Page 1 - Duurzaam
P. 1

VAN GELDER GROEP


     DUURZAME EN CIRCULAIRE


     BEDRIJFSVOERING
     In alles wat we bij Van Gelder doen speelt zuinig zijn op het milieu een belangrijke rol. We moeten
     er immers voor zorgen dat onze planeet niet kapot gaat door klimaatveranderingen, voor onszelf
     en voor de komende generaties. Het terugdringen van onze CO -uitstoot is dan ook een belangrijk
                                      2
     speerpunt in ons MVO-beleid. Het verlagen van het brandstofverbruik, elektrische scooters, centraal
     gelegen kantoorlocaties, de duurzaamste asfaltcentrale van Nederland en een modern materieelpark
     dragen daar aan bij.
                                DUURZAME DEKLAGEN

     Duurzaamheid is natuurlijk nog veel breder. Zo be­ We zijn in onze laboratoria continu bezig met het ont­
     steden we in ons personeelsbeleid ook veel aandacht  wikkelen van nog duurzamere en nog meer circulaire
     aan duurzame inzetbaarheid. Hoe bereiken onze mede­ asfaltsoorten. Met het toepassen van Circufalt, een
     werkers op een gezonde manier hun pensioen ­  door ons ontwikkeld asfaltmengsel, wordt maar liefst
     ge rechtigde leeftijd? Duurzaamheid komt ook terug in  98% van het materiaal hergebruikt. Daarnaast hebben
     de vele projecten waar we bij Van Gelder aan werken.  we een ZOAB­mengsel ontwikkeld die een PR (Partiële
     Bijvoorbeeld in de zonne­ en windparken en de aanleg  Recycling)­score van 50% heeft, het RZOAB.
     van stadsverwarming. Daarnaast hebben we talloze
     innovatieve en duurzame oplossingen bedacht en
     uitgevoerd. Met die oplossingen helpen we onze  BIOBASED
     klanten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te be­ Het gebruik van plantaardige producten, zogenaamde
     halen. Ervaring genoeg voor de energietransitie en een  biobased bindmiddelen, als (gedeeltelijke) bitumen­
     duurzame toekomst.                  vervanger is ook een belangrijke duurzame ontwik­
                                keling. Dit zorgt voor minder gebruik van schaarse
                                primaire bouwstoffen. Zo hebben we voor een project
                                in Leiden biobased bitumen ontwikkeld, waarbij 26%
                                van de bitumen is vervangen door natuurlijke oliën.
   1   2