Verlenging Prestatiecontract Meerjarig Onderhoud A6/A27/N50 tot eind 2018

Na een intensieve samenwerkingsperiode van bijna 2 jaar is op 20 december 2016 door Rijkswaterstaat en Aannemingsmaatschappij Van Gelder het Prestatiecontract Midden Nederland Noord met 1 jaar verlengd. Hiervoor is door Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van de resultaten van de prestatie- en verlengingsmeting.

Prestatiemeting

Prestatiemetingen worden door Rijkswaterstaat gehanteerd in het kader van het verbeteren van de kwaliteit van het samenwerkingsproces. De verlengingsmeting is specifiek ingezet voor dit project; hierin wordt onder andere het combineren van vast en variabel onderhoud beoordeeld.

De genoemde metingen zijn uitgevoerd gedurende de uitgevoerde werkzaamheden in 2016. De gemiddelde score van de per drie maanden uitgevoerde prestatiemetingen is een 8, die van de eenmalige verlengingsmeting zit boven de C (op een schaal van A t/m D).

Krinkels en Aannemingsmaatschappij Van Gelder voeren sinds 1 januari 2015 het contract Meerjarig onderhoud A6/A27/N50 uit in opdracht van Rijkswaterstaat.  De combinatie is verantwoordelijk voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, district Noord. Dit houdt onder andere in het maaien van de bermen, onderhouden van verzorgingsplaatsen, repareren van verlichting en uitvoeren van asfaltwerkzaamheden in de vorm van Levensduur Verlengend Onderhoud.

Met de verlenging van het contract is Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor Rijkswaterstaat gedurende 2017 en 2018 de uitvoerende partij voor bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden.

ondertekenen contract

 

 

 

Dhr. C.H. van Belois (programmamanager Portfoliomanagement Rijkswaterstaat PPO) en dhr. P.F. Vellinga (Directeur Integrale Projecten Aannemingsmaatschappij Van Gelder)