Page 1 - Sleufloze boortechniek
P. 1

VAN GELDER KABEL-, LEIDING- EN MONTAGEWERKEN BOREN


     SLEUFLOZE BOORTECHNIEKEN
     Bij Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken hebben we bij de aanleg van kabels en leidingen
     geregeld te maken met hindernissen, zoals (spoor)wegen, beschermde landschappen en water-
     gangen. Open ontgravingen zijn daarbij niet altijd een optie vanwege ongewenste afsluitingen,
     hinder en mogelijke schade. Gelukkig beschikken onze boorexperts over vakmanschap en gaan zij
     altijd op zoek naar de beste oplossing.     HORIZONTAAL GESTUURD BOREN              Uiteraard zijn wij ook gespecialiseerd in andere ge-
                                certificeerde boortechnieken, zoals avegaar- en pers-
     Eén van die oplossingen is horizontaal gestuurd boren  boringen, impressorboringen, raketboringen en boog-
     (HDD-boren). Een geavanceerde sleufloze techniek  zinkers. Als ProRail-gecertificeerd aannemer is Van
     waarbij we kabels en leidingen met uiterste precisie  Gelder bevoegd om boorprojecten onder spoorbanen te
     onder een obstakel aanbrengen. Deze techniek is ge- ontwerpen en te realiseren. Door CKB zijn we gecertifi-
     schikt voor de meeste bodemgesteldheden en zorgt  ceerd voor het uitvoeren van zeer grote boringen.
     voor het hinderarm doorkruisen van:
                                ONTWERP EN ENGINEERING
     ■ Autowegen, spoorwegen en waterwegen
     ■ Beschermde landschappen              Wij voeren niet alleen boringen uit, maar kunnen het
     ■ Drukke stedelijke omgevingen            gehele boorproces voor ons rekening nemen, inclusief
     ■ Alle andere situaties waarbij open ontgraving   ontwerp, engineering, (digitaal) inmeten, onderhoud
      onpraktisch of ongewenst is            en alle vergunningsaanvragen. Per tracé bekijken we
                                welke technieken er nodig zijn om tot de beste op-
                                lossing te komen.

                                Ons team heeft ervaring met complexe projecten,
                                ondergrondse trajecten tot honderden meters en we
                                maken gebruik van machines die voldoen aan de laat-
                                ste arbo-eisen (weinig lawaai en minder CO -uitstoot).
                                                   2
                                Voor het onderhoud hebben we onze eigen gespecia-
                                liseerde monteurs.
   1   2