Als elke minuut telt

Bij een stroomstoring telt elke minuut. Niet kunnen leveren heeft immers mogelijk grote gevolgen, ook financieel. Daarom wil je de storingsbron direct kunnen lokaliseren en repareren. Met de meetdienst van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken heb je 'het lek' in no time boven water.

Ook storingen die je zelf niet kunt traceren

Met behulp van de modernste geavanceerde apparatuur voor het doormeten van laag- en middenspanningskabels (LS en MS) kunnen onze meetspecialisten de kabels effectief beproeven. De locatie en aard van de storing snel en nauwkeurig bepaald worden.

Snelle, nauwkeurige meetresultaten zijn ook van harte welkom in een efficiënt onderhoudsregime. In kabels voor o.a. distributie, openbare verlichting, drukriolering, en 3kV, 10kV en 20kV, kunnen wij vrijwel alle voorkomende storingen voor je opsporen.

Mogelijkheden

  • Kabels beproeven met hoogspanningsapparaat (HPG)
  • Kabels traceren met toonfrequent-generator (FLS)
  • Fout bepalen met weerstandsmeter
  • Storing lokaliseren

Op deze pagina lees je meer over kabels en leidingen.

Beschikbare apparatuur

  • Impuls echo-meetapparatuur (TDR)
  • Lichtboog stabilisatie-apparaat (LSG)
  • Brandapparaat (BT)
  • Mantelfout-meetapparaat
  • Stootgolf-generator voor exacte bepaling van foutplaats (SWG)

Op deze pagina lees je meer over kabels en leidingen.