‘Goede voorbereiding is het halve werk’

Familie Gooiker opent grootste particuliere zonnepark van Nederland

Langs de A1 bij Wilp heeft de familie Gooiker op eigen grond als onderdeel van haar landbouwbedrijf een zonne-akker aangelegd. Vorige maand is het particuliere zonnepark, dat 12.000 huishoudens voorziet van groene stroom, live gegaan. Donderdag 17 september vond de officiële opening plaats van het park, dat maar liefst meer dan 117.000 panelen telt. Gedeputeerde Jan van der Meer, Klimaat- en Energietransitie en burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst verrichtten samen de opening. Daarna konden genodigden het park bezoeken.

Aannemer Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (VGKLM) was verantwoordelijk voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk van Enexis Netbeheer. Maar bij het project waren meerdere partijen betrokken, waaronder 15 vergunningsverleners, Gemeente Deventer, Gemeente Voorst, Provincie Gelderland, Gasunie en Heijmans. Een grootschalig project waarbij samenwerking van groot belang was. Volgens bestuurder Jolien Gooiker was de livegang in augustus weliswaar spannend, maar twijfelde ze nooit aan het slagen van het project. “We hebben goede partners geselecteerd en hadden veel vertrouwen in hun kennis en kwaliteit. We hebben de uitvoering strak opgevolgd en dus was het raar geweest als alles uiteindelijk niet zou werken.”

Bewogen periode

Het klinkt eenvoudig, zonnepanelen aanleggen op landbouwgrond. Maar daar komt heel wat bij kijken. Van techniek en vergunningen tot financiering en graafwerkzaamheden. Enexis kan dat niet alleen en Van Gelder ook niet. De zonne-akker van de familie Gooiker ligt daarnaast nabij een Natura 2000-gebied. In mei 2019 veranderde de natuurwetgeving op het gebied van stikstof. Dit was een uitdaging voor het project. Gooiker kijkt terug op een bewogen en spannende periode. “Het was maar de vraag of alle vergunningen werden behaald. Door echter vanuit alle betrokken partijen te kijken naar de mogelijkheden, is het gelukt om binnen de stikstofnormen te blijven en de negatieve effecten op het Natura 2000-gebied te vermijden.”

Boren

Een bijzonderheid binnen het project was de kruising met de IJssel. Om alle kabels aan te kunnen leggen, moest onder de IJssel worden geboord. Iets waar de waterschappen in eerste instantie bezorgd over waren. Gooiker: “Ook voor Van Gelder was dit een grote uitdaging. Maar Harald Neijmeijer en zijn team wisten het tracé heel goed te ontwerpen. Daarbij waren verschillende gemeenten, waterschappen en provincies betrokken. Ik denk dat Harald wel veertig vergunningen moest aanvragen. Er is door hen waanzinnig werk geleverd.”

Meer dan positief

Uiteindelijk werden in samenwerking met de waterschappen alle risico’s besproken en uitgesloten. En konden alle benodigde vergunningen worden verleend.” Gooiker is meer dan positief over de inzet van en samenwerking met Enexis en van Gelder. “Ik heb veel respect voor hun werkwijze. Heel knap dat zij zowel qua techniek, maar ook communicatief mensen goed wisten te bereiken en dit project vlot wisten te trekken.”

Goede voorbereiding

Voor het project werd een Bovenregionale Versnelling Energietransitie (BVE) opgericht. Een samenwerking tussen Enexis (Infra, Grondzaken en Klant & Markt) en Van Gelder. Door hierin gezamenlijk op te trekken – en de klant al vanaf de voorbereiding bij het proces te betrekken – kon het project succesvol worden uitgevoerd. “Iets waar we allemaal trots op zijn. Goede voorbereiding is het halve werk”, zo meent Gooiker. “Een project valt of staat verder met goede mensen die ervaring en expertise hebben en een stapje extra kunnen zetten. Wij hebben ons echt in de handen geknepen met deze mensen. Als het hen niet lukte, lukte het niemand.”

doorEugénie de Kreij Infra
Verkeerstechniekproject Nederland

Grootste verkeerstechniekproject van Nederland opgeleverd

‘Dit werk doe je niet met twee busjes’

Een super grote klus. Zo omschrijft projectleider Piet de With van Van Gelder Verkeerstechniek het werk aan het Hofplein in Rotterdam. “Ik denk het grootste verkeerstechniekproject in de geschiedenis van Van Gelder”, zo verwoordt De With de omvang van het werk.

De With werkt inmiddels vier jaar voor Van Gelder, waar hij het mede door de korte lijntjes, goed naar de zin heeft. Maar het werk aan het Hofplein vergde wel de nodige inzet en gedrevenheid van alle mensen.

“Negentig masten, 150 armaturen en 35 kilometer getrokken kabel”, somt hij moeiteloos op. “Drie kruispunten waar we de verkeersinstallaties hebben aangebracht. Inclusief de rotonde bij de vijver waar dronken Feyenoordsupporters altijd inspringen en waar ook nog een tram kruist. Het is de kruising met maar liefst 77 aangestuurde richtingen middels een verkeersregelautomaat. Deze is geleverd door Ko Hartog en geplaatst door ons.”

Verkeerstechniekproject Nederland

Randvoorwaarden

En dat werk werd meer dan goed uitgevoerd door uitvoerder/monteur Glenn Damas, zo meent De With. “Hij trok de dagelijkse kar en zorgde dat iedereen op de juiste plek stond, dat al het benodigde materiaal aanwezig was en dat iedereen deed wat hij moest doen. Er waren veel randvoorwaarden aan dit project, omdat er meerdere zaken waren, waar rekening mee moest worden gehouden. Denk aan vervuilde grond, winkeliersverenigingen, toezichthouders, de RET en hulpdiensten. Dit werk doe je nu eenmaal niet met twee busjes.”

Korte lijntjes

“Dit werk ging echt dag en nacht door”, vervolgt De With. Hij werkt inmiddels vier jaar voor Van Gelder, waar hij het mede door de korte lijntjes, goed naar de zin heeft. “Ik bouw voornamelijk installaties in binnensteden en loop inmiddels 21 jaar in Rotterdam. Het werk aan de Coolsingel is een prachtige klus, waar Van Gelder goede sier mee maakt.”

Bouwbedrijf Batenburg kiest Van Gelder bij project Nuova Venezia

‘Van Gelder staat te boek als een gerenommeerd familiebedrijf’

Er komt nogal wat bij kijken wanneer je een compleet nieuwe wijk in en rond het water wilt bouwen. Van Gelder kan dat. In opdracht van Batenburg Bouw & Ontwikkeling BV werd in een zogenaamde bouwteamconstructie een wijk op palen bouwrijp gemaakt. Het project genaamd Nuova Venezia omvat 88 grondgebonden woningen en is gelegen in Nieuw-Lekkerland. Over een jaar zijn, als het goed is, alle woningen bewoond. Maar voor die tijd moest er nogal wat gebeuren, want de bodem is gevoelig voor verzakken.

Van Gelder voert voor Nuova Venezia tegelijkertijd infraconstructies, kunstwerken en woningfunderingen uit. Geen standaardklus, zo weet projectleider Ron de Wilde: “Het bijzondere is dat de gehele openbare ruimte, inclusief de tracé’s voor riolering en kabels en leidingen, worden onderheid met prefab betonpalen i.v.m. de zettingsgevoeligheid van het gebied. Ook worden de voortuinen en de achterpaden uitgevoerd met EPS om minder zettingen te krijgen. Dit is de derde wijk in Nederland waar dit zo wordt uitgevoerd, echter dit is de eerste wijk waar het direct bij de eerste aanleg wordt gedaan.”

Familiebedrijf

Directeur Erik Batenburg van het gelijknamige bouwbedrijf koos – samen met zijn projectleider Marcel de Bruijn – voor Van Gelder om de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Naar eigen zeggen omdat Van Gelder te boek staat als een gerenommeerd familiebedrijf. “Dat zijn wij ook”, licht Batenburg toe. “We zoeken vaak aansluiting met gelijkgestemde familiebedrijven die een beetje hetzelfde denken en werken. Dus geen beursgenoteerde ondernemingen of juist prijsvechters. We hebben gekeken naar goede referenties en positieve verhalen van collega’s. Van Gelder kwam daar goed in naar voren.”

Bouwteam

Nuova Venezia is een complex plan, waarbij veel op samenwerking neerkomt’, zo weet Batenburg. “We werken in een zogenaamde bouwteamconstructie en dat bevalt heel goed. We zitten met kundige mensen aan tafel, waarbij eenieder zijn eigen expertise inbrengt. We geven elkaar adviezen en ik kan op ze vertrouwen. De relatie is gewoon goed. Daarom gaat Van Gelder ook in de tweede fase voor ons aan de slag en ik zal in de toekomst zeker niet schromen om weer Van Gelder te bellen.”

Rugstreeppad

De werkzaamheden in Nuova Venezia startten al in het voorjaar van 2019, maar moesten tussen juli 2019 en januari 2020 worden stilgelegd i.v.m. het aantreffen van de rugstreeppad. Na het treffen van voorzieningen, zoals het plaatsen van amfibieschermen, mochten na zeven maanden de werkzaamheden weer worden hervat. Momenteel zijn alle kabelbakken en rioleringen aangebracht en worden de laatste betonnen wegplaten gerealiseerd. Het bouwen van de woningen is al in volle gang. De Wilde: “Wij zullen, vooruitlopend op de oplevering van de woningen, in het voorjaar van 2021 de bestrating aanbrengen. Tijdens deze werkzaamheden is het aan Van Gelder Verkeerstechniek de taak om lichtmasten te plaatsen, deels, met chemische ankers i.v.m. de betonnen wegplaat. En daarna gaan we weer mooi verder met de tweede fase. “Ook daar hebben we weer veel zin in!”

Glasvezel Rotterdam

Van Gelder Telecom rolt glasvezelnetwerk uit

Rotterdam zegt ‘ja’ tegen glasvezel

Van Gelder Telecom gaat een gedeelte van Rotterdam van A tot Z voorzien van glasvezel. Gemeente Rotterdam en KPN hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het streven is om 285.000 woningen en bedrijven de komende vijf tot acht jaar aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van KPN. Van Gelder Telecom gaat o.a. de projecten Rotterdam-Blaak en Crooswijk engineren, uitrollen, coördineren en uiteindelijk opleveren.

Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 de digitale voorbeeldstad van Nederland te zijn. Het glasvezelnetwerk van KPN is daarvoor hét fundament.

Projectleider Mark Mureau van Van Gelder: “De waarde van een digitale samenleving ondervinden we allemaal sinds maart dit jaar meer dan ooit. Digitaal werken en onderwijs werd ineens heel normaal. Het is zelfs voor velen een vereiste geworden. Daarom is het ontzettend belangrijk dat overal snel internet is. We leggen het netwerk wijk voor wijk, straat voor straat aan, om vervolgens bewoners en bedrijven in Rotterdam aan te sluiten.”

Nieuwbouwprojecten

Al in januari is de enginering gestart om alles in kaart te brengen, van bestaande hoog- en laagbouwwoningen tot bedrijfsobjecten. Ook wordt al rekening gehouden met de komende nieuwbouwprojecten te Rotterdam. Medio september gaat de eerste schop de grond in om het glasvezelnetwerk in de havenstad uit te rollen.

Deuren openen

De geplande werkzaamheden in Rotterdam-Blaak nemen ongeveer 20 maanden in beslag. De eventuele overlast die deze werkzaamheden met zich mee gaan brengen, zullen tot een minimum beperkt worden. Mureau: “Straten die in de ochtend geopend worden, zijn in de avond weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Hierover wordt dagelijks op gemeentelijk niveau overlegd. Bewoners worden tijdig op de hoogte gebracht als werkzaamheden in hun straat of buurt aanvangen. Als we glasvezel komen aanleggen ontvangen bewoners en bedrijven hierover vanzelf bericht. We vragen om de deur voor ons te openen en “ja” te zeggen tegen glasvezel.”

Foto: Jesje Veling

doorEugénie de Kreij Infra
Van Gelder Telecom

Directeur Henri van der Kamp bezoekt Telecom-project

‘Van Gelder-medewerkers werken met passie en vol trots’

Hoe staat het met het vakmanschap, betrokkenheid en de ondernemendheid van de mensen van Van Gelder? Algemeen directeur Henri van der Kamp van Van Gelder legt regelmatig zijn oor te luister op diverse projecten om hier zelf achter te komen. Afgelopen dinsdag bezocht hij, samen met bedrijfsleider Peter Bontekoe van Van Gelder Telecom, een project in Heerenveen.

Van der Kamp werd rondgeleid bij de regiolocatie in Heerenveen. Na een kop koffie in de keet en een inleidend filmpje, was het tijd om naar buiten te gaan. Dat op dat moment de regen met bakken uit de hemel viel, deerde hem niet. Van der Kamp trok de werkschoenen en doorwerkjas aan en deed onder leiding van Bontekoe een rondje Heerenveen. “Hij was met name nieuwsgierig naar hoe wij onze projecten besturen”, legt Bontekoe uit. “Hij wilde weten waar we staan, hoeveel woningen we al hebben aangesloten op het glasvezel en hoe het werk gaat.”

Familiebedrijf

Van der Kamp toonde zich onder de indruk van de inzet van het Van Gelder-personeel. “Ik wist dat ze altijd hard werken, maar het is mooi om met eigen ogen te zien dat ze hun werk met passie en vol trots uitvoeren. Ik ben blij om te ervaren dat onze medewerkers zich als onderdeel van de Van Gelder-familie zien. Als familiebedrijf willen we het liefst iedereen persoonlijk kennen en in zijn kracht zetten. Mooi om te zien dat dat op dit project goed gebeurt.”

Vakmanschap

Na een gesprek met projectleider Wilbert Veen stelde Van der Kamp nog een aantal aanvullende vragen aan de medewerkers over hun werkplezier en vakmanschap. “Bij Van Gelder werken betekent voor veel collega’s veel meer dan gewoon hun uren draaien”, zo licht de directeur toe. “Ik was met name onder de indruk van hun betrokkenheid en de wil om te innoveren. Dus niet bang te zijn om iets nieuws te proberen of in andere oplossingen te denken. Het hoeft niet altijd zo te gaan, zoals het altijd ging. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zelf met goede ideeën komen en kansen zien. Ook het werken met het dashboard blijkt in de praktijk goed te werken. We kregen mooie voorbeelden te zien, van hoe wij onze projecten beheersen. Daar profiteren niet alleen de werknemers, maar ook Van Gelder én onze opdrachtgevers van.”

Gemeente Westervoort

Gerard Bus is blij met Van Gelder Verkeerstechniek

‘Ik kan er op vertrouwen dat ze hun vak verstaan’

Sinds 1 januari 2018 verzorgt Van Gelder Verkeerstechniek het onderhoud aan de openbare verlichting in de gemeenten Westervoort en Duiven. Dat doet ze naar volle tevredenheid, zo oordeelt Gerard Bus. Hij is toezichthouder en ondersteuner van kabels en leidingen en openbare verlichting bij 1Stroom. Dit is de organisatie die werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort.

De gemeenten zijn elk zelfstandig, maar de ambtenaren leveren alle producten en diensten voor de beide gemeenten. Dit zorgt voor meer capaciteit en een betere kwaliteit van de dienstverlening. Het contract van Van Gelder Verkeerstechniek loopt aan het einde van het jaar af, maar als het aan Bus ligt, gaan ze na 1 januari gewoon verder. “Het loopt hier gewoon goed, dus van mij mogen ze de aanbesteding winnen. Ik zou het jammer vinden als ze hem niet zouden krijgen, maar ik ga daar niet over.”

Tierelier

Van Gelder Verkeerstechniek is de partner van 1Stroom als het gaat om onderhoud en storingen aan de lampen en armaturen. Bus: “We werken met het meldingssysteem MOON. Wij maken melding van een storing of defect en Van Gelder Verkeerstechniek komt binnen tien dagen om het probleem op te lossen. Dat werkt als een tierelier. Zodra de storing is opgelost en wij hem als zodanig in het systeem hebben afgehandeld, kan de factuur worden verstuurd. We hebben ook een nieuw meldsysteem voor burgers in gebruik genomen. Als een kapotte lantaarn niet wordt gemeld, wordt hij ook niet gemaakt. We gaan niet meer zelf alle lantaarns controleren, dat kost veel te veel tijd. Het nieuwe meldsysteem werkt heel handig en de burgers zijn daar blij mee.”

Vertrouwen

Volgens Bus zijn er gemiddeld drie  Van Gelder Verkeerstechniek-mannen aan het werk voor hem. “Ik heb hun mobiele nummers ook, waardoor de lijntjes kort zijn. Wat me heel erg bevalt is hun proactieve houding. Ze kijken verder dan hun neus lang is. Als een andere lantaarn in de buurt ook kapot is, nemen ze die meteen mee. Of ze zetten uit zichzelf een paal recht. Ik kan er op vertrouwen dat ze hun vak verstaan. Het zijn allemaal mannen met verstand van zaken en ervaring.”

Genieten

Bus is geen man die enkel vanachter het bureau zijn werk doet. “Ik ben vaak op het werk te vinden”, vertelt hij. “Als je ziet dat oude meuk weggehaald wordt, en nieuwe geplaatst wordt, loopt het water me in de mond. Daar kan ik zo van genieten. Ik kom ook niet op het werk, puur ter controle, want ik weet wel dat het goed gaat. Je kent mekaar en dat scheelt een slok op een borrel. Als ik een week niet ben geweest, kan ik er gewoon op vertrouwen dat het goed is gegaan.”

Unieke resten ontdekt van oude stoomgemaal in Dreumel

In Dreumel ter hoogte van de Boezemweg zijn archeologische resten gevonden van een stoomgemaal. Deze archeologische resten zijn opgegraven. Omdat slechts één keer eerder een stoomgemaal archeologisch is onderzocht, zijn de resten uniek. Door de combinatie van historisch-geografisch, geofysisch en archeologisch onderzoek zijn nieuwe inzichten verkregen in de bouw, verbouw en het gebruik van het stoomgemaal. Maar ook detailinformatie over het interieur en het servies. De opgraving is volledig vastgelegd in 3D.

Ontdekking tijdens voorbereiding kabel leggen

In 2019 werd door Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken in opdracht van TenneT de nieuwe 150 kV kabelverbinding aangelegd tussen Zaltbommel en Wamel. Tijdens de voorbereidingen op deze aanleg bleek dat zich mogelijk archeologische resten in de bodem zouden bevinden. Van Gelder heeft daarom EARTH Integrated Archaeology ingeschakeld om innovatief onderzoek uit te voeren. Volgens projectleider Timo Vanderhoeven (EARTH) ‘Dit is uniek, zowel vanwege de aard van de archeologische resten als vanwege de vernieuwende manier van onderzoek’.

Innovatief onderzoek

Ter hoogte van de Boezemweg te Dreumel heeft vroeger een stoomgemaal gestaan. Het stoomgemaal werd in 1880 gebouwd en in 1952 gesloopt. Waar het stoomgemaal precies stond en hoe groot het precies was, was echter vooraf niet bekend. Om vertraging tijdens het leggen van de kabel te voorkomen, deed EARTH Integrated Archaeology BV vooraf historisch-geografisch en geofysisch onderzoek. Door het raadplegen van oude waterschapsarchieven kwamen bouwtekeningen tevoorschijn van de verbouwing van het gemaal in 1923. Aan de hand van deze tekeningen en oude bestekken werd veel bekend over de omvang en de wijze van funderen van de constructie. Met behulp van elektrische weerstandsmetingen werd de exacte locatie van het stoomgemaal bepaald. Uit het vooronderzoek bleek dat zich ter hoogte van het kabeltracé een meters dikke baksteen fundering bevond met daaronder 571 heipalen van ca. 8 m lengte.

Opgraving geeft veel inzicht

Door EARTH en Van Gelder is gezocht naar oplossingen om de archeologische resten in de bodem te behouden. Dit bleek niet mogelijk. Daarom is samen met de regio archeoloog van de Omgevingsdienst besloten de archeologische resten door opgraven veilig te stellen.

Van de ca. 240 stoomgemalen die ooit in Nederland werden gebouwd staan er vandaag de dag nog maar 9 overeind. Slechts één keer eerder werd een stoomgemaal archeologisch onderzocht. De resten zijn daarom uniek.

Opgraving vastgelegd in 3D

Hoewel het onderzoek al is uitgevoerd en de opgravingsput reeds dicht ligt, kan de geïnteresseerde nog terug naar het onderzoek aangezien de opgraving volledig is vastgelegd in 3D. Deze kunt u hier vinden.

Amsterdamse Waterleidingduinen

Johan Jonk blikt terug op project Waternet in de Amsterdamse Waterleidingduinen

“Als je zegt wat je doet en doet wat je zegt, ben je drie stappen voor”

De afgelopen drie jaar heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken het complete laag- en middenspanningsnetwerk in de Amsterdamse Waterleidingduinen, het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk, vernieuwd. Een project van ruim zeven miljoen euro, midden in een Natura 2000 gebied.

Een uitdagende klus, zeker ook voor Johan Jonk, die namens opdrachtgever Waternet was ingehuurd als directievoerder. Het was voor zowel Waternet als Jonk de eerste klus die met Van Gelder werd uitgevoerd.

Blij verrast

Het werk was volgens Jonk net aanbesteed, toen hij werd ingevlogen. “Ik stapte er positief in”, vertelt hij enthousiast. “Van Gelder was voor mij een compleet nieuwe aannemer en dan is het altijd even afwachten hoe de samenwerking verloopt. Maar ik was blij verrast. Ronald Verweij en Gijs Middelweerd waren de twee personen waar ik het meest mee te maken had. In het begin liep de samenwerking nog wat moeizaam, maar later ging dat prima.”

Goede indruk

Jonk geeft aan dat de mannen van Van Gelder van meet af aan stelden voor de lange termijn te willen gaan. “Ze wilden een goed resultaat neerzetten, om te laten zien wat Van Gelder allemaal aan vakmanschap in huis heeft. Het was duidelijk dat ze probeerden een goede indruk achter te laten.”

Discussie

Gedurende het werk in de Duinen werd veel gediscussieerd tussen Waternet en Van Gelder, zo geeft Jonk aan. “Ik denk dat we wel driehonderd afwijkingen hebben besproken. Dat is best veel, maar het bestek was soms niet altijd helder en ook waren er best veel aanvullende wensen. Dan moet je met elkaar in onderhandeling en er tot ieders tevredenheid uit zien te komen. Dat ging soms moeizaam, maar ook heel vaak positief. Er werd door Van Gelder bewezen dat ze voor de lange termijn gingen. Gemaakte afspraken werden goed nagekomen.”

Klik

Jonk kijkt met tevredenheid terug op het project in de duinen. “Met name het samenwerken met Ronald en Gijs verliep heel goed”, zegt hij. “De vent is de tent. Dat betekent dat de persoon waarmee je samenwerkt, je bedrijf kan maken of breken. De samenwerking is soms net een huwelijk. Het is geven en nemen en je moet ook altijd naar je eigen gedrag kijken. Ronald en ik hadden een klik en daardoor liep het werk soepel. Ronald is een leuke vent om mee samen te werken en hij komt zijn afspraken na. Als je alleen maar doet wat je zegt en zegt wat je doet, ben je drie stappen voor op de rest.”

Eerste grondverzetmachine op waterstof voor Van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder zet binnenkort de handtekening voor de aanschaf van twee op waterstof aangedreven grondverzetmachines. Daarmee is Van Gelder de eerste aannemer in Nederland die waterstof als energiedrager voor haar materieel gaat inzetten. De twee Hyundai grondverzetmachines worden in 2023, of zoveel eerder als mogelijk, geleverd door Van der Spek Vianen.

Waterstof lijkt volgens directeur Leendert Ripping steeds meer een belangrijke gamechanger in de energietransitie te worden. “Deze ontwikkeling biedt kansen voor Van Gelder om waterstoftechnologie in te zetten als duurzame brandstof of grondstof. Deze kansen wil van Gelder verzilveren, om zo bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie.”

Belangrijke stap

Voor van der Spek is de ondertekening van het contract een mooie mijlpaal. Directeur Jan Nolles: “Van der Spek bestaat sinds 1932 en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld, tot een stabiele en toch dynamische organisatie, innoverend en anticiperend op de ontwikkelingen. De verduurzaming van de bouwwereld is een belangrijke stap, waar we graag ons steentje aan bijdragen.”

