Van Gelder neemt vier elektrische vrachtwagens in gebruik

Onlangs heeft Van Gelder vier nieuwe, volledig elektrische vrachtwagens in gebruik genomen. Drie daarvan zijn uitgerust met een knijperinstallatie, een daarvan is een asfaltvrachtwagen met een laadvermogen van 27 ton. De vrachtwagens van het type Volvo FE Electric worden ingezet bij diverse projecten in heel Nederland. Een vijfde elektrische vrachtwagen wordt eind van dit jaar in gebruik genomen. Hiermee zet Van Gelder een belangrijke stap richting de verdere verduurzaming van haar materieel en het realiseren van haar duurzame ambities. 

De drie met laadkraan uitgeruste vrachtwagens die Van Gelder sinds kort inzet, beschikken over een elektrisch aangedreven en relatief lichte autolaadkraan en tweezijden-kipper. Dit is nodig om de wegenbouwwerkzaamheden te kunnen verduurzamen. De lading kan namelijk behoorlijk zwaar zijn. De vrachtwagens zijn uitgerust met twee elektromotoren met een vermogen van 400 kW en 850 Nm koppel. De lithium-ion accupakketten hebben een capaciteit van 264kWh. De remenergie wordt gebruikt om de accu’s op te laden. Voor het eind van het jaar zal ook een vierde elektrische wagen met laadkraan in gebruik worden genomen.

Emissievrij

Duurzaam ondernemen is een van de strategische pijlers van Van Gelder. Om in 2030 volledig klimaatneutraal te kunnen opereren en in 2050 volledig circulair, is de inzet van elektrisch materieel noodzakelijk.  Samen met logistieke partners Jan Bakker en Vrijbloed Transport is nu een flinke stap gezet richting het realiseren van de duurzame ambities van Van Gelder. 

Toekomstige generaties

Leendert Ripping, directeur Aannemingsmaatschappij Van Gelder is blij met de nieuwe elektrische vrachtwagens: “Een emissievrije aanpak wordt steeds vaker de standaard. Dat geldt allang niet meer alleen bij binnenstedelijke projecten, maar ook bij projecten in het buitengebied. Met deze volledig elektrische vrachtwagens verlagen we onze impact op het milieu en helpen we onze opdrachtgevers bij het realiseren van hun duurzame doelstellingen. Bovendien dragen wij als Van Gelder bij aan een leefbare en veilige woonomgeving voor toekomstige generaties.”

doorEugénie de Kreij Civiel
biobrandstof

Van Gelder stapt in Rotterdamse haven over op biobrandstof

Van Gelder en partner idverde NL stoppen met diesel als brandstof voor het materieel dat zij gebruiken bij hun werkzaamheden in de haven van Rotterdam. In plaats van diesel vullen zij de tanks voortaan met het duurzame GoodFuels HVO100.

Hiermee realiseren de partijen een flinke emissiereductie van fijnstof en stikstof, maar vooral van CO2 (tot 89%). Het totale brandstofvolume vervangen voor GoodFuels HVO100 betekent een uitstootbesparing van 736.500 kilo CO2 per jaar. Van Gelder en idverde voeren in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam onderhoud uit aan wegen en groenvoorziening in het Rotterdams havengebied. De overstap naar een duurzamere vorm van brandstof past in het duurzaamheidsbeleid van beide bedrijven en bij de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam om het onderhoud van de haven verder te verduurzamen.

Olaf Rienks, Asset Manager Infrastructure Havenbedrijf Rotterdam: “Op het water gebruiken we al geruime tijd duurzame brandstoffen in onze vloot, maar voor het infrastructurele en groenvoorziening werk werd nog fossiele brandstof gebruikt. Ik ben blij dat we hier nu ook een verduurzamingsslag kunnen maken en onze CO2 -footprint aanzienlijk verlagen.”

Ook voor Van Gelder als idverde past de toepassing van HVO prima binnen het beleid om de werkzaamheden te verduurzamen. “Binnen het familiebedrijf Van Gelder hebben wij oog voor toekomstige generaties. Dat betekent niet alleen dat we kiezen voor duurzame brandstof, maar ook werk maken van het verlagen van ons eigen energieverbruik en circulair werken”, aldus Peter Dekker, projectmanager Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Peet Lokker, Technisch manager bij idverde Realisatie Bruinisse: “We zijn er trots op dat we samen met Van Gelder en Havenbedrijf Rotterdam deze stap zetten. Duurzaamheid is iets wat je samen moet oppakken, het gaat om samenwerken in heel de keten”.

doorEugénie de Kreij Civiel
zuidasdok

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid verkrijgt opdracht voor Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid (Mobilis, Boskalis, Van Gelder) krijgt de opdracht voor de bouw van de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid. Donderdag 26 augustus hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder het eerste deel van de overeenkomst.

Het contract omvat de bouw van een nieuwe ondergrondse passage en de verbreding van de bestaande ondergrondse passage van station Amsterdam Zuid, om te voorzien in het groeiende aantal reizigers. Een hoogwaardig vervoersknooppunt met internationale allure waar trein, metro, tram en bus samenkomen en een inpassing in de Zuidas, dat is het vooruitzicht voor station Amsterdam Zuid. Bijzonder aan deze opdracht is dat het in verschillende delen uiteenvalt: de bouw van de tweede stationspassage en de vernieuwing van de huidige passage.

Bij de opdracht voor OVT Amsterdam Zuid wordt een zogenoemd twee-fasen-aanpak toegepast. Voordat de bouwfase begint, gaan de opdrachtgever en de bouwcombinatie, op basis van het definitief ontwerp van Zuidasdok het uitvoeringsplan, de risico’s en definitieve contractsom bepalen. Als daarover begin volgend jaar overeenstemming is, volgt fase twee voor de daadwerkelijke uitvoering. Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland.

De uitvoerende werkzaamheden van Nieuw-Zuid zullen naar verwachting in juli 2022 beginnen; de oplevering van de tweede stationspassage, de zogenoemde Brittenpassage, is uiterlijk in 2027 voorzien.

De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn: het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam, samen vormen zij de projectorganisatie Zuidasdok. Het bouwconsortium Nieuw-Zuid bestaat uit TBI-onderneming Mobilis, Boskalis en Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Zuidasdok verbreedt de A10-Zuid van acht naar twaalf rijstroken, en brengt in het centrum van Zuidas de snelweg onder de grond om zo ruimte te maken voor het totaal vernieuwde station Amsterdam Zuid. Daardoor kan dit station zich ontwikkelen tot een comfortabel en hoogwaardig internationaal vervoersknooppunt.

Michele Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Dit is een bijzonder moment, want dit moment betekent een mijlpaal in de realisatie van Zuidasdok. Het project wordt opgeknipt in deelprojecten, waarvan deze gunning de eerste is. Met de uitbreiding van het station en het deels ondergronds brengen van de A10 maken we de Zuidas in de toekomst beter bereikbaar voor wonen en werken en het tweede centrum van Amsterdam.”.

“Samenwerking, transparantie en vertrouwen op elkaars competenties vormen de basis voor een succesvolle afronding van dit project. Deze competenties zitten al meer dan 100 jaar in het DNA van Van Gelder. We gaan met vertrouwen aan de slag en zijn trots op het feit dat wij een bijdrage gaan leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit deel van Nederland”, aldus Rolf Mars, directeur Grote en Integrale Projecten van Van Gelder.

doorEugénie de Kreij Civiel
parklaan ede

Van Gelder als aannemer gekozen bij project Parklaan in Ede vanwege duurzaamheidsambities

Duurzaamheid, ecologie en groen staan hoog in het vaandel bij de gemeente Ede bij het aanleggen van de Parklaan. Dat is één van de redenen waarom de gemeente Van Gelder als aannemer heeft gekozen om dit project uit te voeren. Zo duurzaam en zo groen mogelijk start Van Gelder begin 2022 met de aanleg van de route.

Het wordt steeds drukker op de weg in Ede-Oost. In de loop der jaren zijn er meer fietsers en auto’s bijgekomen. Om Ede-Oost goed bereikbaar te houden worden er nieuwe wegen aangelegd en bestaande wegen aangepast. “We hebben heel veel zin in de aanleg van de Parklaan in Ede”, vertelt directeur Rolf Mars van Van Gelder Integrale Projecten. “Duurzaamheid, ecologie en groen zijn belangrijke thema’s zijn bij de aanleg. Dat past goed bij de aanpak van Van Gelder.”

Emissieloos en voedselbosje

Van Gelder werkt zo veel mogelijk met emissieloos materieel, zoals de 100% elektrische knijperauto. Al het klein materieel is ook zoveel mogelijk elektrisch. “Net als de materieelstukken van de stratenmakers, de shovels en kraantjes”, legt technisch manager Arjan Brinks van Van Gelder uit. “Die zijn relatief stil en daardoor is er ook minder geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast is er volop aandacht voor de natuur. Naast de wegwerkzaamheden leggen we een tiny forest aan en een voedselbos. Leren over de natuur en de herkomst van ons voedsel staan hierbij centraal.”

Maar Van Gelder neemt meer duurzame maatregelen. Voor de tijdelijke compensatie van het te kappen groen, planten ze bomen aan in speciale potten. Dit is om de bouwplaats toch groen te houden. Deze potten zijn voorzien van een beluchtings- en bewateringssysteem. Door deze potten te plaatsen voorkomt Van Gelder het ‘bouwputgevoel’ en wordt de bouwplaats groen gehouden.  Zo blijft de omgeving niet alleen groen, ook halen de bomen de CO2 die vrijkomt tijdens de werkzaamheden uit de lucht en zetten die om in zuurstof.

Fasering

Naast de duurzaamheidsmaatregelen, veel oog voor het groen en de ecologie is Van Gelder uitgekozen vanwege de voorgestelde fasering van het project. Brinks: “We sluiten zo weinig mogelijk af, zodat de doorstroming goed blijft. We borgen hiermee de bereikbaarheid van Ede.”

Klimaatneutraal

In 2030 wil Van Gelder 100% klimaatneutraal zijn. Het project in Ede is een mooie bijdrage om daar invulling aan te geven. Januari 2021 start Van Gelder met het noordelijke deel van de route, halverwege het jaar wordt het zuidelijke deel opgepakt. Het project wordt naar verwachting begin 2023 opgeleverd.

doorEugénie de Kreij Civiel

Van Gelder bouwt mee aan nieuw riool Rotterdam

Na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog werd Rotterdam nagenoeg geheel opgebouwd. Ook alle ondergrondse infrastructuur werd aangelegd en is inmiddels hard aan vervanging toe. Elk jaar heeft de gemeente Rotterdam een doelstelling om veertig kilometer riool te vervangen. In totaal tien aannemers zijn daarvoor geselecteerd, waaronder Van Gelder. Dit gebeurt middels het raamcontract Stadse Werken. Dit is een tweejarig contract met twee keer een optie tot verlengen van één jaar, dus in totaal vier jaar tot 31 december 2023.

De uitvraag bestond uit een prijs en een EMVI-plan. Op basis daarvan werd Van Gelder als een van de tien aannemers geselecteerd. Momenteel is Van Gelder voortvarend bezig met twee rioolwerken die dit jaar zijn gestart. Bedrijfsleider Ivo de Vries is blij met de projecten. “We zijn in week twintig aan de slag gegaan op de Oude Kleiweg in Rotterdam-Noord. Eerder dit jaar startte al het voorbereidende werk in Rozenburg aan de Abelenlaan. Dit laatste is een project van circa dertien maanden waarbij aannemer Van Vulpen eerst de gas-, water- en laagspanning kabels en leidingen heeft vervangen. In week 23 startte Van Gelder vervolgens met het plaatsen van het nieuwe riool.”

Hinder beperken

Ivo meent dat de uitdaging van het werk in Rotterdam zit in het opstellen van de verschillende deelopdrachten. “We zitten op diverse plekken in Rotterdam en ieder projectteam behartigt zijn of haar deelopdracht naar eigen invulling. De prijzen in het raamcontract liggen weliswaar vast, maar het gaat om het toepassen van bepaalde bestekposten in de voorbereiding. Dat moet in relatief korte tijd omdat de startdatum al vast staat, er is een strikte deadline. Dat maakt het werk uitdagend, maar met veel inspanning van beide partijen wordt de deadline praktisch altijd behaald.”

Goed op stoom

De werkzaamheden vinden midden in Rozenburg midden in de dorpskern plaats. Ivo: “We gaan daarom gefaseerd door de wijk heen om de overlast te beperken voor de omwonenden.” Ook op de Kleiweg is Van Gelder goed op stoom met alle rioolwerkzaamheden. David Susani is als omgevingsmanager verantwoordelijk voor een goed contact met de buurtbewoners. Hier heeft de gemeente de zorgen van de omwonenden op voorhand geïnventariseerd. David: “Dat betreft voornamelijk trillingen door vrachtverkeer, die mogelijk schade aan de panden kunnen toebrengen. Wij snappen dat en hebben onze chauffeurs geïnstrueerd om stapvoets door de straat en over drempels te rijden. Daar wordt ook streng op gecontroleerd.”

Traditioneel

Dit raamcontract geeft invulling aan de leidende principes voor een betere samenwerking die door het Opdrachtgeversforum in de Bouw, Bouwend Nederland en het MKB-convenant zijn afgesproken.

De gemeente Rotterdam is in de persoon van teammanager Hugo Witteveen tevreden over de samenwerking met Van Gelder. “De basis ligt in het elkaar kennen en weten te vinden, het begrijpen van elkaars intenties en verwachtingen. Maar ook het waarderen van elkaar en het hebben van vertrouwen in wat we doen. Middels prestatiemetingen houden we elkaar scherp op onze samenwerking en elkaars belangen. Dit moet leiden tot een duurzame samenwerking voor langere tijd.”

Ivo deelt die mening. “Het is prettig dat we in een soort bouwteam zitten, waarbij alles goed voorbereid wordt. Het is een mooi project, waarbij we werken met standaard plannen en draaiboeken. Om onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zetten we een elektrische kraan in en draaien onze machines op H20 brandstof.”

 

doorEugénie de Kreij Civiel
Diverging Diamond Interchange (DDI)

Diverging Diamand Interchange: een unieke (tijdelijke) verkeersoplossing

Het is even wennen voor automobilisten die Leiden in- of uit moeten rijden. Op het nieuwe, tijdelijke kruispunt wordt namelijk links gereden. De gevlochten diamantaansluiting, officieel ‘Diverging Diamond Interchange’ (DDI) genaamd, is uniek in Nederland. Het kruispunt komt overgewaaid uit Amerika, waar er meer dan 200 DDI’s liggen.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder neemt in opdracht van Comol5 de wegeninfra voor het eerste deel van de RijnlandRoute voor zijn rekening. Het kruispunt, in de vorm van een gevlochten diamant, zorgt voor een betere verkeersafwikkeling. Projectleider Marco van Rooijen is meer dan tevreden over de tijdelijke DDI. “We hadden afgesproken dat we het terug zouden draaien als de verkeersafwikkeling onvoldoende was,” legt hij uit. “Gelukkig was dat niet zo: het kruispunt werkt goed.”

Betere doorstroming

Tijdens de werkzaamheden aan de RijnlandRoute moet het verkeer in goede banen geleid worden. Dankzij de DDI krijgt het verkeer alle ruimte en kruisen ze maar op twee vlakken. “Een betere doorstroming van het verkeer, met minder asfalt”, vat de projectleider samen. “Het verkeer heeft ruimte nodig om afgewikkeld te worden, een DDI neemt minder ruimte in beslag. Het is wel echt wennen, want je rijdt links. Dat is best raar. En anders dan andere verkeersafwikkelingen, het verkeer kruist elkaar maar op twee plekken.”

Diverging Diamond Interchange (DDI)

Uniek

De gevlochten diamantaansluiting is uniek in Nederland. “En het werkt”, zegt Marco van Rooijen verheugd. “Je kunt deze ervaring nu toepassen in meerdere projecten. Als je ruimte tekort hebt en je wilt een hogere verkeersafwikkeling, dan regel je met dit kruispunt alles.”

Puzzel

Het unieke kruispunt wordt begin september weer omgetoverd tot een normaal kruispunt, dan heeft het 2,5 jaar het verkeer in goede banen geleid en komt er weer een ‘normaal’ kruispunt. “Ook dat wordt een puzzel, die wij samen met Van Gelder Verkeerstechniek en Comol5 gaan oplossen. De nieuwe verkeersregelingsinstallaties komen namelijk precies op de plek waar het verkeer nu rijdt, maar het komt hoe dan ook goed”, sluit Marco lachend af.

doorEugénie de Kreij Civiel
elektrisch transport speuld

Transport werkzaamheden Speuld volledig elektrisch

De werkzaamheden aan de Garderenseweg in Speuld gaan van start. De Garderenseweg krijgt een nieuwe, eigentijdse en veilige inrichting. Om met minimale uitstoot van stikstof de rijbaan te vernieuwen, bekeek het bouwteam de afgelopen maanden vele innovatieve mogelijkheden. Eén van de belangrijkste vernieuwingen is dat al het transport óp het werk grotendeels elektrisch gedaan wordt.

Het is voor het eerst dat al het transport elektrisch is bij een project in de GWW-sector. Door het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Speulderveld’ moet er minimale uitstoot van stikstof zijn. Vorig jaar had Ermelo ook al een primeur. Bij de werkzaamheden op het bedrijventerrein Kerkdennen werd toen voor het eerst een elektrische graafmachine van 16 ton ingezet. Dit werk werd ook door Van Gelder uitgevoerd.

elektrisch transport Speuld

Planning

De werkzaamheden in Speuld starten 28 juni. Tijdens de bouwvak (26 juli t/m 13 augustus) wordt er niet gewerkt. Na de bouwvak worden de werkzaamheden weer hervat. Tijdens de werkzaamheden is doorgaand autoverkeer niet mogelijk. Hiervoor komen omleidingsroutes. Voor fietsers en aanwonenden blijft de weg wel open, met uitzondering van de dagen dat het asfalt aangebracht wordt. Het asfalt van de Garderenseweg wordt vervangen vanaf de rotonde van de N302, tot en met het einde van de bebouwde kom richting Garderen.

Bouwteam samenwerking

Vanaf januari 2021 heeft een team van de gemeente Ermelo, Anacon Infra en Aannemingsmaatschappij Van Gelder vele stappen gezet om de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken. Daar is de buurtvereniging Speuld op verschillende momenten in de voorbereidingen bij betrokken. Alle partijen zijn blij dat de werkzaamheden nu gaan beginnen.

Veiligheid verbeteren

Dat er iets moet gebeuren aan de rijbaan in Speuld stond al jaren als een paal boven water. De route door het dorp wordt veel gebruikt voor verkeer naar de N302. Om het dorp veiliger te maken, wordt de rijbaan smaller. Aan beide zijden van de weg komen brede rode fietsstroken. De rijbaan zelf wordt binnen de bebouwde kom geel, buiten de bebouwde kom zwart.

 

doorEugénie de Kreij Civiel

Fietsen voor Civiele Techniek

Fietsen doe je vaak van A naar B. De fietstocht die woensdag 16 juni in de omgeving van Kampen was georganiseerd, had echter meerdere doelen: studenten van Windesheim inzicht geven in de praktijk van Ruimtelijke Ontwikkeling, Mobiliteit en Civiele Techniek, én plannen smeden voor de promotie van dat laatstgenoemde ondergewaardeerde vak. Speciaal voor dat doel fietste een aantal directeuren en vertegenwoordigers van de organiserende partijen mee.

Civiele Techniek is bij uitstek een studie die is gebaat bij praktijkervaring, bij bouwplaatsbezoeken. Alleen daarmee kunnen studenten een goed beeld krijgen van de vele complexe uitdagingen en oplossingen en de enorme diversiteit in soorten projecten, werkzaamheden en beroepen. Corona zette het afgelopen studiejaar een dikke streep door dat veldwerk. “Een heel teleurstellend jaar”, noemt Ilona Sloots, docente Civiele Techniek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, het dan ook. “We wilden de studenten echter niet zonder toch nog iets van een praktijkervaring met vakantie laten gaan. Daarom hebben we als Eindejaars Excursie 2021 een fietstocht langs een aantal interessante grond-, weg- en waterbouwprojecten in de omgeving van Kampen georganiseerd.” ‘We’ is niet alleen Windesheim zelf, maar ook brancheorganisatie Bouwend Nederland, opdrachtgevers gemeente Kampen, Provincie Overijssel, waterschap Zuiderzeeland, IJsseldelta N307 Roggebot Kampen, uitvoerende bedrijven Boskalis, Van Gelder, Van Hattum en Blankevoort, Van den Herik, Mobilis TBI.

Prachtige praktijkvoorbeelden

Door de samenwerking van deze partijen kon een uitgebreid parcours worden uitgezet van zo’n dertig kilometer lang. Het voerde de studenten langs het Reevesluiscomplex, de Dijkversterking Drontermeerdijk, de N307 Roggebot – Kampen, het Rietmoeras, het Reeve en de Recreatieschutsluis. Op woonwijk het Reeve na maken die projecten stuk voor stuk deel uit van het IJsseldeltaprogramma waarin wordt gewerkt aan de waterveiligheid en de bereikbaarheid in de regio. Bij elk project kregen de studenten uitleg over onder meer het ruimte voor de rivier programma, de gerealiseerde projecten en de integrale samenwerking die daar bij komt kijken. Er werd ook aandacht besteed aan de rollen die de studenten in dit soort projecten in hun latere loopbaan kunnen gaan vervullen. “Weg- en waterbouw, civiele betonbouw, het werken in een Natura 2000-gebied en alle afstemming met de omgeving die daar voor nodig is; de studenten hebben veel actuele onderwerpen te zien gekregen”, zegt Jacko Dekker. Hij is projectcoördinator bij de Combinatie Roggebot waarin Mobilis TBI, Van Gelder en Van den Herik samenwerken aan het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307, het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Dekker was tevens namens de bedrijven nauw betrokken bij de organisatie van de excursie. “We vinden het heel belangrijk om hier aan mee te werken want we hebben hard nieuwe mensen nodig. Als je eerste- en tweedejaars studenten enthousiast kunt maken over wat ze later kunnen gaan doen, hoe gaaf het werk van bijvoorbeeld een werkvoorbereider of een omgevingsmanager is en hoe leuk de projecten zijn, dan stimuleert dat ze hopelijk hun opleiding af te ronden, stage te komen lopen en te komen werken bij een van ons in de sector.”

Volle agenda’s, elektrische fietsen

Het was een lange dag voor Dekker en zijn collega’s want de studenten kwamen niet allemaal tegelijk langs. Ondanks dat de coronamaatregelen steeds meer versoepelen en de excursie in de buitenlucht plaatsvond, was de bouworiëntatie fietstocht volledig coronaproof opgezet. Er was voor een goede spreiding gezorgd, zo fietsten de studenten in koppeltjes van twee die steeds 30 minuten na elkaar vertrokken.

Naast de circa 200 studenten fietste ook een aantal directeuren en andere vertegenwoordigers van de organiserende bedrijven en organisaties mee. Dat was natuurlijk niet om ze kennis te laten maken met infrawerk, maar wel om aandacht te vragen voor de achterblijvende instroom bij opleidingen civiele techniek en in de branche en ze op een informele manier van gedachten te laten wisselen over hoe die instroom verbeterd worden.

Samen laten zien hoe leuk civiel techniek is

Eén van de meefietsers was Wilbert Schellens, manager van Bouwend Nederland Regio Oost. “In de meeste technische sectoren loopt het aantal instromers terug, maar in bouw en infra-opleidingen gaat het nog best goed; in het vmbo, mbo, hbo en wo: overal neemt het aantal leerlingen bouw en infra licht toe”, schetst hij de situatie rondom de instroom. “Uitzondering is echter civiele techniek op het hbo. Het is erg belangrijk dat we daar iets aan doen, willen we aan de vraag van bouw- en infrabedrijven naar goed geschoold personeel kunnen voldoen. Te weinig mensen in de infra betekent dat er een te zware wissel op het bestaande personeel wordt getrokken en dat projecten worden uitgesteld. Dat moeten we voorkomen. Je ziet dat onze instroomcampagne ‘Je gaat het maken’ effect sorteert voor de bouw, dat willen we ook voor de infra. We kunnen bijvoorbeeld de innovatieve kant van de sector beter voor het voetlicht brengen. Van wegen en bruggen wordt vaak eerst een digitaal model (BIM) gemaakt voordat ze daadwerkelijk op locatie gebouwd worden. Bruggen komen uit een 3d printer, bouwwerken worden met drones geïnspecteerd en door 5g zijn de resultaten realtime uit te lezen. Ook de samenwerking met andere partijen is belangrijk. We doen al veel samen met hbo’s. Samen kunnen we laten zien hoe leuk de studie en het werk is. We kunnen laten zien dat we goed samenwerken en dat je vanuit het onderwijs zo aan de slag kunt bij één van onze leden.”

doorEugénie de Kreij Civiel

‘Ik ben zelf maar een soort tankstation begonnen’

Al drie jaar lang is Van Gelder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de wegen en openbare verlichting van het havenbedrijf Rotterdam. En ook bij dit project kwam het duurzaamheidsvraagstuk om de hoek kijken. Projectleider Peter Dekker kwam er al snel achter dat de grootste winst op het contract zat in de uitstoot door brandstof.

“Je rijdt soms dertig kilometer om ergens een verkeersbord of een klinker te vervangen”, vertelt de projectleider. “En dat zijn veel kilometers voor zo’n klein klusje. Kilometers die je rijdt op diesel.” De vraag wat er beter kon bleef door zijn hoofd spoken. “De grootste uitstoot zit in de brandstof, dat was duidelijk. We zijn toen met verschillende partijen om tafel gegaan om te kijken hoe we deze uitstoot konden reduceren.”

Biobrandstof

De keuze viel uiteindelijk op hydrotreated vegatable oil (HVO), een fossielvrije  biobrandstof gemaakt van gecertificeerde afval- en reststromen. “Deze synthetische diesel zorgt voor tachtig tot negentig procent CO2-reductie”, legt Dekker uit. Alle busjes en al het materieel tanken inmiddels HVO brandstof.

Pompstation

Maar hoe zorg je er dan voor dat alle busjes, zowel de eigen als de inhuur, ook daadwerkelijk op tijd kunnen tanken? “Simpel”, vertelt de projectleider lachend. “Ik ben zelf een soort tankstation begonnen.” Inmiddels staan er bij de haven twee grote opslagtanks. Door middel van een registratiesysteem kan iedereen die voor Van Gelder werkzaamheden uitvoert binnen het havencontract, tanken.

Dashboard

“Alle machines kunnen op deze brandstof draaien”, vertelt Dekker trots. “We trekken hierin samen op met het Havenbedrijf Rotterdam en Id Verde, die het groenonderhoud in de haven uitvoert. We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel: de CO2-uitstoot terugdringen. Met het dashboard wat al eerder ontwikkeld is binnen ons bedrijf, kunnen we precies berekenen welke besparingen we doen en hoeveel reductie je precies haalt.”

De kersverse pomphouder is ook ambitieus richting de toekomst. “Het idee is om 188.000 liter HVO te verstoken in ons machinepark. Anders was dat reguliere diesel geweest, reken maar uit…”

“Van Gelder doet er alles aan om tot oplossingen te komen”

Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert groot onderhoud uit in Haarlem. Door middel van een Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) zijn er vier vaste aannemers geselecteerd, waarvan Van Gelder er eentje is. Tot grote vreugde van de gemeente Haarlem.  

“Ik ben erg blij met de raamovereenkomsten”, valt projectmanager en bereikbaarheidscoördinator Arjen de Boo van de gemeente Haarlem met de deur in huis. “Het scheelt natuurlijk tijd, je hoeft niet meer elk jaar een aanbesteding te doen. Maar belangrijker: je bouwt een band op met de partijen.” En zo ook met Van Gelder.

Samenwerking
De verwachtingen van De Boo zijn uitgekomen. “Het is echt een samenwerkingsovereenkomst die je aangaat. Je leert de mensen kennen, het is een fijne samenwerking met Van Gelder.” De band tussen de gemeente en het familiebedrijf is dan ook goed te noemen, benadrukt De Boo. “Ook de omgevingsmanagers zetten in op de samenwerking, ik word overal bij betrokken.

Denken in oplossingen
“Als het even niet zo lekker gaat, doet Van Gelder er alles aan om tot een oplossing te komen”, gaat De Boo verder. “Je ziet op die momenten hoe Van Gelder er als organisatie staat. Zowel de uitvoerende partij als de werkvoorbereiders: iedereen denkt mee en zoekt oplossingen.”

Het familiebedrijf valt ook op door de aandacht voor de klant, meent De Boo. “De klant staat bovenaan. Er wordt geluisterd naar de wensen en gezocht naar mogelijkheden. Van Gelder denkt niet alleen vanuit de aannemer, maar ze zetten in op de relatie.”

Thuis in de stad
Dankzij de raamovereenkomst is het familiebedrijf inmiddels aardig thuis in de stad. En dat netwerk is belangrijk, vindt De Boo. “Je kent de infra, je weet welke wegen belangrijk zijn en je weet hoe je je werk moet organiseren. Dat helpt enorm. Het heeft voor beide partijen alleen maar voordelen. Als ik mag kiezen, dan wil ik zo weer met Van Gelder in zee.”

van gelder en heijmans

Van Gelder en Heijmans geselecteerd voor verleggen kabels en leidingen

Aannemersbedrijven Van Gelder en Heijmans zijn geselecteerd voor het bouwteam kabels en leidingen van programma Oranje Loper. Omdat het werk zo ingewikkeld en omvangrijk is, is gekozen voor twee aannemers. Tendermanager Eelco Wevers van Van Gelder: “We gaan samen met Heijmans midden in Amsterdam kilometers aan kabels en leidingen verleggen en vervangen voor maar liefst 15 verschillende netbeheerders. Ondanks al onze ervaring is dit project ook voor ons een bijzondere en complexe klus.”

Passen en meten

Vanaf volgend jaar worden van Raadhuisstraat tot Mercatorplein 9 vaste bruggen vernieuwd. Dit jaar worden alle kabels en leidingen uit deze bruggen verplaatst naar tijdelijke hulpbruggen. Deze hulpbruggen komen naast de oude bruggen te liggen. De kabels en leidingen in de bruggen zorgen voor gas, water, stroom, telefonie en internet. Dit moet natuurlijk allemaal blijven werken tijdens de werkzaamheden. Wevers: “Er liggen veel verschillende kabels en leidingen in de grond, dus we moeten secuur te werk gaan. Bovendien is er boven de grond niet veel ruimte om te werken. Het wordt dus echt passen en meten.”

Midden in de stad

Daarbij komt dat het werkgebied van de Oranje Loper enorm druk is, zegt Rutger de Vaan projectleider bij Heijmans. “Midden in de stad werken we bij heel oude bruggen en verleggen we de kabels en leidingen twee keer. Eerst om ze veilig te stellen en tijdelijk ‘op te slaan’ in de hulpbruggen. Als de bruggen vernieuwd zijn, plaatsen we ze weer terug. Bij zo’n moeilijke klus is het belangrijk dat we goed afstemmen met alle partijen.”

In het bouwteam maken gemeente en aannemers samen het uitvoeringsplan en werken ze nauw samen tijdens de uitvoering. “De gemeente heeft gekozen voor deze bijzondere werkvorm vanwege de complexiteit van de opgave”, vertelt Eric van Ham, projectmanager van de gemeente. “Aannemers en gemeente hebben verschillende expertise en informatie in huis, bijvoorbeeld als het gaat over logistiek, risico’s en bouwmethoden. In het bouwteam komt alle ervaring en kennis samen.” De Vaan: “Iedereen leert van elkaar, je brengt elkaar op ideeën en je houdt elkaar scherp. Daardoor bereik je samen meer.” We werken in het bouwteam volgens de ‘best for project’ aanpak, aldus Wevers. “We trekken samen op om het beste resultaat te bereiken voor de stad en haar inwoners.”

Contact met omgeving

Het ‘managen’ van de overlast voor de omgeving op en rondom een van de drukste straten van Amsterdam is volgens De Vaan ook belangrijk. “We hebben te maken met veel verkeer. Trams, auto’s, fietsers en voetgangers. We willen het verkeer zo min mogelijk hinderen en zorgen dat het gebied bereikbaar blijft, dat heeft prioriteit.” Wevers vult aan: “Ook de overlast voor omwonenden willen we zoveel mogelijk beperken. Maar overlast kun je bij zo’n groot project helaas niet voorkomen. De omgevingsmanagers uit het bouwteam onderhouden contact met bewoners en ondernemers in de omgeving. Zo zorgen we ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn.”

doorEugénie de Kreij Civiel
emissievrij oostvoorne

Van Gelder werkt emissievrij in Natura 2000-gebied

Ondanks de stikstofcrisis kan de Natuurboulevard in Oostvoorne toch worden aangelegd. Voor de laatste infrastructurele aanpassingen van het project Kwaliteitsimpuls Zuidoever Oostvoorne heeft de gemeente Westvoorne Van Gelder gevraagd om met een voorstel te komen om het gehele project emissievrij uit te kunnen voeren. En dat is gelukt!

Van Gelder had in 2020 al meerdere projecten uitgevoerd waarbij schone en slimme bouwlogistiek is toegepast en heeft de afgelopen tijd forse investeringen gedaan in elektrisch materieel. Een project geheel emissievrij uitvoeren in al haar facetten was echter in deze mate nog niet eerder gerealiseerd.

Procedures

Emissievrij werken vraagt veel van een organisatie, overal moet over nagedacht worden. Denk aan materieelkeuze en -inzet, planning, logistiek en oplaadmogelijkheden tussen de depots. Rayonleider Bart van der Drift: “Door onze werkzaamheden mocht de uitstoot niet groter zijn dan 0.0! Dat betekent dat alle gereedschappen en bedrijfsmiddelen elektrisch moeten zijn, zelfs het vervoer van de medewerkers binnen de invloedsfeer van het Natura 2000-gebied moet zonder CO2-uitstoot!”

emissievrij oostvoorne

Investeren

Verder diende er in Oostvoorne goedkeuring te komen vanuit de gezamenlijke milieudienst DCMR en de omgevingsdienst als vergunningverlener. Tot slot diende Van Gelder zich te richten op het werken buiten het toeristenseizoen en het broedseizoen. Bart: “Het beschikbaar hebben van materieel en het plannen van de werkzaamheden is totaal anders dan de uitvoering van traditionele projecten. Het is een andere wijze van denken, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze kennis en het volop blijven investeren in elektrisch materieel voorop blijven lopen op de inframarkt.”

De Natuurboulevard

Midden in het Natura 2000-gebied loopt een weg van zo’n twee kilometer, de Natuurboulevard. Die weg moet aangepakt worden, want de gemeente wil dat de verkeerssnelheid omlaag gaat. Het asfalt wordt volledig elektrisch verwijderd en vervolgens worden drempelvlakken gecreëerd. Daarnaast wordt een parkeerterrein opgeknapt en is sprake van diverse infrastructurele aanpassingen. De bocht van de Zeeweg naar de Strandweg wordt de centrale entree van de nieuwe natuurboulevard. Vorig jaar werd de trap naar het Groene Strand al vernieuwd. Bovenaan de trap wordt nu een nieuw plein gecreëerd dat uitkijkt over dit ruige natuurgebied.

emissievrij oostvoorne

 

Uitvoering

“We mogen er erg trots op zijn dat we het werk gegund hebben gekregen”, vertelt projectcoördinator Ko Baaijens. “Alle werkzaamheden worden honderd procent elektrisch uitgevoerd en hebben dus geen invloed op de flora en fauna in het gebied. Zelfs onze werkbussen, schaftkeetverwarming, verwisseling van dixi’s of bestratingsmaterieel, tot in de kleinste details: alles wordt elektrisch uitgevoerd.”

Emissievrij werken

Van Gelder bouwt haar kennis op het gebied van emissievrij werken verder uit met dit bijzondere project. “We leren hier weer enorm veel van en kunnen dit ook toepassen bij toekomstige projecten waarbij wij te maken hebben met de stikstofproblematiek”, besluit Bart.

 

doorEugénie de Kreij Civiel
bouwteam Ermelo

Bouwteam gemeente Ermelo en Van Gelder van start

De Garderenseweg krijgt een nieuwe eigentijdse en veilige inrichting. Er komt onder andere een nieuwe fietsvoorziening. Ook wordt het kruispunt bij de school aangepakt. Vandaag ondertekenden de gemeente en aannemer Van Gelder de bouwteamovereenkomst. Het bouwteam gaat verder met het voorbereidende werk en daarna met de uitvoering van de werkzaamheden. Belangrijk hierin is dat er een minimaal uitstoot van stikstof mag zijn.

Van Gelder: “Met de voorbereidingen voor de uitvoering starten we zo snel mogelijk. Het is de bedoeling om in juni buiten te beginnen met de werkzaamheden. We verwachten dat de werkzaamheden ongeveer twee maanden duren.

Het asfalt van de Garderenseweg vervangen we vanaf de rotonde van de N302 tot en met het einde van de bebouwde kom richting Garderen. De fietsstroken op de weg krijgen een rode kleur asfalt. Hierdoor worden ze veel duidelijker. We nemen ook andere maatregelen, zoals drempels. Dit wordt allemaal gedaan om de verkeersveiligheid in dit mooie buurtschap  te vergroten.”

In eerdere voorbereiding van de werkzaamheden heeft de buurtvereniging Speuld een belangrijke rol gespeeld. Ze dachten en denken met de gemeente en Van Gelder mee over de plannen, het betrekken en informeren van de bewoners en de manier waarop iedereen bereikbaar is tijdens de uitvoering. Zij kunnen nu niet wachten tot de werkzaamheden gaan beginnen.

Regiodirecteur Gerhard Weitkamp van Van Gelder: “Bij deze werkzaamheden in Speuld komen voor Van Gelder meerdere zaken naar voren waar wij ons graag  voor inzetten: zo duurzaam mogelijk uitvoeren en een grote participatie van de omgeving in ontwerp en uitvoering.”

bouwteam Ermelo

Samenwerking

In aanloop naar dit plan deelden we eerdere visies tijdens een bewonersavond met veel inwoners. Er werden veel suggesties voor verbetering gedaan en overige wensen werden uitgesproken. Er werd een werkgroep van bewoners samengesteld. De werkgroep heeft zich samen met de gemeente intensief gebogen over de plannen en nam de suggesties en wensen van de bewoners hierin mee. Bij een tweede presentatie aan bewoners van het ontwerp bleek een groot draagvlak. Wethouder Vogelsang wil dan ook zijn dank uitspreken aan alle inwoners van Speuld die een bijdrage hebben geleverd en aan de werkgroep in het bijzonder. “Samen komen we verder in het realiseren van een veilige weg door Speuld”

Stikstofproblematiek

“Helaas liep de uitvoering van de plannen vertraging op doordat de wetgeving rondom stikstofuitstoot werd aangepast door de Rijksoverheid”, vertelt wethouder Vogelsang. We moesten weer terug naar de tekentafel om de plannen aan te passen” aldus de wethouder. “Een tegenvaller”, vult wethouder van der Velden aan. “Maar gelukkig hebben we nu met van Gelder een aannemer in huis die het werk kan doen met een minimale uitstoot.”

