is gemaakt.

UPDATE: Onze 9,1 was helaas net niet genoeg voor de winst, maar we zijn evengoed trots op onze tweede plaats! Hoe dan ook zullen we er ook in de toekomst alles aan blijven doen om de hinder van onze projecten tot een minimum te beperken. Tijdens de Bewuste Bouwers Boost zijn daar opnieuw mooie handvatten voor gegeven.

Nieuwe bedrijfsidentiteit voor Van Gelder Groep

2018 heeft voor Van Gelder in het teken gestaan van het vaststellen van een nieuwe bedrijfsidentiteit. Hiervoor is een DNA-traject in gang gezet, waar medewerkers uit alle geledingen nauw bij betrokken zijn geweest. Met het nieuwe merkverhaal is de Van Gelder Groep klaar voor de toekomst en kan het goed inspelen op de toenemende vraag naar duurzaamheid, energietransitie en betere mobiliteit.

Onze nieuwe heldere en krachtige missie is:

Projecten realiseren door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering.

Onze nieuwe slogan:

Vertrouwd verder. 

Onze nieuwe visie:

Infrastructuur is van groot belang voor onze maatschappij. Het heeft grote invloed op de economie en de connectiviteit tussen mensen, maar bovenal voorziet het in essentiële levensbehoeften. Het is ook geen toeval dat we constant onze infrastructuur verbeteren.

Door de jaren heen is de complexiteit enorm toegenomen en om daar een positieve stempel op te kunnen drukken, moet je een betrouwbare aannemer zijn. Een bedrijf met loyale werknemers, die de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en daarom die extra stap willen zetten voor het bedrijf en haar opdrachtgevers. En een bedrijf met werknemers die altijd op zoek gaan naar een betere oplossing dan de vraag en constant communiceert met de opdrachtgever, zodat die niet voor verrassingen komt te staan.

Doordat Van Gelder een familiebedrijf is gebleven, zijn we niet afhankelijk van anderen. Zo blijven we onze eigen koers varen en blijven we ondernemen, zelfs wanneer de economie in een dip zit. Zo gaan we in alle bescheidenheid, maar zeker met ambitie, vertrouwd verder.

Naast een nieuwe missie en visie zijn duidelijke kernwaarden geformuleerd:

 • Vakmanschap
 • Gedrevenheid
 • Ondernemend 

Deze drie kernwaarden vatten alle voor Van Gelder essentiële onderdelen goed samen. Benieuwd naar hoe dit allemaal bij elkaar komt? Bekijk dan de nieuwe film over onze bedrijfsidentiteit.

50 kilometer aan gestuurde boringen uitgevoerd in 2018

Het boorteam van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken heeft dit jaar een mooie mijlpaal bereikt. Voor het eerst in de ruim tien jaar dat het team bestaat, werd er zo’n grote afstand bij elkaar geboord: in totaal ruim 50 kilometer!

Opgeteld werden er in 2018 door de ploegen 490 gestuurde boringen uitgevoerd en werd er ongeveer 150 kilometer aan buizen getrokken ten behoeve van (het transport van) telecom, gas, water, elektra, stadsverwarming en persriolering.

Teamwerk

Het team bestaat uit totaal circa 20 man, onder wie 10 mensen ‘buiten’, die verdeeld zijn over de ploegen en samen vier boormachines tot hun beschikking hebben. Een klein, maar hecht team, vertelt projectmanager Jeff Meerman. “Ik ben echt trots op ze. Van ontwerp en voorbereiding tot aan de uitvoering is er veel inzet getoond, zowel binnen als buiten. Dat we nu deze mijlpaal hebben bereikt, is de kroon op hun werk.”

Meer informatie over onze boringen vindt u hier.

26,14% CO2-uitstoot gereduceerd in Zamen-Noord

Duurzaamheid staat bij Van Gelder hoog op de agenda. Daar maakt het terugdringen van de uitstoot van CO2 vanzelfsprekend een groot deel van uit. Sinds een aantal jaar zijn we daar dan ook actief mee bezig. Zo berekenen we de Carbon Footprint van projecten, werken we elk jaar hard naar het behalen van de doelstellingen van dat jaar en passen we steeds weer nieuwe maatregelen toe om de uitstoot verder te reduceren. Onze inspanningen zien we inmiddels beloond met het CO2-Bewust certificaat niveau 5, dat we vanaf 2012 bezitten. Lees daar hier meer over.

Een van onze grootste opdrachtgevers, Rijkswaterstaat, heeft zich in het kader van duurzaamheid ten doel gesteld om in 2030 energieneutraal en circulair te zijn en een reductie van 30% CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 2009. Deze reductie willen zij deels realiseren met de projecten die ze uitbesteden en komt daarmee goed overeen met onze eigen doelstellingen.

Van Gelder streeft ernaar om in 2020 een reductie van 20% CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 2010. Het gros van onze CO2-uitstoot komt, zoals logischerwijs te verwachten valt, voort uit onze projecten. Daarom richt Van Gelder zich ook voor een groot deel juist dáár op het verminderen van de emissies. Meer informatie over onze doelstellingen en CO2-beleid is hier te vinden. Om de CO2-uitstoot nauwkeurig in beeld te krijgen, werken we op grote projecten met een CO2-projectplan.

Dit CO2-projectplan is de afgelopen tijd toegepast op het project Zamen-Noord (N50). Bij dit project was er op basis van het tenderontwerp een carbon footprint berekend op 5.400.337 kg CO2-uitstoot. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft dit in de uitvoering weten terug te brengen tot 3.988.697 kg CO2-uitstoot (uitgevoerd meerwerk dat niet in de oorspronkelijke opdracht en berekening stond, is niet meegerekend). Een reductie van maar liefst 26,14%! Dit mooie resultaat hebben we weten te behalen door een serie op maat gemaakte maatregelen.

