Duurzaamheidsverslag 2020: Van Gelder investeerde opnieuw fors in elektrisch materieel

“Meebouwen aan een veiliger en duurzamer Nederland.” Zo vatte algemeen directeur Henri van der Kamp van de ambities van infrabouwer Van Gelder samen. Op donderdag 27 augustus overhandigde hij het eerste exemplaar van het duurzaamheidsverslag 2020 aan Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland. De overhandiging vond plaats op de door Van Gelder aangelegde Natuurboulevard in Oostvoorne. Bij de aanwezigheid was ook Liesbeth van der Pol, wethouder van Westvoorne, aanwezig

In het duurzaamheidsverslag zijn alle doelstellingen, acties, behaalde resultaten en investeringen op het gebied van duurzaamheid vermeld.  Van der Kamp: “We hebben in 2020 fors geïnvesteerd in nieuw elektrisch materieel zoals een grote haspelwagen, een 45-ton boormachine, heftrucks en een grote asfalt afwerkmachine. Dit is nodig om de voortrekkersrol die we hebben te vervullen en aan de vraag uit de markt te kunnen blijven voldoen.” Daarnaast zijn in 20202 een duurzaamheidsdashboard en gebruikersvriendelijke app ontwikkeld waarmee de uitstoot van emissies voor Van Gelder en haar opdrachtgevers inzichtelijk en aantoonbaar gemaakt kunnen worden. Mede hierdoor heeft Van Gelder recent het certificaat voor de CO2-prestatieladder niveau 5 weer verdiend.

De overhandiging van het duurzaamheidsverslag aan Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, is veel meer dan een symbolische handeling. “Het thema duurzaamheid staat bij Van Gelder hoog, zo niet bovenaan de agenda, aldus Van der Kamp. “De recente overstromingen in Limburg en de heftige branden in Zuid-Europa zijn toe te schrijven aan klimaatverandering. Als Van Gelder nemen wij onze verantwoordelijkheid en dragen we ons steentje bij. Veilig en duurzaam werken zijn geen onderscheidende waardes meer, maar randvoorwaarden om te kunnen ondernemen.”

Natuurboulevard Oostvoorne

De presentatie en overhandiging vonden plaats op Natuurboulevard in een Natura-2000 gebied in Oostvoorne. Een project dat door Van Gelder honderd procent elektrisch is uitgevoerd en daardoor geen negatieve impact op de flora en fauna in dit gebied heeft. Van Gelder bouwt haar kennis op het gebied van emissievrij werken verder uit met de uitvoering van dit bijzondere project.

Doelstellingen

Van der Kamp gaf aan dat de volle inzet op duurzaamheid als een verplichting en verantwoordelijkheid naar de maatschappij wordt gezien. “Onze ambities liegen er niet om en 2025 is daarbij een belangrijke deadline. In dat jaar zijn onze eigen kantoren energieneutraal; alle machines fijnstofneutraal en al onze projecten stikstofneutraal. En in 2030 werkt Van Gelder 40% circulair en 100% klimaatneutraal. Dat is geen wens, maar een hard doel.”

Fundamentele bijdrage

Fries Heinis roemde de inzet van Van Gelder op duurzaamheidsgebied. ““Het is mooi om in dit verslag, maar nog concreter op dit project te zien dat Van Gelder het niet bij woorden laat. Met vele andere bedrijven in de Bouw & Infra investeert Van Gelder fors in duurzaamheid. Op deze wijze levert de sector een fundamentele bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving en het klimaat.”

Lees hier het duurzaamheidsverslag.

“Je persoonlijke ontwikkeling is hier ontzettend belangrijk”

In corona tijd afstuderen én beginnen aan haar nieuwe baan bij Van Gelder. Lotte Scheffer heeft het gedaan. Een dame met een druk schema, want naast haar baan bij Van Gelder als engineer en het volgen van een traineeship bij Yer, is ze ook nog elke avond bij haar paard te vinden.

Op 15 mei 2020 heeft Lotte haar diploma technische bedrijfskunde in ontvangst mogen nemen. Precies een maand later mocht ze aanschuiven aan haar nieuwe bureau bij Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken in Zwolle. Voor Lotte was 2020, ondanks corona, toch zo slecht nog niet.

Dat een vak in de techniek voor Lotte voorbestemd was, wist ze al heel lang. Welke richting de techniek was daarentegen nog een groot vraagteken. Technische bedrijfskunde en dan vooral duurzame energie sprongen er voor Lotte tussen uit. “Duurzame energie vind ik hele interessante materie. Toen ik hoorde dat ik bij Van Gelder een steentje bij kon dragen aan de energietransitie, was mijn keuze snel gemaakt.” Door het starten in de corona periode miste ze natuurlijk wel dingen. “Zoals kleine evenementen die je in je eerste week normaal gesproken zou hebben. Dat was jammer, maar er komen vast nog heel veel kansen”, vertelt ze. Gelukkig mag Lotte nog wel om de week naar kantoor. “Dan zie je je collega’s in ieder geval nog.”

Onmogelijk

Lotte houdt van het management: Het regelen van dingen, mensen opdrachten geven en het contact met opdrachtgevers, relaties en collega’s. Ook heeft ze veel contact met verschillende instanties. Maar het allerleukste aan haar functie is toch wel ‘het onmogelijke bereiken’. “Zo was het een keer fout gegaan met het aanvragen van de vergunningen voor een project”, vertelt ze. “Die moesten toen zo snel mogelijk komen. Samen met verschillende instanties hebben we hard gewerkt om dat toch in één dag mogelijk te maken. Daar was ik heel trots op. Echt een; ‘Yes, dat heb ik gedaan’ momentje.”

Enexis

Op dit moment verdeelt Lotte haar aandacht over tien projecten van Van Gelder, waarvan twee BVE-projecten. De acht overige projecten zijn werkvoorbereidingen voor SOLO-contracten. En dit is nog niet genoeg want Van Gelder ‘leent’ Lotte ook uit aan Enexis. “Enexis heeft mij in loondienst en ik verricht werkzaamheden die ten goede komen aan de projecten bij Van Gelder.”

Traineeship

Dat Lotte een druk schema heeft, staat vast. Naast een werkdag van acht uur, staat Lotte om zes uur in de stal. Dan volgt ze rijlessen of gaat ze even met haar paard trainen. “De dagen zijn vol, maar voor mij is het ontspanning. Dan komt de druk van de werkdag er even vanaf.” Naast de zorg voor haar paard volgt Lotte ook een post-HBO-opleiding. “Het is een powercourse elektrotechniek en verschillende cursussen in soft business skills.” Dit is allemaal onderdeel van haar traineeship bij Yer. “Ik ben nu net een halfjaar onderweg en ik moet nog anderhalf jaar.”

Uitzonderlijk bedrijf

Het is wel duidelijk dat Lotte het prima naar haar zin heeft bij Van Gelder. “Ik werk in een fijn team en kan ontzettend veel leren. Ik heb natuurlijk nog niet veel werkervaring, maar ik weet wel dat Van Gelder een uitzonderlijk bedrijf is. Bij Van Gelder hebben ze vakkennis die ze met je delen. Je persoonlijke ontwikkeling is hier ontzettend belangrijk en daar profiteer ik optimaal van.”

Ruim half miljard omzet voor Van Gelder Groep

Van Gelder haalt recordomzet en toont zich wendbaar in crisistijden

De Van Gelder Groep heeft het jaar 2020 afgesloten met een recordomzet. Met een toename van 16% ten opzichte van 2019 heeft het familiebedrijf een omzet gerealiseerd van € 535 miljoen. Waar de nettowinst in 2019 nog € 12,6 miljoen bedroeg, steeg deze in 2020 naar € 16,7 miljoen.

