Feestelijke heropening Willemskade Zwolle

Sinds 18 april heeft aannemingsmaatschappij Van Gelder gewerkt aan de herinrichting van de Willemskade in Zwolle. Het werk is eind augustus afgerond en op maandag 25 september is de Willemskade officieel heropend. Met de openstelling van de Willemskade is de voorlopig laatste stap gezet in het creëren van een beter bereikbare Zwolse binnenstad. Gemeente Zwolle organiseerde de feestelijke opening.

Tijdens de heropening werd er ook stilgestaan bij het historische belang van de Willemskade. Stadsomroeper Peter Vader opende de bijeenkomst met een toespraak over de geschiedenis van de weg. Hierna spraken gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Michiel van Willigen over de Zwolse gastvrijheid en de toekomstige aanpassingen. Op de planning staat een fly-over voor bussen, die bij de Willemskade uitkomt.

Na de toespraken werd de Willemskade symbolisch geopend: Van Willigen verwijderde bouwhekken en Boerman reed de eerste bus over de nieuwe busbaan. De genodigde instanties en omwonenden hebben vervolgens samen gegeten bij restaurant Sozing, aan de Willemskade.

Van Gelder werkte bijna zes maanden aan de herinrichting van de Willemskade. Er zijn belangrijke aanpassingen gedaan: een vrijliggende busbaan is aangelegd, er zijn twee nieuwe tweerichtingsfietspaden gemaakt, het rioleringssysteem is vernieuwd en het oude wegdek is vervangen.

Lees hier meer over de aanpassingen aan de Willemskade.