Toonaangevend

Van Gelder wil met de aankoop onderstrepen dat zij verder investeert in duurzaam materieel. Vorig jaar werd al voor bijna vijf miljoen euro geïnvesteerd in een elektrisch wagenpark en gereedschappen. Een mooi voorbeeld daarvan is de eco-digger. Deze Huyundai elektrisch aangedreven minigraver wordt volop ingezet op het project Betondorp in Amsterdam. Maar het is volgens Ripping ook het doel om de bouwplaats middels innovatieve toepassingen steeds duurzamer te maken. “Van Gelder ziet het als haar taak om als toonaangevende innovatieve aannemer voorop te lopen in de markt”, meent hij. “Middels duurzame investeringen, zoals de grondverzetmachines op waterstof, willen we onze positie versterken richting de toekomst.”

Van Gelder innoveert
De Eco-digger in actie op ons project in Amsterdam

Stap voorwaarts

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een belangrijk duurzaamheidsspeerpunt in het beleid van Van Gelder. Ripping: “Duurzaamheid hoeft niet te concurreren met tijd, kwaliteit en geld, maar draagt er juist positief aan bij, zo vinden wij. Daarom zijn we ook zo blij met de komst van de nieuwe Hyundai machines op waterstof. Dit is een grote stap voorwaarts voor ons, onze opdrachtgevers en het ‘schoner’ werken in de omgeving in de openbare ruimte waar wij iedere dag in wonen en werken.”

Invloed op de wereld

Directeur Nolles van Van der Spek is het daar helemaal mee eens. “Bij Van der Spek kiezen we bij voorkeur voor een milieuvriendelijke benadering. We zijn ons ervan bewust, dat ondernemen invloed heeft op de wereld om ons heen. Daarom wordt regelmatig bij processen, investeringen en andere beslissingen, deze invloed meegewogen. We kunnen en willen niet meer om duurzaamheid heen.”

Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

Van Gelder start met aanleg bekabeling Windparken Oosterscheldekering

E-Connection start met het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering. In opdracht van E-Connection gaat Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken aan de slag met de aanleg van de bekabeling van de windturbines en het afmonteren ervan in de windturbines. En daarnaast realiseren we de HDD-boringen.

Volgens Projectmanager Gijs Middelweerd van Van Gelder is dit project hen gegund omdat Van Gelder enerzijds de beste prijs had en er anderzijds veel vertrouwen was in van Gelder. “We hebben de afgelopen jaren meerdere projecten gerealiseerd voor E-Connection. Die samenwerking verliep altijd prima en we hebben bewezen dat we hier heel goed in zijn”, aldus Middelweerd.

Unieke combinatie

De voorbereiding voor de bouw en opschaling van de windparken heeft tien jaar in beslag genomen. De eerste fase bestaat uit vier windparken met in totaal 11 turbines, waarmee begin 2022 net zoveel windstroom wordt opgewekt als 60.000 huishoudens jaarlijks gebruiken. Door windenergie te optimaliseren op de concentratielocatie Oosterscheldekering, wordt de unieke combinatie van windenergie, natuur, recreatie en waterkering versterkt.

Alles in huis

Middelweerd is blij met het grote windturbineproject. “Dit is een project dat goed past bij Van Gelder. Wij hebben namelijk alles in huis voor de realisatie, engineering en de voorbereiding van de kabelaanleg en het maken van HDD-boringen. In totaal worden er door ons achttien gestuurde boringen uitgevoerd. Maar we doen niet alleen het werk onder de grond, we gaan ook erboven flink aan de slag. We houden ons namelijk ook bezig met het omgevingsmanagement met betrekking tot flora en fauna. De windturbines worden immers tussen twee natuurgebieden in geplaatst, waarbij heel veel aandacht is en moet zijn voor de natuurlijke omgeving.”

Overlast beperken

E-Connection geeft aan dat tijdens de bouw van de windparken en de werkzaamheden voor de netaansluiting de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt en tegelijkertijd de omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd wordt. Middelweerd: “Dat wordt ons werk en ook daar zijn we heel bedreven in. Zowel de verkeersveiligheid als ook de waterveiligheid hebben, naast de natuur, onze grootste aandacht.”

Nieuwe duurzame boormachine Van Gelder

Van Gelder breidt boorvloot uit

De boorvloot van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken is deze week uitgebreid met een nieuw exemplaar. Het betreft de 20 tons Tracto die in Duitsland is gekocht. De boormachine werd deze week voor het eerst ingezet op een project in Heerde, waar Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken voor Van Gelder Telecom boringen in het buitengebied verzorgt.

Volgens afdelingsmanager Jeff Meerman van Van Gelder is de 20 tons Tracto een mooie aanwinst voor het bedrijf. “Met deze machine kunnen we heel goed onze opdrachtgevers in het middensegment bedienen. Het is de perfecte machine om gestuurde boringen mee te doen. Daarnaast is het ook nog eens de meest duurzame boormachine die er te vinden is in zijn klasse. Daar zijn we dus erg content mee.”

Zonnetje

De boormachine was nog maar twee weken in bezit van Van Gelder en kon toen al worden ingezet op het project in Heerde. Meerman: “Dat was eigenlijk toeval, het was gewoon het eerstvolgende werk. We doen hier een drietal boringen en we hebben er nog maar een paar dagen mee gewerkt, maar zien nu al dat hij werkt als een zonnetje. We kunnen hier langer mee boren en ook grotere bundels/buizen mee intrekken.”

Nieuwe duurzame boormachine Van Gelder

Capaciteit

Voordeel voor de opdrachtgever is volgens Meerman de verhoging van de capaciteit. “We zijn blij dat we met deze nieuwe boormachine onze capaciteit hebben kunnen verhogen om zo de markt in de toekomst nóg beter te kunnen bedienen. In totaal hebben we bij Van Gelder nu drie negentonners, één 15 tonner, één 20 tonner en één 45 tonner. Daarmee kunnen we voor onze opdrachtgevers alles doen op het gebied van kabels en leidingen in gas, water, telecom, stadverwarming en persriool.”

werken bij Van Gelder

Corwin van Kempen leert veel bij Van Gelder

“Ik wil eerst een hele goede uitvoerder worden”

Ga er maar aan staan. Een fulltime job bij Van Gelder combineren met een opleiding tot uitvoerder en in de tussentijd ook nog een kindje krijgen. Corwin van Kempen (29) draaide er zijn hand niet voor om. Hard werken, je best doen en blijven leren zijn voor hem de normaalste zaken van de wereld. Ongetwijfeld meegekregen uit zijn tijd bij Defensie waar hij Korporaal was.

Maar het is ook de aard van het beestje, zo beaamt hij. “Ik wil dingen graag goed doen en dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Eerst op het vmbo. Later in het leger. Daar ervaarde ik dat het een luxe is om ’s avonds na je werk naar huis te kunnen. En waardeerde ik veel meer wat we in Nederland allemaal hebben. Een keertje overwerken maakt mij helemaal niets uit. Ik hou er niet van 80 procent werk op te leveren. Je moet gewoon altijd je best doen, klaar!”

werken bij Van Gelder

Vacature

Corwin is in 2011 begonnen in de infra wereld, waar hij startte als grondwerker. Later kreeg hij de kans om naar school te gaan en is de opleiding vakman buizen leggen begonnen. Eerst werd hij assistent fitter, fitter en aansluitend voorman. Hij solliciteerde daarna op een vacature als assistent uitvoerder bij Van Gelder op het project om het laag- en middenspanningsnetwerk in de Amsterdamse Waterleiding Duinen te vernieuwen. Een uitdagende klus in een bijzondere werkomgeving; een Natura 2000 gebied met veel herten en vossen op een terrein van ruim 3400 hectare. Corwin werd aangenomen en stortte zich, onder begeleiding van Ronald Verweij, in het complexe project.

Communicatie

Corwin: “Ik was een gasman, maar heb hier veel geleerd over stroom en data. Ik zocht de uitdaging en wilde het liefst elke dag geprikkeld worden. Hier hebben we een complete installatie gesloopt en nieuw opgebouwd. Inclusief stuwen en dammen. Ik was heel veel in het veld te vinden. Het werk controleren om zo de werkvoorbereider optimaal te kunnen informeren. Bijsturen en kijken of het goed gaat. Communicatie is heel belangrijk, niet iedereen ziet wat jij in gedachten hebt. Ik ben blij dat ik hier zoveel heb mogen leren. Zo’n immens groot project in een natuurgebied ga ik in mijn carrière waarschijnlijk niet meer meemaken.”

Kritisch

Ondertussen ging Corwin ook nog naar school in Apeldoorn. ‘’Die kans werd me door Van Gelder aangeboden en natuurlijk greep ik dat aan”, vertelt hij. Corwin leerde veel door onder meer praktijkopdrachten. “Je kreeg bijvoorbeeld de opdracht om een bouwvergadering te begeleiden. Dat was echt heel interessant. En ik kreeg van Van Gelder tijd om dit goed te doen. Dat moest ook wel, want mijn begeleider Ronald  was erg kritisch. Hij nam zijn taak erg serieus en dat heeft me goed geholpen. Uiteindelijk behaalde ik in 2018 mijn Uitvoerdersopleiding KIWA.”

Dankbaar

Na het afronden van het project in De Duinen was Corwin nog twee maal assistent uitvoerder op een project. Maar sinds kort draait hij als uitvoerder zijn eigen projecten bij de Schuwacht in Krimpen aan de Lek en de Nieuwkoop renovatie. Hij is Ronald Verweij en Gijs Middelweerd erg dankbaar voor zijn begeleiding. “Ik had het ook kunnen verprutsen. Als ik niet aan de eisen had voldaan, was ik nu nog assistent geweest.”

Cursus

De toekomst lacht Corwin toe. Hij is gevraagd om deel te nemen aan de cursus Jong Operationeel Kader (JOK). “Dit is een cursus om beter te communiceren en je te verplaatsen in het probleem van de opdrachtgever. Ik denk wel dat ik dat ga doen, al vind ik het jammer dat ik daardoor soms drie dagen achter elkaar niet met mijn normale werk bezig kan. Het voelt als zonde van een werkdag…”

Investeren

Maar Corwin wil de komende jaren ook veel tijd investeren in zichzelf. “Ik wil eerst een hele goede uitvoerder worden en de fijne kneepjes van het vak leren voor ik verder kan groeien”, vertelt hij. “Daarom ga ook veel bij collega’s kijken. Zien hoe andere uitvoerders het doen, zodat ik misschien over een jaar of vijf hoofd uitvoerder of projectleider kan worden. Maar eerst dus nog heel veel vlieguren maken.”

– Jouw ambitie wordt realiteit –

Glasvezel Vragender Oost Gelre

Glasvezelaanleg gestart in de kernen van Oost Gelre

Nadat ruim 35% van de inwoners van Vragender zich aanmeldde voor een glasvezelaansluiting, werd in juni 2019 bekend gemaakt dat er glasvezel in de kernen van Oost Gelre komt. Oost Gelre is daarbij het tweede gebied in de Achterhoek waarvan de kernen worden verglaasd. Om van start te gaan met de werkzaamheden, werd het werk officieel geopend. Dat gebeurde woensdag 26 februari in Vragender, waar de eerste graafwerkzaamheden werden uitgevoerd door wethouder Marieke Frank en Karl-Heinz van der Made van Van Gelder Telecom.

Trots op de werkgroep

Wethouder Marieke Frank is trots op de werkgroep die in 2012 is samengesteld om glasvezel in de kernen van Oost Gelre mogelijk te maken. “Door de bijzondere samenwerking, hebben de kernen deze zomer glasvezel. Dat is een mooi resultaat. We zijn klaar voor de toekomst. Een snelle en stabiele internetverbinding is steeds belangrijker, omdat we veel meer online zijn. We hebben meer internet nodig. Ook voor de toekomst van agrariers en in de zorg is een goede internetverbinding onmisbaar.”

Glasvezel in de kleine kernen

Karl-Heinz van der Made bedankt alle ambassadeurs en klanten die de glasvezelaanleg in de kernen mogelijk hebben gemaakt. “Vorig jaar hebben we besloten om glasvezel in de kleine kernen aan te leggen. Als één van de eerste wordt glasvezel nu in de kleine kernen van Oost Gelre aangelegd.”

Van Gelder Telecom voert de werkzaamheden in dit gebied uit. In Harreveld worden op dit moment de laatste woningen geschouwd. Na de start van de graafwerkzaamheden in Vragender, vinden de civiele werkzaamheden in Lievelde, Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde plaats. In april worden de eerste huisaansluitingen in Vragender gerealiseerd. Naar verwachtingen zijn eind augustus 2020 alle woningen op het glasvezel aangesloten.

Van Gelder Veiligheidsdag

Geslaagde missie Van Gelder

Ruim negentig onderaannemers, partners en andere relaties van Van Gelder gingen vrijdag 28 februari op missie met Van Gelder. Ze waren uitgenodigd om deel te nemen aan de Veiligheids Relatiedag Infratechniek. Deze vond plaats in de militaire kazerne De Legerplaats bij Oldebroek en stond geheel in het teken van het opsporen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Veiligheids Relatiedag Infratechniek

De middag startte met een aftrap van Pieter Vellinga, directeur van Van Gelder Infratechniek. Na deze opening volgde het knallende hoogtepunt van de middag in de springkuil. Daar werden diverse explosieven tot ontploffing gebracht. Vervolgens volgde de presentatie georganiseerd door REASeuro. Een medewerker van het bedrijf vertelde hoe veilig gewerkt kan worden in relatie tot niet gesprongen explosieven.

Veiligheids Relatiedag Infratechniek

Na afloop werd door de aanwezigen volop nagepraat over de bewustwording ten aanzien van veilig werken in verdachte grond.

Klik hier voor de presentatie van deze dag.

Veiligheidssessie Van Gelder Rail

Van Gelder Rail bespreekt veiligheidsissues met elkaar

Medewerkers van Van Gelder Rail werden vandaag, tijdens een veiligheidssessie, bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Vele tientallen medewerkers hoorden de laatste stand van zaken met betrekking tot de veiligheidsladder. In kleine groepjes bespraken zij verschillende veiligheidsissues, deelden ze ervaringen en konden ze vragen stellen. Daarnaast kreeg men zogenaamde otoplastieken aangemeten. Met deze op maat gemaakte oordoppen is hun gehoor nu nog beter beschermd tegen geluidsoverlast.

Verminderen van ongevallen

Een van de doelen van Van Gelder Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM-afdeling) in 2020 is het verminderen van het aantal ongevallen. Op 18 maart staat daarom opnieuw de Bewust Veilig-dag op de agenda. Ook het behoud van de certificering voor de Veiligheidsladder is onderdeel van de ambitie om werknemers nóg veiliger te laten werken.

Meer informatie over hoe Van Gelder zich iedere dag bezig houdt met bewust veilig werken lees je hier.

Van Gelder Veiligheidsdag

Ga op missie met Van Gelder

Voor mensen die op scherp gezet willen worden over het minimaliseren van ongelukken, verzorgt Van Gelder Infratechniek, voor externe relaties, op vrijdag 28 februari een ‘explosieve middag’. Iedereen die tijdens werkzaamheden weleens met ‘verdachte’ grond werkt, mag zich aansluiten bij deze missie.

De Veiligheids Relatiedag Infratechniek vindt plaats in de militaire kazerne De Legerplaats bij Oldebroek. Met zekere regelmaat is in de krant te lezen dat er weer explosieven uit de Tweede Oorlog zijn gevonden, die onschadelijk moeten worden gemaakt. Maar wat moet je doen als je tijdens je werk op iets stuit, waarvan je vermoedt dat het gevaarlijk kan zijn?

Vliegtuigbom

Door het herkennen van de risico’s en te weten wat te doen bij een opgraving, kunnen persoonlijke ongelukken worden voorkomen. Daarnaast is de middag bedoeld voor alle relaties van Van Gelder die nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal nog aan munitie in de grond ligt, hoe dat opgespoord kan worden en hoe bijvoorbeeld een vliegtuigbom ontploft.

Zwaarder geschut

De middag start met een inleiding door REASeuro. Zij vertellen hoe veilig gewerkt kan worden in relatie tot niet gesprongen explosieven. Na een interessant verhaal over historisch vooronderzoek en een projectgebonden Risico Analayse, volgt het knallende hoogtepunt van de middag. In de springkuil krijgt men uitleg over de opsporingstechnieken en de do’s and don’ts bij een opgraving van overgebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de spectaculaire finale toont Defensie wat de gevolgen kunnen zijn van het exploderen van munitie. Te starten met een klein slaghoedje, tot en met het laten exploderen van zwaarder geschut.

Gratis kaarten

Na de demonstratie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en staat een hapje en drankje gereed in de Onderofficiersmess. De Veiligheids Relatiedag Infratechniek is voor alle belangstellenden gratis te bezoeken. Verplichte registratie kan tot uiterlijk 26 februari via www.vangelder.com/veiligheidsdag. Er is in de kazerne plaats voor maximaal honderd gasten, dus vol is ook echt vol.

Van Gelder de duinen

Nieuwe spanningsnetwerk De Duinen officieel in gebruik genomen

De afgelopen drie jaar heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken het complete laag- en middenspanningsnetwerk in de Amsterdamse Waterleidingduinen, het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk, vernieuwd. Vandaag werd het project met succes opgeleverd en met een feestelijke opening officieel in gebruik genomen.

In een toespraak benoemde Jesper Pottuit, directeur van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, nog maar eens de complexiteit van het project. “Want hoe steek je een sterk verouderde spanningsvoorziening weer in een nieuw en modern jasje?”, vroeg hij zich af. “Laat dat maar aan het vakmanschap van Van Gelder over”, beantwoordde hij zijn eigen vraag. Pottuit bedankte daarna opdrachtgever Waternet voor het gestelde vertrouwen in Van Gelder.

Na de speech wandelden de genodigden naar het compactstation, waar de officiële opening plaatsvond. Daar overhandigden medewerkers een mooie fotocollage van het project aan zowel de bestuurders van Waternet als van Van Gelder.

Trots

Projectleider Ronald Verweij blikte met trots terug op de afgelopen jaren. “Zo’n mooi project heb ik van mijn leven nog nooit gehad”, zei hij. Dat de Spanningsvoorziening de Duinen, waar het drinkwater voor Amsterdam gezuiverd wordt, aan een update toe was, bleek in 2010. “Toen ging een van de 10-kV-kabels kapot, maar al snel kwam naar voren dat de andere kabels ook aan vervanging toe waren”, vertelde Ronald.

En daar bleef het niet bij. “De laagspanningskabel voldeed ook niet meer aan de eisen. En we hebben ook meteen maar de pompen die het water omhoogstuwen vervangen en glasvezel aangelegd. Daardoor kunnen de waterpompen nu met één knop op de druk bediend worden.”

In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt al sinds 1853 tweederde van het Amsterdamse drinkwater gezuiverd. Het water is afkomstig uit het Lekkanaal bij Nieuwegein, waar het water eerst voorgezuiverd wordt. Daarna pompt Waternet het richting het duingebied bij Zandvoort. Daar wordt het water op natuurlijke wijze in drie maanden gezuiverd, voordat het richting de zuiveringsinstallatie op Leiduin gaat. Daar wordt er drinkwater van gemaakt.

Vanwege het broedseizoen mocht alleen van begin september tot eind februari gewerkt geworden aan het project, die door Ronald als complex wordt omschreven. Want naast al het kabelwerk, werden er ook nog bijvoorbeeld stuwen, dammen en debietmeters volledig geautomatiseerd. “Het is echt een uniek project, waar ik veel van geleerd heb.”

Samenwerking

Ronald is trots op de samenwerking tussen de verschillende partijen. “De interactie met de opdrachtgever was heel goed, maar ook met bijvoorbeeld inhuurkrachten, onderaannemers en leveranciers was het goed werken.”

Vanaf het begin zette iedereen zijn schouders eronder, vertelt de enthousiaste projectleider. “Dankzij die gedrevenheid, zowel intern als extern, groeide het project in dit prachtige gebied uit tot een succes.”

Meer informatie over het project is te lezen in dit eerdere artikel op onze website.

Van Gelder assetmanagement

Doe jij ook mee aan de webinar over veilig werken?

Nog steeds gebeuren er te veel ongevallen in de bouw. Om daar verandering in te brengen, is er een cultuurverandering nodig, stelt kennis- en adviescentrum Volandis. Maar hoe beïnvloed je het gedrag van je collega’s?

Dat is een van de vele vragen die komende maandag aan bod komt in de webinar ‘Werk veilig; het gaat om je gedrag!’. De online workshop, georganiseerd door Volandis, beantwoordt die vraag en geeft suggesties voor een veiligere werkplek.

Daan Emmerik

Een van de sprekers is Daan Emmerik, uitvoerder bij Van Gelder, waar veilig werken vooropstaat. Hij werd door KAM-coördinator Klaas Schouten voorgedragen en werkt graag mee. “Ik draag als uitvoerder van Van Gelder graag mijn steentje bij. Veiligheid gaat iedereen aan”, zegt Daan.

Kosteloos

De andere sprekers zijn Peter Koenders (werkgever en voorzitter Taskforce Veiligheid), Doeschka Anschutz (gedragswetenschapper) en Tjeerd Willem Hobma (directeur Volandis).

De interactieve webinar is maandag 27 januari vanaf 15.00 uur te volgen via: www.volandis.nl/webinar. Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos aanmelden of de webinar op een later tijdstip terugkijken.

Van Gelder Coolsingel

Rotterdam kleurt geel door Van Gelder

‘Vakmanschap is hier alles’

De herkenbaar gele kleur van Van Gelder is in het Rotterdamse straatbeeld veel te zien. Van Gelder deed de afgelopen jaren al vele projecten in de havenstad, zoals het Groene Kruisweg project, de Maastunnel en het Stationsplein.

Wie vanuit het station richting het Hofplein loopt, stuit op de Weena ook op vele ‘gele’ mannen. Onder aanvoering van Gert Jan de Jager zijn zij bezig om het tramspoor te vervangen. Alweer? ‘Inderdaad alweer’, lacht uitvoerder Gert Jan. ‘Zo’n zes jaar geleden hebben we dit spoor ook al vervangen. Maar het is het drukst bereden spoor van Nederland, met zestig passages per uur en was dus alweer aan vervanging toe. Vorige keer hebben we alles gedaan, nu doen we de bovenleiding niet. Maar dat maakt het ook weer extra moeilijk, want we moeten hele zware stukken rails inhijsen langs de bovenleiding. Dat gaat moeizaam. We zijn met vijftien man aan het werk en maken lange dagen.’

Gert Jan de Jager

Overlast beperken

Het spoor langs de Weena moet één op één vervangen worden. Gert Jan: ‘We doen het heel gefaseerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dus rails er uit, rails er in en beton storten. De weersomstandigheden zijn daarbij bepalend en zorgen soms voor tegenslag. Vooral regen is heel vervelend. De lat ligt hoog, want de buitendienststelling is heilig. We hebben dertien weken voor al het werk en 16 december moet alles weer rijden. Het is tot nu toe altijd nog gelukt, dus daar gaan we hier ook weer vanuit.’

Snel switchen

Gert Jan werkt sinds anderhalf jaar voor Van Gelder, hij werkte bij Van den Heuvel, dat vorig jaar is overgenomen door Van Gelder. Grote voordeel van de nieuwe constructie is volgens Gert Jan dat hij iets flexibeler aan mensen kan komen. ‘We kunnen vrij snel switchen en ook materiaal van elkaar lenen op verschillende werken in de stad. Dat is een vooruitgang. Maar er is heel veel veranderd. Ik was 22 jaar kraanmachinist en ben nu uitvoerder. Ik had echt een band met Van den Heuvel en werkte tachtig uur per week. Dat houdt geen paard vol. Ook thuis vonden ze dat ook niet leuk. Ik wilde wat minder werken en hoopte dat dat bij Van Gelder zou gebeuren, maar dat lukt nog niet helemaal, haha.’

Flexibeler

Volgens Gert Jan wordt door opdrachtgevers vaak voor Van den Heuvel, nu in combinatie met Van Van Gelder, gekozen omdat zij samen alle disciplines in huis hebben. ‘Wij doen namelijk alles zelf’, legt hij uit. ‘Railbedrijven laten andere bedrijven slopen en besteden ook het grondwerk en het beton storten uit. Het voordeel is dat wij flexibeler en sneller zijn. We kunnen prijsbewuster werken. Elke onderaannemer heeft immers weer zijn eigen uitvoerder en kantoren, wij hebben er één. Als ik uitloop met een betonstort en daardoor een onderaannemer moet wachten, krijg ik meteen een claim aan mijn broek. Wanneer we alles zelf doen, hebben we veel meer invloed op de planning.’