“We zijn dan ook erg blij dat we nu eindelijk aan de slag kunnen met de herinrichting van de weg”, laten beiden wethouders weten.

Veilige weg

De route Garderenseweg richting N302 is een belangrijke fietsroute voor onder andere schoolgaande kinderen. Om de weg veiliger te maken voor alle weggebruikers stemde de gemeenteraad in juli 2019  in  met het plan van de gemeente en de buurtvereniging: een veilige weg met een overzichtelijke wegindeling en met behoud van het dorpse karakter.

doorEugénie de Kreij Civiel

Nieuwe meetwagen voor de ‘kabeldokter’

De ‘kabeldokter’, zo wordt Joey van de Pol ook wel eens genoemd. In de meetwagen gaat hij erop uit om alle soorten kabels te lokaliseren. Laagspanning, middenspanning, openbare verlichting: alles wat met elektriciteit te maken heeft kan Joey lokaliseren.

Nieuwe meetwagen

Aangezien de oude meetwagen op was, en het maximum aantal kilometers bereikt had, heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken een nieuwe meetwagen aangeschaft. Een forse investering, maar wel eentje die het waard is. “Je kunt nu een fout opsporen zonder de hele straat open te gooien. Dat scheelt geld, overlast en veel tijd. Soms meet ik wel eens kabels die kilometers lang zijn”, vertelt de meettechnicus.

Vakmanschap

Joey heeft verschillende trainingen gehad voor het werk met de meetwagen, maar heeft het meeste geleerd door mee te lopen. “Je leert het meten het beste door het te doen. Ik moet kunnen lezen wat die auto je laat zien, kunnen begrijpen wat er op het beeldscherm gebeurt.”

Vakantiepark

Het mooiste vindt Joey dat hij daadwerkelijk mensen kan helpen met de meetwagen. “Laatst was ik op een vakantiepark, 35 gezinnen hadden geen spanning meer. Na drie uurtjes kon ik ze het blijde nieuws vertellen dat de kabel gerepareerd kon worden. Harstikke mooi.”

Diagnose-aanhanger

Een paar maanden geleden investeerde Van Gelder ook in een diagnose-aanhanger. De specialistische aanhanger kan in een voorstadium kijken of een probleem in de kabel aanstaande is. Hierdoor kan spanningsuitval voorkomen worden.

Klaar voor de toekomst

“We kunnen nu een alles bedienen vanuit de auto. Ik ben blij dat Van Gelder de keuze heeft gemaakt om een nieuwe aan te schaffen, zodat we doorkunnen en met een frisse auto op de weg zitten. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

 

doorAnnerieke van der Hulst Civiel

‘Mijn stad klimaatbestendig’ voor een betere toekomst

Hevige hoosbuien, droogte en extreme hitte; het komt door klimaatverandering steeds vaker voor. Gemeenten zijn verplicht om steden en dorpen klimaatbestendig te maken. Maar er is veel meer nodig. Daarom is Van Gelder een van de initiatiefnemers van ‘Mijn Stad klimaatbestendig’, waarin vijf bedrijven kennis uitwisselen en de koers te zetten voor de volgende generatie.

“Mijn Stad klimaatbestendig is in het leven geroepen om kennis en ervaring te bundelen”, legt regiodirecteur Gerhard Weitkamp uit. Samen met Tauw, Wavin, Mijn Waterfabriek en Donker Groep is Van Gelder een van de partijen in deze denktank. “We zijn elkaar een paar keer tegengekomen in het werkveld, toen hebben we besloten om onze krachten te bundelen. Wat speelt er in de markt en wat kunnen we daarmee?”

Klimaatbestendig

De toekomst beter maken voor volgende generaties. Met deze ambitieuze doelstelling gaat Weitkamp aan de slag. “De afgelopen honderd jaar hebben we het milieu alleen maar slechter gemaakt, de aarde wordt stukje bij beetje afgebroken. We zijn nu supergoed bezig, maar we brengen het milieu nog steeds elke dag schade toe.”

‘We zijn er nog niet’

Van Gelder maakt al grote stappen, zoals het terugbrengen van uitstoot en het emissievrij werken, maar dat is nog maar het begin. Weitkamp: “De gezamenlijke drijfveer van deze samenwerking is dat we het milieu weer beter maken. Wat kunnen we allemaal combineren? Het emissievrij uitvoeren van werken is al de basis, en dat wordt straks normaal. Dat moet straks ook bij bijvoorbeeld asfalt, transport… We zijn er nog niet.”

Stap verder

Met dit initiatief is Van Gelder haar tijd vooruit. In plaats van de schade aan het milieu weer terugbrengen naar nul, gaat Van Gelder voor een stap verder. “We moeten nog verder denken. Niet alleen maar op de nul richten. We hebben de verantwoordelijkheid om de koers te zetten voor de volgende generatie. De aarde warmt op, we moeten zorgen dat ze weer afkoelt.”

Gerard Weitkamp
Gerard Weitkamp

Integraal werken en extra sterk asfalt bij de RijnlandRoute

In en rondom Leiden zijn de contouren van de RijnlandRoute steeds meer zichtbaar. En daar speelt Van Gelder een grote rol in. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4. De route wordt aangelegd om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren.

Trots kijkt projectleider Marco van Rooijen over het vers aangelegde asfalt. Terwijl hij op het gloednieuwe viaduct boven de A4 staat, vertelt hij over het project. “De A4 en A44 zijn belangrijke verkeersaders in de randstad, die bovendien veel gebruikt worden door badgasten die lekker naar Katwijk willen. Het probleem is echter dat het een hele drukke regio is, er komt veel verkeer door Leiden heen. Door de RijnlandRoute wordt de gemeente Leiden straks ontlast.”

Duurzaam

De Provincie heeft het eerste deel van het project RijnlandRoute gegund aan de combinatie Comol5. Aannemingsmaatschappij Van Gelder neemt gezamenlijk met Dredging International de wegeninfra voor dit project voor haar rekening. Een groot project, waarbij vakmanschap centraal staat voor Van Gelder.

Vakmanschap

De nieuwe A4 bestaat inmiddels uit nieuw asfalt van Van Gelder. “Dit asfalt is gemodificeerd en daardoor extra sterk. Daardoor kun je uiteindelijk dunner asfalt aanleggen”, legt Van Rooijen uit. “Bovendien gebruik je bij dit soort asfalt minder grondstoffen, hierdoor wordt er minder materiaal getransporteerd.” Daarnaast gaat zo’n weg ook niet eeuwig mee. “Als de weg er een keer uit moet, dan heb je ook te maken met minder materiaal.”

Integraal

Voor Van Gelder is de RijnlandRoute een integraal project. De aannemingsmaatschappij en Van Gelder Verkeerstechniek hebben een grote rol in de realisatie van het project. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties en openbare verlichting. Beide Van Gelder-bedrijven werken goed samen en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af.

Het project is in 2017 gestart. Van Rooijen: “We liggen mooi op schema. Als het goed is zijn de A4 en de A44 dit jaar nog af. Het is de bedoeling dat het hele project in 2023 wordt opgeleverd.”

 

 

doorAnnerieke van der Hulst Civiel
Geo Data Service

Geo Data Service is meer dan alleen data

Met een camerawagen, 3Dscanner of drone wordt door Van Gelder veel data ingewonnen. Vervolgens wordt het met behulp van slimme software omgezet naar bruikbare data, zodat Van Gelder volledig in control is als het gaat om een areaal van een opdrachtgever. Geo Data Service (voorheen Van Gelder Geo Bureau) verzamelt, analyseert en verwerkt data door nieuwe software en professionele apparatuur te gebruiken.

Data nemen een steeds grotere rol in bij projecten. Bjorn Wunderink, hoofd Geo Data Service, kan erover meepraten. “Je moet denken aan financiële data, geografische data en geanalyseerde data. Wij winnen data in, door verschillende systemen in te zetten”, legt Wunderink uit.

Slimme software

In de zogenaamde gebiedscontracten is Van Gelder verantwoordelijk voor het onderhoud in een bepaald gebied, aan bijvoorbeeld borden, kolken, lichtmasten en wegen. Alle soorten data worden ingewonnen met behulp van een camerawagen, 3Dscanner of drone. Maar, waarschuwt Wunderink, dan is het niet direct bruikbaar. “Dat moeten we eerst omzetten naar bruikbare data. En daarvoor gebruiken we een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Dat is slimme software die we ook in huis hebben.”

Graffiti op verkeersborden

Als een 360 graden camerawagen door een areaal rijdt, worden er opnames gemaakt van de omgeving. De computert filtert vervolgens de verkeersborden eruit. “Daar hebben de gemeente en de provincie weer wat aan”, verduidelijkt hij. Met een druk op de knop kan gefilterd worden waar bijvoorbeeld alle borden met graffiti staan en er wordt een foto getoond. “Je kunt direct zien welke borden vervangen moeten worden.”

Uniek

“Wij hebben het allemaal in huis: dat is uniek”, zegt Wunderink trots. “We bieden een complete dienst, van A tot Z. We kunnen het eindproduct leveren, zonder tussenkomst van derden.” Dit komt omdat Van Gelder alles in eigen beheer houdt. “Dat doen wij omdat wij big data willen beheren, dan ben je voorspellend.”

Actieve aannemer

Zodra Geo Data Service een opdracht aangaat, nemen ze alles tegelijk op. “We helpen niet alleen de verkeerstechniek, maar we letten bijvoorbeeld ook op de asfaltkwaliteit. Als actieve aannemer kunnen we daar wat behalen, we kunnen aantonen dat het asfalt slecht is. We gaan niet wachten tot het kapotscheurt, we zijn er op tijd bij.”

Warmte camera

Geo Data Services beschikt ook over een thermische camera. “Dat is een warmte camera. Je ziet direct de verschillen in temperatuur.” Dit wordt veel gebruikt om de hittestress in steden te meten. “We kunnen zien hoe warm het asfalt en het trottoir is. Als je dat niet ziet, kun je ook nooit een verbeterplan maken.” Daarnaast detecteert de thermische camera ook scheuren. “Bij een scheurtje of rafeling in het asfalt is er sprake van een andere temperatuur, er zit namelijk vaak schaduw of vocht in.”

Toekomst

Geo Data Service is bijzonder ambitieus richting de toekomst. Door de ondernemende manier van werken wordt van een goed idee snel een plan gemaakt. Door het voorop lopen in de markt hebben opdrachtgevers veel vertrouwen in Geo Data Service. Hoe meer data wordt verzameld, hoe wijzer de organisatie is en hoe meer men in control is. Data die niet gebruikt wordt, wordt goedkoop opgeslagen. Deze kan immers over een paar jaar wel heel veel waarde hebben.

Geo Data Service

doorEugénie de Kreij Civiel
asfaltonderhoud gemeente Ede

Onderhoud asfalt is succesformule in gemeente Ede

‘We zijn echt samen een werk aan het maken’

Een kritische gemeente. Een ondernemende aannemer. Dat typeert de samenwerking tussen Aannemingsmaatschappij Van Gelder en de gemeente Ede in de ‘Raamovereenkomst onderhoud asfalt en betonverhardingen’. Hoeveelheden staan niet vast in dit contract, kwaliteit voor de best gemiddelde prijs was doorslaggevend bij gunning. Daarna bepaalt de opdrachtgever welk werk aangepakt moet worden. Werkzaamheden aan asfalt-, en betonverhardingen, dat in uitvoeringsduur varieert van een dag tot twee maanden. En waarbij vooraf een prijs, planning en kwaliteit wordt afgesproken. Een succesformule, zo blijkt.

Van Gelder is in de gemeente Ede aanwezig met een eigen kantoor. Uitvoerder Lucas Kippers: “Dat werkt ontzettend prettig. We werken met een contract van twee jaar, met een uitloop naar vier jaar en daarom is hiervoor gekozen. Het maakt dat we veel dynamischer zijn en dat we alle werkoverleggen en vergaderingen hier op kantoor kunnen doen.” Ook toezichthouder Jeroen Kortlever van de gemeente Ede is daar tevreden over. “Lucas en projectcoördinator Bas Borgers zitten kort bij en zijn goed toegankelijk. Met vragen of onduidelijkheden kan ik gauw even aanschieten. Dat werkt toch vaak beter dan via de mail.” Jeroen weet dat de gemeente Ede het predicaat ‘kritisch’ heeft bij sommige aannemers. ”Dat klopt, want we willen dat de wegen zo goed mogelijk onderhouden worden. Zeker voor onze bewoners, zodat ze niet vaker dan strikt noodzakelijk te maken hebben met wegwerkzaamheden. Dus we hebben weleens discussies, maar dat komt het werk ten goede. Over het algemeen verloopt de samenwerking heel soepel.”

asfaltonderhoud gemeente Ede

Geen verrassingen

In het contract met de gemeente Ede is veel aandacht voor omgevingsmanagement. Lucas vertelt dat bij een nieuwe opdracht altijd eerst goed wordt gekeken naar de opgave, de omgeving en de mogelijke oplossing. “Vaak gaat Jeroen met ons mee om te schouwen. We zijn echt samen een werk aan het maken en benoemen samen de risico’s en de kansen. We maken daarna een omgevingsscan en kijken ook op technisch gebied of we een betere of juist goedkopere oplossing kunnen bedenken. We doen dat heel grondig, zodat de opdrachtgever een plan krijgt met een prijs, planning en kwaliteitsopgave.”

Prettige werkwijze

Van Gelder probeert volgens Lucas in de voorbereiding zó goed te kijken, dat de opdrachtgever achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Jeroen beaamt dat dat een prettige werkwijze is. “We zien dat Van Gelder letterlijk goed aan de weg timmert. En dat alle vragen die we stellen, snel en adequaat worden beantwoord. Daarbij wil en kan Van Gelder vaak sneller dan wij. Dat is soms lastig en brengt vertraging met zich mee. Dat is geen onwil, maar een ambtelijke instelling werkt nu eenmaal anders. We pakken dit echter samen goed op. De vaart zit er goed in en het is prettig dat er constant met twee ploegen wordt gewerkt.”

Snelfietsroutes

Bijzonder in de gemeente Ede is dat er niet alleen onderhoud wordt uitgevoerd, maar dat Van Gelder ook een paar keer een nieuwe weg gegund is. Volgens Lucas betreft het vooral snelfietsroutes door wijken of industrieterreinen. “Door dit te combineren met onderhoud, kunnen we werk met werk maken, dat scheelt veel geld.” Jeroen knikt instemmend. “Zie het ook als een soort beloning voor goed geleverd werk en een fijne samenwerking.”

Kritisch

Ook Lucas is tevreden over die samenwerking. “Het was even aftasten wat de wensen en verwachtingen waren en we waren best een beetje zenuwachtig. De gemeente Ede staat immers bekend als een kritische club. Maar het blijkt dat die houding ons ook veel kennis brengt en dat is fijn. Maar er is ook een goede samenwerking met onze collega werkmaatschappijen waar de gemeente Ede  een beroep op doet. Zo werkt Van Gelder Verkeerstechniek aan de VRI-installaties en is Van Gelder RAIL betrokken bij werk dicht aan het spoor.”

Contract

Het contract met de gemeente Ede loopt in elk geval tot maart 2021, maar de insteek is volgens Jeroen dat dit in elk geval met een jaar wordt verlengd. Er is immers nog heel veel werk te verrichten. Er zijn weliswaar al ruim tachtig werken de revue gepasseerd, maar een bijzondere klus staat nog te wachten. Zo moeten maar liefst zevenhonderd klinkersleuven worden vervangen door asfalt. Lucas: “Daar starten we in het voorjaar mee. Daar zijn we dus wel eventjes druk mee. We zijn hier nog lang niet klaar.”

doorEugénie de Kreij Civiel
onderhoud wegen RWS

Van Gelder verzorgt voor derde jaar onderhoud wegen voor RWS

‘We werken in een gigantisch druk areaal’

Al drie jaar achter elkaar verzorgt Van Gelder het variabel onderhoud aan de wegen van areaal West Nederland Zuid. Een prestatie van formaat van de club van bedrijfsleider Gerko Vos. In 2018 werd voor het eerst de tender van Rijkswaterstaat gewonnen, om dat kunstje daarna nog tweemaal te herhalen. Met name de relevante verifieerbare prestatie-informatie (VPI) in het Best Value contract spraken bij de opdrachtgever tot de verbeelding. Daar bovenop werden de interviews bijzonder goed beoordeeld. Zo kregen de sleutelfunctionarissen tijdens de afgelopen drie tenders steeds een tien voor hun interview.

Van Gelder is in areaal West Nederland Zuid verantwoordelijk voor al het onderhoud aan het asfalt op de circa tien rijkswegen. In 2020 een klus van 13,5 miljoen euro die met het achtkoppige projectteam wordt geklaard. Maar tijdens de daadwerkelijke werkzaamheden wordt met wel 50 tot 100 man gewerkt in shifts. Gerko Vos: “Dan wordt de weg een weekend afgesloten en moeten we gas geven. De laatste keer was dat op de A16 waar we tijdens drie weekenden een heel groot spoorviaduct hebben onderhouden, en voorzien van tweelaags ZOAB en geluidsarme voegovergangen.”

Innovaties

Rijkswaterstaat zet als opdrachtgever zwaar in op veiligheid, samenwerking en vooral duurzaamheid, zo vertelt projectmanager Erica de Jong. “We werken in een gigantisch druk areaal en willen dat alle wegwerkers elke avond weer veilig thuiskomen. Daarom zijn we blij dat Van Gelder met innovatieve oplossingen komt om hun personeel voor te lichten. Denk aan de ontwikkeling van een 4D-animatie, die wij als opdrachtgever nauwgezet volgen.” Deze animatie is volgens Gerko een instrument om wegwerkers goed voor te bereiden op de inrichting van de projectlocatie. “Ze krijgen een goed beeld van de wegversperringen en de locaties waar werkzaamheden plaatsvinden.”

Duurzaamheid

Maar ook duurzaamheid staat hoog op de agenda bij zowel RSW als Van Gelder. De Jong: “Vanuit het ministerie ligt er de ambitie om in 2030 klimaatneutraal en 100% circulair te werken in de gehele asfaltketen. We hebben derhalve extra budget gekregen vanuit het ministerie om duurzaamheidsmaatregelen te verrichten. Wij implementeren de koploperaanpak en denken na hoe we de markt kunnen stimuleren om nu al stappen te zetten. We moeten voorsorteren met een duidelijk transitie pad en ons de vraag stellen hoe we in de komende contracten en aanbestedingen duurzaamheid zwaarder kunnen laten tellen. Dat moet natuurlijk onderbouwd worden en dat gebeurt op basis van de Milieu Kosten Indicator (MKI). Die geeft aan wat de (theoretische) milieukosten zijn van de werkzaamheden zoals de wegverharding. Aandacht voor duurzaamheid is noodzakelijk, want we moeten de CO2-uitstoot fors reduceren, samen met de markt, want dit soort dingen kun je nooit alleen.”

Uitstoot verminderen

Van Gelder heeft goed geluisterd naar RWS en de opgave richting 2030. Daarom zijn meerdere duurzaamheidsmaatregelen getroffen bij de werkzaamheden voor RWS. Vos: “Met bijvoorbeeld de inzet van de Inline Paver bij dubbellaags asfalt, verminderen we onze uitstoot. Maar we denken ook aan de duurzame inzetbaarheid van onze mensen. Een nieuwe innovatie is de agglomeraat markering. Deze hoef je niet warm te maken en komt in bulk aan. Dat betekent dat medewerkers niet met zakjes hoeven te sjouwen en dat is natuurlijk beter voor hun gezondheid. Verder zijn we in gesprek met RWS voor aanvullende duurzaamheidsmogelijkheden binnen de huidige scope. Dan kun je denken aan: groen gas bij de asfaltcentrales; de deklaag ZOAB met 60% PR; gerecycled SMA en HVO-diesel bij asfalttransport.”

Bacteriën

Van Gelder herstelt en vervangt niet alleen asfalt, maar is ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan kunstwerken zoals bruggen. Sinds kort wordt van de zogenaamde Basilisk MR3-mortel gebruikgemaakt. Dit is een nieuw soort betonmortel, waar bepaalde bacteriën aan worden toegevoegd. Gerko: “Als het beton begint te scheuren, worden de bacteriën nat en groeien microscheuren weer dicht. Dat werkt vooral goed als het beton nat kan worden door de regen.”

onderhoud wegen RWS

Integraal werken

Wat het contract van RWS ook bijzonder maakt is dat het een mooi voorbeeld is van integraal werken. Vos: “Zo is Van Gelder Verkeerstechniek verantwoordelijk voor de lussen, doet Van Gelder Rail de buitendienststelling, verzorgt dochteronderneming Multiline de markeringen, heeft Geo Data Service zaken ingemeten en onze eigen asfaltcentrale verzorgt natuurlijk al het asfalt. Mooi om dit met al onze verschillende onderdelen op te pakken.”

Tevreden

Ook Erica de Jong van RWS is tevreden over de samenwerking met Van Gelder. “We zijn blij dat het werk op een goede en veilige manier wordt uitgevoerd en dat Van Gelder elke keer weer op tijd klaar is, zodat de weg open kan. Bedenk dat we dit hele project al werken in coronatijd. Dat maakt het werk anders, maar het mooie is dat alles door is gegaan. Daar ben ik heel blij mee als opdrachtgever, ook qua economische impact. Dat is geen automatisme en vraagt flexibiliteit aan beide kanten. Gelukkig kunnen wij in deze sector gewoon verder werken en dat is een heel groot goed.”

doorEugénie de Kreij Civiel
Kademuren Amsterdam

Van Gelder gaat met Kademakkers de kademuren in Amsterdam vernieuwen

Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat de komende jaren aan de slag met het herstel en de renovatie van binnenstedelijke kademuren in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft onlangs de Samenwerkingsovereenkomst Kademuren (SOK) gegund aan Kademakkers. Dit is een samenwerking tussen Aannemingsmaatschappij H. van Steenwijk B.V., Mobilis B.V. en Van Gelder.

De gemeente gunt het werk in totaal aan drie partijen. Naast Kademakkers krijgen tevens Beens Groep B.V. en Dura Vermeer de opdracht om de kades in Amsterdam gezamenlijk te vernieuwen en toekomstbestendig te maken.

Van Gelder gaat de komende zes jaar – met verlengopties van twee keer twee jaar – met Kademakkers aan de slag om maar liefst 200 kilometer aan kademuur te vernieuwen in Amsterdam. De kades verkeren in slechte staat en worden seriematig aangepakt. Het project is onderdeel van het programma “Bruggen en Kademuren” van de gemeente Amsterdam.

Kademuren Amsterdam

Van links naar rechts: Marcel Krikke  ( Procesmanagerer versnelling), Frank de Reus ( Projectmanager), Erik van Wezep ( Strategisch manager), Mark Geertman ( Omgevingsmanager).

Bedrijfsleider Remco Kok van Van Gelder is bijzonder ingenomen met de prestigieuze klus die hij mag begeleiden voor Van Gelder. “Door onze grote expertise op het gebied van kademuren en omgevingsmanagement, gaan we een enorme bijdrage leveren aan het ontwerp en advies in de werkvoorbereiding. Hiermee realiseren wij een versnelling van de vernieuwingsopgave, met als doel om maar liefst duizend meter kademuur per jaar te vernieuwen. De Kademakkers gaan samen met de gemeente Amsterdam met veel enthousiasme, trots en plezier aan de slag met deze complexe opgave om samen de stad Amsterdam veiliger en nóg mooier te maken.”

doorEugénie de Kreij Civiel

Van Gelder bouwt nieuwe asfaltcentrale in Nijkerk

“Efficiënter, duurzamer en nóg beter asfalt”

 Hij kwam kort nadat de bouw van de Asfalt Centrale Nijkerk gereed was. En hij is er, als het goed is, ook weer bij als de nieuwe centrale waarschijnlijk in 2023 haar deuren opent. Abel Jakobs (58), door ingewijden ook wel Mister Asfalt genoemd, werkt al 34 jaar bij Van Gelder. Het asfalt heeft na al die jaren geen geheimen meer voor hem. Begonnen als kleefauto chauffeur en zich opwerkend via assistent voor de winterrevisie; shovelmachinist; chef installatie en tenslotte bedrijfsleider, heeft Abel inmiddels de mooiste baan die hij zich kan wensen.

asfaltcentrale Nijkerk

Nog steeds is het hard werken, maar niet meer zo gek als in die beginjaren. “Toen was ik geen avond voor tien uur thuis en at ik bijna elke dag patat”, lacht hij. “We hebben hele drukke tijden gehad, maar nu zitten we in de wat rustiger jaren.” De ACN was een samenwerking van Van Gelder en de BAM. Het was in 2014 dat de BAM besloot om uit de samenwerking te stappen. Van Gelder ging alleen door.

Stikstof

Het waren goede jaren, waarin de centrale bijkans overuren draaide. Abel: “We zijn gewend van oudsher om boven de 200.000 ton per jaar te produceren. Dat hebben we in 2016 voor het laatst gehaald. De jaren daarna liep het terug van 170.000 ton en vorig jaar produceerden we 146.000 ton. Dit jaar hopen we 80.000 ton te halen. Voor 2021 verwachten we nog dat het niet heel veel beter wordt. Dat komt omdat er te weinig werken op de markt vrijkomen. Alle grote projecten liggen stil vanwege stikstof of PFAS, denk aan de grote projecten rondom Hoevelaken en Utrecht. Deze moeten straks opnieuw op de markt komen, dus daar is het wachten op.”

Keuze

Wanneer de grote projecten vrijkomen, is landelijk een productie van wel tien miljoen ton nodig. Abel: “De wegen in Nederland zijn best goed, maar hebben een keer onderhoud nodig. Dat er werk aankomt, is voor ons duidelijk. Asfalt heeft nu eenmaal een beperkte levensduur.” De ‘oude’ centrale in Nijkerk loopt op zijn eind. Vandaar dat al in 2017 de eerste gesprekken plaatsvonden over de realisatie van een nieuwe asfaltcentrale. Abel: “Eerst oriënterend, want pas begin 2019 kreeg het vaste vormen. Ook de vergunningsaanvraag loopt. Onze technische commissie buigt zich momenteel over de keuze van de leverancier.”

Duurzaam

Mocht er een nieuwe centrale komen, dan wordt de inzet van de oude centrale langzaam afgebouwd. Abel: “Daar werken we nog met één droge mengtrommel, maar in de nieuwe centrale combineren we een mengtrommel met een paralleltrommel. Op die manier produceren we efficiënter en vooral duurzamer. We kunnen dan hogere percentages recycling asfalt produceren. We maken gebruik van gereinigd teerhoudend asfaltgranulaat uit de thermische reinigingsinstallatie in Rotterdam. Dat zijn mengsels die wel tot honderd procent recycling benaderen. Daarnaast wordt in de nieuwe centrale gebruikgemaakt van het afzuigen middels tegenstroom. We gaan dus voor efficiënter, duurzamer en nóg beter asfalt.”

asfaltcentrale Nijkerk

Scoren

Opdrachtgevers kiezen volgens Abel graag voor de Asfaltcentrale van Van Gelder vanwege meerdere redenen. “Als eerste en belangrijkste leveren wij gewoon kwalitatief heel goed asfalt”, meent hij. “Het werk wordt vaak gegund op basis van prijs en kwaliteit, daar zijn we blij mee en dat biedt kansen. Ten tweede scoren we ook heel goed op duurzaamheid. Onze mengsels hebben een hoog recycling percentage. Ten derde beschikken we bij Van Gelder over bijzonder kundige en ervaren medewerkers. Ik ben echt heel trots op mijn team in Nijkerk. We werken onderling heel goed samen en hebben alles voor elkaar over. Dit is echt een gouden team. En daar profiteren onze opdrachtgevers van.”

doorEugénie de Kreij Civiel
Datagedreven Havenbedrijf Rotterdam

Proef met datagedreven kolken in Haven Rotterdam

‘We gaan voor een innovatieve manier van onderhoud’

Een datagedreven kolk die zelf de vullingsgraad aangeeft zodat hij tijdig geleegd kan worden. Het havengebied van Rotterdam krijgt er zestien als proef. Aannemingsmaatschappij Van Gelder, leverancier WAVIN en het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) werkten samen om de pilot van de grond te krijgen. Onlangs ondertekenden de drie daartoe een pilot-overeenkomst.

De kolken worden van sensoren voorzien zodat op afstand inzichtelijk is wat de vullingsgraad van de kolk is en of er eventueel een verstopping is ontstaan. In totaal reinigt Van Gelder jaarlijks 13.000 kolken binnen het prestatiecontract met Havenbedrijf Rotterdam.

“Mocht de datagedreven kolk een succes blijken, dan bespaart dat veel tijd, geld en uitstoot”, aldus projectleider Kevin Oosterlaken van Van Gelder. “We gaan voor een innovatieve en efficiëntere manier van onderhoud. We reinigen de kolken momenteel periodiek, dat wil zeggen dat we op een vooraf vastgesteld moment gaan onderhouden, terwijl in sommige gevallen de onderhoudsacties best nog even uitgesteld hadden kunnen worden. Door deze innovatieve manier van werken kunnen we toe naar toestandsafhankelijk onderhoud, waardoor we veel gerichter kunnen werken. Door het toepassen van sensoren en het verzamelen van data kunnen we voorspellen wat het beste moment is om onderhoud uit te voeren. Predictive Maintenance noemen we dat.”

Toekomst

Wavin installeert nu in 16 kolken sensoren. Die geven aan of de kolk (bijna) vol zit met een substantie water, zand of blubber. De proef gaat twaalf maanden duren en moet uitsluitsel geven over de operationele, economische en technische haalbaarheid ervan. Van Gelder heeft hoge verwachtingen van de pilot. Bedrijfsdirecteur Leendert Ripping: “Data is de toekomst, dat weten we allemaal. Met deze datagestuurde kolken kunnen we beter onderhoud uitvoeren. Daarnaast is het eenvoudiger om risico’s in kaart te brengen.”

Innovatiekracht

Infrabouwer Van Gelder is een langdurige samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam aangegaan om de innovatiekracht te versterken. De datagedreven kolk is daar een voorbeeld van. Ripping: “We leveren met onze innovatiekracht een bijdrage aan een haven van wereldklasse door samen te werken, ideeën te ontwikkelen en oplossingen toe te passen.” Van Gelder zorgt de komende vier jaar (met de optie tot 4 jaar verlengen) voor het onderhoud in de openbare ruimten van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Van Gelder is binnen het havengebied verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘onderhoudscontract grijs’ én voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

Van Gelder realiseert duizend ton CO2-reductie in Amsterdam

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft een dashboard ontwikkeld, waarin realtime de CO2-uitstoot en reductie van een project wordt berekend. Het innovatieve dashboard is voor het eerst ingezet in de Samenwerkings Overeenkomst (SOK) Grote Werken met de gemeente Amsterdam. Deze week werd duidelijk dat maar liefst 1000 ton CO2-reductie is gerealiseerd bij het groot onderhoud van wegen in Amsterdam.

Duizend ton CO2 is te vergelijken met de uitstoot van 7000 personen die naar Parijs vliegen of het verbranden van 338.000 liter diesel. Van Gelder zet in Amsterdam vol in op emissieloos werken. Dat leverde een CO2-besparing op van bijna 70% vergeleken met traditionele werkzaamheden. Daarmee heeft Amsterdam haar klimaatdoelstelling van 2030 (<48% besparing t.o.v. 1990) nu al ruim behaald op de werken van Van Gelder.

Remco Kok en Arjan Klepper

Resultaat

Het grootste resultaat in Amsterdam werd behaald door het elektrificeren van het materieel. Zo wordt gewerkt met een elektrische graafmachine ‘de Ecodigger’ en rijden alle materieelstukken die niet elektrisch zijn, op biobased diesel. Qua asfalt wordt gebruikgemaakt van duurzame asfaltmengsels, waaronder een deklaag van 60% gerecycled materiaal. Maar ook bij alle andere gebruikte materialen wordt gekeken of ze nóg milieuvriendelijker kunnen. Door met duurzame asfaltmengsels te werken, is minder materiaal nodig voor dezelfde constructie en dus ook minder transport. Dat draagt allemaal bij aan veel minder CO2-uitstoot.

CO2-reductie Amsterdam

Vooroplopen

Van Gelder is de eerste aannemer die realtime de voortgang ten opzichte van duurzaamheidsdoelstellingen meetbaar maakt. Middels het data gedreven dashboard is het bedrijf volledig in controle over zijn CO2-uitstoot. Het realtime meten van CO2-reductie is volgens Van Gelder slechts het begin. Ondertussen gaat men aan de slag om ook stikstofdepositie meetbaar te maken. Van Gelder wil vooroplopen in de markt en zich echt verbeteren door data uit het verleden te analyseren en bij te blijven sturen. Het bedrijf investeerde vorig jaar nog vijf miljoen in duurzaam materieel.

Weespersluis bouwrijp

Van Gelder maakt Bloemendalerpolder gereed voor bouw nieuwe woonwijk

‘Het is een harstikke mooi project met potentie’

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is afgelopen maandag gestart met het (grootschalig) bouwrijp maken van fase 4A1, 4A2 en 4A3 van Weespersluis, middenin de Bloemendalerpolder. In deze polder tussen Muiden en Weesp worden 2750 woningen gebouwd. Een tiende staat op de drie velden die Van Gelder nu bouwrijp maakt. Slechts een derde van de polder wordt bebouwd, want er komt veel nieuwe natuur en vooral water. Dat betekent dat Van Gelder naast riolering en bouwwegen ook heel veel beschoeiing mag plaatsen.

Een mooie klus, waar Senior Projectleider Wouter van Litsenburg erg trots op is. De start werd dan ook gevierd met een mooie taart voor alle betrokkenen. “Het bouwrijp maken van grond is iets waar Van Gelder heel goed in is en groot mee is geworden”, vertelt hij. “Het is ook iets wat ik veel heb gedaan in Vleuterweide in de gemeente Utrecht. Daar zijn we gedurende vijftien jaar bezig geweest met het gefaseerd bouw- en woonrijp maken van een geheel nieuwe wijk. En wat we heel goed afgerond hebben. Dit werk lijkt er wel een beetje op. Ik denk dat we hier in Weespersluis een zeer tevreden opdrachtgever gaan krijgen. We denken mee met de opdrachtgever en kunnen zaken voor hem optimaliseren. Het is een harstikke mooi project met potentie. We hopen door goed ons best te doen, ook ingezet te worden voor de volgende fases. Het vertrouwen in én vanuit de opdrachtgever is hartstikke goed.”

Opbarsting

De nieuwe wijk Weespersluis wordt gebouwd in een zettingsgevoelig gebied. Dat weet ook uitvoerder Olaf Harthoorn. “Het is veenondergrond en dat betekent dat er kans is op opbarsting. Het hele gebied is voorbelast met zand om het te laten zakken. Dat zand gaan we nu weer verwijderen. Maar als je de druk van veen afhaalt, kan water omhoogkomen. Om te voorkomen dat veen openbarst, maken we gebruik van diepwellen. Daarmee gaan we de druk van onder tegen.”

Meters maken

Harthoorn is erg bij met het team dat in Weespersluis aan de slag gaat. “We zijn een heel goed projectteam”, vertelt hij. “Samen met het ontwerpbureau van Van Gelder hebben we heel goed nagedacht hoe we dit gaan doen. We zijn met ongeveer tien collega’s van start gegaan in fase 4A2 en deze moet afgerond zijn in maart 2021. Daarna kunnen we meteen door met fase 4A3 en daarna 4A1. We kunnen hier mooie meters maken, zo’n 6500 meter riolering en ruim 1700 meter beschoeiing. Ook leggen we de bouwwegen aan en een duiker plus pompgemaal. De nutsvoorzieningen worden voorbereid, voor alle huisaansluitingen. Hieruit kan veel nieuw werk komen. Als we ons bewijzen, worden we hopelijk ook uitgenodigd voor de rest van het project Weespersluis.”

Ondernemerschap

Projectleider Ardin Sterk van GEM Bloemendalerpolder is blij met de inzet van Van Gelder. “We vragen steeds meerdere partijen voor het bouw- en woonrijp maken, omdat het zoveel werk is. We hadden Van Gelder al een aantal keren gevraagd om een aanbieding te doen en deze keer was het raak. Wij verwachten van onze partners niet alleen de beste kwaliteit, maar ook een stukje toekomstperspectief. We streven een langdurige relatie na die vooral open en eerlijk moet zijn. De wereld van ontwikkelaars is heel dynamisch, daarin moet je elkaars belangen snappen. Deze mannen snappen dat. Het vergt een proactieve houding, ondernemerschap en snel kunnen schakelen. Van Gelder is een aannemer die het speelveld van gebiedsontwikkeling snapt. En daar doen wij ons voordeel mee.”

Weespersluis

De nieuwe wijk Wespersluis bestaat uit drie deelgebieden; Lanenrijk, Vechtrijk en Waterrijk, met een grote verscheidenheid aan woningtypes. Een aantal woningen staat straks aan het water met een eigen steiger. Daarnaast komen er diverse openbare aanlegplaatsen. Weespersluis krijgt een brede school, drie parken en een speelbos met strand. Er komen verder kleinschalige winkels, een supermarkt, een gezondheidscentrum, een haventje en diverse horecavoorzieningen. Er zijn nog enkele vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen beschikbaar. De laatste woningen zullen in 2028 opgeleverd worden. Kijk voor meer informatie op www.weespersluis.nl.

doorEugénie de Kreij Civiel
elektrisch busvervoer zwolle

Bouw e-laadvoorzieningen op het Zwolse busstation klaar

Wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle en bedrijfsleider Jan Diepeveen van Van Gelder hebben het nieuwe laadstation voor de bussen in Zwolle symbolisch voorzien van een groen dak. Daarmee zijn de werkzaamheden afgerond en is het laadstation klaar voor gebruik. Het nieuwe laadstation is bedoeld voor de nieuwe elektrische stads- en streekbussen waarmee vervoerder Keolis Nederland vanaf december dit jaar in regio IJssel-Vecht gaat rijden. De vervoerder voert de komende weken testritten uit met de elektrische bussen.

