Via speeddate aan het werk als calculator bij Van Gelder

Ooit werkte hij als scheepskok en was hij soms acht maanden van huis. Nu wordt Gerard van Winssen (56) na verschillende banen bij onder meer de Vendex Food Group, ABN Amro en de NS sinds een jaar klaargestoomd tot calculator bij Van Gelder. En dat allemaal door een speeddate in Zwolle.

Deze speeddate werd eind 2018 georganiseerd door de gemeente Zwolle op initiatief van Van Gelder, Bam Infra en NTP. Die aannemers besloten de handen ineen te slaan, omdat nieuwe calculatoren maar moeilijk te vinden waren. Daarom werd voor zij-instromers de speeddate georganiseerd. Op die dag kregen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans op een opleidingstraject met uitzicht op een gegarandeerde baan bij een van de infrabedrijven. Ook voor Van Gelder een uitkomst, omdat Van Gelder altijd op zoek is naar gedreven vakmensen.

En ook voor Gerard was de speeddate een uitgelezen kans, want door reorganisaties en de crisis had hij de hoop op een baan al bijna opgegeven. “Daarom ben ik zo blij om op deze leeftijd nog aan het werk te kunnen in een voor mij onbekende branche”, zegt hij.

Goed gevoel

In totaal sprak Gerard die dag met negen verschillende aannemers, waaronder Van Gelder, BAM en KWS. “Elk gesprek duurde vijf minuten. In die tijd tast je een beetje af of je wel of geen klik hebt”, blikt hij terug. Bij twee bedrijven had hij direct een goed gevoel, bij Van Gelder het beste.

Dat resulteerde in een vervolggesprek in Elburg met onder andere Ronald Dubbink, hoofd calculatie Regio Oost. “Daar heb ik toen een goed gesprek gehad en een maand later nog eentje in Almere.” De uitkomst was dat Gerard begin 2019 kon starten als junior calculator bij Integrale projecten. “Maar bij een evaluatie heb ik aangegeven graag naar regionaal te gaan, omdat het werk daar beter aansluit op de opleiding die ik volg.”

Die ondernemende rol ziet Van Gelder graag van haar medewerkers. En dus ging de nieuwbakken calculator door zijn eigen inbreng na de bouwvakvakantie aan de slag in zijn nieuwe rol op het kantoor aan de Nipkowstraat in Zwolle.

Opleiding

Om het vak goed onder de knie te krijgen, volgt Gerard bij opleidingscentrum BOB een opleiding. “Die is nog best lastig, omdat ik bijvoorbeeld moeite met wiskunde heb. Een vak waarvan ik vroeger al zei: dat nooit meer. Dan krijg je er zoveel jaren later toch weer mee te maken.”

Ook het huiswerk valt hem soms zwaar. “Je moet wel veel in jezelf investeren, want na een werkdag moet je ’s avonds toch weer gaan studeren. Daar staat mijn hoofd niet altijd naar.”

Toch merkt hij dat hij het afgelopen jaar al veel geleerd heeft. “Aan het begin denk je nog wel eens: waar moet ik beginnen? Dat gaat gelukkig al een stuk beter.”

Zijwieltjes

Mocht hij er echt niet uitkomen, dan kan hij altijd terecht bij Gerben Hoentjen, zijn mentor. “Voor mij is het werk als calculator na twintig jaar gesneden koek, voor Gerard is dat natuurlijk nog niet zo. Dat heeft tijd nodig en je moet het vooral veel doen. Herhaling is een goede leermeester”, zegt Gerben.

De ervaren calculator heeft er vertrouwen in dat Gerard over een paar maanden zijn diploma behaalt. “En dan gaan zijn zijwieltjes eraf”, lacht Gerben.

Wil jij net als Gerard ook van jouw ambitie realiteit maken en deel uitmaken van het familiebedrijf Van Gelder, waar gedrevenheid en vakmanschap voorop staan? Bekijk hier onze actuele vacatures.

Start bouwwerkzaamheden beweegpark Zeewolde

Op 7 januari jl. is wethouder Ewout Suithoff van Zeewolde om 14.30 uur symbolisch gestart met de aanleg van het nieuwe beweegpark in Zeewolde. Het park bestaat straks uit drie onderdelen; een freerun-, beweeg- en trimparcours en wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Wethouder Ewout Suithoff: “Deze ontwikkeling is een prachtige toevoeging aan het vrijetijdspark wat nu ontstaat. Door de bankjes, paden, heggetjes en verlichting wordt ook de skatebaan meer betrokken bij het geheel en daarmee kan jong en oud elkaar ontmoeten en met plezier bewegen.”

Integrale ontwikkeling dankzij samenwerking

De geestelijk vader van het beweegparcours is Erik Wallenburg. Hij gebruikt zelf een rolstoel en merkte dat veel mensen die slecht ter been zijn er niet zo gemakkelijk op uit trekken als hij. De oorzaak is vaak dat zij het lastig vinden om met rolstoel  of rollator stoepranden, drempels, etc. te passeren.  Zij blijven daardoor  vaak noodgedwongen thuis.  In het beweegparcours kun je straks oefenen met allerlei obstakels zoals stoepranden, klinkers, zand, trappen, wildroosters, kunstgras, grint en goten.

Het initiatief voor een freerunparcours is ontstaan bij Diana Kraak van Gymnastiekvereniging De Zeesterren. Samen met trainer Stephan Doosje zetten zij zich sinds november 2015 in voor een eigen plek in Zeewolde. Deze sport is namelijk snel in opkomst. Op kinderspeelplaatsen en andere locaties met trapjes, muurtjes en leuningen worden freerunners vaak weggestuurd. Nu komt  er eigen plek waar ze hun gang kunnen gaan zonder anderen in de weg te “freerunnen”.

Het uiteindelijke ontwerp van het beweegpark is tot stand gekomen met inbreng van de gymnastiekvereniging, Erik Wallenburg, de Atletiekvereniging en de IJsvereniging.

Een samenhangend plan

Dankzij het besluit van de gemeenteraad dat er voor de losse onderdelen,  één samenhangend plan moest komen, is dit ontwerp ontstaan. Er komt niet alleen een freerun- en beweegparcours, maar er wordt ook een verbindend trimparcours aangelegd dat het geheel aan elkaar koppelt. Door het op deze manier in te richten worden jong en oud verleid om naar het beweegpark te gaan om op zijn of haar manier te bewegen.  Op informatiepanelen wordt uitgelegd hoe de toestellen van het beweegpark gebruikt kunnen worden.

Het ontwerp voor de nieuwe beweegpark, dat onderdeel is van het vrijetijdshart is in te zien via www.zeewolde.nl/vrijetijdshart.

Van Gelder legt met gemeente Zwolle buslaadvoorzieningen aan

Emissievrij busvervoer in de regio Zwolle is vanaf december 2020 een feit. Vanaf dat moment rijden elektrische stads- en streekbussen door Zwolle. Gedurende de dienstregeling kunnen de bussen tussentijds op het nieuwe busstation opladen. Het bouwteam, waarin de gemeente Zwolle met Van Gelder samenwerkt, zorgt voor de voorbereidingen voor de aanleg van de laadinfrastructuur op het nieuwe busstation. Voor de bouw ondertekende Gerhard Weitkamp, regiodirecteur bij Van Gelder, begin december een bouwteamovereenkomst met Pien van der Does, directeur Fysiek Domein van de gemeente Zwolle.

De aanleg van de laadvoorzieningen op het busstation wil de gemeente Zwolle in een bouwteamverband voorbereiden. Projectleider Niels Munnik legt uit: ‘Met de samenwerking met Van Gelder willen we een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het project bereiken. In het bouwteam stelt de aannemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking.’ Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid samenwerken aan de voorbereiding van het project.

Complexe materie

Volgens projectleider Jan Diepeveen heeft Van Gelder goed gescoord op basis van de eisen in de tender. ‘We hebben laten zien dat we de complexe materie goed begrijpen. Daarnaast kennen we de omgeving in Zwolle goed. Als Van Gelder zitten met ons werk vaak dicht op het spoor en zijn veel reizigersstromen gewend. Daarbij houden we rekening met zoveel mogelijk belangen en ook in de regelgeving van ProRail zijn we goed thuis. Uniek in dit project is dat bij gunning de scope niet helder is en alles wel in een kort tijdsbestek gerealiseerd moet worden.’

Integrale samenwerking

Ontwerpleider Barry van der Grift vult aan dat vanuit Van Gelder de succesfactor integrale samenwerking is geweest. ‘Alle technische aspecten vanuit ondergrondse infra, werken in een spoor omgeving en installatiekennis bij hoogspanningsinstallaties vanuit Van Gelder KLM en Rail, komen samen met de civiele en procesmatige aanpak in het bouwteam vanuit de Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Door een ieder een gelijkwaardige inbreng te geven, is de optimale aanpak voor het project doorslaggevend geweest om Van Gelder het project te gunnen.’

Snel schakelen

De komende tijd moet er veel werk worden verzet. Diepeveen: ‘Wij kunnen als Van Gelder goed onder druk presteren. Het wordt wel een uitdaging, want het totale tijdsbestek voor realisatie is heel kort. Volgend jaar december moet alles gereed zijn terwijl sommige onderdelen alleen al een levertijd van twintig weken hebben. Gelukkig hebben we in dit bouwteam te maken met korte lijnen en kunnen we snel schakelen. Het komt dus helemaal goed.’

Schone lucht

Elektrische bussen maken de OV-knoop Zwolle aantrekkelijker. Omdat de bussen geen CO2-uitstoot hebben, blijft de lucht op het busstation en in het stationsgebied schoon. De aanbesteding voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht voor de periode van 2020 tot 2030 is gewonnen door vervoerder Keolis Nederland. Keolis realiseert in 2020 een laaddepot voor elektrische bussen in de remise op industrieterrein Hessenpoort waar de bussen ’s nachts worden opgeladen. In 2025 moeten alle nieuwe bussen zero emissie zijn en in 2030 zelfs alle rijdende bussen.

Van Gelder zet elektrische asfaltboorwagen in

Asfaltboringen voortaan CO2-neutraal

De gemeente Amsterdam heeft Van Gelder als vaste partner gekozen voor een periode van zes jaar om het groot onderhoud uit te voeren aan de wegen. Daarbij ligt de focus op duurzaamheid.

Het Geobureau en de kwaliteitsdienst van Van Gelder hebben met het oog op deze duurzaamheidsopgave de eerste volledig elektrische asfaltboorwagen ontwikkeld. Waar voorheen een dieselauto met aanhangwagen met boorinstallatie noodzakelijk was voor asfaltonderzoek, wordt nu volledig elektrisch materieel ingezet. Hierdoor kunnen asfaltboringen CO2-neutraal uitgevoerd worden.

Klimaatdoelstelling

De ontwikkeling en inzet van de elektrische boorwagen is één van de noviteiten die uit de samenwerkingsovereenkomst is voortgekomen. Hoofd Geobureau Björn Wunderink: “Van Gelder en de Gemeente Amsterdam staan in dit partnerschap samen aan de lat om de klimaatdoelstelling van 95% CO2-reductie in 2050 waar te maken. Vanuit dit unieke partnerschap wordt continue gewerkt aan verbetering van werkwijze, materiaalkeuze en in te zetten materieel.”

Boorwagen

De boorwagen is een elektrisch voertuig, uitgerust met een boorinstallatie, die op locatie de dikte en kwaliteit van het asfalt in beeld kan brengen. Zonder uitstoot en gemakkelijk bedienbaar. Maar Van Gelder blijft continue verbeteren. Zo is onlangs een auto met warmtecamera’s in gebruik genomen, die hittestress kan monitoren. Wunderink: “Ook dat is een ontwikkeling waar we veel van verwachten.”

Investeren

Van Gelder is continue aan het kijken hoe ze haar vloot kan verduurzamen. Er wordt volop geïnvesteerd in elektrische voertuigen en machines. Deze produceren minder of geen uitstoot en zijn geluidsarm. Vanuit de duurzaamheid wordt er door Van Gelder hoog ingezet op het verschonen en elektrificeren van het materieel. Elektrische trilplaten en -auto’s zijn niet meer weg te denken op de projecten in Amsterdam.

Verduurzaming

Wunderink: “Alles wat elektrisch kan, gaan we de komende jaren elektrisch maken. Verduurzaming van de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, is tegenwoordig een van de belangrijkste aspecten van de Infra. De Samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken is hier een mooi voorbeeld van.”

Van Gelder ontwikkelt samen met gemeente Nijmegen meest duurzame straat van Nederland

‘We willen mensen verleiden om duurzaam te leven’

Hoe ontwikkel je de meest duurzame straat van Nederland? Deze vraag legde de gemeente Nijmegen in 2018 voor aan bijna dertig partijen. Van Gelder had het juiste antwoord en mocht samen met advies- en ingenieursbureau Tauw aan de slag met deze unieke uitdaging in een bouwteamsamenstelling. Het resultaat wordt op donderdag 19 december onthuld, tijdens de feestelijke heropening van de Malderburchtstraat. De meest duurzame straat is versmald, heeft energie opwekkende stoeptegels, hergebruikte straatstenen en een groenstrook om regenwater op te vangen. De gebruikte materialen zijn duurzaam ingekocht en verder is veel aandacht voor de flora, fauna én bewoners. Daarnaast zijn twee busbanen vervangen door één.

Coördinator Duurzaamheid van de gemeente Nijmegen Geert Hendriks en Ontwerpleider Erwin van Boven van Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio Oostzijn vanzelfsprekend bij de feestelijke opening in december aanwezig. Beiden trots op het eindresultaat, maar misschien nog wel meer op het proces waarin samenwerking voorop stond.

Verleiden

De opdracht was duidelijk vanuit de gemeente Nijmegen. Hendriks: ‘Als coördinator duurzaamheid heb ik de opdracht duurzaamheid te borgen in de openbare ruimte van Nijmegen. Mijn stelling is dat je duurzaamheid niet door de strot moet duwen maar mensen moet verleiden duurzaam in hun werk te zijn. Nijmegen was in 2018 European Green Capital. In dat kader wilden we een project in 2018 zo duurzaam mogelijk oppakken. We hebben voor de Malderburchtstraat gekozen omdat dat een straat was die aan onderhoud toe was. De weg moest opgeknapt worden, de rammelende stenen moesten er uit, hij moest verkeersveiliger worden gemaakt en de het wegdek was onvoldoende. Wij wilden dit project zo duurzaam mogelijk realiseren waarbij de opgedane ervaring is toe te passen op veel voorkomende projecten.’

Bewoners centraal

Er werd een kernteam geformeerd, waarin Geert Hendriks, projectleider Eef Neienhuijsen, senior beleidsmedewerker Maarten van Ginkel en inkoper Frank van den Hoge deelnamen. Hendriks: ‘wij hebben nagedacht hoe we een proces in konden richten om te komen tot een zo duurzaam mogelijke weg. We hebben er voor gekozen om het ambitieweb te gebruiken om een zo breed mogelijk beeld te krijgen welke ambities er zijn bij de gemeente en de aanwonenden/gebruikers. En we hebben gekozen om de RCC methode (Rapid circulair contracting) voor de aanbesteding te gebruiken. Dit is een nieuwe manier van aanbesteden. We hebben o.a. aan de voorkant aangegeven wat de ambities zijn en het beschikbare budget (1,2 miljoen) en hebben partijen uitgenodigd om met hun ideeën te komen. Om een lang verhaal kort te maken, zijn we uiteindelijk in zee gegaan met Van Gelder. Doorslaggevend daarbij was dat Van Gelder een voorstel had waarbij de bewoners écht betrokken werden. Niet alleen aan de voorkant, maar dat ook nagedacht werd hoe ze hun straat duurzaam gingen gebruiken.’

Ambities

Erwin knikt instemmend. ‘Normaal hebben we te maken met een Programma van Eisen en Budget en daar moet je het ontwerp voor maken. Nu hebben wij het ontwerp mogen maken zonder beperkingen, dat is best uniek. Buiten het budget en de planning zat er geen grens op een doel. De ambities van de gemeente Nijmegen waren helder in beeld. Uitgangspunten waren namelijk dat het voorstel voor iedereen moest zijn, dat er CO2-besparing werd gegenereerd, dat de inrichting circulair was en dat er sociale cohesie moest zijn in realisatie en exploitatie.’

Kennisgaring

In het begin van het traject stonden kennisvergaring en burgerparticipatie voorop. Er volgden interviews met kennisdragers, de wijkmanager, wijkregisseur, het bestuur van het Kadinsky College, wooncorporaties, de beheerder van de serviceflats en natuurlijk bewoners. Van Boven: ‘Intern en extern gingen we op pad om een goed beeld te krijgen van de scope van het project. Daarmee konden we samen aan de slag om het ontwerp te maken, het in te richten en de materialen uit te zoeken. We deden het dus heel anders dan we normaal doen. We gingen denken van kosten naar waarde. Daarvoor werd ook advies gevraagd aan voormalig weervrouw Margot Ribberink. Zij is nu klimaatexpert en kijkt op een andere manier naar duurzaamheid. Zij heeft input gegeven en meegedacht aan het plan, lesgegeven bij het Kadinsky College dat in de straat ligt en bij de werkgroep langs geweest.’

Plukbloemen

Eef Neienhuijsen had al eerder een werkgroep met aanwonenden samengesteld. Met deze werkgroep werd ook o.a. een Waardekijksessie en informatiebijeenkomst gehouden en een integraal groenplan opgesteld. In dat plan stond bijvoorbeeld dat er plukbloemen moesten komen, dat er meer vogels te zien moesten zijn en dat er insectenhotel moesten worden geplaatst. Hendriks: ‘Ook hebben we de te gebruiken boomtypes aangepast. Bomen zetten we vroeger altijd los van elkaar aan de straat. Nu zijn ze opgeschoven en bij elkaar in een natuurlijke habitat geplaatst. En hebben we boomsoorten geselecteerd die passen bij de grondsoort die er ligt.’ Van Boven vult aan: ‘De werkgroep heeft ook nog extra bijeenkomsten gehad waar in verschillende fases van het project het ontwerp werd toegelicht en waarbij zij input konden geven.’

Prestigeproject

Van Boven heeft aan dat dit project voor hem, maar zeker ook voor Van Gelder wel een prestigeproject was. ‘Er lag een ambitieus plan en we hadden dit op deze manier nog niet eerder gedaan. We voelden ons al die tijd trouwens gewoon collega’s, maar hadden soms ook pittige discussies. Over van alles haha. Alles werd ter discussie gesteld. Niets werd in dit project vanzelf aangenomen. Dat betekende dat je buiten gebaande paden moest lopen. Maar dat hebben we echt samen op een constructieve manier opgepakt. Hendriks vult aan: ‘Ondanks dat we elkaar natuurlijk niet kenden, voelden we de uitdaging om dit samen te doen. Het is voor ons een voorbeeldproject. We willen een voortrekker zijn op het gebied van duurzaamheid. En dat dat lukt, blijkt wel uit het feit dat we vanuit het land veel bevraagd worden hierover.’

Afzagen

De werkgroep vanuit de straat had een duidelijke inbreng in de plannen en werd meerdere malen geraadpleegd . Van Boven: ‘Dit is een serieuze stakeholder. Als iets niet kon, kweekten we zoveel mogelijk begrip door het open en eerlijk te vertellen. Zo wilden zij graag dat de 10 meter hoge lantaarnpalen in de straat zouden verdwijnen in het kader van sociale veiligheid. Maar die palen waren nog lang niet aan het einde van hun maximale restlevensduur. We hebben toen voor elkaar gekregen dat er een stuk van afgezaagd werd en dat een manier werd gevonden om de nieuwe duurzame lampen er aan te bevestigen. Het koste wat moeite en er was weerstand zowel bij Van Gelder als bij de gemeente, maar ik ben blij dat we hier in geslaagd zijn. Ook dat is duurzaamheid ten top.’

Lessons learned

Volgens Hendriks zijn er meerdere inzichten gekomen over de nieuwe manier van aanbesteden. Waarbij het budget en de wensen aan de voorkant worden aangegeven. Hendriks: ‘Duurzaamheid hoeft niet iets spectaculairs te zijn. We moeten wel innoveren, want de grondstoffen raken op. We kunnen beginnen met het laaghangend fruit te pakken door eenvoudig te denken en verspilling te voorkomen. De voorbeelden van o.a. de lantaarnpalen en de bomen begrijpt iedereen. Bewoners willen gewoon een mooie, veilige straat.’

Tips

Zowel Hendriks als Van Boven kijken terug op een succesvol project. Hendriks: ‘Ik heb er altijd in geloofd en wist dat het zou goed komen. Ik was blij dat het compleet volgens onze visie wordt uitgevoerd. En dat het rendement gaat hebben. Als we straks klaar zijn, hebben we 49% CO2-reductie gerealiseerd en een toename van 54% circulariteit toegepast. Daarbij komt dat alles wat we geleerd hebben, we morgen 1 op 1 kunnen toepassen in een andere straat. Onze tips? Zorg voor een strakke planning, werk stap voor stap; houd de financiën in de gaten en werk op basis van vertrouwen. Gemeenten die dit interessant vinden, kunnen zowel bij ons als Van Gelder aankloppen voor meer info.’

Meer weten?

Wie meer wil weten over dit project is van harte welkom tijdens de Inspiratiesessie Duurzaamheid op 5 februari tijdens de InfraRelatiedagen. Het projectteam verzorgt dan om 15.00 uur in de vergaderzaal een inspirerende bijeenkomst over de meest duurzame straat van Nederland. Aanmelden kan via www.vangelder.com/inspiratiesessie

Van Gelder introduceert volledig elektrische graafmachine

Hoe kunnen we duurzamer werken? Die vraag staat elke dag centraal bij Van Gelder. In Betondorp Amsterdam merken ze dat sinds kort, want daar is een nieuwe graafmachine, de eco-digger, geïntroduceerd. De volledig elektrische graafmachine wordt ingezet voor diverse werkzaamheden aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. De eco-digger zorgt voor minder lawaai en minder uitstoot.

Voor de gemeente Amsterdam voert Van Gelder grote wegenwerken uit in verschillende projecten. In de Samenwerkingsovereenkomst is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en tegelijkertijd het innoveren en verduurzamen een heel belangrijk aspect. ‘Als Van Gelder hebben wij in het plan concrete voorbeelden aangedragen om ervoor te zorgen dat Amsterdam de doelstellingen in de duurzaamheidsagenda voor 2025 haalt’, aldus de directie.

Een slimme en schone stad

‘Door de inzet van duurzaam materieel, zoals elektrische machines als de eco-digger, werken we samen met de gemeente Amsterdam aan een slimme en schone stad. Bij het project Betondorp Amsterdam wordt gewerkt in een beperkte ruimte, waardoor de uitstoot van dieselmachines veel langer blijft hangen. Met onze volledige elektrische graafmachine beperken we die uitstoot.’ Ook met het transport van en naar Amsterdam wordt de uitstoot verminderd. ‘Vanuit Van Gelder is het materieel voorzien van blauwe diesel. Door het gebruik van blauwe diesel en de inzet van elektrisch materiaal is ons werk in Amsterdam het eerste project dat 100% fossielvrij wordt uitgevoerd.’

Bouwen aan een duurzame samenleving

Als maatschappelijk betrokken onderneming neemt Van Gelder de verantwoordelijkheid voor de maatschappij serieus. ‘We streven niet alleen naar een duurzaam rendement op ons werk, maar waken ook nauwlettend over de effecten van onze activiteiten op het milieu en op de mensen binnen én buiten de organisatie. Met deze eco-digger werken we veiliger, maar bouwen we bovenal aan een duurzame samenleving.’

Van Gelder verwelkomt eerste trainee

Aannemer, gemeente of ingenieursbureau. Waar kies je voor als starter in de civiele techniek? Deze keuze kan best lastig zijn. Want in de civiele wereld is veel te beleven. Om de keuze voor starters makkelijker te maken zijn we gestart met een traineeship en vorige week hebben we onze eerste trainee mogen ontvangen.

De komende acht maanden draait Lobke Damen mee in de wereld van Van Gelder. Als student civiele techniek is zij de eerste die start met het traineeship dat we samen met de gemeente Eindhoven en Inter Techniek hebben opgezet. Op deze manier bieden wij starters de unieke kans waarbij zij kunnen ervaren of ze beter bij een aannemer, gemeente of ingenieursbureau passen.

Meedenken en oplossingen aandragen

Lobke is bij Van Gelder gestart als assistent omgevingsmanager en zal verder nog meelopen met een EMVI-schrijver en de rol vervullen als werkvoorbereider. Zo krijgt ze een brede inkijk in onze wereld én krijgt ze de mogelijkheid om mee te denken en oplossingen aan te dragen.

En volgens Lobke is dit traineeship een traject dat echt bij haar past: “Ik ben altijd opzoek naar een oplossing die voor iedere partij gunstig is. Tijdens mijn traineeship krijg ik de kans op hieraan te werken.”

Leerzame periode

Met haar eerste week achter de rug kijkt Lobke uit naar een interessante en leerzame periode. Bedrijfsleider Ruud van de Pol: “Wij kijken uit naar een leuke samenwerking waarin we Lobke een leuke en leerzame tijd kunnen bieden”.

Spreekt bovenstaande je aan en wil je ook deze unieke kans aangaan? Bekijk dan dit artikel voor meer informatie of solliciteer direct via werkenbijvangelder.com.

Rijdend over geel asfalt: de Maastunnel is weer open!