Slopen

Kraanmachinist Kees van Herk werkt al dertig jaar bij Van Gelder, voorheen Van den Heuvel. ‘En het verveelt geen dag laat hij monter weten. Ik doe van alles, maar het verwijderen van het spoor vind ik het mooist. Het asfalt en beton slopen, prikker er op en een beetje wrikken, buigen en trekken. Het is een beetje spelen, voelt niet als werk.’

Kraanmachinist Kees van Herk

Even verderop is Frank Matumbu aan het straten op de Coolsingel. Ook een mooi, complex binnenstedelijk werk dat van Gelder realiseert. Momenteel legt hij samen met zo’n achttien collega’s de natuurstenen bestrating in een vast patroon. Hij werkt alweer vijftien jaar bij van Gelder en vindt het straten gewoon leuk om te doen. Matumbu: ‘Je bent lekker buiten en ik werk met leuke collega’s. Wat wil je nog meer?’

Frank en Arno

Smaken verschillen

Daan Emmerik kijkt goedkeurend toe. De uitvoerder werkt ook alweer tien jaar bij Van Gelder en ziet er op toe dat alles goed verloopt. Hij is tevreden over het werk in Rotterdam, al geven de natuurstenen hem soms wel wat kopzorgen. ‘We straten met een grillige natuursteen, aan alle kanten een andere vorm. Je hebt er een hoop werk aan. Lastig is dat iedereen er nog wat van moet vinden, voor het af is. Smaken verschillen nu eenmaal.’ Emmerik vindt Van Gelder een leuk bedrijf om bij te werken. ‘Omdat je je eigen ding kunt doen en ruimte krijgt om te leren. Ik zit momenteel in een uitvoerdersopleiding. Vakmanschap is hier alles en dat is goed. Als je iets belooft, moet je het ook waar kunnen maken. Kwaliteit is super belangrijk. En daarvoor moet je vakmensen hebben die ook anderen weer meetrekken. Samen maken we Rotterdam mooi!’

Daan Emmerik

Van Gelder Tennet

Laatste hand nieuw ondergronds kabelsysteem Tiel – Zaltbommel

TenneT en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) leggen momenteel het laatste deel van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Tiel – Zaltbommel aan. TenneT neemt deze nieuwe verbinding begin 2020 in gebruik. Met één van de grondeigenaren schepten we donderdag 5 december de laatste sleuf weer vol met zand. Hiermee werden de grondwerkzaamheden symbolisch afgerond.

Extra capaciteit en leveringszekerheid

Tussen Tiel en Zaltbommel legt Van Gelder KLM, in opdracht van TenneT, een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding aan. Deze nieuwe verbinding levert vanaf volgend jaar extra capaciteit. Daardoor wordt de kans op grootschalige stroomuitval in de regio beperkt. Want het hoogspanningsstation Zaltbommel kan straks vanuit twee kanten worden gevoed via een zogenoemde ringstructuur. Mocht er een storing optreden op een bepaalde plek, dan kan de stroom via de andere kant komen, wat de leveringszekerheid vergroot. Iets wat nu nog niet het geval is.

Werken tussen de Waal en de Maas

In 2016 begonnen we met de voorbereidingen en begin dit jaar startten de fysieke werkzaamheden. Dat houdt in het graven van sleuven, het uitvoeren van ondergrondse boringen en het trekken van kabels. Het werken tussen de rivieren de Waal en de Maas was een unieke ervaring voor TenneT en Van Gelder. Bouwleider André Schutte van TenneT: “De aanwezigheid van kruisingen, waterkeringen en sluizen maakte de aanleg van dit tracé bijzonder. Het is echt van een heel andere orde dan een ondergrondse kabel aanleggen in agrarisch gebied. Dat is meestal recht toe recht aan. Daarvan was hier geen sprake. Eén van de hoogtepunten was de lange boring onder de Sint Andriessluis, vlakbij Rossem. Verder kwamen we nog archeologische vondsten tegen. Bijvoorbeeld richting Heerewaarden, daar ontdekten we nog een oude fundatie van een watermolen.”

Oude fundering

De kwaliteit van de fundering op het hoogspanningsstation Zaltbommel is opmerkelijk. Toen in 1972 het station werd gebouwd, werd al rekening gehouden met uitbreiding in de toekomst. Daarom werd de fundering voor de uitbreiding toen direct aangelegd. Deze bleek dus van zo’n goede kwaliteit, dat deze nu daadwerkelijk is gebruikt.

In gesprek met omwonenden

Gijs Middelweerd, projectmanager bij Van Gelder KLM: “Met omwonenden zijn we regelmatig in gesprek. Iedereen begrijpt de nut en noodzaak van de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel. We proberen in goed overleg en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving ons werk te doen. Het is mooi om te zien dat de eerste open ontgravingen van het traject al weer begroeid zijn met gras. Eigenlijk kun je daar al niet meer zien dat er werkzaamheden waren. De komende weken ronden we nog een aantal werkzaamheden af. Dan kunnen we in het eerste kwartaal van volgend jaar testen en de kabel in gebruik nemen”.

Een aantal feiten op een rijtje

Het tracé heeft een totale lengte van 20,5 kilometer. Daarvan is zo’n 40% met gestuurde boringen gerealiseerd. Meer informatie over het project vindt u hier.

Van Gelder Malderburchtstraat

Van Gelder ontwikkelt samen met gemeente Nijmegen meest duurzame straat van Nederland

‘We willen mensen verleiden om duurzaam te leven’

Hoe ontwikkel je de meest duurzame straat van Nederland? Deze vraag legde de gemeente Nijmegen in 2018 voor aan bijna dertig partijen. Van Gelder had het juiste antwoord en mocht samen met advies- en ingenieursbureau Tauw aan de slag met deze unieke uitdaging in een bouwteamsamenstelling. Het resultaat wordt op donderdag 19 december onthuld, tijdens de feestelijke heropening van de Malderburchtstraat. De meest duurzame straat is versmald, heeft energie opwekkende stoeptegels, hergebruikte straatstenen en een groenstrook om regenwater op te vangen. De gebruikte materialen zijn duurzaam ingekocht en verder is veel aandacht voor de flora, fauna én bewoners. Daarnaast zijn twee busbanen vervangen door één.

Coördinator Duurzaamheid van de gemeente Nijmegen Geert Hendriks en Ontwerpleider Erwin van Boven van Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio Oostzijn vanzelfsprekend bij de feestelijke opening in december aanwezig. Beiden trots op het eindresultaat, maar misschien nog wel meer op het proces waarin samenwerking voorop stond.

Verleiden

De opdracht was duidelijk vanuit de gemeente Nijmegen. Hendriks: ‘Als coördinator duurzaamheid heb ik de opdracht duurzaamheid te borgen in de openbare ruimte van Nijmegen. Mijn stelling is dat je duurzaamheid niet door de strot moet duwen maar mensen moet verleiden duurzaam in hun werk te zijn. Nijmegen was in 2018 European Green Capital. In dat kader wilden we een project in 2018 zo duurzaam mogelijk oppakken. We hebben voor de Malderburchtstraat gekozen omdat dat een straat was die aan onderhoud toe was. De weg moest opgeknapt worden, de rammelende stenen moesten er uit, hij moest verkeersveiliger worden gemaakt en de het wegdek was onvoldoende. Wij wilden dit project zo duurzaam mogelijk realiseren waarbij de opgedane ervaring is toe te passen op veel voorkomende projecten.’

Bewoners centraal

Er werd een kernteam geformeerd, waarin Geert Hendriks, projectleider Eef Neienhuijsen, senior beleidsmedewerker Maarten van Ginkel en inkoper Frank van den Hoge deelnamen. Hendriks: ‘wij hebben nagedacht hoe we een proces in konden richten om te komen tot een zo duurzaam mogelijke weg. We hebben er voor gekozen om het ambitieweb te gebruiken om een zo breed mogelijk beeld te krijgen welke ambities er zijn bij de gemeente en de aanwonenden/gebruikers. En we hebben gekozen om de RCC methode (Rapid circulair contracting) voor de aanbesteding te gebruiken. Dit is een nieuwe manier van aanbesteden. We hebben o.a. aan de voorkant aangegeven wat de ambities zijn en het beschikbare budget (1,2 miljoen) en hebben partijen uitgenodigd om met hun ideeën te komen. Om een lang verhaal kort te maken, zijn we uiteindelijk in zee gegaan met Van Gelder. Doorslaggevend daarbij was dat Van Gelder een voorstel had waarbij de bewoners écht betrokken werden. Niet alleen aan de voorkant, maar dat ook nagedacht werd hoe ze hun straat duurzaam gingen gebruiken.’

Ambities

Erwin knikt instemmend. ‘Normaal hebben we te maken met een Programma van Eisen en Budget en daar moet je het ontwerp voor maken. Nu hebben wij het ontwerp mogen maken zonder beperkingen, dat is best uniek. Buiten het budget en de planning zat er geen grens op een doel. De ambities van de gemeente Nijmegen waren helder in beeld. Uitgangspunten waren namelijk dat het voorstel voor iedereen moest zijn, dat er CO2-besparing werd gegenereerd, dat de inrichting circulair was en dat er sociale cohesie moest zijn in realisatie en exploitatie.’

Kennisgaring

In het begin van het traject stonden kennisvergaring en burgerparticipatie voorop. Er volgden interviews met kennisdragers, de wijkmanager, wijkregisseur, het bestuur van het Kadinsky College, wooncorporaties, de beheerder van de serviceflats en natuurlijk bewoners. Van Boven: ‘Intern en extern gingen we op pad om een goed beeld te krijgen van de scope van het project. Daarmee konden we samen aan de slag om het ontwerp te maken, het in te richten en de materialen uit te zoeken. We deden het dus heel anders dan we normaal doen. We gingen denken van kosten naar waarde. Daarvoor werd ook advies gevraagd aan voormalig weervrouw Margot Ribberink. Zij is nu klimaatexpert en kijkt op een andere manier naar duurzaamheid. Zij heeft input gegeven en meegedacht aan het plan, lesgegeven bij het Kadinsky College dat in de straat ligt en bij de werkgroep langs geweest.’

Plukbloemen

Eef Neienhuijsen had al eerder een werkgroep met aanwonenden samengesteld. Met deze werkgroep werd ook o.a. een Waardekijksessie en informatiebijeenkomst gehouden en een integraal groenplan opgesteld. In dat plan stond bijvoorbeeld dat er plukbloemen moesten komen, dat er meer vogels te zien moesten zijn en dat er insectenhotel moesten worden geplaatst. Hendriks: ‘Ook hebben we de te gebruiken boomtypes aangepast. Bomen zetten we vroeger altijd los van elkaar aan de straat. Nu zijn ze opgeschoven en bij elkaar in een natuurlijke habitat geplaatst. En hebben we boomsoorten geselecteerd die passen bij de grondsoort die er ligt.’ Van Boven vult aan: ‘De werkgroep heeft ook nog extra bijeenkomsten gehad waar in verschillende fases van het project het ontwerp werd toegelicht en waarbij zij input konden geven.’

Prestigeproject

Van Boven heeft aan dat dit project voor hem, maar zeker ook voor Van Gelder wel een prestigeproject was. ‘Er lag een ambitieus plan en we hadden dit op deze manier nog niet eerder gedaan. We voelden ons al die tijd trouwens gewoon collega’s, maar hadden soms ook pittige discussies. Over van alles haha. Alles werd ter discussie gesteld. Niets werd in dit project vanzelf aangenomen. Dat betekende dat je buiten gebaande paden moest lopen. Maar dat hebben we echt samen op een constructieve manier opgepakt. Hendriks vult aan: ‘Ondanks dat we elkaar natuurlijk niet kenden, voelden we de uitdaging om dit samen te doen. Het is voor ons een voorbeeldproject. We willen een voortrekker zijn op het gebied van duurzaamheid. En dat dat lukt, blijkt wel uit het feit dat we vanuit het land veel bevraagd worden hierover.’

Afzagen

De werkgroep vanuit de straat had een duidelijke inbreng in de plannen en werd meerdere malen geraadpleegd . Van Boven: ‘Dit is een serieuze stakeholder. Als iets niet kon, kweekten we zoveel mogelijk begrip door het open en eerlijk te vertellen. Zo wilden zij graag dat de 10 meter hoge lantaarnpalen in de straat zouden verdwijnen in het kader van sociale veiligheid. Maar die palen waren nog lang niet aan het einde van hun maximale restlevensduur. We hebben toen voor elkaar gekregen dat er een stuk van afgezaagd werd en dat een manier werd gevonden om de nieuwe duurzame lampen er aan te bevestigen. Het koste wat moeite en er was weerstand zowel bij Van Gelder als bij de gemeente, maar ik ben blij dat we hier in geslaagd zijn. Ook dat is duurzaamheid ten top.’

Lessons learned

Volgens Hendriks zijn er meerdere inzichten gekomen over de nieuwe manier van aanbesteden. Waarbij het budget en de wensen aan de voorkant worden aangegeven. Hendriks: ‘Duurzaamheid hoeft niet iets spectaculairs te zijn. We moeten wel innoveren, want de grondstoffen raken op. We kunnen beginnen met het laaghangend fruit te pakken door eenvoudig te denken en verspilling te voorkomen. De voorbeelden van o.a. de lantaarnpalen en de bomen begrijpt iedereen. Bewoners willen gewoon een mooie, veilige straat.’

Tips

Zowel Hendriks als Van Boven kijken terug op een succesvol project. Hendriks: ‘Ik heb er altijd in geloofd en wist dat het zou goed komen. Ik was blij dat het compleet volgens onze visie wordt uitgevoerd. En dat het rendement gaat hebben. Als we straks klaar zijn, hebben we 49% CO2-reductie gerealiseerd en een toename van 54% circulariteit toegepast. Daarbij komt dat alles wat we geleerd hebben, we morgen 1 op 1 kunnen toepassen in een andere straat. Onze tips? Zorg voor een strakke planning, werk stap voor stap; houd de financiën in de gaten en werk op basis van vertrouwen. Gemeenten die dit interessant vinden, kunnen zowel bij ons als Van Gelder aankloppen voor meer info.’

Meer weten?

Wie meer wil weten over dit project is van harte welkom tijdens de Inspiratiesessie Duurzaamheid op 5 februari tijdens de InfraRelatiedagen. Het projectteam verzorgt dan om 15.00 uur in de vergaderzaal een inspirerende bijeenkomst over de meest duurzame straat van Nederland. Aanmelden kan via www.vangelder.com/inspiratiesessie

Van Gelder SOLO Amsterdam

Liander en Van Gelder tekenen groot aanbestedingscontract

Netbeheerder Liander en aannemers Heijmans en Stam & Co, Van Gelder hebben vandaag een omvangrijk contract getekend voor de uitbesteding van werkzaamheden aan de energienetten in Amsterdam. De komende vier jaar gaan we samen in de hoofdstad gas- en elektrawerkzaamheden uitvoeren voor Liander. De totale contractwaarde van de gunning is 160 miljoen euro.

Het werkpakket van Liander neemt snel toe aangezien de economie blijft groeien en de energietransitie versnelt. Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een tekort aan technici in Nederland. Liander zet diverse innovatieve manieren in om ook buiten de sector mensen te interesseren voor een carrière in de techniek. Daarnaast zoekt Liander actief naar samenwerkingen, omdat partijen samen meer werk kunnen verzetten. In augustus tekende Liander een groot contract met aannemers voor de vervangings- en uitbreidingswerkzaamheden aan circa 4500 middenspanningsruimtes. Ook deze nieuwe samenwerking past binnen deze aanpak.

Toekomstbestending energienet

Van Gelder gaat zich, samen met de andere aannemers, toeleggen op uiteenlopende standaard werkzaamheden. Denk hierbij aan het aansluiten van bedrijven op het elektriciteitsnet en de vervanging van gasleidingen. Zo kunnen de monteurs van Liander zich richten op meer specialistische werkzaamheden, bijvoorbeeld het oplossen van storingen en complexe verzwaringen van het elektriciteitsnet waarbij meerdere partijen zijn betrokken.

“Het is bijzonder dat we voor de tweede keer in relatief korte tijd een dergelijk groot contract tekenen met aannemers”, aldus Marlies Visser, directeur Operatie bij Liander. “Door een langjarig contract in de markt te zetten, geven we aannemers extra zekerheid. Zij zijn de komende 4 jaar verzekerd van werk met de intentie om de samenwerking nog eens 4 jaar te verlengen. Daarmee kunnen ze hun capaciteit uitbreiden wanneer dat nodig is. Samen met deze drie partijen zorgen we voor een toekomstbestendig energienet in Amsterdam.”

Door een nieuwe manier van aanbesteden was het voor Van Gelder een uitdaging op welke wijze wij kunnen voldoen aan de nieuwe manier van vraagspecificatie door Liander. “Wij waren dan ook zeer verheugd toen de mededeling kwam dat Van Gelder voor de komende vier jaar (met een optie van nog eens vier jaar) de aanleg en onderhoud van gas en elektriciteit mag gaan aanleggen”, aldus Henk Jan van der Veer, financieel directeur Van Gelder. “Namens alle collega’s van Van Gelder kan ik zeggen dat wij trots zijn op dit nieuwe contract en dat we graag aan de slag gaan voor onze opdrachtgever Liander!”

Oplossen van storingen en onderhoud van het elektriciteitsnet

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor onze werkzaamheden. De verwachting is dat we dit jaar nog gaan starten met de werkzaamheden. Elke aannemer krijgt een eigen gebied in de stad. Voor Van Gelder is dat Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Westpoort en Nieuw-West, Heijmans richt zich op Amsterdam Centrum en Amsterdam Noord inclusief Landsmeer en Stam & Co gaat aan het werk in Amsterdam Oost en Amsterdam Zuidoost inclusief Diemen.

PSU Solo Amsterdam: veel lachen, gedeelde ambities en verbeterpunten

Helemaal een eerste kennismaking was het voor de meeste aanwezigen niet, bij de Project Start Up (PSU) van Solo Amsterdam. Niet zo gek ook, want de samenwerking tussen Liander en Van Gelder in de hoofdstad loopt al een tijdje, zo’n zeven jaar. In het Solo-contract is het de bedoeling dat daar nog eens acht jaar aan vast wordt geplakt, voor de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur voor gas en elektriciteit in Amsterdam. Dat een PSU daar een belangrijke rol in kan spelen werd wel duidelijk.

De bijeenkomst stond onder de bezielende leiding van Gulian van Maanen van Cohezy en begon met een kennismakingsronde. Een collega van Liander mocht een collega van Van Gelder uitkiezen om wat over te vertellen en vice versa. Dat leverde flink wat lachsalvo’s op en de sfeer zat er zo meteen goed in.

Succes
Vervolgens werden de deelnemers aan de PSU opgedeeld in drie groepen, waarbij de hoofdvraag was: wanneer is het Solo-contract een succes voor mijn organisatie? Uiteraard werden de collega’s van Liander en Van Gelder uitgedaagd om vervolgens te komen tot een antwoord op de vraag: wanneer is het voor ons samen een succes?

Dat bleek niet een hele lastige opgave omdat er veel gedeelde waarden op papier kwamen te staan, zoals een gezamenlijk goed resultaat met geen ongevallen, goede kwaliteit en een 100% voltooid werkpakket als randvoorwaarden. Maar ook tevreden klanten en medewerkers, de drive om nog beter te worden, risico’s beheersbaar houden en een positief financieel plaatje werden als belangrijke aspecten genoemd om Solo Amsterdam een succes te laten worden. Met als basis: vertrouwen hebben in elkaar.

Verbeterpunten
Daarna was het de tijd om verbeterpunten voor beide organisaties aan te dragen, voor een nog betere samenwerking. Liander in de ene groep, Van Gelder in de andere groep. Waar moeten we mee stoppen? Waar moeten we vooral mee doorgaan? En wat zijn de valkuilen/risico’s in onze manier van samenwerken? Op die vragen kwamen veel antwoorden waarbij er eigenlijk een grote gemene deler was: een meer zakelijke opstelling. En iedereen was het erover eens dat, ook als je zakelijker bent tegenover elkaar, de sfeer nog steeds goed kan zijn.

Uiteindelijk kwam de belangrijkste vraag ook nog op tafel: hoe gaan we ervoor zorgen dat de goede ideeën/verbeterpunten worden omgezet in afspraken en daadwerkelijk worden uitgevoerd? Daar gaat een die middag gevormde werkgroep mee aan de slag.

Zo leverde de PSU dus een mooie eerste bijdrage aan een ongetwijfeld goede nieuwe samenwerking tussen Liander en Van Gelder. Daar hadden alle aanwezigen in ieder geval het volste vertrouwen in.

 

Wethouder Arjan Klein ontvangt CO2-jaarverslag van Van Gelder

Uit handen van Mink Jaap Ypma, directeur Integrale Projecten van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, ontving wethouder Arjan Klein vandaag het CO2-jaarverslag van Van Gelder. Hiermee wil Van Gelder ook aan de gemeente Elburg laten zien dat het zich inzet voor het klimaat, door duurzame en innovatie toepassingen. Het jaarverslag dat wethouder Klein kreeg uitgereikt is het enige geprinte exemplaar, verder wordt het jaarverslag digitaal verzonden naar relaties en collega’s.

De overhandiging vond plaats voor een van de nieuwe vrachtwagens. Deze vrachtwagens zijn een stuk zuiniger en zorgen dus voor minder CO2-uitstoot. In het CO2-jaarverslag zijn deze vrachtwagens ook te vinden, maar is bijvoorbeeld ook een interview te lezen met onze duurzaamheidscoördinator Niels van der Goot en leggen we uit hoe het CO2-projectplan is toegepast in het project Zamen perceel Noord.

Wethouder Arjan Klein: “Wij vinden het als gemeente Elburg fantastisch dat een toonaangevend bedrijf uit onze gemeente zich inzet voor het klimaat. Het laat zien dat bedrijven goed in staat zijn om verantwoord te ondernemen en rekening houden met onze toekomst. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van overheden, burgers en bedrijven. Ik ga het verslag met interesse lezen en ben benieuwd naar de resultaten.”

Verder komt ook het initiatief Mijn Stad Klimaatbestendig aan bod, verklapt zuinigste rijder Bram Kali zijn geheim en geven we uiteraard flink wat tips. Het CO2-jaarverslag van Van Gelder is hier te lezen.

 

Gemeente Haarlem en Van Gelder openen spetterend het eerste deel van het Aziëpark

Het eerste deel van het nieuwe Aziëpark in Haarlem is officieel geopend. Op donderdag 6 juni werd de nieuwe fontein aangezet door wethouder Floor Roduner en een leerling van de Rudolf Steinerschool. Daarmee was de opening van eerste deel van het door Van Gelder gerealiseerde park een feit.

Creatieve toepassingen

Het nieuwe park ligt aan de voet van de twee net opgeleverde ronde woontorens Tango en Twister. In het afgelopen jaar heeft Van Gelder het park vormgegeven. Om alles in werking te zetten is een watergang voor de woontorens gegraven. Vervolgens zijn damwanden van twintig meter de grond ingedrukt die uiteindelijk zijn afgewerkt met mooi natuursteen. Daarnaast is geel asfalt voor de wandelpaden gebruikt om een echte eyecatcher te creëren. “Het is de Keukenhof van Schalkwijk”, roept een enthousiaste buurtbewoonster.

Denken in passende mogelijkheden

Projectleider Wouter van Litsenburg: “we waren vroeg bij de voorbereidingen betrokken. Daardoor konden wij de gemeente Haarlem adviseren welke methode zo min mogelijk overlast zou geven voor de bewoners, bij het plaatsen van de damwanden. Dit was erg belangrijk omdat de damwanden op enkele meters afstand van de woontorens de grond in moesten. In overleg met de gemeente is gekozen de damwanden in de grond te drukken. Dit is niet de goedkoopste oplossing, maar wel een oplossing met weinig overlast en met de kleinste kans op schades in de nieuwe woningen.”

Het werk is extra bijzonder omdat de beide torens al bewoond waren tijdens de uitvoering. De ingangen moesten dus bereikbaar blijven. “Het project was een puzzel waarbij we continu looproutes hebben gecreëerd naar de ingangen van de woontorens”, aldus omgevingsmanager Mark Geertman.

