Page 1 - Innovaties
P. 1

VAN GELDER GROEP


     INNOVATIES
     Investeren in innoveren, dat vinden we bij Van Gelder belangrijk. Meegaan met de tijd en op de hoog-
     te zijn van de laatste ontwikkelingen in de markt. Onze innovaties bieden oplossingen voor de klant,
     maar ook voor de omgeving en er is ook zeker een raakvlak met duurzaamheid.


     VAN GELDER GEOBUREAU

     Bij Van Gelder beschikken we over ons eigen geo­ Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe het Van
     bureau, waar oplossingen voor de klant en omgeving  Gelder Geobureau data verzamelt, analyseert en ver­
     samen komen. Voor het inmeten van wegen gebruiken  werkt door het gebruik van innovatieve technieken.
     wij namelijk hightechapparatuur die er voor zorgt dat
     er een stuk minder verkeershinder is tijdens het  Benieuwd naar wat het Van Gelder Geobureau
     in meten. Bijvoorbeeld met de multistationlaserscan,  voor u kan betekenen? Neem dan contact op via
     waarmee een druk verkeersplein nauwkeurig inge­   geodata@vangelder.com
     meten kan worden zonder dat daar rijstroken voor af­
     gesloten hoeven te worden. Of de wegdekscanner die  Bekijk voor een compleet overzicht
     achterop een auto te bevestigen is en al rijdend   het filmpje.
     (80km/u) het volledige wegdek uiterst nauwkeurig
     kan inmeten.
                                INLINE PAVER

                                Nog sneller asfalteren en kwalitatief nog beter asfalt
                                aanbrengen. Daar staat onze inline paver garant voor.
                                In 2017 hebben we deze innovatieve asfaltmachine
                                aangeschaft. De inline paver kan in één werkgang een
                                dubbele laag asfalt aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat
                                een weg eerder opengesteld kan worden en draagt ook
                                bij aan het milieu, omdat het aanbrengen van tijdelijke
                                belijning, afstrooien met split en het aanbrengen van
                                een kleeflaag niet nodig is. Kortom, minder verspilling
                                van grondstoffen.
   1   2