Groen gas uit mest gaat huishoudens en bedrijven in Twente verwarmen

160708-biogasleiding-rtv338630
Vertegenwoordigers van Cogas, Gasunie en provincie bij aanleg biogasleiding in Fleringen Foto: RTV Oost/Rob Vorkink

Een openbaar en toegankelijk biogasnetwerk in Twente. Dat is het doel van een samenwerkingsverband van Cogas en Gasunie. Beide netbeheerders hebben de handen inéén geslagen voor een duurzaam alternatief voor traditionele energiebronnen als aardolie en aardgas, die steeds schaarser worden. De eerste stap van dit biogasnetwerk in Twente is de aanleg van een 7,5 kilometer lange biogasleiding van varkenshouderij/mesthandel Oude Lenferink in Fleringen naar Almelo. Van Gelder is aannemer op dit project.

Uitbreiding van bestaande installatie
Oude Lenferink beschikt al 12 jaar over een biogasinstallatie. De warmte die wordt opgewekt is voor het eigen zeugenbedrijf; de stroom wordt aan het openbare net geleverd. De bestaande biogasinstallatie wordt uitgebreid, zodat op jaarbasis 6 miljoen kubieke meter extra biogas kan worden geproduceerd.

Van biogas naar groen gas
Dit gas wordt geleverd aan het gasontvangstation De Pook in Almelo. Daar wordt een opwerkingsinstallatie gebouwd, die het biogas opwerkt naar groen gas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteiten als aardgas. Het groene gas wordt opgenomen in het gastransportnetwerk van Cogas, waarna het geleverd wordt aan huishoudens en bedrijven.
Investering van ruim 2 miljoen
De aanleg van de biogasleiding en de opwerkingsinstallatie is een investering van ongeveer 2,2 miljoen euro. Een deel is betaald door de provincie Overijssel.

Van Gelder Kabel-, Leiding en Montagewerken is, in opdracht van Cogas, aannemer op het project en is op 23 mei gestart met de werkzaamheden. Samen met Visscher Mastenbroek, die als onderaannemer werkt voor Van Gelder, is er een leiding van 7.5 kilometer ingegraven waarbij op enkele plaatsen ook gebruik is gemaakt van een gestuurde boring met de Ditch Witch van het bedrijf. Het verloop van het project is goed verlopen dankzij de juiste inzet van het diverse materieel, de goede aansturing en het regelmatige overleg met alle betrokkenen partijen (Provincie, Waterschap, Cogas, Gasunie, Gebroeders Oude Lenferink en Van Gelder). In de loop van de komende periode wordt de vergistingsinstallatie opgebouwd bij Oude Lenferink en koppelt Van Gelder de aangelegde leidingen zowel daar als bij het Gasunistation.