Daarnaast is een werklocatie (Zwolle) gekozen die zich dicht bij de projectlocatie bevond, waardoor het woon-werkverkeer zo klein mogelijk is gemaakt. Ook het inhuren van lokale onderaannemers en het verrichten van extra schouwwerk, waaruit bleek dat de oorspronkelijk bedoelde vervanging van de grasbetonstenen nog niet nodig was en deze stenen enkel verplaatst hoefden te worden, hebben bijgedragen aan de totale reductie van ruim 26 procent.

Met deze reductie zit Van Gelder dus ruim boven de eigen gestelde norm van 20% CO2-reductie per project, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet íeder doel is gehaald. Dit heeft onder andere te maken met het lokale personeelstekort dat in de zomer ontstond, waardoor het woon-werkverkeer in die periode toch groter uitviel dan begroot. Aangezien het overall-doel van 20% reductie in het gehele project wél ruim is gehaald, kijken we toch terug op een geslaagde toepassing van het CO2-projectplan.

Eerste schop de grond in voor glasvezel Rotterdam

Het zijn belangrijke dagen voor gemeente Rotterdam, L2Fiber en Van Gelder Telecom. Onder toeziend oog van een aantal lokale bewoners , afgevaardigden van providers en een handjevol pers, ging gisteren de eerste symbolische schop de grond in. Daarmee is de start van de verglazing van Rotterdam een feit!

Kralingen-West fungeert als pilot. Bij een goed resultaat volgen de overige aansluitingen. Bij elkaar sluiten we uiteindelijk bijna 300.000 huishoudens aan op glasvezel!

Eerste bomen geplant in Tiny Forest Hardenberg

Vanochtend heeft wethouder Gitta Luiten van de gemeente Hardenberg, samen met basisschoolleerlingen uit diezelfde gemeente en afgevaardigden van IVN NatuureducatieWavin en Van Gelder de eerste bomen in het Tiny Forest in park Boesemeer in Hardenberg geplant. Namens Van Gelder, dat samen met Wavin als sponsor optrad, was regiodirecteur Gerhard Weitkamp van de partij en ook hij nam een boom(pje) voor zijn rekening.

“Het idee van de Tiny Forest is dat kinderen spelenderwijs over de natuur kunnen leren”, legt de wethouder uit. Daar hoort ook het bijhouden van de groei bij, vandaar dat er nu dus zulke jonge boompjes zijn geplant. Naast het educatieve doel, zorgt het Tiny Forest ook voor verkoeling op warme dagen, voor meer biodiversiteit en voor waterberging bij zware regenval. “Reden genoeg dus voor Van Gelder om dit duurzame initiatief te sponsoren”, aldus Gerhard.

Dat Van Gelder nu dit project samen met Wavin sponsort, is niet zo verwonderlijk. De twee organisaties hebben al jarenlang een duurzame samenwerking met elkaar. Gerhard: “Dat werkt gewoon altijd heel fijn en de eerdere samenwerkingen hebben ervoor gezorgd dat er nu gezamenlijk geld beschikbaar was om dit te kunnen doen. Hoe mooi is dat?”

Gitta Luiten en Gerhard Weitkamp planten een boom in het Tiny Forest. Foto is gemaakt door Harry Kruiper.

Alle lichten op groen voor busbaan Schiphol-Oost

Begin 2016 is in opdracht van provincie Noord-Holland de Combinatie Van Gelder-Mobilis gestart met de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk. De nieuwe busbaan op Schiphol-Oost wordt onderdeel van meerdere HOV-verbindingen en zorgt daarmee voor een betere bereikbaarheid voor reizigers en werknemers op en rond Schiphol.

Op 5 december is de nieuwe busbaan succesvol getest, waardoor nu alle lichten op groen staan voor de ingebruikname op 9 december. Vanaf dat moment zal lijn 180 gebruik gaan maken van de nieuwe route.

Meer informatie over dit project is hier te vinden.

Skelters, steps en veel muziek bij oplevering project Gouda Oost

Vanaf 2015 is Aannemingsmaatschappij Van Gelder betrokken bij de gebiedsontwikkeling van Gouda Oost. Vandaag vond de feestelijke opening en ingebruikname plaats van de laatste fase van het project: een ruim opgezet park met picknick- en speelplaatsen in Zuidelijk Stempel West. Bij de ontwikkeling van dit park heeft bewonersparticipatie een grote rol gespeeld.

Zowel wethouder Rogier Tetteroo als kinderwethouder Juwi waren aanwezig bij de opening, die met veel toeters en bellen gepaard ging. Naast de oplevering van het park, werd namelijk ook de gehele afronding van Zuidelijk Stempel West gevierd, samen met de betrokken ondernemers en nieuwe bewoners, voor wie Van Gelder ook de binnenplaats heeft gerealiseerd.

Al met al kijken we terug op een geslaagde samenwerking met Arcadis, Woonpartners en gemeente Gouda en we hopen natuurlijk dat de bewoners veel plezier zullen beleven aan hun vernieuwde leefomgeving!

Eerste nieuwe boom Coolsingel is een feit

Wie regelmatig in Rotterdam komt, kan het niet zijn ontgaan: de Coolsingel krijgt een grootschalige vernieuwing en daar is ook Van Gelder bij betrokken. Vanaf april zijn we bezig met de uitvoering en het project wordt naar verwachting in maart 2021 opgeleverd. Maar dat betekent niet dat er tot die tijd niets gebeurt. In tegendeel: gaandeweg de werkzaamheden vorderen, zijn er diverse hoogtepuntjes te zien. Zo ook vandaag.

Bert Wijbenga, wethouder van de gemeente Rotterdam met handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven in de portefeuille, plantte vandaag de eerste nieuwe boom op de Coolsingel. In totaal zullen er 77 nieuwe bomen geplant worden, waarvan 19 nu en de rest eind volgend jaar.

Trots op onze leerling-monteurs

In Amsterdam Science Park worden 240 tijdelijke woningen gerealiseerd voor statushouders, studenten en/of starters. Deze woningen moeten natuurlijk ook worden aangesloten op water, elektra en afvoer van hemel- en vuilwater. Van Gelder verzorgt deze aansluitingen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor drie van onze leerling-monteurs van opleidingscentrum Gelderpoort.

