Combinatie Van Gelder & Krinkels werkt mee aan Nationale Boomplantdag op project N50

Op woensdag 22 maart is er op het traject N50 Ens – Emmeloord bij een oude verzorgingsplaats van Rijkswaterstaat volop activiteit geweest rondom de Nationale Boomplantdag. Op deze morgen werden er maar liefst 12 elsen gepland door basisschool leerlingen uit de buurt onder toeziend oog van niemand minder dan de Commissaris van de Koning van Flevoland de heer Verbeek.

Basisschool leerlingen krijgen les over bomen en aarde

Tijdens deze boomplantdag hebben de ongeveer 30 leerlingen van R.K. Basisschool De Horizon eerst met de dagvoorzitter een vragenspel gespeeld. Daarna hebben zij uitleg gekregen over het nut en noodzaak van bomen op onze aarde door uitleg van Ype Heijsman. Hij vertelde en inspirerend verhaal met de titel ‘Kijk op Bomen’. Aansluitend werden de kinderen verrast met een ‘groen woordje’ van de Commissaris van de Koning. Na alle toespraken was het dan daadwerkelijk zover dat de bomen geplant konden gaan worden. Onder veel plezier werd er met elkaar gewerkt om de bomen in de grond te plaatsen. De feestelijke ochtend werd afgerond door Burgermeester Aucke van der Werf van de gemeente Noordoostpolder.

 

Verzorgingsplaats N50

Combinatie Van Gelder & Krinkels verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud rondom de N50 vanuit het project A6 Ijsselmeergebied en is vanuit die rol betrokken bij deze Nationale Boomplantdag. De verzorgingsplaats langs de N50 is op dit moment nog in handen van Rijkswaterstaat. Deze wordt niet meer gebruikt als verzorgingsplaats maar is nu in gebruik door een plaatselijke visvereniging en wordt op een later tijdstip overgedragen van Rijkswaterstaat naar de Gemeente Noordoostpolder. Door de jaren heen heeft zich op deze locatie een begroeiing van bomen en struiken ontwikkeld die zich door het versoberde beheer vrij kon ontwikkelen. Vanuit Rijkswaterstaat is door het district bepaald dat daaraan nu nog 12 elsen (alnus Glutinosa) aan toe kan worden gevoegd voor beplanting van het geheel. Uniek is dat deze bomen worden vastgezet met een biologisch afbreekbaar verankeringssysteem.

Op de verzorgingsplaats wordt ter nagedachtenis aan deze dag ook een kunstwerk geplaatst. Zie daarvoor de foto’s. Kijk hier voor meer informatie over de Nationale Boomplantdag.