Page 1 - Aannemingsmaatschappij
P. 1

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER


     ALLES IN HUIS VOOR DE TOTALE


     ZELFSTANDIGE AANPAK
     Mobiliteit, het is en blijft heel belangrijk in Nederland. We willen ons kunnen bewegen en gemakkelijk
     kunnen verplaatsen. Landelijk, provinciaal, gemeentelijk, maar ook binnenstedelijk. Daarvoor is een
     goede infrastructuur nodig, boven- en ondergronds. Aannemingsmaatschappij Van Gelder speelt daar
     geheel zelfstandig, als ervaren grond-, weg- en waterbouwer, een belangrijke rol in.

     In alle oplossingen die wij aandragen en werken die  Een van onze specialismen is asfalt en wegen. Wij leg-
     wij uitvoeren staat maatschappelijk verantwoord on-  gen wegen aan en voeren reconstructies uit aan het
     der nemen voorop. Veilig werken en kwaliteit leveren  wegennet en verkeersknooppunten. We produceren
     is voor ons vanzelfsprekend, net als de focus op  ons eigen asfalt in de vier asfaltcentrales op centrale
     duurzaamheid.                    punten in het land. Daarbij staat onze asfaltcentrale
                                in Tiel ook nog eens bekend als de duurzaamste
                                asfaltcentrale van Nederland. Innovatieve en duurzame
                                asfaltmengsels worden bedacht in de laboratoria in
                                Almere en Nieuw-Vennep. Verder zijn wij uitgerust
                                met het modernste materieel voor zowel groot als
                                klein onderhoud.
   1   2