Vanaf 13 december 2020 rijdt het openbaar busvervoer vrijwel volledig elektrisch in regio IJssel-Vecht,  waar ook Zwolle en andere Overijsselse gemeenten onder vallen. Om ervoor te zorgen dat deze bussen tijdens de dienstregeling kunnen laden, heeft Van Gelder in opdracht van de gemeente Zwolle – en de gemeente in opdracht van de provincie Overijssel – drie e-laadvoorzieningen op het busstation in Zwolle gebouwd. Bij het ontwerp van het busstation was al rekening gehouden met de komst van de elektrische bussen. Dit zorgde voor minder overlast tijdens de bouwwerkzaamheden.

Ruim baan voor duurzame oplossingen

“De nieuwe bussen zijn niet alleen veel comfortabeler, maar ook schoner en stiller. Dit biedt veel voordelen, zoals een betere luchtkwaliteit en gezondere leefomgeving. Dat is fijn voor reizigers en ook fijn voor de inwoners van Zwolle. Ik vind het ook heel belangrijk dat in alles wat wij doen we ruim baan geven voor duurzame oplossingen, zoals het planten van bomen op busperrons en het aanbrengen van groen dak op dit laadstation. Hiermee zetten we met de provincie Overijssel grote stappen in de verduurzaming van het stationsgebied van Zwolle voor nu en in de toekomst”, aldus wethouder Ed Anker.

Testritten van start

De gemeente draagt de nieuwe e-laadvoorzieningen aan Keolis Nederland over die de komende weken testritten met nieuwe elektrische bussen gaat rijden. “Om het elektrische busvervoer mogelijk te maken, zijn er moderne laadvoorzieningen op onder andere het busstation van Zwolle geplaatst. De bussen worden straks op een begin- of eindpunt van een route opgeladen. Op deze momenten is er tijd om op te laden. Reizigers hoeven tijdens de rit dus niet extra te wachten. De komende tijd maken onze chauffeurs kennis met de nieuwe bussen en krijgen zij een speciale training voor het elektrisch rijden. Dit gebeurt gewoon op de weg. Onder andere in Zwolle. Wellicht kom je onze nieuwe bus binnenkort dus al tegen”, aldus René Nekkers regiomanager Keolis Nederland.

Makkelijk en snel overstappen

Het stationsgebied is een plek waar je makkelijk en snel kunt overstappen op de trein, bus, fiets, taxi of ander vervoer. Naast duurzaam busvervoer heeft station Zwolle binnenkort veel meer ruimte voor het stallen van fietsen en het lenen van OV-fietsen. Dit verbetert de bereikbaarheid en zorgt ervoor dat mensen straks makkelijk en fijn van en naar Zwolle reizen.

Integraal werken op Prinses Ariane Windpark

‘Hoe meer verantwoordelijkheid we krijgen, hoe beter het gaat’

Ga kijken hoe we als één gezicht kunnen optreden naar de opdrachtgever. Hoe we als Van Gelder zo integraal mogelijk het grootste windpark op land kunnen bouwen in de Wieringermeer. Dat was de taak voor Berend Haaijer, projectmanager bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder, afdeling Integrale Projecten.

Haaijer pakte na de tenderfase het prestigieuze project op, samen met Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (VGKLM) en Van Gelder Telecom (VGTEL). In dit project werkten ze samen en waren ze onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de parkwegen, kraanopstel plaatsen, voor het leveren en aanleggen van de parkbekabeling inclusief inkoopstations en voor de glasvezelverbindingen. Naast Van Gelder zijn ook de nevenaannemers, molenbouwer en fundatiebouwer werkzaam voor de realisatie van het windmolenpark met de prachtige naam Prinses Ariane Windpark.

Het resultaat? In opdracht van Vattenfall werd door Van Gelder meegewerkt aan een van de grootste wind op land projecten van Europa: Windpark Wieringermeer. De hoeveelheid stroom die de 82 windmolens van het park gaan opwekken komt overeen met het verbruik van liefst 370.000 huishoudens.

Alles in huis

“Van Gelder zet in op duurzaamheid en ontwikkelt zich in de energietransitie. Mede daarom wil de directie graag meer doen in de windindustrie.” Berend Haaijer vertelt het met enige trots. “Het integrale werken komt bij dit soort werken perfect tot zijn recht, want wij hebben alles in huis en de opdrachtgever heeft maar met één aanspreekpunt te maken: mij.” Haaijer lacht. Hij is dan ook een tevreden mens die trots is op het eindresultaat in de Wieringermeer. “Dit project toont bij uitstek hoe goed de samenwerking gaat tussen de verschillende werkmaatschappijen van Van Gelder.”

Teamgeest

Kelvin Bastiaan, projectmanager bij VGKLM, deelt die mening. “Sinds de start is er al als team geopereerd, zo is er gezamenlijk vanuit vestiging Almere getenderd. Dit was goed voor de teamgeest en dit is meegenomen naar de realisatiefase. Zodoende is er als één Van Gelder gewerkt met een gezamenlijk doel. Door deze manier van intensief samenwerken ontstaat er begrip voor elkaars belangen en wordt het werk echt integraal aangevlogen. En het mooiste is nog dat we van elkaar kunnen leren én geleerd hebben.”

Ontlasten

Haaijer is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alle werkmaatschappijen van Van Gelder op het project. Voor de realisatie van het windpark krijgt hij de volledige ondersteuning van de directeuren van de werkmaatschappijen. “Van tevoren zijn er goede afspraken gemaakt en we zijn ontzettend open naar elkaar. Dit zijn de sleutels van het succes”, vertelt hij enthousiast. Voor Haaijer zijn de voordelen voor de opdrachtgever om met Van Gelder integraal te bouwen makkelijk op te sommen. “Zij hebben veel minder raakvlakken tussen partijen te coördineren. Alle raakvlakken omtrent wegen, kabels en glasvezel doen wij intern en daar hebben zij geen werk van. Daarmee ontlasten we hen enorm.”

Niemand de dupe

Daarnaast meent Haaijer dat het integraal werken ook veel ruis voorkomt. “Wanneer wordt samengewerkt met externe partijen, gebeurt het nogal eens dat bij raakvlakken naar elkaar wordt gekeken. Het staat in niemands contract en vaak is dan de opdrachtgever de dupe. Wanneer wij integraal aannemen, kunnen we elkaar de schuld niet geven, maar zorgen we er gewoon voor dat een raakvlak zo goed en snel mogelijk wordt afgehandeld. Het betreft dan de volledige verantwoordelijkheid van Van Gelder.”

Bahama’s

Juist door die verantwoordelijkheid op zich te nemen, weet Haaijer dat hij aan de voorkant heel goed de raakvlakken moet beschouwen en eventuele beheersmaatregelen moet calculeren. “Wij schatten in de voorbereiding zo goed mogelijk de kansen en risico’s in. Daardoor komen we niet voor verrassingen te staan. Eigenlijk willen we het liefst onze opdrachtgevers compleet ontzorgen. Als ze ons het hele park zouden geven om te realiseren, zou de opdrachtgever – bij wijze van spreken – op de Bahama’s kunnen zitten. Hoe meer opdrachten naar Van Gelder gaan, hoe minder zorgen zij hebben. Hoe meer verantwoordelijkheid we krijgen, hoe beter het gaat.”

Combinatie Roggebot werkt aan N307 Roggebot-Kampen

Regio en Rijk investeren 100 miljoen in bereikbaarheid en waterveiligheid

De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van IenW investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in bereikbaarheid en waterveiligheid van de regio IJsseldelta. De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) gaat de werkzaamheden uitvoeren. Vandaag werd hiervoor de overeenkomst ondertekend, door onder meer gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, Bert Boerman van Overijssel en vertegenwoordigers van de opdrachtnemer. In verband met de coronamaatregelen vond geen feestelijke bijeenkomst plaats, maar zetten alle betrokkenen thuis of op kantoor hun handtekening.

N307 Roggebot-Kampen

Het project is het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat het rivierengebied van Nederland veiliger en mooier heeft gemaakt. Met het slopen van de Roggebotsluis kan het hoogwater van de IJssel ook via het Reevdiep worden afgevoerd naar het IJsselmeer. Ook geeft het project opnieuw een impuls aan de doorstroming op de verbinding A-Z (Alkmaar-Zwolle).

Doorstroming N307 beter

Door de sloop van de sluis komt er op deze plek een nieuwe 300 meter lange brug, die aanzienlijk minder vaak opengaat voor de scheepvaart. “Nagenoeg 100 procent van de beroepsvaart en 90 procent van de recreatievaart kan straks onder de brug door. Bovendien krijgt autoverkeer in de spits voorrang op het scheepvaartverkeer. “Dat geeft een enorme impuls aan de doorstroming”, zegt gedeputeerde Jan de Reus. Ter plekke krijgt de N307 ook een opwaardering, er worden parallelwegen aangelegd en maatregelen genomen voor fietsveiligheid. “We blijven ook tijdens de realisatie van de nieuwe infrastructuur in gesprek met aanwonenden en bedrijven. En de aannemer heeft beloofd om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden”, zegt gedeputeerde Bert Boerman. Inmiddels zijn buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden al te zien. Na de zomer is begonnen met het verleggen van kabels en leidingen in het gebied.

Combinatie Roggebot aan het werk

De bedrijven Mobilis, Van Gelder en Van den Herik vormen samen de Combinatie Roggebot, die het project gaat uitvoeren. Begin september vond de gunning plaats. De voorbereiding voor de uitvoering is inmiddels opgestart. “We gaan eerst, in samenspraak met verschillende partijen, de ontwerpen verder uitwerken en waar mogelijk optimaliseren. Voor de toeritten van de nieuwe brug beginnen we in januari 2021 met het opbrengen van zand, zodat zich dat kan zetten. Ook de bouwkundige voorbereidingen gaan dan van start”, zegt Robert Maat namens de combinatie. “De nieuwe brug wordt naast de huidige weg boven de sluis gebouwd, zodat tijdens de gehele bouwperiode het verkeer gewoon door kan rijden en de veiligheid voor weggebruikers en bouwers gegarandeerd is. En natuurlijk houden we rekening met alle belangen van mensen, bedrijven en flora en fauna in de omgeving.”

Van Gelder ‘timmert’ goed aan de weg in Zwolle

‘We kunnen klein denken, maar grote werken maken’

Ze kennen Zwolle inmiddels op hun duimpje. De stad van de Blauwvingers heeft weinig geheimen voor hen als het op asfalt, straatwerk en rioleringen aankomt. Jan, Andries, Maarten, Tijmen zijn maar een paar mannen die vanuit het ketenpark in Stadshagen toezien op strakke en veilige wegen zonder hobbels en overstromingen. Middels drie contracten timmert Van Gelder zowel letterlijk als figuurlijk prima aan de weg in Zwolle.

Dinand Wijermars vertelt graag over de unieke samenwerking binnen Van Gelder in de Overijsselse hoofdstad. Volgens hem is de grootste winst dat er in Zwolle bijzonder efficiënt gewerkt wordt vanuit combinaties.

Wijermars: “Dat scheelt tijd, inzet én geld. Ten eerste hebben we in Zwolle het contract Moeilijk Planbaar Onderhoud riolering. Dat betekent dat wij alle calamiteiten oplossen. Van verstopte huisaansluitingen tot kapotte kolken. De uitvoering wordt door Dick Greven van de gemeente Zwolle ingelicht over de problemen en gaan er dan vaak met één van onze vakmannen GWW en een rupskraantje op af. Soms op stel en sprong, zelfs ’s nachts. We hebben in 2019 weer een nieuwe aanbesteding gewonnen nadat we daarvoor het contract ook vier jaar gehad hebben. Jaarlijks wordt er geëvalueerd met de opdrachtgever en eventueel verlengd tot maximaal drie jaar.”

Werk bundelen

Maar niet alleen onder de grond wordt hard gewerkt door Van Gelder. Ook er boven is Van Gelder verantwoordelijk voor het Kleinschalig Asfaltonderhoud. Het contract werd dit jaar aangenomen met ook hier de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Wijermars: “Elk jaar volgt een evaluatie en het contract mag maximaal drie keer verlengd worden. Daarna komt er weer een nieuwe aanbesteding. Het  contract kleinschalig asfaltonderhoud houdt in dat kleine reparaties aan bijvoorbeeld fietspaden worden gedaan. “Maar we maken ook drempels of repareren verzakte putranden. Dit is geen dagelijks werk, we verzamelen een aantal klussen en bundelen die tot één werk.”

Nauw contact

Het onderhoud vindt vaak plaats op kruispunten en opstelvakken maar ook fietspaden komen regelmatig voor in Zwolle wat al eens fietsstad van het jaar was. De uitvoerder, staat in nauw contact met Dick Greven en hij verzamelt een aantal klussen, die we samen schouwen en inplannen. De projectcoördinatie verzamelt vervolgens alle benodigde informatie en bereidt het werk voor en dan kunnen we aan de slag. Nadien controleert Dick Greven het werk en volgt de afrekening. De jaarlijkse omzet van dit werk bedraagt circa zeven ton.”

Budget

Het derde contract waar men in Zwolle mee werkt, is het Groot Onderhoud Wegen. “Dit zijn grootschaligere deelopdrachten, complete kruisingen of langere wegvakken die geasfalteerd of voorzien van beton worden”. “Wegen zijn elke tien of vijftien jaar aan groot onderhoud toe. Daar plannen we een week of lang weekend voor in, afhankelijk van de locatie nachtwerk of in vakantieperiodes. De gemeente Zwolle werkt met een budget van 2,3 miljoen en het contract wordt jaarlijks op de markt gezet”.

Tevreden

Opdrachtgever Dick Greven van de gemeente Zwolle knikt instemmend. “We zijn erg tevreden over de communicatie, uitvoering en flexibiliteit. We hechten waarde aan korte lijnen, afspraak is afspraak. Dat loopt perfect. Goed werk begint bij goede communicatie. Bij wijzigingen worden we tijdig op de hoogte gesteld. Als ik wat heb, wordt het snel opgelost. Het loopt van beide kanten meer dan goed.” Ook over de uitvoering is Greven te spreken. “Wat we plannen, dat halen we. Komen we voor verrassingen te staan, dan zorgen we dat de uitvoerder en ik tijd maken om het erover te hebben zodat we niet uitlopen.

Subliem

Als het werk gereed is, plant Greven een opname. “Het zit er eigenlijk altijd super netjes in, daar wordt goed aandacht aan besteed”, meent hij. “Rechtuit asfalteren kan iedereen, rotondes moet je aandacht aan besteden. We hebben er in Zwolle eentje gehad en die ligt er subliem in.” Waar Greven misschien nog wel het meest ingenomen is, is de flexibiliteit van Van Gelder. “Het Moeilijk Planbare Onderhoudscontract zegt dat na een calamiteit binnen twee uur iemand aanwezig moet zijn. Dat staat leuk op papier, maar ik weet dat de praktijk vaak weerbarstiger is. Toch is het in al die jaren gelukt. Dat is helemaal top en daar zijn we dan ook zeer content mee.”

Prettige samenwerking

Wijermars denkt dat partijen voor Van Gelder kiezen omdat deze goed integraal kan werken. “Het komt regelmatig voor dat er ook OV-werkzaamheden of nieuwe detectielussen voor de VRI aangebracht moeten worden, dat hebben wij allemaal zelf in huis. De klant ziet dus één bedrijf, wat de communicatie ten goede komt. We zijn goed in het combineren van werken en materieel. De uitvoerders overleggen onderling bijvoorbeeld over het inzetten van kranen en aansluiting op elkaars werk. Die prettige samenwerking maakt dat je het werk makkelijker klaar én afgerond krijgt. Wij kunnen snel aan het werk gaan en maken het werk niet onnodig moeilijk, klein denken maar grote werken maken. Samen slimme dingen doen!”

doorEugénie de Kreij Civiel
Japanse Duizendknoop

Herbie-korrels moeten einde maken aan Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is voor provincies, gemeenten en projectontwikkelaars een ware plaag. Ook in Nijmegen kampt men met dit probleem. In opdracht van de gemeente Nijmegen is Aannemingsmaatschappij Van Gelder samen met Van den Herik Grondzuigtechniek, Ranox Natuuraannemer en Heijting Groep B.V. voor het eerst met de ‘Herbie-korrels methode’ de Japanse duizendknoop te lijf gegaan in de gemeente.

Aan de Zandseweg in Nijmegen-Lent worden binnenkort woningen gebouwd. Maar aan de randen van het perceel groeit op een stuk grond van zo’n negen vierkante meter, de Japanse duizendknoop. De plant is niet alleen schadelijk, maar ook bijzonder lastig te bestrijden. In gebieden waar de Japanse duizendknoop woekert, gaan de flora en fauna snel achteruit. De exoot vermeerdert zich via wortelstokken en kan vele meters diep wortelen en wel vier meter hoog worden.

Supersterk

Projectleider Corné van den Berg van Van Gelder geeft aan waarom het zo belangrijk is om de plant te bestrijden. “De wortels van de duizendknoop zijn supersterk en kunnen schade aanbrengen aan funderingen en muren”, vertelt hij. “Daarom is Van Gelder al enige tijd met partners op zoek naar de beste oplossing op de exoot te vernietigen. Er zijn meerdere oplossingen, maar in Nijmegen experimenteren we met de zogenaamde Herbie-korrels.”

Zuurstofwerend

In Nijmegen is voor het eerst dus een stuk grond behandeld met deze methode. Van den Berg geeft aan dat de groeiplaats in kaart is gebracht en met piketpaaltjes is afgezet. “De duizendknoop is in een straal van 2,5 meter rondom de groeiplaats afgemaaid en afgegraven tot 1,5 meter. De afgegraven grond is in een vooraf uitgegraven cunet gestort. Per laag van 20 centimeter zijn vervolgens Herbie-korrels gestrooid. Het gat van de oorspronkelijke groeiplaats is open gelaten om de komende maanden te kunnen controleren of de plant niet terugkomt.”

Geen teruggroei

Driewekelijks wordt de groeiplaats en de omgeving van het cunet gecontroleerd op teruggroei van duizendknoop. Van den Berg: “Wanneer in de eerste twee maanden geen nieuwe duizendknoop wordt aangetroffen, wordt het gat van de oorspronkelijke groeiplaats dichtgestort met de grond die uit het cunet gekomen is. De oorspronkelijke groeiplaats wordt ingezaaid met een HEEM-mengsel. We hebben goede hoop dat we op deze manier de Japanse duizendknoop voorgoed uitroeien.”

Lees hier meer informatie over de bestrijding van de Japanse duizendknoop.

Duurzame en innovatieve oplossingen

Van Gelder mag duurzaam experimenteren in de gemeente Nijmegen

‘Fijn dat opdrachtgevers openstaan voor innovaties en pilots’

In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt door van Gelder asfaltonderhoud uitgevoerd aan diverse wegen binnen de gemeente. Van Gelder mag daarbij experimenteren met innovatieve en duurzame oplossingen, waaronder een nieuw soort asfaltmengsel en duurzame belijning. Deze innovatieve werkzaamheden wijken af van de raamovereenkomst, maar de gemeente staat open voor innovaties en stimuleert deze juist. “Een unieke kans om wegen te verduurzamen”, aldus projectcoördinator Steven Willemsen van Van Gelder.

In overleg met de gemeente Nijmegen wordt er ook participatie gedaan bij diverse stakeholders (buurtbewoners, wijkregisseurs, busmaatschappijen e.d.), zodat tijdens het asfaltonderhoud de wensen vanuit de buurt worden meegenomen

Duurzaam asfaltmengsel

Op de Griftdijk tussen Stationsstraat-Keizer Hendrik VI-singel brengt Van Gelder asfalt aan met de naam ‘AC11 surf met 60% PR’. Willemsen legt uit wat dit behelst. “Dit is een duurzamer mengsel t.o.v. het traditionele mengsel. Want 60% PR betekent dat er veel gerecycled steenslag wordt gebruikt van oud, verwijderd asfalt. Hierdoor hoeven grondstoffen niet uit het buitenland worden gehaald en/of gewonnen uit de groeve.”

Referenties

Tot op heden zijn er maar weinig referentiegegevens bekend. In de gemeente Nijmegen is alleen op de Malderburchtstraat – ook door van Gelder – een AC11 surf met 60% PR aangebracht, maar dit is een relatief rustige straat in Nijmegen. Willemsen: “De Griftdijk is juist een relatief drukke weg, met meer verkeersintensiteit. In de komende jaren kan dus beoordeeld worden hoe dit mengsel zich gedraagt qua levensduur en eventuele schadebeelden. Fantastisch dat we hier de kans krijgen om te experimenteren.”

Kwaliteitsbeheerder Jeroen de Cortie van de gemeente Nijmegen knikt instemmend. “Sinds enkele jaren wordt er steeds meer asfalt hergebruikt, ook in de deklagen. Voor deze AC11 surf zitten we nu op 60%. We streven natuurlijk naar 100% in de toekomst.”

Voorop in de markt

Van Gelder loopt graag voorop in de markt. Daarom wordt, in overleg met de gemeente Nijmegen en onderaannemer Multiline, op veel wegen koudplast belijning aangebracht. Dit wijkt af van het contract, dat traditionele thermo belijning aangeeft. Koudplast belijning heeft een langere levensduur, minder CO2-uitstoot bij productie en zorgt voor minder geluidsoverlast. “Koudplast belijning is duurder bij de aanleg. Maar door de restlevensduur is het juist weer goedkoper”, vertelt Willemsen. “Het verdient zichzelf terug.”

Duurzaam denken

Duurzaam asfalt én belijning zijn volgens Willemsen voor alle partijen interessant. “Van Gelder wil graag kwaliteit leveren en de opdrachtgever bedienen. Het leveren van kwaliteit is ook duurzaam denken. Door kwaliteit te leveren wordt nieuw onderhoud uitgesteld, waardoor er uiteindelijk minder kosten zijn voor de gemeenschap op lange termijn en CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Daardoor wint ook het milieu. Beter kan toch niet?” Maar ook de gemeente Nijmegen ziet winst in de realisatie van duurzaam asfalt en belijning. De Cortie: “Naast minder CO2-uitstoot en meer hergebruik (minder nieuwe grondstoffen nodig) levert het uitstellen van onderhoud ook minder verkeersoverlast en dus een betere doorstroming op. Ook halen we overbodige verharding zo veel als mogelijk weg en proberen we kleine klussen zo veel als mogelijk te combineren om het aantal vervoersbewegingen te beperken.”

Openstaan

Volgens Willemsen is het heel belangrijk dat gemeenten meer openstaan voor duurzame innovaties. “Het mengsel met 60% PR is bijvoorbeeld nog geen onderdeel van de RAW standaardbepalingen. Maar er kan natuurlijk nooit een referentie worden opgebouwd als opdrachtgevers niet openstaan voor innovaties. Gelukkig werkt de gemeente Nijmegen hier goed aan mee. Ze staat open voor nieuwe ideeën en denkt ook aan de veiligheid van de wegwerker. Zo worden werkzaamheden zoveel mogelijk binnen een volledige wegafzetting uitgevoerd. Hierdoor zal voor een korte periode hinder voor de weggebruiker zijn, maar de werkzaamheden kunnen sneller, veiliger en kwalitatief beter worden uitgevoerd. Dit resulteert in een langere levensduur van de onderhoudsmaatregel en lage overlastbeleving bij de weggebruikers.”

Nek uitsteken

Naast duurzaam asfalt en duurzame belijning wordt er in de gemeente Nijmegen ook nog gekeken naar nieuwe innovaties zoals een hoger recycling materiaal in rode deklagen, het hergebruik van vrijkomende bestrating. Willemsen: “Wij zijn blij met zo’n opdrachtgever die zijn nek uitsteekt en ons de kans geeft om met duurzame oplossingen de wereld een beetje schoner te maken.”

Batenburg kiest Van Gelder bij project Nuova Venezia

‘Van Gelder staat te boek als een gerenommeerd familiebedrijf’

Er komt nogal wat bij kijken wanneer je een compleet nieuwe wijk in en rond het water wilt bouwen. Van Gelder kan dat. In opdracht van Batenburg Bouw & Ontwikkeling BV werd in een zogenaamde bouwteamconstructie een wijk op palen bouwrijp gemaakt. Het project genaamd Nuova Venezia omvat 88 grondgebonden woningen en is gelegen in Nieuw-Lekkerland. Over een jaar zijn, als het goed is, alle woningen bewoond. Maar voor die tijd moest er nogal wat gebeuren, want de bodem is gevoelig voor verzakken.

Van Gelder voert voor Nuova Venezia tegelijkertijd infraconstructies, kunstwerken en woningfunderingen uit. Geen standaardklus, zo weet projectleider Ron de Wilde: “Het bijzondere is dat de gehele openbare ruimte, inclusief de tracé’s voor riolering en kabels en leidingen, worden onderheid met prefab betonpalen i.v.m. de zettingsgevoeligheid van het gebied. Ook worden de voortuinen en de achterpaden uitgevoerd met EPS om minder zettingen te krijgen. Dit is de derde wijk in Nederland waar dit zo wordt uitgevoerd, echter dit is de eerste wijk waar het direct bij de eerste aanleg wordt gedaan.”

Familiebedrijf

Directeur Erik Batenburg van het gelijknamige bouwbedrijf koos – samen met zijn projectleider Marcel de Bruijn – voor Van Gelder om de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Naar eigen zeggen omdat Van Gelder te boek staat als een gerenommeerd familiebedrijf. “Dat zijn wij ook”, licht Batenburg toe. “We zoeken vaak aansluiting met gelijkgestemde familiebedrijven die een beetje hetzelfde denken en werken. Dus geen beursgenoteerde ondernemingen of juist prijsvechters. We hebben gekeken naar goede referenties en positieve verhalen van collega’s. Van Gelder kwam daar goed in naar voren.”

Bouwteam

Nuova Venezia is een complex plan, waarbij veel op samenwerking neerkomt’, zo weet Batenburg. “We werken in een zogenaamde bouwteamconstructie en dat bevalt heel goed. We zitten met kundige mensen aan tafel, waarbij eenieder zijn eigen expertise inbrengt. We geven elkaar adviezen en ik kan op ze vertrouwen. De relatie is gewoon goed. Daarom gaat Van Gelder ook in de tweede fase voor ons aan de slag en ik zal in de toekomst zeker niet schromen om weer Van Gelder te bellen.”

Rugstreeppad

De werkzaamheden in Nuova Venezia startten al in het voorjaar van 2019, maar moesten tussen juli 2019 en januari 2020 worden stilgelegd i.v.m. het aantreffen van de rugstreeppad. Na het treffen van voorzieningen, zoals het plaatsen van amfibieschermen, mochten na zeven maanden de werkzaamheden weer worden hervat. Momenteel zijn alle kabelbakken en rioleringen aangebracht en worden de laatste betonnen wegplaten gerealiseerd. Het bouwen van de woningen is al in volle gang. De Wilde: “Wij zullen, vooruitlopend op de oplevering van de woningen, in het voorjaar van 2021 de bestrating aanbrengen. Tijdens deze werkzaamheden is het aan Van Gelder Verkeerstechniek de taak om lichtmasten te plaatsen, deels, met chemische ankers i.v.m. de betonnen wegplaat. En daarna gaan we weer mooi verder met de tweede fase. “Ook daar hebben we weer veel zin in!”

‘Ik weet dat ik gewaardeerd word’

Gertjan Boeve wisselt binnen en buiten af

Hij kwam in 1993 ter tijdelijke ondersteuning van de administratie van Van Gelder. Maar 27 jaar later zit Gertjan Boeve (50) uit Elburg er nog steeds. Van Gelder heeft inmiddels geen geheimen meer voor hem. Gertjan verwerkt de complete financiële informatie, brengt liquiditeiten in beeld en doet de verdere boekhouding.

Veelal alleen werkend in een kantoortje, met weinig afleiding om hem heen, doet Gertjan zijn ding. En dat doet hij meer dan goed, al is hij zelf bescheiden ingesteld. “Ik ga altijd voor kwaliteit”, vertelt hij. “Complimentjes zitten niet in het Van Gelder DNA, maar ik weet dat ik gewaardeerd word. Ik ben blij dat ik bij een familiebedrijf werk en dat voelt gewoon goed. Ik ben qua karakter wel honkvast en loyaal, elk jaar is er wel wat waardoor het werk interessant blijft. Voor de komende twintig jaar ben ik een beetje aan het kijken wat er nog meer bij me past. Ik hoef niet van vandaag op morgen wat anders, maar er borrelt wel wat. Gelukkig is dat intern bespreekbaar en kijken we wat er mogelijk is.”

Voetbal

Gertjan studeerde heao bedrijfseconomie en woont in Elburg met zijn vrouw en twee dochters van zestien en achttien. Beiden voetballen en dat is niet zo vreemd met een vader die ook maar liefst 21 jaar in het eerste van VSCO voetbalde. “Daarna ook nog een paar jaar in het tweede en nu ga ik mijn derde seizoen als trainer van het tweede in”, vertelt Gertjan. “Ontzettend leuk om te doen en een mooie tegenhanger van mijn zittende werk op kantoor. Ik vind het heerlijk om buiten bezig te zijn met de jongens en lekker te trainen. Ik heb twee KNVB-diploma’s op zak en sluit niet uit dat ik ooit nog eens een eerste elftal ga trainen. Wie weet wat de toekomst brengt.”

Overview

Gertjan heeft het naar eigen zeggen goed voor mekaar. “Ik kan hier aardig mijn ding doen, kan op de fiets naar het werk en daarbij heeft Van Gelder ook nog eens uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het werk bij Van Gelder heeft me ook altijd in de gelegenheid gesteld mijn dag zelf in te delen. Leuk is de veelzijdigheid aan informatie. Of het nu gaat om inkoop, verkoop en bankzaken, alle facetten komen voorbij. De overview die je hebt over de werkmaatschappijen is leuk en maakt het werk interessant. Ik stel ook de jaarrekening op en ben samen met financieel directeur Henk Jan van der Veer en controller van het SSC Mitchell Harteman verantwoordelijk voor de tussentijdse rapportages.” Van Gelder wil uiteindelijk via een shared servicecenter nog efficiënter werken. “Het zou mooi zijn dat je centraal werkt en elkaar kunt vervangen”, meent Gertjan. “Daar wil ik graag aan meewerken.”

 

Van Gelder wint aanbesteding met Gemiddelde Prijs Contract in Ede

‘Discussiëren over de prijs komt te vaak voor’

“We willen allemaal een mooi stuk werk maken. Met de hoogste kwaliteit, een strakke planning en een tevreden omgeving. Maar in de praktijk zijn we toch vaak te veel bezig met discussiëren over de kosten.” Aan het woord is Bas Borgers, projectcoördinator bij Van Gelder. Bas deed eind 2018 met zijn team mee aan een bijzondere tender van de gemeente Ede voor het asfalt- en betononderhoud voor de komende 2-4 jaar. In deze tender ging het niet om het indienen van de laagste prijs, maar om het presenteren van de meest gemiddelde prijs in combinatie met het beste plan. Van Gelder won.

De gemeente Ede had volgens Bas twee bedoelingen met deze nieuwe manier van aanbesteden. Borgers licht toe: “Enerzijds wilde ze af van de (vaak hoge) kosten van eventueel meerwerk, omdat dit veel discussie oplevert op het werk. Dus een open begroting, met transparante prijzen waar een aannemer het werk voor kan en wil maken.”

Prijsvechters

Anderzijds meent Borgers dat er nog te vaak zogenaamde prijsvechters op werken afkomen, doordat het werk gegund wordt op laagste prijs. “Daar kunnen en willen wij als Van Gelder niet altijd in meegaan”, meent hij. “Als een raamcontract wordt aangenomen met een (te) lage prijs, dan gaat dit ten koste van de tijd, aandacht en energie die je in het werk steekt, dat is onvermijdelijk. Uiteindelijk is dat in het nadeel van de klant en de omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat je met het aannemen op de gemiddelde prijs, dit scenario kan voorkomen.” Volgens projectleider Maurice de Merode had de gemeente Ede inderdaad altijd problemen met te lage inschrijvingen. “Dat zorgde vaak voor gedoe buiten in de uitvoering. Iedere aannemer moet geld verdienen en dat is logisch. Maar met prijsvechters die het onderste uit de kan willen, hebben we niets. Die wilden we uit de markt hebben.”

Eerlijke prijs

Borgers is blij dat de gemeente Ede met deze nieuwe vorm van aanbesteden de nek uitsteekt. “Het is de eerste keer dat ik met een dergelijk Gemiddelde Prijs Contract werk en dat is wel even wennen. Dat begon al bij de aanbesteding”, vertelt hij. “Want wat is nu een gemiddelde prijs? Ik had het nog nooit eerder gezien. Dat maakte de aanbesteding best bijzonder en dus ook lastig. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om gewoon ‘een nette prijs’ neer te leggen, waar wij het werk voor wilden maken.”

Inzichtelijk

Van Gelder maakte flink werk van de aanbesteding. Met een positief resultaat, want uiteindelijk werd hen het werk gegund. Borgers: “We moesten een prijs indienen en daarnaast een plan hoe we meerwaarde gaan leveren. Onze prijs was het meest gemiddeld, maar we deden het ook heel goed op de kwaliteitsscore van het plan en het interview. Mooi om in de beoordeling terug te lezen, dat het enthousiasme van de sleutelfunctionarissen bovengemiddeld was. We kregen een ‘open posten bestek’, waarbij er over tal van verschillende werkzaamheden een wegingsfactor was meegegeven. Daarbij kwamen wij als van Gelder als meest gemiddeld uit de bus.”

Reële prijzen

Het is Borgers goed bevallen om met een Gemiddelde Prijs Aanbesteding te werken. “Het is zeker een voordeel als een opdrachtgever meer gevoel heeft bij onze prijzen. Ze weten nu dat wij reële prijzen hanteren. We hebben een prijs waar we het werk voor kunnen en willen maken. Zoals het hoort.” Borgers zou het liefst voor honderd procent transparantie willen gaan. “Veel mensen hebben geen idee waar bijvoorbeeld de prijs van een asfaltploeg op gebaseerd is. Denk aan afschrijving en onderhoud van het materieel of langdurige vorstperiodes, waar vooraf rekening mee wordt gehouden. Ook de beschikbaarheid van werk bepaalt de prijs, waardoor het sterk per bedrijf per periode kan verschillen wat een asfaltploeg daadwerkelijk kost. Dat kun je nu niet zomaar een op een vergelijken. Daarom levert dat best nog weleens discussie en vraagtekens op, als we in gesprek zijn met klanten.”

Verplaatsen

Opdrachtgevers zijn soms heel kritisch en willen volgens Borgers in de basis een goede kwaliteit zonder te veel te hoeven betalen. “Wanneer we transparanter gaan werken, zien onze klanten dat onze marges reuze meevallen. Als je 2 tot 3 procent overhoudt, ben je een hele jongen in de wegenbouw. Maar als je kijkt naar wat voor risico je daarvoor moet lopen en wat voor werk je daarvoor moet verzetten, dan kun je daar je vraagtekens bij zetten. Het zou daarom fijn zijn als we meer openheid kunnen geven over onze prijzen, om het oude beeld van een harkende aannemer weg te nemen. Dan kunnen wij ons focussen op de techniek en de kwaliteit, waar we in de basis allemaal voor opgeleid zijn!”

Prijs-kwaliteit

De Merode vindt het ook belangrijk dat er minder discussies zijn over geld en kwaliteit. “Het enige dat wij willen is een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wij zijn kritisch op de kwaliteit van asfalt. Niet iedereen wil daarom voor ons werken. Maar het gaat gewoon heel vaak fout met de kwaliteit van asfalt. Uiteindelijk hebben we zeven inschrijvingen gehad en hebben we vijf partijen gesproken. De laagste en hoogste inschrijving vielen automatisch af en van de overige vijf hebben we het gemiddelde bepaald. Ook hebben we met alle vijf interviews gedaan. Tussen die vijf zat overigens nog behoorlijk prijsverschil. Nummer twee zat best lager in de prijs dan Van Gelder, wel 10/15 procent. Daarentegen zaten de nummers drie en vier behoorlijk hoger, zelfs 20 procent. We zijn uiteindelijk heel blij dat Van Gelder het is geworden. Die heeft de kennis en kunde om dit goed aan te brengen. Over hen zijn we zeker tevreden.”

Kwaliteitsplan

Waar Van Gelder zich volgens Borgers inderdaad in onderscheidt is de kwaliteit. “Zo gaan we in Ede eerst zelf in de omgeving kijken en inventariseren waar mogelijke knelpunten kunnen ontstaan tijdens de uitvoering. We spreken direct de mensen uit de buurt aan, waarbij er vaak veel kleine details naar voren komen, die we in een vroeg stadium en met weinig extra kosten zo op kunnen lossen.”

Meerwaarde

Borgers haalt een voorbeeld aan. “Zo was er vorig jaar een boer die aangaf dat hij elke ochtend rond halfzes bereikbaar moest zijn voor de melkauto. Wij hebben daar met onze fasering rekening mee gehouden, zonder extra kosten, omdat we het ruim van tevoren wisten. Op veel contracten wordt de omgeving pas één week van tevoren geïnformeerd en dan staat alles al vast en zijn aanpassingen niet meer mogelijk. Het is een grote meerwaarde om het werk op die manier aan de voorkant aan te pakken. Je doet het namelijk uiteindelijk voor die tevreden burgers. Wij blij omdat het werk goed loopt en we een mooi product kunnen maken. Bewoners blij omdat je echt met ze meedenkt en ze serieus neemt. Uiteindelijk is de opdrachtgever ook tevreden, omdat ze voor een gemiddelde prijs een prachtig eindproduct krijgt. Dat is wat je toch wat je wilt met z’n allen?”

Van Gelder doet aanbesteding binnen twee weken

In twee weken een inschrijving doen, winnen én starten met het bouwteam. Het was nog nooit eerder vertoond, maar het is Van Gelder onlangs gelukt. Opdrachtgever is de gemeente Eindhoven die besloot om het groot onderhoud aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven een jaar naar voren te halen.

Van Gelder schakelde snel en waar anders een aanbesteding vele weken in beslag neemt, werd nu met man en macht gewerkt om binnen twee weken het beste voorstel in te dienen. En met succes, want op 6 mei werd duidelijk dat Van Gelder het onderhoud mag verzorgen. De voorbereidingen in het bouwteam startten 7 mei en de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering op 22 juni. Het werk neemt circa een maand in beslag.

Voorbereiding

Volgens Procesmanager Aart van Steenbergen werd bij deze aanbesteding een nieuwe, zeer ondernemende manier van werken geïntroduceerd. Om op die manier sneller dan snel te kunnen schakelen. “Wat we goed hebben gedaan, is dat we het project niet als een tender hebben behandeld, maar er echt mee aan de slag zijn gegaan. Dus alsof we het werk al hadden. Ook na het inleveren van de tender zijn we doorgegaan met de werkvoorbereiding. Dat was natuurlijk een risico, en daar was lef voor nodig, maar we hadden gewoon geen tijd te verliezen. Als we hem niet zouden winnen, hadden we gewoon pech, zo hebben we gedacht. Gelukkig was dat niet het geval. Het was hard werken, maar dat is niet erg.”