De renovatie van de Maastunnel was een speciaal project voor Van Gelder. De afgelopen twee jaar hebben we samen met de Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM) gewerkt aan deze monumentale, oudste tunnel van Nederland. Door gebruik te maken van bijzondere materialen gaven we de Maastunnel weer het gevoel van vroeger terug.

De aanleiding voor de renovatie was onder andere het aangetaste beton. Om te gaan voor een betere kwaliteit is gezamenlijk voor een nieuwe fasering gekozen, welke hebben bijgedragen aan een betere samenwerking en continuïteit. Hierdoor werden extra kosten voorkomen. Werken aan zo’n groot project met diverse partijen vraagt om een goede afstemming. En die afstemming is volgens projectleider Van Gelder, Dennis Nederpelt goed verlopen: “Samen hebben we zorgvuldig gewerkt om zo de Maastunnel in ere te herstellen. We kunnen met trots terugkijken op een bijzonder project!”

Van nu naar vroeger

We kunnen er nu bijna niet meer omheen; grijs asfalt. Dat was vroeger wel anders. De Maastunnel bestond namelijk eerder uit gele stenen. De architect van dit project wilde de tunnel graag weer in ere herstellen. Daarom heeft Van Gelder geel asfalt aangebracht. Geel asfalt kom je niet dagelijks tegen waardoor het al behoorlijk bijzonder is. Maar wat het nog mooier maakt is dat er in het asfalt een witte reflecterende steensoort zit. In combinatie met gele LED-verlichting op de wanden zorgt dit voor een constante gele kleur.

Voor het gele asfalt kwam …

Het wat grovere werk. We begonnen namelijk met het verwijderen van de natuursteenbanden en het weghalen van het oude asfalt. Het eerste moest uiterst voorzichtig gebeuren aangezien deze monumentale natuursteenbanden zonder beschadigingen teruggeplaatst moesten worden. Dit was een behoorlijke uitdaging en niet voor iedere stratenmaker weggelegd. Benieuwd welke uitdaging we tegenkwamen? Je leest het in dit verhaal.

Feestelijke opening

Altijd al eens door de Maastunnel willen lopen in plaats van rijden? Daar krijg je zaterdag 5 oktober de gelegenheid voor! Die dag is er een hoop te zien en te doen voor geïnteresseerden. Houd voor het volledige programma de website van de Maastunnel in de gaten.

Al met al hebben we een speciaal en bijzonder project gerealiseerd en kijken we allemaal met een glimlach terug naar het fantastische proces!

Station Colmschate in Deventer officieel geopend

Het vernieuwde station Colmschate in Deventer is nu helemaal compleet! Vorige week werd namelijk het stationsgebied en de nieuwe onderdoorgang van het station officieel geopend. Aansluitend aan dit gebied heeft Van Gelder diverse werkzaamheden uitgevoerd. Om alles artistiek af te ronden werden de laatste stenen gelegd door wethouder Frits Rorink, regiodirecteur NS Joost van der Bij en regiodirecteur ProRail Dorothé Wennekendonk.

Station Colmschate werd al eerder onder handen genomen. Gemeente Deventer wilde graag zorgen voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer. Daarom werd er een tunnel onder het spoor aangelegd. Aangezien de bewoners en bedrijven al een langere periode hinder hebben ondervonden van de werkzaamheden heeft van Gelder in haar aanbieding maximaal ingestoken op de bereikbaarheid en hinderbeleving. Zo hebben we vooraf aan de werkzaamheden het aantal parkeerplaatsen tijdelijk verhoogd met 20%. Mede dankzij deze slimme aanpak hebben wij de opdracht mogen uitvoeren voor de gemeente Deventer.

Nieuwe inrichting

In samenwerking met andere aannemers heeft Van Gelder de omgeving van het Koggeschip ingericht. Het was aan ons de taak om de entree voor de winkels te realiseren en een nieuw parkeerterrein voor de bewoners in te richten. Daarnaast hebben we een klein park aangelegd. Ook hebben we, samen met Van Gelder Verkeerstechniek, de openbare verlichting rondom het Koggeschip vernieuwd. Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van grondwerk, riool-, infiltratie- en verhardingswerkzaamheden.

Al met al hebben we samen met de gemeente Deventer gewerkt aan een mooi project en zijn we trots op het eindresultaat!

Wethouder Arjan Klein ontvangt CO2-jaarverslag van Van Gelder

Uit handen van Mink Jaap Ypma, directeur Integrale Projecten van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, ontving wethouder Arjan Klein vandaag het CO2-jaarverslag van Van Gelder. Hiermee wil Van Gelder ook aan de gemeente Elburg laten zien dat het zich inzet voor het klimaat, door duurzame en innovatie toepassingen. Het jaarverslag dat wethouder Klein kreeg uitgereikt is het enige geprinte exemplaar, verder wordt het jaarverslag digitaal verzonden naar relaties en collega’s.

De overhandiging vond plaats voor een van de nieuwe vrachtwagens. Deze vrachtwagens zijn een stuk zuiniger en zorgen dus voor minder CO2-uitstoot. In het CO2-jaarverslag zijn deze vrachtwagens ook te vinden, maar is bijvoorbeeld ook een interview te lezen met onze duurzaamheidscoördinator Niels van der Goot en leggen we uit hoe het CO2-projectplan is toegepast in het project Zamen perceel Noord.

Wethouder Arjan Klein: “Wij vinden het als gemeente Elburg fantastisch dat een toonaangevend bedrijf uit onze gemeente zich inzet voor het klimaat. Het laat zien dat bedrijven goed in staat zijn om verantwoord te ondernemen en rekening houden met onze toekomst. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van overheden, burgers en bedrijven. Ik ga het verslag met interesse lezen en ben benieuwd naar de resultaten.”

Verder komt ook het initiatief Mijn Stad Klimaatbestendig aan bod, verklapt zuinigste rijder Bram Kali zijn geheim en geven we uiteraard flink wat tips. Het CO2-jaarverslag van Van Gelder is hier te lezen.

 

Nieuw certificaat voor de Aannemingsmaatschappij

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is sinds december 2018 de trotse bezitter van het KIWA certificaat Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen. Dit certificaat komt goed van pas bij ons onderhoud aan drukriolering en gemalen, zoals we dat uitvoeren voor de gemeenten Voorst, Brummen, Hattem en Nunspeet (zie de pagina van dit project). Ook van onze nieuwe storingsbus maken we op deze projecten veel gebruik.

Vertrouwd verder

Dankzij dit certificaat en ons materieel kijken we vol vertrouwen naar de toekomst, waarin we ons vakmanschap graag inzetten om een zo groot mogelijk deel van Nederland te blijven voorzien van goed onderhouden (druk)riolering en gemalen!

Coolsingel tijdens Dag van de Bouw open voor publiek!

Op zaterdag 15 juni aanstaande is iedereen welkom om een kijkje achter de schermen te nemen bij de renovatie van de Coolsingel. Normaliter is de bouwplaats niet toegankelijk voor publiek, maar op zaterdag 15 juni van 10:00 tot 16:00 maken we hierop een uitzondering tijdens de Dag van de Bouw. De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong én oud!

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder een grootschalige renovatie uit van de Coolsingel. Dé straat van Rotterdam is nu nog een vierbaans rijweg, maar wordt een verkeersluwe boulevard met monumentale allure. Uiteindelijk blijven er twee rijstroken over en wordt de beschikbare ruimte ingericht met een brede fietsstraat en wandelboulevard. Bij de herinrichting wordt veel gebruik gemaakt van natuursteen. Medio 2021 is het project naar verwachting gereed. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Activiteiten

Tijdens de Dag van de Bouw laat Van Gelder graag zien hoe ver de Coolsingel inmiddels gevorderd is en kun je letterlijk je eigen steentje bijdragen aan het project. Naast het leggen van een stukje natuursteen, is er nog veel meer te zien en te beleven voor jong en oud. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken met een hoogwerker, graven met een mobiele kraan en een kleurwedstrijd.

Projectleider Peter Dekker is de vijftiende ook aanwezig: “We geven op ons terrein alle Van Gelder-bedrijven die hieraan meewerken, een podium en ik nodig iedereen graag uit om op 15 juni verder kennis met ons te maken: met onze kennis en kunde, ons materieel en onze mensen die elke dag klaarstaan om hier iets moois van te maken.”

Dat wil je niet missen!

Kortom: aanstaande zaterdag 15 juni valt er een hoop te zien en te beleven aan de Coolsingel in Rotterdam. Dat wil je niet missen! Volg al het nieuws rond dit evenement via Facebook, zet jezelf op ‘aanwezig’ en nodig je vrienden en familie ook uit!

Innovatieve oplossing voor walsverbod

Bij het aanleggen van nieuw asfalt zijn walsen nodig om de hoge verdichting te realiseren die het asfalt zijn stevigheid geeft. Walsen zijn echter zware machines, die, als ze over bestaand asfalt rijden, daar schade aan toe kunnen brengen. Om dat te voorkomen, hanteert Rijkswaterstaat sinds enkele jaren een walsverbod, waardoor het niet meer toegestaan is om walsen over de bestaande weg naar het werkvak te manoeuvreren. Dit vraagt om tijd- en geldrovende maatregelen van de aannemer.

Ondernemende medewerkers

Medewerkers van Van Gelder hebben daarop de handen ineengeslagen en samen een innovatieve oplossing bedacht én ontwikkeld, die met weinig tijd, moeite en kosten gerealiseerd kan worden. Door speciale banden die om de wals gelegd kunnen worden, wordt het bestaande asfalt beschermd en komt de wals toch zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een ander vervoersmiddel aan op de plek van bestemming. Dat bespaart een hoop tijd, geld én CO2-uitstoot!

Veelbelovend

Een eerste pilot is inmiddels een feit en mag gerust een succes genoemd worden, zoals in de video hieronder is te zien. De komende tijd zal Van Gelder extra energie steken in de verdere ontwikkeling van deze banden, zodat we helemaal klaar zijn voor toekomstige projecten.

Thomas van Aquinostraat (Tilburg) naar volle tevredenheid opgeleverd

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is sinds de zomer van 2018 actief aan en rond de Thomas van Aquinostraat in Tilburg. In opdracht van de gemeente Tilburg werd groot onderhoud uitgevoerd, waarbij tegelijk de gehele wijk een nieuw aanzicht kreeg en de verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid mede werden vergroot middels een nieuw stadspark. Bij de uitvoering is ook gedacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is een drinkwatertappunt van Join the Pipe geïnstalleerd en een social sofa geplaatst om de sociale verbinding in de wijk te stimuleren.

Woensdag 8 mei vond de feestelijke opening plaats in aanwezigheid van wethouder Mario Jacobs. Het feest werd goed bezocht door circa 150 man, onder wie ook een twintigtal kinderen, die dankbaar gebruikmaakten van de aanwezigheid van de ijscoman en de nieuwe speeltoestellen. Rond 16 uur werd het nieuwe park officieel geopend middels de onthulling van de social sofa. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Tongerlose Hoef, die zowel tijdens het feest als tijdens de uitvoering van het project veelvuldig haar faciliteiten aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Zowel de gemeente Tilburg als Van Gelder kijken met een bijzonder positief gevoel terug op de samenwerking bij dit project. Dat blijkt ook uit de zogeheten Past Performance meting, waarbij de opdrachtgever beoordeeld in welke mate de aannemer naar tevredenheid heeft gewerkt op verschillende thema’s. Op dit project is een totaalscore door Van Gelder behaald van maar liefst een 9,4. Volgens commercieel directeur Henk Brouwer van Aannemingsmaatschappij Van Gelder is het zelfs de hoogste score tot nu toe voor een project van deze omvang, en dan ook nog inclusief participatie, ontwerp en uitvoering. Met recht een resultaat om trots op te zijn dus!

Bergentheim klimaatbestendig

In opdracht van de gemeente Hardenberg werkt Van Gelder aan de herinrichting van het Bastingplein in Bergentheim. Onderdeel van dit project is het creëren van waterberging onder het Bastingplein door een fundering van grove stenen (Schots graniet, zie foto). Het water loopt bij een regenbui via de toegepaste Permeoblokken van De Hamer Beton B.V. in deze fundering. Door de ruimte tussen de stenen kan hier water vastgehouden worden, waarna het in de ondergrond kan wegtrekken.

Deze maatregel levert een bijdrage aan klimaatadaptatie in Bergentheim en sluit daarmee naadloos aan op andere duurzaamheidsinitiatieven van Van Gelder, zoals de deelname aan het samenwerkingsverband Mijn Stad Klimaatbestendig.

Ga naar deze website voor meer informatie en ontdek de mogelijkheden om ook uw project klimaatbestendig en toekomstklaar te maken.

Asfalt Productie Tiel (APT) officieel geopend

Op dinsdag 26 maart opende directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom officieel de duurzaamste asfaltinstallatie van Nederland: Asfalt Productie Tiel (APT). Van Gelder deelt deze asfaltproductie met mede-aandeelhouders Ballast Nedam en Boskalis Nederland. Gezamenlijk zijn we er trots op dat de installatie het meest circulaire asfalt van Nederland kan produceren.

35% gasreductie

De nieuw gebouwde installatie is zo ingericht, dat het op een duurzame manier diverse asfaltmengsels kan produceren. Twee productiestromen kunnen gericht en daardoor zeer efficiënt verwarmd worden, waardoor een aanzienlijke energiereductie wordt behaald.

De eerste productiestroom bevat secundair materiaal zoals freesasfalt. Deze stroom wordt in een trommel indirect verwarmd met hete lucht. Dat voorkomt het verbranden van de bitumen, dat nog op het freesasfalt zit. Zo is het mogelijk het materiaal tot een hogere temperatuur te verwarmen dan in een traditionele asfaltinstallatie. De verwarmingslucht wordt opgevangen en opnieuw gebruikt waardoor energie wordt bespaard. Schadelijke stoffen, zoals COx, NOx en SOx, worden direct thermisch na-verbrand, wat de uitstoot enorm verlaagt.

De tweede stroom bevat primaire stoffen zoals zand en steenslag. Omdat de secundaire stoffen met hete lucht worden verwarmd, is het niet nodig om de temperatuur van de primaire stoffen extra te verhogen om de gewenste eindtemperatuur van het asfaltmengsel (primaire en secundaire stroom) te halen. Dat levert een gasbesparing van 35% op met een even hoge CO2-reductie.

60% RZOAB

De eerste asfalttonnen uit de nieuwe installatie liggen inmiddels al op de Nederlandse wegen. Jaarlijks verwacht de Asfalt Productie Tiel zo’n 500.000 ton te gaan produceren. Tijdens de opening, waar zo’n 200 gasten bij aanwezig waren, werd aan iedere genodigde een duurzame (boor)kern meegegeven met eveneens een noviteit op het gebied van asfalt: een nieuw type mengsel van 60% RZOAB.

Met zowel de installatie als het nieuwe type asfaltmengsel speelt de Asfalt Productie Tiel in op een duurzame en innovatieve toekomst.

Meer informatie over onze asfaltproductie

Student-event op de RijnlandRoute

Valentijnsdag stond bij Van Gelder niet alleen in het teken van de liefde tussen twee personen. Het was ook de perfecte dag om studenten en stagiair(e)s iets te laten proeven van onze liefde voor de vele mooie projecten waaraan elke dag gewerkt wordt. In Leiden was een heus studentenevenement georganiseerd om onder begeleiding de RijnlandRoute te bezoeken. Stagiaire directiesecretaresse Anne van de Streek vertelt hieronder over deze middag.

“De middag begon om 15:00 uur op de werkplaats van Van Gelder. Hier kregen we eerst een rondleiding over het project. Vervolgens brachten we een bezoek aan het informatiecentrum, waar we via een korte presentatie en een film een goed beeld kregen van het project RijnlandRoute.

Uitzicht

Bij het informatiecentrum werd dankbaar gebruik gemaakt van de uitkijktoren, van waaruit je een goed uitzicht had over het hele project.

Om vijf uur gingen we gezamenlijk met de bus naar de Brasserie in Leiderdorp, waar na een korte presentatie iedereen gezellig en onder het genot van een borrel de dag kon bespreken.

Stage?

Volgens studenten Emil Maters en Laurens van Mierlo was het een geslaagde dag. Ze vonden dat het goed geregeld was en ze hebben een duidelijk beeld van Van Gelder en het Rijnlandproject. En reken maar dat ze geïnteresseerd zijn in een stage bij Van Gelder!

Al met al was het een middag die ons nog lang zal bijblijven. Het is tenslotte niet elke dag, dat je de kans krijgt om op zo’n groot project rond te lopen en al je vragen te stellen!”

Van Gelder samen met Mobilis tweede Best presterende bouwproject van 2018

De combinatie Mobilis-Van Gelder werkt vanaf januari 2018 aan de vernieuwing van het buitengebied van het Amstelstation en het uitbreiden van de fietsparkeerkelder. Maandag maakte het project kans om tijdens de zogeheten Bewuste Bouwers Boost door – jawel – Bewuste Bouwers verkozen te worden tot Best presterend bouwproject van 2018. Bewuste Bouwers heeft tot doel om samen te werken aan een beter imago van de bouwsector. De Boost is een jaarlijkse prijsuitreiking en staat dit jaar in het teken van de communicatie voorafgaand, tijdens en na de bouwperiode.

Een 9,1 dankzij de Kerstman
Het tot een minimum beperken van hinder en overlast is natuurlijk bij élk project een speerpunt van ons. Een goede communicatie met bijvoorbeeld omwonenden, of, in dit geval, reizigers en andere betrokkenen, is daarbij onontbeerlijk. Omdat het in het geval van het Amstelstation een bijzonder diverse, en bovendien: anonieme groep mensen betreft die potentieel hinder van het project kan ervaren, zijn er meerdere, verschillende, communicatie-acties ingezet. Zo werd gebruik gemaakt van een app om reizigers die in de buurt waren, te waarschuwen dat er een bepaalde omleidingsroute in werking was gesteld of dat er bijvoorbeeld een bushalte tijdelijk was verplaatst, werd er gebruik gemaakt van kaartjes en spandoeken en als klap op de vuurpijl was daar in december de kerstman om alle reizigers te bedanken voor hun medewerking en begrip en te trakteren op een warm drankje.

Al deze inspanningen werden tijdens de audit van Bewuste Bouwers beloond met een 9.1 en plaatsing in de top 3 projecten die dus kans maken op die felbegeerde titel van ‘Best presterend bouwproject van 2018.’ Als het aan onze ontwerpleider Robert Beumer ligt, krijgen we die prijs in elk geval. “Het is vooral bijzonder hoeveel maatregelen we hebben ingezet om de hinder te beperken en welke inzet iedereen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat echt iedereen op tijd geïnformeerd werd over bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatste bushalte.”

Tijdelijke buitengebruikname
Door het harde werk van de combinatie Mobilis-Van Gelder was het uiteindelijk mogelijk om het station voor fietsers en voetgangers voortdurend bereikbaar te houden. Alleen voor automobilisten en trams werd het station tijdelijk buiten werking gesteld. “Toen is in een periode van slechts twee weken keihard en 24/7 doorgewerkt om de trambaan te verleggen en alle andere werkzaamheden uit te voeren, zodat ook daar de hinder weer zoveel mogelijk beperkt kon worden.” Daar is het projectteam terecht trots op.

Wil je met eigen ogen zien wat er tijdens die tijdelijke buitengebruikname allemaal is gebeurd? Bekijk dan de timelapse die hiervan is gemaakt.

UPDATE: Onze 9,1 was helaas net niet genoeg voor de winst, maar we zijn evengoed trots op onze tweede plaats! Hoe dan ook zullen we er ook in de toekomst alles aan blijven doen om de hinder van onze projecten tot een minimum te beperken. Tijdens de Bewuste Bouwers Boost zijn daar opnieuw mooie handvatten voor gegeven.

Eerste bomen geplant in Tiny Forest Hardenberg

Vanochtend heeft wethouder Gitta Luiten van de gemeente Hardenberg, samen met basisschoolleerlingen uit diezelfde gemeente en afgevaardigden van IVN NatuureducatieWavin en Van Gelder de eerste bomen in het Tiny Forest in park Boesemeer in Hardenberg geplant. Namens Van Gelder, dat samen met Wavin als sponsor optrad, was regiodirecteur Gerhard Weitkamp van de partij en ook hij nam een boom(pje) voor zijn rekening.

“Het idee van de Tiny Forest is dat kinderen spelenderwijs over de natuur kunnen leren”, legt de wethouder uit. Daar hoort ook het bijhouden van de groei bij, vandaar dat er nu dus zulke jonge boompjes zijn geplant. Naast het educatieve doel, zorgt het Tiny Forest ook voor verkoeling op warme dagen, voor meer biodiversiteit en voor waterberging bij zware regenval. “Reden genoeg dus voor Van Gelder om dit duurzame initiatief te sponsoren”, aldus Gerhard.

Dat Van Gelder nu dit project samen met Wavin sponsort, is niet zo verwonderlijk. De twee organisaties hebben al jarenlang een duurzame samenwerking met elkaar. Gerhard: “Dat werkt gewoon altijd heel fijn en de eerdere samenwerkingen hebben ervoor gezorgd dat er nu gezamenlijk geld beschikbaar was om dit te kunnen doen. Hoe mooi is dat?”

Gitta Luiten en Gerhard Weitkamp planten een boom in het Tiny Forest. Foto is gemaakt door Harry Kruiper.

Schoon drinkwater voor iedereen

In opdracht van de gemeente Tilburg werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan de vernieuwing van de Thomas van Aquinostraat. Om de verkeersveiligheid te vergroten, wordt de straat opgeknipt middels de aanleg van een nieuw park, dat Van Gelder ontworpen heeft. Bij een groen park horen natuurlijk ook groene voorzieningen. Daarom kiezen we ervoor om de samenwerking aan te gaan met Join The Pipe en een tappunt voor drinkwater aan te leggen in dit park. En niet zomaar een watertappunt, want een deel van de aanschafprijs wordt gedoneerd aan schoondrinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. Deze bijdrage komt ten goede aan het plaatsen van handpompen en het uitdelen van herbruikbare flessen aan schoolkinderen in Afrika. Dit soort projecten wordt uitgevoerd in verschillende landen, waaronder Tanzania, Kenia, Benin, Burkina Faso, Gambia en Ghana.

Met deze samenwerking vangt Aannemingsmaatschappij Van Gelder drie vliegen in één klap. We gaan verspilling tegen, helpen het milieu en dragen in ontwikkelingslanden bij aan meer toegang tot schoon en veilig drinkwater. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten over ons project aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg? Klik hier.

Duurzaam en circulair groenbeheer langs A6

Rijd je over de A6 bij Lelystad, dan kun je er bijna niet omheen: er staan rijen vol prachtige populieren langs de weg. Die zorgen al jarenlang voor een mooie groene omgeving en een goed leefgebied voor bijvoorbeeld vleermuizen. Natuurlijk worden de bomen ook ouder, en een groot deel van deze populieren staat er al ruim veertig jaar. Die leeftijd maakt ze vatbaarder voor schimmels en parasieten en verhoogt het risico op afsterven of omvallen. Daarom besloot Rijkswaterstaat dat de bomen het beste nu kunnen worden vervangen. Zo wordt het gevaar afgewend voor het een gevaar is, en kan het hout dat de bomen opleveren bovendien nog een tweede leven krijgen, nu het nog van goede kwaliteit is.

Samen met aannemingsmaatschappij Krinkels wordt vanaf maandag 15 oktober gestart met de werkzaamheden om de ruim 7000 populieren te vervangen. Vervangen, ja. Want de bomen worden niet alleen verwijderd, er komen ook nieuwe bomen en struiken voor terug. Die worden gefinancierd door de opbrengst van de houtoogst van de oude populieren. Zo ontstaat er een circulair en duurzaam systeem en worden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het plaatselijke ecosysteem blijft zoveel mogelijk in stand; de vleermuizen behouden hun vlieg- en foerageerroutes, ook tijdens de werkzaamheden. Naast de nieuwe populieren, zal de herbeplanting ook bestaan uit struikgewas en, indien mogelijk (in overleg met plaatselijke imkers), bloeiende planten ten behoeve van honingbijen en andere insecten.

Het gehele project moet in het voorjaar van 2019 afgerond zijn. Voor meer informatie klikt u hier.

Bovengemiddelde score voor Bewust Bouwen op Coolsingel

Een 7,4, daar kun je mee thuiskomen. Dat cijfer kreeg het werk aan de Coolsingel in Rotterdam, waar Aannemingsmaatschappij Van Gelder verantwoordelijk voor is. Een bovengemiddelde score en daar zijn we trots op!

Werken aan de Coolsingel is werken aan een icoon op één van de drukste plekken in Rotterdam. Het is dan ook niet meer dan normaal dat omgevingsbewustzijn en vakmanschap daar hand in hand gaan. Het werken volgens de richtlijnen van Bewuste Bouwers is daar een logisch gevolg van.

Zowel de gemeente Rotterdam als Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben bij de audit van Bewuste Bouwers bovendien een Goed Voorbeeld laten zien. De gemeente Rotterdam deed dat op het gebied van de sociale interactie met de omgeving en Van Gelder door het opstellen en naleven van de vijf Gouden Omgevingsregels voor het personeel.

Dit onderstreept het belang van een goede samenwerking met de omgeving, de klant en onze vakmensen. Want alleen samen maak je een werk aan de Coolsingel tot een succes.

Meer informatie over het project vind je hier.

Duurzame deklagen op A1 en A28

CO2-reductie is een punt dat bij Van Gelder hoog op de agenda staat. Omdat we met betrekking tot duurzaamheid een zo laag mogelijke impact op het milieu willen hebben. Het project Zamen perceel Noord is daar een mooi voorbeeld van. Bij het asfalteren van de A1 en A28 is en wordt er gebruik gemaakt van duurzame deklagen, die zorgen voor minder CO2-uitstoot.