Zelfstandig

Science Park is voor hen het eerste project waar ze zelfstandig aan het werk zijn. Uiteraard nog wel onder toeziend oog van een AVP’er (algemeen vakbekwaam persoon) en leermeester Ruud Wessels, al zouden ze het volgens die laatste zelfs al wel zonder kunnen. “Ik ben ontzettend trots op die jongens. Ze zitten vol motivatie, pakken het snel op, werken netjes en stralen bovendien uit dat ze er echt plezier in hebben.” Mede dankzij die instelling kregen de leerling-monteurs de ruimte en het vertrouwen van de leidinggevenden om het project zo zelfstandig aan te pakken. “En dat hebben ze hartstikke goed gedaan”, aldus de meer dan trotse leermeester.

Terry Agtersloot is een van de monteurs in spe. Zijn doel: monteur middenspanning worden en wie weet daarna nog verder komen. “Ik wil gewoon alles aanpakken wat ik aan kan pakken, in elektra dan.” Het werk in Amsterdam is Terry goed bevallen, al zaten er ook wel de nodige uitdagingen bij. “Dat je aan het werk bent in zo’n drukke stad, maakt het wel gecompliceerd soms. Zeker als je daarbij optelt dat we af en toe echt oude bekabeling tegenkwamen, of kabels die niet op de juiste plek bleken te liggen.” Maar die uitdagingen zorgden er ook voor dat er veel geleerd kon worden.

Leerzaam én leuk

Daar zijn Rafek Aanouz en Krzystof Danek het mee eens. Rafek zou het liefst in Amsterdam blijven werken. “Ik leer er veel van en vind het echt leuk. Voor ik aan dit opleidingstraject begon, kende ik elektra eigenlijk alleen maar vanuit het stopcontact.” Krzystof zit intussen alweer op een ander project, maar daardoor praat hij niet minder enthousiast over het werk in Amsterdam. “We zijn heel druk, maar het is wel heel leuk! En we zijn ook nog niet klaar, want we gaan de huizen van binnenuit nog goed aansluiten en dan installeren we bijvoorbeeld ook slimme meters.” Amsterdam houdt ze dus nog wel even bezig.

Dat de drie voorlopig nog niet uitgeleerd zijn, blijkt ook wanneer je ze vraagt wat ze verder willen bereiken. Alle drie zijn ze van plan hun opleiding een vervolg te geven en door te gaan voor monteur middenspanning. Op die manier kunnen ze straks zelf op hun manier invulling geven aan het tekort dat er aan deze vakmensen bestaat.

Nog een laatste advies van Terry? “Nieuwe leerlingen moeten gewoon naar Amsterdam komen!”

Leerzaam locatiebezoek in Wezep

Vandaag (13 november) zijn twee stagiairs en een trainee van Waterschap Drents Overijsselse Delta langs gekomen bij onze gestuurde boringen voor de aanleg van een drinkwatertransportleiding in Wezep. En dat was vrij indrukwekkend, vond ook trainee projectondersteuning Rik Posthumus: “Er komt toch nog wel veel meer bij kijken dan ik eigenlijk dacht.” Stagiairs Joost van Rees en Aron Braakman konden dat alleen maar beamen en waren zichtbaar onder de indruk. “Mooi om het zo eens in het echt te zien!” aldus Joost. Al met al was het dus zeker een geslaagd bezoek. Niet in het minst dankzij ‘onze’ Harry de Groot, die uitgebreid de tijd nam om tekst en uitleg te geven.

Opnieuw CO2-Bewust certificaat niveau 5 voor Van Gelder

We zijn goed bezig! Mogen we dat zeggen? Ja dat mogen we. Want naar aanleiding van de audits van de KIWA, vorige maand, heeft Van Gelder opnieuw het CO2-Bewust certificaat niveau 5 verkregen. Dat certificaat ziet er zo uit.

Als Van Gelder voldoen wij dus aan de eisen van niveau 5 van het handboek van de CO2-prestatieladder op het gebied van het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van:

 • grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
 • cultuurtechnische werken;
 • leidingsystemen voor transport en distributie van vloeistoffen en gassen inclusief boringen en persingen;
 • elektriciteits- en telecommunicatienetwerken, treinbeveiliging-systemen, (openbare) verlichtingsinstallaties en DVM-systemen;
 • bodemsanering en vloeistofdichte bestratingen.

100%

De auditoren van de KIWA waren bij de projectbezoeken (Gelderse Roos en Rietgraafsingel Oosterhout) zeer te spreken over de aanwezige kennis van onze collega’s en op de manier waarop er gecommuniceerd wordt op het gebied van CO2.

De scoringsmatrix leverde zelfs uitmuntende resultaten op. Op de verschillende onderdelen die meetellen, namelijk Inzicht (40%), CO2-reductie (30%), Transparantie (20%) en Deelname aan initiatieven (10%), scoorde Van Gelder overal honderd procent! We blijven ons uiteraard inzetten om dat zo te houden.

Meer informatie over wat wij als Van Gelder allemaal doen op het gebied van CO2 lees je in ons jaarverslag.

Van Gelder neemt W. van den Heuvel en Zoon Infra over

Van Gelder Groep heeft op 25 juli 2018 het bedrijf W. van den Heuvel en Zoon Infra uit Rhoon overgenomen. Van den Heuvel Infra is gespecialiseerd in werkzaamheden op het gebied van Lightrail. Hierbij gaat het voornamelijk om het realiseren, vervangen en onderhouden van tram- en metrospoor. De overname stelt Van Gelder in staat om nog beter in te spelen op het aannemen en realiseren van grote binnenstedelijke projecten.