Videobellen

Dat herkent Pascal van Melick van de gemeente Eindhoven wel. “Dingen die normaal niet kunnen, konden nu wel. Zo was de medewerking van Rijkswaterstaat heel fijn. Alle doorlooptijden waren korter. Videobellen en thuiswerken hebben ook geholpen. Je had heel veel gewonnen tijd door het ontbreken van reistijd. Daarnaast was de agenda van veel mensen leeg. Hun beschikbaarheid was daarom groot. Dat gold trouwens ook voor hun flexibiliteit. Normaal werken mensen tussen zeven en vier, maar nu konden we soms om zes uur al schakelen, of ging het werk in de avond nog door.

Coronaperiode

Het groot onderhoud stond eigenlijk gepland voor de zomer van 2021. De gemeente Eindhoven besloot echter om de klus een jaar naar voren te halen. Dit besluit was mede het gevolg van de coronamaatregelen en het beroep dat het Rijk en Bouwend Nederland deed op gemeenten, om projecten als deze te versnellen. Zodat aannemers in deze tijd niet zonder werk komen te zitten. Van Melick: “We waren in maart al volop bezig met de voorbereidingen van dit werk voor 2021. Toen kwam corona en zagen we het verkeer drastisch afnemen en gingen evenementen niet door. Dat was het moment waarop we op het idee kwamen om het traject te versnellen. We wisten dat, als we dit niet zouden doen, we er achteraf spijt van zouden krijgen.”

‘Geweldig om elke dag weer bij te leren in de praktijk’

Samantha staat haar mannetje tussen de mannen van Van Gelder

Sinds twee jaar werkt de 28-jarige Samantha Soelen bij Van Gelder. Het is haar eerste baan na haar studie Ruimtelijke Ordening en Planologie. Samantha is omgevingsmanager bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder en pakt met name integrale projecten op. Een drukke, maar ook heel leuke baan, zo laat ze weten.

“Veel mensen denken dat ik alleen maar de communicatie met de omgeving verzorg, maar het is zóveel meer. Ik moet met diverse partijen allerlei zaken afstemmen. Denk aan de hulpdiensten, Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders. Ook moet bij de projecten rekening worden gehouden met de vergunningen, de locaties van kabels en leidingen, flora en fauna en natuurlijk alle omwonenden.”

Complete plaatje

Op dit moment is Samantha bezig met het tweejarige project ‘Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid 20/21’. Haar team werkt daarbij negen aaneengesloten weekenden op verschillende locaties in de regio Rotterdam aan de weg. Ze is daarbij betrokken bij het complete plaatje; van voorbereiding tot daadwerkelijke uitvoering. “Deze ervaring neem ik straks ook weer mee naar werkzaamheden op de andere locaties van dit project. Geweldig om elke dag weer bij te leren in de praktijk. Zo weet ik bijvoorbeeld nu wat ‘rippen’ is, haha.” De enthousiaste Samantha is onder de indruk van het werk dat haar collega’s elke dag weer verzetten. “Ik zie met name in de uitvoering de passie en gedrevenheid. Soms leggen de mannen van techniek echt hun hele ziel en zaligheid erin, en dat is geweldig om te zien!”

Vertaalslag

Het is de taak van Samantha om te weten welke werkzaamheden op welke locatie plaatsvinden en welke gevolgen dat heeft. “Ik maak dan de vertaalslag van de harde informatie naar de communicatie voor de omgeving. Is er bijvoorbeeld geluidsoverlast, verkeershinder of andere overlast? Ik maak eigenlijk een analyse van de omgeving van het project en vervolgens stel ik een plan op hoe ik de betrokken omwonenden en bedrijven informeer. Super belangrijk, want wij willen als Van Gelder zo goed en snel mogelijk ons werk doen, met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving.”

Afwisseling

Samantha is blij met haar afwisselende baan bij Van Gelder. “Ik heb bewust voor Van Gelder gekozen, ondanks dat ik geen technische studie heb gedaan. Het is een klein bedrijf, bereikbaar en de lijntjes zijn kort. Je zit met iedereen aan tafel. Elk weekeinde ben ik wel op een andere locatie van dit project te vinden. Het ene moment ben je bezig met verkeersmaatregelen, dan weer met inwoners. Ik reis de hele regio door en vind dat heerlijk. Binnen hoor je veel, maar als je op het project staat, vallen alle puzzelstukjes ineen en zie je de impact. Laat mij dus maar lekker op pad zijn.”

Combinatie Krinkels-Van Gelder verzorgt totale onderhoud in Flevoland

De komende vijf jaar mag aannemerscombinatie Krinkels-Van Gelder al het onderhoud aan de wegen in Midden-Nederland verzorgen voor Rijkswaterstaat (RWS). Onlangs is daarvoor het prestatiecontract Meerjarig Onderhoud perceel Noord (Flevoland) getekend. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar met een mogelijk verlenging van drie jaar.

Vanaf eind dit jaar is Combinatie Krinkels-Van Gelder verantwoordelijk voor het totale onderhoud van onder andere de wegen, het groen, de openbare verlichting en het schoon en verzorgd houden van de verzorgingsplaatsen in Flevoland. Dit contract omvat onder andere: het maaien van de bermen, onderhouden van verzorgingsplaatsen, repareren van verlichting, uitvoeren van asfaltwerkzaamheden in de vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud en incidentmanagement.

Innovatieve aanpak

Combinatie Krinkels-Van Gelder heeft de opdracht definitief gegund gekregen na het doorlopen van de onderbouwingsfase op basis van de Best Value-aanpak. Deze aanpak gaat uit van de meeste waarde voor de beste prijs. Een aansprekend onderdeel uit de aanbiedingen was dat door de innovatieve aanpak, voor minder verkeershinder wordt gezorgd bij gepland onderhoud. Daarnaast is er een vooruitstrevende aanpak op het gebied van duurzaamheid, waarmee fors wordt bespaard op zowel Life Cycle Costs als CO2-uitstoot. De combinatie heeft volgens RWS uitgebreide ervaring met het onderhouden van wegen en aangetoond dat ze in staat is om deze werkzaamheden op een goede manier uit te voeren.

Mooie voortzetting

In opdracht van RWS voeren Krinkels en Van Gelder sinds 1 januari 2015 het contract Meerjarig onderhoud A6/A27/N50 uit. Evert van Dijk, bedrijfsleider integrale projecten bij Van Gelder, is ingenomen met het hernieuwde vertrouwen dat RWS in hen uitspreekt. ”Dit is een mooie voortzetting van het contract dat we de afgelopen jaren in dit areaal succesvol hebben uitgevoerd. Een prestatie om trots op te zijn.” Contractmanager Erwin Hollander van Krinkels vult aan: “Het vertrouwen dat RWS met deze overkomst uitspreekt om duurzaam te innoveren in mens en materieel, past ook heel goed bij onze doelstellingen. Samen in transitie naar een vitale infrasector.”

Prestatiecontract

Het nieuwe contract gaat in op 1 november 2020. Dit prestatiecontract behoort tot een van de pilotprojecten vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tot een vitale infrasector te komen. Hierbij is ruimte voor innovaties en verduurzaming. Naar aanleiding van de samenwerking en effectiviteit binnen deze overeenkomst wordt een nieuw, verbeterd prestatiecontract ontwikkeld dat bij succes breder binnen Rijkswaterstaat wordt ingezet.

Van Gelder wil met G-Kracht kades vervangen

Van Gelder is een van drie specialistische familiebedrijven, die een radicale en innovatieve manier verder ontwikkelt om steden en haar kades toekomstbestendig te maken. De drie hebben zich verenigd in G-Kracht. Het gaat om Gebr. de Koning, het Japanse bedrijf Giken en Van Gelder. De bedrijven worden bijgestaan door Deltares, een onafhankelijke instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Amsterdam is de eerste stad waar G-Kracht aan de slag gaat met het uitwerken van het zogenaamde ‘GRB-systeem, type Amsterdam’ (Giken Reaction Based systeem). Het in te zetten materieel verplaatst zich daarbij over het eigen werk, dus over de nieuw aangebrachte kadeconstructie. Hierdoor blijven zowel de weg als het water beschikbaar voor normaal gebruik. De nieuwe kadeconstructie wordt volledig trillingvrij aangebracht. Tijdelijke bouwkuipen behoren bij deze werkwijze tot het verleden. De gemeente Amsterdam moet de komende jaren zeker twee kilometer kademuur per jaar vervangen.

Het probleem

Het vervangen van kademuren is voor gemeenten een klus met grote impact op de omgeving. Kades worden vaak langdurig afgesloten, er is bouwverkeer, de omgeving krijgt te maken met geluids- en trillingoverlast en in de directe omgeving staan veelal monumentale panden. Ook moeten vaak woonboten verplaatst en bomen verwijderd worden. Dit alles zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van een stad onder zeer grote druk komt te staan en de hinder voor de omgeving groot is.

Enorme opgave

De gemeente Amsterdam stelde vast dat vanuit de huidige beschikbare technieken van kademuurvervanging, de enorme opgave in Amsterdam veel te lang zou duren. Vandaar dat zij de markt uitdaagde om met innovaties te komen die in de helft van de tijd en de kosten gerealiseerd kon worden en de helft minder hinder zou veroorzaken. Ze schreef een zogenaamd ‘Innovatie Partnerschap’ als bijzondere vorm van aanbesteding uit. In deze omvang was deze bijzondere aanbesteding een primeur in Nederland, waar vele bedrijven zich voor hadden aangemeld. Na een eerste selectie hebben er uiteindelijk drie consortiums eind april 2020, de gunning verkregen van de gemeente Amsterdam.

Pilot

De consortiums, waaronder G-Kracht, gaan ongeveer een jaar lang een zogenaamde onderzoeks- & ontwikkelfase in om hun radicale innovatie verder te ontwikkelen. In 2021 worden de ontwikkelde oplossingen toegepast in drie pilotprojecten in de binnenstad. Als deze pilots succesvol verlopen, wordt met alle drie de gecontracteerde marktpartijen een raamovereenkomst van 4 tot maximaal 8 jaar gesloten. De methoden worden dan toegepast op ongeveer de helft van alle jaarlijkse kademuurvervangingen. De methode van G-Kracht is een zeer innovatieve manier van werken, waarbij de verwachtingen hooggespannen zijn. Als deze innovatie succesvol kan zijn in Amsterdam, dan kan het op meerdere plaatsen in Nederland en ook wereldwijd worden toegepast.

Bekijk voor meer informatie de website van G-kracht.

Eerste grondverzetmachine op waterstof voor Van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder zet binnenkort de handtekening voor de aanschaf van twee op waterstof aangedreven grondverzetmachines. Daarmee is Van Gelder de eerste aannemer in Nederland die waterstof als energiedrager voor haar materieel gaat inzetten. De twee Hyundai grondverzetmachines worden in 2023, of zoveel eerder als mogelijk, geleverd door Van der Spek Vianen.

Waterstof lijkt volgens directeur Leendert Ripping steeds meer een belangrijke gamechanger in de energietransitie te worden. “Deze ontwikkeling biedt kansen voor Van Gelder om waterstoftechnologie in te zetten als duurzame brandstof of grondstof. Deze kansen wil van Gelder verzilveren, om zo bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie.”

Belangrijke stap

Voor van der Spek is de ondertekening van het contract een mooie mijlpaal. Directeur Jan Nolles: “Van der Spek bestaat sinds 1932 en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld, tot een stabiele en toch dynamische organisatie, innoverend en anticiperend op de ontwikkelingen. De verduurzaming van de bouwwereld is een belangrijke stap, waar we graag ons steentje aan bijdragen.”

Toonaangevend

Van Gelder wil met de aankoop onderstrepen dat zij verder investeert in duurzaam materieel. Vorig jaar werd al voor bijna vijf miljoen euro geïnvesteerd in een elektrisch wagenpark en gereedschappen. Een mooi voorbeeld daarvan is de eco-digger. Deze Huyundai elektrisch aangedreven minigraver wordt volop ingezet op het project Betondorp in Amsterdam. Maar het is volgens Ripping ook het doel om de bouwplaats middels innovatieve toepassingen steeds duurzamer te maken. “Van Gelder ziet het als haar taak om als toonaangevende innovatieve aannemer voorop te lopen in de markt”, meent hij. “Middels duurzame investeringen, zoals de grondverzetmachines op waterstof, willen we onze positie versterken richting de toekomst.”

Van Gelder innoveert
De Eco-digger in actie op ons project in Amsterdam

Stap voorwaarts

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een belangrijk duurzaamheidsspeerpunt in het beleid van Van Gelder. Ripping: “Duurzaamheid hoeft niet te concurreren met tijd, kwaliteit en geld, maar draagt er juist positief aan bij, zo vinden wij. Daarom zijn we ook zo blij met de komst van de nieuwe Hyundai machines op waterstof. Dit is een grote stap voorwaarts voor ons, onze opdrachtgevers en het ‘schoner’ werken in de omgeving in de openbare ruimte waar wij iedere dag in wonen en werken.”

Invloed op de wereld

Directeur Nolles van Van der Spek is het daar helemaal mee eens. “Bij Van der Spek kiezen we bij voorkeur voor een milieuvriendelijke benadering. We zijn ons ervan bewust, dat ondernemen invloed heeft op de wereld om ons heen. Daarom wordt regelmatig bij processen, investeringen en andere beslissingen, deze invloed meegewogen. We kunnen en willen niet meer om duurzaamheid heen.”

Bouwteam Heereveldendreef Tilburg

“Met mensen in gesprek gaan is het mooist. Verder kijken dan je neus lang is, meedenken en overleggen. Bij een bouwteam gaat dat heel goed.” Aan het woord is André Kalisvaart, Hoofd Projectcoördinatie bij Van Gelder, vanuit vestiging Uden. De afgelopen twee jaar zat hij in het bouwteam dat was belast met het project Heereveldendreef in Tilburg. Een project waarbij een nieuw stuk fietspad moest worden aangelegd en op het bestaande fietspad onderhoud werd uitgevoerd, door de tegelverharding naar asfalt te brengen.

André Kalisvaart is tevreden over Heereveldendreef in Tilburg: “Bouwteam is als een goed huwelijk”

Kalisvaart: “Grote uitdaging bij de uitbreiding van het fietspad was vooral de inpassing, omdat er langs de Heereveldendreef veel bomen staan. Deze maken deel uit van een belangrijke laanstructuur. Ook de groene buffer tussen het bestaande fietspad en een naastgelegen woonwijk en de ontharding van verhardingen binnen het plangebied, maakten onderdeel uit van de uitvraag. Best een pittige opgave, omdat je natuurlijk ook rekening moet houden met geldende normen en richtlijnen, waaronder verkeersveiligheid en het normboek van gemeente Tilburg.”

Partnerschap

Het was niet van meet af aan duidelijk dat er gewerkt ging worden in een bouwteam. Kalisvaart weet dat nog goed. “De gemeente Tilburg benaderde in een onderhandse uitvraag een drietal aannemers. Samen is toen bepaald dat een bouwteam model het beste paste bij wat de gemeente voor ogen had. Zij zochten vooral samenwerking en partnerschap. De aannemer met zijn inbreng van kennis en de gemeente als regisseur.”

Winnende inschrijving

Eind 2017 vonden de eerste gesprekken plaats, maart 2018 lag er een definitief programma van eisen en op 15 mei werd bekend gemaakt dat Van Gelder de winnende inschrijving had gemaakt. Kalisvaart: “Vervolgens hebben we het in het PVA aangeboden stappenplan verder opgepakt, diverse overleggen gepleegd, nutspartijen gesproken, een vergunningeninventarisatie gemaakt en de Wijkraad- en regisseur geconsulteerd.”

Betrokken

Door in een vroeg stadium betrokken te worden bij het project, kon Van Gelder goed haar technische kennis inbrengen in het ontwerpproces, zo meent Kalisvaart. “Samen met de collega’s van de ontwerpafdeling hebben we binnen dit project het traject van een schetsontwerp naar een uitvoeringsontwerp doorlopen. Als eerste hebben we een variantenstudie gedaan, met daarbij de inspraak van de omgeving en instanties. De uiteindelijke variant is eind 2018 uitgewerkt tot VO, DO en uitvoeringsgereed ontwerp. Daartussen is wel wat vertraging opgelopen doordat enkele stakeholders zich meer lieten horen dan in eerste instantie rekening mee was gehouden. Uiteindelijk is fase 1 uitgevoerd in december 2019. Fase 2 is, behalve de asfaltdeklagen, eind februari 2020 afgerond.”

Bouwteam leden

Het bouwteam functioneerde prima, aldus Kalisvaart. Het bestond vanuit Van Gelder naast André Kalisvaart uit William Verbij als omgevingsmanager, Ruud van de Pol als technisch projectleider, Robbert van Oppenraaij als ontwerpleider en Stefan Schipper als ontwerper. Vanuit de gemeente Tilburg waren dat Willion Adriaansen als Gedelegeerd Ambtelijk Opdrachtgever, Rob van Nuenen als projectleider, Chiel Cornelissen als adviseur vakspecialist Verkeer en Thijs Belt als adviseur vakspecialist Groen Spelen Schoon.

Impact

De omgeving, hoofdzakelijk georganiseerd in de Wijkraad, hechtte volgens Kalisvaart vooral belang aan de realisatie van het nieuwe gedeelte aan de oostzijde van de Heereveldendreef. “Hier liggen de belangrijkste voorzieningen als een sportschool, wijkcentrum, een peuterspeelzaal, scholen en een zorgcentrum. Daarnaast is de Heereveldendreef een belangrijke verbindingsader in het stadsdeel Reeshof. De impact was vooral gelegen in hoe het nieuwe fietspad ingepast zou worden, zonder al teveel schade toe te brengen aan bestaand groen en vooral de bestaande bomen in de laanstructuur. Daarin heeft de Stichting Stadsbomen en de Omgevingscommissie een belangrijke rol gespeeld.”

Kleine punten

Het project is over het algemeen goed verlopen, zo meent Kalisvaart. “Er was altijd goed contact en overleg en voldoende tijd om samen zaken goed uit te zoeken en op te pakken. Dit heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een goed ontwerp tot stand is gekomen, met natuurlijk nog steeds wat kleine punten die pas in de uitvoering aan het licht zijn gekomen; dat blijft. Je loopt immers altijd tegen onvoorziene zaken aan, ook in een bouwteam waar je met elkaar alles probeert te ondervangen. In ons geval viel de compensatie van de te kappen bomen tegen; de afdracht hiervoor (die vanuit het projectbudget betaald moest worden) bleek drie keer groter dan voorzien. Daarnaast was de afstemming met een omgevingscommissie over het hoofd gezien, waardoor het project vertraging opliep. Uiteindelijk hebben we met elkaar ervoor gezorgd dat het project alsnog gestart is in 2019 en februari 2020 is afgerond.”

Keuken kijken

Terugkijkend ziet Kalisvaart dat met name alle overlegmomenten van groot belang zijn geweest bij het slagen van project Heereveldendreef. “Met het bij elkaar in de keuken kijken, en dan vooral van de kant van Van Gelder bij de gemeente, zie je dat er behoorlijk wat ‘schijven’ zijn waarover het project heen moet gaan. Diverse vakspecialisten met hun specifieke taakgebieden en wensen, belangengroepen zoals de Wijkraad en Omgevingscommissie, de omgeving met scholen, het waterschap, een verzorgingshuis en uitbaters van een sportaccommodatie, zwembad en zalencentrum praatten mee. Je versnelt daarmee het omgevingsmanagement, men kijkt vanaf het begin al mee. Als een belangrijk stuk van het ontwerp klaar was, kwamen we bij elkaar.”

Goed huwelijk

Volgens Kalisvaart werden de vakspecialisten en de mensen van het Bouwteam steeds meegenomen bij de ontwerpsessies. En werd de vraag gesteld: ‘Bedoel je dit met de uitvraag?’ “Net als in een goed huwelijk was het belangrijk om de tijd voor elkaar te nemen, verwachtingen te managen en samen iets moois te realiseren. En na te denken  over praktische, haalbare en betaalbare oplossingen. Het budget dat bij de start was vastgesteld, bleek bijvoorbeeld niet haalbaar. Gelukkig waren beide partijen ervan overtuigd dat elke investering die gemaakt moest worden, ten goede kwam van het project en nodig was. Daardoor hebben we uiteindelijk een project kunnen realiseren dat bijna 2,5 keer zo groot werd dan eerst voorzien.”

Plezier

Kalisvaart kijkt met veel plezier terug op project Heereveldendreef. “Ik vind het bouwteam zo leuk omdat je kunt overleggen en in elkaars keuken kijkt en meedenkt over andere zaken dan alleen straatwerk of riolering. Ik ben breder opgeleid en houd ook van boompjes, plantjes en andere voorzieningen die de buurt leefbaarder maken. Mooi om dat stukje op deze manier ook mee te pakken.”

Van Gelder

Bouwteam N498-Schaapsweg leeft op roze wolk

Realiseer voor maximaal één miljoen euro een rotonde op de kruising N498 met de Schaapsweg nabij Oude Tonge. En houd daarbij het samenwerken in een bouwteam en duurzaamheid en ecologie in het vizier. Dat was de opdracht die de provincie Zuid-Holland vorig jaar meegaf aan aannemers die wilden inschrijven op het project Schaapsweg. Op die manier wilde de provincie, op advies van Tauw, dat optimaal gebruik werd gemaakt van de kennis en kunde in de markt. En dat het beste plan werd ingediend.

Van Gelder Schaapsweg N498André Nelis: “Blijkbaar hebben we de juiste mensen op de juiste plek gezet”

Van Gelder was een van de drie overgebleven partijen na de voorselectie, die met een EMVI-plan inschreef. En alle drie werden ze uitgenodigd om tijdens een interview te tonen waarom zij de beste partij waren om deze klus te klaren. Projectmanager André Nelis van Aannemingsmaatschappij Van Gelder toog samen met collega / sleutelfunctionaris Robbert van Oppenraaij naar Den Haag en won het vertrouwen van de opdrachtgever. Van Gelder mocht het doen.

Kennismaking

In oktober kwam het bouwteam voor het eerst bij elkaar. Daarin zaten naast de Van Gelder mannen ook vertegenwoordigers van Tauw en de provincie. Die eerste kennismaking was meteen een onorthodoxe. Nelis: “We gingen onder andere aan de hand van de laatste foto in onze telefoon een praatje met elkaar maken. We vertelden elkaar over onze vakanties, hobby’s en kregen zo een beetje idee wat voor vlees we in de kuip hadden. Heel spelenderwijs en losjes, maar wel goed om elkaars zachte kant zo te leren kennen.”

Overleggen

Daarna vond een kick-off plaats op basis van taakverdeling, doelstelling en processen. Nelis vertelt dat ook deze sessie bijzonder goed verliep. “Ik merkte toen al dat de eerste ‘knuffelsessie’ toegevoegde waarde had gehad. We spraken af dat we aparte overleggen van ontwerp en bouwteam gingen voeren. Om de vier weken met het bouwteam en om de twee weken met het ontwerpteam. Voordeel van deze werkwijze is dat je in het bouwteam echt keuzes kon maken, met de opgehaalde input uit het ontwerpteam. Dit leverde ook tijdswinst op, we kunnen sneller door. En dat is belangrijk, want het werk moet voor de bouwvak in juli gereed zijn.”

Voorspoedig en voortvarend

Het werk rond de N498 verloopt voorspoedig. Eind februari is het uitvoeringsontwerp ingediend en dat ligt ter beoordeling. Nelis: “Ik verwacht voortvarend door dit UO-pakket heen te lopen. Het traject hebben we immers al met z’n allen doorlopen. Het voelt goed en dus kunnen we waarschijnlijk snel door. We gaan daarna meteen bezig met het opstellen van de definitieve begroting. De concept kostenraming is al gereed. Door de opdrachtgever is er extra scope en budget toegevoegd, vanuit aanvullende duurzaamheid wensen. Zo wordt bijvoorbeeld een insectenhotel in het midden van de rotonde gerealiseerd in de vorm van een locomotief. Deze verwijst naar de historie van de weg, waar vroeger een tramlijn liep.

Knopen doorhakken

Alle communicatie verloopt dus goed in het bouwteam. Wat ook hielp bij het efficiënt werken in dit team, is volgens Nelis het feit dat de beheerder vanuit de provincie bij alle overleggen aan tafel zat, dit op verzoek van Tauw en Van Gelder. “Hij was daarbij ook beslissingsbevoegd, dus we konden snel keuzes maken en knopen doorhakken. We hadden de les getrokken uit voorgaande projecten, dat het voor problemen zorgt als je de beheerder niet meeneemt in je bouwteam- en realisatiefase. Ook proberen we zoveel mogelijk stakeholders vanaf het begin te betrekken bij de plannen.” Nelis somt een rijtje op: “Denk aan grondeigenaren, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, Gemeente Goeree Overflakkee, R-net, Nutsbedrijven en landbouwvervoer, zodat je vloeiend door de diverse fasen heenloopt en uiteindelijk zonder al te veel problemen oplevert.”

Evaluatie

Nelis: “We overleggen telkens van negen tot één en gaan daarna gezamenlijk lunchen. Elk overleg wordt gevolgd door een evaluatie. We steken dan even de thermometer er bij elkaar in. Hoe lopen we? Wat gaat er goed en wat kan beter? Even verwachtingen managen en elkaar een spiegel voorhouden.” Het is volgens Nelis heel bijzonder in wat voor goede sfeer dit project draait. “We leven bijna op een roze wolk. Er vallen geen harde woorden, het proces loopt goed en deadlines worden ruimschoots gehaald. Blijkbaar hebben we de juiste mensen op de juiste plek neergezet.”

Grote tevredenheid

Ook de tevredenheid bij de provincie Zuid-Holland is groot. Projectleider Wilbert van Riemsdijk: “Onze risico gestuurde aanpak, waar we veel energie in hebben gestopt, heeft goed gewerkt. De planning die we aan het begin hebben opgesteld, is dankzij de stevige inzet van alle partijen goed gehaald. De rollen en taken werden goed vervuld en we vulden elkaar goed aan, we hebben naar mijn weten geen dingen laten liggen. Het doel van het bouwteam: duurzaamheid en ecologie goed uitdiepen, is gehaald. Jammer dat ik de goede werking van een bouwteam pas aan het einde van mijn loopbaan meemaak.”

Van Gelder heeft landelijke primeur in Kerkdennen

Van Gelder heeft een landelijke primeur. Het bedrijf start 14 april met de werkzaamheden op het bedrijventerrein Kerkdennen in Ermelo. Uniek bij dit project is dat het werk wordt verricht met zo weinig mogelijk uitstoot. Van Gelder heeft de landelijke primeur om in Ermelo aan de slag te gaan met twee elektrische rupskranen. Eén van acht en één van vijftien ton. Er wordt onder andere een regenwaterriool, nieuw asfalt en parkeervakken aangelegd.

Het ‘oude’ bedrijventerrein Kerkdennen ligt vlak naast een natuurgebied, zo weet omgevingsmanager Paulien Bisschop van Van Gelder. “Vanuit de gemeente is best lang gepraat hoe dit werk gedaan kon worden zonder schade aan te richten aan het naastgelegen heidegebied. Gezocht werd naar een aannemer die dit werk kon doen met zo weinig mogelijk uitstoot.”

Kerkdennen Ermelo

Ervaring opgedaan

Volgens Bisschop is even goed ‘gebroed’ op de vraag van de gemeente Ermelo.  Onze aanbesteding hebben we uiteindelijk gewonnen op de kwaliteit die we gaan leveren, in combinatie met het elektrisch materieel dat we gaan inzetten. In Amsterdam hadden we al goede ervaringen opgedaan met de elektrische Ecodigger, dus we wisten dat elektrisch materieel goed voldeed. We wisten van het bestaan van deze twee nieuwe, elektrische kranen. Ook op de beurs in Hardenberg hoorden we al veel signalen dat opdrachtgevers steeds duurzamer willen werken. Er was daar veel belangstelling voor de Ecodigger, die we dit jaar op de stand hadden staan. Daarom hebben we geïnvesteerd in de aanschaf. Het werk in Kerkdennen is de landelijke primeur, niet eerder werd met dit soort elektrisch materieel gewerkt.”

Minder lawaai

Volgens Bisschop is qua vermogen niets ingeboet op normale kranen. “De productie is precies hetzelfde. Dat is althans onze verwachting. Ze zijn net zo sterk en werken net zo goed als onze andere kranen. Het grote voordeel is dat ze niet alleen emissieloos werken, maar dat ze ook nog eens veel minder lawaai maken. Dat is natuurlijk prettig voor de omgeving.”

Gezond verstand

Naast de elektrische kranen, is er nog meer elektrisch materieel in gebruik op het project Kerkdennen in Ermelo. Bisschop: “We gebruiken elektrische bandenzagen, trilplaten en zelfs de schaftketen die hier staan, zijn volledig elektrisch. We stellen alles in het werk om de uitstoot zoveel mogelijk te verminderen.  De lol zit er voor mij in het effect op de omgeving en andersom. Duurzaamheid spreekt mij aan. Ik vind het mooi dat Van Gelder vanuit haar DNA kijkt naar wat past bij ons en wat we kunnen  doen. Nuchter en toepasbaar en vanuit vakmanschap. Dus niet met hele grote droombeelden de wereld willen veranderen, maar het gezonde verstand gebruiken en op een andere manier naar zaken kijken. Van Gelder neemt het voortouw in de duurzaamheidsdiscussie op een manier die bij ons past.”

Op afstand

Ook de manier van communicatie met de ondernemers wordt trouwens goed gewaardeerd. We zouden aanvankelijk een informatiebijeenkomst houden en alle ondernemers persoonlijk bezoeken. Maar door de coronacrisis kan dat nu natuurlijk niet. Daarom hebben we in overleg met de gemeente Ermelo onze app opgetuigd, extra informatieborden geplaatst, iedereen gebeld en ook nog iedereen een brief gestuurd. Daarnaast gaan we ook met een aantal ondernemers persoonlijk in gesprek. Hierbij geldt: op afstand waar dat kan en persoonlijk waar dat moet.”

Kerkdennen Ermelo

Vakmanschap

Werkinhoudelijk komt het project volgens Bisschop vooral neer op vakmanschap. “Dat hebben we volop in huis. Het gaat om een regenwaterriool aanleggen en reconstructie van een weg, daarbij blijft de bereikbaarheid van de bedrijven een puzzel en uitdaging. We gaan zorgen dat zij de minste overlast ervaren en dat wij ons werk kunnen doen. Gelukkig is er veel begrip, dat is prettig.”

Bouwteam de Akkers Schiedam

Bouwteam De Akkers in Schiedam van start

Stel je voor: een woonwijk met 550 huizen uit de jaren tachtig. Een wijk die gebouwd is op slappe grond en de afgelopen jaren tientallen centimeters is verzakt. Waar water in de voortuin blijft staan en mensen soms via een springschans hun voordeur moeten bereiken.

In deze wijk De Akkers in Schiedam is duidelijk werk aan de winkel. De gemeente wil de wijk ophogen, groener inrichten om hittestress tegen te gaan en regenwater in de grond laten verdwijnen in plaats van af te voeren. Daarbij moet de klus geklaard worden met een grote mate van betrokkenheid voor de bewoners. De gemeente koos daarbij voor een aanbesteding zonder de klassieke opdrachtgever – opdrachtnemer rol. Maar een aanbesteding waarin alleen het taakstellend budget en een ambitiedocument bekend waren. En de vraag centraal stond hoe men optimaal gebruik kan maken van elkaars sterke punten.

William Verbij, bouwteam de Akkers

Omgevingsmanager William Verbij: “Participatie is de norm”

Aanbesteding

Het bouwteam project De Akkers in Schiedam is nog maar net van start gegaan, maar toch is omgevingsmanager William Verbij van Aannemingsmaatschappij Van Gelder al bijzonder enthousiast. “De aanbesteding werd in september door de gemeente Schiedam in de markt gezet en in oktober werd daar door Van Gelder op ingeschreven. Nog voor de kerst was duidelijk dat wij aan de slag mochten met de ontwerpfase.”

Bouwteam

Verbij is als omgevingsmanager vertegenwoordigd in het nieuw opgerichte bouwteam. “Dit bouwteam is een lange termijn relatie met mensen die je niet kent. Namens de gemeente Scheidam zijn Eelco van Diesen en Paul Uijlenbroek afgevaardigd. Hans van Kooten van Tauw is ingevlogen als externe adviseur en bewaakt het uiteindelijke product van het bouwteam, een Definitief Ontwerp met bijbehorend UAV-GC contract. Namens Van Gelder hebben we Corné van den Berg als projectleider, Robbert van Oppenraaij als ontwerpleider, Bart van As als contractmanager en mezelf als omgevingsmanager in het bouwteam opgenomen.”

Extra ondersteuning

Uniek in De Akkers is dat het voortraject in opdracht van de gemeente Schiedam door de Stijlgroep, een landschapsarchitect, is opgezet. Verbij: “Dat bureau begeleidt het project in opdracht van Van Gelder ook verder tijdens de ontwerpfase. En ‘last but not least’ werken we samen met De Gebiedsmanagers. Een ingenieursbureau dat ons ondersteunt in het bouwteam management, ontwerpwerkzaamheden en de participatie.”

Draagvlak

Verbij geeft toe dat dit anders is dan anders. “Normaal is een bouwteam vaak zo klein mogelijk, maar nu is de kennis aan tafel hard nodig”, vertelt hij. “Met name de participatie met de buurt is anders. In dit geval is er een ambitiedocument in plaats van een Programma van Eisen. Wat we gaan ontwerpen moet draagvlak hebben in de wijk. Het is immers letterlijk in of tegen hun voor- of achtertuin. Maar dat maakt het ook ontzettend leuk. De Akkers is een hele enthousiaste buurt met betrokken mensen en een klankbordgroep van 60 bewoners. Dat is een representatieve weergave van de wijk. En dan is er ook nog een online gebiedsportaal waar we gebruik van kunnen maken. We hebben dus veel mogelijkheden om met hen in contact te treden en dat is top. Want burgerparticipatie is met het oog op de nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari 2021 de norm.”

Kennismaken

Om elkaar beter te leren kennen, werd voor het bouwteam meteen na de kerst een kennismakingssessie georganiseerd. Verbij: “We hebben alle mensen bij elkaar gezet, met spelelementen. We gaan heel intensief met elkaar samenwerken, dus dan moeten we wel weten wat belangrijk is voor iedereen. De goede klik was er eigenlijk meteen, dus dat belooft veel goeds voor de toekomst.”

Meebeslissen

De manier van werken wordt in De Akkers helemaal anders, zo weet Verbij. “Normaal leggen we uit wat we gaan doen, nu geven we de bewoners inzicht, spreekrecht en laten we ze meebeslissen. Dat is niet alleen nieuw, maar ook heel erg leuk. We gaan geen kennis of keuzes opleggen, maar overleggen. Voor een opdrachtgever zoals de gemeente Schiedam is het wennen, dat ze nu nog niet precies weten wat er straks gebouwd wordt in de wijk. Dit omdat de besluiten voor een deel in samenspraak met de bewoners zullen worden genomen. Ook is er soms sprake van cultuurverschillen ‘zo snel mogelijk’, betekent voor hen dat je boven op de stapel ligt. Bij ons is ‘zo snel mogelijk’ vaak morgen.”

Valkuil

Volgens Verbij is de grootste valkuil in de samenwerking om teveel in ‘wij’ en ‘zij’ te denken. “Het vastleggen van zaken in dit contract is soms lastig. Het gevaar ligt op de loer dat je op de stoel van een ander gaat zitten. Je moet iedereen de kans geven om het op zijn manier te doen. Het gaat uiteindelijk om het resultaat dat we samen bereiken. We hebben drie kernteams samengesteld, een ontwerpteam, een contractteam en een omgevingsteam. Elke twee weken zitten we digitaal bij elkaar. Maar we gaan ook de wijk in. We organiseren een online participatieplatform om informatie op te halen uit de buurt. Om binnen de kaders en met keuzemogelijkheden op te halen wat bewoners belangrijk vinden en wat ze er zelf voor over hebben. Ik noem het voorbeeld van bomen met besjes. Dat is leuk, maar dan moeten we wel zeker weten dat de bewoners in de herfst die besjes willen opvegen in hun eigen straat. Misschien geven we ze wel een virtueel budget mee. Zodat ze zelf keuzes kunnen maken.”

Roadshow

Daarnaast is het plan om een enquête te versturen en met een Roadshow door de wijk te rijden, als dat in de toekomst weer mogelijk is. Verbij: “Dat wordt echt heel gaaf. We gaan met een pipowagen door de straten om informatie op te halen en te delen. Aan boord hebben we kaarten en maquettes om te laten zien. Ook rijdt het bedrijf Oaks mee, dat bewoners kan adviseren over de nieuwe inrichting van de voortuinen. Want het gevolg van de ophoging van de openbare ruimte is natuurlijk dat ook alle tuinen mee omhoog zullen moeten gaan en dat bewoners die zelf weer moeten aanplanten.”

Tegel er uit

Volgens Verbij is het de bedoeling dat de wijk na de verhoging een stuk groener is. “We gaan natuurlijk voor ‘tegel er uit en plantje er in’. Weg met die witte gewassen grindtegels, haha. We willen ook waterdoorlatende bestrating met groene parkeervakken maken. En sommige bomen die weg moeten, kunnen we misschien eenvoudig weer herplanten in de tuinen van bewoners, als daar vraag naar is. Alles wat we ophalen, bespreken we weer in het bouwteam. We maken keuzes en koppelen dit terug. Ook de groenbeheerder, rioolbeheerder en wegbeheerders worden actief gevraagd om mee te doen. Uiteindelijk hebben we te maken met drie onderdelen die tezamen een gedragen oplossing moeten opleveren: de projectdoelstelling, de wens van de beheerders en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) van de gemeente.”

Verleiden

Maar niet alles kan, zo weet ook Verbij. “Wij checken wat realistisch is. De gemeente heeft de ambitie om de wijk te vergroenen en klimaatadaptief te maken. Ze wil bewoners verleiden om daarin mee te gaan. Niets doen is geen optie voor de bewoners. Dan hebben ze een zwembad vol regenwater in hun tuin. Daarom willen we ze helpen ze met ophogen, misschien hun oude tuin er uit halen of de riolering aanpassen. Maar we kunnen ze ook bijstaan bij een voordelige inkoop van zaken of ze wijzen op subsidieregelingen waar ze gebruik van kunnen maken.”