Gerecycled asfalt en kunststof

Dit asfalt wordt geproduceerd met de helft aan oude deklaag als grondstof. Vijftig procent gerecycled asfalt dus. Daarnaast zitten er in dit asfaltmengsel gemodificeerde bitumen. Er wordt dan een soort kunststof toegevoegd aan de bitumen, waardoor je minder normale bitumen nodig hebt per ton asfalt. Uiteraard moet die kunststof ook gefabriceerd worden, maar de CO2-uitstoot die daarvoor nodig is, is een stuk minder dan bij de normale bitumen.

Reductie

Dat allemaal samen levert een reductie van 185,7 ton CO2 (14,26%) op en een reductie (18.1%) in MKI (Milieu Kosten Indicator) op het project. Dit alles draagt bij aan onze doelstellingen op het gebied van CO2-reductie (in 2020 ten minste 20% reductie t.o.v. het jaar 2010) en ook aan die van opdrachtgever Rijkswaterstaat (In 2020 ten minste 30% reductie t.o.v. het jaar 2009 én energieneutraal en circulair werken).

Herinrichting Splitting Drachten afgerond

De Splitting in Drachten is klaar! Dat wordt gevierd op 28 september. Georganiseerd door de gemeente Smallingerland. Tegelijkertijd is ook de feestelijke opening van het nieuwe busstation van het Knobelsdorffplein. Twee projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door de provincie Fryslân.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft de Splitting in het afgelopen jaar volledig gereconstrueerd. Het is één van de grote doorgaande wegen in Drachten en één van de routes naar het ziekenhuis. Van Gelder heeft dit werk aangenomen op basis van EMVI, waarbij de kwaliteitsscore de doorslag gaf.

Een aantal elementen in het plan:

  • Aanleg bypass, waardoor verkeer de Splitting kon blijven gebruiken. Vooral belangrijk voor ambulances die deze route richting  het ziekenhuis gebruiken. Bovendien staat de Splitting bekend als de drukste busroute van Friesland.
  • Tijdelijke parkeerplaats bewoners.
  • Vlogs gedurende de looptijd van het werk.

Permavoid-kratten

Ondergronds is het oude, gemengde rioleringsstelsel vervangen door een gescheiden stelsel van een hemelwaterriool en een vuilwaterriool. Een bijzonder element dat ook buiten het zicht blijft, zijn de Permavoid-kratten. Die kratten zijn aangebracht onder een groot deel van de fietspaden.

Deze kratten zorgen voor een tweede maaiveld onder het fietspad, doordat er ruimte onder blijft. Daardoor kunnen de bomen die langs het fietspad staan goed hun wortels kwijt. Voor die wortels is het belangrijk om zuurstof te krijgen. Iedereen kent wel de wegen die door de wortels van bomen behoorlijk ongelijk zijn geworden. Dat zal met dit fietspad niet gebeuren. Deze kratten hebben dus zowel voor de bomen als voor de wegen een positieve invloed.

Veiligheid

Bovengronds zijn de veranderingen veel zichtbaarder. De weg is nu uitgevoerd in beton een heeft aan beide zijden vrijliggende fietspaden in twee richtingen. Terwijl fietsers voorheen gebruik maakten van de fietssuggestiestroken op de brede rijbaan. En er zijn nogal wat fietsers die langs de Splitting rijden. Naast een ROC is er ook een middelbare school gevestigd aan de Splitting. In totaal zijn er ongeveer 4500 scholieren en studenten. De veiligheid is met de nieuw aangelegde fietspaden flink verbeterd.

Schipholweg Haarlem voorzien van stil asfalt

Als onderdeel van de Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) is de Schipholweg in Haarlem door Aannemingsmaatschappij Van Gelder voorzien van een geluidsreducerende asfaltlaag Deciville.

Vakmanschap: twee dagen heen, twee dagen terug

In vier dagen tijd is het groot onderhoud verricht aan de Schipholweg. Dinsdagochtend is er begonnen met het schoonmaken van de kanten en het frezen van de belijning. Daarna is het grote frezen gedaan en vervolgens is de laag Deciville aangebracht. Op woensdag zijn de markering, de lussen en scheidingsbanden aangebracht. Na het inregelen van de verkeersregelinstallatie kon de weg weer open.

 

Hetzelfde kunstje dat op dinsdag en woensdag richting de stad is gedaan, is herhaald op donderdag en vrijdag, maar dan in de omgekeerde richting. Een knap staaltje vakmanschap.

Regisserende gemeente

Zoals gezegd zijn de werkzaamheden onderdeel van de ROGO met de gemeente Haarlem. Meer informatie over die speciale overeenkomst, met de gemeente als regisseur, vind je hier.

Van Gelder werkt aan monumentale Maastunnel: natuursteenbanden en geel asfalt

Grote kans dat je het op social media of ergens anders al gelezen hebt: Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkt in Rotterdam aan de Maastunnel. En dat is best een speciaal project. Hoogste tijd dus om daar op onze eigen website ook aandacht aan te besteden. De aangewezen persoon daarvoor is projectleider Peter Dekker van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, die vlak nadat hij bij Van Gelder kwam werken al verantwoordelijk werd voor dit project. “Dat was in mei 2016. Toen zijn we al begonnen met het maken van proefstukken, de voorbereidingen en uiteindelijk zijn we in juli 2017 buiten begonnen.” Allemaal in opdracht van de Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM).

“Niet voor iedere stratenmaker weggelegd”

Allereerst moest er gesloopt worden, maar dan wel slopen met beleid. De Maastunnel is immers een monument en de oudste tunnel van Nederland (uit 1942). “Vooral het verwijderen van de monumentale natuursteenbanden was een flinke opgave”, zegt Peter. “Die moesten er namelijk heel uit, zonder beschadigingen, want ze moesten er ook weer heel in.”

Niet alleen het verwijderen van de natuursteenbanden was een grote klus, ook het behandelen voor terugplaatsing nam aardig wat tijd in beslag. “Op het zicht zagen ze er heel mooi uit, maar toen we ze eruit hadden gehaald bleek het gedeelte dat onder het asfalt zat heel grof en ongelijk te zijn. Dat maakte het terugplaatsen dan ook een lastige klus. Werk dat niet voor iedere stratenmaker is weggelegd”, aldus Peter.

Geel, net als vroeger

Nog even terug naar het slopen. Naast het verwijderen van de natuursteenbanden moest ook het asfalt worden weggehaald. Daarna werd er begonnen met het voorbehandelen van het betonoppervlak en het aanbrengen van een vloeistofdicht membraan. Vervolgens werden de natuursteenbanden teruggeplaatst en kon er begonnen worden met het asfalteren. Maar geen gewoon asfalt, nee, geel asfalt.

Waarom geel? Omdat de Maastunnel vroeger ook vol lag met gele stenen en de architect de tunnel graag weer in ere wil herstellen. “Nou is dat aanbrengen van geel asfalt op zichzelf niet heel bijzonder”, vindt Peter. “Maar wat het wel bijzonder maakt is dat in dat asfalt een witte reflecterende steensoort zit die, in combinatie met gele LED-verlichting op de wanden, zorgt voor de constante gele kleur.”

Nu van Zuid naar Noord

Nu vraag je je als lezer misschien af: maar dat asfalt is van zichzelf toch al geel? Op die vraag heeft Peter natuurlijk wel een antwoord. “De gele kleurstof van het asfalt zit in bitumen, maar die bitumen worden er door het verkeer eigenlijk afgereden. Dus zal het geel langzaam maar zeker vervagen. Door de reflecterende steensoort en de LED-lampen zorgen we ervoor dat de gele kleur altijd blijft.”

De werkzaamheden in de ene buis van de tunnel, die van Noord naar Zuid, zijn klaar. Vanaf de bouwvak is de tweede buis, die van Zuid naar Noord, aan de beurt. “En dan is het de bedoeling dat we volgend jaar juli klaar zijn”, zegt Peter. “Je werkt constant in en aan een monument, alles moet met beleid gebeuren, het is gewoon een hele mooie klus.”

Amsterdam kiest Van Gelder voor duurzame bestrating

Betonnen bestrating met een hoog percentage gerecycled materiaal. Daar heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder, in samenwerking met Struyk Verwo Infra, punten mee gescoord bij de gemeente Amsterdam. Sterker nog, daarmee heeft Van Gelder de aanbesteding (op beste prijs-kwaliteitverhouding) voor de herinrichting van de Comeniusstraat-Oost gewonnen.

Betonketen

De aanbesteding werd gewonnen op basis van criteria die voortvloeien uit principes van de Betonketen. Dat is een duurzaamheidsnetwerk waar de gemeente Amsterdam en Van Gelder al vanaf het begin deel van uitmaken. De Betonketen heeft als doel om bij civiele projecten betonmaterialen te verduurzamen. Waarom? Omdat beton als bouwmateriaal één van de grotere milieubelasters is, door de grote hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de productie van nieuw beton.

Belangrijk bij de aanbesteding van de Comeniusstraat-Oost was dan ook om betonnen bestratingsmaterialen aan te bieden met een zo laag mogelijke milieu-impact (MKI-waarde). Dat is dus gelukt. Van Gelder is blij met de nieuwe opdracht en zal de komende maanden met gepaste trots een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de stad Amsterdam.

Van Gelder neemt W. van den Heuvel en Zoon Infra over

Van Gelder Groep heeft op 25 juli 2018 het bedrijf W. van den Heuvel en Zoon Infra uit Rhoon overgenomen. Van den Heuvel Infra is gespecialiseerd in werkzaamheden op het gebied van Lightrail. Hierbij gaat het voornamelijk om het realiseren, vervangen en onderhouden van tram- en metrospoor. De overname stelt Van Gelder in staat om nog beter in te spelen op het aannemen en realiseren van grote binnenstedelijke projecten.

W. van den Heuvel en Zoon Infra is opgericht in 1956 als transportbedrijf voor wegenbouwmaterialen, en is sinds de jaren zeventig steeds meer gespecialiseerd in een civieltechnische partner met een breed scala aan werkzaamheden. Vanaf 2005 is
Van den Heuvel Infra zich ook gaan richten op Lightrail en is het uitgegroeid tot een toonaangevende en betrouwbare partner op de markt van de binnenstedelijke railinfra. In 2017 heeft het bedrijf een omzet gerealiseerd van ca.19 miljoen euro, met een vast personeelsbestand van 20 fte.

Van den Heuvel Infra blijft opereren als zelfstandig bedrijf, met de heer Don Hensen als bedrijfsleider. De heer Hensen is sinds 2006 al werkzaam bij Van den Heuvel Infra en een vertrouwd gezicht bij opdrachtgevers. De medewerkers van Van den Heuvel Infra en van Van Gelder zijn inmiddels geïnformeerd over de overname. Samen gaan we ‘vertrouwd verder’ de toekomst in.

 

 

 

 

 

Toast op de overname. Namens Van Gelder: Henk Jan van der Veer, Leendert Ripping en Gert Veenhof. Namens W. van den Heuvel & zoon Infra: Peter Commissaris en Don Hensen.

Noord/Zuidlijn open: stationssystemen op orde dankzij Van Gelder

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam is officieel geopend en Van Gelder Verkeerstechniek heeft daar ook haar steentje aan bijgedragen. Niet aan die opening, maar wel aan de realisatie van nieuwe stationssystemen voor de zeven metrostations. Alles om de reiziger van de juiste informatie- en communicatie te voorzien.

Van Gelder Verkeerstechniek was (in opdracht van Siemens) verantwoordelijk voor het monteren en aanleggen van de apparatuur en bekabeling. En daarnaast ook voor de uitbreiding en vervanging van de diverse installaties op de 33 bestaande stations en het datacenter van GVB.

De volgende stationssystemen heeft Van Gelder Verkeerstechniek vervangen, geplaatst en in werking gesteld, inclusief werkzaamheden aan het bestaande metronet:

  • Omroepinstallaties
  • Cameratoezicht
  • Intercom (contact met meldkamer)
  • Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)
  • Netwerkwerkverbindingen

Wij hopen uiteraard dat dit alles zal bijdragen aan een goede reiservaring van Noord naar Zuid, en weer terug. Meer informatie over dit project kun je hier vinden.

 

Integraal project 

Ook Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken zijn indirect betrokken geweest bij de bouw van de Noord/Zuidlijn. Maar dan hebben we het over de ‘bovengrondse’ bouwactiviteiten. Want ook boven de Noord/Zuidlijn ging er namelijk flink wat op de schop en in het project Rode Loper is eigenlijk het hele tracé van de nieuwe metrolijn op orde gemaakt.

De Aannemingsmaatschappij was daarin verantwoordelijk voor de Ferdinand Bolstraat, het Rokin en de Munt. Daarbij ging het om het aanpassen van de ondergrondse infra (leidingen voor gas, drink- en afvalwater en kabels voor elektra) en om een complete vernieuwing van de maaiveldinrichting (straatwerk, openbare verlichting, trambaan en –station). Het kabels en leidingenwerk werd door Van Gelder KLM gedaan, de openbare verlichting door Van Gelder Verkeerstechniek.

Hier lees je wat Van Gelder in de Ferdinand Bolstraat allemaal heeft gedaan.

En in ons jaarverslag staat ook nog een mooi artikel over het project Rode Loper. ‘Werken in het centrum van Amsterdam, complexer kan bijna niet’.

Combinatie Mobilis, Van Gelder en De Jong Zuurmond tekent tienjarig gebiedscontract Noord-Holland Zuid

De provincie Noord-Holland heeft het gebiedscontract Noord-Holland Zuid gegund aan de combinatie Mobilis, Van Gelder en De Jong Zuurmond.

De combinatie richt zich in dit gebiedscontract op het onderhoud van de weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties, gladheidsbestrijding, incidentenmanagement, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en de vaarwegen de Ringvaart en de Amstel. Het contract heeft een looptijd van tien jaar. Vanuit Van Gelder zijn de Aannemingsmaatschappij en Van Gelder Verkeerstechniek betrokken bij de werkzaamheden.

Beheer en onderhoud

Het gebied betreft de Haarlemmermeer en strekt zich uit via Schiphol naar Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De provincie Noord-Holland ontwikkelt zich van een activiteit gestuurde organisatie, naar een organisatie waarbij steeds meer de rol van regisseur wordt gekozen. Het beheer en onderhoud wordt effectiever en efficiënter uitgevoerd door marktpartijen het werk op tactisch en operationeel niveau te laten uitvoeren. Daarbij draagt de combinatie de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het gebied.

De combinatie heeft een aanbieding gemaakt, waarbij de opdrachtgever onze invulling van samenwerking, transitie en duurzaamheid hoog heeft gewaardeerd. Samen met de prijs leverde dit voor de combinatie de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op. Wij zijn daar enorm trots op!

Gemeente Leiden gaat met hulp van Van Gelder biobased en circulair

Een duurzaam (energie) beleid hebben is één, maar een duurzaam beleid uitvoeren is twee. Bij de herinrichting van de Maresingel en de Rijnsburgersingel wordt dit door de gemeente Leiden concreet gemaakt met het toepassen van materialen die biobased zijn en passen bij een bio- en circulaire economie. Aannemingsmaatschappij Van Gelder past bij de herinrichting twee bijzondere asfaltmengsels toe.

De gemeente Leiden heeft bij de uitvraag voor deze aanbesteding de marktpartijen uitgedaagd te komen met duurzame producten. Dit past ook uitstekend in het nieuwe beleidsakkoord 2018 – 2022, waarbij het thema is: ‘Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden’. De stad wordt stapje voor stapje ‘klimaatneutraal’ gemaakt, waarbij de ambitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn!

Enorme CO2-reductie

Van Gelder heeft in samenwerking met bitumenspecialist ESHA een zogenaamde biobased bitumen ontwikkeld, waarbij een deel van de bitumen (fossiele brandstof, aardolie), maar liefst 26%, is vervangen door natuurlijke oliën. Dit wordt zowel toegepast in de onderlagen als in de deklaag van steenmastiekasfalt. Daarnaast wordt er in de onderlagen van de asfaltconstructie het zogenaamde Circufalt toegepast, waarbij er voor 98% gebruik wordt gemaakt van secundaire bouwstoffen. Kortom voor de productie van circa 3.000 ton asfalt, hoeven er bijna 2.900 ton primaire grondstoffen niet worden ontgrond.

Een enorme bijdrage aan de CO2-reductie en een bijdrage aan de nationale en internationale afspraken over klimaat en duurzaamheid, zoals vastgelegd in het Verdrag van Parijs.

Meer weten over de herinrichting van de Maresingel en Rijnsburgersingel? Kijk dan op onze projectenpagina.

Een vliegende start voor de reconstructie van de N213

Vijf PSSU-dagen en het uitspreken van ambities. Beter kan een project eigenlijk niet beginnen. Althans, dat is wel de ervaring van alle betrokkenen rondom de reconstructie van de N213. Er werd kennisgemaakt, er worden zorgen gedeeld en er werd vertrouwen gekweekt. Kortom, een vliegende start.

PSSU-dagen zijn ProjectSamenwerkingStartUp-dagen. Vanuit het EMVI-plan voor dit project was de insteek om al in de opstartfase veel aandacht te schenken aan de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In dit geval de samenwerking tussen het Integraal Projectmanagementteam (IPM-team) van de provincie Zuid-Holland en de combinatie VoGel: Aannemingsmaatschappij Van Gelder en VOBI Beton- en waterbouw.

In de vijf dagen, elk met een andere insteek, leerden opdrachtgever en –nemer wederzijdse begrip te tonen en dezelfde taal te spreken. Om zo, al voor de echte start van het project, op één lijn te zitten. Op de vijfde en dus laatste PSSU-dag werd door alle partijen onderstaande ambitie getekend.

Alle inhoudelijke informatie over het project vind je hier.

 

Dubbele besparing in Zwartsluis

Het centrum van Zwartsluis is een stukje duurzamer geworden, met dank aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek. In opdracht van de gemeente Zwartewaterland zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals aan de riolering, de parkeergelegenheid en de herinrichting van de openbare ruimte.

Wat daar duurzaam aan is? Nou de oude verlichting in het centrum is vervangen voor twintig nieuwe lichtmasten met LED-armaturen. Die lichtmasten hebben een passende ‘klassieke’ uitstraling en leveren een dubbele besparing op. De LED-verlichting levert namelijk zo’n 40% energiebesparing op en circa 45% aan besparing op onderhoudskosten.

Een mooi project waarbij Van Gelder via de integrale samenwerking een bijdrage heeft kunnen leveren aan de verduurzaming van de gemeente Zwartewaterland. Op 17 juli wordt het project officieel afgerond door wethouder Gerrit Knol.

Een perfect voorbeeld van integrale samenwerking

Wat doe je als je als Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkzaamheden uit moet voeren waarbij er een buitendienststelling van het spoor nodig is? Van Gelder Rail inschakelen natuurlijk! Dat is ook precies wat de Aannemingsmaatschappij heeft gedaan voor de onderhoudswerkzaamheden aan geluidschermen langs de A16.

Die werkzaamheden vonden afgelopen weekend plaats en daarbij werd er ook gewerkt boven het spoor in Zwijndrecht. Van Gelder Rail heeft voor de noodzakelijke werkzaamheden met betrekking tot spoorveiligheid gezorgd en ook voor de benodigde aardingen. Een mooie samenwerking waarbij gebruik is gemaakt van de kennis en kunde binnen de Van Gelder Groep. Met de complimenten van Rijkswaterstaat.

 

Oppassen voor Niet Gesprongen Explosieven

Veilig werken. Dan denk je bijvoorbeeld aan het gebruik van de juiste PBM’s of het nemen van verkeersmaatregelen, maar soms komen er bij veilig werken ook bijzondere zaken om de hoek kijken. Zoals bij het asfalteren van de toegangswegen en rolbanen bij het militair luchtvaartterrein in Deelen en de legerplaats in Oldebroek. Daar moeten de collega’s van Aannemingsmaatschappij Van Gelder namelijk rekening houden met Niet Gesprongen Explosieven (NGE).

Frezen kan leiden tot explosies

Zowel in Deelen als in Oldebroek is er tijdens de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebombardeerd en op beide locaties kan het dus zo zijn dat er nog bommen in de grond liggen die niet zijn afgegaan. Met name het doen van grondig onderzoek voorafgaand aan het frezen en asfalteren is noodzakelijk om veilig te kunnen werken op dit project. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de trillingen die worden veroorzaakt door het frezen en asfalteren, ertoe kunnen leiden dat niet gesprongen explosieven, van tot wel vier meter diep, alsnog exploderen.

Naast het doen van onderzoeken zijn de werkzaamheden deels aangepast: in plaats van asfalteren wordt er gewerkt met emulsieasfaltbeton (EAB). Bij het vervangen van het asfalt, dat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt gedaan, wordt er ook gebruik gemaakt van sealen.

Voor de veiligheid doet de Aannemingsmaatschappij dus NGE-onderzoeken, maar werken ze ook met OCE (Opsporen Conventionele Explosieven)-deskundigen en wordt er gegraven met beveiligde kranen.

Ter info: omdat er op militair terrein wordt gewerkt mogen er geen foto’s worden gemaakt.

Europese subsidie voor groen strooizout

Het duurt waarschijnlijk nog wel even, maar mocht er weer gladheid optreden dan wordt er in Noord-Holland getest met ‘groen strooizout’, gemaakt van sap uit bermgras. De provincie Noord-Holland heeft voor dat initiatief namelijk een Europese subsidie van 2,2 miljoen euro gekregen. Een initiatief waar Van Gelder vanaf het begin als partner bij betrokken is geweest en ook een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Met de subsidie kan de provincie bij gladheid gaan proefdraaien op de N504 bij Alkmaar. Maar wat is dat groen strooizout nou precies? Grass2Grit (die naam heeft het gekregen) is een dooimiddel dat gemaakt wordt van het sap van bermgras en dus een groen alternatief is voor strooizout. Want het is milieuvriendelijker en ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “We zijn erg blij dat het project deze subsidie heeft gekregen. In het bijzonder omdat het daarmee ook een mooie waardering is voor de provinciemedewerker die dit innovatieve concept heeft bedacht. Het laat zien dat Europa warm loopt voor groene en circulaire innovaties. We kunnen nu uitgebreid gaan testen en we hopen uiteraard dat we dit strooizout straks overal kunnen gebruiken.” 

Toeval

Het idee van gladheidsbestrijding met grassap komt van Hillebrand Breuker, beleidsadviseur bij de provincie Noord-Holland. “Bij toeval ontdekte ik dat het sap uit het gras behoorlijk zout is. Ik dacht: daar moet ik wat mee.” Er werd door TNO, Tauw, TU Delft en Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het grassap.

De conclusie was dat het als middel voor gladheidsbestrijding bruikbaar is. Inmiddels heeft een aantal enthousiaste partners zich bij het project aangesloten waardoor het idee in de praktijk kan worden gebracht.

Basisscholieren krijgen voorproefje op Dag van de Bouw en lunchen met gedeputeerde

Groep 7 van basisschool Sint Jozef mocht vandaag samen met Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Friesland, mee lunchen met alle bouwvakkers op de bouwplaats in Lemmer. Die lunch vond plaats nadat ze verschillende locaties langs de N359 hadden bezocht.

Daar kwamen ze meer te weten over de werkzaamheden aan de provinciale weg. Op zaterdag 2 juni, tijdens de Dag van de Bouw, is de bouwplaats open voor iedereen.

Samen met Van Gelder werkt de provincie Friesland aan de weg (de N359) door Lemmer. Wat gebeurt daar precies? En waarom gebeurt dat? De provincie Friesland is de opdrachtgever, maar wat doet een provincie eigenlijk? En wat doen wij als aannemer nou precies? Zo’n 170 kinderen van drie verschillende Lemster basisscholen kregen vandaag antwoord op deze – én nog veel meer – vragen.

Bouwplaats open

Ben je zelf ook nieuwsgierig naar het antwoord op bovenstaande vragen? Stap dan zaterdag 2 juni op de fiets en bezoek verschillende locaties langs de weg. Of stap in één van de treintjes, en laat u langs de locaties rijden. Een routekaartje kun je hier downloaden.

Meer weten over de werkzaamheden in Lemmer? Kijk dan hier.

Van Gelder legt waterberging aan naast Het Kasteel

Geen wateroverlast meer, schoon water om kunstgras te besproeien en een waterspeelplein voor kinderen. De aanleg van een nieuw waterbergingssysteem in combinatie met een filtersysteem moet daar voor zorgen. Dat alles wordt door Aannemingsmaatschappij Van Gelder gerealiseerd naast Het Kasteel, het voetbalstadion van Sparta Rotterdam.

Bij Sparta wachten ze met smart op dat nieuwe systeem, want op die manier kunnen ze met het gezuiverde regenwater hun kunstgrasveld besproeien. Nu moet dat nog met water uit de kraan. Kunstgras besproeien met “gewoon” grondwater kan nou eenmaal niet: “omdat daar ijzer in zit heb je binnen de kortste keren een bruin veld”, zei Koen Zuurbier van KWR, specialist in de ondergrondse opslag van zoet water, vorige week in het AD.

 

Arnold Wildekamp, projectleider van Van Gelder, legt uit hoe het nieuwe systeem werkt. “We brengen dus een ondergronds waterbergingssysteem aan, waarin 1400 kuub regenwater opgevangen kan worden. Die berging bestaat uit speciale kratjes die zijn ingepakt in waterdichte folie. Het water gaat vervolgens via een leiding naar het filtersysteem. Dat is eigenlijk een grote bak met planten waarin het water op natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Dat gezuiverde water wordt vervolgens weer dertig meter onder de grond gepompt en het zoete water komt dan na geruime tijd vanzelf weer naar boven. Dat water kan vervolgens gebruikt worden.”

