Van Gelder Verkeerstechniek is innovatief met led

Afgelopen jaar heeft de gemeente Leiden het project “Volg Groen” gerealiseerd. ‘Volg Groen’ is één van de eerste projecten in Nederland die met actieve wegmarkering in de rand van het fietspad de doorstroming van het fietsverkeer verbetert. Van Gelder Verkeerstechniek heeft deze verlichtingsinstallatie op de kruising Klokpoort-Langegracht ontwikkeld en aangebracht.

Ledverlichting laat fietser ‘groen’ volgen
De toepassingswijze in Leiden is nieuw en werkt als volgt: In de trottoirband langs het fietspad is ledverlichting aangebracht die fietsers naar een groen verkeerslicht begeleidt. Zodra een fietser de kruising nadert en het verkeerslicht staat op groen, gaat de verlichting aan. Door de actieve wegmarkering vlak voor de fietser één voor één uit te schakelen, laat de verlichting de aan te houden snelheid zien. Door het lichtsignaal in de trottoirband te volgen kan de fietser ervan op aan dat het verkeerslicht bij de kruising op groen staat. De kruising kan door de fietser zonder te stoppen overgestoken worden. De gemeente Leiden is tevreden over het resultaat en noemt het een ‘uniek fietsproject’. Bent u benieuwd hoe dit werkt? Bekijk hier een korte film.

Gericht op zoek naar innovatie en verbetering
De toepassing van intelligente ledverlichting, als actieve wegmarkering, is relatief nieuw. Door de hoge attentiewaarde, de variëteit aan kleuren en lichtsignalen die gecreëerd kunnen worden en de lange levensduur van LED techniek, is het mogelijk om verkeersdeelnemers met lichtsignalen in de verharding te informeren, te begeleiden en te instrueren. Van Gelder streeft er voortdurend naar verbetering en innovatie en past een gestructureerde en integrale aanpak toe om de kwaliteit van het resultaat te borgen. In overleg met de klant is zij in staat om zelfstandig klantspecifieke oplossingen te realiseren. Voor meer informatie over de toepassing van actieve wegmarkering kunt u contact opnemen met Alexander Bastiaanse via .