“Voor de veiligheid was het belangrijk deze routes duidelijk aan te geven. Gelukkig heb ik goed contact onderhouden met de voorzitter van de VVE. Hierdoor bleven we op de hoogte van wat er speelde bij de bewoners en kon de voorzitter onze planning weer met de bewoners delen. Het contact was zo goed dat ik regelmatig bij hem op de veertiende verdieping op de koffie ben geweest. Zo had ik een mooi overzicht op onze werkzaamheden.”

Het project is voortgekomen uit de raamovereenkomst Groot Onderhoud die Van Gelder en de gemeente Haarlem in 2017 zijn aangegaan. Bekijk hier het volledige project.

Ambitieus contract ‘De Entree’ Amsterdam

In opdracht van Max Bögl heeft dochteronderneming Van den Heuvel uit Rhoon van Aannemingsmaatschappij Van Gelder een werk aangenomen op het project ‘De Entree’ van het Centraal Station van Amsterdam. Van den Heuvel zal voor dit project al het tramspoorwerk verrichten. Het project heeft een looptijd van drie jaar. In deze periode zal in vier fases het spoorwerk voor het Centraal Station vervangen worden.

Handtekening gezet

Op donderdag 18 april werd het contract gesloten tussen Marcel Brouwer en Wout Matze (respectievelijk inkoper en projectmanager van Max Bögl), Don Hensen namens Van den Heuvel en Leendert Ripping (bedrijfsdirecteur Aannemingsmaatschappij Van Gelder).

Van Gelder Telecom neemt B.S.T. Telecom Service & Installatie over

Per 1 mei 2019 worden de bedrijfsactiviteiten van B.S.T. Telecom Service & Installatie uit Wezep overgenomen door Van Gelder Telecom. B.S.T. is gespecialiseerd in het schouwen, engineeren en aansluiten van woningen en bedrijven op glasvezelnetwerken. Sinds 2005 zijn zij vanuit Wezep actief op de Nederlandse telecommarkt waar zij met een team van 14 medewerkers verschillende opdrachtgevers bedienen. Deze medewerkers komen allemaal in dienst bij Van Gelder Telecom.

Meer mankracht en eigen kennis in huis

Door een toenemende vraag vanuit de FttH [Fiber to the Home] markt past de overname van B.S.T. uitstekend bij het Telecombedrijf uit Hattem. Met deze strategische overname is Van Gelder Telecom nog beter in staat om met eigen personeel meer opdrachtgevers te bedienen en wordt direct het kennisniveau vergroot. Beide partijen zien de overname dan ook als een win-win situatie.

Coördinerende rol voor Van Gelder KLM

Een bijzonder en uitdagend project. Zo kan HOV ’t Gooi gerust genoemd worden, als het aan projectmanager Jelle Visser ligt. “We hebben te maken met veel samenwerkingspartners en Van Gelder heeft daarbij een coördinerende rol gekregen. Daar komt bij dat provincie Noord-Holland van ons vraagt te werken volgens trede 4 van de veiligheidsladder, terwijl we nu nog zijn gecertificeerd op trede 3.” Hoe zit dat allemaal?

Alle neuzen dezelfde kant op

Provincie Noord-Holland investeert in een hoogwaardige openbaar vervoer-busverbinding tussen Huizen en Hilversum om de Gooi- en Vechtstreek beter bereikbaar te maken. Bij dit project zijn naast de provincie, ook vijf gemeenten (Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum), ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat nauw betrokken. En dan hebben we het alleen nog maar over de betrokken overheden. “De nutsbedrijven die hierbij komen kijken, zijn er gewoon te veel om op te noemen”, aldus Jelle. De marktpartijen die samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het RAW-contract, zijn Hendrikse Wegenbouw, Bam Infra, Traffic&More en dus ook Van Gelder KLM, waarbij die laatste de taak heeft gekregen de samenwerking te coördineren en hét aanspreekpunt te zijn voor de overheden en nutsbedrijven.

Jelle vertelt: “We hebben er hard voor gewerkt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden, elkaars materieel en mensen te leren kennen én te lenen wanneer dat nodig is en om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, zodat er zo veilig en efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Dat dat goed verloopt, is iets waar ik echt trots op ben.”

Veiligheidsladder

En er is meer. “De provincie hecht er veel belang aan dat er gewerkt wordt volgens de maatstaven van trede 4 van de veiligheidsladder. Zelf zijn we op dit moment gecertificeerd op trede 3 en ook bij de partijen waar we mee samenwerkten, verschilt de certificering sterk. Dat betekent een grote uitdaging, maar die gaan we natuurlijk niet uit de weg. Met dank aan de coaching die de provincie beschikbaar stelt, lukt het ons goed om proactief met veiligheid om te gaan. Dit brengt ons een stap dichter bij de volgende certificering.”

Al met al vormt HOV ’t Gooi dus niet in het minst een alledaags project. Des te trotser kunnen we zijn op het nu al behaalde resultaat en de goede samenwerking tussen de marktpartijen onder leiding van Van Gelder.

Aanleg glasvezel Noordoost-Veluwe nu echt van start

Op maandag 1 april is de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Noordoost-Veluwe officieel van start gegaan. Voor inwoners van de gemeenten Heerde, Hattem, Epe en (voor Marle en Welsum) Olst-Wijhe is het een ware opluchting dat de werkzaamheden beginnen. Van Gelder Telecom kreeg dan ook een warm welkom door de aanwezige wethouders van de vier gemeenten. Zoals Yasemin Cegerek van de gemeente Heerde maandag zei: “Voor wie is internet niet belangrijk? Ook in het buitengebied is het van belang. Mooi dat we aan de slag gaan.”

Bijna 3000 aansluitingen

Ruim 2900 aansluitingen zullen door Van Gelder gerealiseerd worden. Maar liefst 538 kilometer wordt er gegraafd en geboord. Dat is er nodig om het buitengebied van glasvezel te voorzien. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens rond Heerde en Vaassen voor het einde van het jaar gebruikmaken van de glasvezeldiensten. Rond de zomer van 2020 is het hele buitengebied van Noordoost-Veluwe voorzien.

Op naar een mooie samenwerking met Glasvezel Buitenaf en Stichting Breedband Noord-Veluwe!

Nieuw zij-instroomtraject gestart voor calculatoren

Dat er een tekort is aan vakmensen en dat het voor een groot aantal vacatures lastig is om deze goed ingevuld te krijgen, is allang geen verrassing of uitzondering meer. In de hele branche geldt hetzelfde probleem. De vijver waarin gevist kan worden, is klein. Tegelijkertijd bestaat een groot aantal mensen die om de een of andere reden zijn vastgelopen in hun carrière. Een deel van hen is geschikt én enthousiast om zich te laten omscholen tot bijvoorbeeld calculator.

Een certificaat en baangarantie

Dat is dan ook precies wat Van Gelder, samen met BAM Infra en NTP voor ogen heeft. In samenwerking met opleidingsinstituut BOB-KOB is een zij-instroomtraject gestart waarbij nieuwe medewerkers gedurende vier dagen werkend leren bij de bedrijven en een op maat gesneden opleidingstraject volgen. De eerste vijf deelnemers zijn inmiddels gestart. Na afloop van het traject ontvangen ze een certificaat van Bouwend Nederland én een gegarandeerde baan als calculator in de infra.

Een nieuw perspectief

Met dit zij-instroomtraject slaan we twee vliegen in één klap. Voor ons is het een goede manier om vacatures waar we lastig geschikte kandidaten voor kunnen vinden, alsnog ingevuld te krijgen. Aan de andere kant bieden we mensen via Werkgeversservicepunt Regio Zwolle een nieuw toekomstperspectief. We helpen mensen verder en lossen een probleem op de arbeidsmarkt op. Zo kan iedereen weer vertrouwd verder!

Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) pompen in bedrijf gesteld

Na twee en een half jaar (drie seizoenen) in de duinen, was het afgelopen week eindelijk zo ver: maar liefst 225 op afstand te besturen waterpompen werden in bedrijf gesteld in het Amsterdamse waterleidingduingebied Vogelenzang. Het omvangrijke werk bestond onder meer uit het aanleggen van middenspanning, laagspanning en glasvezel, het plaatsen, slopen en renoveren van compactstations en het vervangen van de eerder genoemde 225 pompen, gelegen op een diepte van ongeveer 18 meter. Deze pompen zijn bovendien voorzien van een nieuwe installatiekast (in en naast de putten) en ook de gehele hoog- en laagspanningsinstallatie werd vervangen. Om het mogelijk te maken om de pompen op afstand te sturen zijn er ook in alle stations procesautomatiseringskasten geplaatst en aangesloten. Op dit moment is het netwerk gesloten en is het geheel op afstand te zien. Zodra de koppeling met de stuwen, dammen en debietmeters en de software is geslaagd, kunnen de AWD-pompen op afstand gestuurd worden. Naar verwachting zal de totale oplevering eind april plaatsvinden.

Leveringszekerheid en kwaliteitborging

Dankzij de nieuwe pompen kan Waternet de drinkwatervoorziening in Amsterdam constant op peil houden, ook als de druk onverhoopt weg zou vallen vanuit het zuiveringsstation in Nieuwegein. De leidingen en pompen zorgen ervoor dat het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, dat in Nieuwegein een eerste zuivering ondergaat, moeiteloos en zonder onderbreking door het duingebied getransporteerd kan worden, waar het een volgende zuivering ondergaat alvorens als geheel gezuiverd drinkwater terug te keren naar Amsterdam. Door ervoor te zorgen dat het water constant kan blijven stromen, waarborgen de pompen de kwaliteit van het (toekomstig) drinkwater.

Hoewel de uiteindelijke oplevering dus nog plaats moet vinden, kijkt hoofduitvoerder Ronald Verweij nu alvast trots terug op een geslaagd project. “Het is mooi om te zien wat begint met het aanleggen van de 10 kV, de laagspanning en de HDPE-buis en wat uiteindelijk uitmondt in de inbedrijfstelling van de 225 pompen. Het gaat om een terrein van ruim 3400 hectare, waar een hoop bij kwam kijken. Het gaat tenslotte wel om de drinkwatervoorziening van tweederde deel van Amsterdam!” Voor Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) zit het werk erop. Waternet zelf zal de laatste koppelingen en programmeringswerkzaamheden met de software uitvoeren, al zal KLM hier nauw betrokken bij blijven.

Geslaagde studentendag bij Van Gelder Rail

Rondleiding
Kabels lassen
Wissels upgraden

Op woensdag 6 februari brachten circa twintig MBO-studenten in het kader van hun keuzedeel ‘introductie Railtechniek’ een dag door bij Van Gelder Rail. Dit vond plaats op het terrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) in Beekbergen, dat hier uitermate geschikt voor was, omdat de stoomtreinen pas vanaf april weer rijden en het spoor – naast onderhoudswerkzaamheden – op dit moment buiten gebruik is. Dat betekende dat de studenten op een veilige locatie en in daglicht aan het werk konden. Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers van de VSM werd het een zeer geslaagde dag.

Kennismaken met de spoorbranche

Deze introductiedag maakte deel uit van een breder programma waaraan ProRail, opleidingsinstituut Railcenter en andere aannemers binnen de spoorbranche meewerken, waarbij elke spooraannemer een dergelijke dag organiseert om de studenten kennis te laten maken met de verschillende facetten van het werk.

Na aankomst bij VSM, een korte presentatie en de veiligheidsinstructie, werden de studenten opgesplitst in duo’s. Verspreid over de dag volgden ze een rondleiding over het VSM-terrein en workshops in het lassen, afmonteren en meten van kabels, het upgraden van wissels en het bouwen van een fictief onderstation door middel van een puzzel.

Bewust Veilig

Tijdens de workshops jureerden de instructeurs van Van Gelder de studenten op basis van de vijf pijlers van de Bewust Veilig-campagne, te weten betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling. Hieruit kwam een gedeelde eerste plaats tussen studenten Luca Koops (constructie), Nathan van de Loenhorst (werktuigbouwkunde), Yoran Vos (mechatronica) en Bart van Velthuizen (werktuigbouwkunde), die hun prijs (een vrijkaartje voor een rit met de stoomtrein) dankbaar in ontvangst namen (zie foto).

Of de dag voor herhaling vatbaar was? Dat kun je wel zeggen. Terwijl de studenten na een dag vol indrukken teruggebracht werden naar station Apeldoorn, ontstond in het restaurant van VSM een heuse brainstormsessie voor een vervolg. Om met de woorden van mede-organisator Rudolf Meijer af te sluiten: dat er maar genoeg interesse mag (blijven) ontstaan voor werken in de railbranche!

26,14% CO2-uitstoot gereduceerd in Zamen-Noord

Duurzaamheid staat bij Van Gelder hoog op de agenda. Daar maakt het terugdringen van de uitstoot van CO2 vanzelfsprekend een groot deel van uit. Sinds een aantal jaar zijn we daar dan ook actief mee bezig. Zo berekenen we de Carbon Footprint van projecten, werken we elk jaar hard naar het behalen van de doelstellingen van dat jaar en passen we steeds weer nieuwe maatregelen toe om de uitstoot verder te reduceren. Onze inspanningen zien we inmiddels beloond met het CO2-Bewust certificaat niveau 5, dat we vanaf 2012 bezitten. Lees daar hier meer over.

Een van onze grootste opdrachtgevers, Rijkswaterstaat, heeft zich in het kader van duurzaamheid ten doel gesteld om in 2030 energieneutraal en circulair te zijn en een reductie van 30% CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 2009. Deze reductie willen zij deels realiseren met de projecten die ze uitbesteden en komt daarmee goed overeen met onze eigen doelstellingen.

Van Gelder streeft ernaar om in 2020 een reductie van 20% CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 2010. Het gros van onze CO2-uitstoot komt, zoals logischerwijs te verwachten valt, voort uit onze projecten. Daarom richt Van Gelder zich ook voor een groot deel juist dáár op het verminderen van de emissies. Meer informatie over onze doelstellingen en CO2-beleid is hier te vinden. Om de CO2-uitstoot nauwkeurig in beeld te krijgen, werken we op grote projecten met een CO2-projectplan.

Dit CO2-projectplan is de afgelopen tijd toegepast op het project Zamen-Noord (N50). Bij dit project was er op basis van het tenderontwerp een carbon footprint berekend op 5.400.337 kg CO2-uitstoot. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft dit in de uitvoering weten terug te brengen tot 3.988.697 kg CO2-uitstoot (uitgevoerd meerwerk dat niet in de oorspronkelijke opdracht en berekening stond, is niet meegerekend). Een reductie van maar liefst 26,14%! Dit mooie resultaat hebben we weten te behalen door een serie op maat gemaakte maatregelen.

Daarnaast is een werklocatie (Zwolle) gekozen die zich dicht bij de projectlocatie bevond, waardoor het woon-werkverkeer zo klein mogelijk is gemaakt. Ook het inhuren van lokale onderaannemers en het verrichten van extra schouwwerk, waaruit bleek dat de oorspronkelijk bedoelde vervanging van de grasbetonstenen nog niet nodig was en deze stenen enkel verplaatst hoefden te worden, hebben bijgedragen aan de totale reductie van ruim 26 procent.

Met deze reductie zit Van Gelder dus ruim boven de eigen gestelde norm van 20% CO2-reductie per project, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet íeder doel is gehaald. Dit heeft onder andere te maken met het lokale personeelstekort dat in de zomer ontstond, waardoor het woon-werkverkeer in die periode toch groter uitviel dan begroot. Aangezien het overall-doel van 20% reductie in het gehele project wél ruim is gehaald, kijken we toch terug op een geslaagde toepassing van het CO2-projectplan.

Trots op onze leerling-monteurs

In Amsterdam Science Park worden 240 tijdelijke woningen gerealiseerd voor statushouders, studenten en/of starters. Deze woningen moeten natuurlijk ook worden aangesloten op water, elektra en afvoer van hemel- en vuilwater. Van Gelder verzorgt deze aansluitingen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor drie van onze leerling-monteurs van opleidingscentrum Gelderpoort.

Zelfstandig

Science Park is voor hen het eerste project waar ze zelfstandig aan het werk zijn. Uiteraard nog wel onder toeziend oog van een AVP’er (algemeen vakbekwaam persoon) en leermeester Ruud Wessels, al zouden ze het volgens die laatste zelfs al wel zonder kunnen. “Ik ben ontzettend trots op die jongens. Ze zitten vol motivatie, pakken het snel op, werken netjes en stralen bovendien uit dat ze er echt plezier in hebben.” Mede dankzij die instelling kregen de leerling-monteurs de ruimte en het vertrouwen van de leidinggevenden om het project zo zelfstandig aan te pakken. “En dat hebben ze hartstikke goed gedaan”, aldus de meer dan trotse leermeester.

Terry Agtersloot is een van de monteurs in spe. Zijn doel: monteur middenspanning worden en wie weet daarna nog verder komen. “Ik wil gewoon alles aanpakken wat ik aan kan pakken, in elektra dan.” Het werk in Amsterdam is Terry goed bevallen, al zaten er ook wel de nodige uitdagingen bij. “Dat je aan het werk bent in zo’n drukke stad, maakt het wel gecompliceerd soms. Zeker als je daarbij optelt dat we af en toe echt oude bekabeling tegenkwamen, of kabels die niet op de juiste plek bleken te liggen.” Maar die uitdagingen zorgden er ook voor dat er veel geleerd kon worden.

Leerzaam én leuk

Daar zijn Rafek Aanouz en Krzystof Danek het mee eens. Rafek zou het liefst in Amsterdam blijven werken. “Ik leer er veel van en vind het echt leuk. Voor ik aan dit opleidingstraject begon, kende ik elektra eigenlijk alleen maar vanuit het stopcontact.” Krzystof zit intussen alweer op een ander project, maar daardoor praat hij niet minder enthousiast over het werk in Amsterdam. “We zijn heel druk, maar het is wel heel leuk! En we zijn ook nog niet klaar, want we gaan de huizen van binnenuit nog goed aansluiten en dan installeren we bijvoorbeeld ook slimme meters.” Amsterdam houdt ze dus nog wel even bezig.

Dat de drie voorlopig nog niet uitgeleerd zijn, blijkt ook wanneer je ze vraagt wat ze verder willen bereiken. Alle drie zijn ze van plan hun opleiding een vervolg te geven en door te gaan voor monteur middenspanning. Op die manier kunnen ze straks zelf op hun manier invulling geven aan het tekort dat er aan deze vakmensen bestaat.

Nog een laatste advies van Terry? “Nieuwe leerlingen moeten gewoon naar Amsterdam komen!”

Primeur met duurzaam fijnstof afvangen voor Van Gelder Verkeerstechniek

De lucht in en rondom parkeergarage Croeselaan in Utrecht is vanaf nu een stuk schoner. In samenwerking met StaticAir heeft Van Gelder Verkeerstechniek vier unieke fijnstofreductiesystemen in de ventilatieschachten geplaatst. Niet eerder werd een dergelijk systeem gebruikt in een parkeeromgeving.

Het unieke aan deze fijnstofafvangers is dat ze heel erg duurzaam zijn. Omdat ze de lucht schoner maken, maar ook omdat per systeem maar 18 watt wordt verbruikt. In de parkeergarage zijn twee verschillende soorten fijnstofreductiesystemen geplaatst, de zogenaamde FDRS en de PMX.

De PMX wordt gebruikt voor locaties met beperkte ruimte, maar werkt hetzelfde als de FDRS: door middel van een draad waar spanning op staat worden de (ultra)fijnstofdeeltjes aangetrokken en slaan deze neer op de afvangers. Deze technologie is al eerder toegepast in tunnelomgeving.

In gesloten parkeergarages blijft vervuilde lucht vaak hangen en komt veel fijnstof vrij door rondrijdende automobilisten die op zoek zijn naar een parkeerplaats. De fijnstofreductiesystemen zorgen voor schonere lucht binnen en buiten de parkeergarage.

 

Boogmastendag in Vaassen

Met een symbolische druk op de knop zorgde wethouder Robert Scholten van de gemeente Epe voor de ingebruikname van 187 nieuwe boogmasten. Dat gebeurde aan de Eekterweg in Vaassen. In opdracht van de gemeente verzorgde Van Gelder Verkeerstechniek de vervanging van de openbare verlichting langs de ‘Dorpenroute’ van Epe naar Vaassen en ook aan de Tongerenseweg in Epe.

Wethouder Scholten is in zijn nopjes met de nieuwe boogmasten. “Ze geven een sfeervol beeld langs de gehele route en geven ook goed de functie van de weg aan, als een gebiedsontsluitingsweg.” Omdat er langs de route veel bomen met laag hangende takken staan is er niet gekozen voor de standaard masten van acht meter hoog, maar zijn er lagere lichtmasten van zes meter hoog geplaatst.

Flinke besparing

In totaal zijn er dus 187 boogmasten geplaatst (samen met aanvullende fietspadverlichting aan de Eperweg) en die zorgen voor flink wat energiebesparing ten opzichte van de oude verlichting. “De nieuwe LED-armaturen zorgen voor een besparing van ongeveer 65 kilowattuur per etmaal. Als je dat op jaarbasis bekijkt dan heb je het over zo’n acht gezinnen die je van stroom zou kunnen voorzien”, aldus Scholten.

Voor wat betreft de energiebesparing is dit circa 1.100 euro per jaar, maar neem je daar ook nog het beheer en onderhoud inclusief de structurele lampvervangingen in mee, dan loopt de besparing op naar ruim 8.000 euro per jaar. Scholten: “dat is natuurlijk heel erg mooi en dit is dan ook weer een goede stap in de totale duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.”

Bij die 187 boogmasten stopt het overigens niet. Momenteel worden ook langs de overige doorgaande wegen de lichtmasten vervangen. Dit wordt deels gedaan met vrijkomend bruikbaar materiaal, veelal verzinkt stalen lichtmasten langs de ‘Dorpenroute’, zodat er geen goed materiaal wordt verspild.

In het najaar en deels begin 2019 worden de laatste energieverslindende ‘gele’ lampen verwijderd en vervangen door LED-lampen.

Van Gelder KLM en Van Gelder Rail werken samen aan het gasnet

Een mooi stukje integrale samenwerking bij onderhoudswerkzaamheden voor het gasnet van Liander. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken moest in opdracht van Liander een drietal gasafsluiters, die al jaren in de bodem zitten, vervangen.

Geen probleem natuurlijk, maar de werkzaamheden vonden wel vlak naast het spoor plaats. Wie bel je dan? Van Gelder Rail natuurlijk! Daar is de juiste kennis aanwezig voor het veilig werken op een locatie waar treinen met een snelheid van 100 kilometer per uur voorbij komen.

Van Gelder Rail zorgde dus voor de benodigde vergunningen, instructies en het naleven van de spoorveiligheid, Van Gelder KLM voor de nieuwe afsluiters. Die zijn tot een samenstel gelast en vervolgens met precisie op de plek van de oude afsluiters geplaatst. Met röntgen zijn de nieuwe lassen gecontroleerd op kwaliteit, waarna het gasnet weer in bedrijf kon worden genomen.

Officiële start aanleg glasvezelnetwerk Marslanden Zwolle

Van Gelder Telecom kan beginnen aan een mooie klus. Het aanleggen van een supersnel glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Marslanden B t/m F in Zwolle. Op 19 september ging symbolisch de schep in de grond voor de officiële start van dit project.

Dat gebeurde onder toeziend oog van wethouder René de Heer van gemeente Zwolle. Hij gaf het startschot samen met Erwin Kempink van Van Gelder, Johan Land van GBL ict, Marcel Admiraal van HZ Automatisering, Jan ter Horst van Bévédé, Marcello Simone van Simorix, Rinke Beverwijk van Ondernemersclub Marslanden en Matthijs Platvoet van Blue Fiber.

Upgrade

Van Gelder Telecom realiseert het glasvezelnetwerk in opdracht van Blue Fiber, dat in juli 2017 al een netwerk op Marslanden G heeft aangebracht. Op Marslanden B t/m F maken de meeste ondernemers nu nog gebruik van internet via ADSL. Tijd voor een upgrade dus.

Veel Zwolse bedrijven hebben inmiddels een intentieverklaring bij Blue Fiber aangeleverd en worden kosteloos aangesloten. Bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen tijdens de realisatie van het glasvezelnetwerk nog kosteloos instappen. Deze bedrijven betalen alleen abonnementskosten. Ondernemers kunnen rechtstreeks met Blue Fiber contact leggen of met de vijf Blue Fiber partners.

