windplan groen

Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

Nabij het Olsterpad in Dronten is vrijdag 28 mei officieel de bouwstart gevierd van Windplan Groen. De bouw van een onderstation (Liander/TenneT) en een transformatorstation van Windkoepel Groen vormen de inleiding tot realisatie van Windplan Groen met negentig windturbines.

De windparken delen één aansluiting van 500 MW en hebben daarnaast gezamenlijk een privaat net (een Gesloten Distributie Systeem, GDS) opgericht. Dat GDS wordt aangesloten op het landelijk netwerk via het onderstation van Liander/TenneT. Het hoogspanningsstation wordt in opdracht van Liander en TenneT gerealiseerd. De bouw van het transformatorstation van het GDS wordt uitgevoerd door Hitachi ABB. Het ontwerp kent twee transformatoren van ieder 250 MW.

Veertig kilometer ondergrondse kabels

De in totaal ruim veertig kilometer ondergrondse kabels naar de windparken worden aangelegd door Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken. Dat leggen van kabels gebeurt middels de ploegtechniek. “Het voordeel van de ploegmethode is dat het sneller gaat en we minder materieel nodig hebben. De grondlagen blijven tijdens het ploegen op dezelfde plek, waardoor de structuur van de landbouwgrond intact blijft. Zo beperken we de hinder voor de omgeving tot een minimum”, legt projectmanager Eelco Weevers uit.

Ontwerp van de kabels

Naast het aanleggen van de kabels, verzorgen wij ook het ontwerp van de kabels. “We hebben de optimale keuze gemaakt in het type kabel dat we toepassen op basis van de ‘Total Cost of Ownership’. We vergelijken hierin investeringskosten, levensduur en rendement van de kabel. Dit om de beste kabel voor het project te selecteren”, aldus Weevers.

De bouwstart werd verricht door directeur Melanie Bunke (TenneT), regiolead Mark Jurjus  (Liander), Gerrit de Regt (namens initiatiefnemers Windplan Groen) en wethouder Roelof Siepel (gemeente Dronten). Naast afgevaardigden van de windparken en omwonenden waren projectmedewerkers van Hitachi ABB, Van Gelder, Dijkstra, Alsema, Qirion, Energy Solutions, Pondera en Ventolines aanwezig.

doorEugénie de Kreij Infra