Het nettorendement is in 2020, ten opzichte van 2019, gestegen met 0,4% naar 3,1%. “Een prachtig resultaat, waar de divisies Civiel, Infra en Kabel-, Leiding- en Montagewerken gedrieën allemaal positief aan bijdroegen”, vertelt financieel directeur Henk Jan van der Veer van de Van Gelder Groep. “De impact van COVID-19 heeft beperkt invloed gehad op onze activiteiten. De werkzaamheden buiten konden met inachtneming van extra veiligheidsmaatregelen nagenoeg ongestoord doorgaan.”

Dankbaar

Algemeen directeur Henri van der Kamp is trots op de manier waarop de werknemers hebben ingespeeld op de aanwezigheid van het coronavirus en ondanks alles een topjaar gedraaid hebben. “We zijn dankbaar dat we in de coronacrisis gezamenlijk met onze werknemers, opdrachtgevers en partners deze mooie resultaten hebben kunnen realiseren. De manier waarop wij als bedrijf en werknemers hebben gereageerd op de crisis, laat zien dat Van Gelder wendbaar is.”

Toekomst

De toekomst ziet er goed uit voor Van Gelder. Van der Kamp durft de verwachting uit te spreken dat 2021 ook een jaar wordt waarin zowel het resultaat als de omzet verder zullen toenemen. “Van gevel tot gevel kunnen we alle bovengrondse en ondergrondse infrawerkzaamheden integraal uitvoeren. Daarmee onderscheidt Van Gelder zich in de markt als de infrabouwer van Nederland.”

 Kerncijfers
( x 1 miljoen )

2020

2019
Omzet
EBITDA
Netto resultaat
Solvabiliteit in procenten
aantal FTE
 € 535,0
€ 25,6
€ 16,7
46,4
1167
 € 461,0
€ 19,0
€ 12,6
37,9
1071

Klik hier om het jaarverslag van de Van Gelder Groep te lezen.

Datagedreven Havenbedrijf Rotterdam

Proef met datagedreven kolken in Haven Rotterdam

‘We gaan voor een innovatieve manier van onderhoud’

Een datagedreven kolk die zelf de vullingsgraad aangeeft zodat hij tijdig geleegd kan worden. Het havengebied van Rotterdam krijgt er zestien als proef. Aannemingsmaatschappij Van Gelder, leverancier WAVIN en het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) werkten samen om de pilot van de grond te krijgen. Onlangs ondertekenden de drie daartoe een pilot-overeenkomst.

De kolken worden van sensoren voorzien zodat op afstand inzichtelijk is wat de vullingsgraad van de kolk is en of er eventueel een verstopping is ontstaan. In totaal reinigt Van Gelder jaarlijks 13.000 kolken binnen het prestatiecontract met Havenbedrijf Rotterdam.

“Mocht de datagedreven kolk een succes blijken, dan bespaart dat veel tijd, geld en uitstoot”, aldus projectleider Kevin Oosterlaken van Van Gelder. “We gaan voor een innovatieve en efficiëntere manier van onderhoud. We reinigen de kolken momenteel periodiek, dat wil zeggen dat we op een vooraf vastgesteld moment gaan onderhouden, terwijl in sommige gevallen de onderhoudsacties best nog even uitgesteld hadden kunnen worden. Door deze innovatieve manier van werken kunnen we toe naar toestandsafhankelijk onderhoud, waardoor we veel gerichter kunnen werken. Door het toepassen van sensoren en het verzamelen van data kunnen we voorspellen wat het beste moment is om onderhoud uit te voeren. Predictive Maintenance noemen we dat.”

Toekomst

Wavin installeert nu in 16 kolken sensoren. Die geven aan of de kolk (bijna) vol zit met een substantie water, zand of blubber. De proef gaat twaalf maanden duren en moet uitsluitsel geven over de operationele, economische en technische haalbaarheid ervan. Van Gelder heeft hoge verwachtingen van de pilot. Bedrijfsdirecteur Leendert Ripping: “Data is de toekomst, dat weten we allemaal. Met deze datagestuurde kolken kunnen we beter onderhoud uitvoeren. Daarnaast is het eenvoudiger om risico’s in kaart te brengen.”

Innovatiekracht

Infrabouwer Van Gelder is een langdurige samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam aangegaan om de innovatiekracht te versterken. De datagedreven kolk is daar een voorbeeld van. Ripping: “We leveren met onze innovatiekracht een bijdrage aan een haven van wereldklasse door samen te werken, ideeën te ontwikkelen en oplossingen toe te passen.” Van Gelder zorgt de komende vier jaar (met de optie tot 4 jaar verlengen) voor het onderhoud in de openbare ruimten van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Van Gelder is binnen het havengebied verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘onderhoudscontract grijs’ én voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

Van Gelder staat open voor gedreven mensen

‘We willen goede mensen aan ons binden’

In de wereld van boven-en ondergrondse infrastructuur gebeurt veel. Bij Van Gelder merken we dat we in een transitie zitten. Door de toenemende vraag en ontwikkelingen op het gebied van data, innovatie en duurzaamheid, zijn zaken als integraal werken, bouwteamverband en participatie aan de orde van de dag. We gaan van de traditionele werkzaamheden naar all-in contracten met ontwerp, uitvoering, beheer én onderhoud. Wat niet verandert is de inzet van onze medewerkers. Vakmensen, die zijn en blijven onmisbaar in deze snel veranderende markt en branche. De vergrijzing is daarbij een grote bedreiging.

Hoe Van Gelder daar instaat, legt Marriët de Jonge, Hoofd P&O van de Van Gelder Groep uit. “Want de vakkennis in de branche, die moet blijven en mag niet verloren gaan. Van Gelder is naar deze vakmensen op zoek. Zodat Van Gelder de infrabouwer van Nederland kan blijven.”

werken bij Van Gelder

Een baan voor het leven. Maar waarbij je zeker geen leven lang hetzelfde doet. Vaak zelfs geen dag. Dat is werken bij Van Gelder. Ruim 1150 andere vakmensen gingen je voor. Op de bouw, kantoor, langs de weg of onder de grond. Marriët: “Als de Infrabouwer van Nederland zoeken we continu naar nieuwe, ondernemende mensen. Die zich al vakman of -vrouw mogen noemen, of gedreven zijn om dat te worden. Van Gelder is een familiebedrijf met een historie van meer dan honderd jaar en een uitdagende toekomst. Onze mensen richten de wereld van morgen in. Daarbij zijn zaken als klimaatverandering, energietransitie en databeheer geen bedreiging, maar juist een uitdaging.”

Familiebedrijf

“Bij familiebedrijf Van Gelder staat de medewerker op één”, zo meent Marriët. “WIJ van Van Gelder zijn wars van hoogdravende en wollige toestanden, maar krijgen energie van het denken in oplossingen, mooie projecten opleveren en samenwerken. Integraal projecten uitvoeren, optrekken in bouwteams en een stap verder zetten dan gevraagd, onderscheidt ons in de markt. Opdrachtgevers zien en belonen dat. Onze orderportefeuille is goed gevuld en wij zijn als familiebedrijf financieel gezond, maar onze medewerkers zijn ons echte kapitaal. Zonder hen beginnen we niets. Bij Van Gelder ben je geen nummer, maar veel meer een waardevolle collega of zelfs familielid.”

Opleidingscentrum

In goede mensen wordt volop geïnvesteerd binnen Van Gelder, zo weet Marriët. “In ons opleidingscentrum Gelderpoort in Hattem leiden we onze eigen mensen op. Nu nog met vakopleidingen, maar in de toekomst ook met trainingen en cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. We willen goede mensen aan ons binden en blijven boeien en ervoor zorgen dat opgedane kennis binnen Van Gelder blijft. Dat hoeft niet binnen dezelfde functie. We zetten steeds meer in op een leven lang leren, dat betekent dat medewerkers op veel plekken werkervaring op kunnen doen. Dat houdt kennis in huis, bindt krachtige mensen en biedt ze tegelijk een uitdaging.”