Uitvoering

Van Gelder zit in De Akkers momenteel in de ontwerpfase. Verbij: “En voor de uitvoering hebben wij het eerste recht op inschrijving. Het streven is dat er in juni een eerste ontwerp ligt met een 90 procent raming. Dan hopen we na de bouwvak te mogen starten met de uitvoering. Wij hebben er zin in. Fijn om in zo’n goed en mooi bouwteam zulke gave dingen te mogen realiseren voor mensen.”

Van Gelder Assetmanagement

Van Gelder Assetmanagement: dé oplossing voor beheerders

Een veilige en soepele infrastructuur bestaat uit allerlei belangrijke objecten. Niet alleen de weg, maar ook de verkeersregelinstallaties (VRI), bruggen, bebording, leidingen of kabels moeten beheerd worden en hebben regelmatig onderhoud nodig. Niet alleen goede engineering en de realisatie bepalen de gebruiksduur, maar vooral ook het beheer en onderhoud.

Dit onderhoud wordt veelal apart aanbesteed door beheerders van een gebied. Met als gevolg dat het onderhoud vaak te laat en daardoor duurder is en meer overlast voor de omgeving geeft.

Van Gelder Assetmanagement biedt de oplossing voor beheerders die het belangrijk vinden dat hun assets in kaart zijn gebracht en duidelijk is wanneer welk onderhoud nodig is. Van Gelder Assetmanagement maakt samen met de beheerders een eerste inspectie en stelt op basis van de verkregen data een advies op voor het assetbeheer. Voor nu en voor de langere termijn.

Ook trendanalyses van storingen, ongevallen, klachten en andere invloeden worden meegenomen in een deskundig en doordacht advies. We inventariseren de prestatie, risico’s en kosten en maken samen met de opdrachtgever een gewogen afweging van het werk, dat we vatten in een transparant contract. Daarna volgt de jaren planning en uitvoering. Waarbij Van Gelder constant inspeelt op veranderingen. Want de wereld staat niet stil.

In deze film laten we zien hoe Van Gelder assetmanagement voor haar opdrachtgevers inzet. Vragen over, of inzet van, assetmanagement? Neem contact met ons op via Gerard Baltus (0525 659 888)!

Van Gelder Liergouw Amsterdam

Van Gelder werkt aan slim en schoon Amsterdam

‘Als je geen vertrouwen hebt, kun je niet samenwerken’

In Amsterdam wordt hard gewerkt aan een slimme en schone stad. Van Gelder heeft onlangs het project Liergouw succesvol afgerond in Amsterdam. Het is het eerste project uit de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Grote Wegenwerken met een looptijd van zes jaar. Deze unieke overeenkomst werd in 2019 aangegaan met de gemeente Amsterdam.

Van Gelder legde op de Liergouw een nieuwe weg aan met duurzame technieken.  De weg was al 20 jaar in slechte staat van onderhoud en zat vol diepe kuilen waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan. Amsterdam wilde de weg aanpakken, maar dan wel zonder de luchtkwaliteit te verslechteren. De ambities uit Schone Lucht 2025 stonden daarbij centraal; het terugdringen van emissies en maatschappelijke overlast door bouwgerelateerd verkeer.

Liergouw Amsterdam

De duurzaamheidsopgave in het project werd ruimschoots behaald. Er werd 208 ton CO2-reductie (78%) behaald ten opzichte van het traditionele proces. Dat lukte door gebruik te maken van duurzame asfaltmengsels, elektrische machines, minder vervoersbewegingen, 100% biobased diesel en een deklaag van 60% gerecycled materiaal.

Duurzaamheid

De SOK is bedoeld om aannemers de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen en te investeren in een duurzaam Amsterdam. Om het minimaal even goed te doen, maar het liefst beter op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC). Zodat uiteindelijk de leef kwaliteit binnen Amsterdam wordt verbeterd. Aan de gehele markt werd gevraagd om in negen pagina’s toe te lichten hoe Amsterdam slimmer en schoner verbouwd kan worden. Duurzaamheid én kwaliteit in samenwerking waren voor deze gunning doorslaggevende factoren. Samen werd in nauw overleg opgetrokken in het traject van vergunningen, schouwen, ontwerp en realisatie.

Nek uitgestoken

Remco Kok werkt namens Van Gelder mee aan het opstellen en uitvoeren van het ondernemersplan. Hij stuurt de gehele uitvoeringsorganisatie aan in Noord Holland vanuit de vestiging in Amsterdam, inclusief het Geo Data Service van Van Gelder. Kok: “Amsterdam heeft echt zijn nek uitgestoken met deze uitvraag,” zo meent hij. “Dit is de eerste keer dat we op deze manier samenwerken. We zijn al in een vroeg stadium aan tafel gekomen om te praten over de scoop, het onderzoek, de beheersmaatregelen en om het budget op te stellen. We denken samen na wie wat doet. Met als doel om samen te werken en zonder contractgeschillen over de finish te komen. We werken op basis van vertrouwen. Want als je dat niet hebt, kun je niet samenwerken. De afspraken geven wij status door deze vast te leggen in de ZWISIA, het handboek ‘Zo Werken wij Integer Samen In Amsterdam’.”

Tevreden omgeving

Kok geeft aan dat in de gemeente Amsterdam een tevreden omgeving super belangrijk is. “Dat staat daar heel hoog op de agenda, omdat de stad Amsterdam  nu eenmaal een complexe omgeving is. De lat ligt hier hoger. Dat heeft te maken met het feit dat het nu eenmaal een Europese hoofdstad is, waar veel gebeurt. Dat moet je niet onderschatten. Om de Samenwerkingsovereenkomst te doen slagen en invulling te geven aan de doelstellingen, moeten we samen leren, innoveren en samenwerken. Om zo gedurende de looptijd van de overeenkomst optimaal invulling te geven aan de agenda Duurzaam Amsterdam, Schone Lucht 2025.”

Meerwaarde

Ook projectleider Kees van der Valk van de gemeente Amsterdam geeft aan dat het werken in een bouwteam hem meerdere voordelen heeft. “Een absolute meerwaarde voor mij is factor tijd. Omdat we vanaf het begin van een project nauw samenwerken met de aannemer, pakken we zaken sneller op. Ik vind dat dit leidt tot betere producten (bijvoorbeeld bestekken, onderzoeken, planning, aanpak) en een meer praktische gelijkwaardigheid in het project. Bij een traditionele aanbesteding gaat het om de laagste prijs en een duidelijke taakverdeling, je komt de aannemer pas tegen bij de uitvoering. Met een Samenwerkingsovereenkomst kom je elkaar veel eerder in het proces tegen. De aannemer denkt, nog voor de start van de uitvoering, mee met de nodige (voor)onderzoeken, het programma van eisen en het ontwerp. We maken gebruik van de kennis, ervaring en innovatieve ideeën van de aannemer. Daarnaast vind ik dat het samenwerken een meerwaarde heeft in vergelijking met het ‘’individueel’’ voorbereiden van een projectfase.”

Trots

Kok kijkt met trots terug op de realisatie van de eerste fase van Liergouw. “De reacties van de omgeving waren goed, er was een korte doorlooptijd en de vereiste mijlpalen werden gehaald in de doelstelling van de opdrachtgever,” vertelt hij. “We zijn samen aan het leren en innoveren en dat is geweldig. Van Gelder is volop bezig met de toekomst en dat maakt ons werk uitdagend. Ons werk krijgt een hele andere dimensie, waarbij we veel meer oog hebben voor een slimme en schone omgeving. Waarbij Van Gelder samen met de gemeente Amsterdam de doelstelling heeft om uiteindelijk geheel emissie-loos en met minder hinder de openbare ruimte in te richten. Dat is een hele mooie uitdaging.”

Spin off

De komende jaren gaat Van Gelder met duurzame technieken wegwerkzaamheden en elementverhardingen toepassen in de regio’s Amsterdam Noord, Nieuw West en Zuid Oost. Inmiddels is dus het eerste project in Liergouw naar volle tevredenheid afgerond. Naast Van Gelder zijn nog twaalf andere partijen de samenwerking aangegaan. Zij werken de komende jaren samen aan een gezonde en duurzame leefomgeving van Amsterdam. Maar ook andere gemeenten trekken inmiddels aan de bel bij de gemeente Amsterdam en van Gelder. Kok: “Er wordt goed naar Amsterdam gekeken en de spin off is nu al merkbaar. De markt is erg in beweging. Zo lang je blijft aanbesteden op alleen de laagste prijs, behaal je de doelstellingen met betrekking tot een mooie en schone  en leefbare omgeving niet. Van Gelder heeft oog voor het totaalplaatje van duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Dat werkt beter voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.”

doorEugénie de Kreij Civiel
bestrijding Japanse Duizendknoop

Eindelijk bestrijding Japanse duizendknoop

Provincies, gemeenten, waterschappen, hoveniers en projectontwikkelaars kunnen opgelucht ademhalen. Het einde van de woekerende Japanse duizendknoop is nabij. Van den Herik Zuigtechniek en Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben een machine ontwikkeld waarmee de invasieve exoot definitief verwijderd kan worden.

De laatste jaren zorgde de Japanse duizendknoop steeds vaker voor problemen. De Japanse duizendknoop is erg invasief, omdat zowel wortel- als stengeldelen makkelijk kunnen uitgroeien tot nieuwe haarden. Hij tast natuurwaarden aan, belemmert de verkeersveiligheid en veroorzaakt schade aan funderingen, dijken, rioleringen, kades en gebouwen. De Japanse duizendknoop is daarmee een ware plaag en experts maken zich grote zorgen over de besmetting, bestrijding en beheersing. Maar die tijd is met de komst van de JDKiller voorbij.

Bewezen techniek

Na een onafhankelijke studie door Wageningen University Research (WUR), Stichting Probos en Tree-o-logic blijkt dat door een innovatieve verhittingstechniek maar liefst 99 procent van de inheemse woekerplant in de zandbodem na behandeling is verdwenen. In sommige gevallen was er helemaal geen Japanse duizendknoop meer waar te nemen. Daarmee is dit een bewezen bestrijdingstechniek van de alles overwoekerende plant.

Testen

In het onderzoek werden van zes verschillende locaties in Gelderland zandgrond met Japanse duizendknoop naar een testlocatie gebracht. Daar werden de grondfracties met duizendknoopwortels gezeefd en verhit. Na verhitting werden grondfracties uitgespreid en gemonitord of er nog levensvatbare duizendknoopresten aanwezig waren. Dit gebeurde onder de meest gunstige omstandigheden voor de exoot: vochtig en middenin het groeiseizoen. De monitoring is beëindigd aan het eind van het groeiseizoen. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat de door Van den Herik Zuigtechniek en Van Gelder ontwikkelde verhittingstechniek optimaal zijn werk doet.

Unieke oplossing

De mobiele installatie van Van den Herik Zuigtechniek en Van Gelder, heeft de naam JDKiller gekregen. De machine loopt op CO2-neutrale brandstof. De JDKiller kan afgegraven grond met de Japanse duizendknoop bestrijden met een thermische verhitter. Daarna kan de schone grond meteen weer verdeeld worden op dezelfde locatie. Een unieke oplossing, want waar andere methoden de exoot vooral bovengronds bestrijden of de plant hoogstens verzwakken, pakt de door Van den Herik Zuigtechniek en Van Gelder ontwikkelde methode het duizendknoopprobleem letterlijk bij de wortel aan.

Verhitting

De bedenker van de machine, hovenier Johan van den Herik, werkte de afgelopen jaren in stilte aan zijn uitvinding. “Probos vroeg mij in 2017 of ik bij wijze van test eens met een zuigmachine de grond tussen de Japanse duizendknoop wilde weghalen en of ik daarna de wortels wilde verwijderen. Maar dat bleek heel arbeidsintensief. Dan zaten we met drie man op de knietjes met onze handen de wortels uit de grond te trekken. Toen ontstond het idee van verhitting.”

Samenwerking

Van Gelder staat altijd open voor innovatieve ideeën en besloot daarom samen te gaan werken met Van den Herik, die graag gebruikmaakt van de kennis en kunde van Van Gelder. “Dit is in Nederland de enige manier waarbij bewezen is dat die de Japanse duizendknoop bestrijdt”, zegt Corné van den Berg, projectleider bij Van Gelder. “Vanuit die innovatieve gedachte is Van Gelder ook bezig met andere technieken die wellicht ook werken op andere gronden.”

Meer informatie

Op www.vangelder.com/jdkbestrijding kunt u terecht voor meer informatie over de eerst bewezen oplossing voor de aanpak van de Japanse duizendknoop. U kunt zich ook aanmelden voor de Demodag door een mail te sturen naar .

Contractondertekening Van Gelder Midden

Aanleg LARGAS en rotonde N504

Een eerste mijlpaal in een bijzonder project: op dinsdag 4 februari jl. tekenden provincie Noord-Holland en Van Gelder de basisovereenkomst N504. De aftrap naar de aanleg van een inmiddels veel besproken LARGAS-verkeersplein en een rotonde!

‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’

Het verkeersplein komt op de kruising Dorpsstraat/Voorburggracht in Noord-Scharwoude. Dit LARGAS-plein (‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’) is een oplossing waarbij via het verkeersplein voorrang wordt gegeven aan de hoofdrijrichting. De rotonde komt op de kruising Spoorstraat/Oostelijke Randweg. Een bijzonder project, dat een verbetering van zowel verkeersveiligheid, doorstroming als bereikbaarheid in en rond Noord-Scharwoude biedt.

Eerste mijlpaal: de handtekeningen

Op 4 februari stond de commissiekamer aan de Dreef vol in het teken van project N504. Lindy Molenkamp, directeur B&U, en Bas Vonkeman, regiodirecteur Midden van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, plaatsten de handtekeningen onder een veelbelovende samenwerkingsovereenkomst.

Hoge scores en veel waardering

Volgens de Provincie is het Van Gelder zeer gegund: “hun aanpak resulteerde in een zeer hoge score op draagvlak in de omgeving en een bovendien maximale score op hinder en veilige doorstroming. De snelle doorlooptijd, waarbij de N504 doordeweeks toegankelijk blijft, en zeer veel aandacht voor veilige doorstroming (langzaam verkeer en fietsende scholieren) oogstten veel waardering.”

Project Start-Up: ‘samen naar een mooi werk!’

Eerder, in januari, ontmoetten Van Gelder en het N504-team elkaar al voor een zeer geslaagde project start-up (PSU). Wim Erkelens, projectmanager Provincie Noord-Holland: ‘Centraal in de PSU stonden een open en transparante insteek en proactiviteit vanuit beide kanten. Zoek elkaar op als het nodig is, wees open en flexibel! Samen gaan we er vol enthousiasme de schouders onder zetten, om gezamenlijk een mooi werk te leveren. Een werk waar we samen trots op kunnen zijn!’

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming

Op 28 april 2020 is het zover: dan start Van Gelder met de aanleg van de LARGAS en rotonde. Naar verwachting kan de weg eind juni al volledig worden opengesteld. Op naar een mooie samenwerking, waarbij partnership én natuurlijk hinderbeperking voor omgeving en weggebruiker centraal staan.

Nieuw onderhoudscontract voor Van Gelder in Rotterdamse haven

Van Gelder is ook de komende vier jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare wegennet in de Rotterdamse haven. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld wegverhardingen, markeringen en de bebording. Met Havenbedrijf Rotterdam is een contract overeengekomen waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en meetbaarheid een belangrijke rol spelen. 

BTL Realisatie maakt ook deel uit van het contract en is de komende jaren weer verantwoordelijk voor de groenvoorziening in Europa’s grootste haven. “De overeenkomsten passen in het beleid van het Havenbedrijf om op een duurzame manier veel zorg te besteden aan de infrastructuur en groenvoorziening in de haven. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van de haven”, zegt Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Best Value

De twee aannemers werkten de afgelopen twee jaar al samen in de haven en daar is dus een nieuw vierjarig contract uitgerold. De aanbesteding kwam destijds op een uitzonderlijke wijze tot stand, want Van Gelder en BTL wonnen de Europese aanbesteding op basis van een zogenoemde ‘Best Value’-aanpak: het behalen van de meeste waarde voor de beste prijs door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise.

Wereldklasse

Voor Van Gelder, gespecialiseerd in beheer en onderhoud van infrastructuur, is het een uniek contract, zegt Leendert Ripping, bedrijfsdirecteur van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. “Omdat we samenwerken, ontwikkelen en innoveren om zo een bijdrage te leveren aan een haven van wereldklasse.”

In de overeenkomst is opgenomen dat bij tevredenheid van alle partijen de contracten van zowel Van Gelder als BTL met nog eens vier jaar verlengd kunnen worden.

doorEugénie de Kreij Civiel
Van Gelder Duurzame Parel

Van Gelder wint samen met gemeente Nijmegen en Tauw Duurzame Parel

Op donderdag 30 januari hebben de gemeente Nijmegen, Tauw en Van Gelder één van de drie “Duurzame Parels” gewonnen voor hun gezamenlijke project ‘Meest Duurzame Straat van Nederland’. De Malderburchtstraat is in 2019 circulair gerealiseerd, met minder CO2-uitstoot en voorzien van innovatieve oplossingen.

De Duurzame Parel is een prijs voor projecten die de Aanpak Duurzaam GWW op een unieke wijze toepassen. De prijs is dit jaar voor de tweede keer uitgereikt tijdens de kennissessie ‘Duurzaam GWW’ op InfraTech.

Anders durven denken leidde in Nijmegen tot verbluffende resultaten. Er werd 49% CO2-reductie gerealiseerd en er was een toename van 54% circulariteit. Ontwerpleider Erwin van Boven van Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio Oost is trots op het project én de gewonnen prijs. “Alle eisen op het gebied van duurzaamheid werden ruimschoots gehaald en dat zonder veel extra uitgaven”, vertelt hij. “Door eenvoudig en slim te denken, verspilling te voorkomen en in een vroeg stadium de samenwerking te zoeken en kansen te zien voor innovatie, hebben we samen de duurzaamste straat van Nederland gerealiseerd. Dat is niet alleen mooi voor alle betrokkenen, maar zeker ook voor het milieu, dat misschien wel de grootste winnaar is.”

Samenwerken

Alle partijen hebben vanaf het begin goed samengewerkt: gemeente, adviesbureaus, aannemer en bewoners. Door vroeg in het proces de juiste stakeholders te betrekken en vanaf de start te investeren op samenwerking, zijn mogelijke hick-ups in het project voorkomen en kon het project binnen de gestelde tijd afgerond worden.

Doelstellingen

In het project werd ingezet op vier doelstellingen:

 1. Van kosten naar waarde.
  Bij de Malderburchtstraat is voor de aanbesteding het budget vóór aanvang van het project kenbaar gemaakt. De markt werd uitgedaagd om samen met de gemeente Nijmegen het beste project te realiseren.
 2. Van uniek naar uniform.
  De opgedane kennis en ervaring wordt ingezet voor volgende GWW-projecten in Nijmegen. Duurzaamheid wordt “business as usual” in Nijmegen.
 3. Van reactief naar proactief.
  Naast de Malderburchtstraat worden ook andere GWW-projecten op vernieuwende wijze aangepakt.
 4. Van alleen naar samen.
  Door de nieuwe vorm van aanbesteden, de RCC-methode (Rapid Circulair Contracting) is in een vroeg stadium gestart met de samenwerking, gericht op een zo optimaal mogelijke (duurzame) realisatie van dit project.

Lef

Voor Van Gelder is bewezen dat met lef veel CO2 bespaard kan worden. Dat blijkt uit de vele duurzame projecten en initiatieven die we momenteel onder handen hebben. Bezoekers die meer willen weten over (duurzaam) bouwen, zijn van harte welkom op 4, 5 of 6 februari tijdens de Infra Relatiedagen in de evenementenhal van Hardenberg. De beurs geldt als hét netwerkplatform dat grond-, weg- en  waterbouw professionals samenbrengt. Reserveer hier uw toegangsbewijs voor de beurs.

Van Gelder is dagelijks tussen 13.00 en 21.00 uur te vinden in stand 109. De inspiratiesessie ‘Ik Bouw aan de toekomst’ is op 5 februari om 15:00 uur. Naast het praktijkvoorbeeld van de Malderburchtstraat, is ook een inspirerende spreker uitgenodigd.

Van Gelder studenten

Studenten volgen Windesheim-minor bij Van Gelder Regio Oost

Van september tot eind december liepen er bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio Oost in Zwolle elke dinsdag vijf vierdejaars hbo-studenten rond die een minor van Hogeschool Windesheim volgden. Hun fictieve opdracht: doorloop een tenderfase en maak voor de gemeente Raalte een aanbieding voor de herinrichting van de Almelosestraat.

Die te maken aanbieding bestond onder meer uit het opstellen van een voorlopig ontwerp, een raming van de kosten en een planning van de werkzaamheden. In totaal deden er zo’n dertig studenten mee aan het project. Zij werden in groepjes verdeeld over vijf verschillende aannemers: Van Gelder, BAM, Schagen, NTP en KWS.

Naamsbekendheid

Namens Van Gelder begeleidden Jan Diepeveen (projectleider Regio Oost), Cas Kooij (ontwerpleider Integrale Projecten) en Ronald van Hattum (manager projectbeheersing en contractmanagement Integrale Projecten) de studenten vanuit het regiokantoor in Zwolle.

De minor was niet alleen voor de studenten een mooie kans, vertelt Ronald. “Je krijgt zo een inkijkje in hun potentie. Daardoor kun je goed inschatten of iemand geschikt is voor bijvoorbeeld een afstudeeropdracht of wellicht zelfs voor een baan.”

Ook de samenwerking met de gemeente Raalte heeft voordelen, vertelt Ronald. “Gemeente Raalte is natuurlijk ook een opdrachtgever en om op deze manier gezamenlijk aan een opdracht te werken met andere aannemers uit de regio is niet gebruikelijk. Daarnaast leren we door deze samenwerking elkaar als aannemer en opdrachtgever beter kennen, maar wordt er vooral al een goede bijdrage geleverd aan de opleiding van de studenten van Hogeschool Windesheim.”

Raadszaal

Begin december moesten de studenten hun tender indienen. Die mochten ze vervolgens 6 januari presenteren en verdedigen in de raadszaal van de gemeente Raalte. In het plan van de Van Gelder-studenten was vooral het straatbeeld rustiger gemaakt door asfalt te vervangen door bestrating en veel groen.

Toch kwam een ander groepje als winnaar uit de strijd. “Die groep kwam met een heel innovatief idee”, vertelt Ronald. “Dat is het leuke aan studenten, die vaak out of the box durven te denken.”

Jammer

Dat zijn groepje niet als eerste eindigde, vond Ronald jammer. “Daar baal je even van. Maar goed, het is natuurlijk maar een spel. Het gaat er vooral om dat de studenten ervaring opdoen.”

Maar daar bleef het niet bij. Een van de studenten gaat binnenkort zelfs afstuderen bij Van Gelder. “Hij gaat onderzoek doen naar een aantal duurzaamheidsaspecten in de nieuw te bouwen asfaltcentrale in Nijkerk”, zegt Ronald.

De kans is groot dat er via Hogeschool Windesheim na de zomer een soortgelijke minor wordt opgezet. En ook dan doet Van Gelder weer mee.

doorEugénie de Kreij Civiel
Van Gelder assetmanagement

Doe jij ook mee aan de webinar over veilig werken?

Nog steeds gebeuren er te veel ongevallen in de bouw. Om daar verandering in te brengen, is er een cultuurverandering nodig, stelt kennis- en adviescentrum Volandis. Maar hoe beïnvloed je het gedrag van je collega’s?

Dat is een van de vele vragen die komende maandag aan bod komt in de webinar ‘Werk veilig; het gaat om je gedrag!’. De online workshop, georganiseerd door Volandis, beantwoordt die vraag en geeft suggesties voor een veiligere werkplek.

Daan Emmerik

Een van de sprekers is Daan Emmerik, uitvoerder bij Van Gelder, waar veilig werken vooropstaat. Hij werd door KAM-coördinator Klaas Schouten voorgedragen en werkt graag mee. “Ik draag als uitvoerder van Van Gelder graag mijn steentje bij. Veiligheid gaat iedereen aan”, zegt Daan.

Kosteloos

De andere sprekers zijn Peter Koenders (werkgever en voorzitter Taskforce Veiligheid), Doeschka Anschutz (gedragswetenschapper) en Tjeerd Willem Hobma (directeur Volandis).

De interactieve webinar is maandag 27 januari vanaf 15.00 uur te volgen via: www.volandis.nl/webinar. Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos aanmelden of de webinar op een later tijdstip terugkijken.

Gerard van Winssen

Via speeddate aan het werk als calculator bij Van Gelder

Ooit werkte hij als scheepskok en was hij soms acht maanden van huis. Nu wordt Gerard van Winssen (56) na verschillende banen bij onder meer de Vendex Food Group, ABN Amro en de NS sinds een jaar klaargestoomd tot calculator bij Van Gelder. En dat allemaal door een speeddate in Zwolle.

Deze speeddate werd eind 2018 georganiseerd door de gemeente Zwolle op initiatief van Van Gelder, Bam Infra en NTP. Die aannemers besloten de handen ineen te slaan, omdat nieuwe calculatoren maar moeilijk te vinden waren. Daarom werd voor zij-instromers de speeddate georganiseerd. Op die dag kregen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans op een opleidingstraject met uitzicht op een gegarandeerde baan bij een van de infrabedrijven. Ook voor Van Gelder een uitkomst, omdat Van Gelder altijd op zoek is naar gedreven vakmensen.

En ook voor Gerard was de speeddate een uitgelezen kans, want door reorganisaties en de crisis had hij de hoop op een baan al bijna opgegeven. “Daarom ben ik zo blij om op deze leeftijd nog aan het werk te kunnen in een voor mij onbekende branche”, zegt hij.

Goed gevoel

In totaal sprak Gerard die dag met negen verschillende aannemers, waaronder Van Gelder, BAM en KWS. “Elk gesprek duurde vijf minuten. In die tijd tast je een beetje af of je wel of geen klik hebt”, blikt hij terug. Bij twee bedrijven had hij direct een goed gevoel, bij Van Gelder het beste.

Dat resulteerde in een vervolggesprek in Elburg met onder andere Ronald Dubbink, hoofd calculatie Regio Oost. “Daar heb ik toen een goed gesprek gehad en een maand later nog eentje in Almere.” De uitkomst was dat Gerard begin 2019 kon starten als junior calculator bij Integrale projecten. “Maar bij een evaluatie heb ik aangegeven graag naar regionaal te gaan, omdat het werk daar beter aansluit op de opleiding die ik volg.”

Die ondernemende rol ziet Van Gelder graag van haar medewerkers. En dus ging de nieuwbakken calculator door zijn eigen inbreng na de bouwvakvakantie aan de slag in zijn nieuwe rol op het kantoor aan de Nipkowstraat in Zwolle.

Opleiding

Om het vak goed onder de knie te krijgen, volgt Gerard bij opleidingscentrum BOB een opleiding. “Die is nog best lastig, omdat ik bijvoorbeeld moeite met wiskunde heb. Een vak waarvan ik vroeger al zei: dat nooit meer. Dan krijg je er zoveel jaren later toch weer mee te maken.”

Ook het huiswerk valt hem soms zwaar. “Je moet wel veel in jezelf investeren, want na een werkdag moet je ’s avonds toch weer gaan studeren. Daar staat mijn hoofd niet altijd naar.”

Toch merkt hij dat hij het afgelopen jaar al veel geleerd heeft. “Aan het begin denk je nog wel eens: waar moet ik beginnen? Dat gaat gelukkig al een stuk beter.”

Zijwieltjes

Mocht hij er echt niet uitkomen, dan kan hij altijd terecht bij Gerben Hoentjen, zijn mentor. “Voor mij is het werk als calculator na twintig jaar gesneden koek, voor Gerard is dat natuurlijk nog niet zo. Dat heeft tijd nodig en je moet het vooral veel doen. Herhaling is een goede leermeester”, zegt Gerben.

De ervaren calculator heeft er vertrouwen in dat Gerard over een paar maanden zijn diploma behaalt. “En dan gaan zijn zijwieltjes eraf”, lacht Gerben.

Wil jij net als Gerard ook van jouw ambitie realiteit maken en deel uitmaken van het familiebedrijf Van Gelder, waar gedrevenheid en vakmanschap voorop staan? Bekijk hier onze actuele vacatures.

Van Gelder Beweegpark Zeewolde

Start bouwwerkzaamheden beweegpark Zeewolde

Op 7 januari jl. is wethouder Ewout Suithoff van Zeewolde om 14.30 uur symbolisch gestart met de aanleg van het nieuwe beweegpark in Zeewolde. Het park bestaat straks uit drie onderdelen; een freerun-, beweeg- en trimparcours en wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Wethouder Ewout Suithoff: “Deze ontwikkeling is een prachtige toevoeging aan het vrijetijdspark wat nu ontstaat. Door de bankjes, paden, heggetjes en verlichting wordt ook de skatebaan meer betrokken bij het geheel en daarmee kan jong en oud elkaar ontmoeten en met plezier bewegen.”

Integrale ontwikkeling dankzij samenwerking

De geestelijk vader van het beweegparcours is Erik Wallenburg. Hij gebruikt zelf een rolstoel en merkte dat veel mensen die slecht ter been zijn er niet zo gemakkelijk op uit trekken als hij. De oorzaak is vaak dat zij het lastig vinden om met rolstoel  of rollator stoepranden, drempels, etc. te passeren.  Zij blijven daardoor  vaak noodgedwongen thuis.  In het beweegparcours kun je straks oefenen met allerlei obstakels zoals stoepranden, klinkers, zand, trappen, wildroosters, kunstgras, grint en goten.

Het initiatief voor een freerunparcours is ontstaan bij Diana Kraak van Gymnastiekvereniging De Zeesterren. Samen met trainer Stephan Doosje zetten zij zich sinds november 2015 in voor een eigen plek in Zeewolde. Deze sport is namelijk snel in opkomst. Op kinderspeelplaatsen en andere locaties met trapjes, muurtjes en leuningen worden freerunners vaak weggestuurd. Nu komt  er eigen plek waar ze hun gang kunnen gaan zonder anderen in de weg te “freerunnen”.

Het uiteindelijke ontwerp van het beweegpark is tot stand gekomen met inbreng van de gymnastiekvereniging, Erik Wallenburg, de Atletiekvereniging en de IJsvereniging.

Een samenhangend plan

Dankzij het besluit van de gemeenteraad dat er voor de losse onderdelen,  één samenhangend plan moest komen, is dit ontwerp ontstaan. Er komt niet alleen een freerun- en beweegparcours, maar er wordt ook een verbindend trimparcours aangelegd dat het geheel aan elkaar koppelt. Door het op deze manier in te richten worden jong en oud verleid om naar het beweegpark te gaan om op zijn of haar manier te bewegen.  Op informatiepanelen wordt uitgelegd hoe de toestellen van het beweegpark gebruikt kunnen worden.

Het ontwerp voor de nieuwe beweegpark, dat onderdeel is van het vrijetijdshart is in te zien via www.zeewolde.nl/vrijetijdshart.

Van Gelder inline paver

Van Gelder legt met gemeente Zwolle buslaadvoorzieningen aan

Emissievrij busvervoer in de regio Zwolle is vanaf december 2020 een feit. Vanaf dat moment rijden elektrische stads- en streekbussen door Zwolle. Gedurende de dienstregeling kunnen de bussen tussentijds op het nieuwe busstation opladen. Het bouwteam, waarin de gemeente Zwolle met Van Gelder samenwerkt, zorgt voor de voorbereidingen voor de aanleg van de laadinfrastructuur op het nieuwe busstation. Voor de bouw ondertekende Gerhard Weitkamp, regiodirecteur bij Van Gelder, begin december een bouwteamovereenkomst met Pien van der Does, directeur Fysiek Domein van de gemeente Zwolle.

De aanleg van de laadvoorzieningen op het busstation wil de gemeente Zwolle in een bouwteamverband voorbereiden. Projectleider Niels Munnik legt uit: ‘Met de samenwerking met Van Gelder willen we een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het project bereiken. In het bouwteam stelt de aannemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking.’ Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid samenwerken aan de voorbereiding van het project.

Complexe materie

Volgens projectleider Jan Diepeveen heeft Van Gelder goed gescoord op basis van de eisen in de tender. ‘We hebben laten zien dat we de complexe materie goed begrijpen. Daarnaast kennen we de omgeving in Zwolle goed. Als Van Gelder zitten met ons werk vaak dicht op het spoor en zijn veel reizigersstromen gewend. Daarbij houden we rekening met zoveel mogelijk belangen en ook in de regelgeving van ProRail zijn we goed thuis. Uniek in dit project is dat bij gunning de scope niet helder is en alles wel in een kort tijdsbestek gerealiseerd moet worden.’

Integrale samenwerking

Ontwerpleider Barry van der Grift vult aan dat vanuit Van Gelder de succesfactor integrale samenwerking is geweest. ‘Alle technische aspecten vanuit ondergrondse infra, werken in een spoor omgeving en installatiekennis bij hoogspanningsinstallaties vanuit Van Gelder KLM en Rail, komen samen met de civiele en procesmatige aanpak in het bouwteam vanuit de Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Door een ieder een gelijkwaardige inbreng te geven, is de optimale aanpak voor het project doorslaggevend geweest om Van Gelder het project te gunnen.’

Snel schakelen

De komende tijd moet er veel werk worden verzet. Diepeveen: ‘Wij kunnen als Van Gelder goed onder druk presteren. Het wordt wel een uitdaging, want het totale tijdsbestek voor realisatie is heel kort. Volgend jaar december moet alles gereed zijn terwijl sommige onderdelen alleen al een levertijd van twintig weken hebben. Gelukkig hebben we in dit bouwteam te maken met korte lijnen en kunnen we snel schakelen. Het komt dus helemaal goed.’

Schone lucht

Elektrische bussen maken de OV-knoop Zwolle aantrekkelijker. Omdat de bussen geen CO2-uitstoot hebben, blijft de lucht op het busstation en in het stationsgebied schoon. De aanbesteding voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht voor de periode van 2020 tot 2030 is gewonnen door vervoerder Keolis Nederland. Keolis realiseert in 2020 een laaddepot voor elektrische bussen in de remise op industrieterrein Hessenpoort waar de bussen ’s nachts worden opgeladen. In 2025 moeten alle nieuwe bussen zero emissie zijn en in 2030 zelfs alle rijdende bussen.

Van Gelder elektrische asfaltboor

Van Gelder zet elektrische asfaltboorwagen in

Asfaltboringen voortaan CO2-neutraal

De gemeente Amsterdam heeft Van Gelder als vaste partner gekozen voor een periode van zes jaar om het groot onderhoud uit te voeren aan de wegen. Daarbij ligt de focus op duurzaamheid.

Het Geo Data Service en de kwaliteitsdienst van Van Gelder hebben met het oog op deze duurzaamheidsopgave de eerste volledig elektrische asfaltboorwagen ontwikkeld. Waar voorheen een dieselauto met aanhangwagen met boorinstallatie noodzakelijk was voor asfaltonderzoek, wordt nu volledig elektrisch materieel ingezet. Hierdoor kunnen asfaltboringen CO2-neutraal uitgevoerd worden.

Klimaatdoelstelling

De ontwikkeling en inzet van de elektrische boorwagen is één van de noviteiten die uit de samenwerkingsovereenkomst is voortgekomen. Hoofd Geo Data Service Björn Wunderink: “Van Gelder en de Gemeente Amsterdam staan in dit partnerschap samen aan de lat om de klimaatdoelstelling van 95% CO2-reductie in 2050 waar te maken. Vanuit dit unieke partnerschap wordt continue gewerkt aan verbetering van werkwijze, materiaalkeuze en in te zetten materieel.”

Boorwagen

De boorwagen is een elektrisch voertuig, uitgerust met een boorinstallatie, die op locatie de dikte en kwaliteit van het asfalt in beeld kan brengen. Zonder uitstoot en gemakkelijk bedienbaar. Maar Van Gelder blijft continue verbeteren. Zo is onlangs een auto met warmtecamera’s in gebruik genomen, die hittestress kan monitoren. Wunderink: “Ook dat is een ontwikkeling waar we veel van verwachten.”

Investeren

Van Gelder is continue aan het kijken hoe ze haar vloot kan verduurzamen. Er wordt volop geïnvesteerd in elektrische voertuigen en machines. Deze produceren minder of geen uitstoot en zijn geluidsarm. Vanuit de duurzaamheid wordt er door Van Gelder hoog ingezet op het verschonen en elektrificeren van het materieel. Elektrische trilplaten en -auto’s zijn niet meer weg te denken op de projecten in Amsterdam.

Verduurzaming

Wunderink: “Alles wat elektrisch kan, gaan we de komende jaren elektrisch maken. Verduurzaming van de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, is tegenwoordig een van de belangrijkste aspecten van de Infra. De Samenwerkingsovereenkomst Grote Wegenwerken is hier een mooi voorbeeld van.”

Van Gelder Malderburchtstraat

Van Gelder ontwikkelt samen met gemeente Nijmegen meest duurzame straat van Nederland

‘We willen mensen verleiden om duurzaam te leven’

Hoe ontwikkel je de meest duurzame straat van Nederland? Deze vraag legde de gemeente Nijmegen in 2018 voor aan bijna dertig partijen. Van Gelder had het juiste antwoord en mocht samen met advies- en ingenieursbureau Tauw aan de slag met deze unieke uitdaging in een bouwteamsamenstelling. Het resultaat wordt op donderdag 19 december onthuld, tijdens de feestelijke heropening van de Malderburchtstraat. De meest duurzame straat is versmald, heeft energie opwekkende stoeptegels, hergebruikte straatstenen en een groenstrook om regenwater op te vangen. De gebruikte materialen zijn duurzaam ingekocht en verder is veel aandacht voor de flora, fauna én bewoners. Daarnaast zijn twee busbanen vervangen door één.

Coördinator Duurzaamheid van de gemeente Nijmegen Geert Hendriks en Ontwerpleider Erwin van Boven van Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio Oostzijn vanzelfsprekend bij de feestelijke opening in december aanwezig. Beiden trots op het eindresultaat, maar misschien nog wel meer op het proces waarin samenwerking voorop stond.