Het glasvezelnetwerk wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd.

Van Gelder Verkeerstechniek begonnen aan grootschalige armatuurvervanging in gemeente Dronten

Bijna 2000 armaturen, zoveel moeten er op 7 november van dit jaar vervangen zijn in de gemeente Dronten. Die opdracht ligt in handen van Van Gelder Verkeerstechniek, die deze week begonnen zijn met het uitvoeren van die grootschalige armatuurvervanging in Swifterbant en Dronten. “Een mooi project”, vindt projectleider Frank Boertje.

Wat het project dan zo mooi maakt? Dat zijn vooral de 1123 nieuwe Digistreet armaturen van Philips die worden geplaatst. “Die zijn anders dan anders omdat je op afstand kunt programmeren. Normaal gesproken stel je bij armaturen een standaard dimregime in daar kun je dan verder dan weinig aan veranderen. Maar bij deze armaturen is het dus zo dat je kunt inspelen op veranderingen. Bovendien geven ze een signaal af als ze niet meer werken”, legt Boertje uit.

  

Daar sluit Alois Michielsen, specialist elektrotechnische installaties van de gemeente Dronten, zich volledig bij aan. “Het scheelt een hoop rondjes rijden”, zegt hij. “Als je het hebt over verlichting in een woonwijk dan krijg je al snel een melding van een bewoner als er iets kapot is, maar deze armaturen worden op industrieterreinen en ontsluitingswegen geplaatst. Dan moet je zelf controleren of ze het nog doen. Nu worden de storingsmeldingen van deze armaturen dus automatisch doorgezet naar de storingsmodule in het beheerpakket.”

Smart city

Dat het zelf controleren niet meer hoeft is niet de enige reden dat Michielsen in zijn nopjes is met de nieuwe verlichting. “Zoals Frank al aangaf kun je spelen met dimregimes en dat levert uiteraard minder energieverbruik op. Daarnaast passen deze armaturen uitstekend in het smart city plaatje. Je kunt er namelijk allerlei sensoren opzetten voor slimme oplossingen, zoals CO2-meters en bewegingsmelders. Bijvoorbeeld als er een vrachtwagen aan komt rijden dat de verlichting van 10 procent naar 100 procent gaat en weer terug”, aldus Michielsen.

Eigenlijk zou de grootschalige vervanging pas in 2020 plaatsvinden, maar de gemeente koos eieren voor haar geld na een mooie aanbieding van Philips in samenwerking met Van Gelder. Michielsen: “Dat was zo aantrekkelijk dat we hebben gezegd: dit kunnen we niet laten lopen.” Over de verdere samenwerking met Van Gelder is hij overigens ook zeer te spreken. “Er zijn goede afspraken gemaakt en die worden ook nagekomen. Bovendien denken ze heel proactief mee bij Van Gelder. Daar zijn we hartstikke blij mee.”

Standaard LED-verlichting en 137 masten

Naast die 1123 Philips-armaturen worden er dus ook nog heel wat standaard LED-armaturen geplaatst en worden er nog 137 masten vervangen. Boertje: “Al met al slaat de gemeente Dronten met dit project een flinke slag naar de volledige vervanging van Sox en Son naar LED-verlichting.” Michielsen voegt daar aan toe dat in 2020 alle verlichting in Dronten wit en energiezuinig moet zijn. “Wij zijn blij om daar aan mee te mogen werken”, besluit Boertje.

Van Gelder neemt W. van den Heuvel en Zoon Infra over

Van Gelder Groep heeft op 25 juli 2018 het bedrijf W. van den Heuvel en Zoon Infra uit Rhoon overgenomen. Van den Heuvel Infra is gespecialiseerd in werkzaamheden op het gebied van Lightrail. Hierbij gaat het voornamelijk om het realiseren, vervangen en onderhouden van tram- en metrospoor. De overname stelt Van Gelder in staat om nog beter in te spelen op het aannemen en realiseren van grote binnenstedelijke projecten.

W. van den Heuvel en Zoon Infra is opgericht in 1956 als transportbedrijf voor wegenbouwmaterialen, en is sinds de jaren zeventig steeds meer gespecialiseerd in een civieltechnische partner met een breed scala aan werkzaamheden. Vanaf 2005 is
Van den Heuvel Infra zich ook gaan richten op Lightrail en is het uitgegroeid tot een toonaangevende en betrouwbare partner op de markt van de binnenstedelijke railinfra. In 2017 heeft het bedrijf een omzet gerealiseerd van ca.19 miljoen euro, met een vast personeelsbestand van 20 fte.

Van den Heuvel Infra blijft opereren als zelfstandig bedrijf, met de heer Don Hensen als bedrijfsleider. De heer Hensen is sinds 2006 al werkzaam bij Van den Heuvel Infra en een vertrouwd gezicht bij opdrachtgevers. De medewerkers van Van den Heuvel Infra en van Van Gelder zijn inmiddels geïnformeerd over de overname. Samen gaan we ‘vertrouwd verder’ de toekomst in.

 

 

 

 

 

Toast op de overname. Namens Van Gelder: Henk Jan van der Veer, Leendert Ripping en Gert Veenhof. Namens W. van den Heuvel & zoon Infra: Peter Commissaris en Don Hensen.

Noord/Zuidlijn open: stationssystemen op orde dankzij Van Gelder

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam is officieel geopend en Van Gelder Verkeerstechniek heeft daar ook haar steentje aan bijgedragen. Niet aan die opening, maar wel aan de realisatie van nieuwe stationssystemen voor de zeven metrostations. Alles om de reiziger van de juiste informatie- en communicatie te voorzien.

Van Gelder Verkeerstechniek was (in opdracht van Siemens) verantwoordelijk voor het monteren en aanleggen van de apparatuur en bekabeling. En daarnaast ook voor de uitbreiding en vervanging van de diverse installaties op de 33 bestaande stations en het datacenter van GVB.

De volgende stationssystemen heeft Van Gelder Verkeerstechniek vervangen, geplaatst en in werking gesteld, inclusief werkzaamheden aan het bestaande metronet:

 • Omroepinstallaties
 • Cameratoezicht
 • Intercom (contact met meldkamer)
 • Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)
 • Netwerkwerkverbindingen

Wij hopen uiteraard dat dit alles zal bijdragen aan een goede reiservaring van Noord naar Zuid, en weer terug. Meer informatie over dit project kun je hier vinden.

 

Integraal project 

Ook Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken zijn indirect betrokken geweest bij de bouw van de Noord/Zuidlijn. Maar dan hebben we het over de ‘bovengrondse’ bouwactiviteiten. Want ook boven de Noord/Zuidlijn ging er namelijk flink wat op de schop en in het project Rode Loper is eigenlijk het hele tracé van de nieuwe metrolijn op orde gemaakt.

De Aannemingsmaatschappij was daarin verantwoordelijk voor de Ferdinand Bolstraat, het Rokin en de Munt. Daarbij ging het om het aanpassen van de ondergrondse infra (leidingen voor gas, drink- en afvalwater en kabels voor elektra) en om een complete vernieuwing van de maaiveldinrichting (straatwerk, openbare verlichting, trambaan en –station). Het kabels en leidingenwerk werd door Van Gelder KLM gedaan, de openbare verlichting door Van Gelder Verkeerstechniek.

Hier lees je wat Van Gelder in de Ferdinand Bolstraat allemaal heeft gedaan.

En in ons jaarverslag staat ook nog een mooi artikel over het project Rode Loper. ‘Werken in het centrum van Amsterdam, complexer kan bijna niet’.

Combinatie Mobilis, Van Gelder en De Jong Zuurmond tekent tienjarig gebiedscontract Noord-Holland Zuid

De provincie Noord-Holland heeft het gebiedscontract Noord-Holland Zuid gegund aan de combinatie Mobilis, Van Gelder en De Jong Zuurmond.

De combinatie richt zich in dit gebiedscontract op het onderhoud van de weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties, gladheidsbestrijding, incidentenmanagement, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en de vaarwegen de Ringvaart en de Amstel. Het contract heeft een looptijd van tien jaar. Vanuit Van Gelder zijn de Aannemingsmaatschappij en Van Gelder Verkeerstechniek betrokken bij de werkzaamheden.

Beheer en onderhoud

Het gebied betreft de Haarlemmermeer en strekt zich uit via Schiphol naar Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De provincie Noord-Holland ontwikkelt zich van een activiteit gestuurde organisatie, naar een organisatie waarbij steeds meer de rol van regisseur wordt gekozen. Het beheer en onderhoud wordt effectiever en efficiënter uitgevoerd door marktpartijen het werk op tactisch en operationeel niveau te laten uitvoeren. Daarbij draagt de combinatie de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van het gebied.

De combinatie heeft een aanbieding gemaakt, waarbij de opdrachtgever onze invulling van samenwerking, transitie en duurzaamheid hoog heeft gewaardeerd. Samen met de prijs leverde dit voor de combinatie de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op. Wij zijn daar enorm trots op!

Dubbele besparing in Zwartsluis

Het centrum van Zwartsluis is een stukje duurzamer geworden, met dank aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek. In opdracht van de gemeente Zwartewaterland zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals aan de riolering, de parkeergelegenheid en de herinrichting van de openbare ruimte.

Wat daar duurzaam aan is? Nou de oude verlichting in het centrum is vervangen voor twintig nieuwe lichtmasten met LED-armaturen. Die lichtmasten hebben een passende ‘klassieke’ uitstraling en leveren een dubbele besparing op. De LED-verlichting levert namelijk zo’n 40% energiebesparing op en circa 45% aan besparing op onderhoudskosten.

Een mooi project waarbij Van Gelder via de integrale samenwerking een bijdrage heeft kunnen leveren aan de verduurzaming van de gemeente Zwartewaterland. Op 17 juli wordt het project officieel afgerond door wethouder Gerrit Knol.

Een perfect voorbeeld van integrale samenwerking

Wat doe je als je als Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkzaamheden uit moet voeren waarbij er een buitendienststelling van het spoor nodig is? Van Gelder Rail inschakelen natuurlijk! Dat is ook precies wat de Aannemingsmaatschappij heeft gedaan voor de onderhoudswerkzaamheden aan geluidschermen langs de A16.

Die werkzaamheden vonden afgelopen weekend plaats en daarbij werd er ook gewerkt boven het spoor in Zwijndrecht. Van Gelder Rail heeft voor de noodzakelijke werkzaamheden met betrekking tot spoorveiligheid gezorgd en ook voor de benodigde aardingen. Een mooie samenwerking waarbij gebruik is gemaakt van de kennis en kunde binnen de Van Gelder Groep. Met de complimenten van Rijkswaterstaat.

 

Werken met buizen van een meter doorsnee

Een speciale klus voor Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken bij Leiden. In opdracht van Dunea worden er in twee bestekken nieuwe waterleidingen aangebracht. Niets bijzonders zou je zeggen, maar in een van die bestekken gaat het om een waterleiding met een doorsnee van 1 meter. “Dat zijn best forse buizen”, zegt uitvoerder Jeroen Verkleij. “Het zijn buizen van zo’n zeven meter lang die wel 2700 kilo wegen. Daar werken we niet elke dag mee.”

Traject van vijf jaar

Sterker nog, daar werken ze bij Van Gelder KLM nooit mee. “Dat we dit werk doen is dan ook een mijlpaal”, zegt projectmanager Gijs Middelweerd. “We zijn een jaar of vijf bezig geweest om op het punt te komen dat we nu deze buizen mogen leggen.”

Dat heeft alles te maken met het voldoen aan de CKB-(Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven)eisen. “We hebben de certificaten op orde, voldoen aan vrijwel alle punten van de CKB en daardoor hebben we, in combinatie met vele goede referenties en goedwerkverklaringen, ons kunnen inschrijven op dit project”, verklaart Gijs.

“Leuk om te doen”

Dat het leggen van deze grote buizen de eerste keer is zorgt niet voor extra spanning. “Het zorgt juist voor ontspanning”, grapt Jeroen. “Zonder gekheid, het is gewoon leuk om te doen. Je moet zorgen dat je alles goed organiseert, de juiste mensen hebt en de montagehandleiding goed doorneemt. Dan is het vervolgens niet zo’n groot probleem om de buizen te plaatsen.”

In totaal wordt er een nieuwe waterleiding aangebracht over een tracé van driehonderd meter, bij de Ir. G. Tjalmaweg en de aansluiting met de A44. Dit alles ten behoeve van het project Rijnlandroute. Ook een project waar Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan werkt. “Maar dat is weer een ander gedeelte, dus we komen elkaar niet tegen”, aldus Verkleij.

Kom kijken bij project Amstelstation op de Dag van de Bouw

Altijd al willen weten hoe het is om te werken bij een civiele bouwer? Of wat er allemaal komt kijken bij een groot project als het Amstelstation in Amsterdam? Kom dan op zaterdag 2 juni naar de bouwplaats bij het Amstelstation. Op die dag vindt namelijk de Dag van de Bouw plaats en kun je tussen 10:00 uur en 16:00 uur een kijkje nemen op het project en antwoord krijgen op al je vragen.

Bij het Amstelstation werkt de combinatie Mobilis-Van Gelder aan de vernieuwing van het buitengebied. Zo wordt de bestaande fietsparkeergarage uitgebreid en de infrastructuur op het Prins Bernhardplein en Julianaplein omgelegd. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Op 2 juni zullen wij je verwelkomen (met koffie, thee en limonade) bij de bouwkeet. Daar kun je zien wat er de afgelopen periode allemaal is gedaan, wat er allemaal nog moet gebeuren en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Uiteraard is er ook voor de kinderen genoeg te doen, met o.a. een springkussen. Verder zullen we in groepjes een rondleiding geven over het bouwterrein. Op die manier krijg je een uniek inkijkje in dit grote project.

Naast Mobilis en Van Gelder zijn ook de gemeente Amsterdam en ProRail verantwoordelijk voor de organisatie van deze leuke en informatieve activiteiten op de Dag van de Bouw.

Amsterdam wat te ver weg? Dan kun je op de Dag van de Bouw ook komen kijken bij ons project in Lemmer.

Combifeest als aftrap voor groot project in Amsterdam

Meestal kent iedereen elkaar pas aan het einde van het project, dat kan anders dacht Combi Infra Amsterdam (CIAM). Daarom organiseerden ze als aftrap van een groot combi-contract een informele sessie met alle betrokken medewerkers, vanaf de werkvloer tot directie.

Combi Infra Amsterdam bestaat uit vier opdrachtgevers: Liander, Waternet (gemeente Amsterdam), Reggefiber en Ziggo. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Aannemingsmaatschappij Van Gelder waren aanwezig op het kick-off-feest in de Zoete Inval in Amsterdam, want zij hebben het raamcontract voor het perceel Amsterdam West verkregen.

De raamovereenkomst loopt tot 31 december 2021 en kan door Combi Infra Amsterdam maximaal nog met twee jaar worden verlengd. Van Gelder KLM heeft samen met Aannemingsmaatschappij Van Gelder de opdracht verkregen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitsverhouding).

Werkzaamheden

In de komende jaren is Van Gelder in Amsterdam West verantwoordelijk voor de aanleg van gecombineerde infrastructurele kabel- en leidingwerken ten behoeve van nieuwbouwwoningen. Hierbij gaat het om de gezamenlijke aanleg van water, riool, elektriciteit, gas en media (cai/glasvezel). Een unieke combinatie mede omdat voor het eerst ook het riool mee gaat in de combi, alles om de gezamenlijke aanleg te stimuleren en de overlast van de omgeving tot een minimum te beperking.

Op het feest werd het gehele project, door middel van verschillende sprekers, nogmaals toegelicht en kon er alvast geproost worden op een goede afloop.

Van Gelder Rail blijft goed scoren op de Veiligheidsladder

Mooi nieuws! Van Gelder Rail is opnieuw geslaagd voor trede 4 van de Veiligheidsladder. Een positief resultaat waarbij er sprake is van een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Het nieuwe certificaat is hier te bewonderen.

Uit de audit van KIWA bleek dat het goed gaat met de betrokkenheid van de werknemers van Van Gelder Rail. “De belangrijkheid van bewust veilig werken wordt goed uitgedragen en de vijf pijlers (betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling) van de veiligheidscampagne zijn continu onder de aandacht en worden bewuster beleefd”, zo is te lezen in het rapport. Ook worden er op projecten bewuste keuzes gemaakt in relatie tot veiligheid en medewerkers zijn betrokken en voelen zich gesteund.

Ook op het gebied van openheid, eerlijkheid en zorg voor elkaar scoort Van Gelder Rail goed. Uit de audit blijkt dat medewerkers elkaar durven aan te spreken (kritiek geven) en dat ook accepteren van elkaar. Initiatieven op het gebied van veiligheidsdillema’s worden gedeeld en besproken. Ook is te lezen dat “de bezochte projecten in het algemeen een positief beeld geven qua uitstraling, orde en netheid, inclusief aandacht voor de omgevingsrisico’s.”

Als het gaat om tools en initiatieven komt Van Gelder Rail ook goed voor de dag. Zo wordt het ‘Best Practices naar aanleiding van incidenten’ genoemd, met als voorbeeld het aanpassen van de arbeidsgang bij het project in Heerenveen. Ook dankzij investeringen in VGCU-opleidingen en opleidingen op maat zoals die voor kraanmachinisten, en het organiseren van relatiedagen, scoort Van Gelder Rail goed.

In de auditbevindingen worden ook tips/aanbevelingen gegeven. Volgens KIWA is het belangrijk dat we blijven zoeken naar een creatieve en inspirerende invulling van de veiligheidscampagne, bijvoorbeeld door ambassadeurs te benoemen.

Andere aanbevelingen zijn:

 • een analyse (Van Gelder breed) op het gebied van houding en gedrag
 • het blijven stimuleren van onderaannemers als het gaat om houding en gedrag
 • iedereen bewust maken van de kosten die ongewenste houdingen en gedragingen met zich meebrengen

Die tips en aanbevelingen hebben zeker de aandacht van Van Gelder Rail, op naar de volgende audit, in maart 2019.

Erkenning Energievoorziening voor Van Gelder Rail

Het mag dan vrijdag de dertiende zijn, voor Van Gelder Rail is het absoluut geen pechdag. ProRail heeft namelijk officieel de Erkenning Energievoorziening (EV) gepubliceerd. Dat wil zeggen dat Van Gelder Rail nu een van de zes vaste spooraannemers is voor ProRail om EV-werkzaamheden uit te voeren.

Prachtig nieuws natuurlijk, want daardoor is Van Gelder Rail, dat al erkend was voor treinbeveiliging, nu dé elektrotechnische partner in de spoorbranche.

De laatste stap voor de Erkenning Energievoorziening werd gezet bij het project in Heerenveen, waar een schakelstation is omgebouwd naar een onderstation. Daarvoor had Van Gelder Rail al een aantal pilotprojecten succesvol uitgevoerd.

Hier vind je meer informatie over het project in Heerenveen.

Trainees Brunel bezoeken project Van Gelder Rail

Zeven trainees van het Rail & Infra opleidingsprogramma van Brunel brachten gisteren een bezoek aan het Onderstation in Heerenveen, een project van Van Gelder Rail. Brunel leidt voornamelijk schoolverlaters op om deze vervolgens te kunnen detacheren bij verschillende bedrijven. Onderdeel van dit specifieke traineeship (Rail & Infra) is het doen van projectbezoeken.

De trainees kregen op het bouwterrein in Heerenveen een presentatie over Van Gelder Rail en over het project zelf. Ook mochten ze, op een veilige afstand, de locatie en het nieuwe onderstation bezichtigen. Die veilige afstand was noodzakelijk omdat het nieuwe onderstation al in gebruik is genomen. Alle trainees waren zeer enthousiast over alles wat ze kregen te zien en te horen.

Van Gelder Rail is in juni 2017 begonnen met de ombouw van het bestaande schakelstation naar een onderstation. Door dat onderstation is het mogelijk om meer treinen te laten rijden op het traject Leeuwarden – Zwolle. Nu het onderstation in gebruik is genomen zorgt Van Gelder Rail nog voor de sloop van het oude schakelstation en het in orde maken van het terrein. De verwachting is dat het project in juni wordt afgerond.

Je leest hier meer over dit project.

Van Gelder in ‘de keet van de week’

De keet van de week, een leuke rubriek op de website van Stichting Persoonscertificatie Energietechniek (Stipel). Helemaal natuurlijk als die keet van de week (nou ja, eigenlijk vorige week) van Van Gelder blijkt te zijn en er op die manier aandacht is voor een mooi project. De keet staat namelijk vlakbij Paleis Noordeinde in Den Haag, daar waar Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken werkt aan ‘The Royal make-over’. In het drukke stadscentrum wordt er (over de lengte van een kilometer) een nieuwe laagspanningskabel aangelegd en worden ook de water- en gasleidingen vervangen.

Foto’s: Babet Hogervorst

“Een enorme uitdaging om in een druk gebied als dit je opdracht veilig uit te voeren”, wordt uitvoerder Arie Stigter gequote. “Er liggen zoveel kabels en leidingen in de grond, dat maakt het lastig om snel te werken. En als dat al geen uitdaging is dan zijn het de fietsers die niet afstappen en over de smalle loopplanken rijden. Er zijn al verschillende boetes uitgedeeld. Maar we hebben ook te maken met de winkelier die klaagt over de bereikbaarheid van zijn winkel. We doen ons werk zorgvuldig en zo veilig mogelijk, maar het wordt ons wel heel moeilijk gemaakt. Winkeliers zijn tot op zekere hoogte begripvol maar willen toch zo snel mogelijk uit de rotzooi, dat begrijpen we goed, we doen ons best!”

Het gehele verhaal van de keet van de week lees je hier.

 

Veilig werken met de minigraver

Hoe kan ik zo veilig mogelijk te werk gaan met een minigraver? Dat leerden de cursisten afgelopen vrijdag bij de cursus ‘veilig werken met de minigraver bij het spoor’, georganiseerd door Van Gelder Rail in samenwerking met BLOM-opleidingen.

Het doel: ervaren machinisten laten leren van incidenten en ze tools meegeven om de opgedane ervaringen op het gebied van veiligheid met elkaar te delen.

Allereerst legde BLOM-trainer Edward van Dijk uit welke vitale onderdelen van de minigraver getest moeten worden voordat je ermee aan het werk gaat. “Check of de hydraulische systemen goed werken en controleer periodiek je olie- en luchtfilters. En vergeet ook de simpele dingen niet, zoals de werking van de claxon. Alles voor de optimale werking van je machine.”

Daarna werd de focus gelegd op de omgeving. De minigraver moet bijvoorbeeld op een veilige afstand ten opzichte van het spoor blijven. Een stabiele ondergrond is belangrijk en ook het af- en opladen van de machine op de trailer kwam aan bod. Ook werd er gewezen op het gevaar van het oversteken van een overweg met een dergelijk voertuig met beperkte snelheid.

De aanwezigen luisterden aandachtig en knikten vaak instemmend. Ondanks het koude weer was het een geslaagde training met enthousiaste cursisten, die elkaar beurtelings afwisselden om met de minigraver de besproken handelingen te verrichten.

Geslaagde Van Gelder relatiedag in Hardenberg

Een geslaagde middag was het, tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg. Van Gelder Infratechniek organiseerde op woensdag 7 februari een relatiedag, voor partners waar vaak mee wordt samengewerkt. Dit in het kader van één van onze kernwaarden: bewust veilig werken. Twee thema’s kwamen aan bod: graafschadepreventie en omgaan met agressie.

Zebrapad

Je kent hem ongetwijfeld, die foto van The Beatles op Abbey Road. Frans Vlek, van het team graafschadepreventie van Stedin, begon er zijn verhaal mee. “Wat heeft deze foto nou met graafschadepreventie te maken”, zei hij. Al snel volgde de uitleg: “Waarom stopt een automobilist wel op tijd voor een zebrapad, maar stopt een graafmachinist niet op tijd bij graafwerkzaamheden?” In beide gevallen liggen immers gevaarlijke situaties op de loer, zo is de uitleg van Frans.

De schadespecialist van Stedin legde in zijn verhaal de nadruk op het vooraf overleggen. “Op voorhand goede afspraken met elkaar maken is heel belangrijk. En voor alles geldt: veiligheid eerst, dan komt de rest”, aldus Frans. “Vertrouw je het niet, vraag dan een oriëntatieverzoek aan”, was zijn duidelijke advies.

