Van Gelder aanwezig bij een bijzondere ‘POM op locatie’

De gemeente Den Haag en Het Platform OmgevingsManagement (POM) hebben op 23 maart ‘POM op locatie’ in Den Haag georganiseerd. Een bijzondere POM bijeenkomst die plaats vond in de tram.

De gemeente Den Haag realiseert momenteel het project Netwerk Randstad Rail (NRR). Het tramspoor en de omliggende openbare ruimte op diverse tramlijnen worden aangepast. De Avenio is het nieuwe type tram van de gemeente Den Haag. De gemeente coördineert, in nauwe samenwerking met de Haagse Tramweg Maatschappij (HTM), de aanbesteding van de ombouwprojecten. Aannemingsmaatschappij Van Gelder is één van de aannemers die een deel van de ombouwprojecten uitvoert in de gemeente Den Haag. De uitvoerende werkzaamheden voor Van Gelder zijn reeds afgerond. De totale oplevering vindt plaats in april 2017.

Omgevingsmanager onmisbaar bij realisatie NNR

Netwerk Randstad Rail is een ingrijpend project en gaat dwars door de stad Den Haag. In de aanleg zijn veel partijen betrokken. De renovatie van de tramlijnen had heeft grote gevolgen voor omwonenden, winkels, bedrijven, reizigers en instituten. Het projectteam NRR, de aannemers en HTM hebben er samen naar gestreefd om de hinder te zoveel mogelijk te beperken. Samen hebben de partijen de hinder vooraf inzichtelijk proberen te maken. Omgevingsmanagement is daardoor tijdens de werkzaamheden onmisbaar.

Start van een bijzondere dag

Tijdens ‘POM op locatie’ werden de ervaringen die opgedaan zijn tijdens het project met elkaar gedeeld. Het initiatief, om aandacht te schenken aan de ervaringen, kwam vanuit Rob Wardenaar en William Verbij. Rob Wardenaar is werkzaam als omgevingsmanager bij de gemeente Den Haag en William Verbij is werkzaam als omgevingsmanager bij Van Gelder. POM op locatie ging plenair van start in het Openbaar Vervoer Museum. Een bijzondere historische locatie waar het oude, en grotendeels nog rijdende, materieel van de HTM te bewonderen is. De aanwezigen kregen eerst een uitleg over het NRR-project en de implementatie van het omgevingsmanagement tijdens het project. Nico Rabbers gaf de uitleg, hij is opdrachtgever van Dienst Stedelijk Beheer van de gemeente Den Haag.


Vervolgens is de gehele groep ingestapt in een nieuwe Avenio-tram. De tram reed via het traject van lijn 9 naar het Noorderstrand in Scheveningen, eindpunt van één van de NRR-projecten. Aangekomen bij het eindpunt was daar de gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie, verder door te praten met elkaar. ‘Dat je met elkaar in een tram zit om ervaringen met elkaar te delen is best bijzonder. Meestal is een zo’n bijeenkomst in een zaal!’ aldus William Verbij.

Ervaringen delen tijdens een tramrit

Tijdens de tramrit gaven vier projectbetrokkenen een presentatie over hun ervaringen bij het project op het gebied van omgevingsmanagement. De vier projectbetrokkenen zijn werkzaam bij: de Gemeente Den Haag, Van Gelder, vervoerder HTM en het projectbureau NRR. Vanuit de tram was het mogelijk om het uitgevoerde werk te bekijken. Dat leverde samen met de presentaties leuke combinaties op, waarbij theorie en praktijk dicht bij elkaar kwamen.

Verbij sprak vanuit het perspectief van de aannemer. De presentatie van Verbij ging over: hoe omgevingsmanagement binnen Van Gelder gegroeid is en op welke manier is de organisatie daarin is meegegroeid. Gevolgd door: wat dit heeft opgeleverd voor de projecten en het bedrijf. Aan het eind van het verhaal gaf iedere spreker een stelling mee aan de groep. Over de stelling kon tijdens de terugrit in de tram gediscussieerd worden. De stelling van Verbij leverde een interessante discussie op. Zijn stelling was: ‘Omgevingsmanagement is een middel. De maatregelen die daar uit voortvloeien moeten geen afzonderlijk doel worden tijdens de uitvoering van een project.’

Gezamenlijke terugblik

Bij terugkomst in het OV museum was het tijd om de middag met elkaar te evalueren. De aanwezigen deelden ervaringen, eye-openers en vragen na aanleiding van POM op locatie met elkaar. Vervolgens werd de dag middels een borrel afgesloten.