elektrisch transport speuld

Transport werkzaamheden Speuld volledig elektrisch

De werkzaamheden aan de Garderenseweg in Speuld gaan van start. De Garderenseweg krijgt een nieuwe, eigentijdse en veilige inrichting. Om met minimale uitstoot van stikstof de rijbaan te vernieuwen, bekeek het bouwteam de afgelopen maanden vele innovatieve mogelijkheden. Eén van de belangrijkste vernieuwingen is dat al het transport óp het werk grotendeels elektrisch gedaan wordt.

Het is voor het eerst dat al het transport elektrisch is bij een project in de GWW-sector. Door het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Speulderveld’ moet er minimale uitstoot van stikstof zijn. Vorig jaar had Ermelo ook al een primeur. Bij de werkzaamheden op het bedrijventerrein Kerkdennen werd toen voor het eerst een elektrische graafmachine van 16 ton ingezet. Dit werk werd ook door Van Gelder uitgevoerd.

elektrisch transport Speuld

Planning

De werkzaamheden in Speuld starten 28 juni. Tijdens de bouwvak (26 juli t/m 13 augustus) wordt er niet gewerkt. Na de bouwvak worden de werkzaamheden weer hervat. Tijdens de werkzaamheden is doorgaand autoverkeer niet mogelijk. Hiervoor komen omleidingsroutes. Voor fietsers en aanwonenden blijft de weg wel open, met uitzondering van de dagen dat het asfalt aangebracht wordt. Het asfalt van de Garderenseweg wordt vervangen vanaf de rotonde van de N302, tot en met het einde van de bebouwde kom richting Garderen.

Bouwteam samenwerking

Vanaf januari 2021 heeft een team van de gemeente Ermelo, Anacon Infra en Aannemingsmaatschappij Van Gelder vele stappen gezet om de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken. Daar is de buurtvereniging Speuld op verschillende momenten in de voorbereidingen bij betrokken. Alle partijen zijn blij dat de werkzaamheden nu gaan beginnen.

Veiligheid verbeteren

Dat er iets moet gebeuren aan de rijbaan in Speuld stond al jaren als een paal boven water. De route door het dorp wordt veel gebruikt voor verkeer naar de N302. Om het dorp veiliger te maken, wordt de rijbaan smaller. Aan beide zijden van de weg komen brede rode fietsstroken. De rijbaan zelf wordt binnen de bebouwde kom geel, buiten de bebouwde kom zwart.

 

doorEugénie de Kreij Civiel