Overigens gaat het wel de goede kant op met het aantal graafschades. Bij Stedin ligt het gemiddelde op 7,6 per werkdag, terwijl er zo’n 600 KLIC-meldingen per dag binnen komen. Bij Van Gelder ligt het aantal graafschades per dag op 3.

Stoplicht

Susanne Verhoeven, van het bureau Op Eigen Kracht, gaf een mini-training op het gebied van agressie en hoe daar mee om te gaan. Zo werd er een oefening gedaan wanneer emotie omslaat naar agressie. Susanne’s collega Leo Verhoeven kroop in de rol van een boze bewoner en de aanwezigen moesten hun hand opsteken als ze vonden dat deze bewoner agressief werd. Op verschillende momenten gingen er handen in de lucht, waaruit wel bleek dat iedereen zo zijn eigen opvatting heeft over agressiviteit.

Volgens Susanne is het echter zaak om agressiviteit feitelijk te benaderen. “Op het moment dat iemand (in dit geval een bewoner) heel dichtbij komt, gaat wijzen en/of persoonlijk wordt dan moet dit als agressief worden gezien.” Bijvoorbeeld: “ik eis dat jij nu die muziek uitzet.”

Een typisch voorbeeld van frustratie-agressie, maar de aanwezigen kwamen er achter dat er ook nog instrumentale- en willekeurige agressie bestaat. Instrumentale agressie is vaak langzaam en gaat meestal gepaard met een dreigement. Bijvoorbeeld iemand die zegt: “Als je nu niet stopt met werken hier, dan stap ik naar de wethouder.” Willekeurige agressie heeft meestal te maken met ongeleide projectielen, bijvoorbeeld mensen die onder invloed zijn.

“Bij alle soorten agressie moet je anders reageren”, legde Susanne uit. “Bij frustratie-agressie kun je begrip tonen, belangrijk daarbij is ook je lichaamshouding. Bij instrumentale agressie moet je duidelijk een grens stellen en laten merken dat het dreigen geen indruk op je maakt. En bij willekeurige agressie moet je niet communiceren, maar organiseren, zoals meteen de politie inschakelen.”

Als handvat hoe te reageren bij agressie gaf Susanne nog het stoplicht mee. “Waarbij het belangrijk is dat jouw reactie altijd in verhouding staat met het gedrag van de ander.”

Groen: benoem het gedrag en geef aan wat je wilt (ik-houding)

Oranje: duidelijke keuze, of positief of negatief, geven aan de ander

Rood: beëindigen van het gesprek, negatieve keuze uitvoeren, KAM-melding doen

Werk je ook geregeld samen met Van Gelder Infratechniek en ben je ook benieuwd naar de training van Susanne en het verhaal van Frans? Meld je dan aan voor de Van Gelder relatiedag, 28 februari in Houten. Dat doe je door een e-mail te sturen naar

Spanningsvoorziening duingebied, complex door de omgeving

Een zandhagedis, een salamander of een rugstreeppad. De collega’s van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, die in de duinen bij Zandvoort werken, kijken er niet meer raar van op. Het is een kleine greep uit de flora en fauna waar rekening mee gehouden moet worden bij het project ‘spanningsvoorziening duingebied’.

Een project waarbij het oude complex, in de jaren vijftig aangelegd door de Gemeentewaterleidingen Amsterdam, wordt vernieuwd omdat het niet meer voldoet aan de normen en eisen. Het is een groot project dat al sinds oktober 2016 loopt (fysieke werk) en zoals het er nu naar uitziet in het voorjaar van 2019 wordt afgerond.

 

“Dat zou eigenlijk eerst het voorjaar van 2018 zijn”, zegt Johan Jonk, directievoerder van opdrachtgever Waternet. “In het contract stond drie jaar, of eigenlijk drie fases, maar in overleg met Van Gelder hebben we dat teruggebracht naar twee fases/winterperiodes. Al snel bleek echter dat er te veel door elkaar heen liep en er daardoor te weinig overzicht was. Dus hebben wij als opdrachtgever op de rem getrapt en zijn we toch weer teruggegaan naar de oorspronkelijke drie fases.”

Die drie fases zien er ongeveer zo uit. Een greep uit de werkzaamheden:

Fase 1: van 1 oktober 2016 tot en met 1 maart 2017

 • Leveren en plaatsen van zes nieuwe compactstations
 • Graven en dichten van circa 9 kilometer sleuf
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 10 kilometer 10kV kabel, laagspanningskabel, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Leveren, installeren en aansluiten van 47 stuks kasten in de putten, 8 stuks kasten naast de putten
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van 55 stuks pompen

 

Fase 2: van 1 september 2017 tot 1 maart 2018

 • Leveren en plaatsen van twee nieuwe compactstations
 • Leveren en aanbrengen van een complete Xira installatie
 • Graven en dichten van circa 11 kilometer sleuf
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 11 kilometer 10kV kabels, laagspanningskabels, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Leveren, installeren en aansluiten van 56 kasten in de putten, 50 stuks kasten naast de putten
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van 106 stuks pompen
 • Compleet in bedrijf nemen van de gehele nieuwe installatie, inclusief de benodigde schakelopdrachten

 

Fase 3: van 15 augustus 2018 tot 1 maart 2019

 • Renoveren van twee stuks bestaande trafostations
 • Leveren, aanbrengen en installeren van twee complete Xiria installaties
 • Leveren, aanbrengen en installeren van twee stuks Proces automatiseringskasten
 • Compleet elektrificeren en automatiseren van circa 10 stuwen en dammen en 10 debietmeters
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 10 kilometer 10kV kabel, laagspanningskabel, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Verwijderen enkele kilometers oude te vervallen kabels

Het terugschakelen naar die drie fases geeft de complexiteit aan van het werk in de duinen. Overzicht houden is heel belangrijk want er moet aan heel veel regels worden voldaan. Ronald Verweij, hoofduitvoerder van Van Gelder KLM, geeft een paar voorbeelden. “Neem bijvoorbeeld de hygiëne: je kunt hier niet als je nodig moet plassen even een boom opzoeken. Ook al zit je in een buitengebied, het is wel een waterwingebied waar drinkwater wordt gemaakt.”

“Een ander voorbeeld is de vertraging die het werk opliep door de zandhagedis”, zegt Ronald. “Wij wilden op 1 augustus vorig jaar eigenlijk beginnen met de tweede fase, maar daar kregen we op dat moment geen vergunning voor. De reden was dat in die periode de eitjes van de zandhagedis uitkomen. Dus moesten we wachten tot 1 september.”

 

Het complexe zit hem dus niet zozeer in het werk zelf, maar vooral in het feit dat er zoveel rekening gehouden moet worden met de omgeving. Om die reden is er ook een ecoloog aanwezig, waar overleg mee gepleegd kan worden. “Gelukkig zijn de lijntjes in dit project heel erg kort”, zegt Ronald. Dat wordt beaamt door directievoerder Johan. “Dat zorgt er ook voor dat de samenwerking goed verloopt.” Daar voegt Ronald nog aan toe dat er echt als een team wordt gewerkt.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat alles altijd loopt zoals het zou moeten gaan. “Maar dan gaat het meestal om kleine dingetjes”, aldus Johan. “En het is nou eenmaal zo: waar gewerkt wordt vallen spaanders.” Neemt niet weg dat opdrachtgever Waternet tevreden is over Van Gelder. Johan: “Technisch gezien is alles uitstekend, organisatorisch gaat ook het meeste goed. Bij Van Gelder zijn ze ontzettend meewerkend en heel erg oplossingsgericht. Is er een probleem dan wordt er alles aan gedaan om dat zo snel mogelijk op te lossen.”

Ronald herkent zich wel in dat beeld. “Dit project geeft mij heel veel energie. Dat komt omdat we eigenlijk alles slopen en weer opnieuw opbouwen in dit gebied. Ik vind het gewoon mooi dat je straks met één druk op een knop acht pompen in werking zet. Maar het heeft ook te maken met de omgeving. Hier in de duinen werken zorgt voor een andere mindset. Ik houd veel meer rekening met mijn omgeving, ook als ik ergens anders ben.”

Meer informatie over dit project vindt u hier.

Gemeente Zeist viert verLEDding

In de gemeente Zeist is de verLEDding in volle gang. En dat werd vanochtend gevierd in het gemeentehuis in Zeist. Wethouder Roy Luca, van Verkeer, Openbare Ruimte en Dienstverlening, overhandigde op symbolische wijze een oude SOX-lamp aan Laurens Hoebink, van adviesbureau Hoebink-OVL, en kreeg daar een nieuw LED-armatuur voor terug. Ook een mooi moment voor Van Gelder Verkeerstechniek, dat verantwoordelijk was (en is) voor de vervanging van de oude lampen voor de nieuwe energiezuinige armaturen.

 

Sinds 1 februari 2016 is Van Gelder Verkeerstechniek verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente Zeist. In 2016 werden de eerste SOX-armaturen vervangen voor LED: 265 Fagerhult armaturen om precies te zijn. Vorig jaar kwamen daar 626 armaturen van Orange Lighting bij, plus 252 van Innolumis en in de Verzetswijk in Zeist zijn er 64 masten en amaturen vervangen. Hier zijn ook Fagerhult armaturen gebruikt.

Als klap op de vuurpijl heeft Van Gelder Verkeerstechniek tussen kerst en oud-en-nieuw (dus in een tijdsbestek van drie dagen!) nog 168 armaturen van Fagerhult geplaatst in Bosch en Duin. Kortom, in twee jaar tijd zijn er ruim duizend nieuwe armaturen geplaatst, bijna tien procent van het hele gebied.

 

De gemeente Zeist heeft op tijd ingezien dat het vervangen van de SOX-lampen en –voorschakelapparaten (VSA’s) belangrijk is. Dit omdat de productie wordt afgebouwd en in de loop van 2020 zelfs volledig wordt gestopt.

Wil je meer informatie over de planning van uitfasering van de SOX-lampen en –VSA’s, neem dan contact op met projectleider Frank Boertje:

Bewust veilig werken als partner van Van Gelder Infratechniek: meld je aan voor de relatiedag

Nog een paar weken en dan is de Van Gelder relatiedag. Die wordt op 7 februari georganiseerd door Van Gelder Infratechniek, in de evenementenhal in Hardenberg, waar dan ook de Infra Relatiedagen worden gehouden. De Van Gelder relatiedag wordt georganiseerd omdat wij het noodzakelijk vinden dat de partners waarmee we samenwerken net als ons bewust veilig werken. Dat is immers één van onze kernwaarden.

Werk jij geregeld samen met ons en heb je geen uitnodiging gehad, dan kun je je alsnog aanmelden. Doe dat door voor 2 februari een e-mail te sturen naar met de volgende gegevens:

 • Aantal personen
 • Namen
 • E-mailadressen
 • Aantal gewenste toegangskaarten voor Infra Relatiedagen

Op de Van Gelder relatiedag willen we bewustwording creëren in houding en gedrag. Dat doen we aan de hand van twee pijlers uit onze veiligheidscampagne: vakmanschap en informeren. Er worden twee onderwerpen besproken: agressie en schadepreventie.

Het programma ziet er als volgt uit:

14:30 – 14:45 uur: Ontvangst

14:45 – 15:00 uur: Opening + film

15:00 – 15:15 uur: Toelichting incidenten

15:15 – 15:45 uur: Gastspreker Frans Vlek van Stedin over schadepreventie

15:45 – 16:00 uur: Pauze

16:00 – 16:30 uur: Interactieve masterclass over houding en gedrag in relatie tot agressie

16:30 uur: Afsluitende borrel

Werk je met Van Gelder Infratechniek samen dan rekenen we op je komst. Ben je er op 7 februari niet bij, dan verwachten we je op de tweede Van Gelder relatiedag. Die vindt op 28 februari in Houten plaats. Een definitieve uitnodiging voor die dag volgt nog.

Samenwerking Liander en Van Gelder werpt zijn vruchten af

Een primeur voor Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) en Liander. Voor het eerst heeft een werkverantwoordelijke (WV’er) van een aannemer van Liander de bevoegdheid verkregen tot WV’er en sleutels voor middenspanningsruimtes en laagspanningskasten.

Livinus Korstanje van Van Gelder had de primeur. René de Vries, installatieverantwoordelijke van Liander overhandigde de bevoegdheid aan Livinus, die het ‘Design & Constructteam LS-net ontmazen van Amsterdam’ gaat versterken.

Al een aantal maanden zijn er collega’s van Van Gelder gedetacheerd bij Liander. Die samenwerking is aangegaan omdat Liander graag partners wil waarbij de werknemers dezelfde bevoegdheden hebben als hun eigen medewerkers. Dit om de grote hoeveelheid werk die het heeft te kunnen realiseren.

 

De werkzaamheden worden in de contractvorm Design & Construct uitgevoerd, waarbij Van Gelder een van de aannemers is die verantwoordelijk is voor het traject van engineering (design) en de volledige uitvoering van het werk (construct). Bij deze trajecten dragen WV’ers in belangrijke mate bij aan een gedeelde ambitie ‘iedereen veilig thuis’. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid bij het uitvoeren van het werk.

Livinus is de eerste die het opleidingstraject bij Liander heeft doorlopen, waarin voldoende praktijkuren en de toetsing van theoretische en praktijkkennis heel belangrijk zijn. De bedoeling is dat de komende periode nog meer collega’s worden klaargestoomd om als WV’er aan de slag te kunnen.

Bouw onderstation Heerenveen begonnen

De ‘eerste steen’ is gelegd in Heerenveen. Daar waar Van Gelder Rail werkt aan de ombouw van een schakelstation naar een onderstation. Wel een flinke steen overigens. Voor het nieuwe onderstation zijn er twee kelderbakken van maar liefst 75 ton per stuk geplaatst. Via een zogeheten ‘natte knoop’ is van die twee delen weer een geheel gemaakt.

De twee delen moesten met een speciaal nachttransport naar Heerenveen worden gebracht. Beide delen voldeden net aan de maximale breedte voor transport. Met een vierhonderdtonskraan van Wagenborg zijn de twee kelderbakken op hun plek gezet. De komende tijd wordt het gebouw verder afgemaakt.

Kijk hier voor meer informatie over dit project.

Van Gelder en Mobilis geven omgeving Amstelstation nieuw gezicht

Het Amstelstation in Amsterdam en de omgeving worden vernieuwd. En vooral voor die omgeving zijn Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (Van Gelder KLM) verantwoordelijk. In de combinatie met Mobilis wordt, in opdracht van de gemeente Amsterdam en ProRail, vooral het buitengebied van het station aangepakt.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is verantwoordelijk voor de civiele infrastructuur, zoals een verbeterde inrichting van het voorplein (aanleg van een nieuw tramstation) en van het Julianaplein. Verder werkt de Aannemingsmaatschappij aan het riool, doet het de coördinatie van het kabel- en leidingenwerk en zorgt het voor een tijdelijke fietsparkeerplaats. Mobilis maakt namelijk een uitbreiding op de bestaande fietsenstalling.

Van Gelder KLM verzorgt op het hoofdtracé het verwijderen van vervallen kabels en leidingen en de aanleg van gas, water en elektra.

TBGN

De werkzaamheden beginnen medio januari 2018 en als alles volgens plan verloopt is in maart 2019 de oplevering. De combinatie Mobilis-Van Gelder doet zelf het omgevingsmanagement en zorgt er dus voor dat de reiziger zo weinig mogelijk last heeft van alle werkzaamheden.

In de zomervakantie (week 31 en 32) zal de reiziger het meeste hinder ondervinden. Dan is er namelijk een Tijdelijke Buitengebruikname (TBGN) van het buitengebied en de tram, omdat dan de tramleiding wordt omgebouwd.

Meer informatie, zoals projectomvang en contactgegevens vind je op onze projectpagina.

Bewust veilig werken als partner van Van Gelder Infratechniek: kom naar de relatiedag

Op 7 februari 2018 organiseert Van Gelder Infratechniek een Van Gelder relatiedag. Die vindt plaats in de evenementenhal in Hardenberg, waar dan ook de Infra Relatiedagen worden gehouden. De Van Gelder relatiedag wordt georganiseerd omdat wij het noodzakelijk vinden dat de partners waarmee we samenwerken net als ons bewust veilig werken. Dat is immers één van onze kernwaarden.

Niet voor niets is er een gehele campagne gewijd aan het bewust veilig werken. Om zo ook bewustwording te creëren in houding en gedrag. Aan de hand van twee pijlers uit de campagne, vakmanschap en informeren, zullen we op de Van Gelder relatiedag twee onderwerpen bespreken: agressie en schadepreventie.

Het programma ziet er als volgt uit:

14:30 – 14:45 uur: Ontvangst

14:45 – 15:00 uur: Opening + film

15:00 – 15:15 uur: Toelichting incidenten

15:15 – 15:45 uur: Gastspreker Frans Vlek van Stedin over schadepreventie

15:45 – 16:00 uur: Pauze

16:00 – 16:30 uur: Interactieve masterclass over houding en gedrag in relatie tot agressie

16:30 uur: Afsluitende borrel

Een aantal relaties/onderaannemers heeft al een uitnodiging ontvangen, maar als je nog geen uitnodiging hebt ontvangen en wel geregeld met Van Gelder Infratechniek samenwerkt, dan kun je je nu alsnog aanmelden. Je kunt dan ook toegangskaarten krijgen voor de Infra Relatiedagen.

Aanmelden doe je door voor 15 januari 2018 een mailtje te sturen naar met de volgende gegevens:

 • Aantal personen
 • Namen
 • E-mailadressen
 • Aantal gewenste toegangskaarten voor Infra Relatiedagen

Werk je met Van Gelder Infratechniek samen dan rekenen we op je komst. Ben je er op 7 februari niet bij, dan verwachten we je op de tweede Van Gelder relatiedag. Die vindt op 28 februari in Houten plaats. Een definitieve uitnodiging voor die dag volgt nog.

Van Gelder committeert zich aan gedragscode Dunea

Werken volgens de gedragscode van Dunea. Daar heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (VGKLM) zich aan verbonden. Voert Van Gelder werkzaamheden uit voor Dunea, dan wordt dat dus volgens de door Dunea opgestelde richtlijnen gedaan.

De gedragscode bevat afspraken voor een veilige werkomgeving, respectvolle samenwerking en hoe te handelen met oog voor natuur en milieu. Dat zijn ook kernwaarden waar Van Gelder voor staat. “De gedragscode van Dunea sluit naadloos aan bij onze bewust veilig campagne”, zegt Jesper Pottuit, directeur van Van Gelder KLM. “Betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling. Dat vinden wij heel belangrijk en Dunea gelukkig ook.”

De Dunea gedragscode is onderdeel van een raamcontract dat het heeft met vijf aannemers. Het gaat om een groot onderhoudscontract dat loopt van 2018 tot 2023. Daarbij gaat het om het vervangen van leidingen uit het meerjarenonderhoudsprogramma, maar ook werk dat nodig is om bouwwensen van gemeenten en projectontwikkelaars te helpen realiseren.

Ben jij student, kom naar onze stand!

Ook dit jaar staat Van Gelder weer op de Infra Relatiedagen in Hardenberg! Op 6,7 en 8 februari 2018 ben je van harte welkom om bij ons te kijken, luisteren en praten over de wereld van de infratechniek. Dit jaar laten we zien hoe het is om te werken in een bouwteam. Dus wil je hier alles over weten? Dan moet je bij Van Gelder zijn. De specialist met een uitstekende reputatie.

We zijn er natuurlijk voor iedereen, maar speciaal voor studenten hebben we een interactieve quiz, met leuke giveaway! Je bent dan in tien minuten volledig op de hoogte over wat het werken in de techniek jou kan brengen en waarom het werken bij een aannemer zo ontzettend gaaf, uitdagend en afwisselend is. Daarbij maak je ook nog eens direct kans op een stage, afstudeerplek of een baan!

Dat is nog niet alles, want ons Opleidingscentrum Gelderpoort is ook aanwezig en daar kunnen ze je alles vertellen over de opleidingsmogelijkheden binnen de infratechniek. Tot dan!

Van Gelder werkt mee aan windmolenpark Wieringmeer

De contracten zijn getekend. Van Gelder mag in opdracht van Nuon/Vattenfal meewerken aan één van de grootste wind op land projecten van Europa: Windpark Wieringermeer. Een park waar eind 2019 honderd windturbines zullen staan die stroom opwekken voor maar liefst 370.000 huishoudens.

De contracten werden ondertekend door (zie foto, zittend van links naar rechts): directeur Henk Post van BAM, directeur Michel Schwarte van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Vice President Sandra Grauers Nilsson van BU Onshore Wind (hoefde niet te tekenen), CEO/CFO Peter Smink van NV NUON Energy, CEO Jose Luis Blanco van Nordex SE en CSO Patxi Landa van Nordex.

In dit project werken de Aannemingsmaatschappij en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken samen en zijn ze verantwoordelijk voor de realisatie van de parkwegen, kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van de parkbekabeling inclusief inkoopstations. Naast Van Gelder zijn ook de Nordex Group en Bam Infra Nederland verantwoordelijk voor de realisatie van het windmolenpark.

Bewust veilig werken

Michel Schwarte, directeur van de Aannemingsmaatschappij, verheugt zich op de samenwerking tussen alle partijen. “Samenwerken is voor Van Gelder heel belangrijk en ik weet zeker dat met deze partners een andere kernwaarde van ons ook gewaarborgd blijft: bewust veilig werken. Dat is de sleutel tot een succesvolle samenwerking.”

Nordex levert 50 N117 / 3600-turbines en zal die vanaf begin 2019 ook installeren. Na oplevering zal Nordex service verlenen aan het windpark en daarvoor een lokaal servicecentrum oprichten. BAM is verantwoordelijk voor de fundaties.

“Iedereen kijkt er naar uit om met dit grote project te beginnen. We zijn al begonnen met de eerste voorbereidingen in het gebied en we zijn blij dat we drie professionele bedrijven hebben kunnen selecteren”, zegt Ruben Lindenburg, projectdirecteur windenergie bij Nuon. “We zullen nauw met hen samenwerken om de eerste vijftig turbines van dit windpark te realiseren.”

Lees hier ook het officiële persbericht.

Werken met uitzicht op zee

Scheveningen kleurt geel, grijs en een beetje rood. De kleuren van Van Gelder. Want er zijn maar liefst drie werkmaatschappijen actief in het stadsdeel van Den Haag. Van Gelder Verkeerstechniek, Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM). En de collega’s van die drie werkmaatschappijen, die treffen het.

Zij mogen hun werkzaamheden namelijk verrichten op de zeer bekende boulevard. “Een prachtige locatie met een schitterend uitzicht”, vindt ook assistent-uitvoerder Jeroen van Egmond van de Aannemingsmaatschappij. “Wij zijn voor onze opdrachtgever SENSE verantwoordelijk voor de rioolomlegging en Van Gelder KLM doet voor Stedin de omlegging van de nutsleidingen”, aldus Jeroen.

Van Gelder Verkeerstechniek werkt aan hetzelfde project, maar dan in opdracht van de gemeente Den Haag. Zij voeren werkzaamheden uit aan de openbare verlichting. Drie werkmaatschappijen die werken aan één project, een mooi voorbeeld van onze slogan ‘Samen sterk in Infrawerk’. Een typisch Van Gelder werk, waarbij de integrale aanpak goed naar voren komt.

Alle werkzaamheden zijn nodig zodat er daarna gestart kan worden met de verbouwing van een voormalig casino. Dit gebouw, naast het Kurhaus, wordt omgetoverd tot het Legoland Discovery Centre. In het voorjaar van 2019 moet dat klaar zijn. Zolang zit Jeroen er niet meer. “Ik verwacht dat wij volgende week klaar zijn met de riolering. In de week voor kerst moeten we nog het oude riool verwijderen op de boulevard, maar daarna ben ik mijn uitzicht toch echt kwijt.”

Nieuw kantoor Nijkerk op bijzondere wijze geopend

“Fantastisch”, “erg grappig”, “dit had ik niet verwacht” en “weer eens compleet iets anders.” Kortom, tevreden gezichten bij alles en iedereen, na de zeer verrassende opening van het nieuwe hoofdkantoor van Van Gelder Infratechniek in Nijkerk.