Verleiden

De opdracht was duidelijk vanuit de gemeente Nijmegen. Hendriks: ‘Als coördinator duurzaamheid heb ik de opdracht duurzaamheid te borgen in de openbare ruimte van Nijmegen. Mijn stelling is dat je duurzaamheid niet door de strot moet duwen maar mensen moet verleiden duurzaam in hun werk te zijn. Nijmegen was in 2018 European Green Capital. In dat kader wilden we een project in 2018 zo duurzaam mogelijk oppakken. We hebben voor de Malderburchtstraat gekozen omdat dat een straat was die aan onderhoud toe was. De weg moest opgeknapt worden, de rammelende stenen moesten er uit, hij moest verkeersveiliger worden gemaakt en de het wegdek was onvoldoende. Wij wilden dit project zo duurzaam mogelijk realiseren waarbij de opgedane ervaring is toe te passen op veel voorkomende projecten.’

Bewoners centraal

Er werd een kernteam geformeerd, waarin Geert Hendriks, projectleider Eef Neienhuijsen, senior beleidsmedewerker Maarten van Ginkel en inkoper Frank van den Hoge deelnamen. Hendriks: ‘wij hebben nagedacht hoe we een proces in konden richten om te komen tot een zo duurzaam mogelijke weg. We hebben er voor gekozen om het ambitieweb te gebruiken om een zo breed mogelijk beeld te krijgen welke ambities er zijn bij de gemeente en de aanwonenden/gebruikers. En we hebben gekozen om de RCC methode (Rapid circulair contracting) voor de aanbesteding te gebruiken. Dit is een nieuwe manier van aanbesteden. We hebben o.a. aan de voorkant aangegeven wat de ambities zijn en het beschikbare budget (1,2 miljoen) en hebben partijen uitgenodigd om met hun ideeën te komen. Om een lang verhaal kort te maken, zijn we uiteindelijk in zee gegaan met Van Gelder. Doorslaggevend daarbij was dat Van Gelder een voorstel had waarbij de bewoners écht betrokken werden. Niet alleen aan de voorkant, maar dat ook nagedacht werd hoe ze hun straat duurzaam gingen gebruiken.’

Ambities

Erwin knikt instemmend. ‘Normaal hebben we te maken met een Programma van Eisen en Budget en daar moet je het ontwerp voor maken. Nu hebben wij het ontwerp mogen maken zonder beperkingen, dat is best uniek. Buiten het budget en de planning zat er geen grens op een doel. De ambities van de gemeente Nijmegen waren helder in beeld. Uitgangspunten waren namelijk dat het voorstel voor iedereen moest zijn, dat er CO2-besparing werd gegenereerd, dat de inrichting circulair was en dat er sociale cohesie moest zijn in realisatie en exploitatie.’

Kennisgaring

In het begin van het traject stonden kennisvergaring en burgerparticipatie voorop. Er volgden interviews met kennisdragers, de wijkmanager, wijkregisseur, het bestuur van het Kadinsky College, wooncorporaties, de beheerder van de serviceflats en natuurlijk bewoners. Van Boven: ‘Intern en extern gingen we op pad om een goed beeld te krijgen van de scope van het project. Daarmee konden we samen aan de slag om het ontwerp te maken, het in te richten en de materialen uit te zoeken. We deden het dus heel anders dan we normaal doen. We gingen denken van kosten naar waarde. Daarvoor werd ook advies gevraagd aan voormalig weervrouw Margot Ribberink. Zij is nu klimaatexpert en kijkt op een andere manier naar duurzaamheid. Zij heeft input gegeven en meegedacht aan het plan, lesgegeven bij het Kadinsky College dat in de straat ligt en bij de werkgroep langs geweest.’

Plukbloemen

Eef Neienhuijsen had al eerder een werkgroep met aanwonenden samengesteld. Met deze werkgroep werd ook o.a. een Waardekijksessie en informatiebijeenkomst gehouden en een integraal groenplan opgesteld. In dat plan stond bijvoorbeeld dat er plukbloemen moesten komen, dat er meer vogels te zien moesten zijn en dat er insectenhotel moesten worden geplaatst. Hendriks: ‘Ook hebben we de te gebruiken boomtypes aangepast. Bomen zetten we vroeger altijd los van elkaar aan de straat. Nu zijn ze opgeschoven en bij elkaar in een natuurlijke habitat geplaatst. En hebben we boomsoorten geselecteerd die passen bij de grondsoort die er ligt.’ Van Boven vult aan: ‘De werkgroep heeft ook nog extra bijeenkomsten gehad waar in verschillende fases van het project het ontwerp werd toegelicht en waarbij zij input konden geven.’

Prestigeproject

Van Boven heeft aan dat dit project voor hem, maar zeker ook voor Van Gelder wel een prestigeproject was. ‘Er lag een ambitieus plan en we hadden dit op deze manier nog niet eerder gedaan. We voelden ons al die tijd trouwens gewoon collega’s, maar hadden soms ook pittige discussies. Over van alles haha. Alles werd ter discussie gesteld. Niets werd in dit project vanzelf aangenomen. Dat betekende dat je buiten gebaande paden moest lopen. Maar dat hebben we echt samen op een constructieve manier opgepakt. Hendriks vult aan: ‘Ondanks dat we elkaar natuurlijk niet kenden, voelden we de uitdaging om dit samen te doen. Het is voor ons een voorbeeldproject. We willen een voortrekker zijn op het gebied van duurzaamheid. En dat dat lukt, blijkt wel uit het feit dat we vanuit het land veel bevraagd worden hierover.’

Afzagen

De werkgroep vanuit de straat had een duidelijke inbreng in de plannen en werd meerdere malen geraadpleegd . Van Boven: ‘Dit is een serieuze stakeholder. Als iets niet kon, kweekten we zoveel mogelijk begrip door het open en eerlijk te vertellen. Zo wilden zij graag dat de 10 meter hoge lantaarnpalen in de straat zouden verdwijnen in het kader van sociale veiligheid. Maar die palen waren nog lang niet aan het einde van hun maximale restlevensduur. We hebben toen voor elkaar gekregen dat er een stuk van afgezaagd werd en dat een manier werd gevonden om de nieuwe duurzame lampen er aan te bevestigen. Het koste wat moeite en er was weerstand zowel bij Van Gelder als bij de gemeente, maar ik ben blij dat we hier in geslaagd zijn. Ook dat is duurzaamheid ten top.’

Lessons learned

Volgens Hendriks zijn er meerdere inzichten gekomen over de nieuwe manier van aanbesteden. Waarbij het budget en de wensen aan de voorkant worden aangegeven. Hendriks: ‘Duurzaamheid hoeft niet iets spectaculairs te zijn. We moeten wel innoveren, want de grondstoffen raken op. We kunnen beginnen met het laaghangend fruit te pakken door eenvoudig te denken en verspilling te voorkomen. De voorbeelden van o.a. de lantaarnpalen en de bomen begrijpt iedereen. Bewoners willen gewoon een mooie, veilige straat.’

Tips

Zowel Hendriks als Van Boven kijken terug op een succesvol project. Hendriks: ‘Ik heb er altijd in geloofd en wist dat het zou goed komen. Ik was blij dat het compleet volgens onze visie wordt uitgevoerd. En dat het rendement gaat hebben. Als we straks klaar zijn, hebben we 49% CO2-reductie gerealiseerd en een toename van 54% circulariteit toegepast. Daarbij komt dat alles wat we geleerd hebben, we morgen 1 op 1 kunnen toepassen in een andere straat. Onze tips? Zorg voor een strakke planning, werk stap voor stap; houd de financiën in de gaten en werk op basis van vertrouwen. Gemeenten die dit interessant vinden, kunnen zowel bij ons als Van Gelder aankloppen voor meer info.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u altijd contact op ons opnemen door een mail te sturen naar .

Van Gelder Eco digger

Van Gelder introduceert volledig elektrische graafmachine

Hoe kunnen we duurzamer werken? Die vraag staat elke dag centraal bij Van Gelder. In Betondorp Amsterdam merken ze dat sinds kort, want daar is een nieuwe graafmachine, de eco-digger, geïntroduceerd. De volledig elektrische graafmachine wordt ingezet voor diverse werkzaamheden aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. De eco-digger zorgt voor minder lawaai en minder uitstoot.

Voor de gemeente Amsterdam voert Van Gelder grote wegenwerken uit in verschillende projecten. In de Samenwerkingsovereenkomst is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en tegelijkertijd het innoveren en verduurzamen een heel belangrijk aspect. ‘Als Van Gelder hebben wij in het plan concrete voorbeelden aangedragen om ervoor te zorgen dat Amsterdam de doelstellingen in de duurzaamheidsagenda voor 2025 haalt’, aldus de directie.

Een slimme en schone stad

‘Door de inzet van duurzaam materieel, zoals elektrische machines als de eco-digger, werken we samen met de gemeente Amsterdam aan een slimme en schone stad. Bij het project Betondorp Amsterdam wordt gewerkt in een beperkte ruimte, waardoor de uitstoot van dieselmachines veel langer blijft hangen. Met onze volledige elektrische graafmachine beperken we die uitstoot.’ Ook met het transport van en naar Amsterdam wordt de uitstoot verminderd. ‘Vanuit Van Gelder is het materieel voorzien van blauwe diesel. Door het gebruik van blauwe diesel en de inzet van elektrisch materiaal is ons werk in Amsterdam het eerste project dat 100% fossielvrij wordt uitgevoerd.’

Bouwen aan een duurzame samenleving

Als maatschappelijk betrokken onderneming neemt Van Gelder de verantwoordelijkheid voor de maatschappij serieus. ‘We streven niet alleen naar een duurzaam rendement op ons werk, maar waken ook nauwlettend over de effecten van onze activiteiten op het milieu en op de mensen binnen én buiten de organisatie. Met deze eco-digger werken we veiliger, maar bouwen we bovenal aan een duurzame samenleving.’

Rijdend over geel asfalt: de Maastunnel is weer open!

De renovatie van de Maastunnel was een speciaal project voor Van Gelder. De afgelopen twee jaar hebben we samen met de Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM) gewerkt aan deze monumentale, oudste tunnel van Nederland. Door gebruik te maken van bijzondere materialen gaven we de Maastunnel weer het gevoel van vroeger terug.

De aanleiding voor de renovatie was onder andere het aangetaste beton. Om te gaan voor een betere kwaliteit is gezamenlijk voor een nieuwe fasering gekozen, welke hebben bijgedragen aan een betere samenwerking en continuïteit. Hierdoor werden extra kosten voorkomen. Werken aan zo’n groot project met diverse partijen vraagt om een goede afstemming. En die afstemming is volgens projectleider Van Gelder, Dennis Nederpelt goed verlopen: “Samen hebben we zorgvuldig gewerkt om zo de Maastunnel in ere te herstellen. We kunnen met trots terugkijken op een bijzonder project!”

Van nu naar vroeger

We kunnen er nu bijna niet meer omheen; grijs asfalt. Dat was vroeger wel anders. De Maastunnel bestond namelijk eerder uit gele stenen. De architect van dit project wilde de tunnel graag weer in ere herstellen. Daarom heeft Van Gelder geel asfalt aangebracht. Geel asfalt kom je niet dagelijks tegen waardoor het al behoorlijk bijzonder is. Maar wat het nog mooier maakt is dat er in het asfalt een witte reflecterende steensoort zit. In combinatie met gele LED-verlichting op de wanden zorgt dit voor een constante gele kleur.

Voor het gele asfalt kwam …

Het wat grovere werk. We begonnen namelijk met het verwijderen van de natuursteenbanden en het weghalen van het oude asfalt. Het eerste moest uiterst voorzichtig gebeuren aangezien deze monumentale natuursteenbanden zonder beschadigingen teruggeplaatst moesten worden. Dit was een behoorlijke uitdaging en niet voor iedere stratenmaker weggelegd. Benieuwd welke uitdaging we tegenkwamen? Je leest het in dit verhaal.

Feestelijke opening

Altijd al eens door de Maastunnel willen lopen in plaats van rijden? Daar krijg je zaterdag 5 oktober de gelegenheid voor! Die dag is er een hoop te zien en te doen voor geïnteresseerden. Houd voor het volledige programma de website van de Maastunnel in de gaten.

Al met al hebben we een speciaal en bijzonder project gerealiseerd en kijken we allemaal met een glimlach terug naar het fantastische proces!

Station Colmschate in Deventer officieel geopend

Het vernieuwde station Colmschate in Deventer is nu helemaal compleet! Vorige week werd namelijk het stationsgebied en de nieuwe onderdoorgang van het station officieel geopend. Aansluitend aan dit gebied heeft Van Gelder diverse werkzaamheden uitgevoerd. Om alles artistiek af te ronden werden de laatste stenen gelegd door wethouder Frits Rorink, regiodirecteur NS Joost van der Bij en regiodirecteur ProRail Dorothé Wennekendonk.

Station Colmschate werd al eerder onder handen genomen. Gemeente Deventer wilde graag zorgen voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer. Daarom werd er een tunnel onder het spoor aangelegd. Aangezien de bewoners en bedrijven al een langere periode hinder hebben ondervonden van de werkzaamheden heeft van Gelder in haar aanbieding maximaal ingestoken op de bereikbaarheid en hinderbeleving. Zo hebben we vooraf aan de werkzaamheden het aantal parkeerplaatsen tijdelijk verhoogd met 20%. Mede dankzij deze slimme aanpak hebben wij de opdracht mogen uitvoeren voor de gemeente Deventer.

Nieuwe inrichting

In samenwerking met andere aannemers heeft Van Gelder de omgeving van het Koggeschip ingericht. Het was aan ons de taak om de entree voor de winkels te realiseren en een nieuw parkeerterrein voor de bewoners in te richten. Daarnaast hebben we een klein park aangelegd. Ook hebben we, samen met Van Gelder Verkeerstechniek, de openbare verlichting rondom het Koggeschip vernieuwd. Onze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van grondwerk, riool-, infiltratie- en verhardingswerkzaamheden.

Al met al hebben we samen met de gemeente Deventer gewerkt aan een mooi project en zijn we trots op het eindresultaat!

Wethouder Arjan Klein ontvangt CO2-jaarverslag van Van Gelder

Uit handen van Mink Jaap Ypma, directeur Integrale Projecten van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, ontving wethouder Arjan Klein vandaag het CO2-jaarverslag van Van Gelder. Hiermee wil Van Gelder ook aan de gemeente Elburg laten zien dat het zich inzet voor het klimaat, door duurzame en innovatie toepassingen. Het jaarverslag dat wethouder Klein kreeg uitgereikt is het enige geprinte exemplaar, verder wordt het jaarverslag digitaal verzonden naar relaties en collega’s.

De overhandiging vond plaats voor een van de nieuwe vrachtwagens. Deze vrachtwagens zijn een stuk zuiniger en zorgen dus voor minder CO2-uitstoot. In het CO2-jaarverslag zijn deze vrachtwagens ook te vinden, maar is bijvoorbeeld ook een interview te lezen met onze duurzaamheidscoördinator Niels van der Goot en leggen we uit hoe het CO2-projectplan is toegepast in het project Zamen perceel Noord.

Wethouder Arjan Klein: “Wij vinden het als gemeente Elburg fantastisch dat een toonaangevend bedrijf uit onze gemeente zich inzet voor het klimaat. Het laat zien dat bedrijven goed in staat zijn om verantwoord te ondernemen en rekening houden met onze toekomst. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van overheden, burgers en bedrijven. Ik ga het verslag met interesse lezen en ben benieuwd naar de resultaten.”

Verder komt ook het initiatief Mijn Stad Klimaatbestendig aan bod, verklapt zuinigste rijder Bram Kali zijn geheim en geven we uiteraard flink wat tips. Het CO2-jaarverslag van Van Gelder is hier te lezen.

 

Nieuw certificaat voor de Aannemingsmaatschappij

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is sinds december 2018 de trotse bezitter van het KIWA certificaat Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen. Dit certificaat komt goed van pas bij ons onderhoud aan drukriolering en gemalen, zoals we dat uitvoeren voor de gemeenten Voorst, Brummen, Hattem en Nunspeet (zie de pagina van dit project). Ook van onze nieuwe storingsbus maken we op deze projecten veel gebruik.

Vertrouwd verder

Dankzij dit certificaat en ons materieel kijken we vol vertrouwen naar de toekomst, waarin we ons vakmanschap graag inzetten om een zo groot mogelijk deel van Nederland te blijven voorzien van goed onderhouden (druk)riolering en gemalen!

Coolsingel tijdens Dag van de Bouw open voor publiek!

Op zaterdag 15 juni aanstaande is iedereen welkom om een kijkje achter de schermen te nemen bij de renovatie van de Coolsingel. Normaliter is de bouwplaats niet toegankelijk voor publiek, maar op zaterdag 15 juni van 10:00 tot 16:00 maken we hierop een uitzondering tijdens de Dag van de Bouw. De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong én oud!

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder een grootschalige renovatie uit van de Coolsingel. Dé straat van Rotterdam is nu nog een vierbaans rijweg, maar wordt een verkeersluwe boulevard met monumentale allure. Uiteindelijk blijven er twee rijstroken over en wordt de beschikbare ruimte ingericht met een brede fietsstraat en wandelboulevard. Bij de herinrichting wordt veel gebruik gemaakt van natuursteen. Medio 2021 is het project naar verwachting gereed. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Activiteiten

Tijdens de Dag van de Bouw laat Van Gelder graag zien hoe ver de Coolsingel inmiddels gevorderd is en kun je letterlijk je eigen steentje bijdragen aan het project. Naast het leggen van een stukje natuursteen, is er nog veel meer te zien en te beleven voor jong en oud. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken met een hoogwerker, graven met een mobiele kraan en een kleurwedstrijd.

Projectleider Peter Dekker is de vijftiende ook aanwezig: “We geven op ons terrein alle Van Gelder-bedrijven die hieraan meewerken, een podium en ik nodig iedereen graag uit om op 15 juni verder kennis met ons te maken: met onze kennis en kunde, ons materieel en onze mensen die elke dag klaarstaan om hier iets moois van te maken.”

Dat wil je niet missen!

Kortom: aanstaande zaterdag 15 juni valt er een hoop te zien en te beleven aan de Coolsingel in Rotterdam. Dat wil je niet missen! Volg al het nieuws rond dit evenement via Facebook, zet jezelf op ‘aanwezig’ en nodig je vrienden en familie ook uit!

Innovatieve oplossing voor walsverbod

Bij het aanleggen van nieuw asfalt zijn walsen nodig om de hoge verdichting te realiseren die het asfalt zijn stevigheid geeft. Walsen zijn echter zware machines, die, als ze over bestaand asfalt rijden, daar schade aan toe kunnen brengen. Om dat te voorkomen, hanteert Rijkswaterstaat sinds enkele jaren een walsverbod, waardoor het niet meer toegestaan is om walsen over de bestaande weg naar het werkvak te manoeuvreren. Dit vraagt om tijd- en geldrovende maatregelen van de aannemer.

Ondernemende medewerkers

Medewerkers van Van Gelder hebben daarop de handen ineengeslagen en samen een innovatieve oplossing bedacht én ontwikkeld, die met weinig tijd, moeite en kosten gerealiseerd kan worden. Door speciale banden die om de wals gelegd kunnen worden, wordt het bestaande asfalt beschermd en komt de wals toch zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een ander vervoersmiddel aan op de plek van bestemming. Dat bespaart een hoop tijd, geld én CO2-uitstoot!

Veelbelovend

Een eerste pilot is inmiddels een feit en mag gerust een succes genoemd worden, zoals in de video hieronder is te zien. De komende tijd zal Van Gelder extra energie steken in de verdere ontwikkeling van deze banden, zodat we helemaal klaar zijn voor toekomstige projecten.

Thomas van Aquinostraat (Tilburg) naar volle tevredenheid opgeleverd

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is sinds de zomer van 2018 actief aan en rond de Thomas van Aquinostraat in Tilburg. In opdracht van de gemeente Tilburg werd groot onderhoud uitgevoerd, waarbij tegelijk de gehele wijk een nieuw aanzicht kreeg en de verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid mede werden vergroot middels een nieuw stadspark. Bij de uitvoering is ook gedacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is een drinkwatertappunt van Join the Pipe geïnstalleerd en een social sofa geplaatst om de sociale verbinding in de wijk te stimuleren.

Woensdag 8 mei vond de feestelijke opening plaats in aanwezigheid van wethouder Mario Jacobs. Het feest werd goed bezocht door circa 150 man, onder wie ook een twintigtal kinderen, die dankbaar gebruikmaakten van de aanwezigheid van de ijscoman en de nieuwe speeltoestellen. Rond 16 uur werd het nieuwe park officieel geopend middels de onthulling van de social sofa. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Tongerlose Hoef, die zowel tijdens het feest als tijdens de uitvoering van het project veelvuldig haar faciliteiten aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Zowel de gemeente Tilburg als Van Gelder kijken met een bijzonder positief gevoel terug op de samenwerking bij dit project. Dat blijkt ook uit de zogeheten Past Performance meting, waarbij de opdrachtgever beoordeeld in welke mate de aannemer naar tevredenheid heeft gewerkt op verschillende thema’s. Op dit project is een totaalscore door Van Gelder behaald van maar liefst een 9,4. Volgens commercieel directeur Henk Brouwer van Aannemingsmaatschappij Van Gelder is het zelfs de hoogste score tot nu toe voor een project van deze omvang, en dan ook nog inclusief participatie, ontwerp en uitvoering. Met recht een resultaat om trots op te zijn dus!

Bergentheim klimaatbestendig

In opdracht van de gemeente Hardenberg werkt Van Gelder aan de herinrichting van het Bastingplein in Bergentheim. Onderdeel van dit project is het creëren van waterberging onder het Bastingplein door een fundering van grove stenen (Schots graniet, zie foto). Het water loopt bij een regenbui via de toegepaste Permeoblokken van De Hamer Beton B.V. in deze fundering. Door de ruimte tussen de stenen kan hier water vastgehouden worden, waarna het in de ondergrond kan wegtrekken.

Deze maatregel levert een bijdrage aan klimaatadaptatie in Bergentheim en sluit daarmee naadloos aan op andere duurzaamheidsinitiatieven van Van Gelder, zoals de deelname aan het samenwerkingsverband Mijn Stad Klimaatbestendig.

Ga naar deze website voor meer informatie en ontdek de mogelijkheden om ook uw project klimaatbestendig en toekomstklaar te maken.

Asfalt Productie Tiel (APT) officieel geopend

Op dinsdag 26 maart opende directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom officieel de duurzaamste asfaltinstallatie van Nederland: Asfalt Productie Tiel (APT). Van Gelder deelt deze asfaltproductie met mede-aandeelhouders Ballast Nedam en Boskalis Nederland. Gezamenlijk zijn we er trots op dat de installatie het meest circulaire asfalt van Nederland kan produceren.

35% gasreductie

De nieuw gebouwde installatie is zo ingericht, dat het op een duurzame manier diverse asfaltmengsels kan produceren. Twee productiestromen kunnen gericht en daardoor zeer efficiënt verwarmd worden, waardoor een aanzienlijke energiereductie wordt behaald.

De eerste productiestroom bevat secundair materiaal zoals freesasfalt. Deze stroom wordt in een trommel indirect verwarmd met hete lucht. Dat voorkomt het verbranden van de bitumen, dat nog op het freesasfalt zit. Zo is het mogelijk het materiaal tot een hogere temperatuur te verwarmen dan in een traditionele asfaltinstallatie. De verwarmingslucht wordt opgevangen en opnieuw gebruikt waardoor energie wordt bespaard. Schadelijke stoffen, zoals COx, NOx en SOx, worden direct thermisch na-verbrand, wat de uitstoot enorm verlaagt.

De tweede stroom bevat primaire stoffen zoals zand en steenslag. Omdat de secundaire stoffen met hete lucht worden verwarmd, is het niet nodig om de temperatuur van de primaire stoffen extra te verhogen om de gewenste eindtemperatuur van het asfaltmengsel (primaire en secundaire stroom) te halen. Dat levert een gasbesparing van 35% op met een even hoge CO2-reductie.

60% RZOAB

De eerste asfalttonnen uit de nieuwe installatie liggen inmiddels al op de Nederlandse wegen. Jaarlijks verwacht de Asfalt Productie Tiel zo’n 500.000 ton te gaan produceren. Tijdens de opening, waar zo’n 200 gasten bij aanwezig waren, werd aan iedere genodigde een duurzame (boor)kern meegegeven met eveneens een noviteit op het gebied van asfalt: een nieuw type mengsel van 60% RZOAB.

Met zowel de installatie als het nieuwe type asfaltmengsel speelt de Asfalt Productie Tiel in op een duurzame en innovatieve toekomst. Lees hier alles over het asfalteren van een weg.

Meer informatie over onze asfaltproductie

Student-event op de RijnlandRoute

Valentijnsdag stond bij Van Gelder niet alleen in het teken van de liefde tussen twee personen. Het was ook de perfecte dag om studenten en stagiair(e)s iets te laten proeven van onze liefde voor de vele mooie projecten waaraan elke dag gewerkt wordt. In Leiden was een heus studentenevenement georganiseerd om onder begeleiding de RijnlandRoute te bezoeken. Stagiaire directiesecretaresse Anne van de Streek vertelt hieronder over deze middag.

“De middag begon om 15:00 uur op de werkplaats van Van Gelder. Hier kregen we eerst een rondleiding over het project. Vervolgens brachten we een bezoek aan het informatiecentrum, waar we via een korte presentatie en een film een goed beeld kregen van het project RijnlandRoute.

Uitzicht

Bij het informatiecentrum werd dankbaar gebruik gemaakt van de uitkijktoren, van waaruit je een goed uitzicht had over het hele project.

Om vijf uur gingen we gezamenlijk met de bus naar de Brasserie in Leiderdorp, waar na een korte presentatie iedereen gezellig en onder het genot van een borrel de dag kon bespreken.

Stage?

Volgens studenten Emil Maters en Laurens van Mierlo was het een geslaagde dag. Ze vonden dat het goed geregeld was en ze hebben een duidelijk beeld van Van Gelder en het Rijnlandproject. En reken maar dat ze geïnteresseerd zijn in een stage bij Van Gelder!

Al met al was het een middag die ons nog lang zal bijblijven. Het is tenslotte niet elke dag, dat je de kans krijgt om op zo’n groot project rond te lopen en al je vragen te stellen!”

Van Gelder samen met Mobilis tweede Best presterende bouwproject van 2018

De combinatie Mobilis-Van Gelder werkt vanaf januari 2018 aan de vernieuwing van het buitengebied van het Amstelstation en het uitbreiden van de fietsparkeerkelder. Maandag maakte het project kans om tijdens de zogeheten Bewuste Bouwers Boost door – jawel – Bewuste Bouwers verkozen te worden tot Best presterend bouwproject van 2018. Bewuste Bouwers heeft tot doel om samen te werken aan een beter imago van de bouwsector. De Boost is een jaarlijkse prijsuitreiking en staat dit jaar in het teken van de communicatie voorafgaand, tijdens en na de bouwperiode.

Een 9,1 dankzij de Kerstman

Het tot een minimum beperken van hinder en overlast is natuurlijk bij élk project een speerpunt van ons. Een goede communicatie met bijvoorbeeld omwonenden, of, in dit geval, reizigers en andere betrokkenen, is daarbij onontbeerlijk. Omdat het in het geval van het Amstelstation een bijzonder diverse, en bovendien: anonieme groep mensen betreft die potentieel hinder van het project kan ervaren, zijn er meerdere, verschillende, communicatie-acties ingezet. Zo werd gebruik gemaakt van een app om reizigers die in de buurt waren, te waarschuwen dat er een bepaalde omleidingsroute in werking was gesteld of dat er bijvoorbeeld een bushalte tijdelijk was verplaatst, werd er gebruik gemaakt van kaartjes en spandoeken en als klap op de vuurpijl was daar in december de kerstman om alle reizigers te bedanken voor hun medewerking en begrip en te trakteren op een warm drankje.

Al deze inspanningen werden tijdens de audit van Bewuste Bouwers beloond met een 9.1 en plaatsing in de top 3 projecten die dus kans maken op die felbegeerde titel van ‘Best presterend bouwproject van 2018.’ Als het aan onze ontwerpleider Robert Beumer ligt, krijgen we die prijs in elk geval. “Het is vooral bijzonder hoeveel maatregelen we hebben ingezet om de hinder te beperken en welke inzet iedereen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat echt iedereen op tijd geïnformeerd werd over bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatste bushalte.”

Tijdelijke buitengebruikname

Door het harde werk van de combinatie Mobilis-Van Gelder was het uiteindelijk mogelijk om het station voor fietsers en voetgangers voortdurend bereikbaar te houden. Alleen voor automobilisten en trams werd het station tijdelijk buiten werking gesteld. “Toen is in een periode van slechts twee weken keihard en 24/7 doorgewerkt om de trambaan te verleggen en alle andere werkzaamheden uit te voeren, zodat ook daar de hinder weer zoveel mogelijk beperkt kon worden.” Daar is het projectteam terecht trots op.

Wil je met eigen ogen zien wat er tijdens die tijdelijke buitengebruikname allemaal is gebeurd? Bekijk dan de timelapse die hiervan is gemaakt.

UPDATE: Onze 9,1 was helaas net niet genoeg voor de winst, maar we zijn evengoed trots op onze tweede plaats! Hoe dan ook zullen we er ook in de toekomst alles aan blijven doen om de hinder van onze projecten tot een minimum te beperken. Tijdens de Bewuste Bouwers Boost zijn daar opnieuw mooie handvatten voor gegeven.

Eerste bomen geplant in Tiny Forest Hardenberg

Vanochtend heeft wethouder Gitta Luiten van de gemeente Hardenberg, samen met basisschoolleerlingen uit diezelfde gemeente en afgevaardigden van IVN NatuureducatieWavin en Van Gelder de eerste bomen in het Tiny Forest in park Boesemeer in Hardenberg geplant. Namens Van Gelder, dat samen met Wavin als sponsor optrad, was regiodirecteur Gerhard Weitkamp van de partij en ook hij nam een boom(pje) voor zijn rekening.

“Het idee van de Tiny Forest is dat kinderen spelenderwijs over de natuur kunnen leren”, legt de wethouder uit. Daar hoort ook het bijhouden van de groei bij, vandaar dat er nu dus zulke jonge boompjes zijn geplant. Naast het educatieve doel, zorgt het Tiny Forest ook voor verkoeling op warme dagen, voor meer biodiversiteit en voor waterberging bij zware regenval. “Reden genoeg dus voor Van Gelder om dit duurzame initiatief te sponsoren”, aldus Gerhard.

Dat Van Gelder nu dit project samen met Wavin sponsort, is niet zo verwonderlijk. De twee organisaties hebben al jarenlang een duurzame samenwerking met elkaar. Gerhard: “Dat werkt gewoon altijd heel fijn en de eerdere samenwerkingen hebben ervoor gezorgd dat er nu gezamenlijk geld beschikbaar was om dit te kunnen doen. Hoe mooi is dat?”

Gitta Luiten en Gerhard Weitkamp planten een boom in het Tiny Forest. Foto is gemaakt door Harry Kruiper.

Schoon drinkwater voor iedereen

In opdracht van de gemeente Tilburg werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan de vernieuwing van de Thomas van Aquinostraat. Om de verkeersveiligheid te vergroten, wordt de straat opgeknipt middels de aanleg van een nieuw park, dat Van Gelder ontworpen heeft. Bij een groen park horen natuurlijk ook groene voorzieningen. Daarom kiezen we ervoor om de samenwerking aan te gaan met Join The Pipe en een tappunt voor drinkwater aan te leggen in dit park. En niet zomaar een watertappunt, want een deel van de aanschafprijs wordt gedoneerd aan schoondrinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. Deze bijdrage komt ten goede aan het plaatsen van handpompen en het uitdelen van herbruikbare flessen aan schoolkinderen in Afrika. Dit soort projecten wordt uitgevoerd in verschillende landen, waaronder Tanzania, Kenia, Benin, Burkina Faso, Gambia en Ghana.

Met deze samenwerking vangt Aannemingsmaatschappij Van Gelder drie vliegen in één klap. We gaan verspilling tegen, helpen het milieu en dragen in ontwikkelingslanden bij aan meer toegang tot schoon en veilig drinkwater. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer weten over ons project aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg? Klik hier.

doorEugénie de Kreij Civiel

Duurzaam en circulair groenbeheer langs A6

Rijd je over de A6 bij Lelystad, dan kun je er bijna niet omheen: er staan rijen vol prachtige populieren langs de weg. Die zorgen al jarenlang voor een mooie groene omgeving en een goed leefgebied voor bijvoorbeeld vleermuizen. Natuurlijk worden de bomen ook ouder, en een groot deel van deze populieren staat er al ruim veertig jaar. Die leeftijd maakt ze vatbaarder voor schimmels en parasieten en verhoogt het risico op afsterven of omvallen. Daarom besloot Rijkswaterstaat dat de bomen het beste nu kunnen worden vervangen. Zo wordt het gevaar afgewend voor het een gevaar is, en kan het hout dat de bomen opleveren bovendien nog een tweede leven krijgen, nu het nog van goede kwaliteit is.

Samen met aannemingsmaatschappij Krinkels wordt vanaf maandag 15 oktober gestart met de werkzaamheden om de ruim 7000 populieren te vervangen. Vervangen, ja. Want de bomen worden niet alleen verwijderd, er komen ook nieuwe bomen en struiken voor terug. Die worden gefinancierd door de opbrengst van de houtoogst van de oude populieren. Zo ontstaat er een circulair en duurzaam systeem en worden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het plaatselijke ecosysteem blijft zoveel mogelijk in stand; de vleermuizen behouden hun vlieg- en foerageerroutes, ook tijdens de werkzaamheden. Naast de nieuwe populieren, zal de herbeplanting ook bestaan uit struikgewas en, indien mogelijk (in overleg met plaatselijke imkers), bloeiende planten ten behoeve van honingbijen en andere insecten.

doorEugénie de Kreij Civiel

Bovengemiddelde score voor Bewust Bouwen op Coolsingel

Een 7,4, daar kun je mee thuiskomen. Dat cijfer kreeg het werk aan de Coolsingel in Rotterdam, waar Aannemingsmaatschappij Van Gelder verantwoordelijk voor is. Een bovengemiddelde score en daar zijn we trots op!

Werken aan de Coolsingel is werken aan een icoon op één van de drukste plekken in Rotterdam. Het is dan ook niet meer dan normaal dat omgevingsbewustzijn en vakmanschap daar hand in hand gaan. Het werken volgens de richtlijnen van Bewuste Bouwers is daar een logisch gevolg van.

Zowel de gemeente Rotterdam als Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben bij de audit van Bewuste Bouwers bovendien een Goed Voorbeeld laten zien. De gemeente Rotterdam deed dat op het gebied van de sociale interactie met de omgeving en Van Gelder door het opstellen en naleven van de vijf Gouden Omgevingsregels voor het personeel.

Dit onderstreept het belang van een goede samenwerking met de omgeving, de klant en onze vakmensen. Want alleen samen maak je een werk aan de Coolsingel tot een succes.

Meer informatie over het project vind je hier.

doorEugénie de Kreij Civiel

Duurzame deklagen op A1 en A28

CO2-reductie is een punt dat bij Van Gelder hoog op de agenda staat. Omdat we met betrekking tot duurzaamheid een zo laag mogelijke impact op het milieu willen hebben. Het project Zamen perceel Noord is daar een mooi voorbeeld van. Bij het asfalteren van de A1 en A28 is en wordt er gebruik gemaakt van duurzame deklagen, die zorgen voor minder CO2-uitstoot.

Gerecycled asfalt en kunststof

Dit asfalt wordt geproduceerd met de helft aan oude deklaag als grondstof. Vijftig procent gerecycled asfalt dus. Daarnaast zitten er in dit asfaltmengsel gemodificeerde bitumen. Er wordt dan een soort kunststof toegevoegd aan de bitumen, waardoor je minder normale bitumen nodig hebt per ton asfalt. Uiteraard moet die kunststof ook gefabriceerd worden, maar de CO2-uitstoot die daarvoor nodig is, is een stuk minder dan bij de normale bitumen.

Reductie

Dat allemaal samen levert een reductie van 185,7 ton CO2 (14,26%) op en een reductie (18.1%) in MKI (Milieu Kosten Indicator) op het project. Dit alles draagt bij aan onze doelstellingen op het gebied van CO2-reductie (in 2020 ten minste 20% reductie t.o.v. het jaar 2010) en ook aan die van opdrachtgever Rijkswaterstaat (In 2020 ten minste 30% reductie t.o.v. het jaar 2009 én energieneutraal en circulair werken).

doorEugénie de Kreij Civiel

Herinrichting Splitting Drachten afgerond

De Splitting in Drachten is klaar! Dat wordt gevierd op 28 september. Georganiseerd door de gemeente Smallingerland. Tegelijkertijd is ook de feestelijke opening van het nieuwe busstation van het Knobelsdorffplein. Twee projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door de provincie Fryslân.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft de Splitting in het afgelopen jaar volledig gereconstrueerd. Het is één van de grote doorgaande wegen in Drachten en één van de routes naar het ziekenhuis. Van Gelder heeft dit werk aangenomen op basis van EMVI, waarbij de kwaliteitsscore de doorslag gaf.

Een aantal elementen in het plan:

 • Aanleg bypass, waardoor verkeer de Splitting kon blijven gebruiken. Vooral belangrijk voor ambulances die deze route richting  het ziekenhuis gebruiken. Bovendien staat de Splitting bekend als de drukste busroute van Friesland.
 • Tijdelijke parkeerplaats bewoners.
 • Vlogs gedurende de looptijd van het werk.

Permavoid-kratten

Ondergronds is het oude, gemengde rioleringsstelsel vervangen door een gescheiden stelsel van een hemelwaterriool en een vuilwaterriool. Een bijzonder element dat ook buiten het zicht blijft, zijn de Permavoid-kratten. Die kratten zijn aangebracht onder een groot deel van de fietspaden.

Deze kratten zorgen voor een tweede maaiveld onder het fietspad, doordat er ruimte onder blijft. Daardoor kunnen de bomen die langs het fietspad staan goed hun wortels kwijt. Voor die wortels is het belangrijk om zuurstof te krijgen. Iedereen kent wel de wegen die door de wortels van bomen behoorlijk ongelijk zijn geworden. Dat zal met dit fietspad niet gebeuren. Deze kratten hebben dus zowel voor de bomen als voor de wegen een positieve invloed.

Veiligheid

Bovengronds zijn de veranderingen veel zichtbaarder. De weg is nu uitgevoerd in beton een heeft aan beide zijden vrijliggende fietspaden in twee richtingen. Terwijl fietsers voorheen gebruik maakten van de fietssuggestiestroken op de brede rijbaan. En er zijn nogal wat fietsers die langs de Splitting rijden. Naast een ROC is er ook een middelbare school gevestigd aan de Splitting. In totaal zijn er ongeveer 4500 scholieren en studenten. De veiligheid is met de nieuw aangelegde fietspaden flink verbeterd.

doorEugénie de Kreij Civiel

Schipholweg Haarlem voorzien van stil asfalt

Als onderdeel van de Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) is de Schipholweg in Haarlem door Aannemingsmaatschappij Van Gelder voorzien van een geluidsreducerende asfaltlaag Deciville.

