Dode hoek training schoolkinderen Tilburg

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder op dinsdag 31 januari een dode hoek training gegeven op de Don Sarto- en Panta Rheischool in Tilburg. Van Gelder realiseert een groot project in de nabije omgeving van de scholen en biedt daarom de training aan. Door de training beseffen kinderen hoe ze om moeten gaan met ‘groot’ verkeer en de dode hoek die daarbij hoort als ze zich, op de fiets, begeven in het verkeer.

Dode hoek training
De training op de Don Sartoschool ging van start met een klassikale aftrap door medewerkers van VVN waarna de groep in drieën werd opgedeeld. In een roulerend systeem werd een quiz gespeeld, een tekening gemaakt en kon er in de Van Gelder vrachtwagen door de kinderen zelf ervaren worden wat een dode hoek is en hoe weinig je eigenlijk kunt zien vanuit een vrachtwagen. Arjan Veluwenkamp, vrachtwagenchauffeur bij Van Gelder, vertelde voluit over de vrachtwagen en dode hoek tegen de kinderen. Met reacties als ‘vet cool’ en ‘ik wil nog een keer’ was dit onderdeel het meest geslaagd. Van Gelder is gestart met het geven van deze dode hoek trainingen, in combinatie met VVN, in 2016 vanwege het 100-jarig jubileum van het bedrijf. Daarmee speelt het bedrijf in op het vergroten van veiligheidsbewustzijn van de jeugd in het verkeer en op het geven trainingen die daarbij horen, maar vanwege bezuinigingen in het basisonderwijs soms niet meer standaard worden gegeven op basisscholen.

Van Gelder ‘bewust veilig’
Veiligheid is tijdens de uitvoer van projecten belangrijk. Om die reden heeft Van Gelder recent de veiligheidscampagne Van Gelder ‘bewust veilig‘ gelanceerd. Door deze campagne wil de directie medewerkers en de omgeving waarin wordt gewerkt, bewust maken op nog meer ‘bewust veilig werken’. Het geven van dode hoek trainingen draagt bij aan de veiligheid rondom projectlocaties.

Project Don Sartostraat
In opdracht van de gemeente Tilburg vervangt Van Gelder de hoofdriolering van de Don Sartostraat en omgeving. De werkzaamheden zijn gestart in september 2016. Verwacht wordt dat de werkzaamheden medio midden april klaar zijn. Klik hier voor meer informatie over het project.