parklaan ede

Van Gelder als aannemer gekozen bij project Parklaan in Ede vanwege duurzaamheidsambities

Duurzaamheid, ecologie en groen staan hoog in het vaandel bij de gemeente Ede bij het aanleggen van de Parklaan. Dat is één van de redenen waarom de gemeente Van Gelder als aannemer heeft gekozen om dit project uit te voeren. Zo duurzaam en zo groen mogelijk start Van Gelder begin 2022 met de aanleg van de route.

Het wordt steeds drukker op de weg in Ede-Oost. In de loop der jaren zijn er meer fietsers en auto’s bijgekomen. Om Ede-Oost goed bereikbaar te houden worden er nieuwe wegen aangelegd en bestaande wegen aangepast. “We hebben heel veel zin in de aanleg van de Parklaan in Ede”, vertelt directeur Rolf Mars van Van Gelder Integrale Projecten. “Duurzaamheid, ecologie en groen zijn belangrijke thema’s zijn bij de aanleg. Dat past goed bij de aanpak van Van Gelder.”

Emissieloos en voedselbosje

Van Gelder werkt zo veel mogelijk met emissieloos materieel, zoals de 100% elektrische knijperauto. Al het klein materieel is ook zoveel mogelijk elektrisch. “Net als de materieelstukken van de stratenmakers, de shovels en kraantjes”, legt technisch manager Arjan Brinks van Van Gelder uit. “Die zijn relatief stil en daardoor is er ook minder geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast is er volop aandacht voor de natuur. Naast de wegwerkzaamheden leggen we een tiny forest aan en een voedselbos. Leren over de natuur en de herkomst van ons voedsel staan hierbij centraal.”

Maar Van Gelder neemt meer duurzame maatregelen. Voor de tijdelijke compensatie van het te kappen groen, planten ze bomen aan in speciale potten. Dit is om de bouwplaats toch groen te houden. Deze potten zijn voorzien van een beluchtings- en bewateringssysteem. Door deze potten te plaatsen voorkomt Van Gelder het ‘bouwputgevoel’ en wordt de bouwplaats groen gehouden.  Zo blijft de omgeving niet alleen groen, ook halen de bomen de CO2 die vrijkomt tijdens de werkzaamheden uit de lucht en zetten die om in zuurstof.

Fasering

Naast de duurzaamheidsmaatregelen, veel oog voor het groen en de ecologie is Van Gelder uitgekozen vanwege de voorgestelde fasering van het project. Brinks: “We sluiten zo weinig mogelijk af, zodat de doorstroming goed blijft. We borgen hiermee de bereikbaarheid van Ede.”

Klimaatneutraal

In 2030 wil Van Gelder 100% klimaatneutraal zijn. Het project in Ede is een mooie bijdrage om daar invulling aan te geven. Januari 2021 start Van Gelder met het noordelijke deel van de route, halverwege het jaar wordt het zuidelijke deel opgepakt. Het project wordt naar verwachting begin 2023 opgeleverd.

doorEugénie de Kreij Civiel