 

Bekijk om een goed beeld te krijgen van het hele systeem ook deze presentatie.

Omdat het plein in het Spartapark toch op de schop gaat is er ook meteen gekozen voor een andere bovengrondse inrichting. De twee betonnen sportvelden die er nu liggen worden vervangen door een Cruyff Court, dat bovenop het waterbergingssysteem komt. Bij de pompinstallatie die op de filterbak is aangesloten komt een hendel om water af te tappen. Het water loopt via geultjes weer terug naar de filter. Op die manier ontstaat er een waterspeelplein.

Op 20 juni is er een feestelijke opening en wordt het nieuwe systeem in Spangen in gebruik genomen.

Kom kijken bij project Amstelstation op de Dag van de Bouw

Altijd al willen weten hoe het is om te werken bij een civiele bouwer? Of wat er allemaal komt kijken bij een groot project als het Amstelstation in Amsterdam? Kom dan op zaterdag 2 juni naar de bouwplaats bij het Amstelstation. Op die dag vindt namelijk de Dag van de Bouw plaats en kun je tussen 10:00 uur en 16:00 uur een kijkje nemen op het project en antwoord krijgen op al je vragen.

Bij het Amstelstation werkt de combinatie Mobilis-Van Gelder aan de vernieuwing van het buitengebied. Zo wordt de bestaande fietsparkeergarage uitgebreid en de infrastructuur op het Prins Bernhardplein en Julianaplein omgelegd. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Op 2 juni zullen wij je verwelkomen (met koffie, thee en limonade) bij de bouwkeet. Daar kun je zien wat er de afgelopen periode allemaal is gedaan, wat er allemaal nog moet gebeuren en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Uiteraard is er ook voor de kinderen genoeg te doen, met o.a. een springkussen. Verder zullen we in groepjes een rondleiding geven over het bouwterrein. Op die manier krijg je een uniek inkijkje in dit grote project.

Naast Mobilis en Van Gelder zijn ook de gemeente Amsterdam en ProRail verantwoordelijk voor de organisatie van deze leuke en informatieve activiteiten op de Dag van de Bouw.

Amsterdam wat te ver weg? Dan kun je op de Dag van de Bouw ook komen kijken bij ons project in Lemmer.

Windesheimstudenten op de step langs project Epe-Heerde

Een beetje warm, maar dat mocht de pret niet drukken vandaag. In totaal tachtig eerstejaarsstudenten van de hbo-opleiding Civiele Techniek van Windesheim bezochten het project N794 Epe – Heerde. ’s Ochtends een groep van veertig leerlingen en ’s middags de andere groep van veertig. Voor allemaal een eerste kennismaking met een aannemer.

In partycentrum de Keet van Heerde kregen alle studenten tekst en uitleg over het werken bij een aannemer. Wat kun je bij Van Gelder bijvoorbeeld allemaal worden als je deze hbo-studie hebt afgerond? Uiteraard werd er stilgestaan bij het project zelf, een zeer divers project en de leerlingen kregen een aanbestedingschallenge voorgeschoteld. Daarin mogen ze zelf gaan rekenen, tekenen en bedenken wat handig is als het gaat om bijvoorbeeld bereikbaarheid tijdens werkzaamheden.

Zo’n aanbesteding heb je natuurlijk niet zomaar even gemaakt, dus ook de studenten hebben een bepaalde periode om deze gereed te krijgen. Vervolgens zal een beoordelingscommissie naar alle plannen kijken en een winnaar uitroepen.

Na de presentaties en uitleg was het tijd om naar buiten te gaan om de herinrichting van de N794 zelf te bewonderen. Dat deed iedereen op de step. Een mooie manier om te kijken naar het stuk dat al gerealiseerd is en daar waar nu de werkzaamheden plaatsvinden. Al met al een geslaagde dag met alleen maar enthousiaste en blije gezichten.

Lees hier meer over het project N794 Epe – Heerde.

Dag van de Bouw: kom kijken bij ons project in Lemmer

Op zaterdag 2 juni (10:00-16:00 uur) vindt de landelijke Dag van de Bouw plaats en daar doen wij als Van Gelder ook aan mee. Samen met de provincie Friesland en de gemeente Lemmer organiseren we voor jong en oud van alles rondom de reconstructie van de N359 in Lemmer.

Op je eigen fiets of in een treintje kun je langs verschillende locaties gaan, om zo alles te weten te komen over werken in de civiele techniek, hoe zo’n reconstructie nou eigenlijk werkt, inmeten met nieuwe hightech-apparatuur, of waarom niet de gemeente, maar de provincie verantwoordelijk is voor dit project.

Wil je meer weten over dit project en de Dag van de Bouw? Kijk dan hier.

 

 

Leerlingen basisschool De Petteflet krijgen dode hoek training

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft deze week op basisschool De Petteflet in Groningen, in het kader van project Kostverloren, vier dode hoek trainingen verzorgd.

Foto’s: Henk Tammens

Ongeveer 100 leerlingen (en hun leerkrachten) werden, door medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en een chauffeur van Van Gelder, voorgelicht over de dode hoek van vrachtauto’s en andere grote voertuigen. Uiteraard mocht iedereen ook even plaats nemen in de cabine om zelf te ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet vanuit zijn stoel.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert in de wijk riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden uit.

Van Gelder wint aanbesteding voor project in Leiden

Het beste plan van aanpak en de laagste ingediende prijs, daarmee heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder verzekerd van een nieuw project in Leiden. De Aannemingsmaatschappij wordt verantwoordelijk voor de herinrichting van de Maresingel en een deel van de Rijnsburgersingel.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is momenteel al actief in Leiden, de herinrichting van de Lammermarkt bevindt zich in de afrondende fase. Volgende maand wordt er dan begonnen aan de herinrichting van de Maresingel en een deel van de Rijnsburgersingel. Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. De weg wordt versmald en de maximumsnelheid gaat naar 30 kilometer per uur.

 

Door het versmallen van de rijbaan ontstaat er ruimte en die wordt benut om de sfeer en de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Bij de herinrichting wordt ook extra aandacht besteed aan de waterhuishouding, ofwel: hoe kan regenwater goed afgevoerd worden.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden dit jaar worden afgerond. Streefdatum is 3 oktober 2018, wanneer het Leidens ontzet, een feestdag in Leiden, plaatsvindt.

Meer informatie over de plannen? Klik dan hier.

Lasagne voor de harde werkers

Je ergens welkom voelen, dat vindt iedereen belangrijk toch? Nou voor onze collega’s van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, die in Rotterdam aan de Schepenstraat aan het werk zijn, zit dat wel goed.

Voor de tweede keer al kregen ze van een buurtbewoonster een heerlijke lunch voorgeschoteld in de keet. Tafel gedekt, met daarop een overheerlijke lasagne. De broodtrommel kon dus (weer) in de tas blijven.

Van Gelder vervangt in opdracht van de gemeente Rotterdam het riool aan de Schepenstraat.

Rijkswaterstaat tevreden over van Gelder: verlenging prestatiecontract Midden-Nederland

Aannemingsmaatschappij Van Gelder blijft ook in 2019 verantwoordelijk voor het onderhoud aan de A6, A27 en N50. Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft het prestatiecontract voor Midden-Nederland, district Noord, opnieuw met een jaar verlengd.

Rijkswaterstaat en Van Gelder zijn in 2014 een vijfjarig contract aangegaan. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om na het derde en vierde jaar het contract stop te zetten. Dat is niet het geval, want de samenwerking loopt uitstekend, zo blijkt ook uit prestatiemetingen. Zo’n prestatiemeting wordt elk kwartaal uitgevoerd en Van Gelder scoort daarop gemiddeld een 8,8. Aanvullend is een verlengingsmeting uitgevoerd, daarop scoort Van Gelder ruim boven de C, op een schaal van A tot en met D, waarbij D de hoogst te behalen score is. Dit alles maakt dat Rijkswaterstaat heeft besloten ook het vijfde uitvoeringsjaar door Van Gelder te laten uitvoeren.

Zoals gezegd voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder sinds 1 januari 2015 het onderhoud uit aan de A6/A27 en N50 uit voor Rijkswaterstaat. Dat doet ze samen met Krinkels. De combinatie is verantwoordelijk voor het repareren van verlichting, het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden, onderhoud van verzorgingsplaatsen, maaien van bermen en ondersteuning en oplossen van calamiteiten.

Meer informatie over dit project? Lees hier verder.

Foto: Maarten Reinking namens Rijkswaterstaat en Mink Jaap Ypma, directeur integrale projecten Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Van Gelder eerste aannemer met eigen geobureau

Vooruitstrevend zijn en werken met innovaties. Dat vinden we belangrijk bij Van Gelder en daarom presenteren we met trots: het Van Gelder Geobureau. Daarmee zijn we de eerste aannemer met een eigen geobureau.

Wij zijn data!

Het Van Gelder Geobureau verzamelt, analyseert en verwerkt data door innovatieve technieken te gebruiken. Bij elk project is heel veel data te halen en met die data kunnen wij vervolgens realistische en werkbare 3D-modellen maken. Om over alle benodigde data te beschikken maken we gebruik van verschillende hightech apparatuur. Die apparatuur zorgt ervoor dat het verzamelen van data sneller, efficiënter, veiliger en nauwkeuriger gaat dan op de traditionele wijze.

 

Neem bijvoorbeeld het inmeten van een moeilijk toegankelijk of verontreinigd terrein. Dat kan, als je het op traditionele wijze doet, een lastige klus zijn. Maar met het gebruik van onze drone is het dat niet. Met die drone leggen we de bestaande situatie vast op film en in combinatie met slimme software kunnen we dan een 3D-model maken van uw projecten.

Of wat te denken van een kleine bestuurbare inspectieboot waarmee we heel gemakkelijk duikers, damwanden en bruggen mee kunt inspecteren? Of een laserscanner en een wegdekscanner waarmee we, zonder verkeershinder, wegen kunnen (in)meten.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze innovatieve technieken, neemt u dan contact op met onze 3D-ontwerper/maatvoerder Bjorn Wunderink: of 0610740548.

Nieuwe Ferdinand Bolstraat officieel geopend

Feest was het afgelopen vrijdag en zaterdag in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Na jarenlange werkzaamheden werd de vernieuwde straat officieel geopend. Dat werd gedaan op het Marie Heinekenplein, door Pieter Litjes, wethouder verkeer en vervoer en Paul Slettenhaar, wethouder dagelijks bestuur stadsdeel Zuid, samen met een bewoner en een ondernemer.

Van Gelder was, als trotse aannemer, uiteraard ook aanwezig met een afvaardiging. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam, van maart 2016 tot oktober 2017, gezamenlijk de gehele Ferdinand Bolstraat vernieuwd. Alle kabels en leidingen zijn vervangen, er is nieuw straatwerk gekomen, nieuwe wegen en boomkratjes ten behoeve van de nieuwe bomen.

Als klap op de vuurpijl heeft Van Gelder ook gezorgd voor een nieuwe tramhalte en tramspoor. Daardoor kon er afgelopen zomer voor het eerst in veertien jaar weer een tram door de Ferdinand Bolstraat rijden. Dat werd vrijdag nog maar eens gevierd door met een historische GVB-tram (de 464) van de Olympiaweg/Stadionweg naar het Marie Heinekenplein te rijden.

 

De werkzaamheden werden allemaal uitgevoerd op het dak van de Noord/Zuidlijn, die voordat wij aan de slag gingen daar is aangelegd. De vernieuwing van de Ferdinand Bolstraat maakte deel uit van het project Rode Loper. Tegelijkertijd met de Ferdinand Bolstraat heeft Van Gelder ook het Rokin aangepakt en voorzien van natuursteen.

Meer informatie over de herinrichting van de Ferdinand Bolstraat lees je hier.

Van Gelder en Mobilis geven omgeving Amstelstation nieuw gezicht

Het Amstelstation in Amsterdam en de omgeving worden vernieuwd. En vooral voor die omgeving zijn Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (Van Gelder KLM) verantwoordelijk. In de combinatie met Mobilis wordt, in opdracht van de gemeente Amsterdam en ProRail, vooral het buitengebied van het station aangepakt.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is verantwoordelijk voor de civiele infrastructuur, zoals een verbeterde inrichting van het voorplein (aanleg van een nieuw tramstation) en van het Julianaplein. Verder werkt de Aannemingsmaatschappij aan het riool, doet het de coördinatie van het kabel- en leidingenwerk en zorgt het voor een tijdelijke fietsparkeerplaats. Mobilis maakt namelijk een uitbreiding op de bestaande fietsenstalling.

Van Gelder KLM verzorgt op het hoofdtracé het verwijderen van vervallen kabels en leidingen en de aanleg van gas, water en elektra.

TBGN

De werkzaamheden beginnen medio januari 2018 en als alles volgens plan verloopt is in maart 2019 de oplevering. De combinatie Mobilis-Van Gelder doet zelf het omgevingsmanagement en zorgt er dus voor dat de reiziger zo weinig mogelijk last heeft van alle werkzaamheden.

In de zomervakantie (week 31 en 32) zal de reiziger het meeste hinder ondervinden. Dan is er namelijk een Tijdelijke Buitengebruikname (TBGN) van het buitengebied en de tram, omdat dan de tramleiding wordt omgebouwd.

Meer informatie, zoals projectomvang en contactgegevens vind je op onze projectpagina.

Van Gelder voorziet gemeente Berg en Dal van LED

Woensdag 20 december om 12:00 uur was het feest in Millingen aan de Rijn. Wethouders Alex ten Westeneind (Openbare Ruimte) en Erik Weijers (Duurzaamheid) van de gemeente Berg en Dal zorgden ervoor dat de laatste lantaarnpaal met traditionele lamp werd vervangen door een lichtmast met duurzame ledverlichting. Daarmee is nu nagenoeg heel Millingen aan de Rijn voorzien van lichtmasten met ledverlichting.

Van Gelder Verkeerstechniek is verantwoordelijk voor het vervangingswerk en zal in ieder geval tot 1 april 2019 ook verantwoordelijk blijven voor het onderhoud. Per jaar worden er maar liefst driehonderd lantaarnpalen vervangen in de gemeente. Naast Millingen aan de Rijn is de nieuwe ledverlichting ook al aangebracht in Erlecom, Heilig Landstichting en het dorp Berg en Dal. Vanaf 2025 is de hele gemeente voorzien van de duurzame verlichting.

Niet alleen de led-armaturen zijn duurzamer, ook de lichtmasten zelf. Van Gelder koos voor die lichtmasten, geleverd door Euromasten, omdat het duurzaamheid heel belangrijk vindt. De fabricage van deze lichtmasten is CO2-besparend en bovendien zijn ze elf kilo lichter dan de oude lantaarnpalen. Minder zwaar werk dus voor de monteur en minder ritten voor de vrachtwagenchauffeur, om de lichtmasten op de plaats van bestemming te krijgen.

De energiezuinige led-armaturen zijn geleverd door Lightronics. Het gaat daarbij om de LUZ-armaturen, waarvan er in totaal tot nu toe 1680 geleverd zijn. De led-armaturen leveren een CO2-reductie op en door de speciale optiek worden lichthinder en lichtvervuiling geminimaliseerd.

Van Gelder investeert met Jong Operationeel Kader in eigen medewerkers

Ken je dat? Op je plek zitten bij een werkgever, je werk leuk vinden, maar toch het idee hebben dat je meer in je mars hebt? Bij Van Gelder hebben we daar wat op bedacht, het Jong Operationeel Kader. Sinds vorige maand zijn tien jonge enthousiaste collega’s begonnen aan die nieuwe leergang, ontwikkeld door de afdeling P&O. Tien collega’s die de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf.

Het tiental is uitgekozen in samenspraak met leidinggevenden en P&O. Dat is een van de voorwaarden van het Jong Operationeel Kader, je moet een uitnodiging krijgen om mee te doen. Daarbij telt ook nog eens mee dat je tussen de 24 en 34 jaar oud moet zijn en korter dan drie jaar in dienst bent.

Ruben Maat en Arjan Klepper maken deel uit van het Jong Operationeel Kader en prijzen zich gelukkig. “Zo kun je dat wel zeggen ja”, zegt Arjan. “Ik heb in functioneringsgesprekken aangegeven dat ik binnen Van Gelder door wil groeien en dus is het heel mooi dat ik nu deel uitmaak van een heel uitdagend opleidingstraject.” Ruben denkt daar net zo over. “Dit is een hele mooie mogelijkheid om mijzelf verder te ontwikkelen.”

De tien, afkomstig uit verschillende vestigingen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, hebben eerst een vragenlijst moeten invullen. Op basis daarvan is er een persoonlijkheidsprofiel vastgesteld, om zo ook meer begrip te creëren voor hoe die persoon zich voordoet en handelt. “Dat was al heel interessant. Om er achter te komen hoe je zelf in elkaar zit, maar ook hoe anderen in elkaar steken”, aldus Ruben. Aan de hand van die zogenaamde MBTI-test is er voor iedere deelnemer een persoonlijk plan gemaakt voor de te volgen training.

Voor alle deelnemers is er overigens een interne coach beschikbaar. Die coaches zijn ook weer getraind om de tien collega’s op een goede manier te kunnen begeleiden. Eén van die coaches is Gerko Vos, die zelf ook al eens in een dergelijk traject zat. “Dit soort ontwikkelingstrajecten zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld hoe je straks al leidinggevende op de juiste manier coaching geeft aan je teamleden. Het mooie aan deze groep is, is dat die heel divers is, ook met verschillen in niveau. En toch zie je dat door de groepssessies ze allemaal op hetzelfde niveau van communicatie komen te zitten.”

Afgelopen maand is in het eerste blok vooral ingezet op de behoefte van de deelnemers zelf. Waar willen zij in getraind worden? Wat willen ze leren? “Waarbij het dus zaak was om de persoonlijke leerdoelen om te vertalen naar groepsleerdoelen”, legt Arjan uit.

Daaruit zijn de volgende leerdoelen naar voren gekomen:

Communicatie en samenwerking

Vergroten van de bewustwording van ons eigen communicatieve gedrag, het effect hiervan op anderen en hoe wij dit kunnen beïnvloeden.

Uitstraling

Vergroten van de presentatie-vaardigheid zowel in woord als in geschrift.

Mens en Tijd

Vergroten van het gevoel van veiligheid, waardering en acceptatie bij onszelf, waardoor wij een goede balans creëren tussen werk en privé. 

Ondernemerschap

Vergroten van ontwikkeling, creativiteit en het zien van kansen, om tot veranderingen en innovaties te komen.

Aan elk leerdoel wordt een bepaalde periode gewerkt. De doelen worden gemonitord en er wordt in persoonlijke gesprekken verder op ingegaan. “Daarbij houden we als coaches in de gaten hoe ze in het algemeen functioneren en hoe het ervoor staat met hun persoonlijke leerdoelen”, zegt Gerko.

Maar wat is voor Ruben en Arjan nou het uiteindelijke doel? Arjan, nu contractmanager, weet dat wel. “Uiteindelijk wil ik klaargestoomd worden om als hoofd projectbeheersing/contractmanager aan de slag te kunnen. Voor nu wil ik vooral beter worden in onderhandelingstechniek en de communicatie met opdrachtgevers.” Voor Ruben, die nu manager EMVI is, is het belangrijkste dat zijn ontwikkeling niet stil blijft staan. “Die ontwikkeling krijgt zo een flinke boost. Er valt nog genoeg te leren.”

Ben jij student, kom naar onze stand!

Ook dit jaar staat Van Gelder weer op de Infra Relatiedagen in Hardenberg! Op 6,7 en 8 februari 2018 ben je van harte welkom om bij ons te kijken, luisteren en praten over de wereld van de infratechniek. Dit jaar laten we zien hoe het is om te werken in een bouwteam. Dus wil je hier alles over weten? Dan moet je bij Van Gelder zijn. De specialist met een uitstekende reputatie.

We zijn er natuurlijk voor iedereen, maar speciaal voor studenten hebben we een interactieve quiz, met leuke giveaway! Je bent dan in tien minuten volledig op de hoogte over wat het werken in de techniek jou kan brengen en waarom het werken bij een aannemer zo ontzettend gaaf, uitdagend en afwisselend is. Daarbij maak je ook nog eens direct kans op een stage, afstudeerplek of een baan!

Dat is nog niet alles, want ons Opleidingscentrum Gelderpoort is ook aanwezig en daar kunnen ze je alles vertellen over de opleidingsmogelijkheden binnen de infratechniek. Tot dan!

Van Gelder, Topcon en Infra-Techniek ontwikkelen 3D-frezen

Het frezen van asfalt kan nu nog beter en preciezer. En dat allemaal dankzij een nieuwe innovatieve techniek die Aannemingsmaatschappij Van Gelder samen met Topcon en Infra-Techniek heeft ontwikkeld: 3D automatisch frezen.

Het idee voor die nieuwe techniek ontstond dankzij het project aan de provinciale weg N518, de enige weg die het schiereiland Marken met het vaste land verbindt. Aannemingsmaatschappij Van Gelder deed in opdracht van de provincie Noord-Holland groot onderhoud aan die weg, met als kanttekening dat de overlast voor het dorp minimaal moest blijven en de weg open moest blijven. “Dus zijn we gaan kijken hoe we dat het beste konden gaan doen in een hele korte tijd en binnen de gestelde kaders”, zegt Leendert Ripping, directeur van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. “Uiteindelijk zijn we in samenspraak met Infra Techniek bij Topcon uitgekomen.”

Topcon heeft de hard- en software voor het nieuwe systeem geleverd, een onderdeel van het SmoothRide-concept. Belangrijk daarbij is de RD-M1 scanner. Deze scanner wordt achter op de auto gezet en is voor het inmeten van de weg. Dat kan gewoon in het verkeer, bij een snelheid van dertig tot en met zestig kilometer per uur. De RD-M1 meet op elke centimeter precies de hoogte van het wegdek. Met die gegevens kan er vervolgens een digitaal ontwerp worden gemaakt van de bestaande situatie, zodat er bij het frezen van het asfalt geen centimeter te veel wordt weggehaald.

Het ontwerp kan vervolgens  via de 3D-MC box van Topcon worden ingeladen in de freesmachine. “Onze machines zijn namelijk uitgerust met een Level pro plus systeem voor 3D-nivellering, waardoor de hoogteregeling van de machine automatisch wordt aangestuurd”, aldus Ton de Jong, directeur van Infra-Techniek, de onderaannemer in dit project. “Het grote voordeel is dat er veel nauwkeuriger gefreesd kan worden dan wanneer de machinist de cijfers met de hand in moet voeren.”

Dankzij het nieuwe 3D-frezen is de afwijking in het freesbeeld teruggebracht van 1 centimeter tot maar liefst 4 millimeter. “Het is ook nog eens een zeer duurzame ontwikkeling”, zegt directeur Ripping. “Minder transport voor het afvoeren van asfalt, minder overlast voor de omgeving én een nieuwe asfaltlaag met een constante dikte waardoor de levensduur met jaren wordt verlengd.”

 

Van Gelder werkt mee aan windmolenpark Wieringmeer

De contracten zijn getekend. Van Gelder mag in opdracht van Nuon/Vattenfal meewerken aan één van de grootste wind op land projecten van Europa: Windpark Wieringermeer. Een park waar eind 2019 honderd windturbines zullen staan die stroom opwekken voor maar liefst 370.000 huishoudens.

De contracten werden ondertekend door (zie foto, zittend van links naar rechts): directeur Henk Post van BAM, directeur Michel Schwarte van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Vice President Sandra Grauers Nilsson van BU Onshore Wind (hoefde niet te tekenen), CEO/CFO Peter Smink van NV NUON Energy, CEO Jose Luis Blanco van Nordex SE en CSO Patxi Landa van Nordex.

In dit project werken de Aannemingsmaatschappij en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken samen en zijn ze verantwoordelijk voor de realisatie van de parkwegen, kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van de parkbekabeling inclusief inkoopstations. Naast Van Gelder zijn ook de Nordex Group en Bam Infra Nederland verantwoordelijk voor de realisatie van het windmolenpark.

Bewust veilig werken

Michel Schwarte, directeur van de Aannemingsmaatschappij, verheugt zich op de samenwerking tussen alle partijen. “Samenwerken is voor Van Gelder heel belangrijk en ik weet zeker dat met deze partners een andere kernwaarde van ons ook gewaarborgd blijft: bewust veilig werken. Dat is de sleutel tot een succesvolle samenwerking.”

Nordex levert 50 N117 / 3600-turbines en zal die vanaf begin 2019 ook installeren. Na oplevering zal Nordex service verlenen aan het windpark en daarvoor een lokaal servicecentrum oprichten. BAM is verantwoordelijk voor de fundaties.

“Iedereen kijkt er naar uit om met dit grote project te beginnen. We zijn al begonnen met de eerste voorbereidingen in het gebied en we zijn blij dat we drie professionele bedrijven hebben kunnen selecteren”, zegt Ruben Lindenburg, projectdirecteur windenergie bij Nuon. “We zullen nauw met hen samenwerken om de eerste vijftig turbines van dit windpark te realiseren.”

Lees hier ook het officiële persbericht.