W. van den Heuvel en Zoon Infra is opgericht in 1956 als transportbedrijf voor wegenbouwmaterialen, en is sinds de jaren zeventig steeds meer gespecialiseerd in een civieltechnische partner met een breed scala aan werkzaamheden. Vanaf 2005 is
Van den Heuvel Infra zich ook gaan richten op Lightrail en is het uitgegroeid tot een toonaangevende en betrouwbare partner op de markt van de binnenstedelijke railinfra. In 2017 heeft het bedrijf een omzet gerealiseerd van ca.19 miljoen euro, met een vast personeelsbestand van 20 fte.

Van den Heuvel Infra blijft opereren als zelfstandig bedrijf, met de heer Don Hensen als bedrijfsleider. De heer Hensen is sinds 2006 al werkzaam bij Van den Heuvel Infra en een vertrouwd gezicht bij opdrachtgevers. De medewerkers van Van den Heuvel Infra en van Van Gelder zijn inmiddels geïnformeerd over de overname. Samen gaan we ‘vertrouwd verder’ de toekomst in.

 

 

 

 

 

Toast op de overname. Namens Van Gelder: Henk Jan van der Veer, Leendert Ripping en Gert Veenhof. Namens W. van den Heuvel & zoon Infra: Peter Commissaris en Don Hensen.

Europese subsidie voor groen strooizout

Het duurt waarschijnlijk nog wel even, maar mocht er weer gladheid optreden dan wordt er in Noord-Holland getest met ‘groen strooizout’, gemaakt van sap uit bermgras. De provincie Noord-Holland heeft voor dat initiatief namelijk een Europese subsidie van 2,2 miljoen euro gekregen. Een initiatief waar Van Gelder vanaf het begin als partner bij betrokken is geweest en ook een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Met de subsidie kan de provincie bij gladheid gaan proefdraaien op de N504 bij Alkmaar. Maar wat is dat groen strooizout nou precies? Grass2Grit (die naam heeft het gekregen) is een dooimiddel dat gemaakt wordt van het sap van bermgras en dus een groen alternatief is voor strooizout. Want het is milieuvriendelijker en ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “We zijn erg blij dat het project deze subsidie heeft gekregen. In het bijzonder omdat het daarmee ook een mooie waardering is voor de provinciemedewerker die dit innovatieve concept heeft bedacht. Het laat zien dat Europa warm loopt voor groene en circulaire innovaties. We kunnen nu uitgebreid gaan testen en we hopen uiteraard dat we dit strooizout straks overal kunnen gebruiken.” 

Toeval

Het idee van gladheidsbestrijding met grassap komt van Hillebrand Breuker, beleidsadviseur bij de provincie Noord-Holland. “Bij toeval ontdekte ik dat het sap uit het gras behoorlijk zout is. Ik dacht: daar moet ik wat mee.” Er werd door TNO, Tauw, TU Delft en Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het grassap.

De conclusie was dat het als middel voor gladheidsbestrijding bruikbaar is. Inmiddels heeft een aantal enthousiaste partners zich bij het project aangesloten waardoor het idee in de praktijk kan worden gebracht.

Basisscholieren krijgen voorproefje op Dag van de Bouw

Groep 7 van basisschool Sint Jozef mocht vandaag samen met Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Friesland, mee lunchen met alle bouwvakkers op de bouwplaats in Lemmer. Die lunch vond plaats nadat ze verschillende locaties langs de N359 hadden bezocht.

Daar kwamen ze meer te weten over de werkzaamheden aan de provinciale weg. Op zaterdag 2 juni, tijdens de Dag van de Bouw, is de bouwplaats open voor iedereen.

Samen met Van Gelder werkt de provincie Friesland aan de weg (de N359) door Lemmer. Wat gebeurt daar precies? En waarom gebeurt dat? De provincie Friesland is de opdrachtgever, maar wat doet een provincie eigenlijk? En wat doen wij als aannemer nou precies? Zo’n 170 kinderen van drie verschillende Lemster basisscholen kregen vandaag antwoord op deze – én nog veel meer – vragen.

Bouwplaats open

Ben je zelf ook nieuwsgierig naar het antwoord op bovenstaande vragen? Stap dan zaterdag 2 juni op de fiets en bezoek verschillende locaties langs de weg. Of stap in één van de treintjes, en laat u langs de locaties rijden.

Meer weten over de werkzaamheden in Lemmer? Kijk dan hier.

Combifeest als aftrap voor groot project in Amsterdam

Meestal kent iedereen elkaar pas aan het einde van het project, dat kan anders dacht Combi Infra Amsterdam (CIAM). Daarom organiseerden ze als aftrap van een groot combi-contract een informele sessie met alle betrokken medewerkers, vanaf de werkvloer tot directie.

Combi Infra Amsterdam bestaat uit vier opdrachtgevers: Liander, Waternet (gemeente Amsterdam), Reggefiber en Ziggo. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Aannemingsmaatschappij Van Gelder waren aanwezig op het kick-off-feest in de Zoete Inval in Amsterdam, want zij hebben het raamcontract voor het perceel Amsterdam West verkregen.

De raamovereenkomst loopt tot 31 december 2021 en kan door Combi Infra Amsterdam maximaal nog met twee jaar worden verlengd. Van Gelder KLM heeft samen met Aannemingsmaatschappij Van Gelder de opdracht verkregen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitsverhouding).

Werkzaamheden

In de komende jaren is Van Gelder in Amsterdam West verantwoordelijk voor de aanleg van gecombineerde infrastructurele kabel- en leidingwerken ten behoeve van nieuwbouwwoningen. Hierbij gaat het om de gezamenlijke aanleg van water, riool, elektriciteit, gas en media (cai/glasvezel). Een unieke combinatie mede omdat voor het eerst ook het riool mee gaat in de combi, alles om de gezamenlijke aanleg te stimuleren en de overlast van de omgeving tot een minimum te beperking.

Op het feest werd het gehele project, door middel van verschillende sprekers, nogmaals toegelicht en kon er alvast geproost worden op een goede afloop.

