Oppassen voor Niet Gesprongen Explosieven

Veilig werken. Dan denk je bijvoorbeeld aan het gebruik van de juiste PBM’s of het nemen van verkeersmaatregelen, maar soms komen er bij veilig werken ook bijzondere zaken om de hoek kijken. Zoals bij het asfalteren van de toegangswegen en rolbanen bij het militair luchtvaartterrein in Deelen en de legerplaats in Oldebroek. Daar moeten de collega’s van Aannemingsmaatschappij Van Gelder namelijk rekening houden met Niet Gesprongen Explosieven (NGE).

Frezen kan leiden tot explosies

Zowel in Deelen als in Oldebroek is er tijdens de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebombardeerd en op beide locaties kan het dus zo zijn dat er nog bommen in de grond liggen die niet zijn afgegaan. Met name het doen van grondig onderzoek voorafgaand aan het frezen en asfalteren is noodzakelijk om veilig te kunnen werken op dit project. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de trillingen die worden veroorzaakt door het frezen en asfalteren, ertoe kunnen leiden dat niet gesprongen explosieven, van tot wel vier meter diep, alsnog exploderen.

Naast het doen van onderzoeken zijn de werkzaamheden deels aangepast: in plaats van asfalteren wordt er gewerkt met emulsieasfaltbeton (EAB). Bij het vervangen van het asfalt, dat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt gedaan, wordt er ook gebruik gemaakt van sealen.

Voor de veiligheid doet de Aannemingsmaatschappij dus NGE-onderzoeken, maar werken ze ook met OCE (Opsporen Conventionele Explosieven)-deskundigen en wordt er gegraven met beveiligde kranen.

Ter info: omdat er op militair terrein wordt gewerkt mogen er geen foto’s worden gemaakt.