Van Gelder introduceert nieuwe sleufloze techniek

Voor de nieuwe aansluiting van tachtig woningen op het riool in Soesterberg heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder samen met Van den Herik zuigtechniek een nieuwe techniek ontwikkeld. Met die nieuwe techniek kunnen de huizen sleufloos op het riool worden aangesloten. Belangrijk bij het project in Soesterberg, want daardoor hoeven de voortuinen van de bewoners niet helemaal overhoop worden gehaald.

Normaal gesproken is het bij dit soort werkzaamheden noodzakelijk dat er één of twee sleuven worden gegraven om een huis op het riool aan te sluiten. Dankzij de innovatieve denkwijze van Van Gelder en Van den Herik zuigtechniek is dat niet meer nodig. Met de nieuwe techniek worden de rioolbuizen ondergronds aangebracht. Alleen bij het huis moet een opening worden gemaakt om de aansluiting compleet te maken. De rest van de voortuin blijft onaangetast.

    

“Na opdracht van de gemeente Soest zijn we samen met Van den Herik zuigtechniek gaan kijken of het mogelijk was om die aansluitingen op een betere manier te realiseren”, aldus Corné van den Berg, projectleider van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. “Deze nieuwe sleufloze techniek hebben we vervolgens aan de gemeente voorgelegd en die waren erg enthousiast.” Debby van den Herik, projectleidster van de gemeente Soest, kan dat beamen. “We hebben een testdag gehad en dat was een groot succes. Daarna hebben we besloten om alle woningen in dit project op deze manier op het riool aan te sluiten.”

Het vertrouwen van de gemeente Soest in deze nieuwe techniek betaalt zich uit. “Er zijn weinig klachten en de tuinen zien er goed uit. Als de bewoners tevreden zijn, dan zijn wij dat ook”, zegt gemeentelijk projectleidster Van den Herik. “Dit is zeker voor herhaling vatbaar en wij kunnen andere gemeenten deze werkwijze dan ook aanbevelen.”

Het stukje innovatie van Van Gelder zorgt niet alleen voor vermindering van het risico op klachten, maar ook voor versnelling van het werkproces. De uitvoering van de werkzaamheden wordt overigens gedaan door onderaannemer Van de Bijl en Heierman. “In het begin zaten we op gemiddeld vier aansluitingen per dag, nu gaat dat al naar viereneenhalf tot vijf aansluitingen per dag. Dat terwijl er volgens de traditionele uitvoering, dus toen we deze techniek nog niet hadden ontwikkeld, rekening werd gehouden met een open ontgraving en één aansluiting per dag”, aldus Van den Berg. “De productie ligt dus veel hoger.”

Herinrichting knooppunt Vijfsluizen officieel afgerond

Opdracht geslaagd. Dat kunnen we wel zeggen over de herinrichting van het knooppunt Vijfsluizen, één van de hoofdverbindingswegen tussen de gemeenten Vlaardingen en Schiedam en de A4. Een knooppunt dat dagelijks tienduizenden voertuigen verwerkt, waarvan een groot deel vrachtverkeer. En een gebied dat ook nog over een metro- en busstation beschikt en waar zich duizenden fietsers en voetgangers bewegen. Kortom, geen gemakkelijke omgeving om een volledige reconstructie uit te voeren, waarbij al het verkeer ook nog eens zoveel mogelijk moest blijven doorrijden. Maar het is gelukt.

Het knooppunt Vijfsluizen kan nu meer verkeer aan waardoor de doorstroming er aanzienlijk op vooruit is gegaan. En ook zeer belangrijk: de omgeving is blij met de wijze waarop het werk is gerealiseerd en hoe ze op de hoogte zijn gehouden van de voortgang. Allemaal te danken aan het bouwteam dat Aannemingsmaatschappij Van Gelder vormde met de twee opdrachtgevers, de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. In nauw overleg met de ondernemers, de nood- en hulpdiensten en vervoersbedrijf RET heeft Van Gelder na veel passen en meten (en af en toe wat verkeershinder) de werkzaamheden kunnen afronden.

Om dat te vieren onthulden wethouder Marcel Houtkamp (Schiedam) en wethouder Ruud van Harten (Vlaardingen), samen met directeur Leendert Ripping van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, op 23 november de laatste twee tegels in het project, waarin symbolisch de goede onderlinge samenwerking werd benadrukt. Voor de direct aanwonenden was een leuke attentie geregeld als dank voor het geduld en het begrip voor de overlast. Voor de fietsers en voetgangers werd er koffie, thee en chocolademelk geschonken en werden er gratis fietslampjes uitgedeeld.

Werken met uitzicht op zee

Scheveningen kleurt geel, grijs en een beetje rood. De kleuren van Van Gelder. Want er zijn maar liefst drie werkmaatschappijen actief in het stadsdeel van Den Haag. Van Gelder Verkeerstechniek, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM). En de collega’s van die drie werkmaatschappijen, die treffen het.

Zij mogen hun werkzaamheden namelijk verrichten op de zeer bekende boulevard. “Een prachtige locatie met een schitterend uitzicht”, vindt ook assistent-uitvoerder Jeroen van Egmond van de Aannemingsmaatschappij. “Wij zijn voor onze opdrachtgever SENSE verantwoordelijk voor de rioolomlegging en Van Gelder KLM doet voor Stedin de omlegging van de nutsleidingen”, aldus Jeroen.

Van Gelder Verkeerstechniek werkt aan hetzelfde project, maar dan in opdracht van de gemeente Den Haag. Zij voeren werkzaamheden uit aan de openbare verlichting. Drie werkmaatschappijen die werken aan één project, een mooi voorbeeld van onze slogan ‘Samen sterk in Infrawerk’. Een typisch Van Gelder werk, waarbij de integrale aanpak goed naar voren komt.

Alle werkzaamheden zijn nodig zodat er daarna gestart kan worden met de verbouwing van een voormalig casino. Dit gebouw, naast het Kurhaus, wordt omgetoverd tot het Legoland Discovery Centre. In het voorjaar van 2019 moet dat klaar zijn. Zolang zit Jeroen er niet meer. “Ik verwacht dat wij volgende week klaar zijn met de riolering. In de week voor kerst moeten we nog het oude riool verwijderen op de boulevard, maar daarna ben ik mijn uitzicht toch echt kwijt.”

SOMA college bezoekt Asfalt Centrale Nijkerk

Woensdag 1 november brachten honderd leerlingen van het SOMA college te Harderwijk een bezoekje aan de Asfalt Centrale Nijkerk (ACN). Na ontvangst met koffie en een korte kennismaking met Abel Jakobs, bedrijfsleider op de ACN, kregen de leerlingen een rondleiding over de centrale.

Doel van het bezoek was om de leerlingen te enthousiasmeren voor de wegenbouw. Van Gelder ontving positieve reacties van de leerlingen en hoopt in de volgende jaren ook andere scholieren en studenten te mogen ontvangen.

Ook interesse in zo’n bezoek? Neem dan contact op met Marijke Mulder – de Gunst via 0525-659888 of .

Contract HOV2-project getekend

Sinds donderdag 26 oktober is het een feit. Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat in opdracht van de gemeente Eindhoven de kruising Montgomerylaan aanpakken. Voor dat HOV2-project in Eindhoven werkt Van Gelder samen met civiele bouwer Mobilis. De handtekeningen onder het contract werden gezet door Eugenie Bruins (gemeente Eindhoven), Michel Schwarte (Van Gelder) en Jan de Jong (Mobilis).

Het project heet officieel ‘HOV2-kruising Montgomerylaan-Ring’. Die kruising is nu gelijkvloers en wordt aangepast naar een ongelijkvloerse kruising. Daarbij blijft de Montgomerylaan op dezelfde hoogte, maar wordt de Ring verdiept. Dit is besloten om het verkeer in betere banen te kunnen leiden. Op de Ring heeft het autoverkeer straks prioriteit en op de Montgomerylaan het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Het fietsverkeer profiteert ook van de prioriteit van het HOV.

Van Gelder start volgend jaar maart met de werkzaamheden. De oplevering van het project staat gepland in april 2020. Meer info over het project is te vinden op de site van gemeente Eindhoven.

Bewoners Odiliapeel verrassen uitvoeringsteam

In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkzaamheden uit in Odiliapeel. Tot en met half november wordt er een nieuwe turborotonde aangelegd. Tot grote vreugde van de inwoners van Odiliapeel.

Die nieuwe rotonde is namelijk een langgekoesterde wens van de bewoners. Weg met die oude verkeerslichten, roepen ze al heel lang. Nu die verandering eindelijk zichtbaar wordt zijn ze zo blij dat onze collega’s van Van Gelder, die daar de werkzaamheden uitvoeren, in het zonnetje werden gezet.

“Odiliapeel bedankt de bouwers van de rotonde.” Met die tekst op een spandoek (en een doos warme appelflappen) kwamen twee vertegenwoordigers van de bewonersraad en de ondernemingsvereniging langs op het werk. Het verzoek om dat spandoek langs de N264 op te hangen werd uiteraard ingewilligd.

Volgens de twee attente inwoners is deze rotonde zo belangrijk omdat “de bereikbaarheid richting Odiliapeel zo laagdrempeliger wordt en dat is goed voor de economie van het kleine dorpje met 2000 inwoners. Bovendien gaat ook de veiligheid van de fietsende schooljeugd en de ouderen er op vooruit.”

Belangrijk in dit project is het altijd goede contact met de bewoners geweest. In het voortraject is dat al uitstekend door de provincie gedaan en tijdens de uitvoering heeft Van Gelder het contact op dezelfde manier voortgezet. Op die manier wisten de bewoners precies wat hun te wachten stond. Met dus een mooie en speciale attentie voor het uitvoeringsteam van Van Gelder tot gevolg.

Internationaal gezelschap bezoekt A4

Internationale studenten en professoren van de Technische Universiteit Delft hebben afgelopen zondag een bezoek gebracht aan het project op de A4. Dat gebeurde tijdens de weekendafsluiting van het stuk snelweg tussen Roelofarendsveen en Leiderdorp. Zij konden meteen de nieuwe inline paver van Van Gelder bewonderen.

Het eerste deel van het programma vond plaats in het steunpunt van Rijkswaterstaat, nabij de aansluiting N11-A4. De kwaliteitsdienst en het projectteam van Van Gelder gaven een presentatie over asfalt, inline-paving en de bijbehorende kwaliteitsborging. Vervolgens kon het gezelschap dat dus in de praktijk gaan ervaren.

Met een bus werden ze naar de indrukwekkende asfaltverwerkingslocatie gebracht. Op dat moment was de ‘inline-pave-trein’ van Van Gelder de tweelaags ZOAB aan het aanbrengen op de A4. Vervolgens werd er uitleg gegeven over het productieproces en de kwaliteitscontrole. Met name het logistieke aspect, de nauwkeurige verwerking en de grote aandacht voor kwaliteit wekte interesse bij de deelnemers uit onder meer Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Uit gesprekken bleek wel hoe bijzonder deze verwerkingsmethode is en waar wij als relatief klein land en als Aannemingsmaatschappij Van Gelder groot in kunnen zijn. Samen sterk in infrawerk.

Van Gelder maakt het verschil met nieuwste aanwinst

Asfalt aanbrengen, maar dan bijna twee keer zo snel. Bij Van Gelder kan dat nu. Gisteren ging de nieuwste aanwinst, de ‘inline paver’, met succes voor het eerst de weg op. De tijdwinst die de machine oplevert is niet eens het belangrijkste. Nee, de inline paver zorgt vooral voor veel meer kwaliteit van het asfalt.

De A4 tussen Roelofarendsveen en Leiderdorp was het toneel voor de ingebruikname van die nieuwe inline paver. Evert Mekking, hoofd materieeldienst bij Van Gelder, is een trots man. “Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en met dit apparaat kunnen we nog betere kwaliteit leveren.”

Laag op laag
Dat behoeft natuurlijk wel een klein beetje uitleg. Want wat maakt die inline paver nou eigenlijk zo nuttig? “Hiermee kun wij in één keer een dubbele laag asfalt aanbrengen. Normaal gesproken breng je eerst een laag asfalt aan, moet je wachten tot die is afgekoeld, en dan kun je pas de volgende laag doen”, legt Mekking uit. “Nu heb je dus twee lagen in één werkgang, warm op warm. Plus je hebt geen extra kleeflaag nodig.”

Joris van den Hoek, omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, beaamt die voordelen. “Maximale beschikbaarheid van de weg is belangrijk voor onze opdrachtgever Rijkswaterstaat. Door de inzet van de inline paver op de A4 wordt de tijd van één werkgang bespaard, waardoor de weg eerder opengesteld kan worden. Dit draagt direct bij aan het minimaliseren van omgevings- en verkeershinder.”

“Daarnaast zorgt de inzet voor minder verspilling van grondstoffen zoals het aanbrengen van tijdelijke belijning, afstrooien met split en het aanbrengen van een kleeflaag. Dat is weer goed voor onze leefomgeving en het milieu”, aldus Van den Hoek.

Naast het dubbellaags asfalteren met een hoogverdichtingsbalk heeft Van Gelder ook nog een ‘starre balk’ aangeschaft bij de inline paver. Mekking: “Als we die erop zetten kunnen we 12 meter breed asfalteren, alleen dan met één laag tegelijk. Zo kunnen we de inline paver multifunctioneel inzetten en in beide gevallen is de kwaliteit hoger dan bij onze huidige machines.”

Met snelheid over  A4
4,5 kilometer asfalt werd er gisteren op de A4 gelegd in een tijdsbestek van 18 uur. Niet met één inline paver overigens (die van Van Gelder is de derde in Nederland), maar met twee. De eigen nieuwe machine en een gehuurde. “Vaak heb je voor dit soort werken wel twee nodig. Maar in Nederland zijn ze moeilijk te huur. Dat is ook precies een van de redenen waarom we er eentje hebben gekocht”, zegt Mekking. “De vorige keer kwam er nog één uit Zuid-Duitsland, maar dat hoeft nu niet meer. Ook een stukje kostenbesparing.”

Maar het allerbelangrijkste, Mekking onderstreept dat nog maar eens, is dat Van Gelder zich met deze aankoop onderscheidt op het gebied van kwaliteit en dienstverlening. “Wij kunnen nu nog meer kwaliteit bieden en nog groter werk aan. Met de inline paver verwachten wij voor dat grotere werk dan ook het verschil te kunnen maken. Wij zijn er klaar voor.”

Bekijk hier een kort filmpje van de inline paver aan het werk op de A4.

 

 

Feestelijke heropening Willemskade Zwolle

Sinds 18 april heeft aannemingsmaatschappij Van Gelder gewerkt aan de herinrichting van de Willemskade in Zwolle. Het werk is eind augustus afgerond en op maandag 25 september is de Willemskade officieel heropend. Met de openstelling van de Willemskade is de voorlopig laatste stap gezet in het creëren van een beter bereikbare Zwolse binnenstad. Gemeente Zwolle organiseerde de feestelijke opening.

Tijdens de heropening werd er ook stilgestaan bij het historische belang van de Willemskade. Stadsomroeper Peter Vader opende de bijeenkomst met een toespraak over de geschiedenis van de weg. Hierna spraken gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Michiel van Willigen over de Zwolse gastvrijheid en de toekomstige aanpassingen. Op de planning staat een fly-over voor bussen, die bij de Willemskade uitkomt.

Na de toespraken werd de Willemskade symbolisch geopend: Van Willigen verwijderde bouwhekken en Boerman reed de eerste bus over de nieuwe busbaan. De genodigde instanties en omwonenden hebben vervolgens samen gegeten bij restaurant Sozing, aan de Willemskade.

Van Gelder werkte bijna zes maanden aan de herinrichting van de Willemskade. Er zijn belangrijke aanpassingen gedaan: een vrijliggende busbaan is aangelegd, er zijn twee nieuwe tweerichtingsfietspaden gemaakt, het rioleringssysteem is vernieuwd en het oude wegdek is vervangen.

Lees hier meer over de aanpassingen aan de Willemskade.

Een race tegen de klok

De reconstructie van de N359 bij Lemmer. Een klus die Van Gelder eigenlijk helemaal niet zou gaan doen. Maar door omstandigheden kwam de opdracht toch bij Van Gelder terecht, alleen wel met twee maanden vertraging. Een plan van 6,2 miljoen euro met als einddatum 1 juni 2018.

En die einddatum ziet projectleider Michiel Vinckers als een uitdaging. “Er zit een flinke tijdsdruk op ja”, zegt hij. “We zijn ook nog in overleg met de provincie, met de vraag of ze een aantal randvoorwaarden/eisen die op tafel liggen kunnen laten vallen. Zo mogen wij bijvoorbeeld maar zes weekenden en zes nachten werken”, legt Vinckers uit. “Dat komt omdat het hele project nogal gevoelig ligt in de omgeving. Bovendien is de doorgaande route een belangrijk item. Deze weg wordt door velen gezien als de ‘poort van Friesland‘.”

  

 

 

 

 

Maar wat moet er in die relatief korte tijd nou eigenlijk gebeuren? Een greep uit de werkzaamheden: de verbreding van een aantal wegen, nieuwe geluidswallen en nieuwe fietspaden. Maar ook de aanleg van duikers, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en nieuwe asfaltering.

Vinckers hoeft met zijn team de klus niet alleen te klaren: “We werken samen met onze eigen afdeling Verkeerstechniek en met F.L. Liebregts. Zij doen het grondwerk. Zo houden we de risico’s beheersbaar. En hopelijk kunnen we dan de dertig procent van de tijd die we zijn kwijtgeraakt alsnog goedmaken.”

Project HOV-baan Schiphol Oost scoort ruim boven de norm Bewuste Bouwers

In juni heeft er een audit plaatsgevonden door Bewuste Bouwers op het project HOV-Schiphol. Tijdens de audit is er gekeken naar de pijlers van Bewuste Bouwers en de invulling op het project HOV-baan Schiphol Oost.

Op alle onderdelen, maatregelen en bewustwording en communicatie heeft de combinatie boven de 7 gescoord wat boven de landelijke norm is. Met daarbij drie keer het cijfer 8 en zelfs een 9 op de pijler veilig; bewustwording en communicatie een 9 is het duidelijk dat er als Bewuste Bouwer op dit project wordt gewerkt. De eindscore is een 7.5 wat ruim boven de gemiddelde landelijke score, een 6.2 in 2016, is!

Meer informatie over Bewuste Bouwers? Kijk hier.
Meer informatie over het project HOV-baan Schiphol Oost? Kijk hier.

 

Voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam geopend

Een half uur voor de start van de opbouw van de officiële openingshandeling op 14 juli valt de regen nog met bakken uit de lucht. Dat beloofd weinig goeds straks. Echter alsof het zo geregisseerd is stopt de regen precies op tijd en een half uur later schijnt ook het zonnetje volop alsof er niets is gebeurd. De Voormalige Stadstimmertuin baadt in het zonlicht waardoor zijn nieuwe inrichting extra goed uit de verf komt. Zelfs de natuur draagt haar steentje bij vandaag. Tijd voor de opening van de Voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam.

Reconstructie en metamorfose binnentuin

De reconstructie is door Aannemingsmaatschappij Van Gelder uitgevoerd in de periode van februari tot en met mei in opdracht van het stadsdeel Centrum Amsterdam. De riolering in de straat is vervangen, de oude inrichting is verwijderd en een nieuwe inrichting met gebruik van hoogwaardige materialen is aangebracht. Ook een binnentuin in de straat heeft na 32 jaar verwaarlozing een metamorfose ondergaan in overleg met buurtbewoners en het stadsdeel. Een mooi voorbeeld van publieksparticipatie waarbij deze binnentuin vanaf heden gebruikt en onderhouden gaat worden door buurtbewoners.

1100 toezichthouders die dagelijks zicht hebben op de bouwlocatie…

Naast direct aanwonenden moest er in de uitvoering ook rekening worden gehouden met ontelbare aantallen voetgangers en fietsers die altijd doorgang moesten hebben in de krappe straat, een kinderdagverblijf, een parkeergarage, de kantine van het stadsdeelkantoor en uiteraard de ambtenaren van het stadsdeel Centrum zelf. Met 1100 toezichthouders die vanuit het stadsdeelkantoor dagelijks de bouwlocatie op kijken is het extra belangrijk om netjes te werken en duidelijk vooraf te communiceren over wat er gaat worden uitgevoerd. Deze uitdagende klus hebben de uitvoerder en omgevingsmanager van het project in samenspraak met het stadsdeel Centrum uitgevoerd met een minimum aan klachten of meldingen tot gevolg. Een knappe prestatie!

Wij kijken met trots terug op het uitgevoerde werk en de inzet van onze medewerkers. De reconstructie van de Voormalige Stadstimmertuin is zonder meer geslaagd!

 

Van Gelder werkt in Bergen op een bijzondere locatie: boven de Atlantikwall

In Bergen wordt op dit moment door Van Gelder gewerkt aan een reconstructie van een ruim opgezette woonwijk. Een locatie met een bijzonder verleden. De woonwijk ligt tegen het Duingebied aan en juist op deze locatie is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers de Atlantikwall ingericht. Deze wall diende ter verdediging tegen de invasie van de geallieerden. Denk daarbij aan bunkers, zware beton constructies met stellingen erop en anti tankwalls. Een groot gedeelte is niet meer zichtbaar en ligt verscholen in de grond. Maar als aannemer ga je bij een reconstructie de grond in en kun je nog wel eens wat tegen komen. En dat is ook recent gebeurd op dit project.

Infiltratie zorgt voor duurzaam karakter

Het werk in Bergen is niet anders dan wat de collega’s normaal aan werkzaamheden verrichten. De reconstructie bestaat uit het afbreken van het asfalt en de verhardingen en wordt er een nieuw IT-riool (infiltratieriool) en vuilwaterriool aangebracht. De sleuf met het nieuwe riool wordt aangevuld met grind en menggranulaat 4-32 voor een infiltrerende werking. De nieuwe rijbaan en parkeervakken bestaan uit Drainwave stenen. Dat zijn steven waar filtjes tussen geklemd zijn. Het water dat hier door stroomt wordt geïnfiltreerd. In een laatste fase worden alle woningen afgekoppeld waarbij al het regenwater wordt aangesloten op het infiltratieriool. Een duurzame toepassing.

Betonconstructie Atlantikwall

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn collega’s gestuit op een betonconstructie die onderdeel was van de Atlantikwall. Wat er exact boven de betonconstructie heeft gestaan gedurende de Tweede Wereldoorlog is niet duidelijk, maar het lijkt op afweer geschut. Er is samen met de gemeente besloten om de betonconstructies in stand te houden en het riool is er onderdoor gelegd. Gelukkig is dit qua maatvoering net gelukt, maar collega’s hebben wel handmatig het zand onder het beton moeten ontgraven. Zo raakt het verleden het heden. Door deze constatering werd een doorsnee werk toch nog heel bijzonder…

Voor meer informatie over deze Atlantikwall? Kijk hier.

Foto: bron  Stichting Egmond4045

Volop werkzaamheden A4, bekijk een filmpje!

In het laatste weekend van mei en twee weekenden in juni wordt er volop gewerkt op de A4 tussen Leiderdorp en Roelofarendsveen. De rijbaan naar Amsterdam wordt deze weekenden vernieuwd. In deze weekenden wordt er door Van Gelder Integrale Projecten met veel mensen en indrukwekkend materieel gewerkt om de A4 te voorzien van tweelaags ZOAB.

Om de minste hinder te veroorzaken wordt er gewerkt in de weekenden. De rijrichting Den Haag naar Amsterdam moet beschikbaar blijven tijdens alle weekendafsluitingen. Om daarin te voorzien is tijdens de werkzaamheden de rijbaan van Amsterdam richting Den Haag afgesloten.

In september en oktober dit jaar wordt de rijbaan richting Den Haag voorzien van tweelaags ZOAB.

Benieuwd naar de werkzaamheden? Er is vanuit de lucht een mooie opname gemaakt! Kijk hier! 

Van Gelder sponsor studententeam betonkanorace

Op het Universitair Watersportcomplex in Enschede vond afgelopen maand de veertigste editie plaats van de betonkanorace. Op zaterdag 13 mei namen verschillende teams het tegen elkaar op. Dit jaar heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder een team studenten van de hogeschool Windesheim in Zwolle gesponsord. Het gesponsorde team bestaat uit 10 tweedejaars studenten civiele techniek.

Jaarlijkse betonkanorace

De betonkanorace is een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt voor studenten. In kano’s racen teams tegen elkaar over verschillende afstanden. De teams hebben de kano’s zelf ontworpen en gebouwd. Alle deelnemers van de betonkanorace zijn bouwkunde- en civiele techniek studenten vanuit verschillende regionale opleidingscentra, Hogescholen en Universiteiten.

Sponsoring

Om de deelname als team te kunnen financieren zijn de studententeams altijd opzoek naar sponsoren. De teams kunnen gesponsord worden middels een geldbedrag, of door materialen ter beschikking te stellen. Omdat Van Gelder nauw samenwerkt met het Windesheim is dit jaar het Zwolse team gesponsord.

 

Medewerkers volgen training: ‘Veilig werken met de heftruck’

Maandag 15 mei vond de tweede trainingsdag ‘veilig werken met de heftruck’ plaats. In opdracht van Opleidingscentrum Gelderpoort wordt deze training, in een reeks van vier opleidingsdagen, gegeven aan medewerkers van Van Gelder door Gerrit van de Vegte, KAM coördinator bij Van Gelder. Naast het verplichte element van deze training is het doel medewerkers te instrueren om veilig om te gaan met de heftruck.

