Van Gelder innoveert: Zijtra transportsysteem

Zijtra Van Gelder heeft samen met Klaas Kooiker de Zijtra® ontwikkeld. Dit transportsysteem is een innovatie in de wegenbouw. Hierdoor wordt het opnieuw bestraten, vooral in woonwijken, rustiger, veiliger en schoner. Er zijn bovendien ook voordelen in kwaliteit van de bestrating en in kosten.

Minimaliseren omgevingshinder

Veiliger, rustiger, schoner: ook in de wegenbouw wordt bewust gekeken hoe de werkzaamheden omgevingsvriendelijker uitgevoerd kunnen worden. De Zijtra is een transportsysteem voor straatstenen, die aan een machine voor machinaal straten gekoppeld wordt. De stenen worden uit de rijbaan gehaald, op de Zijtra geplaatst , welke de stenen naar de bestratingsmachine transporteert. In het tussenstuk wordt de baan opnieuw geprofileerd. Dit alles wordt in een werkvak van 25 meter uitgevoerd

Door de Zijtra toe te passen, hoeven de stenen die worden hergebruikt niet langer door de omliggende woonstraten te worden vervoerd, wat vaak met grote tractoren en vrachtauto’s gepaard gaat.

Het systeem biedt de volgende voordelen

Rustige omgeving: De omgeving rondom het werk gebied wordt niet belast met transport bewegingen en blijft dus rustig.
Veiliger: Onveilige situaties waarin vrachtverkeer school- en woonverkeer kruist worden voorkomen.
Schoner: 100% reductie op CO2 uitstoot ten opzichte van de traditionele oplossing (is volledig op groene stroom werkbaar).
Betere kwaliteit: Kwaliteit straatwerk verbetert doordat er niet langer over het pas gelegde straatwerk wordt gereden met dumpers en shovels;

Kostenreductie

Bovenstaande voordelen zijn zowel voor de omgeving als voor opdrachtgevers relevant. Door het toepassen van de Zijtra kan er bovendien nog een besparing in kosten worden gerealiseerd, doordat een dumper en een tweede shovel uitgespaard kunnen worden.

Toepassing in andere projecten

Het Zijtra transportsysteem is ontwikkeld voor het project Reconstructie Oranjebuurt Dedemsvaart, dat Aannemingsmaatschappij Van Gelder in opdracht van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft uitgevoerd in de eerste helft van 2016. Het systeem is bij uitstek toepasbaar in woonwijken, bijvoorbeeld bij het woonrijp maken van nieuwe woonwijken.

Bekijk hier de Zijtra in actie

tigerstonededemsvaart-0001 tigerstonededemsvaart-0009 tigerstonededemsvaart-0008 tigerstonededemsvaart-0007 tigerstonededemsvaart-0006 tigerstonededemsvaart-0005 tigerstonededemsvaart-0004 tigerstonededemsvaart-0003