Spanningsvoorziening duingebied, complex door de omgeving

Een zandhagedis, een salamander of een rugstreeppad. De collega’s van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken, die in de duinen bij Zandvoort werken, kijken er niet meer raar van op. Het is een kleine greep uit de flora en fauna waar rekening mee gehouden moet worden bij het project ‘spanningsvoorziening duingebied’.

Een project waarbij het oude complex, in de jaren vijftig aangelegd door de Gemeentewaterleidingen Amsterdam, wordt vernieuwd omdat het niet meer voldoet aan de normen en eisen. Het is een groot project dat al sinds oktober 2016 loopt (fysieke werk) en zoals het er nu naar uitziet in het voorjaar van 2019 wordt afgerond.

 

“Dat zou eigenlijk eerst het voorjaar van 2018 zijn”, zegt Johan Jonk, directievoerder van opdrachtgever Waternet. “In het contract stond drie jaar, of eigenlijk drie fases, maar in overleg met Van Gelder hebben we dat teruggebracht naar twee fases/winterperiodes. Al snel bleek echter dat er te veel door elkaar heen liep en er daardoor te weinig overzicht was. Dus hebben wij als opdrachtgever op de rem getrapt en zijn we toch weer teruggegaan naar de oorspronkelijke drie fases.”

Die drie fases zien er ongeveer zo uit. Een greep uit de werkzaamheden:

Fase 1: van 1 oktober 2016 tot en met 1 maart 2017

 • Leveren en plaatsen van zes nieuwe compactstations
 • Graven en dichten van circa 9 kilometer sleuf
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 10 kilometer 10kV kabel, laagspanningskabel, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Leveren, installeren en aansluiten van 47 stuks kasten in de putten, 8 stuks kasten naast de putten
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van 55 stuks pompen

 

Fase 2: van 1 september 2017 tot 1 maart 2018

 • Leveren en plaatsen van twee nieuwe compactstations
 • Leveren en aanbrengen van een complete Xira installatie
 • Graven en dichten van circa 11 kilometer sleuf
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 11 kilometer 10kV kabels, laagspanningskabels, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Leveren, installeren en aansluiten van 56 kasten in de putten, 50 stuks kasten naast de putten
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van 106 stuks pompen
 • Compleet in bedrijf nemen van de gehele nieuwe installatie, inclusief de benodigde schakelopdrachten

 

Fase 3: van 15 augustus 2018 tot 1 maart 2019

 • Renoveren van twee stuks bestaande trafostations
 • Leveren, aanbrengen en installeren van twee complete Xiria installaties
 • Leveren, aanbrengen en installeren van twee stuks Proces automatiseringskasten
 • Compleet elektrificeren en automatiseren van circa 10 stuwen en dammen en 10 debietmeters
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 10 kilometer 10kV kabel, laagspanningskabel, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Verwijderen enkele kilometers oude te vervallen kabels

Het terugschakelen naar die drie fases geeft de complexiteit aan van het werk in de duinen. Overzicht houden is heel belangrijk want er moet aan heel veel regels worden voldaan. Ronald Verweij, hoofduitvoerder van Van Gelder KLM, geeft een paar voorbeelden. “Neem bijvoorbeeld de hygiëne: je kunt hier niet als je nodig moet plassen even een boom opzoeken. Ook al zit je in een buitengebied, het is wel een waterwingebied waar drinkwater wordt gemaakt.”

“Een ander voorbeeld is de vertraging die het werk opliep door de zandhagedis”, zegt Ronald. “Wij wilden op 1 augustus vorig jaar eigenlijk beginnen met de tweede fase, maar daar kregen we op dat moment geen vergunning voor. De reden was dat in die periode de eitjes van de zandhagedis uitkomen. Dus moesten we wachten tot 1 september.”

 

Het complexe zit hem dus niet zozeer in het werk zelf, maar vooral in het feit dat er zoveel rekening gehouden moet worden met de omgeving. Om die reden is er ook een ecoloog aanwezig, waar overleg mee gepleegd kan worden. “Gelukkig zijn de lijntjes in dit project heel erg kort”, zegt Ronald. Dat wordt beaamt door directievoerder Johan. “Dat zorgt er ook voor dat de samenwerking goed verloopt.” Daar voegt Ronald nog aan toe dat er echt als een team wordt gewerkt.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat alles altijd loopt zoals het zou moeten gaan. “Maar dan gaat het meestal om kleine dingetjes”, aldus Johan. “En het is nou eenmaal zo: waar gewerkt wordt vallen spaanders.” Neemt niet weg dat opdrachtgever Waternet tevreden is over Van Gelder. Johan: “Technisch gezien is alles uitstekend, organisatorisch gaat ook het meeste goed. Bij Van Gelder zijn ze ontzettend meewerkend en heel erg oplossingsgericht. Is er een probleem dan wordt er alles aan gedaan om dat zo snel mogelijk op te lossen.”

Ronald herkent zich wel in dat beeld. “Dit project geeft mij heel veel energie. Dat komt omdat we eigenlijk alles slopen en weer opnieuw opbouwen in dit gebied. Ik vind het gewoon mooi dat je straks met één druk op een knop acht pompen in werking zet. Maar het heeft ook te maken met de omgeving. Hier in de duinen werken zorgt voor een andere mindset. Ik houd veel meer rekening met mijn omgeving, ook als ik ergens anders ben.”

Meer informatie over dit project vindt u hier.