Medewerkers leren veilig werken met de heftruck

Alle medewerkers van Van Gelder die werken met een heftruck wordt de eendaagse training aangeboden op de locatie in Elburg. ‘s Ochtends krijgen de medewerkers een theorie gedeelte over veilig rijden met de heftruck. Daarin komt onder andere aan de orde: de verschillende soorten heftrucks, de risico’s van het werken met een heftruck en een stuk wetgeving. De ochtend wordt afgesloten met een individueel theorie-examen van 35 vragen.

Bewustwording door praktijkoefeningen

In de middag vindt het praktijk gedeelte plaats waarbij de medewerkers vier praktijkoefeningen moeten uitvoeren. Het is de bedoeling dat tijdens het uitvoeren van de opdrachten de medewerkers ook veilig rijden. Een veel voorkomend voorbeeld daarbij is dat uit gewoonte de gordel vaak niet wordt omgedaan terwijl dit verplicht is. Door de training worden de deelnemers zich opnieuw bewust van deze ‘gewoontes.’ Na het positief afronden van zowel het theorie- als praktijkexamen wordt het heftruck certificaat verlengd of voor het eerst afgegeven.

Voorlichting en instructie verplicht

Jaarlijks gebeuren er met een heftruck gemiddeld 1700 ongevallen, waarvan ongeveer 7 een dodelijk afloop hebben. Het is daarom verplicht dat er een voorlichting of instructie is gegeven voordat iemand op een heftruck rijdt. Opleidingscentrum Gelderpoort verzorgt regelmatig de training ‘veilig werken met de heftruck’ waarvan het certificaat vijf jaar geldig is. Naast deze training verzorgt het opleidingscentrum meer trainingen en cursussen. Kijk hier voor het volledige aanbod.

 

Laatste werkzaamheden aan A50 Valburg – Ewijk gereed

Afgelopen weekend was het eindelijk zover, Van Gelder Integrale Projecten (Waalkoppel) heeft de laatste werkzaamheden verricht aan het project A50 Valburg – Ewijk. Hiermee zijn er 2 x 4 rijstroken opengesteld voor het verkeer en is een schitterend project tot afronding gekomen. Wat tot voor 4 jaar terug, het fileknooppunt nummer 1 van Nederland was, stroomt nu vlekkeloos door.

Lees hier meer over het project A50 Valburg – Ewijk.

Foto: Omroep Gelderland

 

Van Gelder vaste partner bij groot onderhoudsprojecten gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem zet een volgende stap in het onderhoud van de stad. Na het dagelijks beheer van de openbare ruimte worden vanaf 17 mei 2017 ook alle groot onderhoudsprojecten door vaste contractpartners uitgevoerd. Bij de voorbereiding van projecten wordt de gemeente Haarlem ondersteund door Antea Nederland B.V. en Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs B.V. Bij de uitvoering van de projecten zijn Dura Vermeer divisie Infra B.V. , Heijmans Infra B.V., Oosterhof Holman beton- en waterbouw B.V. en Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. gecontracteerd. De contractperiode geldt voor vier jaar met de mogelijkheid tot nog 1 jaar verlenging.

‘De nieuwe manier van werken met vaste partners moet ervoor zorgen dat door intensievere samenwerking de groot onderhoudsprojecten efficiënter worden uitgevoerd. De nieuwe partners gaan daarnaast op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de circulaire economie en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Haarlem. Voor participatie en inspraak blijft de gemeente verantwoordelijk. De marktpartijen hebben hierin alleen een ondersteunende rol’, aldus wethouder Cora Yfke Sikkema.

Intensieve samenwerking

De komende jaren werkt de gemeente samen met twee project- en ingenieursbureaus voor de voorbereiding van projecten en vier aannemers voor de uitvoering. Door de samenwerking ontstaat meer routine en duidelijkheid in de rolverdeling tussen de regisserende gemeente en de regie partners. Daarnaast kunnen de gemeente en de verschillende partners beter gebruik maken van elkaars innovatie kracht.

Efficiency in de projecten wordt verhoogd

Door intensieve samenwerking met vaste partners is ook de verwachting dat de efficiency in de projecten wordt verhoogd. Doordat er eenmaal in de vier jaar een Europese aanbesteding plaats vindt in plaats van voor ieder project twee aanbestedingsprocedures. Ook de kwaliteit van de dienstverlening van de marktpartijen gaat omhoog.

Van Gelder zet in op duurzaamheid & innovatie

Van Gelder zal veel aandacht besteden aan duurzaamheid en innovatie, aangezien dit op een bijzondere manier ook de samenwerking de komende vijf jaar fris houdt en van nieuwe impulsen blijft voorzien. Een voorbeeld daarvan is de, door Van Gelder ontwikkelde, innovatieve en duurzame asfaltsoort Circufalt waarbij er gebruik wordt gemaakt van 98% hergebruikt materiaal. ‘Dit is ook in het plan van aanpak benoemd richting de gemeente Haarlem en wij willen dit zeer graag gaan toepassen’, aldus Elmer Molendijk, contractmanager bij Van Gelder.

 

Foto: Jurriaan Hoefsmit

Studenten civiele techniek ‘gechallenged’

Studenten van de opleiding Civiele Techniek van Hogeschool Windesheim in Zwolle zijn door Van Gelder uitgedaagd om het beste EMVIplan te schrijven tijdens een (fictieve) aanbesteding. Deze aanbestedingschallenge was een onderdeel van de Bouworiëntatiedag, die Van Gelder dit keer in samenwerking met de gemeente Zwolle organiseerde .

Bouworiëntatiedag

De Bouworiëntatiedag is inmiddels een jaarlijks terugkerend moment waarop eerstejaars studenten Civiele Techniek op bezoek gaan bij een project van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Dit jaar kon dat dicht bij school, op het project Reconstructie Willemskade. Over dat project is hier meer te lezen. Aan de hand van het project Willemskade werd in beeld gebracht welke functies er zijn bij civiele aannemers zijn voor HBO-ers, en welke werkzaamheden daarbij horen.

Aanbestedingschallenge

Naast een bezoek aan een project, was de aanbestedingschallenge een belangrijk onderdeel van deze dag. Studenten werden in groepjes van 5 of 6 uitgedaagd om een Plan van Aanpak te schrijven voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling (fietsenkelder) voor het station in Zwolle. Er waren forse fictieve kortingen te verdienen door de verkeersstromen zo min mogelijk te hinderen en door het eerder beschikbaar hebben van fietsstallingsplaatsen. Projectleider Jan Diepeveen van Van Gelder: “De aanbestedingschallenge laat de studenten ondervinden welke aspecten binnen aanbestedingen in de civiele wereld belangrijk zijn. We zijn ook dit jaar weer positief verrast door de creatieve oplossingen die studenten wisten te verzinnen.”

 

Gemeente Zwolle sluit graag aan

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft dit jaar de bouworiëntatiedag samen met de gemeente Zwolle opgepakt. De gemeente is opdrachtgever voor de werkzaamheden aan de Willemskade én voor de toekomstige bouw van de fietsenkelder aan de voorzijde van het station. Die fietsenkelder is namelijk gewoon onderdeel van de plannen voor de Spoorzone in Zwolle.

Bezoek 20 mei de Willemskade tijdens de Dag van de Bouw

Dit jaar doet aannemingsmaatschappij Van Gelder weer mee aan de dag van de bouw. Op 20 mei organiseert Van Gelder verschillende activiteiten op de Willemskade in Zwolle. Van 10.00 tot 16.00 uur is de projectlocatie toegankelijk voor publiek. In opdracht van de gemeente Zwolle voert Van Gelder de reconstructie uit van de Willemskade.

Activiteiten voor jong en oud!

Op de Willemskade zijn deze dag activiteiten voor jong én oud!
Kinderen kunnen: knutselen, kleuren of een ‘kunstwerk’ timmeren. Naast het springen op een springkussen is het mogelijk om een voorlichting te volgen over de dode hoek van een vrachtauto. De kinderen mogen dan zelfs een kijkje nemen op de plek van de chauffeur. Volwassenen kunnen zich ook vermaken tijdens de dag van de bouw. Bekijk bijvoorbeeld via een uitgezette route de werkzaamheden van Van Gelder of luister naar een uitleg over de materialen en grondstoffen die gebruikt worden tijdens de reconstructie van de Willemskade.

Project Reconstructie Willemskade

Zwolle is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met het gevolg dat er meer verkeer richting de binnenstad stroomt. De inrichting met name aan de westkant is daar niet op berekend, waardoor files en onveilige verkeersituaties ontstaan. Na de reconstructies van de: katerdijk in 2013, Burgemeester Roelenweg in 2014 en Pannekoekendijk-Harm Smeengekade in 2015 vormt de nieuwe inrichting van de Willemskade het sluitstuk voor de openbaarvervoerroute. Van Gelder realiseert een vrij-liggende busbaan tussen het NS-station en de stadsentree Katerdijk. De aansluiting voor de toekomstige bus-brug over het spoor wordt ook aangelegd. Naast het verbeteren van de doorstroom draagt de reconstructie bij aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. De werkzaamheden aan de Willemskade zijn gestart op 18 april. Volg @Willemskade038 op twitter en blijf op de hoogte over de werkzaamheden.

De bouw maakt het

De Dag van de Bouw is een iniatief van Bouwend Nederland, de branchevereniging van bouw- en infrabedrijven. Eén keer per jaar stellen de aangesloten leden hun mooiste en meest bijzondere bouwplaatsen open voor het publiek. op de Willemskade in Zwolle is de dag van 10.00 tot 16.00 uur. Parkeren kan gratis bij de naastgelegen Ijsselhallen. Kijk hier voor meer informatie over de Dag van de Bouw.

Opening van een Koninklijke brug

Op 6 april is de Koningin Máximabrug in Alphen a/d Rijn officieel geopend. TBI-onderneming Mobilis en haar samenwerkingspartners Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Hollandia Infra hebben de Koningin Máximabrug in opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn gebouwd.

Met de aanleg van de Koningin Máximabrug over de Oude Rijn ter hoogte van Hoorn en Hoogewaard-Gnephoek, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van haar inwoners verbeterd.

Duurzaam

Alphen aan den Rijn heeft er een moderne brug met veilige voet- en fietspaden bij gekregen. Uitgangspunt voor het ontwerp waren duurzaamheid en leefbaarheid. Op de rustpunten op en onder de brug kunnen passanten genieten van het landschap en de Oude Rijn. Natuurlijke waterzuiveringssystemen creëren een gebied met zeer schoon water. Een modern led-verlichtingsplan verhoogt de sociale- en verkeersveiligheid. Bovendien verstoort de verlichting dieren niet.

Energieneutraal

De Koningin Máximabrug is een duurzame brug. Duurzaam door slim materiaalgebruik én duurzaam in energiegebruik. Zonnepanelen maken de Máximabrug energieneutraal. Het brugontwerp is van Syb van Breda & Co Architects. wUrck ontwierp de landschappelijke inpassing.

Eigenzinnig profiel

Het beweegbaar deel van de Koningin Máximabrug is een gebalanceerd (bascule) val van het type staartbrug. De staarten bevatten het contragewicht, dat er voor zorgt dat de brug soepel open en dicht gaat met een minimaal energiegebruik. Het typische kenmerk van een staartbrug is de hoge ligging van het scharnier ten opzichte van het brugdek. De hooggelegen staarten geven de brug een mooi en eigenzinnig profiel.

Slanke belijning

Transparantie en een scherpe slanke belijning dankt de Koningin Máximabrug aan inventief materiaalgebruik. Zo hebben de aanbruggen en de vallen (het bewegende deel van de brug) dezelfde dikte waardoor de lijn van de brug doorlopend is. De transparante leuning en de afwerking van het dek lopen onafgebroken door. Kegelvormige kolommen onder de brug staan in het water en geven de brug een lichte indruk. De staarten zijn dun en slank waar zij weinig hoeven te dragen, tot robuust en stevig waar zij vele tonnen contragewicht torsen.


De brug is op 6 april feestelijk geopend door wethouder Tseard Hoekstra, gedeputeerde Floor Vermeulen, Ab van der Schans van de gemeente Alphen a/d Rijn, Jan de Jong van Mobilis.

Jan de Jong overhandigt een cheque namens de projectpartners aan het Prinses Máxima Ziekenhuis ten behoeve van de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

 

 

 

Van Gelder aanwezig bij een bijzondere ‘POM op locatie’

De gemeente Den Haag en Het Platform OmgevingsManagement (POM) hebben op 23 maart ‘POM op locatie’ in Den Haag georganiseerd. Een bijzondere POM bijeenkomst die plaats vond in de tram.

De gemeente Den Haag realiseert momenteel het project Netwerk Randstad Rail (NRR). Het tramspoor en de omliggende openbare ruimte op diverse tramlijnen worden aangepast. De Avenio is het nieuwe type tram van de gemeente Den Haag. De gemeente coördineert, in nauwe samenwerking met de Haagse Tramweg Maatschappij (HTM), de aanbesteding van de ombouwprojecten. Aannemingsmaatschappij Van Gelder is één van de aannemers die een deel van de ombouwprojecten uitvoert in de gemeente Den Haag. De uitvoerende werkzaamheden voor Van Gelder zijn reeds afgerond. De totale oplevering vindt plaats in april 2017.

Omgevingsmanager onmisbaar bij realisatie NNR

Netwerk Randstad Rail is een ingrijpend project en gaat dwars door de stad Den Haag. In de aanleg zijn veel partijen betrokken. De renovatie van de tramlijnen had heeft grote gevolgen voor omwonenden, winkels, bedrijven, reizigers en instituten. Het projectteam NRR, de aannemers en HTM hebben er samen naar gestreefd om de hinder te zoveel mogelijk te beperken. Samen hebben de partijen de hinder vooraf inzichtelijk proberen te maken. Omgevingsmanagement is daardoor tijdens de werkzaamheden onmisbaar.

Start van een bijzondere dag

Tijdens ‘POM op locatie’ werden de ervaringen die opgedaan zijn tijdens het project met elkaar gedeeld. Het initiatief, om aandacht te schenken aan de ervaringen, kwam vanuit Rob Wardenaar en William Verbij. Rob Wardenaar is werkzaam als omgevingsmanager bij de gemeente Den Haag en William Verbij is werkzaam als omgevingsmanager bij Van Gelder. POM op locatie ging plenair van start in het Openbaar Vervoer Museum. Een bijzondere historische locatie waar het oude, en grotendeels nog rijdende, materieel van de HTM te bewonderen is. De aanwezigen kregen eerst een uitleg over het NRR-project en de implementatie van het omgevingsmanagement tijdens het project. Nico Rabbers gaf de uitleg, hij is opdrachtgever van Dienst Stedelijk Beheer van de gemeente Den Haag.


Vervolgens is de gehele groep ingestapt in een nieuwe Avenio-tram. De tram reed via het traject van lijn 9 naar het Noorderstrand in Scheveningen, eindpunt van één van de NRR-projecten. Aangekomen bij het eindpunt was daar de gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie, verder door te praten met elkaar. ‘Dat je met elkaar in een tram zit om ervaringen met elkaar te delen is best bijzonder. Meestal is een zo’n bijeenkomst in een zaal!’ aldus William Verbij.

Ervaringen delen tijdens een tramrit

Tijdens de tramrit gaven vier projectbetrokkenen een presentatie over hun ervaringen bij het project op het gebied van omgevingsmanagement. De vier projectbetrokkenen zijn werkzaam bij: de Gemeente Den Haag, Van Gelder, vervoerder HTM en het projectbureau NRR. Vanuit de tram was het mogelijk om het uitgevoerde werk te bekijken. Dat leverde samen met de presentaties leuke combinaties op, waarbij theorie en praktijk dicht bij elkaar kwamen.

Verbij sprak vanuit het perspectief van de aannemer. De presentatie van Verbij ging over: hoe omgevingsmanagement binnen Van Gelder gegroeid is en op welke manier is de organisatie daarin is meegegroeid. Gevolgd door: wat dit heeft opgeleverd voor de projecten en het bedrijf. Aan het eind van het verhaal gaf iedere spreker een stelling mee aan de groep. Over de stelling kon tijdens de terugrit in de tram gediscussieerd worden. De stelling van Verbij leverde een interessante discussie op. Zijn stelling was: ‘Omgevingsmanagement is een middel. De maatregelen die daar uit voortvloeien moeten geen afzonderlijk doel worden tijdens de uitvoering van een project.’

Gezamenlijke terugblik

Bij terugkomst in het OV museum was het tijd om de middag met elkaar te evalueren. De aanwezigen deelden ervaringen, eye-openers en vragen na aanleiding van POM op locatie met elkaar. Vervolgens werd de dag middels een borrel afgesloten.

Asfalt seizoen ‘gestart’ in Emmeloord

Zo eind maart, begin april is het dan weer zover. Bij onze asfaltmannen begint het te kriebelen en de pijp bij de Asfalt Centrale in Nijkerk blaast weer witte rook. Het asfaltseizoen gaat weer van start!

Zo ook afgelopen weekend in Emmeloord waar een mooie laag asfalt werd aangebracht. In opdracht van de gemeente Noordoostpolder voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder deze reconstructie uit. Van een druk kruispunt naar een rotonde die zorgt voor een betere doorstroming en meer veilige verkeersomgeving.

Om het verkeer attent te maken op de vorm van de rotonde is er door medewerkers van Van Gelder een soort van ‘kunstwerk’ in het midden van de rotonde geplaatst. Dit attendeert de verkeersdeelnemer op de veranderde situatie.

De komende weken wordt de rotonde afgewerkt en naar verwachting zijn de werkzaamheden half april gereed.

 

 

Leuk detail: van buurtbewoners werd dit kaartje ontvangen. Een extra bevestiging voor ons werk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden Binckhorstlaan maakt gebied Fokkerhaven fraaier

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is op 20 maart 2017 gestart met de werkzaamheden op de Binckhorstlaan in Den Haag. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van vervuilde grond en het opnieuw inrichten van het openbaar gebied van de Fokkerhaven. In nauwe samenwerking met de bedrijven “Fokkerterminal” en “Capriole Café” worden de werkzaamheden zo uitgevoerd dat er minimale hinder is voor hun bedrijfsvoering.

Bewust omgaan met transportbewegingen en veiligheid

Op de Binckhorstlaan wordt momenteel door een collega aannemer hard gewerkt voor het project Rotterdamse Baan. Het gebied kent daardoor veel werkverkeer. Om de hoeveelheid transportbewegingen per vrachtauto, door het werk  van de Rotterdamse Baan heen te minimaliseren, heeft Van Gelder besloten de aan- en afvoer van de door hen benodigde grond en zand over het water te laten plaatsvinden. Een grote boot meert aan om zand te brengen en de verontreinigde grond af te voeren. Zodoende wordt kruisend bouwverkeer op de Binckhorstlaan beperkt dat veiligheid voor omgeving en werknemers vergroot. Deze aandacht voor veiligheid sluit goed aan bij de campagne Van Gelder Bewust Veilig.

Meer informatie over dit project? Lees hier verder.

 

Officiële start reconstructie Vijfsluizen

De Vlaardingse wethouder Ruud van Harten en de Schiedamse wethouder Marcel Houtkamp gaven woensdagmiddag 22 maart 217 het startsein voor de (buiten) werkzaamheden van de reconstructie van knooppunt  Vijfsluizen. De wethouders legden samen de eerste stoeptegels met de tegelmachine. Met deze handeling is symbolisch het startsein gegeven voor de aanpak van het verkeersknelpunt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder in samenwerking met Van Gelder Verkeerstechniek en duren voort tot het einde van het jaar. Benieuwd naar meer project informatie? Kijk hier.

Medewerkers Van Gelder-Krinkels en Rijkswaterstaat maken verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat schoon

Op vrijdag 24 maart was het zover! Tussen 09.30-11.30 uur hebben medewerkers van Krinkels en Van Gelder samen met medewerkers van Rijkswaterstaat in het kader van de landelijke ‘Nederland Schoon’ actie zwerfvuil verwijderd op de verzorgingsplaats de Aalscholver aan de A6.

Iedereen had er zin in om de handen uit de mouwen te steken! Op deze zonnige dag zijn we gestart met een veiligheidsinstructie en een kopje koffie en toen kon iedereen in groepjes aan de slag. Na afloop is er een kleine evaluatie gehouden. Iedereen was onder de indruk dat er toch in zo een korte tijd zoveel zwerfvuil ontstaat maar ook van het feit dat het gelukt was om de hele verzorgingsplaats weer schoon en opgeruimd achter te laten. Al met al was het een leerzame, aangename en nuttige ochtend.

De combinatie Van Gelder-Krinkels is verantwoordelijk voor het integraal onderhoud van het wegendistrict Midden Nederland Noord. De uitvoerders en schouwploeg hebben voor aanvang van de schoonmaak actie gezorgd voor aankleding van het terrein zodat voor iedereen het motto duidelijk was: ‘Nederland Schoon!’ Alle middelen en materialen waren aanwezig en nog belangrijker: de ochtend is veilig verlopen.

Deze schoonmaakactie is aangemeld bij Nederland Schoon en is mede mogelijk gemaakt door Nederland Schoon, de combinatie Van Gelder-Krinkels en medewerkers van Rijkswaterstaat.

Combinatie Van Gelder & Krinkels werkt mee aan Nationale Boomplantdag op project N50

Op woensdag 22 maart is er op het traject N50 Ens – Emmeloord bij een oude verzorgingsplaats van Rijkswaterstaat volop activiteit geweest rondom de Nationale Boomplantdag. Op deze morgen werden er maar liefst 12 elsen gepland door basisschool leerlingen uit de buurt onder toeziend oog van niemand minder dan de Commissaris van de Koning van Flevoland de heer Verbeek.

Basisschool leerlingen krijgen les over bomen en aarde

Tijdens deze boomplantdag hebben de ongeveer 30 leerlingen van R.K. Basisschool De Horizon eerst met de dagvoorzitter een vragenspel gespeeld. Daarna hebben zij uitleg gekregen over het nut en noodzaak van bomen op onze aarde door uitleg van Ype Heijsman. Hij vertelde en inspirerend verhaal met de titel ‘Kijk op Bomen’. Aansluitend werden de kinderen verrast met een ‘groen woordje’ van de Commissaris van de Koning. Na alle toespraken was het dan daadwerkelijk zover dat de bomen geplant konden gaan worden. Onder veel plezier werd er met elkaar gewerkt om de bomen in de grond te plaatsen. De feestelijke ochtend werd afgerond door Burgermeester Aucke van der Werf van de gemeente Noordoostpolder.

 

Verzorgingsplaats N50

Combinatie Van Gelder & Krinkels verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud rondom de N50 vanuit het project A6 Ijsselmeergebied en is vanuit die rol betrokken bij deze Nationale Boomplantdag. De verzorgingsplaats langs de N50 is op dit moment nog in handen van Rijkswaterstaat. Deze wordt niet meer gebruikt als verzorgingsplaats maar is nu in gebruik door een plaatselijke visvereniging en wordt op een later tijdstip overgedragen van Rijkswaterstaat naar de Gemeente Noordoostpolder. Door de jaren heen heeft zich op deze locatie een begroeiing van bomen en struiken ontwikkeld die zich door het versoberde beheer vrij kon ontwikkelen. Vanuit Rijkswaterstaat is door het district bepaald dat daaraan nu nog 12 elsen (alnus Glutinosa) aan toe kan worden gevoegd voor beplanting van het geheel. Uniek is dat deze bomen worden vastgezet met een biologisch afbreekbaar verankeringssysteem.

Op de verzorgingsplaats wordt ter nagedachtenis aan deze dag ook een kunstwerk geplaatst. Zie daarvoor de foto’s. Kijk hier voor meer informatie over de Nationale Boomplantdag.

 

17 maart Bewust Veilig Dag

Alle dagen van het jaar zijn we actief bezig met onze veiligheid. Eén dag per jaar staan we er samen nog een keertje extra bij stil. Op vrijdag 17 2017 maart zijn we met elkaar Bewust Veilig bezig.

Medewerkers van Van Gelder hebben daarom gisteren allemaal een chocoladereep thuis ontvangen met daarop een boodschap over veilig werken. Het is de bedoeling om vandaag op het werk met elkaar in gesprek te gaan over ‘Bewust Veilig Werken’. Dit thema sluit goed aan bij de Veiligheidscampagne Van Gelder Bewust Veilig die sinds 2016 actief is binnen de gehele Van Gelder Groep.

 

Bewust Veilig Dag initiatief van Bouwend Nederland

Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Daarvoor zijn er ook veel PBM’s beschikbaar op de bouwplaatsen, zoals valbescherming, helmen en brillen. Echter, gebruiken we die ook allemaal goed? En zijn we elke dag wel genoeg bezig met onze veiligheid en die van onze collega’s? Het is goed om het hier met elkaar over te hebben, want het gaat hier niet alleen om jouw eigen veiligheid, maar om die van ons allemaal.

Helaas blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW dat het aantal ernstige en zelfs dodelijke ongevallen in de bouw oploopt. Daarbij gaat het met name om risico’s als valgevaar, onveilige omgang met machines en gereedschap, en problematische communicatie op de bouwplaats.

Veiligheid gaat ons allemaal aan

Veilig en gezond werken is de verantwoordelijkheid van álle partijen op de bouwplaats. Daarom hebben Bouwend Nederland en Uneto-VNI samen het initiatief genomen om jaarlijks een landelijke dag te organiseren waarop het thema veiligheid centraal staat. Want sámen zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden. Naast de regeltjes en de middelen, gaat het nu vooral om meer veiligheidsgedrag en meer veiligheidscultuur. Daarom gaan we met alle ketenpartners op de bouwplaatsen in gesprek over én werken aan de veiligheid. Dat doen we op vrijdag 17 maart.