Kansen grijpen

Marriët wil graag gedreven en ondernemende mensen een kans bieden om te solliciteren. “Binnen Van Gelder hebben we meerdere vacatures bij onze verschillende werkmaatschappijen, op meerdere locaties. Zowel voor schoolverlaters als mensen die al veel verder in hun carrière zijn. Ik geloof dat kansen niet zo vaak voorbijkomen in het leven. En dat als zich een kans voordoet, je deze dus moet grijpen. Dan is dit dat bewuste moment. Pak die telefoon en bel met één van mijn collega’s Sara, Marijke, Dianne of Janita voor een kennismaking met een kop koffie.”

Duurzaamheidsnieuwsbrief november 2020

“Het was een bijzonder halfjaar met bewuste keuzes en effectieve milieuoplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst voor Van Gelder als de infrabouwer van Nederland. Dat is de boodschap van deze duurzaamheidsnieuwsbrief”, aldus duurzaamheidscoördinator Niels van der Goot die graag de duurzaamheidsnieuwsbrief met je deelt.

Ondanks de beperkingen die COVID-19 ons bracht ging ons werk in de uitvoering met dezelfde gedrevenheid bij onze vakmensen onverminderd door. Opvallend was de vraag naar milieuoplossingen. Onze opdrachtgevers voelen de druk vanuit het Rijk om de reductiedoelstellingen te behalen. Zowel als het gaat om CO2, stikstof als circulariteit. Zo werkten we in Putten aan herinrichtingwerkzaamheden waarbij we duurzame oplossingen toepasten en veelal elektrisch materieel en circulaire producten hebben ingezet. In Amsterdam wordt volop meegedacht en gewerkt aan de bestrijding tegen hittestress door middel van data gemeten door het Geo Data Service. Op basis van exacte en juiste informatie wordt gekomen tot werkelijke oplossingen waarmee wij de openbare ruimte klimaatbestendig maken samen met onze opdrachtgevers. Een mooie vorm van samenwerking.

Lees alle inspirerende vragen hier in de duurzaamheidsnieuwsbrief.

Klever

Van Gelder Groep neemt Klever Boor- en Perstechniek over

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, onderdeel van de Van Gelder Groep, heeft per 1 oktober 2020 Klever Boor- en Perstechniek overgenomen. Klever, gevestigd te Benschop, is sinds 1994 specialist op het gebied van horizontaal gestuurde boringen en sleufloze verbindingen.

De Nederlandse markt voor energie-infrastructuur profiteert van een toenemende vraag naar oplossingen die de energietransitie ondersteunen. Door de aanvullende activiteiten van Klever, is Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken beter in staat om in de toenemende behoeften van haar klanten te voorzien.

“Wij heten alle medewerkers van Klever welkom bij ons bedrijf. Klever zal zelfstandig actief blijven als dochteronderneming van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, onder leiding van de huidige directeur en oprichter Martin Klever. Dankzij deze overname zijn wij in staat om een grote bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland”, aldus Henri van der Kamp, algemeen directeur van de Van Gelder Groep.

Duurzame resultaten en projecten in beeld

‘Duurzaamheid geen concurrent van tijd, kwaliteit en geld’

Geloofwaardig duurzaam zijn. Dat is wat Van Gelder belooft en laat zien met het opstellen van het jaarlijkse Duurzaamheidsverslag. Donderdag 13 augustus werd het eerste exemplaar van 2019 overhandigd aan innovatieregisseur Sacha Stolp van de gemeente Amsterdam. Bedrijfsleider Remco Kok benadrukte tijdens de presentatie de unieke samenwerking tussen de gemeente en Van Gelder.

“Zo lang je blijft aanbesteden op alleen de laagste prijs, behaal je de doelstellingen met betrekking tot een mooie, schone en leefbare omgeving niet. Van Gelder heeft samen met de gemeente Amsterdam oog voor het totaalplaatje van duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Dat werkt beter voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.”

Duurzaam ondernemen

In Amsterdam wordt volgens Sacha Stolp hard gewerkt aan een slimme en schone stad. “In 2019 werd gestart met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Grote Wegenwerken met een looptijd van zes jaar. Middels de SOK kan Van Gelder zich verder ontwikkelen en investeren in een duurzaam Amsterdam.” In het gepresenteerde Duurzaamheidsverslag zijn artikelen opgenomen die aangeven hoe Van Gelder in 2019 bezig is geweest om duurzaam te ondernemen. Aan het woord komen leden van de CO2-werkgroep, worden projecten toegelicht en zijn cijfers, doelstellingen en maatregelen opgenomen. In 2019 mocht Van Gelder de Duurzame Parel in ontvangst nemen voor het gezamenlijke project, met de gemeente Nijmegen, Malderburchtstraat ‘Meest Duurzame Straat van Nederland’.

Verantwoordelijkheid nemen

Dat Van Gelder serieus met haar verantwoordelijke rol met betrekking tot duurzaamheidsopgaven omgaat, staat volgens Mink Jaap Ypma buiten kijf. Ypma is voorzitter van de CO2-werkgroep. “Van Gelder heeft zich ten doel gesteld om, in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, een actief milieubeleid te voeren. Niet alleen binnen de Van Gelder Groep, maar bij al haar dochterondernemingen”, zo meent Ypma. “Denk daarbij aan ons investeringsprogramma in materieel en initiatieven zoals het CO2-projectplan en de interne kwartaalverkiezing van De Zuinigste Rijder.”

Positieve bijdrage

Van Gelder investeerde in 2019 maar liefst vijf miljoen in duurzaam materieel. “Om op die manier klaar te staan voor een schone, klimaat neutrale wereld”, zo meent Ypma. Van Gelder sluit zich de komende periode aan bij de doelstelling van Nederland: Een reductie realiseren van 49% in 2030. Ypma: “Wij geloven daarbij dat duurzaamheid nooit hoeft te concurreren met tijd, kwaliteit en geld. Integendeel, wij zijn ervan overtuigd dat het positief bijdraagt aan deze factoren. Duurzaam bezig zijn betekent ook lef tonen en durven. Daarin willen we ondernemend zijn. Maar het werken met goed, veilig én emissievrij materieel is een verlengstuk van het vakmanschap van onze mensen. Zij moeten het uiteindelijk doen.”

Lees hier het Duurzaamheidsverslag.

Ronald wil veel leren en ervaring opdoen bij Van Gelder

“Er is hier veel te leren en veel te doen.” Zo vat Ronald van Hattum (32) zijn werk binnen Van Gelder kort samen. Als manager projectbeheersing & contractmanagement is hij verantwoordelijk voor diverse processen binnen integrale projecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid of risicomanagement. Deze rol vervult hij inmiddels ruim een jaar en met veel plezier. Daarnaast is hij al meer dan vijf jaar werkzaam bij Van Gelder, binnen projectbeheersing en contractmanagement. En hij is hier nog lang niet uitgekeken.

Van Gelder is de eerste ‘echte’ werkgever van Ronald. Al nam hij een iets andere route dan de meeste scholieren doen. Ronald besloot namelijk na zijn middelbare school om voltijd te gaan werken. “In het weekend was ik al altijd aan het bijklussen bij stratenmakers of grondverzetbedrijven bij ons in de regio. Dat vond ik mooi werk en daarom ben ik eigenlijk na school dat gewoon blijven doen. Bij ons in Herveld zijn veel van dit soort bedrijven, dus er was werk zat. Maar na een paar jaar had ik het eigenlijk wel gezien. Het buitenwerk is immers niet altijd even leuk. Zeker niet als het regent, waait of koud is. Ik heb het een paar jaar volgehouden en besloot toen om weer naar school te gaan.”

