Geo Data Service

Geo Data Service is meer dan alleen data

Met een camerawagen, 3Dscanner of drone wordt door Van Gelder veel data ingewonnen. Vervolgens wordt het met behulp van slimme software omgezet naar bruikbare data, zodat Van Gelder volledig in control is als het gaat om een areaal van een opdrachtgever. Geo Data Service (voorheen Van Gelder Geo Bureau) verzamelt, analyseert en verwerkt data door nieuwe software en professionele apparatuur te gebruiken.

Data nemen een steeds grotere rol in bij projecten. Bjorn Wunderink, hoofd Geo Data Service, kan erover meepraten. “Je moet denken aan financiële data, geografische data en geanalyseerde data. Wij winnen data in, door verschillende systemen in te zetten”, legt Wunderink uit.

Geo Data Service

Slimme software

In de zogenaamde gebiedscontracten is Van Gelder verantwoordelijk voor het onderhoud in een bepaald gebied, aan bijvoorbeeld borden, kolken, lichtmasten en wegen. Alle soorten data worden ingewonnen met behulp van een camerawagen, 3Dscanner of drone. Maar, waarschuwt Wunderink, dan is het niet direct bruikbaar. “Dat moeten we eerst omzetten naar bruikbare data. En daarvoor gebruiken we een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Dat is slimme software die we ook in huis hebben.”

Graffiti op verkeersborden

Als een 360 graden camerawagen door een areaal rijdt, worden er opnames gemaakt van de omgeving. De computert filtert vervolgens de verkeersborden eruit. “Daar hebben de gemeente en de provincie weer wat aan”, verduidelijkt hij. Met een druk op de knop kan gefilterd worden waar bijvoorbeeld alle borden met graffiti staan en er wordt een foto getoond. “Je kunt direct zien welke borden vervangen moeten worden.”

Uniek

“Wij hebben het allemaal in huis: dat is uniek”, zegt Wunderink trots. “We bieden een complete dienst, van A tot Z. We kunnen het eindproduct leveren, zonder tussenkomst van derden.” Dit komt omdat Van Gelder alles in eigen beheer houdt. “Dat doen wij omdat wij big data willen beheren, dan ben je voorspellend.”

Actieve aannemer

Zodra Geo Data Service een opdracht aangaat, nemen ze alles tegelijk op. “We helpen niet alleen de verkeerstechniek, maar we letten bijvoorbeeld ook op de asfaltkwaliteit. Als actieve aannemer kunnen we daar wat behalen, we kunnen aantonen dat het asfalt slecht is. We gaan niet wachten tot het kapotscheurt, we zijn er op tijd bij.”

Warmte camera

Geo Data Services beschikt ook over een thermische camera. “Dat is een warmte camera. Je ziet direct de verschillen in temperatuur.” Dit wordt veel gebruikt om de hittestress in steden te meten. “We kunnen zien hoe warm het asfalt en het trottoir is. Als je dat niet ziet, kun je ook nooit een verbeterplan maken.” Daarnaast detecteert de thermische camera ook scheuren. “Bij een scheurtje of rafeling in het asfalt is er sprake van een andere temperatuur, er zit namelijk vaak schaduw of vocht in.”

Toekomst

Geo Data Service is bijzonder ambitieus richting de toekomst. Door de ondernemende manier van werken wordt van een goed idee snel een plan gemaakt. Door het voorop lopen in de markt hebben opdrachtgevers veel vertrouwen in Geo Data Service. Hoe meer data wordt verzameld, hoe wijzer de organisatie is en hoe meer men in control is. Data die niet gebruikt wordt, wordt goedkoop opgeslagen. Deze kan immers over een paar jaar wel heel veel waarde hebben.

doorEugénie de Kreij Civiel