Eerste liggers Fly-over HOV-baan Schiphol oost geplaatst

In de avond en nacht van 6 op 7 maart 2017 heeft Combinatie Van Gelder-Mobilis de eerste 10 liggers van de nieuwe Fly-over van de HOV-baan Schiphol-oost op hun definitieve plaats gelegd. De dynamiek op het luchthaventerrein en bereikbaarheid van stakeholder KLM maakt deze klus extra bijzonder. Combinatie van Gelder –Mobilis realiseert de HOV-baan Schiphol-oost in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

Van 7 tot 9 maart 2017 worden overdag de overige 15 liggers op hun plaats gelegd vanaf het bouwterrein, zonder hinder voor het verkeer.

Facts
Werkzaamheden avond en nacht (6 op 7 maart 2017)
– 2 telescoopkranen (400 ton)
– 2 velden met 5 liggers (10 stuks totaal)

Algemeen
– 5 velden met 5 liggers (totaal 25 stuks)
– Gewicht ligger circa 95 ton per stuk (95.000 kg)
– Lengte liggers 35-25 meter
– Aanvoer liggers speciaal transport met een lengte van 50 meter

 

 

 

Dode hoek training schoolkinderen Tilburg

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder op dinsdag 31 januari een dode hoek training gegeven op de Don Sarto- en Panta Rheischool in Tilburg. Van Gelder realiseert een groot project in de nabije omgeving van de scholen en biedt daarom de training aan. Door de training beseffen kinderen hoe ze om moeten gaan met ‘groot’ verkeer en de dode hoek die daarbij hoort als ze zich, op de fiets, begeven in het verkeer.

Dode hoek training
De training op de Don Sartoschool ging van start met een klassikale aftrap door medewerkers van VVN waarna de groep in drieën werd opgedeeld. In een roulerend systeem werd een quiz gespeeld, een tekening gemaakt en kon er in de Van Gelder vrachtwagen door de kinderen zelf ervaren worden wat een dode hoek is en hoe weinig je eigenlijk kunt zien vanuit een vrachtwagen. Arjan Veluwenkamp, vrachtwagenchauffeur bij Van Gelder, vertelde voluit over de vrachtwagen en dode hoek tegen de kinderen. Met reacties als ‘vet cool’ en ‘ik wil nog een keer’ was dit onderdeel het meest geslaagd. Van Gelder is gestart met het geven van deze dode hoek trainingen, in combinatie met VVN, in 2016 vanwege het 100-jarig jubileum van het bedrijf. Daarmee speelt het bedrijf in op het vergroten van veiligheidsbewustzijn van de jeugd in het verkeer en op het geven trainingen die daarbij horen, maar vanwege bezuinigingen in het basisonderwijs soms niet meer standaard worden gegeven op basisscholen.

Van Gelder ‘bewust veilig’
Veiligheid is tijdens de uitvoer van projecten belangrijk. Om die reden heeft Van Gelder recent de veiligheidscampagne Van Gelder ‘bewust veilig‘ gelanceerd. Door deze campagne wil de directie medewerkers en de omgeving waarin wordt gewerkt, bewust maken op nog meer ‘bewust veilig werken’. Het geven van dode hoek trainingen draagt bij aan de veiligheid rondom projectlocaties.

Project Don Sartostraat
In opdracht van de gemeente Tilburg vervangt Van Gelder de hoofdriolering van de Don Sartostraat en omgeving. De werkzaamheden zijn gestart in september 2016. Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio midden april klaar zijn. Klik hier voor meer informatie over het project.

Van Gelder aanwezig op Infrarelatiedagen Hardenberg

Graag nodigen wij u namens de Van Gelder Groep uit voor een bezoek op onze stand 305 tijdens de Infrarelatiedagen die plaatsvinden van 7 tot en met 9 februari 2017 in Hardenberg.

Onze beursdeelname staat in het teken van onze slogan ‘Samen sterk in infrawerk’ en het vitaliteitsbeleid voor onze medewerkers. Zo kunt u een heerlijke en vooral gezonde smoothie bij ons komen drinken en maakt u kans op een mooie set sportkleding. Daarnaast geven wij u graag nog een leuke attentie mee in het kader van vitaliteit. Kortom: wij hebben u veel te vertellen en u bent meer dan van harte bij ons welkom! Klikt u op de volgende link voor uw persoonlijke registratie waarmee u een gratis toegangsbewijs ontvangt.

Algemene beursinformatie

Het platform voor de grond-, weg- en waterbouw. Een vertrouwd netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouwprofessionals samenbrengt in een laagdrempelige sfeer. Al jaren lang vormt deze driedaagse vakbeurs een bruisend ontmoetingspunt voor infra-ondernemers en dienstverleners. Ontmoet uw leveranciers en schud de hand met nieuwe zakelijke relaties. Blijf op de hoogte van de laatste innovatieve producten en diensten. Uiteraard in de vertrouwde gemoedelijke sfeer die Infra Relatiedagen kenmerkt.
De openingstijden zijn:
Dinsdag tot en met donderdag van 13.00 tot 21.00 uur.

Locatie en adresgegevens:
Van Gelder Groep, stand 305
Energieweg 2
7772 TV Hardenberg

 

 

Start werk aan Rivierboulevard Hasselt

Donderdag 19 januari is burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland symbolisch gestart met de werkzaamheden aan de Rivierboulevard in Hasselt. Aannemingsmaatschappij Van Gelder maakt van de Kaai en omgeving de komende maanden een ware Rivierboulevard. De bestrating wordt vervangen door mooie gebakken klinkers, er worden scheidingsmuren gemetseld en er wordt nieuwe verlichting aangebracht.

Water werkzaamheden

Maar ook in water wordt er gewerkt. Door een nieuwe drijvende steiger, meerpalen en loopbruggen wordt het beeld van de Rivierboulevard nog verder versterkt. Want met Hassailt komende zomer op het programma, wil de gemeente Zwartewaterland in het algemeen en Hasselt in het bijzonder, graag toeristisch goed voor de dag komen.

Start werk Hasselt

Complimenten voor project Verdubbeling Oosterpark

Het project Verdubbeling Oosterpark is geselecteerd als een van de voorbeeldige projecten in het Jaarboek voor Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland én in het Jaarboek Blauwe Kamer 2016. De jury geeft complimenten voor het geslaagde ontwerp en voor de grote toename in de gebruikswaarde van het park. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft de renovatie recent uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Historisch ontwerp uitgewerkt

Met het ‘verdubbelingsplan’ voor het Amsterdamse Oosterpark is het ontwerpbureau Sant en Co er volgens de jury in geslaagd het oorspronkelijke ontwerp voor het park van L.A. Springer – uit 1891 – alsnog te volbrengen. Buro Sant en Co maakte dit oorspronkelijke ontwerp voor het Oosterpark na meer dan een eeuw eindelijk af. Buurtbewoners en toeristen vinden hier een grote verscheidenheid aan natuur, recreatiemogelijkheden en voorzieningen.

Waarom verdubbeling Oosterpark?

Het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ werkt aan de verbetering van het park om alle bezoekers van nu en in de toekomst goed te kunnen ontvangen. Tot eind september 2015 is er gewerkt aan de renovatie en versterking van het park. De komende jaren wordt het park stap voor stap uitgebreid. De privéterreinen van de particuliere gebouwen aan de noordkant zoals hotel Arena, Metis Montessori Lyceum en het KIT worden grotendeels openbaar gemaakt. Straks vormen het groene en het bebouwde deel van het park één geheel en loopt het park helemaal door tot aan de Mauritskade. Eind 2018 is het project naar verwachting helemaal gereed.

Meer informatie

Bekijk hier de vermelding in het Blauwe Kamer jaarboek 2016 (PDF, 2.2 MB) en lees meer over het project Verdubbeling Oosterpark op de website.

Bron

impressie_oosterpark

Leerlingen Deltion college enthousiast over korte stage op ACN

Afgelopen week heeft de Asfalt Centrale Nijkerk (ACN), onderdeel van de Van Gelder Groep, een groep leerlingen een aantal dagen mogen begeleiden op de asfaltcentrale. De studenten, studerend aan de opleiding Infratechniek van het Deltion College te Zwolle, mochten een aantal dagen meelopen om te zien wat er allemaal gebeurt op een asfaltcentrale. Tevens hebben ze diverse proeven mogen uitvoeren in het asfaltlaboratorium.

Beter beeld over asfaltcentrale en mooie woorden over begeleiding

Alle betrokkenen waren erg enthousiast en een leerling schrijft erover in zijn stageverslag: “Bij deze wil ik alle medewerkers van de Asfalt Centrale in Nijkerk bedanken voor de leuke week waarin ik veel heb meegemaakt en geleerd. In het speciaal even een bedankje voor de heer Lars van Zoeren die mij deze week begeleid heeft. Het was een leuke ervaring om deze week mee te mogen maken, je hebt me veel bijgebracht en ik heb nu een duidelijk beeld van wat er eigenlijk gebeurt in het laboratorium van een asfaltcentrale, en wat de stappen zijn die worden genomen van begin tot eind. Ook heb je me uitgelegd hoe de centrale werkt. Bedankt hiervoor. ”

Van Gelder is vanzelfsprekend blij met deze mooie woorden en staat altijd open voor de ontvangst van studenten.

DSCN2395
DSCN2398

Deelname InfraTech succes voor Van Gelder

De InfraTech die plaats vond van 17 tot en met 20 januari is succesvol afgerond door Van Gelder. Op stand 1.121 zijn veel relaties ontvangen en zijn er nieuwe contacten gelegd.

Vitaliteitsbeleid

Het beursthema voor deze InfraTech editie was het vitaliteitsbeleid van Van Gelder. Er was daarom een heuse smoothiebar aanwezig in de stand en werden er bidons uitgereikt aan bezoekers. Van Gelder hecht veel waarde aan vitaliteit van haar medewerkers en wilde dat met dit beursthema ook kenbaar maken aan relaties.

Genomineerd voor beste samenwerking

Op de laatste dag van InfraTech mocht Aannemingsmaatschappij Van Gelder mee doen als één van de 8 genomineerden in de prijs voor de beste samenwerking. De prijs werd toegekend door het Opdrachtgeversforum. Een tweede prijs van de publieksjury was het goede resultaat van deze deelneming.

IMG_0149

IMG_0168

Aannemingsmaatschappij Van Gelder tweede prijs van publieksjury in de verkiezing ‘Stop wishing, start doing’

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-)publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren om daarmee het nieuwe samenwerken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te promoten.

Acht genomineerden voor samenwerkingsprijs

Om het onderwerp meer onder de aandacht te brengen werd er een samenwerkingsprijs uitgereikt tijdens de InfraTech 2017 waarbij  acht genomineerden de strijd met elkaar aan moesten gaan. Aannemingsmaatschappij Van Gelder was genomineerd met het project  ‘Bouwrijp maken Kop Weespertrekvaart Amsterdam’.

Bouwrijp maken Kop Weespertrekvaart

Op het project Bouw rijpmaken Kop Weespertrekvaart heeft Van Gelder in opdracht van het Ingenieursburo Amsterdam onder leiding van Tauw het volledige ontwerp, conditionering en uitvoering gerealiseerd onder een UAV-GC contract. Het terrein langs de Weespertrekvaart is in 16 maanden tijd getransformeerd naar een hoogwaardige woonomgeving voor 28 particuliere zelfbouwprojecten die vanaf 1 april 2016 van start zijn gegaan. Het contract gaf volop ruimte voor inbreng van de vakkennis en de kracht van Van Gelder waar dat kon maar was ook voldoende gekaderd waar dat moest zodat het financiële risico voor beide partijen beheersbaar bleef. Het project is in alle opzichten en voor alle partijen een succes geweest. De mate van samenwerking, het inzicht en respect in elkaars belangen en de trots van alle teamleden voor de prestaties die zijn geleverd zijn hier het bewijs van.

 

Pitch

Projectleider Henberto Remmerts van Tauw en omgevingsmanager William Verbij van Van Gelder hebben op 20 januari in het verbindingstheater voor een publiek van circa 200 personen op de vakbeurs InfraTech een enthousiaste pitch gegeven. Aan de hand van de vijf leidende principes zijn daarbij de successen op het werk toegelicht. Het resultaat van deze pitch was de tweede prijs vanuit de publieksjury. Een resultaat waar iedere betrokkene erg trots op is!

Bekijk hier de pitch

infratech tauw en van gelder

 

Verlenging Prestatiecontract Meerjarig Onderhoud A6/A27/N50 tot eind 2018

Na een intensieve samenwerkingsperiode van bijna 2 jaar is op 20 december 2016 door Rijkswaterstaat en Aannemingsmaatschappij Van Gelder het Prestatiecontract Midden Nederland Noord met 1 jaar verlengd. Hiervoor is door Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van de resultaten van de prestatie- en verlengingsmeting.

Prestatiemeting

Prestatiemetingen worden door Rijkswaterstaat gehanteerd in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van het samenwerkingsproces. De verlengingsmeting is specifiek ingezet voor dit project; hierin wordt onder andere het combineren van vast en variabel onderhoud beoordeeld.

De genoemde metingen zijn uitgevoerd gedurende de uitgevoerde werkzaamheden in 2016. De gemiddelde score van de per drie maanden uitgevoerde prestatiemetingen is een 8, die van de eenmalige verlengingsmeting zit boven de C (op een schaal van A t/m D).

Krinkels en Aannemingsmaatschappij Van Gelder voeren sinds 1 januari 2015 het contract Meerjarig onderhoud A6/A27/N50 uit in opdracht van Rijkswaterstaat.  De combinatie is verantwoordelijk voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district Noord. Dit houdt onder andere in het maaien van de bermen, onderhouden van verzorgingsplaatsen, repareren van verlichting en uitvoeren van asfaltwerkzaamheden in de vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud.

Met de verlenging van het contract is Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor Rijkswaterstaat gedurende 2017 en 2018 de uitvoerende partij voor bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden.

ondertekenen contract

 

 

 

Dhr. C.H. van Belois (programmamanager Portfoliomanagement Rijkswaterstaat PPO) en dhr. P.F. Vellinga (Directeur Integrale Projecten Aannemingsmaatschappij Van Gelder)

Zichtbaar verschil met nieuwe LED-verlichting

Met beter zicht op de weg het nieuwe jaar in!

Afgelopen december heeft Van Gelder ter hoogte van de A6 op –en afrit Lelystad (10) de verlichting vervangen door ledlampen. Deze lampen zorgen voor minder lichthinder en beter zicht door kleurherkenning en contrast. De nieuwe verlichting bespaart op energie en onderhoud. Daardoor komt opdrachtgever Rijkswaterstaat een stap dichterbij een energieneutrale Nederlandse infrastructuur in 2030 (één van de doelstellingen uit het Energieakkoord).

Op de geplaatste foto is duidelijk verschil tussen het oude en nieuwe licht te zien.

licht-a6

Meer informatie over het project? Lees hier een eerder geplaatst artikel.

 

 

Bezoek Soma college Asfalt Centrale Nijkerk

Nog net voor de kerstvakantie hebben drie klassen van het Soma college te Harderwijk een bezoek gebracht aan de Asfalt Centrale Nijkerk (ACN). Het doel van het bezoek was om deze leerlingen kennis te laten maken met de wegenbouw.

Na een kort ontvangst door Abel Jakobs, bedrijfsleider op de ACN, werd er een rondleiding gegeven over de centrale. Alle leerlingen waren onder de indruk en vonden het een leuk werkbezoek!

Van Gelder ontvangt graag scholieren en studenten op één van haar projecten of locaties. Ook interesse in zo’n bezoek? Neem dan contact op met Marijke Mulder via 0525-659888. img_20161221_093006934-soma-studenten

 

 

Ben jij student? Bezoek onze stand!

Van Gelder gaat graag de uitdaging aan met studenten die zich willen onderscheiden. Ben jij zo’n student? Bezoek dan onze stand! Dit kan op de InfraTech van 17 t/m 20 januari in Rotterdam. Wij ontvangen je graag op stand 1.121 waar jij een opdrachtkrijgt die je mag uitvoeren op de beurs. Lever jij deze nadien volledig en goed gemotiveerd bij ons in? Dan maak jij kans om de hoofdprijs te winnen. Een bol.com waardebon van 250 euro! En… iedere deelnemer maakt kans op een baan na zijn/haar studie.

 

dus… Ga jij de studentenchallenge met ons aan? Dan maak jij kans op een baan!studenten-jpg

Wil je vooraf al meer informatie? Neem dan contact op met Marijke Mulder via of via 0525-659888.

 

 

*deelname aan de challenge mag één keer. Of tijdens de InfraTech of tijdens de Infrarelatiedagen. Meedoen kan per groepje van 3/4 studenten. De winnende groep verdeelt de hoofdprijs van 250 euro met elkaar.

Plaatsing nieuwe verkeersregelinstallaties en lichtmasten op Rijkswaterstaat project Meerjarig Onderhoud A6/A27/N50

Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Krinkels en Van Gelder Verkeerstechniek slaan de handen in één.

Vanuit het contract Meerjarig Onderhoud A6/A27/N50 worden op de kruispunten ter hoogte van de autosnelweg A6 afslag 10 Lelystad in de maanden november en december nieuwe openbare verlichting geplaatst en twee verkeersregelinstallaties (VRI) vervangen. Geen gewone lichtmasten en VRI’s maar verlichting met een duurzaam karakter.

 

vangelderstroe-0009

Duurzame ledverlichting

De oude lichtmasten en VRI’s moeten vervangen worden vanwege het einde van de levensduur. Bij het besluit om deze installaties te vervangen is er gekozen voor het toepassen van duurzame materialen (ledverlichting). Bij de installatie wordt de hinder en overlast beperkt gehouden door onder andere nachtelijke werkzaamheden.

Niels van Norel, projectcoördinator van Aannemingsmaatschappij Van Gelder vertelt over het project: “Het werk is een aanvullende opdracht binnen het lopende onderhoudscontract, waardoor we een duurzaam karakter kunnen toevoegen aan de weg. Door het plaatsen van ledverlichting gaan we energiezuiniger met elektriciteit om. Daarbij zorgen de nieuwe VRI’s voor een betere doorstroming. En dat is toch wel fijn voor de circa 50.000 weggebruikers per dag!”

Combinatie werk in opdracht van Rijkswaterstaat

Aannemingsmaatschappij van Gelder en Krinkels voeren het contract Meerjarig onderhoud A6/A27/N50 uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit contract is gestart op 1 januari 2015. De combinatie is verantwoordelijk voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district Noord, waaronder de A6 valt. Dit houdt onder andere in het maaien van de bermen, onderhouden van verzorgingsplaatsen, repareren van verlichting en uitvoeren van asfaltwerkzaamheden in de vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud.

Kruising Blaloweg Zwolle vernieuwd

Maandag 14 november 2016 hebben wethouder René de Heer van de gemeente Zwolle en gedeputeerde Bert Boerman van Overijssel gezamenlijk symbolisch de eerste verkeerslichten op de kruising Blaloweg – Katwolderweg geplaatst.

Vergroten capaciteit kruising voor komst bouwmarkt
Begin 2018 opent de Duitse bouwmarktketen Hornbach  een vestiging in Zwolle. Vooruitlopend daarop is de kruising in de Blaloweg nu vernieuwd. Niet alleen is de kruising vergroot, Van Gelder heeft deze kruising nu ook voorzien van een verkeersregelinstallatie. Deze verkeerslichten regelen de straks de voorrang op deze kruising.

Bereikbaarheid omgeving 
De gemeente Zwolle is opdrachtgever voor de werkzaamheden van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Naast de aannemingsmaatschappij, is Van Gelder Verkeerstechniek verantwoordelijk voor het plaatsen van de nieuwe verkeersregelinstallatie. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden is er intensieve afstemming met een aantal direct aanliggende bedrijven. Deze blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Ook het verkeer op de Blaloweg, een drukke route door Zwolle, kan gewoon doorgang vinden, op enkele nachtafsluitingen na.

feestelijk-moment-blaloweg-2 feestelijk-moment-blaloweg-3  feestelijk-moment-blaloweg-1

Bouwrijp maken Oranjewijk Urk van start

Vrijdag 11 november 2016 zijn officieel de werkzaamheden gestart voor het bouwrijpmaken van Oranjewijk fase II op Urk. Met het onthullen van het bouwbord aan het begin van de Oranjewijk door wethouder Gerrit Post is begonnen met de aanleg van 2e fase van de Oranjewijk. Michiel Vinckers, projectleider van het werk, heeft wethouder Gerrit Post geassisteerd het de openingshandeling.

Eerder in de week zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken gestart. Er is een tijdelijke bypass aangelegd, waardoor het bouwverkeer gebruik kan blijven maken van de belangrijkste doorgaande route. Vervolgens wordt gewerkt aan de aanleg van onder andere nutsvoorzieningen en riolering. Begin 2017 kan in het eerste deel van de Oranjewijk gebouwd gaan worden. In het voorjaar van 2017 worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt ongeveer totaal 65.000 m3 grond verzet.

Duurzaamheid
Evenals in de 1e fase van de Oranjewijk speelt ook in fase II duurzaamheid een belangrijke rol. Ook hier wordt waterpasserende verharding toegepast en wordt hemelwater afgevoerd naar de omringende watergangen. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft inmiddels op meerdere plaatsen op Urk waterpasserende bestrating aangelegd, waardoor schoon regenwater niet meer onnodig afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuivering

.foto-onthulling-bouwbord-oranjewijk-urk

bouwbord-brm-oranjewijk-urk

Eerste palenscherm bij Pyramideweg Urk geplaatst

Maandag 24 oktober 2016 is de eerste houten damwand, het zogenaamde palenscherm, opgehangen langs de waterpartij aan de Pyramideweg. Met het plaatsen van deze damwand is een belangrijk punt gemarkeerd in de renovatie van het palenscherm. Dit palenscherm markeert de grens van het voormalige eiland Urk. Wethouder Freek Brouwer en regiodirecteur Gerhard Weitkamp van Aannemingsmaatschappij Van Gelder plaatsten samen de symbolisch het eerste palenscherm .

De basis van het palenscherm bestaat uit een stalen damwand met een lange levensduur. Voor de stalen damwand worden houtschermen geplaatst die bestaan uit hardhout met een duurzaamheidskenmerk. Er worden schermen van ongeveer 1.25 m. naast elkaar opgehangen waardoor ook een demontabel systeem wordt gerealiseerd. Deze constructie is daardoor ook onderhoudsvriendelijk. Een scherm heeft een gewicht van circa 2.000 kg. Het  houten scherm heeft dezelfde uitstraling als het oude scherm waardoor het aanzien van het palenscherm in tact blijft. Dit systeem een idee van Van Gelder en is tijdens de aanbesteding aangeboden aan de gemeente Urk.

Naast de vervanging van het palenscherm wordt in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland ook een duiker vervangen, een nieuw riool voor regenwater aangelegd en waterpasserende verharding aangebracht aan de Pyramideweg.

ingangen-eerste-palenscherm-1 ingangen-eerste-palenscherm-2

Circulair asfalt als primeur in Brabant

De N625 ter hoogte van Maren-Kessel krijgt vanaf maandag 24 oktober 2016 een grote onderhoudsbeurt en wordt ingericht als 60 kilometer-weg. De onder- en tussenlagen van het nieuwe asfalt dat wordt aangebracht bestaan uit materiaal dat voor 97,5% gerecycled is. Met deze reconstructie wordt de weg ook een stuk veiliger. Van Gelder is aannemer van dit werk en voorstander van circulaire asfalt waar dit mogelijk is.

De provincie Noord-Brabant is steeds op zoek naar meer duurzame mogelijkheden om haar wegen aan te leggen en te onderhouden. Op een gedeelte van de N279 bij Veghel is onlangs als proef een innovatieve asfaltsoort aangebracht, een deklaag die voor 83% uit gerecycled materiaal bestaat. Op de N625 bij Maren-Kessel gaat de provincie ook gerecycled asfalt gebruiken. Het grote verschil met de N279 is dat het hier geen proef betreft en dat het gerecyclede materiaal over het hele traject in de onder- en tussenlagen van het asfalt wordt toegepast.

Primeur voor Brabant

Het onderhoud aan de N625 gaat op maandag 24 oktober van start. De eerste stap is het deels verwijderen van het oude asfalt. Deze asfaltresten worden vervolgens gebruikt als de basis voor het nieuwe asfalt. De basis bestaat voor 97,5% uit gerecyclede bouwstoffen, waar dat normaal gesproken gemiddeld 50 tot 60% is. De kosten voor dit gerecyclede asfalt, ook circulair asfalt genoemd, liggen op hetzelfde niveau als regulier asfalt. Circulair asfalt is bovendien minder milieubelastend, sterker en heeft een langere levensduur dan gewoon asfalt.

Veilige weg

Al jarenlang staat de N625 van Lith naar Maren-Kessel op lijsten met onveilige wegen. Veranderingen die worden ingevoerd zijn onder meer de welbekende drempels, fietssuggestiestroken, het gele asfalt en de verlaging van de snelheidslimiet naar 60 kilometer. Als alles meezit, zal de verbeterde situatie vanaf 7 november in gebruik worden genomen.

Stadsboulevard Assen stap dichterbij: brugdelenRolderdek aangebracht

Op 18 oktober zijn de liggers van het vernieuwde Rolderdek in Assen aangebracht. Wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen heeft symbolisch één van de liggers geplaatst. Daarmee is de laatste fase van de werkzaamheden aan het Rolderdek en het Abel Tasmanplein in Assen van start gegaan.