Studeren

Ronald was twintig toen hij zich melde voor het mbo. Hij kreeg zó de smaak te pakken van het studeren, dat hij er ook nog even een hbo-opleiding Civiele Techniek achteraan deed. “Dat was een mooie tijd”, zegt hij lachend. “Van negen tot twee studeren en daarna nog lekker werken. Ik denk met heel veel plezier terug aan mijn studententijd. Al moet ik er nu niet meer aan denken om de halve dag te rekenen.” Ronald was uiteindelijk 27 jaar toen hij klaar was. En toen kon het solliciteren beginnen.

Platte organisatie

Ronald is eerlijk als hij zegt dat het niet meeviel om een leuke baan te vinden. “Veel bedrijven hadden een personeelstop, ook mijn oud stagebedrijven. Ik kende Van Gelder van een groot project dat ze samen met mijn stagebedrijf Mobilis deed. Wat me aantrok is de vakkundigheid, het vakmanschap hier. Van Gelder is een relatief klein bedrijf en daar hou ik van. Je kunt bij iedereen binnenlopen. De platte organisatie sprak me aan.”

Ambitie tonen

Ronald begon als projectcoördinator bij een klein projectteam en waardeerde de hulp die hij van alle kanten kreeg. “Ik had ook een bedrijfscoach, die me intern verder heeft opgeleid. Maar je moet het hier ook zelf doen. Het mooie is dat je heel snel bepaalde kansen krijgt, maar je moet het zelf wel laten zien en je ambitie tonen. Ook is het belangrijk om zorgvuldig te werken en te zorgen dat alles geraakt wordt en gedekt is. Daarbij is het zaak om te blijven leren. Afgelopen jaar heb ik het JOK-traject gedaan en daarin heb ik meer over communicatie geleerd. Zowel intern als extern. Ik zie mijn toekomst zeker bij Van Gelder, maar wil ook blijven leren. Ik wil nog veel meer ervaring opdoen en vind vooral het groot asfaltwerk geweldig. Als die mannen in de weekenden bezig zijn, ga ik graag even kijken. Het blijft geweldig om te zien hoe iets uiteindelijk wordt.”

Jaarverslag Van Gelder Groep

Jaarverslag 2019 Van Gelder Groep

Het jaar 2019 was een prima jaar voor de Van Gelder Groep, dé Infrabouwer van Nederland. Dat staat te lezen in het vandaag gepresenteerde jaarverslag. Zowel de omzet, winst, personeelsbestand en het aantal opdrachtgevers groeiden in 2019. De omzet van de Van Gelder Groep is in 2019 met 21,5 procent toegenomen van 379 tot 461 miljoen euro. De winst steeg evenredig mee van 9,3 naar 12,6 miljoen euro. Het personeelsbestand nam toe naar 1151 medewerkers.

Open hier het jaarverslag.

Er was en is bij Van Gelder veel aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Zo werd bijna vijf miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam materieel. Middels nieuwe contractvormen, innovaties en vakbekwaam personeel, weet Van Gelder nieuwe klanten aan zich te binden. In het jaar 2019 diende de problematiek rondom stikstof, PFAS en corona zich aan. De impact van deze problematiek op de omzet van 2019 was beperkt aanwezig.

Als dé infrabouwer van Nederland, ziet Van Gelder het als haar taak om niet alleen een duurzaam rendement te realiseren, maar tevens te waken over de effecten van de activiteiten op het milieu en de mens. Nu, maar zeker ook in de toekomst!

Klik hier voor het persbericht.

Werken bij Van Gelder

Proost op een nieuwe website!

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het vernieuwen van onze ‘werken bij Van Gelder’ website. Vandaag ging deze nieuwe website in de lucht! Wij proosten, want deze nieuwe website is prachtig.

Vol met verhalen

Overzichtelijk, makkelijk in gebruik en persoonlijk: zo omschrijven wij onze nieuwe website. Aan de hand van verhalen laten wij anderen graag zien hoe het is om bij ons te komen werken.  Benieuwd naar deze verhalen? Neem dan snel een kijkje: werkenbijvangelder.com. Niet alleen zo, maar ook door middel van een nieuwe video.

Nieuwe slogan

Bij een nieuwe website hoort natuurlijk ook een nieuwe slogan: jouw ambitie wordt realiteit. Waarom deze slogan?

Als je honderd jaar geleden aan Derk Kroeze had gevraagd wat voor een bedrijf hij met zijn familie wilde hebben dan had hij gezegd: een bedrijf met gewone en gedreven vakmensen, die doen wat ze zeggen en dat goed willen doen. Deze vakmensen verdienen de kans om zich te ontwikkelen, zolang ze zelf de kans grijpen. Wanneer een klant met een opdracht komt voeren we die niet simpelweg uit, maar we kijken altijd of er een betere oplossing is. En als dat een extra stap vereist dan wordt die stap gezet. Daarmee blijven we onze ogen openhouden voor nieuwe mogelijkheden en blijven we ondernemen.

Die ambitie, die Derk honderd jaar geleden had, is realiteit geworden. Mede dankzij zijn schoonzoon Hendrik van Gelder, maar natuurlijk ook door al die mensen die voor Van Gelder hebben gewerkt en nog steeds werken. Inmiddels zijn we een aannemer met ruim 1200 werknemers. Dat is groot, maar we blijven een familiebedrijf, waar de lijnen kort zijn en waar er waardering is voor onze gedreven vakmensen!

Jouw ambitie wordt realiteit!

Van Gelder innoveert

Van Gelder innoveert en investeert

Van Gelder heeft haar investeringsbudget verdubbeld om klaar te staan voor een schone, klimaatneutrale wereld. Met vier miljoen euro investeringsbudget in 2019 is de materieelvloot uitgebreid en vernieuwd om zo optimaal voorbereid te zijn op projecten in de toekomst.

Vanuit duurzaamheid wordt gekeken naar zaken als milieuzones, verbruik, CO2-uitstoot en euronormering. Van Gelder is continue aan het kijken hoe ze haar vloot kan verduurzamen. Ze wil voorop lopen als het gaat om innovatie, efficiëntie en verduurzaming. Afgelopen jaar zijn o.a. drie boormachines, vier asfaltvrachtwagens, vier nieuwe kranen, shovel, dieplader en één elektrische minigraver aangeschaft.

Eco-digger

Door de inzet van elektrische kranen en machines wordt fors geïnvesteerd in de reductie van uitstoot en geluid. Ook wordt gekeken naar efficiëntieverhoging door de keuze van bepaalde machines, eventuele opties en/of aanpassingen. In Betondorp Amsterdam is onlangs een nieuwe graafmachine, de eco-digger, geïntroduceerd. De volledig elektrische graafmachine wordt ingezet aan de boven- en ondergrondse infrastructuur. Door de inzet van deze elektrische graafmachine wordt de uitstoot van dieselmachines beperkt en wordt geluidsoverlast zo veel mogelijk verminderd. Van Gelder is de eerste van Nederland die deze machine inzet.

Onderscheidend

Van Gelder voert meerdere grote wegenwerken uit in verschillende projecten, vanuit de zogenaamde Samenwerkingsovereenkomsten (SOK). Van Gelder wil samen met haar opdrachtgevers aan de lat staan om klimaatdoelstellingen te realiseren. Ze is specialist in het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in combinatie met het innoveren en verduurzamen. Daardoor is Van Gelder onderscheidend in projecten.

