Bouw azc Hardenberg in volle gang

160708-azc_hardenberg-cropMomenteel wordt het terrein van het azc Hardenberg door Aannemingsmaatschappij Van Gelder bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden, die in opdracht van het COA worden uitgevoerd, zijn in oktober afgerond.

Bouwrijp maken
In de afgelopen weken zijn de rioleringen op het terrein gelegd. Momenteel worden de benodigde kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen gelegd. Het grondwerk op het terrein is zo goed als afgerond. Er liggen nu bouwwegen en de contouren van de toekomstige inrichting van het terrein worden steeds meer zichtbaar. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de noodontsluitingsweg aan de achterzijde van het terrein. De twee wallen rond het terrein zijn klaar. Aan de zij- en achterkant van het terrein worden hekwerken geplaatst. Het hekwerk aan de voorzijde van het terrein, wordt in een later stadium geplaatst.

Plaatsen units
Op het terrein is al goed te zien waar de units worden geplaatst. De funderingen in de vorm van betonnen blokken liggen er al. In totaal worden er 7 units geplaatst. De 2 units die het dichtst bij de Jachthuisweg staan, worden gebruikt als dienstgebouw, voor kantoren of overige diensten. De 5 units die daarachter worden geplaatst, gaan fungeren als woongebouw. In de zuidoosthoek van het terrein wordt een unit geplaatst die dienst gaat doen als schoolgebouw. Naar verwachting duurt het plaatsen van de units zo’n 10 weken. Volgens de planning zijn alle units medio augustus geplaatst. Als het nodig is, wordt ook in de vakantieperiode (bouwvak) doorgewerkt.

Inrichten terrein
Na de bouwvak start Van Gelder met het verder inrichten van het terrein. In de periode tot 1 oktober worden de definitieve wegen, paden en parkeerterreinen aangelegd en wordt beplanting aangebracht. Wel is op delen van het terrein al gras ingezaaid. Als laatste worden de sport- en speelvoorzieningen gemaakt en wordt straatmeubilair zoals verlichting of bewegwijzering geplaatst.

Verkeersmaatregelen
Van Gelder werkt ook in de omgeving van het azc Hardenberg. In de Jachthuisweg zijn twee drempels gemaakt ter plaatse van het azc: ter hoogte van de inrit van het terrein en op de plek waar een voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd. Er wordt op korte termijn een start gemaakt met de aanleg van het voetpad vanaf het azc tot aan de rotonde Jachthuisweg/Haardijk.

160708-hardenberg_bouwrijp_maken_azc_juni_2016_1 160708-hardenberg_bouwrijp_maken_azc_juni_2016_2