Van Gelder Rail blijft goed scoren op de Veiligheidsladder

Mooi nieuws! Van Gelder Rail is opnieuw geslaagd voor trede 4 van de Veiligheidsladder. Een positief resultaat waarbij er sprake is van een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Het nieuwe certificaat is hier te bewonderen.

Uit de audit van KIWA bleek dat het goed gaat met de betrokkenheid van de werknemers van Van Gelder Rail. “De belangrijkheid van bewust veilig werken wordt goed uitgedragen en de vijf pijlers (betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling) van de veiligheidscampagne zijn continu onder de aandacht en worden bewuster beleefd”, zo is te lezen in het rapport. Ook worden er op projecten bewuste keuzes gemaakt in relatie tot veiligheid en medewerkers zijn betrokken en voelen zich gesteund.

Ook op het gebied van openheid, eerlijkheid en zorg voor elkaar scoort Van Gelder Rail goed. Uit de audit blijkt dat medewerkers elkaar durven aan te spreken (kritiek geven) en dat ook accepteren van elkaar. Initiatieven op het gebied van veiligheidsdillema’s worden gedeeld en besproken. Ook is te lezen dat “de bezochte projecten in het algemeen een positief beeld geven qua uitstraling, orde en netheid, inclusief aandacht voor de omgevingsrisico’s.”

Als het gaat om tools en initiatieven komt Van Gelder Rail ook goed voor de dag. Zo wordt het ‘Best Practices naar aanleiding van incidenten’ genoemd, met als voorbeeld het aanpassen van de arbeidsgang bij het project in Heerenveen. Ook dankzij investeringen in VGCU-opleidingen en opleidingen op maat zoals die voor kraanmachinisten, en het organiseren van relatiedagen, scoort Van Gelder Rail goed.

In de auditbevindingen worden ook tips/aanbevelingen gegeven. Volgens KIWA is het belangrijk dat we blijven zoeken naar een creatieve en inspirerende invulling van de veiligheidscampagne, bijvoorbeeld door ambassadeurs te benoemen.

Andere aanbevelingen zijn:

 • een analyse (Van Gelder breed) op het gebied van houding en gedrag
 • het blijven stimuleren van onderaannemers als het gaat om houding en gedrag
 • iedereen bewust maken van de kosten die ongewenste houdingen en gedragingen met zich meebrengen

Die tips en aanbevelingen hebben zeker de aandacht van Van Gelder Rail, op naar de volgende audit, in maart 2019.

Windesheimstudenten op de step langs project Epe-Heerde

Een beetje warm, maar dat mocht de pret niet drukken vandaag. In totaal tachtig eerstejaarsstudenten van de hbo-opleiding Civiele Techniek van Windesheim bezochten het project N794 Epe – Heerde. ’s Ochtends een groep van veertig leerlingen en ’s middags de andere groep van veertig. Voor allemaal een eerste kennismaking met een aannemer.

In partycentrum de Keet van Heerde kregen alle studenten tekst en uitleg over het werken bij een aannemer. Wat kun je bij Van Gelder bijvoorbeeld allemaal worden als je deze hbo-studie hebt afgerond? Uiteraard werd er stilgestaan bij het project zelf, een zeer divers project en de leerlingen kregen een aanbestedingschallenge voorgeschoteld. Daarin mogen ze zelf gaan rekenen, tekenen en bedenken wat handig is als het gaat om bijvoorbeeld bereikbaarheid tijdens werkzaamheden.

Zo’n aanbesteding heb je natuurlijk niet zomaar even gemaakt, dus ook de studenten hebben een bepaalde periode om deze gereed te krijgen. Vervolgens zal een beoordelingscommissie naar alle plannen kijken en een winnaar uitroepen.

Na de presentaties en uitleg was het tijd om naar buiten te gaan om de herinrichting van de N794 zelf te bewonderen. Dat deed iedereen op de step. Een mooie manier om te kijken naar het stuk dat al gerealiseerd is en daar waar nu de werkzaamheden plaatsvinden. Al met al een geslaagde dag met alleen maar enthousiaste en blije gezichten.

Lees hier meer over het project N794 Epe – Heerde.

Erkenning Energievoorziening voor Van Gelder Rail

Het mag dan vrijdag de dertiende zijn, voor Van Gelder Rail is het absoluut geen pechdag. ProRail heeft namelijk officieel de Erkenning Energievoorziening (EV) gepubliceerd. Dat wil zeggen dat Van Gelder Rail nu een van de zes vaste spooraannemers is voor ProRail om EV-werkzaamheden uit te voeren.

Prachtig nieuws natuurlijk, want daardoor is Van Gelder Rail, dat al erkend was voor treinbeveiliging, nu dé elektrotechnische partner in de spoorbranche.

De laatste stap voor de Erkenning Energievoorziening werd gezet bij het project in Heerenveen, waar een schakelstation is omgebouwd naar een onderstation. Daarvoor had Van Gelder Rail al een aantal pilotprojecten succesvol uitgevoerd.

Hier vind je meer informatie over het project in Heerenveen.

Trainees Brunel bezoeken project Van Gelder Rail

Zeven trainees van het Rail & Infra opleidingsprogramma van Brunel brachten gisteren een bezoek aan het Onderstation in Heerenveen, een project van Van Gelder Rail. Brunel leidt voornamelijk schoolverlaters op om deze vervolgens te kunnen detacheren bij verschillende bedrijven. Onderdeel van dit specifieke traineeship (Rail & Infra) is het doen van projectbezoeken.

De trainees kregen op het bouwterrein in Heerenveen een presentatie over Van Gelder Rail en over het project zelf. Ook mochten ze, op een veilige afstand, de locatie en het nieuwe onderstation bezichtigen. Die veilige afstand was noodzakelijk omdat het nieuwe onderstation al in gebruik is genomen. Alle trainees waren zeer enthousiast over alles wat ze kregen te zien en te horen.