Kansen

De vraag naar energietransitie, duurzaamheid en een betere mobiliteit is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Vanuit haar ervaring, ondernemingszin en vakkennis kijkt Van Gelder naar kansen om innovatie toe te passen en nieuwe technologieën te omarmen. Van Gelder is een aannemer die, met ruim 1200 werknemers, boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert. Van Gelder wil projecten realiseren door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering.

Henri van der Kamp

Trots zit in het dna van Van Gelder

“We willen ervoor zorgen dat onze mensen plezier hebben in hun werk en zich kunnen ontplooien. Dan komen de beste mensen bij je werken en komt het goede resultaat vanzelf.” Zo zegt algemeen directeur Henri van der Kamp (Van Gelder) in de elfde editie van Cobouw50, de top 50 van 2019.

Zoals de titel al zegt: trots zit in ons dna. En dat viel Henri van der Kamp direct op toen hij in juli bij Van Gelder in dienst trad. “Werknemers gaan niet naar huis voor de klus af is en denken mee hoe het nog beter kan”. Een zogenoemd ‘DNA-traject’, dat Van Gelder een paar jaar geleden uitvoerde, wees uit dat de werknemers ‘ondernemerschap, gedrevenheid en vakmanschap’ herkenden als de kernwaarden van het bedrijf. Niet gek, vindt Van der Kamp. “Dat heeft alles te maken met het feit dat we mensen eigen verantwoordelijkheid geven. Dat waarderen ze.”

Benieuwd naar meer over Van Gelder? Je leest het complete interview hier.

Van Gelder asfalteren

Van Gelder Groep niet op Malieveld

Het Malieveld in Den Haag zal vandaag, op 30 oktober, ongetwijfeld goed gevuld zijn. Ook wij hebben als Van Gelder Groep, vanuit de diverse brancheverenigingen, een oproep gekregen om deze actie te ondersteunen. Een actie waarbij de brancheverenigingen aan heel Nederland, maar vooral aan politiek Den Haag, de gevolgen onderstrepen van de veranderde regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS.

Deze nieuwe regelgeving veroorzaakt dat er minder vergunningen kunnen worden afgegeven, met als gevolg dat in de (nabije) toekomst het aantal (infra)projecten zal afnemen. Als directie van de Van Gelder Groep begrijpen we dat deze actie wordt gevoerd, maar ondersteunen we deze actie niet actief.

Wij vinden wel dat de overheid op korte termijn moet komen met een overgangsregeling zodat er nieuwe projecten op de markt kunnen blijven komen. In de tussentijd kan dan via innovatieve en duurzame methoden gezocht worden naar een definitieve oplossing voor de gerezen problematiek. Ondanks de problematiek ziet de orderportefeuille van de Van Gelder Groep voor 2020 er goed uit.

Omdat actievoeren wat ons betreft niet de juiste methode is om de problemen aan te pakken, zal iedereen bij Van Gelder vandaag gewoon weer vol gedrevenheid zijn of haar werk uitvoeren. Om tot een oplossing te komen voor de problematiek overleggen wij liever constructief en op inhoud met de overheid.

Van Gelder donatie

12.000 euro naar Ronald McDonald Huis Leiden

Overdonderd. Dat waren ze bij het Ronald McDonald Huis in Leiden toen ze onlangs uit handen van Gert Veenhof een cheque kregen van maar liefst 12.000 euro. Ter ere van Gert zijn afscheid, als algemeen directeur van de Van Gelder Groep, doneerden relaties een geldbedrag voor het Ronald McDonald Huis. Het ingezamelde bedrag werd door Van Gelder aangevuld tot het mooie ronde bedrag van 12.000 euro.

Bij het Ronald McDonald Huis in Leiden waren ze natuurlijk verguld met dit mooie eindbedrag, waarmee weer een stukje continuïteit is gewaarborgd. Er waren diverse mogelijkheden om dit geld binnen het huis te besteden. Na overleg met zijn gezin koos Gert Veenhof voor de meest tastbare optie: 200 overnachtingen voor ouders (en broertjes en zusjes) van een ernstig ziek kind. Een prachtige bijdrage voor de circa 450 gezinnen die jaarlijks gebruik maken van (in totaal) zo’n 5.000 overnachtingen in het huis in Leiden.

Want dat is precies waar het Ronald McDonald Huis voor is, dat directe familie vlakbij het ernstig zieke kind kan zijn. In het geval van het huis in Leiden gaat het dan om kinderen die zijn opgenomen in het Leiden University Medical Centre (LUMC). Voor die directe familie is het huis een plek om even tot rust te komen en steun te vinden bij andere ouders en vrijwilligers.

Namens Gert en het Ronald McDonald Huis willen we hierbij dan ook iedereen bedanken die aan dit mooie doel heeft bijgedragen.

Coolsingel tijdens Dag van de Bouw open voor publiek!

Op zaterdag 15 juni aanstaande is iedereen welkom om een kijkje achter de schermen te nemen bij de renovatie van de Coolsingel. Normaliter is de bouwplaats niet toegankelijk voor publiek, maar op zaterdag 15 juni van 10:00 tot 16:00 maken we hierop een uitzondering tijdens de Dag van de Bouw. De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong én oud!

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder een grootschalige renovatie uit van de Coolsingel. Dé straat van Rotterdam is nu nog een vierbaans rijweg, maar wordt een verkeersluwe boulevard met monumentale allure. Uiteindelijk blijven er twee rijstroken over en wordt de beschikbare ruimte ingericht met een brede fietsstraat en wandelboulevard. Bij de herinrichting wordt veel gebruik gemaakt van natuursteen. Medio 2021 is het project naar verwachting gereed. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Activiteiten

Tijdens de Dag van de Bouw laat Van Gelder graag zien hoe ver de Coolsingel inmiddels gevorderd is en kun je letterlijk je eigen steentje bijdragen aan het project. Naast het leggen van een stukje natuursteen, is er nog veel meer te zien en te beleven voor jong en oud. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken met een hoogwerker, graven met een mobiele kraan en een kleurwedstrijd.

Projectleider Peter Dekker is de vijftiende ook aanwezig: “We geven op ons terrein alle Van Gelder-bedrijven die hieraan meewerken, een podium en ik nodig iedereen graag uit om op 15 juni verder kennis met ons te maken: met onze kennis en kunde, ons materieel en onze mensen die elke dag klaarstaan om hier iets moois van te maken.”

Dat wil je niet missen!

Kortom: aanstaande zaterdag 15 juni valt er een hoop te zien en te beleven aan de Coolsingel in Rotterdam. Dat wil je niet missen! Volg al het nieuws rond dit evenement via Facebook, zet jezelf op ‘aanwezig’ en nodig je vrienden en familie ook uit!

Henri van der Kamp nieuwe algemeen directeur Van Gelder Groep

Per 1 juli 2019 zal Henri van der Kamp de taak van algemeen directeur van de Van Gelder Groep overnemen van Gert Veenhof.

De heer Van der Kamp zal per 1 mei 2019 in dienst treden bij de Van Gelder Groep en zal zich de eerste twee maanden voorbereiden op zijn nieuwe functie. De heer Van der Kamp komt over van Volker Wessels waar hij vanaf 2007 in dienst was en vanaf 2012 deel uitmaakte van de raad van bestuur. In die functie was hij verantwoordelijk voor alle Nederlandse boven- en ondergrondse activiteiten in de infrastructuur.

Met de komst van de heer Van der Kamp verwachten wij, gezien zijn brede kennis van en ervaring in de totale inframarkt waarin Van Gelder werkzaam is, dat hij na het succes van de eerste 100 jaar, Van Gelder in de tweede eeuw van haar bestaan “vertrouwd verder” zal leiden.

