Het ontwerpen, realiseren en onderhouden van kabels en leidingen. Dat kunnen we bij Van Gelder als geen ander. Sinds 1916 zijn wij gespecialiseerd in dit vakgebied. In 1916 kregen we namelijk de opdracht om kabels aan te leggen voor de IJsselcentrale.

Goede voorbereiding

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot de infrabouwer van Nederland en ontzorgen we diverse klanten in alle sectoren bij het aanleggen van kabels en leidingen. Deze aanleg vraagt om een goede voorbereiding. Je kunt namelijk niet zomaar gaan graven: Je hebt te maken met gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels. Maar denk ook aan telefoonkabels en kabels voor televisie en internet.

Richtlijnen kabels en leidingen

Voordat je begint met het aanleggen van kabels en leidingen moet je zorgen voor een goede informatie-uitwisseling, zodat je weet waar een kabel of leiding ligt. Deze informatie krijg je door middel van een graafmelding, ook wel een KLIC-melding genoemd. Met een KLIC-melding krijg je alle informatie over de plek waar je wilt gaan graven.

Daarnaast moet je rekening houden met de richtlijnen die in de CROW 500 beschreven staan. Aan de hand van vijf fases en de bijbehorende aandachtspunten ontdek je de kans op graafschades. Deze richtlijn zorgt er natuurlijk voor dat graafschades zo klein mogelijk zijn. De vijf fases zijn:

  • Initiatieffase (tijd en budget);
  • Onderzoeksfase (oriëntatie en inventarisatie);
  • Ontwerpfase (maatregelen lokaliseren);
  • Werkvoorbereidingsfase (werkinstructie en KLIC-melding);
  • Uitvoeringsfase (instructie en evaluatie).

Live Mains Insertion

Naast het volgen van de richtlijnen, past Van Gelder – daar waar mogelijk – een innovatieve techniek toe. Het gaat om de techniek Live Mains Insertion. Met deze techniek wordt een gasleiding door een bestaande buis gelegd, terwijl de druk gewoon op de leiding blijft staan. Minder open ontgravingen en tijdswinst zijn voordelen van de LMI-techniek.

De meeste expertise voor het aanleggen van kabels en leidingen hebben wij zelf in huis. Onze goed opgeleide vakmensen ondernemen met opdrachtgevers mee. Met hun vakmanschap en professionaliteit realiseren zij 100% betrouwbare netwerken en installaties.