Werkzaamheden voorlopen voorspoedig
Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert de werkzaamheden aan het Rolderdek en het Abel Tasmanplein uit in combinatie met Van Haarst. Afgelopen april zijn de werkzaamheden van start gegaan, waarbij de sloop van het oude Rolderdek één van de eerste activiteiten was. Met de plaatsing van de liggers is de laatste fase van start gegaan. Tussendoor is de gehele kruising, die onderdeel is van de Stadsboulevard van Assen, vernieuwd. Na het plaatsen van het nieuwe Rolderdek wordt deze voorzien van asfalt.

Vier maanden eerder klaar
Tijdens de aanbesteding heeft de combinatie Van Gelder-Van Haarst aangegeven de werkzaamheden met een versnelling van vier maanden ten opzichte van de oorspronkelijke planning te kunnen uitvoeren. Onder meer door een slimme fasering worden de werkzaamheden vóór de kerst van 2016 opgeleverd. Daarmee is de versnelling van vier maanden ook daadwerkelijk gerealiseerd.

 

21mm-rolderdek-lr10

De 17 brugdelen van het nieuwe Rolderdek worden één voor één geplaatst
De 17 brugdelen van het nieuwe Rolderdek worden één voor één geplaatst. Wethouder Vlieg van de gemeente Assen heeft symbolisch een ligger geplaatst. 

(foto’s: Paul Meijer)

De Centrale As open voor verkeer

Op vrijdagmiddag 7 oktober opende gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de betrokken wethouders, genodigden en schoolkinderen de Sintrale As. ’s Avonds kon het autoverkeer gebruik maken van de nieuwe dubbelbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega.

It is slagge en dêr binne wy grutsk op” (het is gelukt en daar zijn we trots op), sprak directeur Jan de Jong van Mobilis namens de bouwcombinatie het Fries. Het is gelukt, de Centrale As gaat eerder open dan oorspronkelijk gepland en het resultaat is van bijzonder hoge kwaliteit en dat geldt voor alle deelprojecten. Daar zijn wij als bouwers trots op!

Het project De Centrale As kent een lange geschiedenis. Van de eerste ideeën in 1995 tot de eerste schep in de grond in 2012. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Er is hard gewerkt om hier te kunnen staan. Stap voor stap, met vallen en opstaan, hebben we met de gemeenten, aannemers en de mienskip toegewerkt naar een resultaat dat deze regio verdient. In de eerste plaats een beter bereikbaar en verkeersveilig Noordoost Fryslân. Goed voor de ontsluiting van dit gebied en daarmee aantrekkelijker voor ondernemers. Afgelopen maand kon iedereen zien en beleven waartoe deze regio in staat is, met de festiviteiten op en om De Sintrale As. Wat heb ik genoten van de energie en het enthousiasme waarmee deze regio extra kleur en betekenis gaf aan de weg en het gebied eromheen.”

Opening

In aanloop naar de openstelling van de weg waren er verschillende festiviteiten door en voor de mienskip georganiseerd: culturele busreis De pASsant, Iepenloftspul de Dwerskop in het aquaduct, Sport op de As en de 9 kilometer lange Handelsroute. De officiële opening vond plaats op de ovonde bij Quatrebras. De kinderen van de scholen die de afgelopen jaren meededen aan het educatieproject ‘Adopteer een Kunstwerk’ hadden tijdens de opening een belangrijke rol. Samen met De Kast zongen ongeveer 500 schoolkinderen een lied over de Sintrale As. Vervolgens telden ze af van 10 tot 0 en reden de betrokken aannemers weg. De weg kan in gebruik genomen worden. Na de officiële opening werd alles opgeruimd en vond de laatste inspectie voor de openstelling van de weg plaats. Om 19.00 uur konden de auto’s over de weg heen rijden.

Nog niet klaar

De weg was opgedeeld in 17 contracten, waaraan verschillende aannemers gewerkt hebben. Bouwcombinatie ‘Nije Daam’ bestaande uit Mobilis, Friso Civiel en Van Gelder mocht maar liefst vier contracten realiseren; Midden 0, Midden 1, Midden 2 en Zuid 2.

Er is veel gebruik gemaakt van regionale en lokale (onder)aannemers. De werkzaamheden aan de Sintrale As zijn nog niet klaar. De beplanting langs de weg bijvoorbeeld. De openstelling van rondweg Hurdegaryp en brug Burgum volgen later dit jaar. Evenals de fietsbruggen Heidstreek en Westersingel bij Noardburgum en fietstunnel De Tike.

Meer dan een weg alleen

Het project De Centrale As is meer dan een weg alleen. Tot en met 2019 vinden er werkzaamheden plaats in het gebied om de weg heen. Het gaat hierbij onder andere om de aanleg van fiets- en wandelpaden, landbouwversterking en ontwikkeling van natuur. Ook de herinrichting van de dorpen in het project Kansen in Kernen vindt nog grotendeels plaats in 2017 en 2018.

Bekijk hier een film over de werkzaamheden van combinatie Nije Daam op De Centrale As, op weg naar de oplevering.

En lees onderstaande strip eens door!
knipsel

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: www.decentraleas.nl

Feestelijke opening N50 Ens-Emmeloord

Vrijdagmiddag 23 september zijn de verbrede N50 tussen Ens en Emmeloord en het nieuwe viaduct over de Bomenweg feestelijk geopend. Onder toeziend oog van velen, hebben de heer en mevrouw Leber, woonachtig aan de Bomenweg in Emmeloord, symbolisch een bord onthuld.

Het afgelopen jaar is door Rijkswaterstaat, in samenwerking met de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder en bouwcombinatie Van Gelder Mobilis, hard gewerkt aan de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord, van 2×1 naar 2×2 rijstroken. Daarnaast is ter hoogte van de Bomenweg een viaduct gebouwd.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): ‘Deze wegverbreding is goed voor de verkeersveiligheid. Daarnaast zorgen de extra rijstroken voor een betere doorstroming van het verkeer waardoor mensen en goederen sneller op de plek van bestemming zijn.’

Door het nieuwe viaduct is het mogelijk om vanuit Emmeloord-Zuid de N50 op te rijden richting Kampen/Zwolle. Gedeputeerde Lodders: ‘De bredere N50 en de aansluiting vanuit Emmeloord-Zuid leveren een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio en zorgt ervoor dat het verkeer hier vlot en veilig door Flevoland kan rijden. Daar profiteren onze inwoners en ondernemers van. Ook hier, rondom Ens, met de bedrijvigheid rond bloembollen en kassen.’

Voor fietsers is op het nieuwe viaduct een fietspad aangelegd waarmee de verbinding tussen de Bomenweg oost en west hersteld is. ‘De N50 is nu toegankelijker en veilig. En fietsers kunnen over het viaduct een rondje Emmeloord maken’, aldus een tevreden wethouder Poppe van de gemeente Noordoostpolder.

n50-2

n50-1

Extra fietscomfort in Zwolle

Dat Zwolle fiets-minded is, is bekend. De volgende stap in het verder verhogen van het fietscomfort in Zwolle wordt vrijdag gezet. Dan voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder een pilot in de gemeente Zwolle uit. Daarbij worden de putdeksels, de plaatsen waar het rioolstelsel gecontroleerd kan worden, in de straat geboord.

Verhogen comfort voor fieters
De Meppelerstraatweg in Zwolle wordt omgevormd tot fietsstraat. Naast de fietsvriendelijke inrichting (brede fietsstroken) en het principe ‘de auto te gast’, heeft Van Gelder een uitvoeringsmethode voorgesteld om de hinderlijke hobbels rondom putdeksels te vermijden. Daardoor wordt het gebruikerscomfort voor fietsers verder verhoogd.

Nieuwe uitvoeringsmethode
In deze nieuwe uitvoeringsmethode worden de locaties van de putdeksels met GPS ingemeten. Vervolgens wordt het asfalt er overheen aangebracht. Als het asfalt afgekoeld is, worden de locaties voor de putten opgezocht, worden er gaten in het asfalt geboord en worden de nieuwe putdeksels geplaatst. Daardoor ontstaat er een egale rijbaan. Het fietscomfort in de nieuwe fietsstraat wordt daardoor nog verder verhoogd.

In de ‘oude’ situatie kan er sprake zijn van niet optimale verdichting rondom de putranden. Dit kan niet alleen oncomfortabel zijn, maar kan naar verloop van tijd ook gevaarlijke situaties voor weggebruikers opleveren.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert regelmatig werkzaamheden uit in de gemeente Zwolle, die passen in het profiel van Zwolle als fietsstad. De afgelopen jaren is onder andere de eerste fietsrotonde van Nederland, ter hoogte van de Vondelkade, door ons aangelegd.

 

boren-putten-meppelerstraat-zwolle-16 boren-putten-meppelerstraat-zwolle-15 boren-putten-meppelerstraat-zwolle-13 boren-putten-meppelerstraat-zwolle-9

Van Gelder innoveert: Zijtra transportsysteem

Zijtra Van Gelder heeft samen met Klaas Kooiker de Zijtra® ontwikkeld. Dit transportsysteem is een innovatie in de wegenbouw. Hierdoor wordt het opnieuw bestraten, vooral in woonwijken, rustiger, veiliger en schoner. Er zijn bovendien ook voordelen in kwaliteit van de bestrating en in kosten.

Minimaliseren omgevingshinder

Veiliger, rustiger, schoner: ook in de wegenbouw wordt bewust gekeken hoe de werkzaamheden omgevingsvriendelijker uitgevoerd kunnen worden. De Zijtra is een transportsysteem voor straatstenen, die aan een machine voor machinaal straten gekoppeld wordt. De stenen worden uit de rijbaan gehaald, op de Zijtra geplaatst , welke de stenen naar de bestratingsmachine transporteert. In het tussenstuk wordt de baan opnieuw geprofileerd. Dit alles wordt in een werkvak van 25 meter uitgevoerd

Door de Zijtra toe te passen, hoeven de stenen die worden hergebruikt niet langer door de omliggende woonstraten te worden vervoerd, wat vaak met grote tractoren en vrachtauto’s gepaard gaat.

Het systeem biedt de volgende voordelen

Rustige omgeving: De omgeving rondom het werk gebied wordt niet belast met transport bewegingen en blijft dus rustig.
Veiliger: Onveilige situaties waarin vrachtverkeer school- en woonverkeer kruist worden voorkomen.
Schoner: 100% reductie op CO2 uitstoot ten opzichte van de traditionele oplossing (is volledig op groene stroom werkbaar).
Betere kwaliteit: Kwaliteit straatwerk verbetert doordat er niet langer over het pas gelegde straatwerk wordt gereden met dumpers en shovels;

Kostenreductie

Bovenstaande voordelen zijn zowel voor de omgeving als voor opdrachtgevers relevant. Door het toepassen van de Zijtra kan er bovendien nog een besparing in kosten worden gerealiseerd, doordat een dumper en een tweede shovel uitgespaard kunnen worden.

Toepassing in andere projecten

Het Zijtra transportsysteem is ontwikkeld voor het project Reconstructie Oranjebuurt Dedemsvaart, dat Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft uitgevoerd in de eerste helft van 2016. Het systeem is bij uitstek toepasbaar in woonwijken, bijvoorbeeld bij het woonrijp maken van nieuwe woonwijken.

Bekijk hier de Zijtra in actie

tigerstonededemsvaart-0001 tigerstonededemsvaart-0009 tigerstonededemsvaart-0008 tigerstonededemsvaart-0007 tigerstonededemsvaart-0006 tigerstonededemsvaart-0005 tigerstonededemsvaart-0004 tigerstonededemsvaart-0003

Van Gelder in top 10 beste Werkgever

Het grote salarisonderzoek - van gelder in de top 10 beste werkgever“Ben je goed voor je mensen, dan zijn je mensen goed voor jou”. Zo duidt Marriët de Jonge, hoofd P&O bij Van Gelder, de tiende plek van de infra-aannemer uit Elburg op de lijst van Beste Werkgever 2016 aldus de Cobouw. Het honderd jaar oude familiebedrijf staat voor de eerste keer in de top 10 aldus de Cobouw in het artikel dat op 5 juli is gepubliceerd.

nieuw-grijs-pijltje-extra-witruimteLees hier het hele artikel.

IJsvrije wegen dankzij gras?

160708-grassap_machineHet is misschien nog een paar winters wachten, maar over enkele jaren zijn sommige wegen in Noord-Holland misschien ijsvrij en veilig dankzij gras. Gras dat even daarvoor nog groeide in de berm van de weg. Van Gelder participeert mee in deze innovatie als aannemer en door betrokkenheid bij het bestek; onderhoud wegen Regio 5 Zaanstreek en Waterland.

Met gras kun je meer dan je denkt, weet ook Hillebrand Breuker van de provincie Noord-Holland. “Gras kun je uitpersen, dan krijg je sap en vezels. De vezels kunnen bijvoorbeeld worden gebruik in de papierindustrie. Maar toen ik er een keer mee bezig was, viel me op dat het sap behoorlijk zout is. Ik dacht: daar moet ik wat mee.”

Mogelijkheden van grassap
De provincie zocht contact met TU Delft en bedrijven Van Gelder en Van Bodegom om samen te gaan werken aan het idee. Begin deze maand presenteerden ze de plannen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van grassap. Hoewel dat onderzoek nog moet beginnen is Breuker positief. “We willen graag innoveren, we pakken het nu aan en we zien wel waar we uitkomen.” Als alles goed gaat, kan grassap straks in de mix die de provincie nu gebruikt om wegen ijsvrij te houden. Die mix bestaat nu vooral uit zout (natriumchloride) en calcium. “Maar dat zout is slecht voor het milieu.” Uit onderzoek blijkt dat kleine dieren ziek kunnen worden van het worden van het drinken zout water en bomen en planten hebben last van verzilting van de bodem door het strooizout. “We willen nu onderzoeken of we met het inzetten van grassap net zo effectief gladheid kunnen bestrijden en tegelijk minder zout kunnen gebruiken.”

Haalbaar plan
Het verwerken van gras tot strooimiddel heeft nog een ander voordeel: het maakt het opruimen van het gemaaide gras financieel haalbaar. Breuker: “De goedkoopste manier van bermonderhoud is klepelen, daarbij laat je alles wat je maait liggen in de berm. Maar voor de biodiversiteit is het beter om het op te ruimen. Dat is echter duur. Door het gras te persen en weer te gebruiken, maak je dat haalbaar. Zo kunnen we als provincie meerdere vliegen in één klap slaan: meer biodiversiteit, het stimuleren van een circulaire economie en minder schade aan het milieu en bodemleven.” In 2012 deed dr. ig. Pieternel Claassen van Wageningen UR óók onderzoek naar het maken van strooizout uit gras. Maar daarbij ging het om een speciaal soort zout, CMA, dat biologisch afbreekbaar is. Dat moet worden gemaakt uit fermentatie van grassap. Claassen: “Het opwerken van calcium magnesium acetaat (CMA) bleek een lastig proces. CMA kan ook worden gewonnen uit petrochemie, maar dat is geen hernieuwbare grondstof. CMA is afbreekbaar en daardoor veel beter voor het milieu, maar het is ook flink duurder dan gewoon strooizout.”

Effect op asfalt
Noord-Holland kiest dus voor het inzetten van grassap zonder er eerst CMA van te maken. Toch zijn er nog veel vragen, geeft ook Breuker toe. “Daarom willen we graag samenwerken met TU Delft. We moeten onder andere kijken hoe we het grassap goed kunnen bewaren, hoe we het effect kunnen optimaliseren en wat het effect is op het asfalt. Grassap is zuurder, dus dat kan van invloed zijn op de onderhoudskosten van het wegdek.” De komende jaren wil de provincie onderzoeken of het haalbaar is om op grote schaal met grassap te gaan strooien. Daarvoor moet ‘de hele keten op de schop’. “Maar we beginnen ook al klein, door bijvoorbeeld komende winter al op onze eigen steunpunten met grassap gladheid te bestrijden.” Van Gelder is trots om mee te mogen werken aan deze innovatie. Het bedrijf geeft hiermee invulling aan één van de strategische doelstellingen die door de directie zijn vastgesteld; innovatie stimuleren en onderscheidend te zijn in de markt. Daar waar mogelijk worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden over de voortgang van het project.

nieuw-grijs-pijltje-extra-witruimteBekijk hier de video over het onderwerp

Bouw azc Hardenberg in volle gang

160708-azc_hardenberg-cropMomenteel wordt het terrein van het azc Hardenberg door Aannemingsmaatschappij Van Gelder bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden, die in opdracht van het COA worden uitgevoerd, zijn in oktober afgerond.

Bouwrijp maken
In de afgelopen weken zijn de rioleringen op het terrein gelegd. Momenteel worden de benodigde kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen gelegd. Het grondwerk op het terrein is zo goed als afgerond. Er liggen nu bouwwegen en de contouren van de toekomstige inrichting van het terrein worden steeds meer zichtbaar. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de noodontsluitingsweg aan de achterzijde van het terrein. De twee wallen rond het terrein zijn klaar. Aan de zij- en achterkant van het terrein worden hekwerken geplaatst. Het hekwerk aan de voorzijde van het terrein, wordt in een later stadium geplaatst.

Plaatsen units
Op het terrein is al goed te zien waar de units worden geplaatst. De funderingen in de vorm van betonnen blokken liggen er al. In totaal worden er 7 units geplaatst. De 2 units die het dichtst bij de Jachthuisweg staan, worden gebruikt als dienstgebouw, voor kantoren of overige diensten. De 5 units die daarachter worden geplaatst, gaan fungeren als woongebouw. In de zuidoosthoek van het terrein wordt een unit geplaatst die dienst gaat doen als schoolgebouw. Naar verwachting duurt het plaatsen van de units zo’n 10 weken. Volgens de planning zijn alle units medio augustus geplaatst. Als het nodig is, wordt ook in de vakantieperiode (bouwvak) doorgewerkt.

Inrichten terrein
Na de bouwvak start Van Gelder met het verder inrichten van het terrein. In de periode tot 1 oktober worden de definitieve wegen, paden en parkeerterreinen aangelegd en wordt beplanting aangebracht. Wel is op delen van het terrein al gras ingezaaid. Als laatste worden de sport- en speelvoorzieningen gemaakt en wordt straatmeubilair zoals verlichting of bewegwijzering geplaatst.

Verkeersmaatregelen
Van Gelder werkt ook in de omgeving van het azc Hardenberg. In de Jachthuisweg zijn twee drempels gemaakt ter plaatse van het azc: ter hoogte van de inrit van het terrein en op de plek waar een voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd. Er wordt op korte termijn een start gemaakt met de aanleg van het voetpad vanaf het azc tot aan de rotonde Jachthuisweg/Haardijk.

160708-hardenberg_bouwrijp_maken_azc_juni_2016_1 160708-hardenberg_bouwrijp_maken_azc_juni_2016_2

Klassen van Basisschool Het Palet op visite bij Van Gelder

het_palet_1Op 8 juni zijn twee klassen van Basisschool Het Palet uit Enschede komen kijken bij de werkzaamheden van Van Gelder aan de Willem Kalfstraat in Enschede. Een aantal van de kinderen uit de klas, woont in deze straat.

Na ontvangst kregen alle kinderen een hesje, zodat ze goed zichtbaar waren. Na een uitleg over de werkzaamheden die in de straat uitgevoerd zijn, mochten de kinderen de straatmachine van dichtbij komen bekijken. Met grote belangstelling werd gevolgd hoe de stenen uiteindelijk weer aangebracht werden. Toen de kinderen te horen kregen dat één van de stratenmakers jarig was, is er luidkeels gezongen!

Na afloop ontvingen de kinderen van de gemeente Enschede een pet en van Van Gelder fietslampjes.

In de Willem Kalfstraat voert Van Gelder, in opdracht van de gemeente Enschede, riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden uit. Er is een apart regenwaterriool aangebracht. Het project wordt voor de zomer opgeleverd.

doorBIR Reclame Adviesbureau Civiel

Gemeente voorschoten tekent contract Vlietwijk Voorop met Van Gelder

knipsel_jan_van_loonDe tweede fase van Vlietwijk Voorop gaat van start. Dinsdag 24 mei tekenden wethouder Bianca Bremer en Jan van Loon namens Aannemingsmaatschappij Van Gelder regio West-Zuid het contract voor de volgende fase. De ondertekening is het startsein voor de komende fase, die tot en met eind 2017 duurt.

De eerste fase van Vlietwijk Voorop is eerder dit jaar afgerond. Deze fase omvatte enkele straten, waaronder de Prof. van der Waalslaan en de Curielaan. In deze fase is proefgedraaid met de inrichting voor de straten en de werkzaamheden aan de riolering. De ervaringen uit deze fase konden zo meegenomen worden naar de volgende fase. Van Gelder gaat in fase twee de werkzaamheden in de rest van Vlietwijk uitvoeren. De werkzaamheden vinden plaats aan de riolering en de openbare ruimte. De daadwerkelijke start begint na de bouwvakantie. Van Gelder verzorgt ook alle communicatiemiddelen. Zo komt er een spreekuur bij de bouwkeet, worden (digitale) nieuwsbrieven verspreid en kunnen mensen met hun opmerkingen en vragen terecht op Vlietwijkvoorop.nl.

doorBIR Reclame Adviesbureau Civiel

Super audit Bewuste Bouwers N50 Ens – Emmeloord

n50_klein_1Tijdens de audit van Bewuste Bouwers, op het daarvoor aangemelde project N50 Ens – Emmeloord, heeft de combinatie Van Gelder – Mobilis ver boven gemiddeld gescoord met maar liefst 28.5 punten. Op alle punten die Bewuste Bouwers nastreeft werd er gescoord boven de norm. Een prestatie waar alle betrokkenen erg blij mee zijn!

Bewust Bouwen op de N50
De eerste indruk die de auditor op het project krijgt bij ontvangst op de bouwplaats is een opgeruimd en geordende omgeving. Dat begint goed! In gesprek met de omgevingsmanager en uitvoerders op het werk wordt er één voor één stil gestaan bij de pijlers van Bewuste Bouwers. Bewust: Er wordt door diverse communicatiemiddelen zoals een klachtenlijn die 24 uur per dag bereikbaar is, eigen e-mail adres en informatie borden op diverse bezoekplekken op het werk ruime mogelijkheid geboden om informatie te krijgen over het project of om contact op te nemen. Ook de klachtenafhandeling wordt erg goed opgepakt en informatie aan stakeholders wordt onder andere verstrekt door nieuwsbrieven of informatieavonden. Veiligheid: De toegangswegen naar de bouwplaats zijn goed aangegeven. Ook het verkeer wat over deze aanrijroute komt wordt goed langs het werk geleid. Een goed voorbeeld van omgevingsveiligheid. De bezoekersveiligheid krijgt ook de juiste aandacht. Door duidelijke instructie en de maatregel door alleen onder toezicht de werklocatie te mogen betreden wordt er goed aandacht besteedt aan veiligheid op het werk. Verzorgd: De bouwplaats ziet er geordend en opgeruimd uit. Keten staan er zonder graffiti en zwerfafval wordt niet aangetroffen. Milieu: Door medewerkers te vragen om te carpoolen en onder andere het asfalt dat gerecycled wordt wil de aanneemcombinatie een bijdrage leveren aan een goed milieu. Ook aandacht voor flora en fauna is er op dit project. Sociaal: Alle randvoorwaarden zoals wekelijks schoonmaken van sanitair, geen storende geluiden in de werkomgeving en instructie aan medewerkers is goed ingeregeld. Samenvattend: De bouwplaats geeft goed invulling aan de gedragscode. De omgevingsmanager is zich duidelijk bewust van zijn omgeving en geeft daar ook goed gevolg aan. De gedragscode van Bewuste Bouwers is daardoor dan ook op dit project goed door gezet en scoort met 28.5 punten ver boven de norm van 21 punten en een gemiddelde landelijke score van 24 punten in 2015.

Onveilige verkeerssituaties aanleiding voor verbreding
De combinatie Van Gelder – Mobilis is in augustus 2015 gestart in opdracht van Rijkswaterstaat met de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord naar 2×2 rijstroken. De autoweg N50 tussen Ens en Emmeloord heeft nu 2×1 rijstrook. Verkeer mag niet inhalen, wat ervoor zorgt dat de doorstroming op de weg slecht is. Ook ontstaan er soms onveilige situaties, omdat langzaam verkeer uitwijkt naar de vluchtstrook om snellere voertuigen te laten passeren. Bij het knooppunt Emmeloord is een bus-oversteek met verkeerslichten. Deze bus-oversteek leidt tot vertraging van het doorgaande verkeer en onveilige situaties door stilstaand verkeer. Het project voorziet in een verbetering van de doorstroming en veiligheid tussen Ens en Emmeloord ontstaat door de N50 naar 2×2 rijstroken te verbreden. Ter hoogte van de Bomenweg wordt de bus-oversteek verwijderd en een viaduct gebouwd. Door het nieuwe viaduct is het mogelijk om vanuit Emmeloord Zuid de N50 op te rijden. Voor fietsers wordt op het nieuwe viaduct ook een fietspad aangelegd waarmee de verbinding tussen de Bomenweg oost en west hersteld is. Met deze maatregelen worden de veiligheid en doorstroming op de N50 tussen Ens en Emmeloord aanzienlijk verbeterd.

Bewuste Bouwers
Bouwbedrijven leveren een grote maatschappelijke bijdrage doordat ze zorgen voor hoogwaardige voorzieningen voor wonen en werken met de bijbehorende infrastructuur. Dat wordt door een omgeving van een bouwplaats niet altijd zo ervaren. Het imago staat onder druk. Bewuste Bouwers zijn de positieve voorbeelden in de bouw en dragen bij aan het verbeteren van het imago van de bouw.