Aandacht voor milieu

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het milieu. Het is duidelijk dat menselijke handelingen bijdragen aan negatieve klimaatveranderingen zoals extreme hitte in de zomer en natte periodes in de winter. Het is noodzakelijk voor de samenleving om zich zo snel mogelijk aan te passen aan de veranderingen. Dit wordt ook wel klimaatadaptatie genoemd. Dit begrip kan omschreven worden als de processen die een samenleving ondernemen om de kwetsbaarheid van de samenleving te verbeteren.

De klimaatveranderingen kunnen gevolgen hebben voor de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van bepaalde gebieden. Zo hebben inwoners van steden al vaker last van ‘hittestress’. Dit effect zorgt ervoor dat de temperatuurverschillen tussen de steden en landelijk gebied groter zijn. Op dit moment kan de temperatuur in steden maar liefst 6 graden hoger liggen dan in landelijke gebieden. Andere vormen van extreem weer zijn wateroverlast en droogte. De verwachting is dat dit de komende jaren niet zal afnemen, maar eerder zal toenemen. De klimaatveranderingen kunnen grote invloed hebben op dieren en de natuur. Om deze veranderingen in te perken, is het belangrijk om hier continu rekening mee te houden en wanneer nodig aanpassingen te doen. 

De rol van bedrijven

Oplossingen voor de bovenstaande problemen zijn het groen en waterrijk inrichten van steden. In samenwerking met overheidsinstanties dragen wij graag een steentje bij. Een duidelijk steuntje in de rug is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit plan helpt ons bij het maken van de juiste keuzes voor klimaatadaptatie. 

Van Gelder is voorloper in het maken van milieuverantwoordelijke keuzes. Bij iedere aanbesteding wordt hier continu rekening mee gehouden. Wij gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke grondstoffen en werken met innovatieve technieken. Zo hebben we het project Kerkdennen in de gemeente Ermelo volledig elektrisch uitgevoerd. Daarnaast gaan alle werknemers zo veel mogelijk per fiets naar de werkplaats of naar een plaatselijk project en rijden onze vrachtwagen op blauwe diesel. Zo helpen we de leefomgeving met ons mooie vakmanschap verbeteren.