Bouwen aan een duurzame samenleving

Bij Van Gelder staan we met beide benen in de maatschappij. In die samenleving wonen, werken en recreëren we en verdienen we de kost. Als maatschappelijk betrokken onderneming nemen we onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarin we actief zijn, serieus. We streven niet alleen naar een duurzaam rendement op ons werk (profit), maar waken ook nauwlettend over de effecten van onze activiteiten op het milieu (planet) en op de mensen binnen én buiten de organisatie (people). Thema's als veiligheid, duurzaamheid, milieu en reïntegratie van werkzoekenden leiden ons bij alle werkzaamheden: vanaf ontwerp tot oplevering.

Milieubelasting en CO2-uitstoot terugdringen

Vanuit ons MVO-beleid stellen we hoge eisen aan milieuverantwoorde uitvoering van onze projecten. Hiervoor hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd en vervolgens een stevig duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Het terugdringen van afval en CO2-uitstoot staat daarin centraal.