Vakmanschap: twee dagen heen, twee dagen terug

In vier dagen tijd is het groot onderhoud verricht aan de Schipholweg. Dinsdagochtend is er begonnen met het schoonmaken van de kanten en het frezen van de belijning. Daarna is het grote frezen gedaan en vervolgens is de laag Deciville aangebracht. Op woensdag zijn de markering, de lussen en scheidingsbanden aangebracht. Na het inregelen van de verkeersregelinstallatie kon de weg weer open.

 

Hetzelfde kunstje dat op dinsdag en woensdag richting de stad is gedaan, is herhaald op donderdag en vrijdag, maar dan in de omgekeerde richting. Een knap staaltje vakmanschap.

Regisserende gemeente

Zoals gezegd zijn de werkzaamheden onderdeel van de ROGO met de gemeente Haarlem. Meer informatie over die speciale overeenkomst, met de gemeente als regisseur, vind je hier.

doorEugénie de Kreij Civiel

Van Gelder werkt aan monumentale Maastunnel: natuursteenbanden en geel asfalt

Grote kans dat je het op social media of ergens anders al gelezen hebt: Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkt in Rotterdam aan de Maastunnel. En dat is best een speciaal project. Hoogste tijd dus om daar op onze eigen website ook aandacht aan te besteden. De aangewezen persoon daarvoor is projectleider Peter Dekker van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, die vlak nadat hij bij Van Gelder kwam werken al verantwoordelijk werd voor dit project. “Dat was in mei 2016. Toen zijn we al begonnen met het maken van proefstukken, de voorbereidingen en uiteindelijk zijn we in juli 2017 buiten begonnen.” Allemaal in opdracht van de Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM).

“Niet voor iedere stratenmaker weggelegd”

Allereerst moest er gesloopt worden, maar dan wel slopen met beleid. De Maastunnel is immers een monument en de oudste tunnel van Nederland (uit 1942). “Vooral het verwijderen van de monumentale natuursteenbanden was een flinke opgave”, zegt Peter. “Die moesten er namelijk heel uit, zonder beschadigingen, want ze moesten er ook weer heel in.”

Niet alleen het verwijderen van de natuursteenbanden was een grote klus, ook het behandelen voor terugplaatsing nam aardig wat tijd in beslag. “Op het zicht zagen ze er heel mooi uit, maar toen we ze eruit hadden gehaald bleek het gedeelte dat onder het asfalt zat heel grof en ongelijk te zijn. Dat maakte het terugplaatsen dan ook een lastige klus. Werk dat niet voor iedere stratenmaker is weggelegd”, aldus Peter.

Geel, net als vroeger

Nog even terug naar het slopen. Naast het verwijderen van de natuursteenbanden moest ook het asfalt worden weggehaald. Daarna werd er begonnen met het voorbehandelen van het betonoppervlak en het aanbrengen van een vloeistofdicht membraan. Vervolgens werden de natuursteenbanden teruggeplaatst en kon er begonnen worden met het asfalteren. Maar geen gewoon asfalt, nee, geel asfalt.

Waarom geel? Omdat de Maastunnel vroeger ook vol lag met gele stenen en de architect de tunnel graag weer in ere wil herstellen. “Nou is dat aanbrengen van geel asfalt op zichzelf niet heel bijzonder”, vindt Peter. “Maar wat het wel bijzonder maakt is dat in dat asfalt een witte reflecterende steensoort zit die, in combinatie met gele LED-verlichting op de wanden, zorgt voor de constante gele kleur.”

Nu van Zuid naar Noord

Nu vraag je je als lezer misschien af: maar dat asfalt is van zichzelf toch al geel? Op die vraag heeft Peter natuurlijk wel een antwoord. “De gele kleurstof van het asfalt zit in bitumen, maar die bitumen worden er door het verkeer eigenlijk afgereden. Dus zal het geel langzaam maar zeker vervagen. Door de reflecterende steensoort en de LED-lampen zorgen we ervoor dat de gele kleur altijd blijft.”

De werkzaamheden in de ene buis van de tunnel, die van Noord naar Zuid, zijn klaar. Vanaf de bouwvak is de tweede buis, die van Zuid naar Noord, aan de beurt. “En dan is het de bedoeling dat we volgend jaar juli klaar zijn”, zegt Peter. “Je werkt constant in en aan een monument, alles moet met beleid gebeuren, het is gewoon een hele mooie klus.”

doorEugénie de Kreij Civiel

Amsterdam kiest Van Gelder voor duurzame bestrating

Betonnen bestrating met een hoog percentage gerecycled materiaal. Daar heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder, in samenwerking met Struyk Verwo Infra, punten mee gescoord bij de gemeente Amsterdam. Sterker nog, daarmee heeft Van Gelder de aanbesteding (op beste prijs-kwaliteitverhouding) voor de herinrichting van de Comeniusstraat-Oost gewonnen.

Betonketen

De aanbesteding werd gewonnen op basis van criteria die voortvloeien uit principes van de Betonketen. Dat is een duurzaamheidsnetwerk waar de gemeente Amsterdam en Van Gelder al vanaf het begin deel van uitmaken. De Betonketen heeft als doel om bij civiele projecten betonmaterialen te verduurzamen. Waarom? Omdat beton als bouwmateriaal één van de grotere milieubelasters is, door de grote hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de productie van nieuw beton.

Belangrijk bij de aanbesteding van de Comeniusstraat-Oost was dan ook om betonnen bestratingsmaterialen aan te bieden met een zo laag mogelijke milieu-impact (MKI-waarde). Dat is dus gelukt. Van Gelder is blij met de nieuwe opdracht en zal de komende maanden met gepaste trots een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de stad Amsterdam.

doorEugénie de Kreij Civiel

Van Gelder neemt W. van den Heuvel en Zoon Infra over

Van Gelder Groep heeft op 25 juli 2018 het bedrijf W. van den Heuvel en Zoon Infra uit Rhoon overgenomen. Van den Heuvel Infra is gespecialiseerd in werkzaamheden op het gebied van Lightrail. Hierbij gaat het voornamelijk om het realiseren, vervangen en onderhouden van tram- en metrospoor. De overname stelt Van Gelder in staat om nog beter in te spelen op het aannemen en realiseren van grote binnenstedelijke projecten.

W. van den Heuvel en Zoon Infra is opgericht in 1956 als transportbedrijf voor wegenbouwmaterialen, en is sinds de jaren zeventig steeds meer gespecialiseerd in een civieltechnische partner met een breed scala aan werkzaamheden. Vanaf 2005 is
Van den Heuvel Infra zich ook gaan richten op Lightrail en is het uitgegroeid tot een toonaangevende en betrouwbare partner op de markt van de binnenstedelijke railinfra. In 2017 heeft het bedrijf een omzet gerealiseerd van ca.19 miljoen euro, met een vast personeelsbestand van 20 fte.

Van den Heuvel Infra blijft opereren als zelfstandig bedrijf, met de heer Don Hensen als bedrijfsleider. De heer Hensen is sinds 2006 al werkzaam bij Van den Heuvel Infra en een vertrouwd gezicht bij opdrachtgevers. De medewerkers van Van den Heuvel Infra en van Van Gelder zijn inmiddels geïnformeerd over de overname. Samen gaan we ‘vertrouwd verder’ de toekomst in.

 

 

 

 

 

Toast op de overname. Namens Van Gelder: Henk Jan van der Veer, Leendert Ripping en Gert Veenhof. Namens W. van den Heuvel & zoon Infra: Peter Commissaris en Don Hensen.

Noord/Zuidlijn open: stationssystemen op orde dankzij Van Gelder

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam is officieel geopend en Van Gelder Verkeerstechniek heeft daar ook haar steentje aan bijgedragen. Niet aan die opening, maar wel aan de realisatie van nieuwe stationssystemen voor de zeven metrostations. Alles om de reiziger van de juiste informatie- en communicatie te voorzien.

Van Gelder Verkeerstechniek was (in opdracht van Siemens) verantwoordelijk voor het monteren en aanleggen van de apparatuur en bekabeling. En daarnaast ook voor de uitbreiding en vervanging van de diverse installaties op de 33 bestaande stations en het datacenter van GVB.

De volgende stationssystemen heeft Van Gelder Verkeerstechniek vervangen, geplaatst en in werking gesteld, inclusief werkzaamheden aan het bestaande metronet:

 • Omroepinstallaties
 • Cameratoezicht
 • Intercom (contact met meldkamer)
 • Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)
 • Netwerkwerkverbindingen

Wij hopen uiteraard dat dit alles zal bijdragen aan een goede reiservaring van Noord naar Zuid, en weer terug. Meer informatie over dit project kun je hier vinden.

 

Integraal project 

Ook Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken zijn indirect betrokken geweest bij de bouw van de Noord/Zuidlijn. Maar dan hebben we het over de ‘bovengrondse’ bouwactiviteiten. Want ook boven de Noord/Zuidlijn ging er namelijk flink wat op de schop en in het project Rode Loper is eigenlijk het hele tracé van de nieuwe metrolijn op orde gemaakt.

De Aannemingsmaatschappij was daarin verantwoordelijk voor de Ferdinand Bolstraat, het Rokin en de Munt. Daarbij ging het om het aanpassen van de ondergrondse infra (leidingen voor gas, drink- en afvalwater en kabels voor elektra) en om een complete vernieuwing van de maaiveldinrichting (straatwerk, openbare verlichting, trambaan en –station). Het kabels en leidingenwerk werd door Van Gelder KLM gedaan, de openbare verlichting door Van Gelder Verkeerstechniek.

Hier lees je wat Van Gelder in de Ferdinand Bolstraat allemaal heeft gedaan.

En in ons jaarverslag staat ook nog een mooi artikel over het project Rode Loper. ‘Werken in het centrum van Amsterdam, complexer kan bijna niet’.

Van Gelder en De Jong Zuurmond tekent tienjarig gebiedscontract

De provincie Noord-Holland heeft het gebiedscontract Noord-Holland Zuid gegund aan de combinatie Mobilis, Van Gelder en De Jong Zuurmond.

De combinatie richt zich in dit gebiedscontract op het onderhoud van de weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties, gladheidsbestrijding, incidentenmanagement, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en de vaarwegen de Ringvaart en de Amstel. Het contract heeft een looptijd van tien jaar. Vanuit Van Gelder zijn de Aannemingsmaatschappij en Van Gelder Verkeerstechniek betrokken bij de werkzaamheden.

Beheer en onderhoud

Het gebied betreft de Haarlemmermeer en strekt zich uit via Schiphol naar Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De provincie Noord-Holland ontwikkelt zich van een activiteit gestuurde organisatie, naar een organisatie waarbij steeds meer de rol van regisseur wordt gekozen. Het beheer en onderhoud wordt effectiever en efficiënter uitgevoerd door marktpartijen het werk op tactisch en operationeel niveau te laten uitvoeren. Daarbij draagt de combinatie de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het gebied.

De combinatie heeft een aanbieding gemaakt, waarbij de opdrachtgever onze invulling van samenwerking, transitie en duurzaamheid hoog heeft gewaardeerd. Samen met de prijs leverde dit voor de combinatie de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op. Wij zijn daar enorm trots op!

Gemeente Leiden gaat met hulp van Van Gelder biobased en circulair

Een duurzaam (energie) beleid hebben is één, maar een duurzaam beleid uitvoeren is twee. Bij de herinrichting van de Maresingel en de Rijnsburgersingel wordt dit door de gemeente Leiden concreet gemaakt met het toepassen van materialen die biobased zijn en passen bij een bio- en circulaire economie. Aannemingsmaatschappij Van Gelder past bij de herinrichting twee bijzondere asfaltmengsels toe.

De gemeente Leiden heeft bij de uitvraag voor deze aanbesteding de marktpartijen uitgedaagd te komen met duurzame producten. Dit past ook uitstekend in het nieuwe beleidsakkoord 2018 – 2022, waarbij het thema is: ‘Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden’. De stad wordt stapje voor stapje ‘klimaatneutraal’ gemaakt, waarbij de ambitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn!

Enorme CO2-reductie

Van Gelder heeft in samenwerking met bitumenspecialist ESHA een zogenaamde biobased bitumen ontwikkeld, waarbij een deel van de bitumen (fossiele brandstof, aardolie), maar liefst 26%, is vervangen door natuurlijke oliën. Dit wordt zowel toegepast in de onderlagen als in de deklaag van steenmastiekasfalt. Daarnaast wordt er in de onderlagen van de asfaltconstructie het zogenaamde Circufalt toegepast, waarbij er voor 98% gebruik wordt gemaakt van secundaire bouwstoffen. Kortom voor de productie van circa 3.000 ton asfalt, hoeven er bijna 2.900 ton primaire grondstoffen niet worden ontgrond.

Een enorme bijdrage aan de CO2-reductie en een bijdrage aan de nationale en internationale afspraken over klimaat en duurzaamheid, zoals vastgelegd in het Verdrag van Parijs.

Meer weten over de herinrichting van de Maresingel en Rijnsburgersingel? Kijk dan op onze projectenpagina.

doorEugénie de Kreij Civiel

Een vliegende start voor de reconstructie van de N213

Vijf PSSU-dagen en het uitspreken van ambities. Beter kan een project eigenlijk niet beginnen. Althans, dat is wel de ervaring van alle betrokkenen rondom de reconstructie van de N213. Er werd kennisgemaakt, er worden zorgen gedeeld en er werd vertrouwen gekweekt. Kortom, een vliegende start.

PSSU-dagen zijn ProjectSamenwerkingStartUp-dagen. Vanuit het EMVI-plan voor dit project was de insteek om al in de opstartfase veel aandacht te schenken aan de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In dit geval de samenwerking tussen het Integraal Projectmanagementteam (IPM-team) van de provincie Zuid-Holland en de combinatie VoGel: Aannemingsmaatschappij Van Gelder en VOBI Beton- en waterbouw.

In de vijf dagen, elk met een andere insteek, leerden opdrachtgever en –nemer wederzijdse begrip te tonen en dezelfde taal te spreken. Om zo, al voor de echte start van het project, op één lijn te zitten. Op de vijfde en dus laatste PSSU-dag werd door alle partijen onderstaande ambitie getekend.

Alle inhoudelijke informatie over het project vind je hier.

 

doorEugénie de Kreij Civiel

Dubbele besparing in Zwartsluis

Het centrum van Zwartsluis is een stukje duurzamer geworden, met dank aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek. In opdracht van de gemeente Zwartewaterland zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals aan de riolering, de parkeergelegenheid en de herinrichting van de openbare ruimte.

Wat daar duurzaam aan is? Nou de oude verlichting in het centrum is vervangen voor twintig nieuwe lichtmasten met LED-armaturen. Die lichtmasten hebben een passende ‘klassieke’ uitstraling en leveren een dubbele besparing op. De LED-verlichting levert namelijk zo’n 40% energiebesparing op en circa 45% aan besparing op onderhoudskosten.

Een mooi project waarbij Van Gelder via de integrale samenwerking een bijdrage heeft kunnen leveren aan de verduurzaming van de gemeente Zwartewaterland. Op 17 juli wordt het project officieel afgerond door wethouder Gerrit Knol.

Een perfect voorbeeld van integrale samenwerking

Wat doe je als je als Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkzaamheden uit moet voeren waarbij er een buitendienststelling van het spoor nodig is? Van Gelder Rail inschakelen natuurlijk! Dat is ook precies wat de Aannemingsmaatschappij heeft gedaan voor de onderhoudswerkzaamheden aan geluidschermen langs de A16.

Die werkzaamheden vonden afgelopen weekend plaats en daarbij werd er ook gewerkt boven het spoor in Zwijndrecht. Van Gelder Rail heeft voor de noodzakelijke werkzaamheden met betrekking tot spoorveiligheid gezorgd en ook voor de benodigde aardingen. Een mooie samenwerking waarbij gebruik is gemaakt van de kennis en kunde binnen de Van Gelder Groep. Met de complimenten van Rijkswaterstaat.

 

Oppassen voor Niet Gesprongen Explosieven

Veilig werken. Dan denk je bijvoorbeeld aan het gebruik van de juiste PBM’s of het nemen van verkeersmaatregelen, maar soms komen er bij veilig werken ook bijzondere zaken om de hoek kijken. Zoals bij het asfalteren van de toegangswegen en rolbanen bij het militair luchtvaartterrein in Deelen en de legerplaats in Oldebroek. Daar moeten de collega’s van Aannemingsmaatschappij Van Gelder namelijk rekening houden met Niet Gesprongen Explosieven (NGE).

Frezen kan leiden tot explosies

Zowel in Deelen als in Oldebroek is er tijdens de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebombardeerd en op beide locaties kan het dus zo zijn dat er nog bommen in de grond liggen die niet zijn afgegaan. Met name het doen van grondig onderzoek voorafgaand aan het frezen en asfalteren is noodzakelijk om veilig te kunnen werken op dit project. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de trillingen die worden veroorzaakt door het frezen en asfalteren, ertoe kunnen leiden dat niet gesprongen explosieven, van tot wel vier meter diep, alsnog exploderen.

Naast het doen van onderzoeken zijn de werkzaamheden deels aangepast: in plaats van asfalteren wordt er gewerkt met emulsieasfaltbeton (EAB). Bij het vervangen van het asfalt, dat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt gedaan, wordt er ook gebruik gemaakt van sealen.

Voor de veiligheid doet de Aannemingsmaatschappij dus NGE-onderzoeken, maar werken ze ook met OCE (Opsporen Conventionele Explosieven)-deskundigen en wordt er gegraven met beveiligde kranen.

Ter info: omdat er op militair terrein wordt gewerkt mogen er geen foto’s worden gemaakt.

doorEugénie de Kreij Civiel

Europese subsidie voor groen strooizout

Het duurt waarschijnlijk nog wel even, maar mocht er weer gladheid optreden dan wordt er in Noord-Holland getest met ‘groen strooizout’, gemaakt van sap uit bermgras. De provincie Noord-Holland heeft voor dat initiatief namelijk een Europese subsidie van 2,2 miljoen euro gekregen. Een initiatief waar Van Gelder vanaf het begin als partner bij betrokken is geweest en ook een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

Met de subsidie kan de provincie bij gladheid gaan proefdraaien op de N504 bij Alkmaar. Maar wat is dat groen strooizout nou precies? Grass2Grit (die naam heeft het gekregen) is een dooimiddel dat gemaakt wordt van het sap van bermgras en dus een groen alternatief is voor strooizout. Want het is milieuvriendelijker en ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “We zijn erg blij dat het project deze subsidie heeft gekregen. In het bijzonder omdat het daarmee ook een mooie waardering is voor de provinciemedewerker die dit innovatieve concept heeft bedacht. Het laat zien dat Europa warm loopt voor groene en circulaire innovaties. We kunnen nu uitgebreid gaan testen en we hopen uiteraard dat we dit strooizout straks overal kunnen gebruiken.” 

Toeval

Het idee van gladheidsbestrijding met grassap komt van Hillebrand Breuker, beleidsadviseur bij de provincie Noord-Holland. “Bij toeval ontdekte ik dat het sap uit het gras behoorlijk zout is. Ik dacht: daar moet ik wat mee.” Er werd door TNO, Tauw, TU Delft en Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het grassap.

De conclusie was dat het als middel voor gladheidsbestrijding bruikbaar is. Inmiddels heeft een aantal enthousiaste partners zich bij het project aangesloten waardoor het idee in de praktijk kan worden gebracht.

Basisscholieren krijgen voorproefje op Dag van de Bouw

Groep 7 van basisschool Sint Jozef mocht vandaag samen met Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Friesland, mee lunchen met alle bouwvakkers op de bouwplaats in Lemmer. Die lunch vond plaats nadat ze verschillende locaties langs de N359 hadden bezocht.

Daar kwamen ze meer te weten over de werkzaamheden aan de provinciale weg. Op zaterdag 2 juni, tijdens de Dag van de Bouw, is de bouwplaats open voor iedereen.

Samen met Van Gelder werkt de provincie Friesland aan de weg (de N359) door Lemmer. Wat gebeurt daar precies? En waarom gebeurt dat? De provincie Friesland is de opdrachtgever, maar wat doet een provincie eigenlijk? En wat doen wij als aannemer nou precies? Zo’n 170 kinderen van drie verschillende Lemster basisscholen kregen vandaag antwoord op deze – én nog veel meer – vragen.

Bouwplaats open

Ben je zelf ook nieuwsgierig naar het antwoord op bovenstaande vragen? Stap dan zaterdag 2 juni op de fiets en bezoek verschillende locaties langs de weg. Of stap in één van de treintjes, en laat u langs de locaties rijden.

Meer weten over de werkzaamheden in Lemmer? Kijk dan hier.

Van Gelder legt waterberging aan naast Het Kasteel

Geen wateroverlast meer, schoon water om kunstgras te besproeien en een waterspeelplein voor kinderen. De aanleg van een nieuw waterbergingssysteem in combinatie met een filtersysteem moet daar voor zorgen. Dat alles wordt door Aannemingsmaatschappij Van Gelder gerealiseerd naast Het Kasteel, het voetbalstadion van Sparta Rotterdam.

Bij Sparta wachten ze met smart op dat nieuwe systeem, want op die manier kunnen ze met het gezuiverde regenwater hun kunstgrasveld besproeien. Nu moet dat nog met water uit de kraan. Kunstgras besproeien met “gewoon” grondwater kan nou eenmaal niet: “omdat daar ijzer in zit heb je binnen de kortste keren een bruin veld”, zei Koen Zuurbier van KWR, specialist in de ondergrondse opslag van zoet water, vorige week in het AD.

 

Arnold Wildekamp, projectleider van Van Gelder, legt uit hoe het nieuwe systeem werkt. “We brengen dus een ondergronds waterbergingssysteem aan, waarin 1400 kuub regenwater opgevangen kan worden. Die berging bestaat uit speciale kratjes die zijn ingepakt in waterdichte folie. Het water gaat vervolgens via een leiding naar het filtersysteem. Dat is eigenlijk een grote bak met planten waarin het water op natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Dat gezuiverde water wordt vervolgens weer dertig meter onder de grond gepompt en het zoete water komt dan na geruime tijd vanzelf weer naar boven. Dat water kan vervolgens gebruikt worden.”

 

Bekijk om een goed beeld te krijgen van het hele systeem ook deze presentatie.

Omdat het plein in het Spartapark toch op de schop gaat is er ook meteen gekozen voor een andere bovengrondse inrichting. De twee betonnen sportvelden die er nu liggen worden vervangen door een Cruyff Court, dat bovenop het waterbergingssysteem komt. Bij de pompinstallatie die op de filterbak is aangesloten komt een hendel om water af te tappen. Het water loopt via geultjes weer terug naar de filter. Op die manier ontstaat er een waterspeelplein.

Op 20 juni is er een feestelijke opening en wordt het nieuwe systeem in Spangen in gebruik genomen.

doorEugénie de Kreij Civiel

Windesheimstudenten op de step langs project Epe-Heerde

Een beetje warm, maar dat mocht de pret niet drukken vandaag. In totaal tachtig eerstejaarsstudenten van de hbo-opleiding Civiele Techniek van Windesheim bezochten het project N794 Epe – Heerde. ’s Ochtends een groep van veertig leerlingen en ’s middags de andere groep van veertig. Voor allemaal een eerste kennismaking met een aannemer.

In partycentrum de Keet van Heerde kregen alle studenten tekst en uitleg over het werken bij een aannemer. Wat kun je bij Van Gelder bijvoorbeeld allemaal worden als je deze hbo-studie hebt afgerond? Uiteraard werd er stilgestaan bij het project zelf, een zeer divers project en de leerlingen kregen een aanbestedingschallenge voorgeschoteld. Daarin mogen ze zelf gaan rekenen, tekenen en bedenken wat handig is als het gaat om bijvoorbeeld bereikbaarheid tijdens werkzaamheden.

Zo’n aanbesteding heb je natuurlijk niet zomaar even gemaakt, dus ook de studenten hebben een bepaalde periode om deze gereed te krijgen. Vervolgens zal een beoordelingscommissie naar alle plannen kijken en een winnaar uitroepen.

Na de presentaties en uitleg was het tijd om naar buiten te gaan om de herinrichting van de N794 zelf te bewonderen. Dat deed iedereen op de step. Een mooie manier om te kijken naar het stuk dat al gerealiseerd is en daar waar nu de werkzaamheden plaatsvinden. Al met al een geslaagde dag met alleen maar enthousiaste en blije gezichten.

Lees hier meer over het project N794 Epe – Heerde.

Van Gelder wint aanbesteding voor project in Leiden

Het beste plan van aanpak en de laagste ingediende prijs, daarmee heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder verzekerd van een nieuw project in Leiden. De Aannemingsmaatschappij wordt verantwoordelijk voor de herinrichting van de Maresingel en een deel van de Rijnsburgersingel.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is momenteel al actief in Leiden, de herinrichting van de Lammermarkt bevindt zich in de afrondende fase. Volgende maand wordt er dan begonnen aan de herinrichting van de Maresingel en een deel van de Rijnsburgersingel. Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. De weg wordt versmald en de maximumsnelheid gaat naar 30 kilometer per uur.

 

Door het versmallen van de rijbaan ontstaat er ruimte en die wordt benut om de sfeer en de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Bij de herinrichting wordt ook extra aandacht besteed aan de waterhuishouding, ofwel: hoe kan regenwater goed afgevoerd worden.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden dit jaar worden afgerond. Streefdatum is 3 oktober 2018, wanneer het Leidens ontzet, een feestdag in Leiden, plaatsvindt.

Meer informatie over de plannen? Klik dan hier.

doorEugénie de Kreij Civiel

Rijkswaterstaat tevreden over van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder blijft ook in 2019 verantwoordelijk voor het onderhoud aan de A6, A27 en N50. Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft het prestatiecontract voor Midden-Nederland, district Noord, opnieuw met een jaar verlengd.

Rijkswaterstaat en Van Gelder zijn in 2014 een vijfjarig contract aangegaan. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om na het derde en vierde jaar het contract stop te zetten. Dat is niet het geval, want de samenwerking loopt uitstekend, zo blijkt ook uit prestatiemetingen. Zo’n prestatiemeting wordt elk kwartaal uitgevoerd en Van Gelder scoort daarop gemiddeld een 8,8. Aanvullend is een verlengingsmeting uitgevoerd, daarop scoort Van Gelder ruim boven de C, op een schaal van A tot en met D, waarbij D de hoogst te behalen score is. Dit alles maakt dat Rijkswaterstaat heeft besloten ook het vijfde uitvoeringsjaar door Van Gelder te laten uitvoeren.

Zoals gezegd voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder sinds 1 januari 2015 het onderhoud uit aan de A6/A27 en N50 uit voor Rijkswaterstaat. Dat doet ze samen met Krinkels. De combinatie is verantwoordelijk voor het repareren van verlichting, het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden, onderhoud van verzorgingsplaatsen, maaien van bermen en ondersteuning en oplossen van calamiteiten.

Meer informatie over dit project? Lees hier verder.

Foto: Maarten Reinking namens Rijkswaterstaat en Mink Jaap Ypma, directeur integrale projecten Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Van Gelder eerste aannemer met eigen Geo Data Service

Vooruitstrevend zijn en werken met innovaties. Dat vinden we belangrijk bij Van Gelder en daarom presenteren we met trots: Van Gelder Geo Data Service. Daarmee zijn we de eerste aannemer met een eigen Geo Data Service.

Wij zijn data!

Het Van Gelder Geo Data Service verzamelt, analyseert en verwerkt data door innovatieve technieken te gebruiken. Bij elk project is heel veel data te halen en met die data kunnen wij vervolgens realistische en werkbare 3D-modellen maken. Om over alle benodigde data te beschikken maken we gebruik van verschillende hightech apparatuur. Die apparatuur zorgt ervoor dat het verzamelen van data sneller, efficiënter, veiliger en nauwkeuriger gaat dan op de traditionele wijze.

 

Neem bijvoorbeeld het inmeten van een moeilijk toegankelijk of verontreinigd terrein. Dat kan, als je het op traditionele wijze doet, een lastige klus zijn. Maar met het gebruik van onze drone is het dat niet. Met die drone leggen we de bestaande situatie vast op film en in combinatie met slimme software kunnen we dan een 3D-model maken van uw projecten.

Of wat te denken van een kleine bestuurbare inspectieboot waarmee we heel gemakkelijk duikers, damwanden en bruggen mee kunt inspecteren? Of een laserscanner en een wegdekscanner waarmee we, zonder verkeershinder, wegen kunnen (in)meten.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze innovatieve technieken, neemt u dan contact op met onze 3D-ontwerper/maatvoerder Bjorn Wunderink: of 0610740548.

doorEugénie de Kreij Civiel

Nieuwe Ferdinand Bolstraat officieel geopend

Feest was het afgelopen vrijdag en zaterdag in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Na jarenlange werkzaamheden werd de vernieuwde straat officieel geopend. Dat werd gedaan op het Marie Heinekenplein, door Pieter Litjes, wethouder verkeer en vervoer en Paul Slettenhaar, wethouder dagelijks bestuur stadsdeel Zuid, samen met een bewoner en een ondernemer.

Van Gelder was, als trotse aannemer, uiteraard ook aanwezig met een afvaardiging. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam, van maart 2016 tot oktober 2017, gezamenlijk de gehele Ferdinand Bolstraat vernieuwd. Alle kabels en leidingen zijn vervangen, er is nieuw straatwerk gekomen, nieuwe wegen en boomkratjes ten behoeve van de nieuwe bomen.

Als klap op de vuurpijl heeft Van Gelder ook gezorgd voor een nieuwe tramhalte en tramspoor. Daardoor kon er afgelopen zomer voor het eerst in veertien jaar weer een tram door de Ferdinand Bolstraat rijden. Dat werd vrijdag nog maar eens gevierd door met een historische GVB-tram (de 464) van de Olympiaweg/Stadionweg naar het Marie Heinekenplein te rijden.

 

De werkzaamheden werden allemaal uitgevoerd op het dak van de Noord/Zuidlijn, die voordat wij aan de slag gingen daar is aangelegd. De vernieuwing van de Ferdinand Bolstraat maakte deel uit van het project Rode Loper. Tegelijkertijd met de Ferdinand Bolstraat heeft Van Gelder ook het Rokin aangepakt en voorzien van natuursteen.

Van Gelder en Mobilis geven omgeving Amstelstation nieuw gezicht

Het Amstelstation in Amsterdam en de omgeving worden vernieuwd. En vooral voor die omgeving zijn Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (Van Gelder KLM) verantwoordelijk. In de combinatie met Mobilis wordt, in opdracht van de gemeente Amsterdam en ProRail, vooral het buitengebied van het station aangepakt.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is verantwoordelijk voor de civiele infrastructuur, zoals een verbeterde inrichting van het voorplein (aanleg van een nieuw tramstation) en van het Julianaplein. Verder werkt de Aannemingsmaatschappij aan het riool, doet het de coördinatie van het kabel- en leidingenwerk en zorgt het voor een tijdelijke fietsparkeerplaats. Mobilis maakt namelijk een uitbreiding op de bestaande fietsenstalling.

Van Gelder KLM verzorgt op het hoofdtracé het verwijderen van vervallen kabels en leidingen en de aanleg van gas, water en elektra.

TBGN

De werkzaamheden beginnen medio januari 2018 en als alles volgens plan verloopt is in maart 2019 de oplevering. De combinatie Mobilis-Van Gelder doet zelf het omgevingsmanagement en zorgt er dus voor dat de reiziger zo weinig mogelijk last heeft van alle werkzaamheden.

In de zomervakantie (week 31 en 32) zal de reiziger het meeste hinder ondervinden. Dan is er namelijk een Tijdelijke Buitengebruikname (TBGN) van het buitengebied en de tram, omdat dan de tramleiding wordt omgebouwd.

Meer informatie, zoals projectomvang en contactgegevens vind je op onze projectpagina.

Van Gelder voorziet gemeente Berg en Dal van LED

Woensdag 20 december om 12:00 uur was het feest in Millingen aan de Rijn. Wethouders Alex ten Westeneind (Openbare Ruimte) en Erik Weijers (Duurzaamheid) van de gemeente Berg en Dal zorgden ervoor dat de laatste lantaarnpaal met traditionele lamp werd vervangen door een lichtmast met duurzame ledverlichting. Daarmee is nu nagenoeg heel Millingen aan de Rijn voorzien van lichtmasten met ledverlichting.

Van Gelder Verkeerstechniek is verantwoordelijk voor het vervangingswerk en zal in ieder geval tot 1 april 2019 ook verantwoordelijk blijven voor het onderhoud. Per jaar worden er maar liefst driehonderd lantaarnpalen vervangen in de gemeente. Naast Millingen aan de Rijn is de nieuwe ledverlichting ook al aangebracht in Erlecom, Heilig Landstichting en het dorp Berg en Dal. Vanaf 2025 is de hele gemeente voorzien van de duurzame verlichting.

Niet alleen de led-armaturen zijn duurzamer, ook de lichtmasten zelf. Van Gelder koos voor die lichtmasten, geleverd door Euromasten, omdat het duurzaamheid heel belangrijk vindt. De fabricage van deze lichtmasten is CO2-besparend en bovendien zijn ze elf kilo lichter dan de oude lantaarnpalen. Minder zwaar werk dus voor de monteur en minder ritten voor de vrachtwagenchauffeur, om de lichtmasten op de plaats van bestemming te krijgen.

De energiezuinige led-armaturen zijn geleverd door Lightronics. Het gaat daarbij om de LUZ-armaturen, waarvan er in totaal tot nu toe 1680 geleverd zijn. De led-armaturen leveren een CO2-reductie op en door de speciale optiek worden lichthinder en lichtvervuiling geminimaliseerd.

doorEugénie de Kreij Civiel

Van Gelder investeert met Jong Operationeel Kader in eigen medewerkers

Ken je dat? Op je plek zitten bij een werkgever, je werk leuk vinden, maar toch het idee hebben dat je meer in je mars hebt? Bij Van Gelder hebben we daar wat op bedacht, het Jong Operationeel Kader. Sinds vorige maand zijn tien jonge enthousiaste collega’s begonnen aan die nieuwe leergang, ontwikkeld door de afdeling P&O. Tien collega’s die de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf.

Het tiental is uitgekozen in samenspraak met leidinggevenden en P&O. Dat is een van de voorwaarden van het Jong Operationeel Kader, je moet een uitnodiging krijgen om mee te doen. Daarbij telt ook nog eens mee dat je tussen de 24 en 34 jaar oud moet zijn en korter dan drie jaar in dienst bent.

Ruben Maat en Arjan Klepper maken deel uit van het Jong Operationeel Kader en prijzen zich gelukkig. “Zo kun je dat wel zeggen ja”, zegt Arjan. “Ik heb in functioneringsgesprekken aangegeven dat ik binnen Van Gelder door wil groeien en dus is het heel mooi dat ik nu deel uitmaak van een heel uitdagend opleidingstraject.” Ruben denkt daar net zo over. “Dit is een hele mooie mogelijkheid om mijzelf verder te ontwikkelen.”

De tien, afkomstig uit verschillende vestigingen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, hebben eerst een vragenlijst moeten invullen. Op basis daarvan is er een persoonlijkheidsprofiel vastgesteld, om zo ook meer begrip te creëren voor hoe die persoon zich voordoet en handelt. “Dat was al heel interessant. Om er achter te komen hoe je zelf in elkaar zit, maar ook hoe anderen in elkaar steken”, aldus Ruben. Aan de hand van die zogenaamde MBTI-test is er voor iedere deelnemer een persoonlijk plan gemaakt voor de te volgen training.

Voor alle deelnemers is er overigens een interne coach beschikbaar. Die coaches zijn ook weer getraind om de tien collega’s op een goede manier te kunnen begeleiden. Eén van die coaches is Gerko Vos, die zelf ook al eens in een dergelijk traject zat. “Dit soort ontwikkelingstrajecten zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld hoe je straks al leidinggevende op de juiste manier coaching geeft aan je teamleden. Het mooie aan deze groep is, is dat die heel divers is, ook met verschillen in niveau. En toch zie je dat door de groepssessies ze allemaal op hetzelfde niveau van communicatie komen te zitten.”

Afgelopen maand is in het eerste blok vooral ingezet op de behoefte van de deelnemers zelf. Waar willen zij in getraind worden? Wat willen ze leren? “Waarbij het dus zaak was om de persoonlijke leerdoelen om te vertalen naar groepsleerdoelen”, legt Arjan uit.

Daaruit zijn de volgende leerdoelen naar voren gekomen:

Communicatie en samenwerking

Vergroten van de bewustwording van ons eigen communicatieve gedrag, het effect hiervan op anderen en hoe wij dit kunnen beïnvloeden.

Uitstraling

Vergroten van de presentatie-vaardigheid zowel in woord als in geschrift.

Mens en Tijd

Vergroten van het gevoel van veiligheid, waardering en acceptatie bij onszelf, waardoor wij een goede balans creëren tussen werk en privé. 

Ondernemerschap

Vergroten van ontwikkeling, creativiteit en het zien van kansen, om tot veranderingen en innovaties te komen.

Aan elk leerdoel wordt een bepaalde periode gewerkt. De doelen worden gemonitord en er wordt in persoonlijke gesprekken verder op ingegaan. “Daarbij houden we als coaches in de gaten hoe ze in het algemeen functioneren en hoe het ervoor staat met hun persoonlijke leerdoelen”, zegt Gerko.

Maar wat is voor Ruben en Arjan nou het uiteindelijke doel? Arjan, nu contractmanager, weet dat wel. “Uiteindelijk wil ik klaargestoomd worden om als hoofd projectbeheersing/contractmanager aan de slag te kunnen. Voor nu wil ik vooral beter worden in onderhandelingstechniek en de communicatie met opdrachtgevers.” Voor Ruben, die nu manager EMVI is, is het belangrijkste dat zijn ontwikkeling niet stil blijft staan. “Die ontwikkeling krijgt zo een flinke boost. Er valt nog genoeg te leren.”

Van Gelder, Topcon en Infra-Techniek ontwikkelen 3D-frezen

Het frezen van asfalt kan nu nog beter en preciezer. En dat allemaal dankzij een nieuwe innovatieve techniek die Aannemingsmaatschappij Van Gelder samen met Topcon en Infra-Techniek heeft ontwikkeld: 3D automatisch frezen.