Foto: Bouwend Nederland/FD.nl

Van Gelder Telecom neemt B.S.T. Telecom Service & Installatie over

Per 1 mei 2019 worden de bedrijfsactiviteiten van B.S.T. Telecom Service & Installatie uit Wezep overgenomen door Van Gelder Telecom. B.S.T. is gespecialiseerd in het schouwen, engineeren en aansluiten van woningen en bedrijven op glasvezelnetwerken. Sinds 2005 zijn zij vanuit Wezep actief op de Nederlandse telecommarkt waar zij met een team van 14 medewerkers verschillende opdrachtgevers bedienen. Deze medewerkers komen allemaal in dienst bij Van Gelder Telecom.

Meer mankracht en eigen kennis in huis

Door een toenemende vraag vanuit de FttH [Fiber to the Home] markt past de overname van B.S.T. uitstekend bij het Telecombedrijf uit Hattem. Met deze strategische overname is Van Gelder Telecom nog beter in staat om met eigen personeel meer opdrachtgevers te bedienen en wordt direct het kennisniveau vergroot. Beide partijen zien de overname dan ook als een win-win situatie.

Investeren in nieuw materieel loont!

Het gaat goed met Van Gelder. Dat concludeerden we al in ons jaarverslag van 2018, maar het blijkt ook uit de nieuwe investeringen in het materieel die de afgelopen tijd zijn gedaan. We hebben zo de beschikking over eigen, nieuwe machines, die volledig voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat gaat verder dan eisen op het gebied van bijvoorbeeld uitstoot en verbruik; ook projectgerichte eisen zoals wendbaarheid, efficiëntie en compactheid spelen een rol, naast bijvoorbeeld geluidsreductie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers (ergonomische eisen) en natuurlijk veiligheid (denk bijvoorbeeld aan nieuw materieel met ruimer zicht voor de machinist en compacte constructies).

Mecalac mobiele kraan

Een voorbeeld van zo’n nieuw stuk materieel dat volledig aan de eisen van deze tijd voldoet, is de Mecalac multifunctionele grondverzetmachine die eind maart is afgeleverd op het project Scheveningen – De kust gezond. De lichtgewicht multifunctionele machine kun je zien als een combinatie van een kraan en een shovel en is ideaal voor bijvoorbeeld binnenstedelijke projecten. Machinist Ferdinand Verhoeff is er helemaal mee in zijn nopjes: “Het is een hele fijne machine, beresterk voor zijn gewicht en ik sta er hier in Scheveningen van te kijken hoe hanteerbaar hij blijft door het zand. Ik heb er pas honderd uur op zitten met de Mecalac, maar ik wil nu al niet meer zonder!”

Ander nieuw materieel

Voorbeelden van andere investeringen in het materieel zijn de graafmachines van Liebherr, die bekend staan om hun geluidsreductie, 2-in-1 split-waterwagens die voor een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie kunnen zorgen en een aantal nieuwe vrachtwagens voor in het asfalt.

Niet alleen de aannemingsmaatschappij doet haar voordeel met de groei van Van Gelder en zijn nieuwe investeringen. Van Gelder Infratechniek kan zich bijvoorbeeld verheugen op de komst van maar liefst drie nieuwe boormachines.

Wie onze website en social media in de gaten houdt, zal zich de komende tijd ongetwijfeld kunnen verheugen op enkele fraaie plaatjes van het nieuwe materieel. En zou jij nou net als Ferdinand ook wel machinist willen zijn op één van deze (of onze andere) mooie machines? Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie!

Jaarcijfers Van Gelder Groep 2018

DIVERSITEIT EN INTEGRALITEIT MAKEN VAN GELDER STERK

Terugblik

Voor de Van Gelder Groep is 2018 wederom succesvol verlopen met een jaar van groei in zowel omzet als resultaat. De economische groei in Nederland geeft meer volume in de inframarkt en dat is duidelijk merkbaar bij alle disciplines. Het totale prijsbeeld is nog altijd op een te laag niveau en de prijsdruk van toeleveranciers en onderaannemers is ook in 2018 nog steeds verder toegenomen. Het tekort aan vakkundig personeel maakt het moeilijker de mogelijkheden in de markt optimaal te benutten.

Ondanks deze positieve en ook negatieve invloeden heeft Van Gelder in 2018 een omzet van € 379 miljoen gerealiseerd, hetgeen een stijging betekent van 10% ten opzichte van 2017 (€ 345 miljoen). De netto winst na belastingen bedraagt € 9,3 miljoen, terwijl het netto resultaat in 2017 € 8,3 miljoen bedroeg. Met deze stijging in omzet en het daarbij behaalde rendement van 2,5% ziet de directie de bevestiging dat het beleid van ‘diversiteit en integraliteit’ Van Gelder sterk maakt voor de toekomst.

Gert Veenhof, directievoorzitter Van Gelder Groep:

“De totale inframarkt heeft Van Gelder in 2018 ook weer veel ontwikkelingen en activiteiten geboden en in al die mogelijkheden kan ons bedrijf in samenhang met elkaar ontzettend veel betekenen. Samen hebben we de merknaam ‘Van Gelder’ weer beter voor het voetlicht kunnen krijgen en dat geeft meerwaarde en vertrouwen. De diversiteit en integraliteit van Van Gelder hebben hier alles mee te maken en het beleid van de directie is daarop dan ook volledig afgestemd.”

Van Gelder heeft het afgelopen jaar ook volop geïnvesteerd. Voor de uitvoering van complexe projecten binnen het stedelijk gebied is in de zomer van 2018 het bedrijf W. van den Heuvel en Zoon Infra overgenomen. Met de activiteiten van lightrail en tramwerk is Van Gelder na de overname in staat deze projecten compleet en integraal aan te bieden en daarmee haar positie in dit segment te versterken. Boven- en ondergrondse infra in totaliteit als één integraal project te zien, is voor Van Gelder core business.

Vooruitzichten 2019

Van Gelder staat in de volle breedte gesteld en kan in de inframarkt op alle fronten haar rol nu en in de toekomst vervullen. Het opdrachtgeversbestand van Van Gelder is zeer divers en dat maakt het bedrijf minder kwetsbaar en daardoor stabiel. De werkvoorraad ultimo 2018 is uitstekend en bedraagt € 347 miljoen (ultimo 2017 € 318 miljoen). De vooruitzichten voor 2019 zijn goed, met een werkvoorraad die hoger is dan vorig jaar en daarbij een verwachte omzet en resultaat op gelijk niveau als in 2018. Er wordt ingezet op nieuw ontwikkeld materieel om aan de eisen te voldoen en het milieu zo min mogelijk te belasten. Het personeelsbestand zal naar verwachting licht stijgen, waarbij Van Gelder continu op zoek blijft naar vakkundig personeel. De liquiditeitspositie van Van Gelder blijft onverminderd goed. Additionele financiering van derden is niet nodig.

De directie van Van Gelder Groep is trots op hetgeen bereikt is en gaat in 2019 ‘vertrouwd verder’.

Kerncijfers (* 1 miljoen)                                                               

  2018 2017
Bedrijfsopbrengsten € 379,4 € 345,0
Operationeel resultaat (EBITDA) € 13,2 € 11,6
Netto resultaat € 9,3 € 8,3
     
Solvabiliteit 38,9 % 38,6 %
Aantal medewerkers 881 837

Het complete jaarverslag, met daarin o.a. verhalen van de afdelingen en interviews met opdrachtgevers over een aantal mooie projecten, is hier te lezen.