Die verrassing begon, voor de ongeveer honderd aanwezigen (relaties en werknemers van Van Gelder), eigenlijk al bij binnenkomst in de bedrijfshal, die was omgetoverd tot een prachtig chique club. Ze werden welkom geheten door twee vrouwen in opvallende groene pakjes. De dames van Theaterzaken. Die, toen iedereen zo ongeveer binnen was, ook op het podium de regie in handen namen. ‘De commissie van toezicht’, noemden ze zich zelf. Waarbij onder andere het veiligheidsprotocol op een zeer geestige, maar ook zeer duidelijke manier werd uitgelegd.

Samenwerken
Gert Veenhof, directeur van Van Gelder en Marlies Visser, directeur operatie van Liander (Van Gelder’s oudste en grootste opdrachtgever) mochten gelukkig van de commissie van toezicht ook iedereen even toespreken. Visser benoemde in haar toespraak de uitdagingen die er nog liggen op het gebied van veiligheid, energietransitie en ontwikkeling van de klantverwachting. Maar ze sprak ook over samenwerken. Liander wil in de toekomst met aannemers samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.

Dat samenwerken was uiteraard ook één van de belangrijke punten in de speech van onze directeur. “Samenwerken binnen onze bedrijven, maar ook zeker met u, is één van de succesfactoren voor de komende jaren”, aldus Veenhof. Na zijn speech opende de directeur van Van Gelder samen met mevrouw Visser officieel het pand door samen door een doek met daarop ‘samen sterk richting toekomst’ te rennen.

Drie cabaretshows
Alle genodigden kregen vervolgens in drie groepen een rondleiding door het pand. Maar niet zomaar een rondleiding. Zij kregen op ludieke wijze de thema’s ‘samenwerken’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘opleiden’ voorgeschoteld. Iedere groep kwam langs een cabaretier. Drie cabaretiers in totaal dus, ieder met zijn eigen stijl. Zo nam Jennifer Evenhuis je mee naar 2034 met haar ‘radioshow van de toekomst’. Waarin samenwerken, op de planeet Mars, ook nog steeds heel belangrijk was.

Of wat te denken van ‘de betrouwbare comedyshow’ van Harry Glotzbach. Die met zijn stand-up comedy een aantal relaties van Van Gelder eens stevig aan de tand voelde en op zoek ging naar de vraag hoe betrouwbaar Van Gelder is? Leor C. Grubrev vertolkte het derde en laatste thema: opleiden. We bedoelen natuurlijk Roel C. Verburg, die liet horen dat hij dus heel goed achterstevoren kan praten en ook uitlegde waarom dat heel handig kan zijn. En die met zijn liedje ‘de opa van mezelf’ even toetste hoe hoog het intelligentieniveau in de verschillende groepen lag.

Na drie keer een flinke dosis lachen kwam iedereen weer samen in de bedrijfshal en bedankte onze eigenaar de heer Van de Poll alle aanwezigen en in het bijzonder Marlies Visser van Liander. Daarna werd er onder het genot van een hapje en een alcoholvrij drankje nog lang nagepraat over deze bijzonder opening.

Bekijk hieronder de aftermovie:

 

Van Gelder speelt in op tekort met opleidingstraject

Over anderhalf jaar twintig nieuwe monteurs laagspanning. Daar zet Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken op in met het aanbieden van een opleidingstraject in samenwerking met Opleidingscentrum Gelderpoort. Die opleiding begint op 1 november, maar de feestelijke aftrap is al geweest. Op het hoofdkantoor van Infratechniek in Nijkerk kregen de twintig mannen alvast hun auto, die ze tijdens de opleiding gaan gebruiken.

En die zullen ze nodig hebben. Want het opleidingstraject bestaat uit vijf dagen werken en één avond in de week naar school. Wel theorie dus, maar vooral ervaring opdoen in de praktijk. Belangrijk, want er is een ernstig tekort aan monteurs laagspanning. “Neem daarbij de uitstroom waar Van Gelder de komende tien jaar mee te maken krijgt, dan zijn nieuwe monteurs echt hard nodig”, zegt recruiter Marijke Mulder-de Gunst. “Ze kunnen nu ook nog mooi gebruik maken van de kennis die we al in huis hebben.”

Die gedachte wordt gedeeld door Lisette Bagerman, opleidingscoördinator van Opleidingscentrum Gelderpoort. “Ze worden allemaal ondergebracht bij een leermeester. Op die manier leren ze het beste hoe het er aan toegaat in de praktijk.” Jaap Slijkhuis, technisch coördinator van Opleidingscentrum Gelderpoort, ziet er samen met de leermeesters op toe dat de beroepspraktijkvorming volgens de regels uitgevoerd wordt.

Virtual classroom

Wat betreft de theorie is er een flinke verandering. De monteurs in opleiding hoeven niet meer naar het opleidingscentrum in Hattem te komen. Ze kunnen gebruik maken van de ‘virtual classroom’, digitaal de les volgen op afstand via een videoverbinding. Die virtual classroom vindt om de week plaats. De andere week wordt er wel gewoon klassikaal lesgegeven in Nijkerk door een docent van het Deltion College.

Nog even dus en dan mogen ze van start die twintig jongemannen. En dan heeft Van Gelder er als het goed is over anderhalf jaar twintig nieuwe monteurs bij. “Al zou ik met vijftien ook al heel tevreden zijn”, zegt Marijke. Lisette legt de lat nog wat hoger. “Ik verwacht dat we er zeker achttien overhouden. Puur omdat het mijn ervaring is dat 99 procent onze opleiding haalt en ook omdat het selectiebeleid voor deze opleiding gewoon heel goed is geweest.”

Een zeer secuur werk

Ga er maar aan staan. Ondergrondse kabels leggen aan de drukke Zuidas in Amsterdam, zonder dat het doorgaande verkeer er last van mag hebben. En dat niet alleen. Ook nog eens ruimte zien te vinden tussen alle kabels en leidingen die er al liggen. Dat allemaal voor een nieuw stroomvoedingsstation.

Vier weken de tijd had Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (Van Gelder KLM) om de klus te klaren. Althans, als het om het praktische gedeelte gaat. Want daar ging een hele hoop aan vooraf. “Ik denk dat wij wel een stuk of tien overleggen hebben gehad met opdrachtgever Liander en de gemeente Amsterdam”, zegt projectuitvoerder Gerben van Putten.

En laat dat nou precies één van de redenen zijn waarom dit project zo speciaal is voor Van Gelder. Projectmanager Jeff Meerman, verantwoordelijk voor de gestuurde boringen, kan dat beamen. “Wij hebben er echt vanaf het begin bij gezeten. We hebben het ontwerp gemaakt. We hebben de omgeving gescand en we hebben samen met Liander de planning gedaan. Dat meedenken met de klant is heel belangrijk geweest.”

Want er waren nogal wat regels waar Van Gelder KLM rekening mee hield. Zo mochten de werkzaamheden alleen plaatsvinden in de vakantie van de internationale school die zich aan de Parnassusweg bevindt. En moesten de toegangswegen naar de rechtbank vrij blijven om verdachten te kunnen vervoeren. “Zo’n drukke stad, zoveel materiaal, maar alles kon doorgaan. Het omgevingsmanagement was top”, vindt Gerben.

Gestuurde boringen
Omdat het normale leven dus eigenlijk geen hinder mocht ondervinden van de werkzaamheden was er in het kabeltraject van 1300 meter een gestuurde boring nodig. “Nou doen wij best veel van die gestuurde boringen, maar dit was toch anders dan normaal”, zegt Jeff. “Vooral omdat we weinig ruimte hadden. Bij een boring van 300 meter heb je eigenlijk ook 300 meter tracé achter de boring nodig om de mantelbuizen kwijt te kunnen, maar dat ging hier niet.”

De mantelbuizen op haspels in speciaal gemaakte bokken.
De Integrale Kabels- en Leidingentunnel (ILT).

Maar daar werd een mooie oplossing voor gevonden. “We hebben gekozen om minder ruimte in beslag te nemen door de mantelbuizen op haspels in speciaal gemaakte bokken op te stellen. Zo konden de buizen direct van de haspels in het boorgat worden getrokken”, aldus Jeff.

Onze collega’s moesten zeer secuur te werk gaan, want ze hadden ook te maken met de al aanwezige Integrale Kabels- en Leidingentunnel (ILT). Een tunnel waarin alle kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, telecom, water, riolering en stadsverwarming zijn aangelegd. 500 meter lang, 6 meter breed en vooral heel veel kabels en leidingen dus.

Het hele project is volgens plan verlopen. Vooral de samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Liander en Van Gelder ging uitstekend. Dat kan Cock Baltissen, projectmanager van Liander bevestigen. “Dat Van Gelder al zo snel is aangehaakt, dat is echt van toegevoegde waarde geweest. Ze waren zeer proactief en vooral met de boring ook heel flexibel.” Gerben is ook tevreden. “Een mooi stukje vakmanschap, zonder tijdsverlies.”

Medewerkers volgen training: ‘Veilig werken met de heftruck’

Maandag 15 mei vond de tweede trainingsdag ‘veilig werken met de heftruck’ plaats. In opdracht van Opleidingscentrum Gelderpoort wordt deze training, in een reeks van vier opleidingsdagen, gegeven aan medewerkers van Van Gelder door Gerrit van de Vegte, KAM coördinator bij Van Gelder. Naast het verplichte element van deze training is het doel medewerkers te instrueren om veilig om te gaan met de heftruck.

Medewerkers leren veilig werken met de heftruck

Alle medewerkers van Van Gelder die werken met een heftruck wordt de eendaagse training aangeboden op de locatie in Elburg. ‘s Ochtends krijgen de medewerkers een theorie gedeelte over veilig rijden met de heftruck. Daarin komt onder andere aan de orde: de verschillende soorten heftrucks, de risico’s van het werken met een heftruck en een stuk wetgeving. De ochtend wordt afgesloten met een individueel theorie-examen van 35 vragen.

Bewustwording door praktijkoefeningen

In de middag vindt het praktijk gedeelte plaats waarbij de medewerkers vier praktijkoefeningen moeten uitvoeren. Het is de bedoeling dat tijdens het uitvoeren van de opdrachten de medewerkers ook veilig rijden. Een veel voorkomend voorbeeld daarbij is dat uit gewoonte de gordel vaak niet wordt omgedaan terwijl dit verplicht is. Door de training worden de deelnemers zich opnieuw bewust van deze ‘gewoontes.’ Na het positief afronden van zowel het theorie- als praktijkexamen wordt het heftruck certificaat verlengd of voor het eerst afgegeven.

Voorlichting en instructie verplicht

Jaarlijks gebeuren er met een heftruck gemiddeld 1700 ongevallen, waarvan ongeveer 7 een dodelijk afloop hebben. Het is daarom verplicht dat er een voorlichting of instructie is gegeven voordat iemand op een heftruck rijdt. Opleidingscentrum Gelderpoort verzorgt regelmatig de training ‘veilig werken met de heftruck’ waarvan het certificaat vijf jaar geldig is. Naast deze training verzorgt het opleidingscentrum meer trainingen en cursussen. Kijk hier voor het volledige aanbod.

 

Van Gelder Rail gecertificeerd op trede 4 Veiligheidsladder

Op 20 maart heeft de auditcommissie positief beoordeeld om het certificaat van Van Gelder Rail van trede van 3 naar trede 4 te verhogen. Recent is het certificaat dat daarbij hoort uitgereikt aan directeur Tjabin van Bergen.

Na vijf pittige autitdagen in maart vond het alles bepalende eindgesprek plaatst. De positieve punten die daarin genoemd zijn waren vooral de inzet van de, voor het hele bedrijf geldende, veiligheidscampagne Van Gelder Bewust Veilig en de toename in het gedrag dat collega’s elkaar aan durven te spreken op (on)veilig werken.

Natuurlijk waren er ook aandachtspunten waaraan gewerkt kan worden. Zo wordt er veel met onderaannemers gewerkt en hoe krijgen zij de juiste informatie over veilig werken? En hoe kan de ingezette veiligheidscampagne een vervolg krijgen? Genoeg input dus om actief verder te gaan met Bewust Veilig werken. Maar nu is het eerst tijd voor een vlaggenlijn en taart. Want dit is voor het bedrijf een hele mooie prestatie!

Foto: Tjabin van Bergen ontvangt van Jeroen Huisman het certificaat.

17 maart Bewust Veilig Dag

Alle dagen van het jaar zijn we actief bezig met onze veiligheid. Eén dag per jaar staan we er samen nog een keertje extra bij stil. Op vrijdag 17 2017 maart zijn we met elkaar Bewust Veilig bezig.

Medewerkers van Van Gelder hebben daarom gisteren allemaal een chocoladereep thuis ontvangen met daarop een boodschap over veilig werken. Het is de bedoeling om vandaag op het werk met elkaar in gesprek te gaan over ‘Bewust Veilig Werken’. Dit thema sluit goed aan bij de Veiligheidscampagne Van Gelder Bewust Veilig die sinds 2016 actief is binnen de gehele Van Gelder Groep.

 

Bewust Veilig Dag initiatief van Bouwend Nederland

Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Daarvoor zijn er ook veel PBM’s beschikbaar op de bouwplaatsen, zoals valbescherming, helmen en brillen. Echter, gebruiken we die ook allemaal goed? En zijn we elke dag wel genoeg bezig met onze veiligheid en die van onze collega’s? Het is goed om het hier met elkaar over te hebben, want het gaat hier niet alleen om jouw eigen veiligheid, maar om die van ons allemaal.

Helaas blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW dat het aantal ernstige en zelfs dodelijke ongevallen in de bouw oploopt. Daarbij gaat het met name om risico’s als valgevaar, onveilige omgang met machines en gereedschap, en problematische communicatie op de bouwplaats.

Veiligheid gaat ons allemaal aan

Veilig en gezond werken is de verantwoordelijkheid van álle partijen op de bouwplaats. Daarom hebben Bouwend Nederland en Uneto-VNI samen het initiatief genomen om jaarlijks een landelijke dag te organiseren waarop het thema veiligheid centraal staat. Want sámen zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden. Naast de regeltjes en de middelen, gaat het nu vooral om meer veiligheidsgedrag en meer veiligheidscultuur. Daarom gaan we met alle ketenpartners op de bouwplaatsen in gesprek over én werken aan de veiligheid. Dat doen we op vrijdag 17 maart.

Van Gelder Infratechniek nieuw hoofdkantoor in Nijkerk

Recent is Van Gelder Infratechniek verhuisd naar een nieuw, centraal aan de A28 gelegen, kantoorpand in Nijkerk. Vanuit deze vestiging wordt er gewerkt door de afdelingen Van Gelder Kabel,- Leiding- en Montagewerken en Van Gelder Verkeerstechniek. De kantoorlocatie in Hattem, dat tot voor kort het hoofdkantoor van Van Gelder Infratechniek was, blijft bestaan als hoofdvestiging van Van Gelder Rail en Van Gelder Telecom.

Centraal gelegen zichtlocatie A28
Het kantoor- annex bedrijfspand ligt op bedrijventerrein Watergoor in Nijkerk. Direct gelegen aan de A28 valt het goed in het zicht van het voorbij komende verkeer. Vanwege de centrale ligging in het land is het goed aan te rijden voor de medewerkers van Van Gelder en voor bezoekende relaties.

Rijdt u langs ons pand en bent u benieuwd? De koffie staat voor u klaar!

2.5 kilometer nieuwe leiding en kabels dwars door Schiphol Trade Park

Afgelopen maand is Van Gelder Kabel-, Leiding en Montagewerken, in opdracht van Liander, gestart met de aanleg van 2,5 kilometer persleiding en voedingskabels.

De aanleg van deze disciplines zal gebeuren in één sleuf, waarbij aan weerszijden van de persleiding, drie bundels van 3x1x630Al voedingskabels worden aangelegd. Het tracé gaat dwars door Schiphol Trade Park en de ligging van de leidingen is afgestemd op de toekomstige inrichting van het gebied. Het project wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Rijnland en Liander die een gezamenlijke voorbereiding van drie jaar hebben gekend voor dit unieke project.

12 gestuurde boringen

Op het project worden een aantal bijzondere boringen verricht. Zo worden er een tweetal boringen, één van circa 600 meter en van één circa 250 meter, op het terrein van het toekomstige Schiphol Trade Park uitgevoerd. Deze boringen dienen hier gerealiseerd te worden om de aanleg van wegen en watergangen te kunnen waarborgen in de nabije toekomst. Daarnaast is er een boring van circa 114 meter nodig om de Kagertocht te kruisen en een boring van circa 300 meter om de Spoorlaan te kruisen. Iedere kruising bestaat uit drie individuele boringen, waarvan 1 boring van HDPE 800mm gemaakt wordt voor de persleiding. De 2 andere boringen van PE 560mm worden voorzien van 9 buizen waar de MS kabels doorheen gevoerd gaan worden. Totaal worden dus voor dit project 12 gestuurde boringen gerealiseerd, die op 4 verschillende boorlocaties worden uitgevoerd.

 

Van Gelder Verkeerstechniek is innovatief met led

Afgelopen jaar heeft de gemeente Leiden het project “Volg Groen” gerealiseerd. ‘Volg Groen’ is één van de eerste projecten in Nederland die met actieve wegmarkering in de rand van het fietspad de doorstroming van het fietsverkeer verbetert. Van Gelder Verkeerstechniek heeft deze verlichtingsinstallatie op de kruising Klokpoort-Langegracht ontwikkeld en aangebracht.

Ledverlichting laat fietser ‘groen’ volgen
De toepassingswijze in Leiden is nieuw en werkt als volgt: In de trottoirband langs het fietspad is ledverlichting aangebracht die fietsers naar een groen verkeerslicht begeleidt. Zodra een fietser de kruising nadert en het verkeerslicht staat op groen, gaat de verlichting aan. Door de actieve wegmarkering vlak voor de fietser één voor één uit te schakelen, laat de verlichting de aan te houden snelheid zien. Door het lichtsignaal in de trottoirband te volgen kan de fietser ervan op aan dat het verkeerslicht bij de kruising op groen staat. De kruising kan door de fietser zonder te stoppen overgestoken worden. De gemeente Leiden is tevreden over het resultaat en noemt het een ‘uniek fietsproject’. Bent u benieuwd hoe dit werkt? Bekijk hier een korte film.

Gericht op zoek naar innovatie en verbetering
De toepassing van intelligente ledverlichting, als actieve wegmarkering, is relatief nieuw. Door de hoge attentiewaarde, de variëteit aan kleuren en lichtsignalen die gecreëerd kunnen worden en de lange levensduur van LED techniek, is het mogelijk om verkeersdeelnemers met lichtsignalen in de verharding te informeren, te begeleiden en te instrueren. Van Gelder streeft er voortdurend naar verbetering en innovatie en past een gestructureerde en integrale aanpak toe om de kwaliteit van het resultaat te borgen. In overleg met de klant is zij in staat om zelfstandig klantspecifieke oplossingen te realiseren. Voor meer informatie over de toepassing van actieve wegmarkering kunt u contact opnemen met Alexander Bastiaanse via .

Van Gelder Verkeerstechniek scoort 8.2 op basis van Past Performance gemeente Noordoostpolder en Urk

Van Gelder Verkeerstechniek voert sinds 1 april 2014 het beheer, onderhoud en (grootschalige) vervanging van lichtmasten en armaturen uit in de gemeenten Noordoostpolder en Urk.

Beoordeling op basis van Past Performance

Op woensdag 1 februari heeft er een tussentijdse evaluatie plaats gevonden op basis van Past Performance. Daarin is Van Gelder Verkeerstechniek beoordeeld met een 8,2! Past Performance omvat het meten en beoordelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht; op welke wijze wordt aan de contractuele verplichtingen voldaan? De focus ligt daarbij op houding en gedrag. Achterliggend doel is zowel het opdrachtgever- als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren. De systematiek is ontwikkeld vanuit de praktijk en wordt landelijk toegepast.

Contractverlenging

Het contract is op basis van deze goede score verlengd en zo blijft Van Gelder ook het komende jaar de werkzaamheden aan de openbare verlichting verrichten in deze gemeenten. Frank Boertje, omgevingsmanager bij Van Gelder Verkeerstechniek: “Het geeft ons enorm veel motivatie om bij de eindevaluatie een nog beter resultaat te behalen”.

Werkzaamheden buitendienst stelling spoor Elst

In het weekend van 10 december is er met man en macht gewerkt tijdens een 52-urige buitendienststelling in Elst. Op het project aanpassing seinplaatsing is er na een intensieve voorbereidingsperiode het nodige werk verzet. Van Gelder rail werkt in opdracht van ProRail aan het spoor in Elst.

Meer treinen op een nog veiliger traject door seinverdichting

Het project aanpassing seinplaatsing in Elst is door ProRail opgezet om meer treinen veilig, gecontroleerd op een kortere onderlinge afstand op elkaar te kunnen laten rijden op hetzelfde stukje spoor. Daardoor kan er meer treinverkeer plaats vinden waardoor het aantal goederen- en reizigerstreinen kan toenemen en er meer per spoor vervoerd kan worden.

Alles komt samen in één weekend

De totale werkzaamheden van het project bestaan uit het saneren van een overweg, inclusief alle bijbehorende overweg- installatie en meubilair. Evenals het aanpassen van de seinplaatsing inclusief alle wijzigingen aan de treinbeveiligingsinstallatie. Van Gelder heeft in de periode voor de buitendienst stelling hier al veel voorbereidend werk uitgevoerd. “Het is mooi om te zien hoe strak alles is georganiseerd” aldus Richard de Vries, bedrijfsleider van Van Gelder Rail die ook tijdens het weekend aanwezig was op het project. “Een goede voorbereiding en afstemming op een langdurige buitenstelling, zoals deze 52-urige buitendienstelling, is essentieel aldus Jos Cousin, hoofd bureau veiligheid van Van Gelder Rail”.

ProRail

Ook twee collega’s van opdrachtgever ProRail waren tijdens het weekend aanwezig. Zij waren zeer enthousiast over de wijze van uitvoering van Van Gelder. In dit specifieke project heeft ProRail voor Van Gelder bewust als aannemer gekozen. Hoe de mate van tevredenheid is na afronding van het project, dat duurt tot en met begin van dit jaar, wordt duidelijk na een prestatiemeting. Deze beoordeling vindt plaats op ‘beleefde’ en ‘geleverde’ kwaliteit van de werkzaamheden. En is daarnaast ook gebaseerd op de zogeheten Past-performance, die meeweegt in het totaal van de beoordeling.

Van Gelder aanwezig op Infrarelatiedagen Hardenberg

Graag nodigen wij u namens de Van Gelder Groep uit voor een bezoek op onze stand 305 tijdens de Infrarelatiedagen die plaatsvinden van 7 tot en met 9 februari 2017 in Hardenberg.

Onze beursdeelname staat in het teken van onze slogan ‘Samen sterk in infrawerk’ en het vitaliteitsbeleid voor onze medewerkers. Zo kunt u een heerlijke en vooral gezonde smoothie bij ons komen drinken en maakt u kans op een mooie set sportkleding. Daarnaast geven wij u graag nog een leuke attentie mee in het kader van vitaliteit. Kortom: wij hebben u veel te vertellen en u bent meer dan van harte bij ons welkom! Klikt u op de volgende link voor uw persoonlijke registratie waarmee u een gratis toegangsbewijs ontvangt.

Algemene beursinformatie

Het platform voor de grond-, weg- en waterbouw. Een vertrouwd netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouwprofessionals samenbrengt in een laagdrempelige sfeer. Al jaren lang vormt deze driedaagse vakbeurs een bruisend ontmoetingspunt voor infra-ondernemers en dienstverleners. Ontmoet uw leveranciers en schud de hand met nieuwe zakelijke relaties. Blijf op de hoogte van de laatste innovatieve producten en diensten. Uiteraard in de vertrouwde gemoedelijke sfeer die Infra Relatiedagen kenmerkt.
De openingstijden zijn:
Dinsdag tot en met donderdag van 13.00 tot 21.00 uur.

Locatie en adresgegevens:
Van Gelder Groep, stand 305
Energieweg 2
7772 TV Hardenberg

 

 

Start werk aan Rivierboulevard Hasselt

Donderdag 19 januari is burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland symbolisch gestart met de werkzaamheden aan de Rivierboulevard in Hasselt. Aannemingsmaatschappij Van Gelder maakt van de Kaai en omgeving de komende maanden een ware Rivierboulevard. De bestrating wordt vervangen door mooie gebakken klinkers, er worden scheidingsmuren gemetseld en er wordt nieuwe verlichting aangebracht.