Van Gelder Rail is in juni 2017 begonnen met de ombouw van het bestaande schakelstation naar een onderstation. Door dat onderstation is het mogelijk om meer treinen te laten rijden op het traject Leeuwarden – Zwolle. Nu het onderstation in gebruik is genomen zorgt Van Gelder Rail nog voor de sloop van het oude schakelstation en het in orde maken van het terrein. De verwachting is dat het project in juni wordt afgerond.

Je leest hier meer over dit project.

Van Gelder in ‘de keet van de week’

De keet van de week, een leuke rubriek op de website van Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel). Helemaal natuurlijk als die keet van de week (nou ja, eigenlijk vorige week) van Van Gelder blijkt te zijn en er op die manier aandacht is voor een mooi project. De keet staat namelijk vlakbij Paleis Noordeinde in Den Haag, daar waar Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken werkt aan ‘The Royal make-over’. In het drukke stadscentrum wordt er (over de lengte van een kilometer) een nieuwe laagspanningskabel aangelegd en worden ook de water- en gasleidingen vervangen.

Foto’s: Babet Hogervorst

“Een enorme uitdaging om in een druk gebied als dit je opdracht veilig uit te voeren”, wordt uitvoerder Arie Stigter gequote. “Er liggen zoveel kabels en leidingen in de grond, dat maakt het lastig om snel te werken. En als dat al geen uitdaging is dan zijn het de fietsers die niet afstappen en over de smalle loopplanken rijden. Er zijn al verschillende boetes uitgedeeld. Maar we hebben ook te maken met de winkelier die klaagt over de bereikbaarheid van zijn winkel. We doen ons werk zorgvuldig en zo veilig mogelijk, maar het wordt ons wel heel moeilijk gemaakt. Winkeliers zijn tot op zekere hoogte begripvol maar willen toch zo snel mogelijk uit de rotzooi, dat begrijpen we goed, we doen ons best!”

Het gehele verhaal van de keet van de week lees je hier.

 

Van Gelder maakt waterberging voor appartementencomplex

Op donderdag 8 maart is de bouw van elf appartementen aan de Munnikenweg in ’t Harde op feestelijke wijze gestart. Wethouder Henk Wessel van de gemeente Elburg en Coenraad van de Poll van Van de Poll Vastgoed hebben het eerste gat gegraven voor de aanleg van de nieuwbouw van appartementencomplex ‘Poshuys’. Van Gelder heeft daarin ook een rol.

“Eindelijk een nieuwe invulling voor de Poshuislocatie en een goede: een beperkt aantal huurappartementen, veel groen en een open waterberging van 3000 m3. Hiermee hebben we een goede oplossing voor overvloedige regenbuien op ’t Harde”, aldus de tevreden wethouder Wessel. Van Gelder is verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van die waterberging.

Volgens de wethouder is er geluisterd naar de wens van omwonenden en gekozen voor kwaliteit. De nieuwbouw biedt een stedenbouwkundige waardevolle versterking van de Munnikenweg: “Het nieuwe appartementengebouw bestaat uit elf wooneenheden in vier bouwlagen. Oorspronkelijk hadden we het plan om twee appartementengebouwen te realiseren, met 25 appartementen en vier grondgebonden woningen. Na overleg met de buurt, over de plannen, is voor de huidige oplossing gekozen.”

Van de Poll Vastgoed is een zelfstandige vastgoedbelegger in vrije sector huurwoningen. In het project ‘Poshuys’ worden elf appartementen met royale balkons gerealiseerd. Er is aandacht voor wooncomfort; door het toepassen van complete keukens en duurzaamheid en door het aanbrengen van circa 45 zonnepanelen op het dak van het complex.

Klik hier voor meer informatie over de verhuur.

Van Gelder steunt Nationale Park De Hoge Veluwe

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat vinden we belangrijk bij Van Gelder. Daarom zijn wij vanaf dit jaar partner geworden van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dit nationale park is één van de mooiste en groenste stukjes van Nederland.

Wij zijn partner geworden omdat we ons verbonden voelen met Gelderland en het park daar middenin ligt. Veel projecten bij Van Gelder bevinden zich op de Veluwe, het is zeg maar het hart van ons werkgebied. Met deze duurzame investering in de natuur willen wij er aan bijdragen dat het park in stand wordt gehouden.

Vergaderen en fietsen

Naast de sponsoring hopen wij als Van Gelder ook nog op andere manieren bij te dragen aan het behoud van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Zo zijn wij uiteraard beschikbaar om eventuele onderhoudswerkzaamheden in het park te realiseren en hopen wij ook onze partners weer enthousiast te krijgen voor dit stuk natuur. Daarom zullen we ook regelmatig vergaderen in een van de faciliteiten op het park en zijn de zeer bekende witte fietsen natuurlijk uitermate geschikt om rond lunchtijd even in beweging te komen.

Natuur en cultuur

Zelf beschrijft Stichting Nationale Park De Hoge Veluwe het als een unieke combinatie van natuur en cultuur. Je kunt er immers ook terecht in het Kröller-Muller Museum. Het is nog steeds geheel in de geest van Anton en Helene Kröller-Muller, de grondleggers van het park. Anton wilde een landgoed waarop hij kon jagen met zakenrelaties, vrienden en familie, terwijl Helene zich verdiepte in kunst.

Je kunt in het Nationale Park De Hoge Veluwe dus een bezoek aan het museum brengen en genieten van de diversiteit in natuur. Van een dennenbos, naar een uitgestrekt heideveld, tot eindeloze stuifzandvlakten.

Alle informatie over het Nationale Park De Hoge Veluwe vind je hier.

Gemeente Zeist viert verLEDding

In de gemeente Zeist is de verLEDding in volle gang. En dat werd vanochtend gevierd in het gemeentehuis in Zeist. Wethouder Roy Luca, van Verkeer, Openbare Ruimte en Dienstverlening, overhandigde op symbolische wijze een oude SOX-lamp aan Laurens Hoebink, van adviesbureau Hoebink-OVL, en kreeg daar een nieuw LED-armatuur voor terug. Ook een mooi moment voor Van Gelder Verkeerstechniek, dat verantwoordelijk was (en is) voor de vervanging van de oude lampen voor de nieuwe energiezuinige armaturen.