Nieuw zij-instroomtraject gestart voor calculatoren

Dat er een tekort is aan vakmensen en dat het voor een groot aantal vacatures lastig is om deze goed ingevuld te krijgen, is allang geen verrassing of uitzondering meer. In de hele branche geldt hetzelfde probleem. De vijver waarin gevist kan worden, is klein. Tegelijkertijd bestaat een groot aantal mensen die om de een of andere reden zijn vastgelopen in hun carrière. Een deel van hen is geschikt én enthousiast om zich te laten omscholen tot bijvoorbeeld calculator.

Een certificaat en baangarantie

Dat is dan ook precies wat Van Gelder, samen met BAM Infra en NTP voor ogen heeft. In samenwerking met opleidingsinstituut BOB-KOB is een zij-instroomtraject gestart waarbij nieuwe medewerkers gedurende vier dagen werkend leren bij de bedrijven en een op maat gesneden opleidingstraject volgen. De eerste vijf deelnemers zijn inmiddels gestart. Na afloop van het traject ontvangen ze een certificaat van Bouwend Nederland én een gegarandeerde baan als calculator in de infra.

Een nieuw perspectief

Met dit zij-instroomtraject slaan we twee vliegen in één klap. Voor ons is het een goede manier om vacatures waar we lastig geschikte kandidaten voor kunnen vinden, alsnog ingevuld te krijgen. Aan de andere kant bieden we mensen via Werkgeversservicepunt Regio Zwolle een nieuw toekomstperspectief. We helpen mensen verder en lossen een probleem op de arbeidsmarkt op. Zo kan iedereen weer vertrouwd verder!

Derde editie Bewust Veilig Dag is een feit

Het is de derde woensdag van maart en voor het derde jaar op rij staat die in het teken van de landelijke Bewust Veilig Dag. Van Gelder stelt deze dag dit jaar volledig in het teken van ‘betrokken en gezond op weg’. In dat kader ontvangen alle medewerkers vandaag een gezonde energiereep en een EHBO-waaier, waarover verderop meer.

Deelname aan de Bewust Veilig Dag is voor Van Gelder al vanaf de eerste editie een vanzelfsprekendheid. Stilstaan bij (het belang van) bewust veilig werken is bij ons een topprioriteit. In december 2016 lanceerden we onze eerste Bewust Veilig campagne, waarvan we vandaag de derde upgrade uitrollen onder onze medewerkers.

Betrokken en gezond op weg

Op al onze projecten organiseren we vandaag een centraal koffiemoment om het thema ‘betrokken en gezond op weg’ te behandelen. Een gezonde energiereep ligt klaar om bij de koffie te nuttigen. Daarnaast wordt de nieuwe EHBO-waaier uitgedeeld. Deze waaier is tot stand gekomen dankzij een KAM-melding van een betrokken collega. Hij kwam met het idee van een pleisterkaart, waarop gemakkelijk te zien is hoe pleisters het best geknipt en geplakt kunnen worden. Dat en meer is te vinden in de EHBO-waaier.

Vijf gouden bouwplaatsregels

Maar er is meer! Vandaag lanceren we namelijk ook, in navolging van onze eerdere Bewust Veilig campagne, vijf gouden bouwplaatsregels. Op al onze werklocaties zullen deze voortdurend zichtbaar zijn en eraan herinneren om veilig te blijven werken.

De gouden bouwplaatsregels sluiten aan, en geven een vervolg op, de eerder in het kader van de Bewust Veilig campagnes gecommuniceerde vijf pijlers betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling. Deze vijf pijlers blijven van kracht, maar vinden nu dus een vervolg in de gouden bouwplaatsregels.

Deze regels luiden als volgt:

  1. We spreken elkaar aan op veiligheid en kijken naar elkaar om (betrokkenheid)
  2. We werken altijd met geschikte en gekeurde arbeidsmiddelen (vakmanschap)
  3. We werken altijd met toestemming, binnen het afgezette werkgebied en volgens de start-werkinstructie (grondbeginselen)
  4. De bouwplaats, het materieel en wijzelf zien er verzorgd en netjes uit (uitstraling)
  5. We melden altijd onveilige situaties en (bijna) ongevallen (informeren)

Zo blijft Van Gelder voortdurend bezig om het veiligheidsbewustzijn van haar medewerkers te onderhouden en te vergroten.

Van Gelder samen met Mobilis tweede Best presterende bouwproject van 2018

De combinatie Mobilis-Van Gelder werkt vanaf januari 2018 aan de vernieuwing van het buitengebied van het Amstelstation en het uitbreiden van de fietsparkeerkelder. Maandag maakte het project kans om tijdens de zogeheten Bewuste Bouwers Boost door – jawel – Bewuste Bouwers verkozen te worden tot Best presterend bouwproject van 2018. Bewuste Bouwers heeft tot doel om samen te werken aan een beter imago van de bouwsector. De Boost is een jaarlijkse prijsuitreiking en staat dit jaar in het teken van de communicatie voorafgaand, tijdens en na de bouwperiode.

Een 9,1 dankzij de Kerstman

Het tot een minimum beperken van hinder en overlast is natuurlijk bij élk project een speerpunt van ons. Een goede communicatie met bijvoorbeeld omwonenden, of, in dit geval, reizigers en andere betrokkenen, is daarbij onontbeerlijk. Omdat het in het geval van het Amstelstation een bijzonder diverse, en bovendien: anonieme groep mensen betreft die potentieel hinder van het project kan ervaren, zijn er meerdere, verschillende, communicatie-acties ingezet. Zo werd gebruik gemaakt van een app om reizigers die in de buurt waren, te waarschuwen dat er een bepaalde omleidingsroute in werking was gesteld of dat er bijvoorbeeld een bushalte tijdelijk was verplaatst, werd er gebruik gemaakt van kaartjes en spandoeken en als klap op de vuurpijl was daar in december de kerstman om alle reizigers te bedanken voor hun medewerking en begrip en te trakteren op een warm drankje.

Al deze inspanningen werden tijdens de audit van Bewuste Bouwers beloond met een 9.1 en plaatsing in de top 3 projecten die dus kans maken op die felbegeerde titel van ‘Best presterend bouwproject van 2018.’ Als het aan onze ontwerpleider Robert Beumer ligt, krijgen we die prijs in elk geval. “Het is vooral bijzonder hoeveel maatregelen we hebben ingezet om de hinder te beperken en welke inzet iedereen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat echt iedereen op tijd geïnformeerd werd over bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatste bushalte.”

Tijdelijke buitengebruikname

Door het harde werk van de combinatie Mobilis-Van Gelder was het uiteindelijk mogelijk om het station voor fietsers en voetgangers voortdurend bereikbaar te houden. Alleen voor automobilisten en trams werd het station tijdelijk buiten werking gesteld. “Toen is in een periode van slechts twee weken keihard en 24/7 doorgewerkt om de trambaan te verleggen en alle andere werkzaamheden uit te voeren, zodat ook daar de hinder weer zoveel mogelijk beperkt kon worden.” Daar is het projectteam terecht trots op.

Wil je met eigen ogen zien wat er tijdens die tijdelijke buitengebruikname allemaal is gebeurd? Bekijk dan de timelapse die hiervan is gemaakt.

UPDATE: Onze 9,1 was helaas net niet genoeg voor de winst, maar we zijn evengoed trots op onze tweede plaats! Hoe dan ook zullen we er ook in de toekomst alles aan blijven doen om de hinder van onze projecten tot een minimum te beperken. Tijdens de Bewuste Bouwers Boost zijn daar opnieuw mooie handvatten voor gegeven.

Opnieuw CO2-Bewust certificaat niveau 5 voor Van Gelder

We zijn goed bezig! Mogen we dat zeggen? Ja dat mogen we. Want naar aanleiding van de audits van de KIWA, vorige maand, heeft Van Gelder opnieuw het CO2-Bewust certificaat niveau 5 verkregen. Dat certificaat ziet er zo uit.