Water werkzaamheden

Maar ook in water wordt er gewerkt. Door een nieuwe drijvende steiger, meerpalen en loopbruggen wordt het beeld van de Rivierboulevard nog verder versterkt. Want met Hassailt komende zomer op het programma, wil de gemeente Zwartewaterland in het algemeen en Hasselt in het bijzonder, graag toeristisch goed voor de dag komen.

Start werk Hasselt

Deelname InfraTech succes voor Van Gelder

De InfraTech die plaats vond van 17 tot en met 20 januari is succesvol afgerond door Van Gelder. Op stand 1.121 zijn veel relaties ontvangen en zijn er nieuwe contacten gelegd.

Vitaliteitsbeleid

Het beursthema voor deze InfraTech editie was het vitaliteitsbeleid van Van Gelder. Er was daarom een heuse smoothiebar aanwezig in de stand en werden er bidons uitgereikt aan bezoekers. Van Gelder hecht veel waarde aan vitaliteit van haar medewerkers en wilde dat met dit beursthema ook kenbaar maken aan relaties.

Genomineerd voor beste samenwerking

Op de laatste dag van InfraTech mocht Aannemingsmaatschappij Van Gelder mee doen als één van de 8 genomineerden in de prijs voor de beste samenwerking. De prijs werd toegekend door het Opdrachtgeversforum. Een tweede prijs van de publieksjury was het goede resultaat van deze deelneming.

IMG_0149

IMG_0168

Van Gelder verkeerstechniek levert de eerste energie zuinige combinatie van LED-armaturen van Nederland aan de gemeente Berg en Dal

In opdracht van de gemeente Berg en Dal werkt van Gelder Verkeerstechniek aan het bestek ‘onderhouden van de openbare verlichting’. Sinds begin dit jaar heeft Van Gelder binnen dit bestek een aantal deelopdrachten gekregen om bepaalde wijken in Groesbeek en andere dorpen in de gemeente Berg en Dal te voorzien van nieuwe lichtmasten met een energiezuinig LED armatuur. Omdat de keuze voor het armatuur al was gemaakt en Van Gelder een pro actieve houding aannam ging Van Gelder ging opzoek naar een product waarmee het milieu nog minder zou worden belast en kwam deze nieuwe lichtmast tegen.

Lichtmasten met een duurzaam karakter

De nieuwe lichtmasten die in Berg en Dal worden geplaatst hebben veel voordelen. “De nieuwe lichtmasten laten een kleinere CO2-voetafdruk achter. Dat is erg belangrijk en iets waar wij als gemeente graag aan bijdragen. Wij zijn tenslotte de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt. En wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.” aldus wethouder Duurzaamheid Erik Weijers. Naast het duurzame karakter geven deze lichtmasten in combinatie met het nieuwe LED armatuur ook meer licht dan de oude lichtmasten waardoor het gevoel van veiligheid toeneemt bij de inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Vernieuwende oplossingen in de verkeerstechniek

Van Gelder Verkeerstechniek werkt in het hele land aan verschillende projecten op het gebied van verkeerstechniek. In ieder project wordt er kritisch gekeken naar vernieuwende en CO2-reducerende oplossingen. “En die oplossingen dragen niet alleen bij in het voordeel voor de opdrachtgever maar ook voor ons eigen personeel wordt het een en ander niet nagelaten. Zo zijn de lichtmasten in Berg en Dal maar liefst 11 kilo lichter, slechts 23 kilo in plaats van 34 kilo, waardoor de monteur ze eenvoudiger kan plaatsen”, aldus Jan Haas, regioleider Oost bij Van Gelder Verkeerstechniek. Ook de fabricage van de lichtmasten, geleverd door Euromasten, is CO2-besparend, omdat het materiaal dat wordt gebruikt dunner is dan voorheen waardoor de wals van de vlakke stalen platen tot ronde lichtmasten sneller kan worden uitgevoerd. Ook de vrachtwagenchauffeur kan meer lading in één keer vervoeren waardoor er minder ritten nodig zijn om op de plaats van bestemming te komen. In de hele keten wordt dus een energie besparing gerealiseerd. Haas: “Ik ben er trots op dat wij als leverancier bij kunnen dragen aan zo’n grote energiebesparing die goed is voor mens, milieu en maatschappij!”

Het onderhoudsbestek dat Van Gelder uitvoert in Berg en Dal loopt tot en met 1 april 2019.

 

Foto: Wethouder Erik Weijers en Jan Haas van Van Gelder Verkeerstechniek zetten in Millingen de eerste milieuvriendelijke lantaarnpaal in de gemeente aan.

LEDlicht in Millingen
nieuw-licht-klein-0003

Zichtbaar verschil met nieuwe LED-verlichting

Met beter zicht op de weg het nieuwe jaar in!

Afgelopen december heeft Van Gelder ter hoogte van de A6 op –en afrit Lelystad (10) de verlichting vervangen door ledlampen. Deze lampen zorgen voor minder lichthinder en beter zicht door kleurherkenning en contrast. De nieuwe verlichting bespaart op energie en onderhoud. Daardoor komt opdrachtgever Rijkswaterstaat een stap dichterbij een energieneutrale Nederlandse infrastructuur in 2030 (één van de doelstellingen uit het Energieakkoord).

Op de geplaatste foto is duidelijk verschil tussen het oude en nieuwe licht te zien.

licht-a6

Meer informatie over het project? Lees hier een eerder geplaatst artikel.

 

 

Ben jij student? Bezoek onze stand!

Van Gelder gaat graag de uitdaging aan met studenten die zich willen onderscheiden. Ben jij zo’n student? Bezoek dan onze stand! Dit kan op de InfraTech van 17 t/m 20 januari in Rotterdam. Wij ontvangen je graag op stand 1.121 waar jij een opdrachtkrijgt die je mag uitvoeren op de beurs. Lever jij deze nadien volledig en goed gemotiveerd bij ons in? Dan maak jij kans om de hoofdprijs te winnen. Een bol.com waardebon van 250 euro! En… iedere deelnemer maakt kans op een baan na zijn/haar studie.

 

dus… Ga jij de studentenchallenge met ons aan? Dan maak jij kans op een baan!studenten-jpg

Wil je vooraf al meer informatie? Neem dan contact op met Marijke Mulder via of via 0525-659888.

 

 

*deelname aan de challenge mag één keer. Of tijdens de InfraTech of tijdens de Infrarelatiedagen. Meedoen kan per groepje van 3/4 studenten. De winnende groep verdeelt de hoofdprijs van 250 euro met elkaar.

Plaatsing nieuwe verkeersregelinstallaties en lichtmasten op Rijkswaterstaat project Meerjarig Onderhoud A6/A27/N50

Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Krinkels en Van Gelder Verkeerstechniek slaan de handen in één.

Vanuit het contract Meerjarig Onderhoud A6/A27/N50 worden op de kruispunten ter hoogte van de autosnelweg A6 afslag 10 Lelystad in de maanden november en december nieuwe openbare verlichting geplaatst en twee verkeersregelinstallaties (VRI) vervangen. Geen gewone lichtmasten en VRI’s maar verlichting met een duurzaam karakter.

 

vangelderstroe-0009

Duurzame ledverlichting

De oude lichtmasten en VRI’s moeten vervangen worden vanwege het einde van de levensduur. Bij het besluit om deze installaties te vervangen is er gekozen voor het toepassen van duurzame materialen (ledverlichting). Bij de installatie wordt de hinder en overlast beperkt gehouden door onder andere nachtelijke werkzaamheden.

Niels van Norel, projectcoördinator van Aannemingsmaatschappij Van Gelder vertelt over het project: “Het werk is een aanvullende opdracht binnen het lopende onderhoudscontract, waardoor we een duurzaam karakter kunnen toevoegen aan de weg. Door het plaatsen van ledverlichting gaan we energiezuiniger met elektriciteit om. Daarbij zorgen de nieuwe VRI’s voor een betere doorstroming. En dat is toch wel fijn voor de circa 50.000 weggebruikers per dag!”

Combinatie werk in opdracht van Rijkswaterstaat

Aannemingsmaatschappij van Gelder en Krinkels voeren het contract Meerjarig onderhoud A6/A27/N50 uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit contract is gestart op 1 januari 2015. De combinatie is verantwoordelijk voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district Noord, waaronder de A6 valt. Dit houdt onder andere in het maaien van de bermen, onderhouden van verzorgingsplaatsen, repareren van verlichting en uitvoeren van asfaltwerkzaamheden in de vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud.

Van Gelder realiseert 150 kV nabij Rilland

In opdracht van TenneT TSO B.V. voert Van Gelder momenteel een bijzonder werk uit nabij het dorp Rilland in Zeeland. Een deel van de bovengrondse 150 kV verbinding nabij het nieuw te bouwen 380kV-schakelstation in Rilland moet ondergronds worden aangelegd. Van Gelder realiseert deze nieuwe ondergrondse 150 kV verbinding. De werkzaamheden zijn nodig in verband met de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg.

Op locatie werken in totaal acht aannemers aan verschillende werkzaamheden als het ondergronds brengen van de 150 kV verbinding, een portaal en de voorbelasting voor het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation. Het werk van Van Gelder bestaat uit het aanleggen van de 150 kV kabelverbinding van hoogspanningsmast 94a tot aan het bestaande 150 kV station. Het tracé van ongeveer twee kilometer kent twee circuits welke beiden drie kabels tellen. Er worden dus in totaal 6 kabels met een aderdoorsnede van 2500 mm2 in de grond gelegd voor de aansluiting.

Het werk op het terrein en in de omgeving is bijzonder. Robin Lauw, werkvoorbereider bij Van Gelder: “Wij werken tijdens de aanleg van het nieuwe tracé onder de bestaande hoogspanningslijnen. Daarom hebben wij een beperkte werkhoogte en moeten veel maatregelen worden genomen in verband met de veiligheid. Een voorbeeld hiervan is dat de graafmachines begrenst moeten zijn tot een bepaalde hoogte. Wij hebben ook een beperkte doorrijhoogte  waardoor we met het materieel niet overal kunnen komen. Het is dus een logistieke uitdaging om het werk in goede orde te realiseren, maar ik vind het een bijzonder leuke uitdaging.” De werkzaamheden zijn gestart op 5 september en zullen rond het einde van het jaar gereed zijn.

Foto’s: Maikel Franken

rilland-2

Van Gelder in top 10 beste Werkgever

Het grote salarisonderzoek - van gelder in de top 10 beste werkgever“Ben je goed voor je mensen, dan zijn je mensen goed voor jou”. Zo duidt Marriët de Jonge, hoofd P&O bij Van Gelder, de tiende plek van de infra-aannemer uit Elburg op de lijst van Beste Werkgever 2016 aldus de Cobouw. Het honderd jaar oude familiebedrijf staat voor de eerste keer in de top 10 aldus de Cobouw in het artikel dat op 5 juli is gepubliceerd.

nieuw-grijs-pijltje-extra-witruimteLees hier het hele artikel.

Van Gelder KLM staat aan de start van een bijzonder multidisciplinair project midden in de duinen bij Zandvoort

160708-de_duinen_4September 2016 is een bijzondere maand voor Van Gelder Kabel,- Leiding- en Montagewerken. Dan start het fysieke werk buiten op het project Spanningsvoorziening de Duinen. Op dit moment is het projectteam van Van Gelder al druk bezig met de voorbereidingen van het werk. Immers een goede voorbereiding is het halve werk!

Spanningsvoorziening de Duinen, aangelegd in de jaren ‘50 door de Amsterdamse Waterleiding Duinen, is sterk veroudert en het complex voldoet niet meer aan de normen en eisen. Om die reden heeft opdrachtgever Waternet een bestek op de markt gebracht om het laag- en middenspanningsnetwerk te vernieuwen. Van Gelder schreef zich in met de laagste inschrijving en kreeg de klus.

‘Multidisciplinair, iets waar je echt warm voor loopt’
Ronald Verweij is hoofduitvoerder op dit project. Hij begint enthousiast te vertellen: “Er is op dit werk zoveel te doen! Er is een stuk laag- en middenspanning dat moet worden gemaakt. Daarnaast moeten we complete compact stations slopen, deels renoveren en/of opnieuw bouwen. Er zit W-werk op het project wat zich uit in de vervanging van 230 waterpompen. Het is gewoon het gevoel van iets compleet slopen en weer volledig opbouwen. Dat multidisciplinaire daar loop ik warm voor.”

Salamander trappetje?
Het bijzondere aan dit project is dat er gewerkt wordt in een natuurgebied dat autovrij is. Het is een echt ‘water win’ gebied. In Nieuwegein staat het inlaatstation van het water. Dat wordt gezuiverd en dan wordt het via een natuurlijk proces in de duinen nog verder gezuiverd tot drinkwater. Dit is al allemaal gelegen direct naast het strand met een totaal gebied van 3400 hectare. Ronald Verweij verteld: “Het is echt heel erg bijzonder om te mogen werken aan zo’n project midden in de natuur. Er moet veel rekening worden gehouden met de flora en fauna. Zo moeten de graafmachines zijn voorzien van biologisch afbreekbare hydroliekolie en bouwen we zelfs een salamander trappetje bij een sleuf die we ’s avonds open laten. Op die manier kan de salamander, mocht hij ’s nachts in de sleuf vallen, er veilig uit klimmen. En ga zo maar verder…”

De verwachting is dat in september 2016 de schop in de grond gaat en er vanaf dat moment met zo’n 20 collega’s en onderaannemers per dag aan het project wordt gewerkt tot voorjaar 2018. Daarna wordt het volledig gerenoveerde water win station opgeleverd aan opdrachtgever Waternet.

160708-de_duinen_3 160708-de_duinen_1

Groen gas uit mest gaat huishoudens en bedrijven in Twente verwarmen

160708-biogasleiding-rtv338630
Vertegenwoordigers van Cogas, Gasunie en provincie bij aanleg biogasleiding in Fleringen Foto: RTV Oost/Rob Vorkink

Een openbaar en toegankelijk biogasnetwerk in Twente. Dat is het doel van een samenwerkingsverband van Cogas en Gasunie. Beide netbeheerders hebben de handen inéén geslagen voor een duurzaam alternatief voor traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas, die steeds schaarser worden. De eerste stap van dit biogasnetwerk in Twente is de aanleg van een 7,5 kilometer lange biogasleiding van varkenshouderij/mesthandel Oude Lenferink in Fleringen naar Almelo. Van Gelder is aannemer op dit project.

Uitbreiding van bestaande installatie
Oude Lenferink beschikt al 12 jaar over een biogasinstallatie. De warmte die wordt opgewekt is voor het eigen zeugenbedrijf; de stroom wordt aan het openbare net geleverd. De bestaande biogasinstallatie wordt uitgebreid, zodat op jaarbasis 6 miljoen kubieke meter extra biogas kan worden geproduceerd.

Van biogas naar groen gas
Dit gas wordt geleverd aan het gasontvangstation De Pook in Almelo. Daar wordt een opwerkingsinstallatie gebouwd, die het biogas opwerkt naar groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteiten als aardgas. Het groene gas wordt opgenomen in het gastransportnetwerk van Cogas, waarna het geleverd wordt aan huishoudens en bedrijven.
Investering van ruim 2 miljoen
De aanleg van de biogasleiding en de opwerkingsinstallatie is een investering van ongeveer 2,2 miljoen euro. Een deel is betaald door de provincie Overijssel.

Van Gelder Kabel-, Leiding en Montagewerken is, in opdracht van Cogas, aannemer op het project en is op 23 mei gestart met de werkzaamheden. Samen met Visscher Mastenbroek, die als onderaannemer werkt voor Van Gelder, is er een leiding van 7.5 kilometer ingegraven waarbij op enkele plaatsen ook gebruik is gemaakt van een gestuurde boring met de Ditch Witch van het bedrijf. Het verloop van het project is goed verlopen dankzij de juiste inzet van het diverse materieel, de goede aansturing en het regelmatige overleg met alle betrokkenen partijen (Provincie, Waterschap, Cogas, Gasunie, Gebroeders Oude Lenferink en Van Gelder). In de loop van de komende periode wordt de vergistingsinstallatie opgebouwd bij Oude Lenferink en koppelt Van Gelder de aangelegde leidingen zowel daar als bij het Gasunistation.

 

Super audit Bewuste Bouwers N50 Ens – Emmeloord

n50_klein_1Tijdens de audit van Bewuste Bouwers, op het daarvoor aangemelde project N50 Ens – Emmeloord, heeft de combinatie Van Gelder – Mobilis ver boven gemiddeld gescoord met maar liefst 28.5 punten. Op alle punten die Bewuste Bouwers nastreeft werd er gescoord boven de norm. Een prestatie waar alle betrokkenen erg blij mee zijn!

Bewust Bouwen op de N50
De eerste indruk die de auditor op het project krijgt bij ontvangst op de bouwplaats is een opgeruimd en geordende omgeving. Dat begint goed! In gesprek met de omgevingsmanager en uitvoerders op het werk wordt er één voor één stil gestaan bij de pijlers van Bewuste Bouwers. Bewust: Er wordt door diverse communicatiemiddelen zoals een klachtenlijn die 24 uur per dag bereikbaar is, eigen e-mail adres en informatie borden op diverse bezoekplekken op het werk ruime mogelijkheid geboden om informatie te krijgen over het project of om contact op te nemen. Ook de klachtenafhandeling wordt erg goed opgepakt en informatie aan stakeholders wordt onder andere verstrekt door nieuwsbrieven of informatieavonden. Veiligheid: De toegangswegen naar de bouwplaats zijn goed aangegeven. Ook het verkeer wat over deze aanrijroute komt wordt goed langs het werk geleid. Een goed voorbeeld van omgevingsveiligheid. De bezoekersveiligheid krijgt ook de juiste aandacht. Door duidelijke instructie en de maatregel door alleen onder toezicht de werklocatie te mogen betreden wordt er goed aandacht besteedt aan veiligheid op het werk. Verzorgd: De bouwplaats ziet er geordend en opgeruimd uit. Keten staan er zonder graffiti en zwerfafval wordt niet aangetroffen. Milieu: Door medewerkers te vragen om te carpoolen en onder andere het asfalt dat gerecycled wordt wil de aanneemcombinatie een bijdrage leveren aan een goed milieu. Ook aandacht voor flora en fauna is er op dit project. Sociaal: Alle randvoorwaarden zoals wekelijks schoonmaken van sanitair, geen storende geluiden in de werkomgeving en instructie aan medewerkers is goed ingeregeld. Samenvattend: De bouwplaats geeft goed invulling aan de gedragscode. De omgevingsmanager is zich duidelijk bewust van zijn omgeving en geeft daar ook goed gevolg aan. De gedragscode van Bewuste Bouwers is daardoor dan ook op dit project goed door gezet en scoort met 28.5 punten ver boven de norm van 21 punten en een gemiddelde landelijke score van 24 punten in 2015.

Onveilige verkeerssituaties aanleiding voor verbreding
De combinatie Van Gelder – Mobilis is in augustus 2015 gestart in opdracht van Rijkswaterstaat met de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord naar 2×2 rijstroken. De autoweg N50 tussen Ens en Emmeloord heeft nu 2×1 rijstrook. Verkeer mag niet inhalen, wat ervoor zorgt dat de doorstroming op de weg slecht is. Ook ontstaan er soms onveilige situaties, omdat langzaam verkeer uitwijkt naar de vluchtstrook om snellere voertuigen te laten passeren. Bij het knooppunt Emmeloord is een bus-oversteek met verkeerslichten. Deze bus-oversteek leidt tot vertraging van het doorgaande verkeer en onveilige situaties door stilstaand verkeer. Het project voorziet in een verbetering van de doorstroming en veiligheid tussen Ens en Emmeloord ontstaat door de N50 naar 2×2 rijstroken te verbreden. Ter hoogte van de Bomenweg wordt de bus-oversteek verwijderd en een viaduct gebouwd. Door het nieuwe viaduct is het mogelijk om vanuit Emmeloord Zuid de N50 op te rijden. Voor fietsers wordt op het nieuwe viaduct ook een fietspad aangelegd waarmee de verbinding tussen de Bomenweg oost en west hersteld is. Met deze maatregelen worden de veiligheid en doorstroming op de N50 tussen Ens en Emmeloord aanzienlijk verbeterd.

Bewuste Bouwers
Bouwbedrijven leveren een grote maatschappelijke bijdrage doordat ze zorgen voor hoogwaardige voorzieningen voor wonen en werken met de bijbehorende infrastructuur. Dat wordt door een omgeving van een bouwplaats niet altijd zo ervaren. Het imago staat onder druk. Bewuste Bouwers zijn de positieve voorbeelden in de bouw en dragen bij aan het verbeteren van het imago van de bouw.

Druk weekend op de N50

n50_klein_2Afgelopen weekend is door medewerkers van Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Verkeerstechniek hard gewerkt aan de N50 tussen Ens en Emmeloord.

In het weekend zijn de verkeerslichten omgebouwd, is geasfalteerd en is de fasering omgebouwd, waarna een groot deel met 2×2 rijstroken is opengesteld voor verkeer. Vanaf eind februari 2016 is een groot deel van de N50 tussen Ens en Emmeloord verbreed van 2×1 naar 2×2 rijstroken. Tijdens de werkzaamheden was de N50 tussen Ens en Emmeloord geheel afgesloten voor het verkeer.

Vanaf maandag 18 april wordt gestart met de verbreding van de N50 ter hoogte van knooppunt Emmeloord, waar ook het nieuwe viaduct in samenwerking met Mobilis wordt gerealiseerd. De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer van 2016 worden afgerond.

doorBIR Reclame Adviesbureau Infra

Van Gelder Verkeerstechniek plaatst recyclebare lantaarnpalen in Emmeloord

Wethouder Poppe helpt mee bij het plaatsen van een recyclebare lichtmast op de Montageweg in Emmeloord.
Wethouder Poppe helpt mee bij het plaatsen van een recyclebare lichtmast op de Montageweg in Emmeloord

Heel bedrijventerrein Nagelerweg in Emmeloord wordt sinds dinsdag verlicht door recyclebare aluminium lantaarnpalen met led-verlichting. “Dat is best bijzonder”, zegt wethouder Andries Poppe van Noordoostpolder. “Het is een ontwikkeling. Deze kant gaan we op.” Van alle lantaarnpalen in de Noordoostpolder brandt nu vijftien procent met energiezuinige led-lampen. In 2025 moet dat honderd procent zijn.

Cradle to cradle-gecertificeerde lichtmasten
Noordoostpolder was vijf jaar geleden een van de eerste gemeenten die overstapte op cradle to cradle-gecertificeerde lichtmasten van Sapa. Dat betekent dat de aluminium lichtmasten te recyclen zijn er er weer nieuwe lantaarnpalen van gemaakt worden. Poppe kreeg dinsdagmiddag een certificaat uitgereikt door Remko van Oosterwijk van Sapa, ter gelegenheid van ‘het duurzame lustrum’.

Sapa Pole Products slaagde er in 2011 in om als eerste leverancier van lichtmasten zijn aluminium masten zo te ontwerpen en te produceren dat ze oneindig in een circulaire economie hergebruikt kunnen worden. De gemeente Noordoostpolder was meteen enthousiast en is sindsdien een vaste klant. De gemeente is met name gecharmeerd van het take back-systeem van Sapa, een systeem waarbij oude lichtmasten retour worden genomen, volledig gestript worden en het aluminium vervolgens wordt omgesmolten tot nieuwe lichtmasten. In 2015 heeft Sapa 4040 kilo aan lichtmasten (circa 150 stuks) van de gemeente retour gehaald om deze terug te brengen in de keten. “De cradle to cradle-lichtmasten zijn een inovatie. Die moet zijn weg nog vinden in de markt”, zegt Remko van Oosterwijk. Belangrijke voorwaarde van Sapa is dat er aluminium lantaarnpalen staan. Dat is in ongeveer de helft van Nederland. De andere helft is staal.

Van Gelder Verkeerstechniek
Van Gelder Verkeerstechniek levert en plaatst sinds 2014 in opdracht van de Gemeente Noordoostpolder recyclebare aluminium lichtmasten als onderdeel van het onderhoudscontract. Op de Montageweg worden deze week 9 lichtmasten geplaatst. De oude masten worden afgevoerd via het Take Back Systeem van Sapa. Deze kratten worden verzameld op de werf van Van Gelder in Emmeloord.

doorBIR Reclame Adviesbureau Infra