Integraal werken en extra sterk asfalt bij de RijnlandRoute

In en rondom Leiden zijn de contouren van de RijnlandRoute steeds meer zichtbaar. En daar speelt Van Gelder een grote rol in. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4. De route wordt aangelegd om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren.

Trots kijkt projectleider Marco van Rooijen over het vers aangelegde asfalt. Terwijl hij op het gloednieuwe viaduct boven de A4 staat, vertelt hij over het project. “De A4 en A44 zijn belangrijke verkeersaders in de randstad, die bovendien veel gebruikt worden door badgasten die lekker naar Katwijk willen. Het probleem is echter dat het een hele drukke regio is, er komt veel verkeer door Leiden heen. Door de RijnlandRoute wordt de gemeente Leiden straks ontlast.”

Duurzaam

De Provincie heeft het eerste deel van het project RijnlandRoute gegund aan de combinatie Comol5. Aannemingsmaatschappij Van Gelder neemt gezamenlijk met Dredging International de wegeninfra voor dit project voor haar rekening. Een groot project, waarbij vakmanschap centraal staat voor Van Gelder.

Vakmanschap

De nieuwe A4 bestaat inmiddels uit nieuw asfalt van Van Gelder. “Dit asfalt is gemodificeerd en daardoor extra sterk. Daardoor kun je uiteindelijk dunner asfalt aanleggen”, legt Van Rooijen uit. “Bovendien gebruik je bij dit soort asfalt minder grondstoffen, hierdoor wordt er minder materiaal getransporteerd.” Daarnaast gaat zo’n weg ook niet eeuwig mee. “Als de weg er een keer uit moet, dan heb je ook te maken met minder materiaal.”

Integraal

Voor Van Gelder is de RijnlandRoute een integraal project. De aannemingsmaatschappij en Van Gelder Verkeerstechniek hebben een grote rol in de realisatie van het project. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor alle verkeerstechnische installaties en openbare verlichting. Beide Van Gelder-bedrijven werken goed samen en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af.

Het project is in 2017 gestart. Van Rooijen: “We liggen mooi op schema. Als het goed is zijn de A4 en de A44 dit jaar nog af. Het is de bedoeling dat het hele project in 2023 wordt opgeleverd.”

 

 

doorAnnerieke van der Hulst Civiel