Als Van Gelder voldoen wij dus aan de eisen van niveau 5 van het handboek van de CO2-prestatieladder op het gebied van het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van:

  • grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
  • cultuurtechnische werken;
  • leidingsystemen voor transport en distributie van vloeistoffen en gassen inclusief boringen en persingen;
  • elektriciteits- en telecommunicatienetwerken, treinbeveiliging-systemen, (openbare) verlichtingsinstallaties en DVM-systemen;
  • bodemsanering en vloeistofdichte bestratingen.

100%

De auditoren van de KIWA waren bij de projectbezoeken (Gelderse Roos en Rietgraafsingel Oosterhout) zeer te spreken over de aanwezige kennis van onze collega’s en op de manier waarop er gecommuniceerd wordt op het gebied van CO2.

De scoringsmatrix leverde zelfs uitmuntende resultaten op. Op de verschillende onderdelen die meetellen, namelijk Inzicht (40%), CO2-reductie (30%), Transparantie (20%) en Deelname aan initiatieven (10%), scoorde Van Gelder overal honderd procent! We blijven ons uiteraard inzetten om dat zo te houden.

Meer informatie over wat wij als Van Gelder allemaal doen op het gebied van CO2 lees je in ons jaarverslag.

Van Gelder neemt W. van den Heuvel en Zoon Infra over

Van Gelder Groep heeft op 25 juli 2018 het bedrijf W. van den Heuvel en Zoon Infra uit Rhoon overgenomen. Van den Heuvel Infra is gespecialiseerd in werkzaamheden op het gebied van Lightrail. Hierbij gaat het voornamelijk om het realiseren, vervangen en onderhouden van tram- en metrospoor. De overname stelt Van Gelder in staat om nog beter in te spelen op het aannemen en realiseren van grote binnenstedelijke projecten.

W. van den Heuvel en Zoon Infra is opgericht in 1956 als transportbedrijf voor wegenbouwmaterialen, en is sinds de jaren zeventig steeds meer gespecialiseerd in een civieltechnische partner met een breed scala aan werkzaamheden. Vanaf 2005 is
Van den Heuvel Infra zich ook gaan richten op Lightrail en is het uitgegroeid tot een toonaangevende en betrouwbare partner op de markt van de binnenstedelijke railinfra. In 2017 heeft het bedrijf een omzet gerealiseerd van ca.19 miljoen euro, met een vast personeelsbestand van 20 fte.

Van den Heuvel Infra blijft opereren als zelfstandig bedrijf, met de heer Don Hensen als bedrijfsleider. De heer Hensen is sinds 2006 al werkzaam bij Van den Heuvel Infra en een vertrouwd gezicht bij opdrachtgevers. De medewerkers van Van den Heuvel Infra en van Van Gelder zijn inmiddels geïnformeerd over de overname. Samen gaan we ‘vertrouwd verder’ de toekomst in.

 

 

 

 

 

Toast op de overname. Namens Van Gelder: Henk Jan van der Veer, Leendert Ripping en Gert Veenhof. Namens W. van den Heuvel & zoon Infra: Peter Commissaris en Don Hensen.

Rijkswaterstaat tevreden over van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder blijft ook in 2019 verantwoordelijk voor het onderhoud aan de A6, A27 en N50. Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft het prestatiecontract voor Midden-Nederland, district Noord, opnieuw met een jaar verlengd.

Rijkswaterstaat en Van Gelder zijn in 2014 een vijfjarig contract aangegaan. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om na het derde en vierde jaar het contract stop te zetten. Dat is niet het geval, want de samenwerking loopt uitstekend, zo blijkt ook uit prestatiemetingen. Zo’n prestatiemeting wordt elk kwartaal uitgevoerd en Van Gelder scoort daarop gemiddeld een 8,8. Aanvullend is een verlengingsmeting uitgevoerd, daarop scoort Van Gelder ruim boven de C, op een schaal van A tot en met D, waarbij D de hoogst te behalen score is. Dit alles maakt dat Rijkswaterstaat heeft besloten ook het vijfde uitvoeringsjaar door Van Gelder te laten uitvoeren.

Zoals gezegd voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder sinds 1 januari 2015 het onderhoud uit aan de A6/A27 en N50 uit voor Rijkswaterstaat. Dat doet ze samen met Krinkels. De combinatie is verantwoordelijk voor het repareren van verlichting, het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden, onderhoud van verzorgingsplaatsen, maaien van bermen en ondersteuning en oplossen van calamiteiten.

Meer informatie over dit project? Lees hier verder.

Foto: Maarten Reinking namens Rijkswaterstaat en Mink Jaap Ypma, directeur integrale projecten Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Medewerkers volgen training: ‘Veilig werken met de heftruck’

Maandag 15 mei vond de tweede trainingsdag ‘veilig werken met de heftruck’ plaats. In opdracht van Opleidingscentrum Gelderpoort wordt deze training, in een reeks van vier opleidingsdagen, gegeven aan medewerkers van Van Gelder door Gerrit van de Vegte, KAM coördinator bij Van Gelder. Naast het verplichte element van deze training is het doel medewerkers te instrueren om veilig om te gaan met de heftruck.

Medewerkers leren veilig werken met de heftruck

Alle medewerkers van Van Gelder die werken met een heftruck wordt de eendaagse training aangeboden op de locatie in Elburg. ‘s Ochtends krijgen de medewerkers een theorie gedeelte over veilig rijden met de heftruck. Daarin komt onder andere aan de orde: de verschillende soorten heftrucks, de risico’s van het werken met een heftruck en een stuk wetgeving. De ochtend wordt afgesloten met een individueel theorie-examen van 35 vragen.

Bewustwording door praktijkoefeningen

In de middag vindt het praktijk gedeelte plaats waarbij de medewerkers vier praktijkoefeningen moeten uitvoeren. Het is de bedoeling dat tijdens het uitvoeren van de opdrachten de medewerkers ook veilig rijden. Een veel voorkomend voorbeeld daarbij is dat uit gewoonte de gordel vaak niet wordt omgedaan terwijl dit verplicht is. Door de training worden de deelnemers zich opnieuw bewust van deze ‘gewoontes.’ Na het positief afronden van zowel het theorie- als praktijkexamen wordt het heftruck certificaat verlengd of voor het eerst afgegeven.

Voorlichting en instructie verplicht

Jaarlijks gebeuren er met een heftruck gemiddeld 1700 ongevallen, waarvan ongeveer 7 een dodelijk afloop hebben. Het is daarom verplicht dat er een voorlichting of instructie is gegeven voordat iemand op een heftruck rijdt. Opleidingscentrum Gelderpoort verzorgt regelmatig de training ‘veilig werken met de heftruck’ waarvan het certificaat vijf jaar geldig is. Naast deze training verzorgt het opleidingscentrum meer trainingen en cursussen. Kijk hier voor het volledige aanbod.

 

Van Gelder Elburg biedt 3 werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De jobcoaches van de gemeente Elburg/Nunspeet en bedrijven uit beide gemeenten werken intensief samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Jobcoaches kijken samen met de cliënten wat hun mogelijkheden zijn en koppelen deze personen aan bedrijven/opdrachtgevers.

Dat heeft de afgelopen tijd geresulteerd in drie succesvolle plaatsingen bij Van Gelder in Elburg. Een mooi resultaat van een intensieve samenwerking. De jobcoaches Bas Willemse (gemeente Elburg) en Freddy Smit (gemeente Nunspeet) bedankte Marijke Mulder-de Gunst en Marriët de Jonge van Van Gelder voor dit uitstekende resultaat.

Vanuit Van Gelder wordt er altijd gekeken op welke vorm er een bijdrage kan worden geleverd aan mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij en/of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Meer informatie daarover? Kijk hier.