 

Sinds 1 februari 2016 is Van Gelder Verkeerstechniek verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente Zeist. In 2016 werden de eerste SOX-armaturen vervangen voor LED: 265 Fagerhult armaturen om precies te zijn. Vorig jaar kwamen daar 626 armaturen van Orange Lighting bij, plus 252 van Innolumis en in de Verzetswijk in Zeist zijn er 64 masten en amaturen vervangen. Hier zijn ook Fagerhult armaturen gebruikt.

Als klap op de vuurpijl heeft Van Gelder Verkeerstechniek tussen kerst en oud-en-nieuw (dus in een tijdsbestek van drie dagen!) nog 168 armaturen van Fagerhult geplaatst in Bosch en Duin. Kortom, in twee jaar tijd zijn er ruim duizend nieuwe armaturen geplaatst, bijna tien procent van het hele gebied.

 

De gemeente Zeist heeft op tijd ingezien dat het vervangen van de SOX-lampen en –voorschakelapparaten (VSA’s) belangrijk is. Dit omdat de productie wordt afgebouwd en in de loop van 2020 zelfs volledig wordt gestopt.

Wil je meer informatie over de planning van uitfasering van de SOX-lampen en –VSA’s, neem dan contact op met projectleider Frank Boertje:

Nieuwe Ferdinand Bolstraat officieel geopend

Feest was het afgelopen vrijdag en zaterdag in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Na jarenlange werkzaamheden werd de vernieuwde straat officieel geopend. Dat werd gedaan op het Marie Heinekenplein, door Pieter Litjes, wethouder verkeer en vervoer en Paul Slettenhaar, wethouder dagelijks bestuur stadsdeel Zuid, samen met een bewoner en een ondernemer.

Van Gelder was, als trotse aannemer, uiteraard ook aanwezig met een afvaardiging. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam, van maart 2016 tot oktober 2017, gezamenlijk de gehele Ferdinand Bolstraat vernieuwd. Alle kabels en leidingen zijn vervangen, er is nieuw straatwerk gekomen, nieuwe wegen en boomkratjes ten behoeve van de nieuwe bomen.

Als klap op de vuurpijl heeft Van Gelder ook gezorgd voor een nieuwe tramhalte en tramspoor. Daardoor kon er afgelopen zomer voor het eerst in veertien jaar weer een tram door de Ferdinand Bolstraat rijden. Dat werd vrijdag nog maar eens gevierd door met een historische GVB-tram (de 464) van de Olympiaweg/Stadionweg naar het Marie Heinekenplein te rijden.

 

De werkzaamheden werden allemaal uitgevoerd op het dak van de Noord/Zuidlijn, die voordat wij aan de slag gingen daar is aangelegd. De vernieuwing van de Ferdinand Bolstraat maakte deel uit van het project Rode Loper. Tegelijkertijd met de Ferdinand Bolstraat heeft Van Gelder ook het Rokin aangepakt en voorzien van natuursteen.

Van Gelder komt in beweging

Het startschot heeft geklonken. Vanaf 2018 zet Van Gelder nog meer in op duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Waarbij het belangrijkste is: hoe bereiken onze mensen in goede gezondheid de pensioengerechtigde leeftijd? Daarbij is inzicht in de eigen persoonlijke situatie de eerste stap. Twintig collega’s zijn daarom begonnen aan een pilot, om er achter te komen hoe gezond ze eigenlijk leven en hoe ze daar invloed op hebben.

Die goede gezondheid en energie is één van de belangrijke aspecten van duurzame inzetbaarheid. Denk daarbij aan de fysieke belastbaarheid. Andere belangrijke aspecten zijn:

 • Vakkennis en vaardigheden
 • Werkplezier, motivatie en betrokkenheid
 • Balans tussen werk en privé

Wij willen dat onze medewerkers zich meer bewust worden van deze aspecten. Om te beginnen zetten we met de pilot dus in op gezondheid en energie. Tien collega’s zullen de komende maand met een ‘activity tracker’ bijhouden hoeveel ze per dag bewegen. De resultaten van die tracker zullen worden bekeken en besproken op de ‘gezond werken dag’, die volgende maand plaatsvindt op Papendal.

Op die dag voegen zich nog tien andere collega’s bij de andere tien. Die twintig collega’s zullen op Papendal leren wat een ideale werkdag is volgens een gezond schema. Aansluitend zullen zij een individuele health check doen, uitgevoerd door instituut Pim Mulier. Bij die check wordt gekeken naar:

 • Bloeddruk en bloedwaarden; cholesterol (uitgesplitst) en glucose via vingerprik
 • Lichaamssamenstelling; lengte, gewicht, BMI, middelomtrek en vetpercentage
 • Submaximale conditietest (fietstest waarbij de hartslag gemeten wordt)

De resultaten van die health check worden in een persoonlijk en vertrouwelijk leefstijlgesprek besproken met de betreffende deelnemer, die daarna een advies ontvangt voor een eventuele follow-up. Uiteindelijk wordt de gehele pilot geëvalueerd en kunnen andere collega’s van de management bv’s zich gaan aanmelden voor de health check.

Heb je ook goede tips voor duurzame inzetbaarheid van onze collega’s? Laat het weten via .

Rijkswaterstaat verleent opdracht aan Van Gelder voor Groot Variabel Onderhoud

In 2018 gaat Van Gelder het groot variabel onderhoud (GVO) aan het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid uitvoeren. Tijdens een Award Meeting op 20 december verleende Rijkswaterstaat definitief de opdracht aan Van Gelder.

De contracten werden ondertekend door Mink Jaap Ypma (directeur Integrale Projecten Aannemingsmaatschappij Van Gelder) en Suzan Vos (portfoliomanager Rijkswaterstaat)​.

