Super audit Bewuste Bouwers N50 Ens – Emmeloord

n50_klein_1Tijdens de audit van Bewuste Bouwers, op het daarvoor aangemelde project N50 Ens – Emmeloord, heeft de combinatie Van Gelder – Mobilis ver boven gemiddeld gescoord met maar liefst 28.5 punten. Op alle punten die Bewuste Bouwers nastreeft werd er gescoord boven de norm. Een prestatie waar alle betrokkenen erg blij mee zijn!

Bewust Bouwen op de N50
De eerste indruk die de auditor op het project krijgt bij ontvangst op de bouwplaats is een opgeruimd en geordende omgeving. Dat begint goed! In gesprek met de omgevingsmanager en uitvoerders op het werk wordt er één voor één stil gestaan bij de pijlers van Bewuste Bouwers. Bewust: Er wordt door diverse communicatiemiddelen zoals een klachtenlijn die 24 uur per dag bereikbaar is, eigen e-mail adres en informatie borden op diverse bezoekplekken op het werk ruime mogelijkheid geboden om informatie te krijgen over het project of om contact op te nemen. Ook de klachtenafhandeling wordt erg goed opgepakt en informatie aan stakeholders wordt onder andere verstrekt door nieuwsbrieven of informatieavonden. Veiligheid: De toegangswegen naar de bouwplaats zijn goed aangegeven. Ook het verkeer wat over deze aanrijroute komt wordt goed langs het werk geleid. Een goed voorbeeld van omgevingsveiligheid. De bezoekersveiligheid krijgt ook de juiste aandacht. Door duidelijke instructie en de maatregel door alleen onder toezicht de werklocatie te mogen betreden wordt er goed aandacht besteedt aan veiligheid op het werk. Verzorgd: De bouwplaats ziet er geordend en opgeruimd uit. Keten staan er zonder graffiti en zwerfafval wordt niet aangetroffen. Milieu: Door medewerkers te vragen om te carpoolen en onder andere het asfalt dat gerecycled wordt wil de aanneemcombinatie een bijdrage leveren aan een goed milieu. Ook aandacht voor flora en fauna is er op dit project. Sociaal: Alle randvoorwaarden zoals wekelijks schoonmaken van sanitair, geen storende geluiden in de werkomgeving en instructie aan medewerkers is goed ingeregeld. Samenvattend: De bouwplaats geeft goed invulling aan de gedragscode. De omgevingsmanager is zich duidelijk bewust van zijn omgeving en geeft daar ook goed gevolg aan. De gedragscode van Bewuste Bouwers is daardoor dan ook op dit project goed door gezet en scoort met 28.5 punten ver boven de norm van 21 punten en een gemiddelde landelijke score van 24 punten in 2015.

Onveilige verkeerssituaties aanleiding voor verbreding
De combinatie Van Gelder – Mobilis is in augustus 2015 gestart in opdracht van Rijkswaterstaat met de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord naar 2×2 rijstroken. De autoweg N50 tussen Ens en Emmeloord heeft nu 2×1 rijstrook. Verkeer mag niet inhalen, wat ervoor zorgt dat de doorstroming op de weg slecht is. Ook ontstaan er soms onveilige situaties, omdat langzaam verkeer uitwijkt naar de vluchtstrook om snellere voertuigen te laten passeren. Bij het knooppunt Emmeloord is een bus-oversteek met verkeerslichten. Deze bus-oversteek leidt tot vertraging van het doorgaande verkeer en onveilige situaties door stilstaand verkeer. Het project voorziet in een verbetering van de doorstroming en veiligheid tussen Ens en Emmeloord ontstaat door de N50 naar 2×2 rijstroken te verbreden. Ter hoogte van de Bomenweg wordt de bus-oversteek verwijderd en een viaduct gebouwd. Door het nieuwe viaduct is het mogelijk om vanuit Emmeloord Zuid de N50 op te rijden. Voor fietsers wordt op het nieuwe viaduct ook een fietspad aangelegd waarmee de verbinding tussen de Bomenweg oost en west hersteld is. Met deze maatregelen worden de veiligheid en doorstroming op de N50 tussen Ens en Emmeloord aanzienlijk verbeterd.

Bewuste Bouwers
Bouwbedrijven leveren een grote maatschappelijke bijdrage doordat ze zorgen voor hoogwaardige voorzieningen voor wonen en werken met de bijbehorende infrastructuur. Dat wordt door een omgeving van een bouwplaats niet altijd zo ervaren. Het imago staat onder druk. Bewuste Bouwers zijn de positieve voorbeelden in de bouw en dragen bij aan het verbeteren van het imago van de bouw.