Het idee voor die nieuwe techniek ontstond dankzij het project aan de provinciale weg N518, de enige weg die het schiereiland Marken met het vaste land verbindt. Aannemingsmaatschappij Van Gelder deed in opdracht van de provincie Noord-Holland groot onderhoud aan die weg, met als kanttekening dat de overlast voor het dorp minimaal moest blijven en de weg open moest blijven. “Dus zijn we gaan kijken hoe we dat het beste konden gaan doen in een hele korte tijd en binnen de gestelde kaders”, zegt Leendert Ripping, directeur van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. “Uiteindelijk zijn we in samenspraak met Infra Techniek bij Topcon uitgekomen.”

Topcon heeft de hard- en software voor het nieuwe systeem geleverd, een onderdeel van het SmoothRide-concept. Belangrijk daarbij is de RD-M1 scanner. Deze scanner wordt achter op de auto gezet en is voor het inmeten van de weg. Dat kan gewoon in het verkeer, bij een snelheid van dertig tot en met zestig kilometer per uur. De RD-M1 meet op elke centimeter precies de hoogte van het wegdek. Met die gegevens kan er vervolgens een digitaal ontwerp worden gemaakt van de bestaande situatie, zodat er bij het frezen van het asfalt geen centimeter te veel wordt weggehaald.

Het ontwerp kan vervolgens  via de 3D-MC box van Topcon worden ingeladen in de freesmachine. “Onze machines zijn namelijk uitgerust met een Level pro plus systeem voor 3D-nivellering, waardoor de hoogteregeling van de machine automatisch wordt aangestuurd”, aldus Ton de Jong, directeur van Infra-Techniek, de onderaannemer in dit project. “Het grote voordeel is dat er veel nauwkeuriger gefreesd kan worden dan wanneer de machinist de cijfers met de hand in moet voeren.”

Dankzij het nieuwe 3D-frezen is de afwijking in het freesbeeld teruggebracht van 1 centimeter tot maar liefst 4 millimeter. “Het is ook nog eens een zeer duurzame ontwikkeling”, zegt directeur Ripping. “Minder transport voor het afvoeren van asfalt, minder overlast voor de omgeving én een nieuwe asfaltlaag met een constante dikte waardoor de levensduur met jaren wordt verlengd.”

doorEugénie de Kreij Civiel

Van Gelder werkt mee aan windmolenpark Wieringmeer

De contracten zijn getekend. Van Gelder mag in opdracht van Nuon/Vattenfal meewerken aan één van de grootste wind op land projecten van Europa: Windpark Wieringermeer. Een park waar eind 2019 honderd windturbines zullen staan die stroom opwekken voor maar liefst 370.000 huishoudens.

De contracten werden ondertekend door (zie foto, zittend van links naar rechts): directeur Henk Post van BAM, directeur Michel Schwarte van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Vice President Sandra Grauers Nilsson van BU Onshore Wind (hoefde niet te tekenen), CEO/CFO Peter Smink van NV NUON Energy, CEO Jose Luis Blanco van Nordex SE en CSO Patxi Landa van Nordex.

In dit project werken de Aannemingsmaatschappij en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken samen en zijn ze verantwoordelijk voor de realisatie van de parkwegen, kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van de parkbekabeling inclusief inkoopstations. Naast Van Gelder zijn ook de Nordex Group en Bam Infra Nederland verantwoordelijk voor de realisatie van het windmolenpark.

Bewust veilig werken

Michel Schwarte, directeur van de Aannemingsmaatschappij, verheugt zich op de samenwerking tussen alle partijen. “Samenwerken is voor Van Gelder heel belangrijk en ik weet zeker dat met deze partners een andere kernwaarde van ons ook gewaarborgd blijft: bewust veilig werken. Dat is de sleutel tot een succesvolle samenwerking.”

Nordex levert 50 N117 / 3600-turbines en zal die vanaf begin 2019 ook installeren. Na oplevering zal Nordex service verlenen aan het windpark en daarvoor een lokaal servicecentrum oprichten. BAM is verantwoordelijk voor de fundaties.

“Iedereen kijkt er naar uit om met dit grote project te beginnen. We zijn al begonnen met de eerste voorbereidingen in het gebied en we zijn blij dat we drie professionele bedrijven hebben kunnen selecteren”, zegt Ruben Lindenburg, projectdirecteur windenergie bij Nuon. “We zullen nauw met hen samenwerken om de eerste vijftig turbines van dit windpark te realiseren.”

Lees hier ook het officiële persbericht.

Van Gelder introduceert nieuwe sleufloze techniek

Voor de nieuwe aansluiting van tachtig woningen op het riool in Soesterberg heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder samen met Van den Herik zuigtechniek een nieuwe techniek ontwikkeld. Met die nieuwe techniek kunnen de huizen sleufloos op het riool worden aangesloten. Belangrijk bij het project in Soesterberg, want daardoor hoeven de voortuinen van de bewoners niet helemaal overhoop worden gehaald.

Normaal gesproken is het bij dit soort werkzaamheden noodzakelijk dat er één of twee sleuven worden gegraven om een huis op het riool aan te sluiten. Dankzij de innovatieve denkwijze van Van Gelder en Van den Herik zuigtechniek is dat niet meer nodig. Met de nieuwe techniek worden de rioolbuizen ondergronds aangebracht. Alleen bij het huis moet een opening worden gemaakt om de aansluiting compleet te maken. De rest van de voortuin blijft onaangetast.

    

“Na opdracht van de gemeente Soest zijn we samen met Van den Herik zuigtechniek gaan kijken of het mogelijk was om die aansluitingen op een betere manier te realiseren”, aldus Corné van den Berg, projectleider van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. “Deze nieuwe sleufloze techniek hebben we vervolgens aan de gemeente voorgelegd en die waren erg enthousiast.” Debby van den Herik, projectleidster van de gemeente Soest, kan dat beamen. “We hebben een testdag gehad en dat was een groot succes. Daarna hebben we besloten om alle woningen in dit project op deze manier op het riool aan te sluiten.”

Het vertrouwen van de gemeente Soest in deze nieuwe techniek betaalt zich uit. “Er zijn weinig klachten en de tuinen zien er goed uit. Als de bewoners tevreden zijn, dan zijn wij dat ook”, zegt gemeentelijk projectleidster Van den Herik. “Dit is zeker voor herhaling vatbaar en wij kunnen andere gemeenten deze werkwijze dan ook aanbevelen.”

Het stukje innovatie van Van Gelder zorgt niet alleen voor vermindering van het risico op klachten, maar ook voor versnelling van het werkproces. De uitvoering van de werkzaamheden wordt overigens gedaan door onderaannemer Van de Bijl en Heierman. “In het begin zaten we op gemiddeld vier aansluitingen per dag, nu gaat dat al naar viereneenhalf tot vijf aansluitingen per dag. Dat terwijl er volgens de traditionele uitvoering, dus toen we deze techniek nog niet hadden ontwikkeld, rekening werd gehouden met een open ontgraving en één aansluiting per dag”, aldus Van den Berg. “De productie ligt dus veel hoger.”

doorEugénie de Kreij Civiel

Herinrichting knooppunt Vijfsluizen officieel afgerond

Opdracht geslaagd. Dat kunnen we wel zeggen over de herinrichting van het knooppunt Vijfsluizen, één van de hoofdverbindingswegen tussen de gemeenten Vlaardingen en Schiedam en de A4. Een knooppunt dat dagelijks tienduizenden voertuigen verwerkt, waarvan een groot deel vrachtverkeer. En een gebied dat ook nog over een metro- en busstation beschikt en waar zich duizenden fietsers en voetgangers bewegen. Kortom, geen gemakkelijke omgeving om een volledige reconstructie uit te voeren, waarbij al het verkeer ook nog eens zoveel mogelijk moest blijven doorrijden. Maar het is gelukt.

Het knooppunt Vijfsluizen kan nu meer verkeer aan waardoor de doorstroming er aanzienlijk op vooruit is gegaan. En ook zeer belangrijk: de omgeving is blij met de wijze waarop het werk is gerealiseerd en hoe ze op de hoogte zijn gehouden van de voortgang. Allemaal te danken aan het bouwteam dat Aannemingsmaatschappij Van Gelder vormde met de twee opdrachtgevers, de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. In nauw overleg met de ondernemers, de nood- en hulpdiensten en vervoersbedrijf RET heeft Van Gelder na veel passen en meten (en af en toe wat verkeershinder) de werkzaamheden kunnen afronden.

Om dat te vieren onthulden wethouder Marcel Houtkamp (Schiedam) en wethouder Ruud van Harten (Vlaardingen), samen met directeur Leendert Ripping van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, op 23 november de laatste twee tegels in het project, waarin symbolisch de goede onderlinge samenwerking werd benadrukt. Voor de direct aanwonenden was een leuke attentie geregeld als dank voor het geduld en het begrip voor de overlast. Voor de fietsers en voetgangers werd er koffie, thee en chocolademelk geschonken en werden er gratis fietslampjes uitgedeeld.

doorEugénie de Kreij Civiel

Werken met uitzicht op zee

Scheveningen kleurt geel, grijs en een beetje rood. De kleuren van Van Gelder. Want er zijn maar liefst drie werkmaatschappijen actief in het stadsdeel van Den Haag. Van Gelder Verkeerstechniek, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM). En de collega’s van die drie werkmaatschappijen, die treffen het.

Zij mogen hun werkzaamheden namelijk verrichten op de zeer bekende boulevard. “Een prachtige locatie met een schitterend uitzicht”, vindt ook assistent-uitvoerder Jeroen van Egmond van de Aannemingsmaatschappij. “Wij zijn voor onze opdrachtgever SENSE verantwoordelijk voor de rioolomlegging en Van Gelder KLM doet voor Stedin de omlegging van de nutsleidingen”, aldus Jeroen.

Van Gelder Verkeerstechniek werkt aan hetzelfde project, maar dan in opdracht van de gemeente Den Haag. Zij voeren werkzaamheden uit aan de openbare verlichting. Drie werkmaatschappijen die werken aan één project, een mooi voorbeeld van onze slogan ‘Samen sterk in Infrawerk’. Een typisch Van Gelder werk, waarbij de integrale aanpak goed naar voren komt.

Alle werkzaamheden zijn nodig zodat er daarna gestart kan worden met de verbouwing van een voormalig casino. Dit gebouw, naast het Kurhaus, wordt omgetoverd tot het Legoland Discovery Centre. In het voorjaar van 2019 moet dat klaar zijn. Zolang zit Jeroen er niet meer. “Ik verwacht dat wij volgende week klaar zijn met de riolering. In de week voor kerst moeten we nog het oude riool verwijderen op de boulevard, maar daarna ben ik mijn uitzicht toch echt kwijt.”

SOMA college bezoekt Asfalt Centrale Nijkerk

Woensdag 1 november brachten honderd leerlingen van het SOMA college te Harderwijk een bezoekje aan de Asfalt Centrale Nijkerk (ACN). Na ontvangst met koffie en een korte kennismaking met Abel Jakobs, bedrijfsleider op de ACN, kregen de leerlingen een rondleiding over de centrale.

Doel van het bezoek was om de leerlingen te enthousiasmeren voor de wegenbouw. Van Gelder ontving positieve reacties van de leerlingen en hoopt in de volgende jaren ook andere scholieren en studenten te mogen ontvangen.

Ook interesse in zo’n bezoek? Neem dan contact op met Marijke Mulder – de Gunst via 0525-659888 of .

doorEugénie de Kreij Civiel

Contract HOV2-project getekend

Sinds donderdag 26 oktober is het een feit. Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat in opdracht van de gemeente Eindhoven de kruising Montgomerylaan aanpakken. Voor dat HOV2-project in Eindhoven werkt Van Gelder samen met civiele bouwer Mobilis. De handtekeningen onder het contract werden gezet door Eugenie Bruins (gemeente Eindhoven), Michel Schwarte (Van Gelder) en Jan de Jong (Mobilis).

Het project heet officieel ‘HOV2-kruising Montgomerylaan-Ring’. Die kruising is nu gelijkvloers en wordt aangepast naar een ongelijkvloerse kruising. Daarbij blijft de Montgomerylaan op dezelfde hoogte, maar wordt de Ring verdiept. Dit is besloten om het verkeer in betere banen te kunnen leiden. Op de Ring heeft het autoverkeer straks prioriteit en op de Montgomerylaan het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Het fietsverkeer profiteert ook van de prioriteit van het HOV.

Van Gelder start volgend jaar maart met de werkzaamheden. De oplevering van het project staat gepland in april 2020. Meer info over het project is te vinden op de site van gemeente Eindhoven.

doorEugénie de Kreij Civiel

Bewoners Odiliapeel verrassen uitvoeringsteam

In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkzaamheden uit in Odiliapeel. Tot en met half november wordt er een nieuwe turborotonde aangelegd. Tot grote vreugde van de inwoners van Odiliapeel.

Die nieuwe rotonde is namelijk een langgekoesterde wens van de bewoners. Weg met die oude verkeerslichten, roepen ze al heel lang. Nu die verandering eindelijk zichtbaar wordt zijn ze zo blij dat onze collega’s van Van Gelder, die daar de werkzaamheden uitvoeren, in het zonnetje werden gezet.

“Odiliapeel bedankt de bouwers van de rotonde.” Met die tekst op een spandoek (en een doos warme appelflappen) kwamen twee vertegenwoordigers van de bewonersraad en de ondernemingsvereniging langs op het werk. Het verzoek om dat spandoek langs de N264 op te hangen werd uiteraard ingewilligd.

Volgens de twee attente inwoners is deze rotonde zo belangrijk omdat “de bereikbaarheid richting Odiliapeel zo laagdrempeliger wordt en dat is goed voor de economie van het kleine dorpje met 2000 inwoners. Bovendien gaat ook de veiligheid van de fietsende schooljeugd en de ouderen er op vooruit.”

Belangrijk in dit project is het altijd goede contact met de bewoners geweest. In het voortraject is dat al uitstekend door de provincie gedaan en tijdens de uitvoering heeft Van Gelder het contact op dezelfde manier voortgezet. Op die manier wisten de bewoners precies wat hun te wachten stond. Met dus een mooie en speciale attentie voor het uitvoeringsteam van Van Gelder tot gevolg.

doorEugénie de Kreij Civiel

Internationaal gezelschap bezoekt A4

Internationale studenten en professoren van de Technische Universiteit Delft hebben afgelopen zondag een bezoek gebracht aan het project op de A4. Dat gebeurde tijdens de weekendafsluiting van het stuk snelweg tussen Roelofarendsveen en Leiderdorp. Zij konden meteen de nieuwe inline paver van Van Gelder bewonderen.

Het eerste deel van het programma vond plaats in het steunpunt van Rijkswaterstaat, nabij de aansluiting N11-A4. De kwaliteitsdienst en het projectteam van Van Gelder gaven een presentatie over asfalt, inline-paving en de bijbehorende kwaliteitsborging. Vervolgens kon het gezelschap dat dus in de praktijk gaan ervaren.

Met een bus werden ze naar de indrukwekkende asfaltverwerkingslocatie gebracht. Op dat moment was de ‘inline-pave-trein’ van Van Gelder de tweelaags ZOAB aan het aanbrengen op de A4. Vervolgens werd er uitleg gegeven over het productieproces en de kwaliteitscontrole. Met name het logistieke aspect, de nauwkeurige verwerking en de grote aandacht voor kwaliteit wekte interesse bij de deelnemers uit onder meer Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Uit gesprekken bleek wel hoe bijzonder deze verwerkingsmethode is en waar wij als relatief klein land en als Aannemingsmaatschappij Van Gelder groot in kunnen zijn. Samen sterk in infrawerk.

doorEugénie de Kreij Civiel

Van Gelder maakt het verschil met nieuwste aanwinst

Asfalt aanbrengen, maar dan bijna twee keer zo snel. Bij Van Gelder kan dat nu. Gisteren ging de nieuwste aanwinst, de ‘inline paver’, met succes voor het eerst de weg op. De tijdwinst die de machine oplevert is niet eens het belangrijkste. Nee, de inline paver zorgt vooral voor veel meer kwaliteit van het asfalt.

De A4 tussen Roelofarendsveen en Leiderdorp was het toneel voor de ingebruikname van die nieuwe inline paver. Evert Mekking, hoofd materieeldienst bij Van Gelder, is een trots man. “Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en met dit apparaat kunnen we nog betere kwaliteit leveren.”

Laag op laag
Dat behoeft natuurlijk wel een klein beetje uitleg. Want wat maakt die inline paver nou eigenlijk zo nuttig? “Hiermee kun wij in één keer een dubbele laag asfalt aanbrengen. Normaal gesproken breng je eerst een laag asfalt aan, moet je wachten tot die is afgekoeld, en dan kun je pas de volgende laag doen”, legt Mekking uit. “Nu heb je dus twee lagen in één werkgang, warm op warm. Plus je hebt geen extra kleeflaag nodig.”

Joris van den Hoek, omgevingsmanager van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, beaamt die voordelen. “Maximale beschikbaarheid van de weg is belangrijk voor onze opdrachtgever Rijkswaterstaat. Door de inzet van de inline paver op de A4 wordt de tijd van één werkgang bespaard, waardoor de weg eerder opengesteld kan worden. Dit draagt direct bij aan het minimaliseren van omgevings- en verkeershinder.”

“Daarnaast zorgt de inzet voor minder verspilling van grondstoffen zoals het aanbrengen van tijdelijke belijning, afstrooien met split en het aanbrengen van een kleeflaag. Dat is weer goed voor onze leefomgeving en het milieu”, aldus Van den Hoek.

Naast het dubbellaags asfalteren met een hoogverdichtingsbalk heeft Van Gelder ook nog een ‘starre balk’ aangeschaft bij de inline paver. Mekking: “Als we die erop zetten kunnen we 12 meter breed asfalteren, alleen dan met één laag tegelijk. Zo kunnen we de inline paver multifunctioneel inzetten en in beide gevallen is de kwaliteit hoger dan bij onze huidige machines.”

Met snelheid over  A4
4,5 kilometer asfalt werd er gisteren op de A4 gelegd in een tijdsbestek van 18 uur. Niet met één inline paver overigens (die van Van Gelder is de derde in Nederland), maar met twee. De eigen nieuwe machine en een gehuurde. “Vaak heb je voor dit soort werken wel twee nodig. Maar in Nederland zijn ze moeilijk te huur. Dat is ook precies een van de redenen waarom we er eentje hebben gekocht”, zegt Mekking. “De vorige keer kwam er nog één uit Zuid-Duitsland, maar dat hoeft nu niet meer. Ook een stukje kostenbesparing.”

Maar het allerbelangrijkste, Mekking onderstreept dat nog maar eens, is dat Van Gelder zich met deze aankoop onderscheidt op het gebied van kwaliteit en dienstverlening. “Wij kunnen nu nog meer kwaliteit bieden en nog groter werk aan. Met de inline paver verwachten wij voor dat grotere werk dan ook het verschil te kunnen maken. Wij zijn er klaar voor.”

Bekijk hier een kort filmpje van de inline paver aan het werk op de A4.

 

 

doorEugénie de Kreij Civiel

Een race tegen de klok

De reconstructie van de N359 bij Lemmer. Een klus die Van Gelder eigenlijk helemaal niet zou gaan doen. Maar door omstandigheden kwam de opdracht toch bij Van Gelder terecht, alleen wel met twee maanden vertraging. Een plan van 6,2 miljoen euro met als einddatum 1 juni 2018.

En die einddatum ziet projectleider Michiel Vinckers als een uitdaging. “Er zit een flinke tijdsdruk op ja”, zegt hij. “We zijn ook nog in overleg met de provincie, met de vraag of ze een aantal randvoorwaarden/eisen die op tafel liggen kunnen laten vallen. Zo mogen wij bijvoorbeeld maar zes weekenden en zes nachten werken”, legt Vinckers uit. “Dat komt omdat het hele project nogal gevoelig ligt in de omgeving. Bovendien is de doorgaande route een belangrijk item. Deze weg wordt door velen gezien als de ‘poort van Friesland’.”

  

 

 

 

 

Maar wat moet er in die relatief korte tijd nou eigenlijk gebeuren? Een greep uit de werkzaamheden: de verbreding van een aantal wegen, nieuwe geluidswallen en nieuwe fietspaden. Maar ook de aanleg van duikers, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en nieuwe asfaltering.

Vinckers hoeft met zijn team de klus niet alleen te klaren: “We werken samen met onze eigen afdeling Verkeerstechniek en met F.L. Liebregts. Zij doen het grondwerk. Zo houden we de risico’s beheersbaar. En hopelijk kunnen we dan de dertig procent van de tijd die we zijn kwijtgeraakt alsnog goedmaken.”

doorEugénie de Kreij Civiel

Project HOV-baan Schiphol Oost scoort ruim boven norm

In juni heeft er een audit plaatsgevonden door Bewuste Bouwers op het project HOV-Schiphol. Tijdens de audit is er gekeken naar de pijlers van Bewuste Bouwers en de invulling op het project HOV-baan Schiphol Oost.

Op alle onderdelen, maatregelen en bewustwording en communicatie heeft de combinatie boven de 7 gescoord wat boven de landelijke norm is. Met daarbij drie keer het cijfer 8 en zelfs een 9 op de pijler veilig; bewustwording en communicatie een 9 is het duidelijk dat er als Bewuste Bouwer op dit project wordt gewerkt. De eindscore is een 7.5 wat ruim boven de gemiddelde landelijke score, een 6.2 in 2016, is!

Meer informatie over Bewuste Bouwers? Kijk hier.
Meer informatie over het project HOV-baan Schiphol Oost? Kijk hier.

 

doorEugénie de Kreij Civiel

Voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam geopend

Een half uur voor de start van de opbouw van de officiële openingshandeling op 14 juli valt de regen nog met bakken uit de lucht. Dat beloofd weinig goeds straks. Echter alsof het zo geregisseerd is stopt de regen precies op tijd en een half uur later schijnt ook het zonnetje volop alsof er niets is gebeurd. De Voormalige Stadstimmertuin baadt in het zonlicht waardoor zijn nieuwe inrichting extra goed uit de verf komt. Zelfs de natuur draagt haar steentje bij vandaag. Tijd voor de opening van de Voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam.

Reconstructie en metamorfose binnentuin

De reconstructie is door Aannemingsmaatschappij Van Gelder uitgevoerd in de periode van februari tot en met mei in opdracht van het stadsdeel Centrum Amsterdam. De riolering in de straat is vervangen, de oude inrichting is verwijderd en een nieuwe inrichting met gebruik van hoogwaardige materialen is aangebracht. Ook een binnentuin in de straat heeft na 32 jaar verwaarlozing een metamorfose ondergaan in overleg met buurtbewoners en het stadsdeel. Een mooi voorbeeld van publieksparticipatie waarbij deze binnentuin vanaf heden gebruikt en onderhouden gaat worden door buurtbewoners.

1100 toezichthouders die dagelijks zicht hebben op de bouwlocatie…

Naast direct aanwonenden moest er in de uitvoering ook rekening worden gehouden met ontelbare aantallen voetgangers en fietsers die altijd doorgang moesten hebben in de krappe straat, een kinderdagverblijf, een parkeergarage, de kantine van het stadsdeelkantoor en uiteraard de ambtenaren van het stadsdeel Centrum zelf. Met 1100 toezichthouders die vanuit het stadsdeelkantoor dagelijks de bouwlocatie op kijken is het extra belangrijk om netjes te werken en duidelijk vooraf te communiceren over wat er gaat worden uitgevoerd. Deze uitdagende klus hebben de uitvoerder en omgevingsmanager van het project in samenspraak met het stadsdeel Centrum uitgevoerd met een minimum aan klachten of meldingen tot gevolg. Een knappe prestatie!

Wij kijken met trots terug op het uitgevoerde werk en de inzet van onze medewerkers. De reconstructie van de Voormalige Stadstimmertuin is zonder meer geslaagd!

 

doorEugénie de Kreij Civiel

Medewerkers volgen training: ‘Veilig werken met de heftruck’

Maandag 15 mei vond de tweede trainingsdag ‘veilig werken met de heftruck’ plaats. In opdracht van Opleidingscentrum Gelderpoort wordt deze training, in een reeks van vier opleidingsdagen, gegeven aan medewerkers van Van Gelder door Gerrit van de Vegte, KAM coördinator bij Van Gelder. Naast het verplichte element van deze training is het doel medewerkers te instrueren om veilig om te gaan met de heftruck.

Medewerkers leren veilig werken met de heftruck

Alle medewerkers van Van Gelder die werken met een heftruck wordt de eendaagse training aangeboden op de locatie in Elburg. ‘s Ochtends krijgen de medewerkers een theorie gedeelte over veilig rijden met de heftruck. Daarin komt onder andere aan de orde: de verschillende soorten heftrucks, de risico’s van het werken met een heftruck en een stuk wetgeving. De ochtend wordt afgesloten met een individueel theorie-examen van 35 vragen.

Bewustwording door praktijkoefeningen

In de middag vindt het praktijk gedeelte plaats waarbij de medewerkers vier praktijkoefeningen moeten uitvoeren. Het is de bedoeling dat tijdens het uitvoeren van de opdrachten de medewerkers ook veilig rijden. Een veel voorkomend voorbeeld daarbij is dat uit gewoonte de gordel vaak niet wordt omgedaan terwijl dit verplicht is. Door de training worden de deelnemers zich opnieuw bewust van deze ‘gewoontes.’ Na het positief afronden van zowel het theorie- als praktijkexamen wordt het heftruck certificaat verlengd of voor het eerst afgegeven.

Voorlichting en instructie verplicht

Jaarlijks gebeuren er met een heftruck gemiddeld 1700 ongevallen, waarvan ongeveer 7 een dodelijk afloop hebben. Het is daarom verplicht dat er een voorlichting of instructie is gegeven voordat iemand op een heftruck rijdt. Opleidingscentrum Gelderpoort verzorgt regelmatig de training ‘veilig werken met de heftruck’ waarvan het certificaat vijf jaar geldig is. Naast deze training verzorgt het opleidingscentrum meer trainingen en cursussen. Kijk hier voor het volledige aanbod.

 

Van Gelder vaste partner van gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem zet een volgende stap in het onderhoud van de stad. Na het dagelijks beheer van de openbare ruimte worden vanaf 17 mei 2017 ook alle groot onderhoudsprojecten door vaste contractpartners uitgevoerd. Bij de voorbereiding van projecten wordt de gemeente Haarlem ondersteund door Antea Nederland B.V. en Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs B.V. Bij de uitvoering van de projecten zijn Dura Vermeer divisie Infra B.V. , Heijmans Infra B.V., Oosterhof Holman beton- en waterbouw B.V. en Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. gecontracteerd. De contractperiode geldt voor vier jaar met de mogelijkheid tot nog 1 jaar verlenging.

‘De nieuwe manier van werken met vaste partners moet ervoor zorgen dat door intensievere samenwerking de groot onderhoudsprojecten efficiënter worden uitgevoerd. De nieuwe partners gaan daarnaast op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de circulaire economie en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Haarlem. Voor participatie en inspraak blijft de gemeente verantwoordelijk. De marktpartijen hebben hierin alleen een ondersteunende rol’, aldus wethouder Cora Yfke Sikkema.

Intensieve samenwerking

De komende jaren werkt de gemeente samen met twee project- en ingenieursbureaus voor de voorbereiding van projecten en vier aannemers voor de uitvoering. Door de samenwerking ontstaat meer routine en duidelijkheid in de rolverdeling tussen de regisserende gemeente en de regie partners. Daarnaast kunnen de gemeente en de verschillende partners beter gebruik maken van elkaars innovatie kracht.

Efficiency in de projecten wordt verhoogd

Door intensieve samenwerking met vaste partners is ook de verwachting dat de efficiency in de projecten wordt verhoogd. Doordat er eenmaal in de vier jaar een Europese aanbesteding plaats vindt in plaats van voor ieder project twee aanbestedingsprocedures. Ook de kwaliteit van de dienstverlening van de marktpartijen gaat omhoog.

Van Gelder zet in op duurzaamheid & innovatie

Van Gelder zal veel aandacht besteden aan duurzaamheid en innovatie, aangezien dit op een bijzondere manier ook de samenwerking de komende vijf jaar fris houdt en van nieuwe impulsen blijft voorzien. Een voorbeeld daarvan is de, door Van Gelder ontwikkelde, innovatieve en duurzame asfaltsoort Circufalt waarbij er gebruik wordt gemaakt van 98% hergebruikt materiaal. ‘Dit is ook in het plan van aanpak benoemd richting de gemeente Haarlem en wij willen dit zeer graag gaan toepassen’, aldus Elmer Molendijk, contractmanager bij Van Gelder.

 

Foto: Jurriaan Hoefsmit

doorEugénie de Kreij Civiel

Opening van een Koninklijke brug

Op 6 april is de Koningin Máximabrug in Alphen a/d Rijn officieel geopend. TBI-onderneming Mobilis en haar samenwerkingspartners Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Hollandia Infra hebben de Koningin Máximabrug in opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn gebouwd.

Met de aanleg van de Koningin Máximabrug over de Oude Rijn ter hoogte van Hoorn en Hoogewaard-Gnephoek, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van haar inwoners verbeterd.

Duurzaam

Alphen aan den Rijn heeft er een moderne brug met veilige voet- en fietspaden bij gekregen. Uitgangspunt voor het ontwerp waren duurzaamheid en leefbaarheid. Op de rustpunten op en onder de brug kunnen passanten genieten van het landschap en de Oude Rijn. Natuurlijke waterzuiveringssystemen creëren een gebied met zeer schoon water. Een modern led-verlichtingsplan verhoogt de sociale- en verkeersveiligheid. Bovendien verstoort de verlichting dieren niet.

Energieneutraal

De Koningin Máximabrug is een duurzame brug. Duurzaam door slim materiaalgebruik én duurzaam in energiegebruik. Zonnepanelen maken de Máximabrug energieneutraal. Het brugontwerp is van Syb van Breda & Co Architects. wUrck ontwierp de landschappelijke inpassing.

Eigenzinnig profiel

Het beweegbaar deel van de Koningin Máximabrug is een gebalanceerd (bascule) val van het type staartbrug. De staarten bevatten het contragewicht, dat er voor zorgt dat de brug soepel open en dicht gaat met een minimaal energiegebruik. Het typische kenmerk van een staartbrug is de hoge ligging van het scharnier ten opzichte van het brugdek. De hooggelegen staarten geven de brug een mooi en eigenzinnig profiel.

Slanke belijning

Transparantie en een scherpe slanke belijning dankt de Koningin Máximabrug aan inventief materiaalgebruik. Zo hebben de aanbruggen en de vallen (het bewegende deel van de brug) dezelfde dikte waardoor de lijn van de brug doorlopend is. De transparante leuning en de afwerking van het dek lopen onafgebroken door. Kegelvormige kolommen onder de brug staan in het water en geven de brug een lichte indruk. De staarten zijn dun en slank waar zij weinig hoeven te dragen, tot robuust en stevig waar zij vele tonnen contragewicht torsen.


De brug is op 6 april feestelijk geopend door wethouder Tseard Hoekstra, gedeputeerde Floor Vermeulen, Ab van der Schans van de gemeente Alphen a/d Rijn, Jan de Jong van Mobilis.

Jan de Jong overhandigt een cheque namens de projectpartners aan het Prinses Máxima Ziekenhuis ten behoeve van de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

doorEugénie de Kreij Civiel

Werkzaamheden Binckhorstlaan maakt gebied Fokkerhaven fraaier

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is op 20 maart 2017 gestart met de werkzaamheden op de Binckhorstlaan in Den Haag. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van vervuilde grond en het opnieuw inrichten van het openbaar gebied van de Fokkerhaven. In nauwe samenwerking met de bedrijven “Fokkerterminal” en “Capriole Café” worden de werkzaamheden zo uitgevoerd dat er minimale hinder is voor hun bedrijfsvoering.

Bewust omgaan met transportbewegingen en veiligheid

Op de Binckhorstlaan wordt momenteel door een collega aannemer hard gewerkt voor het project Rotterdamse Baan. Het gebied kent daardoor veel werkverkeer. Om de hoeveelheid transportbewegingen per vrachtauto, door het werk  van de Rotterdamse Baan heen te minimaliseren, heeft Van Gelder besloten de aan- en afvoer van de door hen benodigde grond en zand over het water te laten plaatsvinden. Een grote boot meert aan om zand te brengen en de verontreinigde grond af te voeren. Zodoende wordt kruisend bouwverkeer op de Binckhorstlaan beperkt dat veiligheid voor omgeving en werknemers vergroot. Deze aandacht voor veiligheid sluit goed aan bij de campagne Van Gelder Bewust Veilig.

 

doorEugénie de Kreij Civiel

Officiële start reconstructie Vijfsluizen

De Vlaardingse wethouder Ruud van Harten en de Schiedamse wethouder Marcel Houtkamp gaven woensdagmiddag 22 maart 217 het startsein voor de (buiten) werkzaamheden van de reconstructie van knooppunt Vijfsluizen. De wethouders legden samen de eerste stoeptegels met de tegelmachine. Met deze handeling is symbolisch het startsein gegeven voor de aanpak van het verkeersknelpunt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder in samenwerking met Van Gelder Verkeerstechniek en duren voort tot het einde van het jaar. Benieuwd naar meer project informatie? Kijk hier.

doorEugénie de Kreij Civiel

Medewerkers Van Gelder-Krinkels en Rijkswaterstaat werken samen

Op vrijdag 24 maart was het zover! Tussen 09.30-11.30 uur hebben medewerkers van Krinkels en Van Gelder samen met medewerkers van Rijkswaterstaat in het kader van de landelijke ‘Nederland Schoon’ actie zwerfvuil verwijderd op de verzorgingsplaats de Aalscholver aan de A6.

Iedereen had er zin in om de handen uit de mouwen te steken! Op deze zonnige dag zijn we gestart met een veiligheidsinstructie en een kopje koffie en toen kon iedereen in groepjes aan de slag. Na afloop is er een kleine evaluatie gehouden. Iedereen was onder de indruk dat er toch in zo een korte tijd zoveel zwerfvuil ontstaat maar ook van het feit dat het gelukt was om de hele verzorgingsplaats weer schoon en opgeruimd achter te laten. Al met al was het een leerzame, aangename en nuttige ochtend.

De combinatie Van Gelder-Krinkels is verantwoordelijk voor het integraal onderhoud van het wegendistrict Midden Nederland Noord. De uitvoerders en schouwploeg hebben voor aanvang van de schoonmaak actie gezorgd voor aankleding van het terrein zodat voor iedereen het motto duidelijk was: ‘Nederland Schoon!’ Alle middelen en materialen waren aanwezig en nog belangrijker: de ochtend is veilig verlopen.

Deze schoonmaakactie is aangemeld bij Nederland Schoon en is mede mogelijk gemaakt door Nederland Schoon, de combinatie Van Gelder-Krinkels en medewerkers van Rijkswaterstaat.

doorEugénie de Kreij Civiel

Complimenten voor project Verdubbeling Oosterpark

Het project Verdubbeling Oosterpark is geselecteerd als een van de voorbeeldige projecten in het Jaarboek voor Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland én in het Jaarboek Blauwe Kamer 2016. De jury geeft complimenten voor het geslaagde ontwerp en voor de grote toename in de gebruikswaarde van het park. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft de renovatie recent uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Historisch ontwerp uitgewerkt

Met het ‘verdubbelingsplan’ voor het Amsterdamse Oosterpark is het ontwerpbureau Sant en Co er volgens de jury in geslaagd het oorspronkelijke ontwerp voor het park van L.A. Springer – uit 1891 – alsnog te volbrengen. Buro Sant en Co maakte dit oorspronkelijke ontwerp voor het Oosterpark na meer dan een eeuw eindelijk af. Buurtbewoners en toeristen vinden hier een grote verscheidenheid aan natuur, recreatiemogelijkheden en voorzieningen.

Waarom verdubbeling Oosterpark?

Het project ‘Verdubbeling Oosterpark’ werkt aan de verbetering van het park om alle bezoekers van nu en in de toekomst goed te kunnen ontvangen. Tot eind september 2015 is er gewerkt aan de renovatie en versterking van het park. De komende jaren wordt het park stap voor stap uitgebreid. De privéterreinen van de particuliere gebouwen aan de noordkant zoals hotel Arena, Metis Montessori Lyceum en het KIT worden grotendeels openbaar gemaakt. Straks vormen het groene en het bebouwde deel van het park één geheel en loopt het park helemaal door tot aan de Mauritskade. Eind 2018 is het project naar verwachting helemaal gereed.

Meer informatie

Bekijk hier de vermelding in het Blauwe Kamer jaarboek 2016 (PDF, 2.2 MB) en lees meer over het project Verdubbeling Oosterpark op de website.

impressie_oosterpark

doorEugénie de Kreij Civiel

Aannemingsmaatschappij Van Gelder tweede prijs van publieksjury in de verkiezing ‘Stop wishing, start doing’

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-)publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren om daarmee het nieuwe samenwerken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te promoten.

Acht genomineerden voor samenwerkingsprijs

Om het onderwerp meer onder de aandacht te brengen werd er een samenwerkingsprijs uitgereikt tijdens de InfraTech 2017 waarbij  acht genomineerden de strijd met elkaar aan moesten gaan. Aannemingsmaatschappij Van Gelder was genomineerd met het project  ‘Bouwrijp maken Kop Weespertrekvaart Amsterdam’.

Bouwrijp maken Kop Weespertrekvaart

Op het project Bouw rijpmaken Kop Weespertrekvaart heeft Van Gelder in opdracht van het Ingenieursburo Amsterdam onder leiding van Tauw het volledige ontwerp, conditionering en uitvoering gerealiseerd onder een UAV-GC contract. Het terrein langs de Weespertrekvaart is in 16 maanden tijd getransformeerd naar een hoogwaardige woonomgeving voor 28 particuliere zelfbouwprojecten die vanaf 1 april 2016 van start zijn gegaan. Het contract gaf volop ruimte voor inbreng van de vakkennis en de kracht van Van Gelder waar dat kon maar was ook voldoende gekaderd waar dat moest zodat het financiële risico voor beide partijen beheersbaar bleef. Het project is in alle opzichten en voor alle partijen een succes geweest. De mate van samenwerking, het inzicht en respect in elkaars belangen en de trots van alle teamleden voor de prestaties die zijn geleverd zijn hier het bewijs van.

Pitch

Projectleider Henberto Remmerts van Tauw en omgevingsmanager William Verbij van Van Gelder hebben op 20 januari in het verbindingstheater voor een publiek van circa 200 personen op de vakbeurs InfraTech een enthousiaste pitch gegeven. Aan de hand van de vijf leidende principes zijn daarbij de successen op het werk toegelicht. Het resultaat van deze pitch was de tweede prijs vanuit de publieksjury. Een resultaat waar iedere betrokkene erg trots op is!

Bekijk hier de hele pitch

infratech tauw en van gelder

 

doorEugénie de Kreij Civiel