Best Value

Voor de eerste keer werd door Rijkswaterstaat het GVO onder Best Value aanbesteedt. Daarbij krijgt de opdrachtnemer meer ruimte om een project naar eigen inzicht uit te voeren dan bij andere contractvormen. 

Het wegennet heeft periodiek onderhoud nodig. Denk daarbij aan het vernieuwen van het asfalt en onderhoud aan kunstwerken zoals viaducten. Deze werkzaamheden vallen onder het GVO West-Nederland Zuid en vinden plaats in de provincie Zuid-Holland.

De werkzaamheden van het GVO duren meestal relatief kort en zijn in omvang kleiner dan reconstructies en de aanleg van nieuwe wegen. Maar de vele kleinere projecten maken het GVO wel tot één van de grootste projecten van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Van Gelder investeert met Jong Operationeel Kader in eigen medewerkers

Ken je dat? Op je plek zitten bij een werkgever, je werk leuk vinden, maar toch het idee hebben dat je meer in je mars hebt? Bij Van Gelder hebben we daar wat op bedacht, het Jong Operationeel Kader. Sinds vorige maand zijn tien jonge enthousiaste collega’s begonnen aan die nieuwe leergang, ontwikkeld door de afdeling P&O. Tien collega’s die de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf.

Het tiental is uitgekozen in samenspraak met leidinggevenden en P&O. Dat is een van de voorwaarden van het Jong Operationeel Kader, je moet een uitnodiging krijgen om mee te doen. Daarbij telt ook nog eens mee dat je tussen de 24 en 34 jaar oud moet zijn en korter dan drie jaar in dienst bent.

Ruben Maat en Arjan Klepper maken deel uit van het Jong Operationeel Kader en prijzen zich gelukkig. “Zo kun je dat wel zeggen ja”, zegt Arjan. “Ik heb in functioneringsgesprekken aangegeven dat ik binnen Van Gelder door wil groeien en dus is het heel mooi dat ik nu deel uitmaak van een heel uitdagend opleidingstraject.” Ruben denkt daar net zo over. “Dit is een hele mooie mogelijkheid om mijzelf verder te ontwikkelen.”

De tien, afkomstig uit verschillende vestigingen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, hebben eerst een vragenlijst moeten invullen. Op basis daarvan is er een persoonlijkheidsprofiel vastgesteld, om zo ook meer begrip te creëren voor hoe die persoon zich voordoet en handelt. “Dat was al heel interessant. Om er achter te komen hoe je zelf in elkaar zit, maar ook hoe anderen in elkaar steken”, aldus Ruben. Aan de hand van die zogenaamde MBTI-test is er voor iedere deelnemer een persoonlijk plan gemaakt voor de te volgen training.

Voor alle deelnemers is er overigens een interne coach beschikbaar. Die coaches zijn ook weer getraind om de tien collega’s op een goede manier te kunnen begeleiden. Eén van die coaches is Gerko Vos, die zelf ook al eens in een dergelijk traject zat. “Dit soort ontwikkelingstrajecten zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld hoe je straks al leidinggevende op de juiste manier coaching geeft aan je teamleden. Het mooie aan deze groep is, is dat die heel divers is, ook met verschillen in niveau. En toch zie je dat door de groepssessies ze allemaal op hetzelfde niveau van communicatie komen te zitten.”

Afgelopen maand is in het eerste blok vooral ingezet op de behoefte van de deelnemers zelf. Waar willen zij in getraind worden? Wat willen ze leren? “Waarbij het dus zaak was om de persoonlijke leerdoelen om te vertalen naar groepsleerdoelen”, legt Arjan uit.

Daaruit zijn de volgende leerdoelen naar voren gekomen:

Communicatie en samenwerking

Vergroten van de bewustwording van ons eigen communicatieve gedrag, het effect hiervan op anderen en hoe wij dit kunnen beïnvloeden.

Uitstraling

Vergroten van de presentatie-vaardigheid zowel in woord als in geschrift.

Mens en Tijd

Vergroten van het gevoel van veiligheid, waardering en acceptatie bij onszelf, waardoor wij een goede balans creëren tussen werk en privé. 

Ondernemerschap

Vergroten van ontwikkeling, creativiteit en het zien van kansen, om tot veranderingen en innovaties te komen.

Aan elk leerdoel wordt een bepaalde periode gewerkt. De doelen worden gemonitord en er wordt in persoonlijke gesprekken verder op ingegaan. “Daarbij houden we als coaches in de gaten hoe ze in het algemeen functioneren en hoe het ervoor staat met hun persoonlijke leerdoelen”, zegt Gerko.

Maar wat is voor Ruben en Arjan nou het uiteindelijke doel? Arjan, nu contractmanager, weet dat wel. “Uiteindelijk wil ik klaargestoomd worden om als hoofd projectbeheersing/contractmanager aan de slag te kunnen. Voor nu wil ik vooral beter worden in onderhandelingstechniek en de communicatie met opdrachtgevers.” Voor Ruben, die nu manager EMVI is, is het belangrijkste dat zijn ontwikkeling niet stil blijft staan. “Die ontwikkeling krijgt zo een flinke boost. Er valt nog genoeg te leren.”

Van Gelder Elburg biedt 3 werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De jobcoaches van de gemeente Elburg/Nunspeet en bedrijven uit beide gemeenten werken intensief samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Jobcoaches kijken samen met de cliënten wat hun mogelijkheden zijn en koppelen deze personen aan bedrijven/opdrachtgevers.

Dat heeft de afgelopen tijd geresulteerd in drie succesvolle plaatsingen bij Van Gelder in Elburg. Een mooi resultaat van een intensieve samenwerking. De jobcoaches Bas Willemse (gemeente Elburg) en Freddy Smit (gemeente Nunspeet) bedankte Marijke Mulder-de Gunst en Marriët de Jonge van Van Gelder voor dit uitstekende resultaat.

Vanuit Van Gelder wordt er altijd gekeken op welke vorm er een bijdrage kan worden geleverd aan mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij en/of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Meer informatie daarover? Kijk hier.