2.5 kilometer nieuwe leiding en kabels dwars door Schiphol Trade Park

Afgelopen maand is Van Gelder Kabel-, Leiding en Montagewerken, in opdracht van Liander, gestart met de aanleg van 2,5 kilometer persleiding en voedingskabels.

De aanleg van deze disciplines zal gebeuren in één sleuf, waarbij aan weerszijden van de persleiding, drie bundels van 3x1x630Al voedingskabels worden aangelegd. Het tracé gaat dwars door Schiphol Trade Park en de ligging van de leidingen is afgestemd op de toekomstige inrichting van het gebied. Het project wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Rijnland en Liander die een gezamenlijke voorbereiding van drie jaar hebben gekend voor dit unieke project.

12 gestuurde boringen

Op het project worden een aantal bijzondere boringen verricht. Zo worden er een tweetal boringen, één van circa 600 meter en van één circa 250 meter, op het terrein van het toekomstige Schiphol Trade Park uitgevoerd. Deze boringen dienen hier gerealiseerd te worden om de aanleg van wegen en watergangen te kunnen waarborgen in de nabije toekomst. Daarnaast is er een boring van circa 114 meter nodig om de Kagertocht te kruisen en een boring van circa 300 meter om de Spoorlaan te kruisen. Iedere kruising bestaat uit drie individuele boringen, waarvan 1 boring van HDPE 800mm gemaakt wordt voor de persleiding. De 2 andere boringen van PE 560mm worden voorzien van 9 buizen waar de MS kabels doorheen gevoerd gaan worden. Totaal worden dus voor dit project 12 gestuurde boringen gerealiseerd, die op 4 verschillende boorlocaties worden uitgevoerd.