Bouwen aan een duurzame samenleving

Bij Van Gelder staan we met beide benen in de maatschappij. In die samenleving wonen, werken en recreëren we en verdienen we de kost. Als maatschappelijk betrokken onderneming nemen we onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarin we actief zijn, serieus. We streven niet alleen naar een duurzaam rendement op ons werk (profit), maar waken ook nauwlettend over de effecten van onze activiteiten op het milieu (planet) en op de mensen binnen én buiten de organisatie (people).

Thema's als veiligheid, duurzaamheid, milieu en re-integratie van werkzoekenden leiden ons bij alle werkzaamheden: vanaf ontwerp tot oplevering.

Terugdringen van CO2-uitstoot

Vanuit ons MVO-beleid stellen we hoge eisen aan een milieuverantwoorde uitvoering van projecten. Hiervoor hebben we ambitieuze doelstellingen geformuleerd en daarop volgend een duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Het terugdringen van afval en CO2-uitstoot staat daarin centraal. Bekijk onze pagina duurzaamheid voor de milieumaatregelen die wij in 2020 treffen.

Wij voelen ons verbonden met Gelderland en het park dat daar middenin ligt: Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Daarom zijn we partner van deze stichting. Met deze duurzame investering in de natuur willen wij er aan bijdragen dat het park in stand wordt gehouden. Ook zijn wij aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Hierdoor delen wij onze kennis en inspireren wij anderen over duurzaam bouwen.

Partner Nationaal Park De Hoge Veluwe & Duurzaam Gebouwd