van gelder en heijmans

Van Gelder en Heijmans geselecteerd voor verleggen kabels en leidingen

Aannemersbedrijven Van Gelder en Heijmans zijn geselecteerd voor het bouwteam kabels en leidingen van programma Oranje Loper. Omdat het werk zo ingewikkeld en omvangrijk is, is gekozen voor twee aannemers. Tendermanager Eelco Wevers van Van Gelder: “We gaan samen met Heijmans midden in Amsterdam kilometers aan kabels en leidingen verleggen en vervangen voor maar liefst 15 verschillende netbeheerders. Ondanks al onze ervaring is dit project ook voor ons een bijzondere en complexe klus.”

Passen en meten

Vanaf volgend jaar worden van Raadhuisstraat tot Mercatorplein 9 vaste bruggen vernieuwd. Dit jaar worden alle kabels en leidingen uit deze bruggen verplaatst naar tijdelijke hulpbruggen. Deze hulpbruggen komen naast de oude bruggen te liggen. De kabels en leidingen in de bruggen zorgen voor gas, water, stroom, telefonie en internet. Dit moet natuurlijk allemaal blijven werken tijdens de werkzaamheden. Wevers: “Er liggen veel verschillende kabels en leidingen in de grond, dus we moeten secuur te werk gaan. Bovendien is er boven de grond niet veel ruimte om te werken. Het wordt dus echt passen en meten.”

Midden in de stad

Daarbij komt dat het werkgebied van de Oranje Loper enorm druk is, zegt Rutger de Vaan projectleider bij Heijmans. “Midden in de stad werken we bij heel oude bruggen en verleggen we de kabels en leidingen twee keer. Eerst om ze veilig te stellen en tijdelijk ‘op te slaan’ in de hulpbruggen. Als de bruggen vernieuwd zijn, plaatsen we ze weer terug. Bij zo’n moeilijke klus is het belangrijk dat we goed afstemmen met alle partijen.”

In het bouwteam maken gemeente en aannemers samen het uitvoeringsplan en werken ze nauw samen tijdens de uitvoering. “De gemeente heeft gekozen voor deze bijzondere werkvorm vanwege de complexiteit van de opgave”, vertelt Eric van Ham, projectmanager van de gemeente. “Aannemers en gemeente hebben verschillende expertise en informatie in huis, bijvoorbeeld als het gaat over logistiek, risico’s en bouwmethoden. In het bouwteam komt alle ervaring en kennis samen.” De Vaan: “Iedereen leert van elkaar, je brengt elkaar op ideeën en je houdt elkaar scherp. Daardoor bereik je samen meer.” We werken in het bouwteam volgens de ‘best for project’ aanpak, aldus Wevers. “We trekken samen op om het beste resultaat te bereiken voor de stad en haar inwoners.”

Contact met omgeving

Het ‘managen’ van de overlast voor de omgeving op en rondom een van de drukste straten van Amsterdam is volgens De Vaan ook belangrijk. “We hebben te maken met veel verkeer. Trams, auto’s, fietsers en voetgangers. We willen het verkeer zo min mogelijk hinderen en zorgen dat het gebied bereikbaar blijft, dat heeft prioriteit.” Wevers vult aan: “Ook de overlast voor omwonenden willen we zoveel mogelijk beperken. Maar overlast kun je bij zo’n groot project helaas niet voorkomen. De omgevingsmanagers uit het bouwteam onderhouden contact met bewoners en ondernemers in de omgeving. Zo zorgen we ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn.”

doorEugénie de Kreij Civiel